Идет загрузка документа (162 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выполнения операций по купле инвестиционных монет Украины у населения

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 21.05.2003 № 206
редакция действует с 01.08.2017

Про затвердження Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення

(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 05.04.2012 р. N 130
,
 від 01.04.2015 р. N 209)

Постанова Правління Національного банку України
від 21 травня 2003 року N 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 2003 р. за N 425/7746

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 28 грудня 2005 року N 502
,
 від 5 квітня 2012 року N 130
,
 від 1 квітня 2015 року N 209
,
від 26 липня 2017 року N 69

Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України" та статті 9 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та з метою більш ефективного проведення операцій з дорогоцінними металами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами 
Правління Національного банку України від 05.04.2012 р. N 130
,
 від 01.04.2015 р. N 209)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розділи 1, 2, 3, 4 глави VI Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 25.07.97 N 251 "Про здійснення комерційними банками операцій з дорогоцінними металами";

Інструкцію "Про порядок постачання до Державної скарбниці дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів скупними пунктами", затверджену постановою Правління Національного банку України від 19.11.93 N 99;

Інструкцію "Про порядок постачання до Державної скарбниці дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів ломбардами", затверджену постановою Правління Національного банку України від 19.11.93 N 99.

3. Державній скарбниці України (М. П. Фатєєв) після державної реєстрації постанови в Міністерстві юстиції України довести її зміст до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з 1 липня 2003 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка та Державну скарбницю України (М. П. Фатєєв).

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Інструкція
про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення

(У тексті Інструкції та додатках до неї слова "найменування територіального управління", "найменування та адреса територіального управління" і "територіальні управління" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "назва підрозділу грошового обігу в регіоні", "назва та адреса підрозділу грошового обігу в регіоні" і "підрозділи грошового обігу в регіонах" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 26 липня 2017 року N 69)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

2. Ця Інструкція визначає порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України (далі - інвестиційні монети) у належному стані та пошкоджених інвестиційних монет у населення відділами (управлінням) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку (далі - підрозділи грошового обігу в регіонах).

(пункт 2 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

3. У цій Інструкції терміни вживаються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

4. У підрозділах грошового обігу в регіонах операції з купівлі інвестиційних монет проводить експерт з грошових знаків або працівник, який за своїми функціональними обов'язками тимчасово заміщує експерта (далі - експерт).

З експертом укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

5. Для належної організації роботи та схоронності інвестиційних монет робоче місце експерта забезпечується:

приладами для визначення проби інвестиційних монет;

столами з бортиками, поверхня яких має бути покрита склом (мармуром, лінолеумом, металевим листом, щільним папером тощо);

ваговимірювальними приладами (вагами) відповідного класу точності, що допускають похибку залежно від зважуваної маси, яка не повинна перевищувати значень, що відповідають метрологічним характеристикам ваг II класу Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1062 (зі змінами);

(абзац четвертий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

інструментами (лупи, шабери, плоскогубці, надфілі, лещата тощо);

пломбірами, металевими печатками;

окремим сейфом або металевою шафою для зберігання інвестиційних монет протягом операційного дня;

інформацією про закупівельні ціни (далі - ціни);

технічними характеристиками та описами інвестиційних монет;

пластиковими прозорими капсулами для інвестиційних монет.

6. Ваги, гирі та інші засоби вимірювальної техніки, із застосуванням яких визначається маса інвестиційних монет, повинні пройти повірку та мати чинне свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

(пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

7. У випадку виявлення збитків, завданих Національному банку з вини працівника, який допустив недбалість у роботі, порушення спеціальних правил, інструкцій під час виконання своїх обов'язків щодо операцій, пов'язаних із закупівлею, перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням та пакуванням інвестиційних монет, розмір заподіяних збитків визначається в кратному обчисленні згідно із Законом України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей".

8. Оподаткування операцій з купівлі інвестиційних монет у населення здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

9. Питання, пов'язані з виконанням (контролем) операцій з купівлі інвестиційних монет у населення і не врегульовані цією Інструкцією, регламентуються внутрішніми документами Департаменту грошового обігу Національного банку (далі - Департамент грошового обігу) у межах, що не суперечать цій Інструкції.

(пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

10. Департамент грошового обігу надсилає засобами системи електронного документообігу АСКОД (далі - СЕД АСКОД) Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку (далі - Департамент бухгалтерського обліку) електронне повідомлення, у якому зазначає номери окремих балансових рахунків та назви підрозділів грошового обігу в регіонах відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку операцій Національного банку з дорогоцінними металами для перерахування Департаментом бухгалтерського обліку коштів за посилки з пошкодженими інвестиційними монетами.

Департамент грошового обігу в разі зміни рахунків не пізніше наступного робочого дня після їх зміни надсилає Департаменту бухгалтерського обліку електронне повідомлення з актуальною інформацією про номери рахунків та назви підрозділів грошового обігу в регіонах.

(розділ I доповнено пунктом 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

II. Загальні вимоги до приймання інвестиційних монет

1. Підрозділи грошового обігу в регіонах купують у населення:

інвестиційні монети в належному стані;

пошкоджені інвестиційні монети.

2. Купівля інвестиційних монет у населення здійснюється за цінами, установленими Державною скарбницею України (далі - Державна скарбниця), відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали.

Розрахунок здійснюється за бажанням продавця за готівку або в безготівковій формі.

Якщо сума розрахунку з продавцем інвестиційних монет за день перевищує граничну суму розрахунку готівкою, установлену нормативно-правовими актами Національного банку, то такий розрахунок здійснюється в безготівковій формі.

Переказ коштів у безготівковій формі продавцю інвестиційних монет здійснюється на підставі наданої ним інформації про реквізити, необхідні для заповнення розрахункових документів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті та в строки, визначені законодавством України.

3. Експерт здійснює операції з купівлі інвестиційних монет у приміщенні касового вузла, обладнаному системою відеоконтролю. Про здійснення операцій з купівлі інвестиційних монет у населення експерт попередньо повідомляє засобами телекомунікаційного зв'язку працівника підрозділу грошового обігу в регіоні, який відповідно до посадової інструкції згідно зі своїми функціональними обов'язками здійснює контроль за операціями з купівлі інвестиційних монет у населення.

(абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

Операції, пов'язані з купівлею інвестиційних монет (визначення проби, зважування, перевірка технічних характеристик тощо), проводяться експертом на робочому місці, яке має бути обладнане таким чином, щоб продавець інвестиційних монет міг спостерігати за всіма операціями, що проводяться експертом з інвестиційними монетами.

4. Експерт зважує кожну інвестиційну монету окремо та визначає, чи є вона належного стану або є пошкодженою.

5. Зважування інвестиційних монет в належному стані проводиться відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення операцій з банківськими металами.

Маса пошкоджених інвестиційних монет визначається за фактичними показниками ваговимірювальних приладів (ваг) без заокруглення з точністю:

для золота - до 0,01 г;

для срібла - до 0,1 г.

(абзац другий пункту 5 розділу II замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

6. Куплені підрозділами грошового обігу в регіонах відповідно до цієї Інструкції інвестиційні монети не підлягають поверненню продавцеві інвестиційних монет.

7. Матеріальну відповідальність за збереження інвестиційних монет, куплених протягом робочого дня, несе експерт. Забороняється зберігати куплені інвестиційні монети поза сейфом або металевою шафою, залишати їх на зберігання без оформлення відповідної квитанції.

III. Купівля інвестиційних монет у належному стані

1. Якщо експерт визначив, що інвестиційні монети є належного стану, а продавець таких інвестиційних монет погоджується з їх оцінкою, то експерт оформляє квитанцію на куплені інвестиційні монети (далі - квитанція) (додаток 1), яка складається із двох частин: квитанції та ордера для видачі готівки, які мають відповідний номер.

У квитанції експерт зазначає таке:

реквізити, що стосуються монети;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної фіскальної служби про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Якщо сума оцінки інвестиційних монет дорівнює або перевищує 150000 гривень, то в квитанції експерт зазначає прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка здійснює операцію з інвестиційними монетами, назва пред'явленого документа (паспорт або документ, що його замінює), його серія та номер, дата видачі та орган, що його видав, дата народження, місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної фіскальної служби про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, та відомості про громадянство (для нерезидентів).

Також у квитанції експертом зазначаються форма розрахунку з продавцем за купівлю інвестиційних монет та реквізити рахунку продавця (у разі здійснення з ним розрахунку в безготівковій формі).

2. Безготівкові розрахунки за купівлю інвестиційних монет здійснюються шляхом переказу підрозділам грошового обігу в регіонах коштів на рахунок продавця.

У цьому разі квитанція оформляється в трьох примірниках без оформлення ордера для видачі готівки, які підписують експерт та продавець інвестиційних монет.

Один примірник квитанції експерт видає продавцю інвестиційних монет, один - залишає в себе, один - передає працівникові підрозділу грошового обігу в регіоні, який відповідно до посадової інструкції згідно зі своїми функціональними обов'язками забезпечує розрахунки за куплені інвестиційні монети, для здійснення переказу коштів на рахунок продавця інвестиційних монет.

(абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

3. У разі здійснення з продавцем інвестиційних монет розрахунків за готівку квитанція оформляється у двох примірниках, які підписують експерт та продавець інвестиційних монет.

Один примірник квитанції експерт видає продавцю інвестиційних монет, один - залишає в себе.

Обидва примірники ордера для видачі готівки експерт підписує та в установленому в підрозділі грошового обігу в регіоні порядку передає працівникам підрозділу грошового обігу в регіоні, які відповідно до посадової інструкції згідно зі своїми функціональними обов'язками забезпечують попередній та поточний контроль та здійснюють відображення операцій з купівлі інвестиційних монет у бухгалтерському обліку, та касиру для виплати готівки продавцю інвестиційних монет.

(абзац третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

Перед отриманням готівки продавець інвестиційних монет підписує два примірники ордера для видачі готівки й отримує готівку разом з одним примірником ордера, на якому проставляється відбиток печатки (штампа) касира.

4. Куплені інвестиційні монети в належному стані експерт укладає в нові пластикові прозорі капсули.

IV. Приймання пошкоджених інвестиційних монет для оцінки

1. Купівля підрозділами грошового обігу в регіонах в населення пошкоджених інвестиційних монет здійснюється на підставі результатів експертизи, проведеної в Державній скарбниці. Експерт має повідомити продавця про те, що після прийняття підрозділом грошового обігу в регіоні інвестиційних монет для оцінки вони не повертаються продавцю.

Підрозділ грошового обігу в регіоні за умов згоди на це продавця приймає пошкоджені інвестиційні монети для подальшої їх оцінки Державною скарбницею. Ця операція оформляється як операція з приймання інвестиційних монет для оцінки.

Пошкоджені інвестиційні монети приймаються після очищення від жиру, бруду тощо.

Після цього експерт оформляє квитанцію на інвестиційні монети, прийняті для оцінки (додаток 2), у шести примірниках, у якій зазначаються повна характеристика і попередня оцінка цих інвестиційних монет, яка визначається за цінами на дорогоцінні метали в брухті, що діють на дату приймання підрозділом грошового обігу в регіоні інвестиційних монет для оцінки.

Під час оформлення квитанції на інвестиційні монети, прийняті для оцінки, експерт зазначає в ній інформацію про продавця відповідно до пункту 1 розділу III цієї Інструкції та його місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні), а також контактний зв'язок (номер телефону).

Квитанції на інвестиційні монети, прийняті для оцінки, підписують експерт, який проводив оцінку інвестиційних монет, та продавець цінностей.

2. Інвестиційні монети, прийняті для оцінки, вкладаються в прозорий пакет. На пакет експерт наклеює етикетку або вкладає ярлик, на якій зазначаються номер квитанції на інвестиційні монети, прийняті для оцінки, дата приймання, назва інвестиційної монети, лігатурна маса, проба, сума попередньої оцінки і ставиться штамп або робиться напис "для оцінки".

3. Три примірники квитанції на інвестиційні монети, прийняті для оцінки, передаються до Державної скарбниці разом з пошкодженими інвестиційними монетами, один примірник видається продавцю, один - надається працівнику служби бухгалтерського обліку, один - залишається в експерта.

4. Приймання на зберігання інвестиційних монет, прийнятих для оцінки, та їх передавання до Державної скарбниці здійснюються відповідно до розділів V та VI цієї Інструкції.

5. Державна скарбниця проводить приймання інвестиційних монет, прийнятих для оцінки, у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють організацію роботи з цінностями в Державній скарбниці.

Після приймання посилки з інвестиційними монетами підрозділу грошового обігу в регіоні електронною поштою Національного банку надсилається підтвердження про отримання посилки.

Державна скарбниця після отримання інвестиційних монет протягом п'яти робочих днів установлює пробу, масу інвестиційних монет, здійснює їх оцінку за цінами на дорогоцінні метали в брухті, що діяли на дату прийняття підрозділом грошового обігу в регіоні інвестиційних монет для оцінки, повідомляє підрозділ грошового обігу в регіоні про результати остаточної оцінки електронною поштою Національного банку та повертає поштою підрозділу грошового обігу в регіоні два примірники квитанції на інвестиційні монети, прийняті для оцінки, з остаточною оціночною вартістю інвестиційних монет.

6. Державна скарбниця повідомляє засобами СЕД АСКОД Департамент бухгалтерського обігу про результати остаточної оцінки інвестиційних монет, із зазначенням назви підрозділу грошового обігу в регіоні, яким надіслано інвестиційні монети для оцінки. Департамент бухгалтерського обігу проводить розрахунки з підрозділами грошового обігу в регіонах за прийняті інвестиційні монети в порядку, установленому Національним банком.

(пункт 6 розділу IV у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

7. Підрозділ грошового обігу в регіоні протягом трьох робочих днів з часу отримання від Державної скарбниці результатів остаточної оцінки інвестиційних монет повідомляє продавця цих монет про результати експертизи. Продавець інвестиційних монет повертає підрозділу грошового обігу в регіоні свій примірник квитанції на інвестиційні монети, прийняті для оцінки, та ставить підпис на тих примірниках квитанції, на яких зазначена остаточна оціночна вартість. Один примірник квитанції з підписом продавця про його ознайомлення з оцінкою Державної скарбниці експерт передає працівнику служби бухгалтерського обліку, один - повертає продавцю.

Виплата готівкових коштів продавцю інвестиційних монет підрозділом грошового обігу в регіоні оформлюється видатковим касовим ордером в установленому в Національному банку порядку.

У разі здійснення безготівкових розрахунків переказ коштів здійснюється відповідно до пункту 2 розділу II та пункту 2 розділу III цієї Інструкції.

(абзац третій пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

8. Забороняється виплачувати кошти або видавати аванс продавцю, інвестиційні монети якого прийняті для оцінки, до остаточної їх оцінки Державною скарбницею.

V. Передавання інвестиційних монет на зберігання

1. Усі куплені інвестиційні монети наприкінці операційного дня передаються на зберігання до сховища. Для передавання цінностей експерт формує щоденний опис куплених або прийнятих для оцінки інвестиційних монет (додаток 3) (далі - щоденний опис) окремо для інвестиційних монет у належному стані (у трьох примірниках) та прийнятих для оцінки (у двох примірниках) у порядку зростання номерів квитанцій.

(абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

Передавання експертом інвестиційних монет матеріально відповідальним особам здійснюється в приміщенні передсховища під відеоконтролем.

Матеріально відповідальні особи візуально оглядають інвестиційні монети в прозорих пакетах та капсулах, звіряють кількість інвестиційних монет, капсул, пакетів та написи на них із даними щоденних описів.

Після отримання згоди матеріально відповідальних осіб експерт оформляє ярлик, на якому зазначаються назва підрозділу грошового обігу в регіоні, дата формування, лігатурна маса, сума вкладення, прізвище та підпис експерта і ставить штамп або робить напис "для оцінки". Експерт у присутності матеріально відповідальних осіб укладає в мішок пакети з інвестиційними монетами та три примірники квитанції на інвестиційні монети, прийняті для оцінки, прошиває його горловину шпагатом, навішує підготовлений ярлик та опломбовує мішок своїм пломбіром. Матеріально відповідальні особи перевіряють правильність оформлення ярлика, приймають опломбований мішок на зберігання, звіряють відповідність маси та загальної суми з даними ярлика та щоденного опису, підписують щоденні описи.

Один примірник (у разі купівлі інвестиційних монет у належному стані - два примірники) щоденного опису передається працівникам підрозділу грошового обігу в регіоні, які відповідно до посадових інструкцій згідно зі своїми функціональними обов'язками забезпечують відображення операцій з інвестиційними монетами в бухгалтерському обліку та здійснюють попередній і поточний контроль, один - залишається в експерта.

(абзац п'ятий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

Працівник підрозділу грошового обігу в регіоні на підставі щоденного опису здійснює відображення в бухгалтерському обліку номінальної вартості та вартості куплених інвестиційних монет у належному стані.

(абзац шостий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

2. Куплені в населення інвестиційні монети в належному стані не передаються до Державної скарбниці, а залишаються в підрозділі грошового обігу в регіоні на зберіганні для подальшого їх продажу.

3. Перед звільненням експерта всі прийняті ним для оцінки інвестиційні монети, що зберігаються в грошовому сховищі, передаються відповідно до розділу VI цієї Інструкції на експертизу до Державної скарбниці, яка протягом п'яти робочих днів після отримання інвестиційних монет проводить їх оцінку і про результати повідомляє підрозділ грошового обігу в регіоні електронною поштою Національного банку.

4. Експерт один раз на квартал (на перше число, наступне за звітним кварталом) складає відомість про суми доходу, отриманого продавцями інвестиційних монет (додаток 4), та передає її працівнику служби бухгалтерського обліку.

VI. Передавання пошкоджених інвестиційних монет до Державної скарбниці

1. Підрозділи грошового обігу в регіонах передають до Державної скарбниці прийняті для оцінки в населення інвестиційні монети у вигляді посилок (мішків, інкасаторських сумок, ящиків тощо) через підрозділи перевезення цінностей Центрального сховища Національного банку (далі - підрозділ перевезення цінностей).

(абзац перший пункту 1 розділу VI у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

Упаковка посилки має забезпечити збереження її вмісту, а також запобігти доступу до нього без пошкодження пломб (печаток).

2. Матеріально відповідальні особи під час формування посилок складають на інвестиційні монети опис відправлених інвестиційних монет (додаток 5) у двох примірниках та підписують його.

Матеріально відповідальні особи здійснюють формування посилки в приміщенні передсховища під відеоконтролем. До посилки вкладаються опломбовані експертом мішки без їх розкриття.

Один примірник опису відправлених інвестиційних монет укладається в посилку з інвестиційними монетами, яка надсилається до Державної скарбниці, один - передається працівнику служби бухгалтерського обліку для відображення в обліку переданих для оцінки інвестиційних монет.

На посилку навішується ярлик, на якому зазначаються назва підрозділу грошового обігу в регіоні, дата формування, маса брутто, оціночна вартість інвестиційних монет, укладених до посилки, та ставиться штамп або робиться напис "для оцінки". Ярлик підписують матеріально відповідальні особи.

Після завершення формування посилки матеріально відповідальні особи опломбовують (опечатують) посилку з інвестиційними монетами.

3. Матеріально відповідальні особи оформляють супровідний лист на надіслані інвестиційні монети, у якому зазначаються кількість місць, маса брутто, оціночна вартість інвестиційних монет. Лист підписує представник Національного банку в регіоні або інший працівник Національного банку, призначений наказом Національного банку.

(пункт 3 розділу VI у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

4. Підрозділи грошового обігу в регіонах надсилають інвестиційні монети до Державної скарбниці залежно від їх накопичення через підрозділи перевезення цінностей під час перевезення готівки.

(пункт 4 розділу VI у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

5. Підрозділи грошового обігу в регіонах посилки з інвестиційними монетами, адресовані Державній скарбниці, видають бригаді (групі) інкасаторів підрозділу перевезення цінностей (далі - інкасатори) на підставі доручення на перевезення валютних цінностей. Інкасатори перевіряють чіткість відбитків пломбірів (печаток), цілісність упаковки і наявність на ярликах назва підрозділу грошового обігу в регіоні, дати формування, маси брутто, суми оцінки і відповідних підписів працівників підрозділу грошового обігу в регіоні.

6. Матеріально відповідальні особи складають акт про здавання-приймання посилок з інвестиційними монетами (додаток 6) (далі - акт про здавання-приймання) у трьох примірниках, які підписують матеріально відповідальні особи та інкасатори і засвідчують відбитком печатки матеріально відповідальних осіб. Один примірник цього акта та супровідний лист укладаються в пакет, що опечатується та засвідчується відбитком печатки матеріально відповідальних осіб, один - передається інкасаторам, один - залишається в підрозділі грошового обігу в регіоні.

На пакеті чітко зазначається кількість місць з інвестиційними монетами, їх вартість згідно з описом і актом про здавання-приймання, назва та адреса підрозділу грошового обігу в регіоні - відправника інвестиційних монет і Державної скарбниці. Пакет вручається інкасаторам для передавання за призначенням.

Абзац третій пункту 6 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

7. Пункт 7 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.07.2017 р. N 69)

 

В. о. директора
Державної скарбниці України

Л. В. Галяпа

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

_____________________________________________________________________________________
(
назва та адреса підрозділу грошового обігу в регіоні)

Квитанція на куплені інвестиційні монети N ____

"___" ____________ 20__ року

Куплено в гр. _________________________________________________________________________.
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Паспорт або документ, що його замінює, серія _____________ N _____________________, виданий
__________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року.
                                                                      (ким)                                                                                                         (коли)

Дата народження _____________________________________________________________________.

Відомості про громадянство (для нерезидентів) ____________________________________________.

Реєстраційний номер облікової картки платника податку* ___________________________________.

____________
* Крім фізичних осіб, у паспортах яких проставлено відмітку органів державної фіскальної служби про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Форма розрахунку ____________________________________________________________________.
                                                                                                             (готівкова або безготівкова)
N рахунку продавця _________________________________, найменування банку, у якому відкрито
рахунок _______________________________________________, код банку ____________________.

Сума до виплати __________________________________________________________________ грн.

Призначення платежу: _________________________________________________________________.

Оцінку інвестиційних монет здійснив, інвестиційні монети, зазначені в квитанції, прийняв
_____________________________________________________________________________________.
                                                                          (підпис, ініціали та прізвище)

З оцінкою інвестиційних монет, які є моїм особистим майном, у сумі __________________________
__________________________________________________________________________ погоджуюся.
                                                                                          (словами)

Інвестиційні монети здав, реквізити для переказу коштів перевірив: ____________________________
                                                                                                                                                                                  (підпис продавця)

_____________________________________________________________________________________
(
назва та адреса підрозділу грошового обігу в регіоні)

Ордер для видачі готівки N ____

"___" ____________ 20__ року

Дебет
рахунку

Сума (грн.)

 

Кредит
рахунку


Куплено в гр. _________________________________________________________________________.
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Паспорт або документ, що його замінює, серія ___________ N _______________________, виданий
__________________________________________________________ "___" ____________ ____ року.
                                                              (ким)                                                                                                             (коли)

Дата народження _____________________________________________________________________.

Відомості про громадянство (для нерезидентів) ____________________________________________.

Реєстраційний номер облікової картки платника податку* ___________________________________.

____________
* Крім фізичних осіб, у паспортах яких проставлено відмітку органів державної фіскальної служби про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Сума до виплати __________________________________________________________________ грн.

Призначення платежу: _________________________________________________________________.

Готівку за продані інвестиційні монети в сумі ______________________________________________
_____________________________________________________________________________ отримав.
                                                                                                   (словами)

Отримувач: ___________________________________________________________________________
                                                                                                          (підпис)

Підпис банку __________________________________________________________________________

 

___________________________________________
       (
назва та адреса підрозділу грошового обігу в регіоні)

Квитанція N ____
на інвестиційні монети, прийняті для оцінки

від "___" ____________ 20__ року

Від гр. ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)

Місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні)
__________________________________________________________________________________________, N телефону _____________________.

Паспорт або документ, що його замінює, серія __________ N __________, виданий ___________________________________________________
_________________________________ "___" ____________ року. Форма розрахунку ______________________________________________.
                                 (ким)                                                                       (коли)                                                                                                                      (готівкова або безготівкова)

Дата народження ___________________. Відомості про громадянство (для нерезидентів) ______________________________________________.

Реєстраційний номер облікової картки платника податку* __________________________. N рахунку продавця ____________________________,
найменування банку, у якому відкрито рахунок __________________________________________________, код банку ______________________.

---------------------------------------- Зворотний бік ----------------------------------------

Цінності для оцінки здав, реквізити
для переказу коштів перевірив**:

Оцінку проводили:
Бригадир колективу (бригади)

__________________________________
(підпис продавця, ініціали та прізвище)

______________________________
          (підпис, ініціали та прізвище)

Цінності для оцінки прийняв:

Член(и) колективу (бригади):

__________________________________
(підпис експерта, ініціали та прізвище)

______________________________
        (підпис, ініціали та прізвище)
______________________________
         (підпис, ініціали та прізвище)

З оцінкою Державної скарбниці
ознайомлено:

Зазначені в квитанції
інвестиційні монети прийняті
Державною скарбницею

__________________________________
(підпис продавця інвестиційних монет,
ініціали та прізвище)

________________________________
          (підпис, ініціали та прізвище
       директора Державної скарбниці)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

____________
* Крім фізичних осіб, у паспортах яких проставлено відмітку органів державної фіскальної служби про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** Про те, що після прийняття підрозділом грошового обігу в регіоні пошкоджених інвестиційних монет для оцінки вони не повертаються продавцю, мене повідомлено.

 

_____________________________________________________________________________________
(
назва підрозділу грошового обігу в регіоні)

Щоденний опис N ___
куплених або прийнятих для оцінки інвестиційних монет

від "___" ____________ 20__ року

Стан інвестиційної монети ______________________________________________________________
                                                                                                              (належний або пошкоджений)

Експерт __________________________________________
                                                (підпис, ініціали та прізвище)

Матеріально відповідальні особи:

1. ______________________________________
                           (підпис, ініціали та прізвище)

2. ______________________________________
                           (підпис, ініціали та прізвище)

3. ______________________________________
                         (підпис, ініціали та прізвище)

 

_____________________________________________________________________________________
(
назва підрозділу грошового обігу в регіоні)

Відомість N ________
про суми доходу, отриманого продавцями інвестиційних монет

від "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові експерта)

Експерт ________________________________________
                                                                (підпис)

 

_______________________________________
        (
назва підрозділу грошового обігу в регіоні)

Опис
відправлених інвестиційних монет N ______

від "___" ____________ 20__ року

Матеріально відповідальні особи:

1. ______________________________________
                         (підпис, ініціали та прізвище)

2. ______________________________________
                         (підпис, ініціали та прізвище)

3. ______________________________________
                         (підпис, ініціали та прізвище)

 

Акт N __
про здавання-приймання посилок з інвестиційними монетами

"___" ____________ 20__ року

м. ______________

_____________________________________________________________________________________
(
назва підрозділу грошового обігу в регіоні)

Цей акт складено матеріально відповідальними особами:

1. _____________________________
                      (ініціали та прізвище)

2. ____________________________
                     (ініціали та прізвище)

3. ____________________________
                       (ініціали та прізвище)

у присутності інкасаторів:

1. ______________________________________
                             (підпис, ініціали та прізвище)

2. ______________________________________
                           (підпис, ініціали та прізвище)

3. ______________________________________
                           (підпис, ініціали та прізвище)

про те, що відповідальні за збереження інвестиційних монет матеріально відповідальні особи
_______________________________________________________________________________ здали,
                                                                (
назва підрозділу грошового обігу в регіоні)
а інкасатори __________________________________________________________________________
                                                          (найменування Центрального сховища або
підрозділу грошового обігу в регіоні)
прийняли в непошкодженій упаковці належним чином опломбовані (опечатані)
[N _____ пломбіра (печатки)] ____________________________________________________________
                                                                                                                                  (цифрами та словами)
посилок із інвестиційними монетами, прийнятими для оцінки.

Оціночна вартість посилок ______________________________________________________ гривень.
                                                                                                      (цифрами та словами)

Здали:

Прийняли:

1. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

1. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

2. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

2. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

3. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

М. П.

3. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

---------------------------------------- Зворотний бік ----------------------------------------

Зазначені в цьому акті __________________________________________________________________
                                                                                                                             (цифрами та словами)
посилки з інвестиційними монетами оціночною вартістю
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (цифрами та словами)
доставлено та прийнято.

_____________________________________________________________________________________
(інше)

Здали:

Прийняли:

1. _________________________________
                      (підпис, ініціали та прізвище)

1. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

2. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

2. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

3. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

3. _________________________________
                       (підпис, ініціали та прізвище)

М. П.

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2005 р. N 502
,
 у редакції
постанов Правління
Національного банку України від 05.04.2012 р. N 130
,
 від 01.04.2015 р. N 209)

____________

Опрос