Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях

Национальный банк
Постановление от 16.04.2003 № 154
действует с 02.06.2003

Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Постанова Правління Національного банку України
від 16 квітня 2003 року N 154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2003 р. за N 390/7711

Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних та Операційного управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

1. Після пункту 2.6 розділ 2 доповнити пунктом такого змісту:

"2.7. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті в порядку, що встановлений в країнах реєстрації цих банків.

Не забороняється встановлення кореспондентських відносин та відкриття уповноваженими банками України кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті на підставі обміну відповідними повідомленнями по системах SWIFT, TELEX".

У зв'язку з цим пункт 2.7 вважати пунктом 2.8.

2. У розділі 4:

у пункті 4.3:

речення третє абзацу дев'ятого викласти в такій редакції: "З цього рахунку наступного робочого дня зазначені кошти можуть перераховуватися на користь нерезидента за умови отримання від клієнта всіх потрібних документів, передбачених цим Положенням, та довідки податкового органу, у якому резидент зареєстрований як платник податків, про те, що в клієнта немає заборгованості за платежами перед бюджетом на дату звернення (строк дії довідки 30 днів)";

абзац десятий замінити трьома абзацами такого змісту:

"Уповноважений банк повертає кошти на поточний рахунок клієнта:

наступного робочого дня після дня подання резидентом довідки, якщо клієнт має заборгованість за платежами перед бюджетом, що підтверджується цією довідкою;

на дванадцятий календарний день, починаючи з дня складання клієнтом платіжного доручення, а якщо цей день є неробочим, то першого за ним робочого дня в разі неотримання від клієнта довідки";

в абзаці третьому пункту 4.4:

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України";

абзац доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) перерахування протягом календарного місяця до 60 тисяч гривень включно на рахунок типу "Н", відкритий власному представництву в Україні".

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

Опрос