Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения уполномоченных организаций коллективного управления

Министерство образования и науки
Порядок, Приказ от 21.05.2003 № 309
редакция действует с 05.02.2013

Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 21 травня 2003 року N 309

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 червня 2003 р. за N 437/7758

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 4 серпня 2003 року N 523

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 22 грудня 2008 року N 1175)

Дію наказу відновлено
 (у зв'язку із скасуванням
наказу Міністерства освіти і
 науки України від 22 грудня 2008 року N 1175

згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 від 4 січня 2013 року N 7)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 87, 26 листопада 2007 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 квітня 2008 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 9 листопада 2009 року
,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 26 квітня 2011 року

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" та доручення Кабінету Міністрів України від 08.05.2003 N 24973 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм" від 18.02.2003 N 81, зареєстрований у Мін'юсті 07.03.2003 N 186/7507.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України подати в установленому порядку зазначений Порядок на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

 

Т. в. о. Міністра 

В. С. Журавський 

 

ПОРЯДОК
визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковано з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовано в цих фонограмах (відеограмах), а також контроль за правомірним використанням таких фонограм (відеограм) (далі - уповноважені організації).

2. Визначення уповноважених організацій здійснює Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ).

3. Організація колективного управління може бути визначена уповноваженою організацією, якщо вона:

а) перебуває на обліку організацій колективного управління в ДДІВ;

б) створена суб'єктами суміжних прав або суб'єктами суміжних прав і авторського права та має повноваження відповідних суб'єктів суміжних прав здійснювати управління на колективній основі їх майновими правами, зокрема збирати і розподіляти винагороду (роялті) за окремі види або за всі види використання фонограм і відеограм, передбачених у частині 1 ст. 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права";

в) має кваліфікований персонал для здійснення збору та розподілу винагороди (роялті);

(підпункт "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 523)

г) здійснює збір, розподіл і виплату винагороди суб'єктам суміжних прав;

(підпункт "г" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 523)

ґ) має необхідне для здійснення збору та розподілу винагороди (роялті) матеріально-технічне та програмне забезпечення;

д) має власне або орендоване приміщення, необхідне для розміщення свого персоналу;

е) має осередки, представництва або представників організації у більшості областей України.

4. Організація колективного управління для визначення її уповноваженою організацією подає до ДДІВ заяву встановленого зразка (додаток 1).

До заяви додаються:

а) рішення уповноваженого органу організації колективного управління про намір стати уповноваженою організацією щодо окремих видів або всіх видів використання фонограм і (або) відеограм, передбачених у частині 1 ст. 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права";

б) копія свідоцтва про облік організації колективного управління;

в) відомості про персональний склад працівників організації (додаток 2);

г) відомості про укладені договори на управління майновими правами суб'єктів суміжних прав, зазначених у підпункті "б" пункту 3 цього Порядку (додаток 3);

ґ) копія документа, що підтверджує право власності на приміщення або копію договору оренди приміщення, визначеного в підпункті "ґ" пункту 3 Порядку;

д) відомості про наявні осередки, представництва або представників організації.

Документи, зазначені в підпункті "ґ", мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

(абзац третій пункту 4 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 523)

Документи, визначені в цьому пункті, поверненню не підлягають і залишаються в ДДІВ.

5. Заява організації колективного управління про визначення її уповноваженою організацією розглядається ДДІВ протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів та інформації. ДДІВ опрацьовує документи, після чого приймає рішення про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією або приймає рішення про відмову у визначенні її такою організацією.

Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією щодо окремих видів і (або) всіх видів використання фонограм і (або) відеограм, передбачених у частині 1 ст. 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права", ДДІВ видає свідоцтво встановленого зразка (додаток 4). Свідоцтво видається протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією. Свідоцтво підписується керівником ДДІВ або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.

У визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією відмовляється у разі:

а) невідповідності пункту 3 цього Порядку;

б) подання неповного переліку документів і інформації, передбачених у пункті 4 цього Порядку;

в) подання документів, оформлення або зміст яких не відповідає вимогам законодавства.

Про прийняте рішення щодо відмови у визначенні її уповноваженою організацією з обґрунтуванням такої відмови ДДІВ письмово інформує організацію колективного управління впродовж 10 робочих днів з дня прийняття рішення про таку відмову. Рішення про відмову може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про відмову у визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією, відповідна організація може повторно подати заяву про визначення її уповноваженою організацією.

6. У разі втрати (пошкодження тощо) свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією до ДДІВ подається заява про видачу дубліката свідоцтва. Якщо бланк свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, організація колективного управління подає до ДДІВ, крім заяви про видачу дубліката свідоцтва, не придатне для користування свідоцтво.

Організація колективного управління, яка подала заяву та відповідні документи для видачі дубліката свідоцтва замість втраченого або пошкодженого, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката свідоцтва, яка видається ДДІВ.

ДДІВ протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката свідоцтва видає дублікат свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією.

7. Уповноважена організація заноситься до реєстру уповноважених організацій (додаток 5). У реєстрі уповноважених організацій зазначаються реєстраційний номер, дата надходження документів і інформації, назва організації колективного управління, її місцезнаходження, дата державної реєстрації, сфера діяльності, відомості про органи управління організації, відомості про наявні осередки, представництва чи представників організації, дата видачі свідоцтва про облік організації колективного управління, дата видачі свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, відомості про реорганізацію (ліквідацію) та дата видачі дубліката свідоцтва.

8. Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією ДДІВ здійснює публікацію у своєму офіційному бюлетені.

9. Суб'єкти суміжних прав і суб'єкти, які здійснюють комерційне використання фонограм і (або) відеограм, мають право отримувати інформацію про уповноважені організації.

10. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони авторського права і (або) суміжних прав і цього Порядку рішенням ДДІВ уповноважену організацію може бути виключено з реєстру уповноважених організацій.

Також уповноважену організацію може бути виключено з реєстру уповноважених організацій в разі:

а) припинення її діяльності;

б) зняття з обліку організацій колективного управління;

в) відповідного рішення суду.

Уповноважена організація, виключена з реєстру, позбавляється права здійснювати збір і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм.

Рішення про виключення організації колективного управління з реєстру уповноважених організацій може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

 

Заява

Прошу визначити __________________________________________________
__________________________________________________________________
                                         (назва та місцезнаходження організації колективного 
__________________________________________________________________
                                                                              управління) 

організацією, уповноваженою збирати і розподіляти винагороду (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм (зазначаються вид або види використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм).

Необхідні документи додаються _____________________________________
                                                                                                 (загальна кількість аркушів) 

Керівник організації _______________________ ________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, посада) 

М. П.

Дата

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

 

Відомості
про персональний склад працівників організації

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Освіта, спеціальність 

Досвід роботи 

  

  

  

  

  

Керівник __________________________________________________________
                                                                            (підпис, прізвище, ім'я) 

Дата

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

 

Відомості
про укладені договори на управління майновими правами суб'єктів суміжних прав

N
з/п 

Суб'єкти суміжних прав, з якими укладено договори (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, назва - для юридичних осіб) 

Реквізити договорів (дата підписання, N) 

Дата набрання чинності договором 

Строк дії договору 

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

 

СВІДОЦТВО
про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

N ___ від ____________ 200_ р.

__________________________________________________________________
                (назва уповноваженої організації колективного управління, місцезнаходження)
__________________________________________________________________

уповноважена здійснювати збір і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм (зазначаються вид або види використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм) у порядку, визначеному в постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати", та контроль за правомірним використанням таких фонограм (відеограм).

Дата державної реєстрації організації ________________________________________ 

Свідоцтво про облік організації колективного управління N __ від ________________

Голова 

 
(підпис)  

М. П.

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

 

РЕЄСТР
уповноважених організацій колективного управління

N з/п 

Дата надходження документів і інформації 

  

  

  

Назва організації 

  

  

  

Місцезнаходження організації 

  

  

  

Дата державної реєстрації організації
(дата попередньої реєстрації) 

  

  

  

Основна сфера діяльності 

  

  

  

Відомості про органи управління організації 

  

  

  

Дата видачі свідоцтва про облік організації колективного управління 

  

  

  

Дата видачі свідоцтва про уповноваження організації колективного управління 

  

  

  

Відомості про наявні осередки, представництва чи представників організації 

  

  

  

Відомості про реорганізацію організації (ліквідацію) 

  

  

  

Дата видачі дубліката свідоцтва 

  

  

  

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

Опрос