Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка учета организаций коллективного управления и осуществления надзора за их деятельностью

Министерство образования и науки
Порядок, Приказ от 21.05.2003 № 311
Утратил силу

Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 21 травня 2003 року N 311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 червня 2003 р. за N 436/7757

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 4 серпня 2003 року N 524
,
 від 31 травня 2005 року N 324
,
 від 22 грудня 2008 року N 1175
(зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2008 року N 1175, скасовано
 у зв'язку із скасуванням наказу Міністерства освіти і науки України  від 22 грудня 2008 року N 1175
 згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 4 січня 2013 року N 7),
 наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 14 червня 2011 року N 578
,
 від 11 жовтня 2011 року N 1177
,
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства освіти і науки України
від 16 лютого 2016 року N 243/126

Наказ скасовано як такий, що не відповідає
Закону України "Про основні засади державного нагляду
 (контролю) у сфері господарської діяльності"
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 10 березня 2017 року N 169-р)

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 83, 4 листопада 2011 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 08.05.2003 N 24973 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю (далі - Порядок), що додається.

2. Покласти на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ) функцію здійснення обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2002 N 81 "Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління", зареєстрований у Мін'юсті 14.03.2002 N 253/6541.

4. Організаціям колективного управління, які взяті на облік відповідно до Порядку обліку організацій колективного управління, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.02.2002 N 81, у двомісячний термін з дати набрання чинності Порядком привести свої документи у відповідність до Порядку та подати до ДДІВ документи, передбачені цим Порядком.

5. ДДІВ подати в установленому порядку зазначений Порядок на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на голову ДДІВ.

 

Т. в. о. Міністра 

В. С. Журавський 

 

ПОРЯДОК
обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю

(У тексті Порядку скорочену назву "ДДІВ" замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2011 року N 578)

(У тексті Порядку посилання на додатки 1 - 3 замінено посиланнями відповідно на додатки 1 - 4 згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України від 16 лютого 2016 року N 243/126)

1. Цей Порядок визначає процедуру обліку організацій, які створені суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, що здійснюють управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, та державних організацій, що здійснюють управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав (далі - організації колективного управління), а також визначає процедуру здійснення нагляду за їх діяльністю.

2. Облік організацій колективного управління та нагляд за їх діяльністю здійснює Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 р. N 578)

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 14.06.2011 р. N 578,
виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126)

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 524,
 в редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126)

5. Пункт 5 виключено

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 524,
 від 31.05.2005 р. N 324,
 від 22.12.2008 р. N 1175,
 наказом Міністерства освіти і науки, молоді
 та спорту України від 11.10.2011 р. N 1177,
 виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126)

6. Пункт 6 виключено

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324,
 від 22.12.2008 р. N 1175,
 виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126
у зв'язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 3 - 6)

7. Пункт 7 виключено

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175
,
 дію попередньої редакції пункту 7 відновлено у зв'язку із скасуванням
 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175 згідно з
 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 р. N 7,
пункт 7 виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126,
у зв'язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 3 - 6)

3. Інформація про взяті на облік організації колективного управління відображається в реєстрі (додаток 1).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 у редакції наказу
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126)

4. Державна служба здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління відповідно до законодавства.

Організації не повинні чинити перешкод у виконанні Державною службою функцій нагляду та зобов'язані надавати Державній службі інформацію, необхідну для здійснення нагляду, в такі строки:

а) про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного управління, у тому числі іноземними (додаток 2), та про управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі осіб, які не передали організації колективного управління відповідних повноважень (додаток 3) - один раз на півроку, до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом (до 20 липня, до 20 січня);

(підпункт "а" пункту 4 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175
,
 дію попередньої редакції підпункту "а" пункту
4 відновлено у зв'язку із
 скасуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175
 згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 р. N 7)

б) про зміни, що вносяться до статуту організації, - протягом п'яти робочих днів після оформлення внесення відповідних змін згідно із законодавством;

в) про укладання договорів управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - один раз на півроку, до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом (до 20 липня, до 20 січня) (додаток 4);

(підпункт "в" абзацу другого пункту 4 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 524
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324,
 від 22.12.2008 р. N 1175
,
 дію попередньої редакції підпункту "в" пункту
4 відновлено у зв'язку із
 скасуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175
 згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 р. N 7)

г) про результати аудиторських перевірок повідомляється не пізніше п'яти робочих днів після оформлення висновку перевірки;

ґ) інформація про річний баланс, річний звіт за формою відповідно до законодавства - до 20 березня наступного року за звітним;

(підпункт "ґ" абзацу другого пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324)

д) про осіб, уповноважених представляти організацію, - протягом 10 робочих днів кожного разу, коли обрання (призначення) чи звільнення з посади має місце.

Інформація, одержана при виконанні функцій нагляду, не може бути розголошена без згоди організації, крім випадків, які передбачені чинним законодавством. За порушення цих вимог передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. За порушення вимог законодавства України у сфері авторського права і (або) суміжних прав та цього Порядку рішенням ДДІВ до організації колективного управління можуть бути застосовані такі санкції:

а) попередження;

б) тимчасова заборона (зупинення) права організації колективного управління на укладання договорів про збір винагороди чи договорів надання дозволу на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав на строк до трьох місяців;

в) зняття з обліку.

Зняття з обліку організації колективного управління тягне за собою припинення права займатись діяльністю організації колективного управління.

Рішення про застосування санкцій до організації колективного управління може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

Також організацію колективного управління може бути знято з обліку в разі:

а) припинення діяльності організації колективного управління;

б) відповідного рішення суду.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324,
 у редакції наказу Міністерства освіти і
 науки України від 22.12.2008 р. N 1175
,
 дію попередньої редакції пункту
5 відновлено у зв'язку із скасуванням
 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175 згідно з
 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 р. N 7)

6. Державна служба забезпечує публікацію відомостей про взяття на облік та зняття з обліку організацій колективного управління у своєму офіційному бюлетені.

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

 

(Герб)

УКРАЇНА

Державна служба інтелектуальної власності України

СВІДОЦТВО
про облік організації колективного управління

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 р. N 578
,
 виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126)

 

ЗАЯВА

Додаток 2 виключено

(додаток 2 в редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 р. N 578
,
 виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126)

 

Відомості
про осіб, уповноважених представляти організацію колективного управління

Додаток 3 виключено

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 виключено згідно з наказом
 Міністерства економічного  розвитку і торгівлі України,
 Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. N 243/126,
у зв'язку з цим додатки 4 - 7 вважати відповідно додатками 1 - 4)

 

РЕЄСТР
обліку організацій колективного управління

N з/п 

Реєстраційний номер  

  

  

  

Дата надходження документів  

  

  

  

Назва організації  

  

  

  

Місцезнаходження організації  

  

  

  

Дата державної реєстрації організації 

  

  

  

Сфера діяльності 

  

  

  

Відомості про осіб, уповноважених представляти організацію 

  

  

  

Відомості про осередки, представництва або представників організації  

  

  

  

Дата видачі свідоцтва  

  

  

  

Відомості про реорганізацію організації (ліквідацію) 

  

  

  

Дата видачі дубліката свідоцтва 

  

  

  

Дата видачі переоформленого свідоцтва 

  

  

  

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

 

Про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного управління, у тому числі іноземними

I. Договори, укладені з іноземними організаціями 

N з/п 

Назва сторони (сторін) договору 

Дата набрання чинності договором 

Строк дії договору 

Об'єкт договору 

II. Договори, укладені з національними організаціями 

N з/п 

Назва сторони (сторін) договору 

Дата набрання чинності договором 

Строк дії договору 

Об'єкт договору 

Примітка. Інформація про договори надається за станом на момент надання звіту.

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324)

 

Про управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі осіб, які не передали організації колективного управління відповідних повноважень

Примітка. Інформація надається за станом на момент надання звіту (наростаючим підсумком протягом календарного року).

 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 524
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175
,
 дію попередньої редакції додатка
3 відновлено у зв'язку із скасуванням
 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175 згідно з
 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 р. N 7)

 

Інформація
про укладені договори управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав

Усього (зазначається кількість суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, правами яких управляє організація (за станом на момент надання звіту).
 

Заступник начальника
юридичного управління
 

 
Н. В. Максимова
 

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2003 р. N 524
,
 додаток
4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 р. N 324
,
 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175
,
 дію попередньої редакції додатка
4 відновлено у зв'язку із скасуванням
 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. N 1175 згідно з
 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 р. N 7)

Опрос