Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке осуществления государственного надзора за соблюдением стандартов, норм и правил

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики
Приказ от 13.05.2003 № 80
Утратил силу

Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил

Наказ Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
від 13 травня 2003 року N 80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2003 р. за N 412/7733

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 3 червня 2002 року N 321
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 13 травня 2014 року N 541)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", а також на виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від 18.03.2003 N 225/2003, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, затвердженої наказом Держстандарту України від 03.06.2002 N 321 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за N 512/6800, такі зміни:

1) у тексті Інструкції:

слова "Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України" замінити словами "Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики";

слова "Держстандарт України" в усіх відмінках замінити словами "Держспоживстандарт України" у відповідних відмінках;

2) абзац перший розділу 1 після слів "крім будівельних" доповнити словами "санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних";

3) абзац третій пункту 4.1.1 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "на вмотивовану вимогу органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, прокуратури";

4) абзац четвертий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"продукція експортна, що набувається за державні кошти, - на відповідність стандартам, нормам і правилам або окремим вимогам, обумовленим договором (контрактом), якщо відповідним договором (контрактом) не передбачено інше";

5) пункт 5.5.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відсутності відповідних документів, передбачених законодавством щодо митного оформлення імпортних товарів (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів і сировини, які використовуються під час виробництва продукції), акт перевірки надсилається до правоохоронних органів";

6) абзац шостий пункту 7.3.5 після слів "сертифіката відповідності" доповнити словами "а також за застосування щодо такої продукції національного знака відповідності";

7) в абзаці другому пункту 7.5.2:

слово "накладення" замінити словом "отримання";

слова "чинним законодавством" замінити словами "Законом України "Про виконавче провадження";

8) додатки: 9 - до пункту 7.2.3, 13 - до пункту 7.3.5, 14 - до пункту 7.3.6 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

2. Начальнику управління державного нагляду та підтвердження відповідності Баб'яку О. М. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Директору Українського науково-дослідного інституту стандартизації, сертифікації та інформатики Камінському В. Ю. після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його публікацію в інформаційному покажчику "Стандарти" протягом двох місяців.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Сидоренка Г. С.

 

Голова 

Л. Школьник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції
 

 
В. Хорошковський
 

Т. в. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва 

 
 
 
В. П. Загородній 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

ПРОТОКОЛ
про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

N ___  

від "___" ____________ 200_ р.
(дата складання протоколу)  

  

____________________
(місце складання протоколу) 

складений ____________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________
                              робочий телефон посадової особи, яка склала протокол)
на ___________________________________________________________
                                             (назва, код, місцезнаходження (місце проживання)
______________________________________________________________
                                                  суб'єкта підприємницької діяльності) 

Під час перевірки виявлені такі правопорушення: ____________________
______________________________________________________________
                                       (місце, час учинення та суть правопорушення)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) у діях
______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею __________
_______________________________________________________ КУпАП
                                                           (номер та назва статті) 

Відомості про особу правопорушника:
місце роботи, посада ___________________________________________,
розмір заробітної плати _________________________________________,
чисельність сім'ї, число утриманців _______________________________,
дата і місце народження _________________________________________,
______________________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) ____________________________,
                                                                                                  (область, місто, район, селище,
______________________________________________________________
                                                        вулиця, номер будинку, квартири) 
телефон _______________________________________________________

Пояснення порушника або відмітка про відмову від підписання: ________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Інші відомості, необхідні для вирішення справи: ______________________
______________________________________________________________
(чи притягувався раніше до адміністративної та іншої відповідальності за подібні порушення та ін.)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Права згідно зі статтею 268 КУпАП роз'яснені.

  

  

__________________
(підпис порушника) 

_________________________
(посада особи, яка склала протокол)  

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Підпис порушника або відмітка про відмову від підпису протоколу  

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_____________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

Суб'єкту підприємницької діяльності ________________________________
                                                                                                 (назва, код, місцезнаходження
________________________________________________________________
                                                                 (місце проживання)) 

ПОСТАНОВА
про накладення штрафу

N ___ від "___" ____________ 200_ р.

У результаті перевірки встановлено факт _____________________________
                                                                                                            (передання замовнику,
________________________________________________________________
                   у виробництво конструкторської, технологічної, проектної документації;
________________________________________________________________
                                                        реалізації (випуску) продукції)
________________________________________________________________

з _____________ до ____________________ вартістю __________ тис. грн.,
що не відповідає вимогам _________________________________________
                                                                                          (позначення та назва НД)
________________________________________________________________

На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ______________________________________________________________
       (назва, код, місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності)

сплатити штраф у розмірі _______ відсотків вартості зазначеної (реалізованої) продукції в сумі ___________ тис. грн. у 15-денний строк.

2. Сума штрафу перераховується в повному обсязі до ___________________
                                                                                                                   (найменування відповідного
________________________________________________________________
                 відділення державного казначейства, його реквізити: ідентифікаційний код, 
________________________________________________________________
                банк одержувача, МФО, розрахунковий рахунок, код бюджетної класифікації) 

У разі невиконання порушником зазначеної постанови протягом 15 днів з дня її отримання сума штрафу стягується у примусовому порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

 

Головний державний інспектор України, Автономної Республіки Крим,
_______________ області (міста)
з державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил

 

 
 
 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_______________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

N _____  

від "___" ____________ 200_ р.
(дата винесення постанови) 

_______________________________________________________________
                                              (посада (директор або заступник директора), 
_______________________________________________________________,
          назва органу, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка розглядає справу)

розглянувши матеріали, представлені на ____________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи,
_______________________________________________________________,
                                                    яка притягується до відповідальності)
посада _________________________________________________________,
місце роботи ____________________________________________________,
дата і місце народження __________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) _____________________________,
установив ______________________________________________________
                                     (викладаються обставини, які встановлені при розгляді справи,
_______________________________________________________________
                                                 номер та дата складання акта перевірки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
що є правопорушенням, передбаченим статтею ______________________
                                                                                                                    (номер та назва статті)
_______________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ПОСТАНОВЛЯЮ

На підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення накласти на
_______________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягується до відповідальності) 
штраф у розмірі __________________________________________________
                                                                           (сума штрафу літерами) 

Штраф має бути внесений до установи Ощадного банку України в 15-денний термін з дня вручення постанови, про що повідомити територіальний орган Держспоживстандарту України в 3-денний термін (передати або надіслати копію квитанції про сплату штрафу).

Сума штрафу перераховується до __________________________________
                                                                         (найменування відповідного відділення державного
_______________________________________________________________
              казначейства, його реквізити: ідентифікаційний код, банк одержувача, МФО, 
_______________________________________________________________
                                   розрахунковий рахунок, код бюджетної класифікації) 

Постанова може бути оскаржена в Держспоживстандарті України або в суді в 10-денний термін з дня її винесення згідно зі статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У разі невиконання зазначеної постанови в установлений термін сума штрафу стягується в примусовому порядку згідно з Законом України "Про виконавче провадження".

____________________________
(посада (директор, заступник директора)
посадової особи, яка винесла постанову,
                       назва органу) 

_________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

РОЗПИСКА

Постанова N ___ від "___" ____________ 200_ р. про стягнення штрафу в розмірі ______ грн. мною одержана "___" ____________ 200_ р. Термін сплати штрафу та порядок оскарження мені роз'яснені.

Підпис порушника __________________________

Постанову надіслано за місцезнаходженням (місцем проживання) порушника листом від "___" ____________ 200_ р. N ___.

Телефон для довідок і факс _______________________________________

____________

Опрос