Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного положения о государственных испытаниях и регистрации химических, биологических средств защиты, ферромонов и регуляторов роста растений и удобрений в Украине

Государственная комиссия по делам испытаний и регистрации средств защиты и регуляторов роста растений и удобрений
Положение, Приказ от 15.06.1995 № 22
Утратил силу

Про затвердження Тимчасового положення про державні випробування та реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні  

Наказ Державної міжвідомчої комісії України
у справах випробувань і реєстрації засобів захисту
та регуляторів росту рослин і добрив
від 15 червня 1995 року N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 1995 р. за N 234/770

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 27 квітня 2015 року N 135)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України N 6472/1, 6473/3 від 27.05.95 р. та відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" і Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про пестициди і агрохімікати" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення про державні випробування та реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні, що додається.

2. Положення діє до прийняття Кабінетом Міністрів України відповідної постанови.

3. Р. М. Пантелейчуку подати положення на державну реєстрацію до Мін'юсту України у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови С. А. Омельчук.

 

 

Голова

В. Л. Петрунек

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної міжвідомчої комісії України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив
від 15 червня 1995 р. N 22

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 липня 1995 р. за N 234/770

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ХІМІЧНИХ, БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ, ФЕРОМОНІВ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН І ДОБРИВ В УКРАЇНІ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Тимчасове положення розроблене відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" та Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про пестициди і агрохімікати" і встановлює загальні положення, що стосуються державних випробувань та реєстрації нових хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні, регламентує порядок їх здійснення, обсяг та характер необхідної для цього інформації.

2. Цей документ є основним для заявників нових вітчизняних та зарубіжних засобів захисту, регуляторів росту рослин і добрив, а також підприємств, установ і організацій, що входять за рішенням Укрдержхімкомісії до мережі державних випробувань.

3. Тимчасове положення вводиться в дію на період до прийняття Кабінетом Міністрів України відповідної постанови.

II. ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ

4. Державні випробування пестицидів і агрохімікатів (надалі - препарати) вітчизняного та іноземного виробництва - це система наукової та практичної оцінки біологічної та економічної ефективності, ступеня безпечності препаратів, що застосовуються в різних галузях народного господарства.

5. Державні випробування є основою для державної реєстрації препаратів в Україні.

6. Державні випробування пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва проводяться з метою біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування.

На випробування приймаються препарати, що забезпечують збереження врожаю та якість сільськогосподарської продукції, найменш небезпечні для здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

7. Державні випробування включають такі основні етапи:

- експертиза матеріалів заявника, підготовлених у відповідності з цим Положенням;

- проведення польових та виробничих випробувань;

- експертиза результатів випробувань з метою підготовки до державної реєстрації.

Проведення державних випробувань здійснюється на підприємствах, в установах і організаціях за рішенням Укрдержхімкомісії (додаток 1).

8. Порядок подачі заяв та документації на державні випробування нових препаратів та їх аналогів.

8.1. Включення до плану державних випробувань нових препаратів провадиться за рішенням Укрдержхімкомісії на основі таких документів, поданих заявником в 2-х примірниках:

- заява на ім'я Голови Укрдержхімкомісії про включення препарату до плану державних випробувань;

- інформація про головне призначення препарату, його переваги порівняно з аналогами, що обгрунтовують доцільність практичного використання в народному господарстві;

- матеріали первинної токсиколого-гігієнічної оцінки (додаток 2);

- методики визначення залишкових кількостей препарату і його небезпечних метаболітів;

- анотація на препарат (додаток 3);

- довідка про очікуваний обсяг виробництва, орієнтовна вартість препарату, очікувана економічна ефективність його застосування порівняно з препаратом, що використовується у виробництві (для вітчизняних препаратів);

- підприємство, організація або установа (назва і адреса), яке напрацювало дослідну партію препарату, еталонні зразки і метаболіти або довідка даної установи про погодження на виробництво дослідної партії препарату, еталонів та метаболітів для державних випробувань (для вітчизняних препаратів);

- довідка про патентну захищеність препарату (копія авторського посвідчення та джерело публікацій) (для вітчизняних препаратів);

- довідка про реєстрацію препарату в інших країнах;

- технічні умови на дослідну партію препарату (для вітчизняних препаратів).

8.2. Пропозиції щодо включення нових препаратів у план випробувань на наступний рік приймаються Укрдержхімкомісією до 1 грудня поточного року. В разі необхідності, за рішенням Укрдержхімкомісії термін прийому заявок може бути подовжений.

8.3. Матеріали, що надійшли, Укрдержхімкомісія розглядає і надсилає на санітарно-гігієнічну експертизу до Міністерства охорони здоров'я України. З урахуванням висновків експертизи Укрдержхімкомісія приймає рішення про проведення випробувань препарату та узгоджує обсяг, місце проведення, культури, об'єкти та виконавців.

8.4. Прийнятий на випробування препарат включається в план державних випробувань, який щорічно узгоджується МОЗ та затверджується Укрдержхімкомісією.

8.5. При зміні складу (рецептури) препарата, прийнятого на випробування, а також для випробування аналогів, раніше зареєстрованих препаратів, заявник повинен подати до Укрдержхімкомісії інформацію відповідно до п. 8.1.

Для вітчизняних препаратів - технічні умови на дослідну партію аналога або змінену форму препарату.

9. Порядок проведення державних випробувань.

9.1. Державні випробування препаратів вітчизняного та іноземного виробництва проводяться з метою біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування.

9.2. Випробування проводять згідно з методичними вказівками, що затверджуються Укрдержхімкомісією.

9.3. Державні випробування нових препаратів проводять у 2 етапи, польові і виробничі:

а) польові випробування.

Метою польових випробувань є встановлення або підтвердження біологічної ефективності нового препарату порівняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентів його застосування та поглиблене вивчення препаративної форми.

Сільськогосподарська продукція, отримана в результаті проведення польових випробувань препаратів з новою діючою речовиною, підлягає знищенню з додержанням вимог санітарних правил щодо безпеки для здоров'я людини та охорони навколишнього природного середовища.

За висновками токсиколого-гігієнічної оцінки розробляються тимчасові регламенти його застосування та здійснюється поглиблене вивчення препаративної форми.

При проведенні досліджень необхідно керуватись методичними документами МОЗ СРСР та МОЗ України (додаток 4).

Водночас заявник забезпечує розробку методик визначення залишкових кількостей препарату і його небезпечних метаболітів;

б) виробничі випробування.

Метою виробничих випробувань є підтвердження біологічної та економічної ефективності препарату у різних зонах України, уточнення та обгрунтування регламентів та способів його застосування, санітарно-гігієнічних і екологічних нормативів, розроблення та модифікації методик визначення залишкових кількостей цього препарату і його небезпечних метаболітів.

За час проведення виробничих дослідів проводяться токсиколого-гігієнічні дослідження вітчизняних препаратів у передбаченому обсязі. Для препаратів іноземного виробництва необхідно проводити токсиколого-гігієнічну оцінку їх застосування в умовах України у відповідності з цим Положенням. У разі необхідності Укрдержхімкомісією може бути прийняте рішення про проведення арбітражних токсикологічних досліджень препаратів іноземного виробництва.

Водночас з проведенням державних виробничих випробувань група експертів по методах визначення пестицидів при Укрдержхімкомісії апробує та передає в установленому порядку на погодження та затвердження подані розробниками методики визначення залишкових кількостей цих препаратів, а також їх метаболітів в грунті, воді, повітрі, рослинах, продуктах харчування;

- розробники методики надають науково-методичну допомогу по освоєнню методу установам, що визначають залишкові кількості препарату, згідно цього Положення.

10. На підставі даних токсиколого-гігієнічної оцінки обгрунтовуються необхідні максимально допустимі рівні залишкових кількостей препаратів у сільськогосподарській та харчовій продукції, а також нормативи вмісту препаратів в грунті, повітрі робочої зони та атмосферному повітрі, в воді водоймищ санітарно-побутового та рибогосподарського призначення, а також гігієнічні регламенти застосування.

11. Якщо запропонований препарат випробовувався раніше в польових умовах або добре відомий на практиці застосування в інших країнах чи містить в собі відому діючу речовину, то такий препарат може бути відразу включений в план виробничих випробувань. Обсяги токсиколого-гігієнічних досліджень для таких препаратів визначаються Укрдержхімкомісією в кожному окремому випадку.

12. Порядок постачання дослідних партій препаратів для державних випробувань.

12.1. Замовлення на дослідні партії препаратів подаються замовником в Укрдержхімкомісію протягом року.

12.2. Заявники узгоджують з Укрдержхімкомісією план наробки дослідних партій препаратів, в якому вказуються заводи-виготовлювачі, обсяги, строки виготовлення та доставки дослідної партії.

12.3. Виготовлення та доставку до місця випробувань дослідних партій нових вітчизняних препаратів, включених у план державних випробувань, їх токсичних метаболітів та хімічно чистих діючих речовин здійснюється заявниками за їх рахунок, але по рознарядці Укрдержхімкомісії, в дрібній розфасовці (1 - 10 кг) з обов'язковим доданням технічного паспорта.

12.4. Розсилка дослідних партій зарубіжних препаратів здійснюється заявником - за свій рахунок, але по рознарядці Укрдержхімкомісії, в дрібній розфасовці (1 - 10 кг).

12.5. Звіти про витрачання дослідних партій препаратів щорічно подаються в Укрдержхімкомісію до 1-го грудня поточного року.

Заявники та виконавці, що не подали своєчасно звіт про надходження та витрачання препаратів, позбавляються в майбутньому права на їх отримання.

13. Подання звітів про результати державних випробувань.

13.1. Виконавці державних випробувань подають замовнику в строки, зазначені в договорах, та в Укрдержхімкомісію повні узагальнені звіти про результати державних випробувань препаратів.

Звіт повинен закінчуватися висновком з чіткими рекомендаціями про можливість державної реєстрації препарату.

13.2. Виконавці державних випробувань щорічно подають в Укрдержхімкомісію Тези про підсумки державних випробувань препаратів у трьох примірниках з актом експертизи. Тези складаються по формі (додаток 5).

14. Фінансування державних випробувань.

14.1. Фінансування державних випробувань препаратів здійснюється іноземними заявниками по контрактах з виконавцем, а вітчизняними заявниками - по прямих договорах з виконавцем.

14.2. Фінансування експертної роботи по реєстрації препарату забезпечується Укрдержхімкомісією.

III. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

15. Державна реєстрація - це офіційний дозвіл на закупівлю, продаж і застосування препарату в Україні з присвоєнням реєстраційного номера, видачею реєстраційного посвідчення та занесенням до Державного реєстру.

16. Державна реєстрація здійснюється Укрдержхімкомісією.

17. Державній реєстрації підлягають нові препаративні форми пестицидів і агрохімікатів, а також аналоги раніше зареєстрованих препаратів вітчизняного або іноземного виробництва, для яких наявна відповідна документація щодо їх безпечного застосування, методик визначення залишкових кількостей препаратів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.

18. Не підлягають державній реєстрації препарати, класифіковані як реально небезпечні для здоров'я людини з урахуванням ступеня і характеру біологічної активності (токсичність, мутагенність, канцерогенність, репродуктивна токсичність, алергічна та імунодепресивна дія, нейротоксичність, здатність до біоконцентрації, виділення з молоком), стійкості в навколишньому природному середовищі і можуть негативно впливати на корисну фауну та флору, а також препарати, які перетворюються у речовини з перерахованими властивостями.

19. Забороняється ввезення на митну територію України, виробництво, реалізація, застосування та рекламування препаратів до їх державної реєстрації, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством.

20. Державну реєстрацію в Україні хімічних і біологічних засобів захисту і регуляторів росту рослин, раніше зареєстрованих в колишньому СРСР, визнати перереєстрацією препаратів та вважати необов'язковими подання до Укрдержкомісії звітів (документів) про проведення їх біологічних випробувань.

21. Порядок державної реєстрації.

21.1. Процес державної реєстрації включає в себе: прийняття заявок, розгляду їх та прийняття рішення про державну реєстрацію, видачу реєстраційного посвідчення.

21.2. Підготовку заявок на препарат здійснює заявник.

21.3. Заявник подає відповідну заяву на ім'я Голови Укрдержхімкомісії, котрий виносить це питання на розгляд Укрдержхімкомісії.

Заявник подає в Укрдержхімкомісію документацію, яка є обгрунтуванням для вирішення питання про державну реєстрацію препарату, а саме:

- заявку на державну реєстрацію препаратів (заповнюється та подається заявником у 5 примірниках та на гнучких магнітних дисках) та матеріали, на підставі яких заповнювалась заявка (2 примірники);

- виробниче призначення та регламенти застосування;

- довідка про постійність складу (технічні умови або ДОСТ на діючу речовину і препаративну форму - для вітчизняних препаратів);

- результати державних випробувань препарату (додаток 6);

- методики визначення залишкових кількостей препаратів в сільськогосподарській продукції, кормах (при необхідності), харчових продуктах, грунті, воді, повітрі;

- проект рекомендацій по застосуванню, транспортуванню, зберіганню препарату, заходах особистої та громадської безпеки, методах діагностики отруєнь, подання першої допомоги та лікування (додаток 7);

- зразок тарної наклейки на упаковці (додаток 8).

Розгляд реєстраційних матеріалів проводиться діючими при Укрдержхімкомісії групами експертів, склад яких затверджується у встановленому Укрдержхімкомісією порядку.

За висновками груп експертів на засіданні Укрдержхімкомісії приймається рішення щодо можливості державної реєстрації препарату.

Розгляд реєстраційних матеріалів проводиться протягом 90 календарних днів.

21.4. Присвоєння номера державної реєстрації та видача реєстраційного посвідчення здійснюється на підставі рішення Укрдержхімкомісії та затверджується її Головою.

21.5. При позитивному вирішенні питання про державну реєстрацію препарату заявник сплачує грошовий збір згідно з положенням про оплату експертизи, реєстрації та перереєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив зарубіжного виробництва та порядок використання коштів.

21.6. Державна реєстрація препаратів здійснюється терміном до 5 років. Термін реєстрації відраховується з кінця року, в якому проведена державна реєстрація.

Після закінчення терміну реєстрації препаратів проводиться їх перереєстрація з урахуванням накопиченої за цей період інформації про їх властивості та небезпечність.

Дата та номер державної реєстрації фіксуються у Державному реєстрі препаратів, дозволених для застосування в народному господарстві України.

Державна реєстрація може бути скасована або припинена до закінчення 5 річного терміну, якщо в Україні або за кордоном одержані нові, раніше невідомі дані про небезпечність препарату. При цьому відомості про заборону препарату вносяться до Державного реєстру та до списку препаратів, що заборонені для використання.

Інформацію про припинення чинності реєстраційного посвідчення та (або) заборону препарату Укрдержхімкомісія повідомляє заявнику в 10 денний строк після прийняття рішення.

Апеляція щодо рішення Укрдержхімкомісії подається на пізніше 30-ти днів з часу його прийняття на ім'я Голови Укрдержхімкомісії. Апеляція розглядається протягом 30 днів.

21.7. Препарати, токсиколого-гігієнічні властивості та сфера застосування яких дозволяють вважати небезпечність препарату для здоров'я людини та навколишнього природного середовища несуттєвою, але для яких інформація на момент реєстрації не може бути надана у повному обсязі, на підставі рішення Укрдержхімкомісії реєструються експериментально - терміном до 2 років з використанням виключно в державному секторі.

При цьому обсяги закупівель та площі застосування встановлюються Укрдержхімкомісією.

Повнота заповнення заявки на державну реєстрацію (необхідність подання даних по тому чи іншому препарату) встановлюється в кожному окремому випадку спеціалістами Укрдержхімкомісії.

У випадку неподання заявником протягом 2 років даних, необхідних для постійної (терміном на 5 років) державної реєстрації або в разі виявлення негативних властивостей препарату, посвідчення про експериментальну реєстрацію втрачає силу.

21.8. Укрдержхімкомісія гарантує конфіденційність інформації про препарат, що становить комерційну таємницю, якщо це не ставить під загрозу здоров'я людини та небезпеку для навколишнього природного середовища.

  

УЗГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра охорони здоров'я,
Головний державний санітарний лікар

 
В. Ф. Марієвський 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Тимчасового положення про
державні випробування та
реєстрацію хімічних, біологічних
засобів захисту, феромонів та
регуляторів росту рослин і добрив
в Україні

ПЕРЕЛІК
науково-дослідних інститутів, які проводять реєстраційні випробування препаратів і подають рекомендації та висновки на їх реєстрацію

****************************************************************
* Назва інституту, адреса   *  Перелік дослідницьких робіт *
****************************************************************
*1. Інститут удосконалення  *Токсиколого-гігієнічна оцінка  *
*лікарів МОЗ України,     *препаратів, розробка гігієнічних*
*254112, Київ-112, Дорого-  *нормативів та регламентів    *
*жицька, 9          *                *
****************************************************************
*2.Державний медичний уні-  *Токсиколого-гігієнічна оцінка  *
*верситет ім. Т.Г.Бого-    *препаратів, розробка гігієнічних*
*мольця,           *нормативів та регламентів    *
*Київ, б. Шевченка, 13    *                *
****************************************************************
*3. Інститут медицини праці  *Токсиколого-гігієнічна оцінка  *
*МОЗ України,         *препаратів, розробка гігієнічних*
*252033, Київ 33, Сакса-   *нормативів та регламентів    *
*ганського, 75        *                *
****************************************************************
*4. Укр НВО "Ліс"       *Біологічна оцінка препаратів, що*
*               *застосовуються на лісових куль- *
*               *турах              *
****************************************************************
*5. Інститут здоров'я МОЗ   *Токсиколого-гігієнічна оцінка  *
*України,           *препаратів, розробка гігієнічних*
*252127, Київ-127, Героїв   *нормативів та регламентів    *
*оборони, 6          *                *
****************************************************************
*6. Інститут цивільної    *Дослідження по застосуванню пре-*
*авіації,           *паратів з використанням авіації *
*252601,Київ-58, МСП, пр.   *та розробка технологій авіацій- *
*кос. Комарова, 1       *ного застосування        *
****************************************************************
*7. Інститут бджільництва   *Оцінка безпечності препаратів  *
*УААН,            *для бджіл            *
*252143, Київ-143, Метро-   *                *
*логічна, 146         *                *
****************************************************************
*8. Інститут синтезу та    *Оцінка фізико-хімічних власти- *
*екології Мінпрому України  *востей препаратів та можливостей*
*               *запровадження їх у виробництво *
****************************************************************
*9. Інститут гідробіології  *Токсикологічна оцінка впливу  *
*АН України,         *препаратів на риб та інші водні *
*252216, Київ-216, просп.   *організми            *
*Героїв Сталінграду, 8а    *                *
****************************************************************
*10. Рада з регламентації   *Біологічна оцінка засобів для  *
*застосування та впровад-   *боротьби з комахами, котрі мають*
*ження дезинфекційних за-   *санітарно-епідеміологічне зна- *
*собів МОЗ України,      *чення та дератизаційних засобів *
*252071, Київ-71, Ярослав-  *                *
*ська, 41           *                *
****************************************************************
*11. Інститут захисту рос-  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*лин УААН,          *ту рослин            *
*252022, Київ, вул. Ва-    *                *
*сильківська, 33,       *                *
*тел.263-11-24, факс (044)  *                *
*263-21-85          *                *
****************************************************************
*12. Інститут винограду і   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*вина УААН "Магарач",     *ту рослин            *
*Республіка Крим, 334200,   *                *
*Ялта, вул. Кірова, 31,    *                *
*факс 32-70-54        *                *
****************************************************************
*13. Інститут картопляр-   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*ства УААН,          *ту рослин            *
*255740, Київська обл.,    *                *
*Бородянський р-н, смт Не-  *                *
*мішаєве, вул. Чкалова, 22,  *                *
*тел. код (277) 4-15-69    *                *
****************************************************************
*14. Інститут цукрових бу-  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*ряків УААН,         *ту рослин            *
*252000, м. Київ, вул. Клі-  *                *
*нічна, 25, телетайп     *                *
*13-26-46 "Сета"       *                *
****************************************************************
*15. Інститут хмелярства   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*УААН,            *ту рослин            *
*262007, м. Житомир, вул.   *                *
*Леніна, (0412)36-62-31    *                *
****************************************************************
*16. Інститут овочівництва  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*і баштанництва УААН,     *ту рослин            *
*312155, Харківська обл.,   *                *
*Харківський р-н, п/в Се-   *                *
*лекційне, тел. код (0572)  *                *
*24-96-91           *                *
****************************************************************
*17. Інститут садівництва   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*УААН,            *ту рослин            *
*252027, м. Київ, с. Ново-  *                *
*сілки, тел. 266-61-17    *                *
****************************************************************
*18. Інститут землеробства  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*і тваринництва західного   *ту рослин            *
*регіону УААН,        *                *
*292084, Львівська обл.,   *                *
*Пустомитівський р-н, с.   *                *
*Оброшине, тел. код (0322)  *                *
*79-82-97           *                *
****************************************************************
*19. Інститут пшениці УААН  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*ім. В.М.Ремесла,       *ту рослин            *
*256816, Київська обл. Ми-  *                *
*ронівський р-н, п/в Цент-  *                *
*ральна, тел. код (274)    *                *
*220-94-02          *                *
****************************************************************
*20. Інститут олійних     *Біологічна оцінка засобів захис-*
*культур УААН,        *ту рослин            *
*330089, Запоріжжя, вул.   *                *
*Пушкінська, 65, тел. код   *                *
*(0612) 59-74-73       *                *
****************************************************************
*21. Інститут зрошувально-  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*го землеробства УААН,    *ту рослин            *
*325908, Херсон, сел. Над-  *                *
*дніпрянське, тел. код    *                *
*(0552) 55-30-45       *                *
****************************************************************
*22. Інститут кукурудзи    *Біологічна оцінка засобів захис-*
*УААН,            *ту рослин            *
*220600, м.Дніпропетровськ,  *                *
*вул. Дзержинського      *                *
****************************************************************
*23. Інститут хрестоцвіт-   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*них культур УААН,      *ту рослин            *
*285014, м. Івано-Франківськ, *                *
*вул. Розумовського, 9а,   *                *
*тел. (03422) 2-41-02     *                *
****************************************************************
*24. Інститут рослинництва  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*УААН ім. В.Я.Юрьєва,     *ту рослин            *
*310044, м.Харків, Москов-  *                *
*ський просп., 142, тел.   *                *
*(0572) 63-11-62       *                *
****************************************************************
*25. Інститут селекції і   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*генетики УААН,        *ту рослин            *
*270036, м. Одеса, Овідіо-  *                *
*польська дорога 3, тел.   *                *
*(0482) 656187, факс 65-70-84 *                *
****************************************************************
*26. Інститут лікарських   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*рослин УААН,         *ту рослин            *
*315510, Полтавська обл.,   *                *
*Лубенський р-н, с. Бере-   *                *
*зоточа, тел. (053615) 21-45 *                *
****************************************************************
*27. Інститут ефіроолійних  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*та лікарських рослин УААН,  *ту рослин            *
*333620, Республіка Крим,   *                *
*м. Сімферополь, вул. Київ-  *                *
*ська, 150, тел. (0652)    *                *
*26-91-30           *                *
****************************************************************
*28. Інститут луб'яних    *Біологічна оцінка засобів захис-*
*культур УААН,        *ту рослин            *
*245130, Сумська обл., м.   *                *
*Глухів, вул. Леніна, 45,   *                *
*тел. (05444) 2-21-35, 2-26-43*                *
****************************************************************
*29. Український аграрний   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*університет,         *ту рослин            *
*252041, м.Київ, вул.Героїв  *                *
*оборони, 15, тел. 263-51-75 *                *
****************************************************************
*30. Інститут кормів УААН,  *Біологічна оцінка засобів захис-*
*287100, м. Вінниця, просп.  *ту рослин            *
*Юності, 16, тел. (04322)   *                *
*6-41-16           *                *
****************************************************************
*31 Інститут землеробства   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*УААН,            *ту рослин            *
*255205, Київська обл., Ки-  *                *
*єво-Святошинський р-н, с.  *                *
*Чабани, тел. (044) 266-23-27 *                *
*факс 266-20-25        *                *
****************************************************************
*32. Інститут агропромис-   *Біологічна оцінка засобів захис-*
*лового виробництва УААН,   *ту рослин            *
*342404, Донецька обл.,    *                *
*Ясинуватський р-н, с. Піс-  *                *
*ки, тел. (0622) 52-57-01,  *                *
*факс 52-66-07        *                *
****************************************************************
*33. Сільськогосподарський  *Біологічна оцінка засобів захис-*
* інститут, м. Суми,     *ту рослин            *
****************************************************************
                      Додаток N 2
Державна міжвідомча комісія      до Тимчасового положення
України у справах випробувань і    про державні випробування
реєстрації засобів захисту та     та реєстраціію хімічних,
регуляторів росту рослин і добрив   біологічних засобів захисту,
Адреса: 252010, Київ-10, вул. Суво-  феромонів та регуляторів
рова, 9, тел. 290-32-61;       росту і добрив в Україні
факс 290-32-84
                    **************************
                    *   Конфіденційно   *
                    *   по заповненню   *
                    **************************
 
         Заявка на реєстрацію препаратів
 
 **** заявка на новий препарат
 ****
 ****заявка на перереєстрацію
 ****
 
   1. Загальні відомості
 
*****************************************************************
*1.1 Заявник          *                *
*(фірма, підприємство, адреса, *                *
*телефон, телефакс та інше)   *                *
*****************************************************************
*1.2. Виробник         *                *
*(фірма, підприємство та інш.), *                *
*адреса, телефон, телефакс   *                *
*****************************************************************
*1.3. Назва препарату, синоніми *                *
*(торгова назва)        *                *
*****************************************************************
*1.4. Дозвіл заявнику представ- *                *
*ляти виробника         *                *
*****************************************************************
*1.5. Плата заявника      *сплачено на рахунок      *
*                * дата....... 199...      *
*                *перевірено...........     *
*****************************************************************
*1.6. Торгова назва, зареєстро- *ні               *
*вана в Україні як торгова марка*так              *
*****************************************************************
 
   2. Інформація про препарат
 
*****************************************************************
*                *      * Додаток/сторінка *
*****************************************************************
*2.1. Тип пестициду       *      *         *
*   фунгіцид          *      *         *
*   гербіцид          *      *         *
*   інсектицид         *      *         *
*   протравник         *      *         *
*   родентіцид         *      *         *
*   регулятор росту рослин   *      *         *
*   інші            *      *         *
*****************************************************************
*2.2. Дія препарату       *      *         *
*Якщо можливо, вид дії, тобто  *      *         *
*системна, контактна та інш.   *      *         *
*****************************************************************
*2.3. Діюча речовина (д.р.)   *      *         *
*Назва діючої речовини, її кон- *      *         *
*центрація в препараті. Якщо мож-*      *         *
*ливо, назва по ISO. Хімічна на- *      *         *
*зва д.р. по IUPAC або CA, N CAS.*      *         *
*Концентація повинна бути подана *      *         *
*у г/л для рідин, в інших випад- *      *         *
*ках - у г/кг          *      *         *
*****************************************************************
*2.4. Складові препарату     *      *         *
*Вказати хімічні назви для кож- *      *         *
*ної складової частини згідно з *      *         *
*IUPAC або CA та N CAS. Концен- *      *         *
*трація кожної складової частини *      *         *
*повинна бути подана у г/л для  *      *         *
*рідин, у г/кг для інших. Необ- *      *         *
*хідно вказати функціональне   *      *         *
*призначення складових частин в *      *         *
*складі препарату        *      *         *
*****************************************************************
*2.5. Фізичні характеристики   *      *         *
*Вказати препаративну форму,   *      *         *
*розчин, е.к., порошок, гранули, *      *         *
*аерозоль та інш.        *      *         *
*****************************************************************
 
   3. Застосування препарату
 
*****************************************************************
*3.1. Сфера застосування     *      *         *
*Зазначити, на яких культурах ре-*      *         *
*єструється, хвороби рослин, ко- *      *         *
*махи, матеріал та інш.; в яких *      *         *
*сферах: сільське господарство, *      *         *
*лісове господарство, на приса- *      *         *
*дибних ділянках, оранжереях,  *      *         *
*житлових приміщеннях, сховищах *      *         *
*та інш.             *      *         *
*****************************************************************
*3.2. Норма витрати       *      *         *
*Вказати рекомендовану дозу, на- *      *         *
*приклад, кількість препаратив- *      *         *
*ної форми та д.р. на одиницю  *      *         *
*площі. Якщо речовину перед за- *      *         *
*стосуванням необхідно розчини- *      *         *
*ти, вказати розчинник та кон-  *      *         *
*центрацію д.р. у г/кг в підго- *      *         *
*тованому для застосування ви-  *      *         *
*гляді              *      *         *
*****************************************************************
*3.3. Спосіб застосування    *      *         *
*Вказати метод застосування, ін- *      *         *
*тервал між обробками, час об-  *      *         *
*робки. Для аерозолей вказати  *      *         *
*робочий тиск та тип насадки.  *      *         *
*Вказати на необхідність добавки *      *         *
*(назва та доза) для рекомендо- *      *         *
*ваного застосування продукту  *      *         *
*****************************************************************
*3.4. Тривалість захисної дії  *      *         *
*                *      *         *
*****************************************************************
*3.5. Швидкість дії       *      *         *
*****************************************************************
*3.6. Сумісність         *      *         *
*Вказати на сумісність препарату *      *         *
*з іншими пестицидами. Якщо при- *      *         *
*пустити, що речовина буде реко- *      *         *
*мендована для аерозольної об-  *      *         *
*робки з іншими пестицидами, то *      *         *
*необхідно вказати ці речовини  *      *         *
*****************************************************************
*3.7. Ефективність        *      *         *
*Лабораторні досліди, випробу-  *      *         *
*вання в умовах оранжерей, по-  *      *         *
*льові випробування. Дані з фі- *      *         *
*тотоксичності. При наявності  *      *         *
*даних вказати на можливість   *      *         *
*формування резистентності    *      *         *
*****************************************************************
 
   4. Упаковка
 
*****************************************************************
*4.1. Маркування, рекомендації  *      *         *
*для застосування. Скласти на-  *      *         *
*писи до етикетки, в т.ч. попе- *      *         *
*редження про небезпеку, засте- *      *         *
*режні заходи.          *      *         *
*****************************************************************
*4.2. Упакування         *      *         *
*Вказати пакувальний матеріал,  *      *         *
*тип (бак, пляшка, пакет та   *      *         *
*інш.). Розмір (об'єм для рідин),*      *         *
*вага для інших станів речовини. *      *         *
*****************************************************************
 
   5. Токсикологічна оцінка препарату
 
*****************************************************************
* 5.1. Гостра пероральна ток-  *ЛД50 (мг/кг)*         *
*сичність            *Вид тварин *         *
*Дія, ураження органів      *      *         *
*****************************************************************
*5.2. Гостра дермальна токсич-  *ЛД50 (мг/кг)*         *
*ність              *Вид тварин *         *
*Дія, ураження органів      *      *         *
*****************************************************************
*5.3. Гостра інгаляційна токсич- *Концентрація*         *
*ність              *Тривалість *         *
*                *Вид тварин *         *
*Дія, ураження органів      *ЛК50    *         *
*****************************************************************
*5.4. Подразнююча дія на слизові *      *         *
*оболонки очей          *      *         *
*****************************************************************
*5.5. Сенсибілізуюча дія     *      *         *
*****************************************************************
*5.6. Інша інформація з токсико- *      *         *
*логії (в тому числі клас ток-  *      *         *
*сичності)            *      *         *
*****************************************************************
*5.7. Токсикологічні властивості *      *         *
*інших складових частин препара- *      *         *
*ту               *      *         *
*****************************************************************
 
   6. Гігієнічна оцінка умов застосування препарату
 
*****************************************************************
*6.1. Особливості гігієни праці *      *         *
*при застосуванні препарату.   *      *         *
*Вказати рівень та строк збері- *      *         *
*гання д.р. препарату і продук- *      *         *
*тів його трансформації, що ма- *      *         *
*ють токсикологічне значення, з *      *         *
*урахуванням максимальних норм  *      *         *
*витрат, кратності обробок, тех- *      *         *
*нічних засобів застосування   *      *         *
*****************************************************************
*6.2. Гігієнічні нормативи    *      *         *
*****************************************************************
*6.2.1. Допустима добова доза  *      *         *
*(ДДД)              *      *         *
*****************************************************************
*6.2.2. Нормативи в грунті (ГДК, *      *         *
*ОДК), лімітуючі показники    *      *         *
*- загальносанітарний      *      *         *
*- міграційно-водний       *      *         *
*- міграційно-повітряний     *      *         *
*- транслокаційний        *      *         *
*****************************************************************
*6.2.3. У воді (ГДК, ОДР)    *      *         *
*лімітуючі показники       *      *         *
*- загальносанітарний      *      *         *
*- органолептичний        *      *         *
*- санітарно-токсикологічний   *      *         *
*****************************************************************
*6.2.4. У воді рибогосподарчих  *      *         *
*водойм (ГДК)          *      *         *
*****************************************************************
*6.2.5. У повітрі робочої зони  *      *         *
*(ГДК, ОБРВ)           *      *         *
*****************************************************************
*6.2.6. В атмосферному повітрі  *      *         *
*(ГДК, ОБРВ)           *      *         *
*****************************************************************
*6.2.7. В харчових продуктах   *      *         *
* (МДР)             *      *         *
*****************************************************************
*6.3. Гігієнічні регламенти без- *      *         *
*печного застосування (строки  *      *         *
*виходу працюючих на поля, термін*      *         *
*очікування)           *      *         *
*****************************************************************
 
   7. Вплив на нецільові об'єкти
 
*****************************************************************
*7.1. Небезпека для комах-запи- *      *         *
*лювачів             *      *         *
*****************************************************************
*7.1.1. ГДК в кормах для бджіл  *      *         *
*****************************************************************
*7.1.2. Регламенти застосування *      *         *
*на культурах-медоносах     *      *         *
*****************************************************************
*7.2. Інша інформація з токсико- *      *         *
*логії              *      *         *
*****************************************************************
*7.2.1. Гостра токсичність для  *      *         *
*риб               *      *         *
*****************************************************************
*7.2.2. Хронічна токсичність для *      *         *
*риб, ікри, мальків       *      *         *
*****************************************************************
*7.2.3. Репродуктивні досліджен- *      *         *
*ня на рибах (ікра, мальки, то- *      *         *
*варна риба)           *      *         *
*****************************************************************
*7.2.4. Біокумуляція       *      *         *
*****************************************************************
*7.2.5. Гостра токсичність для  *      *         *
*дафній             *      *         *
*****************************************************************
*7.2.6. Репродуктивні досліджен- *      *         *
*ня на дафніях          *      *         *
*****************************************************************
*7.2.7. Інгібіювання росту водо- *      *         *
*ростей             *      *         *
*****************************************************************
*7.2.8. Дія на корисних комах  *      *         *
*(за винятком тих, що зазначені *      *         *
*у п. 7.1)            *      *         *
*****************************************************************
*7.2.9. Гостра токсичність для  *      *         *
*птахів             *      *         *
*****************************************************************
*7.2.10. Вплив на дичину     *      *         *
*****************************************************************
*7.3. Деградація та трансформа- *      *         *
*ція               *      *         *
*****************************************************************
*7.3.1. У грунті         *      *         *
*****************************************************************
*7.3.2. У воді          *      *         *
*****************************************************************
 
  8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика
 
*****************************************************************
*8.1. Зовнішній вигляд      *      *         *
*****************************************************************
*8.2. рН             *      *         *
*****************************************************************
*8.3. Розмір частинок (порошок, *      *         *
*гранули)            *      *         *
*****************************************************************
*8.4. Густина (рідини)      *      *         *
*****************************************************************
*8.5. Стабільність суспензії або *      *         *
*емульсії            *      *         *
*****************************************************************
*8.6. Стабільність при зберіган- *      *         *
*ні, температура С зберігання,  *      *         *
*витривалість до низьких темпе- *      *         *
*ратур              *      *         *
*****************************************************************
*8.7. Корозійні якості      *      *         *
*****************************************************************
*8.8. Летючість         *      *         *
*****************************************************************
*8.9. Небезпека загорання і го- *      *         *
*ріння              *      *         *
*****************************************************************
*8.9.1. Температура спалаху   *      *         *
*****************************************************************
*8.9.2. Небезпека спалахування, *      *         *
*вибуху             *      *         *
*****************************************************************
*8.9.3. Засоби пожежогасіння   *      *         *
*****************************************************************
*8.9.4. Особливі міри пожежної  *      *         *
*безпеки             *      *         *
*****************************************************************
*8.10. В'язкість, поверхневий  *      *         *
*натяг              *      *         *
*****************************************************************
*8.11. Змочуваність       *      *         *
*****************************************************************
*8.12. Дані про злежуваність   *      *         *
*****************************************************************
 
   9. Окрема інформація по класифікації та категорійності
 
*****************************************************************
*9.1. Транспортування      *      *         *
*****************************************************************
*9.2. Інша необхідна інформація *      *         *
*****************************************************************
 
   10. Методи знешкодження
 
*****************************************************************
* Вказати хімічний або інший  *      *         *
*метод деструкції продукту та  *      *         *
*упаковки            *      *         *
*****************************************************************
 
   11. Методи визначення
 
*****************************************************************
*Метод якісного та кількісного  *      *         *
*аналізу д.р. в продукті     *      *         *
*****************************************************************
 
   12. Рекомендовані заходи безпеки, пов'язані з:
 
*****************************************************************
*12.1. Роботою з речовиною    *      *         *
*****************************************************************
*12.2. Зберіганням        *      *         *
*****************************************************************
*12.3. Транспортуванням     *      *         *
*****************************************************************
*12.4. Спалахуванням       *      *         *
*****************************************************************
 
   13. Токсичність для людини
 
****************************************************************
*Повідомити про досвід, набутий *      *         *
*в процесі виробництва, викорис-*      *         *
*тання у випадках отруєння   *      *         *
****************************************************************
 
   14. Перша допомога при отруєнні
 
****************************************************************
*Вказати можливі антидоти та  *      *         *
*інші заходи          *      *         *
****************************************************************
 
   15. Реєстрація в інших країнах
 
****************************************************************
*Вказати країну, N реєстраційно-*      *         *
*го посвідчення, дату його вида-*      *         *
*чі, сферу застосування     *      *         *
****************************************************************
 
   16. Інша інформація
 
*****************************************************************
*16.1. Назва установи, підпри- *      *         *
*ємства, які відповідають за  *      *         *
*проведення досліджень, передба-*      *         *
*чених застосуванням продукту  *      *         *
*****************************************************************
*16.2. Пронумерований перелік  *      *         *
*додатків. Може бути окремим до-*      *         *
*датком             *      *         *
*****************************************************************
*16.3. Інша інформація про про- *      *         *
*дукт, яка не згадувалась раніше*      *         *
*****************************************************************
 
Місце..............  Дата ................  Заявник ...........
 
 
                        Додаток N 2
                         Частина Б
 
         Інформація про діючу речовину
 
   1. Інформація до заявки на реєстрацію препарату
 
****************************************************************
*Заявник (фірма, підприємство, *Дата подачі заявки      *
*адреса, телефон, телефакс та  *               *
*ін.)              *               *
*                *               *
*                *               *
****************************************************************
 
   2. Інформація про діючу речовину
 
                         Додаток/стор.
****************************************************************
* 2.1. Хімічна назва по *            *       *
*IUPAC або CA      *            *       *
****************************************************************
*2.2. Інші назви     *            *       *
*Вказати, наприклад, наз-*            *       *
*ву ISO, загальна назва, *            *       *
*торгова назва      *            *       *
****************************************************************
*2.3. Торгова назва інших*            *       *
*продуктів. Вказати про- *            *       *
*дукти, до складу яких  *            *       *
*входить та ж діюча ре- *            *       *
*човина (якщо відомо ви- *            *       *
*робнику)        *            *       *
****************************************************************
*2.4. Реєстраційний N CAS*            *       *
****************************************************************
*2.5. Емпірична формула *            *       *
****************************************************************
*2.6. Структурна формула.*            *       *
*Вказати оптичні ізомери *            *       *
****************************************************************
*2.7. Молекулярна маса  *            *       *
****************************************************************
 
   3. Інформація про технічну речовину
 
                         додаток/стор.
****************************************************************
*3.1. Чистота, у %    *            *       *
*наявність домішок    *            *       *
****************************************************************
*3.2. Хімічна назва та  *            *       *
*концентрація домішок.  *            *       *
*Вказати на оптичні ізо-*            *       *
*мери, супутні продукти *            *       *
*розпаду та т.п. в %   *            *       *
*співвідношенні з хіміч- *            *       *
*ними речовинами, назва *            *       *
*згідно з IUPAC або CA. *            *       *
*Аналітичний метод, та  *            *       *
*його точність      *            *       *
****************************************************************
*3.3. Добавки      *            *       *
*Вказати назви, вид, на- *            *       *
*приклад, стабілізаторів *            *       *
*та інш., а також кон-  *            *       *
*центрації у % або в ppm *            *       *
****************************************************************
 
   4. Інформація по аналізу діючої речовини
 
****************************************************************
*4.1. Аналітичні методи *            *       *
*для визначення чистоти *            *       *
*діючої речовини, а також*            *       *
*такі, що дозволяють ви- *            *       *
*значати склад продукту, *            *       *
*ізомери, домішки та т.п.*            *       *
****************************************************************
*4.2. Аналітичні методи *            *       *
*кількісного та якісного *            *       *
*аналізу:        *            *       *
****************************************************************
*4.2.1. В рослинах та  *            *       *
*харчових продуктах   *            *       *
****************************************************************
*4.2.2. В грунті     *            *       *
****************************************************************
*4.2.3. У воді (в т.ч.  *            *       *
*питній)         *            *       *
****************************************************************
*4.2.4. У повітрі    *            *       *
****************************************************************
*4.2.5. В біологічному  *            *       *
*матеріалі        *            *       *
****************************************************************
 
   5. Інформація про виробника та виробництво
 
****************************************************************
*5.1. Виробник      *            *       *
*(фірма, підприємство,  *            *       *
*адреса, телефон, теле- *            *       *
*факс)          *            *       *
****************************************************************
*5.2. Синтез (опис діючої*            *       *
*речовини)        *            *       *
****************************************************************
 
   6. Фізико-хімічні властивості діючої речовини
 
****************************************************************
*             *технічний продукт*чиста речовина*  *
****************************************************************
*6.1. Опис інгредієнта  *         *       *  *
****************************************************************
*6.1.1. Фізичний стан   *         *       *  *
*(тверде, рідина)     *         *       *  *
****************************************************************
*6.1.2. Колір, запах та  *         *       *  *
*інш.           *         *       *  *
****************************************************************
*6.2. Температура плав-  *         *       *  *
*лення, С         *         *       *  *
****************************************************************
*6.3. Температура кипіння *         *       *  *
****************************************************************
*6.4. Густина (в разі га- *         *       *  *
*зоподібного стану речо- *         *       *  *
*вини, густину вказати  *         *       *  *
*при 0 С та 760 мм рт.ст. *         *       *  *
****************************************************************
*6.5. Тиск пари      *         *       *  *
*(вказати при двох тем-  *         *       *  *
*пературах або криву)   *         *       *  *
****************************************************************
*6.6. Поверхневий натяг  *         *       *  *
****************************************************************
*6.7. Розчинність у воді *         *       *  *
****************************************************************
*6.8. Розчинність в орга- *         *       *  *
*нічних розчинниках    *         *       *  *
*(мг/100 мл)       *         *       *  *
****************************************************************
*6.9. Коефіцієнт розпо-  *         *       *  *
*ділу n-октанол/вода   *         *       *  *
****************************************************************
*6.10. Гідроліз      *           *       *
*Період напіврозкладу в  *           *       *
*залежності від темпера- *           *       *
*тури та рН        *           *       *
****************************************************************
*6.10.1. Вода       *           *       *
****************************************************************
*6.10.2. Кислота (вказати *           *       *
*концентрацію)      *           *       *
****************************************************************
*6.10.3. Лужний розчин  *           *       *
*(вказати концентрацію)  *           *       *
****************************************************************
*6.11. Термо- та фото-  *           *       *
*стабільність       *           *       *
****************************************************************
*6.12. Температура заго- *           *       *
*ряння          *           *       *
****************************************************************
*6.13. Небезпека займання *           *       *
****************************************************************
*6.14. Окислення     *           *       *
*Вказати, чи може речовина*           *       *
*підтримувати, прискорю- *           *       *
*вати, сприяти горінню  *           *       *
****************************************************************
*6.15. Розщеплення та ін- *           *       *
*ші реакції під час вибуху*           *       *
*Вказати продукти дегра- *           *       *
*дації, мінімальну темпе- *           *       *
*ратуру для повного спа- *           *       *
*лювання         *           *       *
****************************************************************
*6.16. Інші фізико-хіміч- *           *       *
*ні властивості      *           *       *
****************************************************************
 
 
   7. Гостра токсичність діючої речовини
 
   Вказати, чи  проводились досліди з чистою речовиною або
технічним продуктом. В останньому випадку  склад  технічного
продукту повинен відповідати вказаному в розділі Б 3, якщо нема
інших варіантів
 
****************************************************************
*7.1. Гостра оральна ток-*ЛД50 (мг/кг) Вид тварин*       *
*сичність        *            *       *
*            *            *       *
* Дія, ураження органів *            *       *
****************************************************************
*7.2. Гостра дермальна  *ЛД50 (мг/кг) Вид тварин*       *
*токсичність       *            *       *
*            *            *       *
*Дія,  ураження органів *            *       *
****************************************************************
*7.3. Гостра інгаляційна *ЛС50  Трива- Вид тва- *       *
*токсичність       *(мг/л) лість рин   *       *
*Дія, ураження органів *            *       *
****************************************************************
*7.4. Гостра токсичність *Вказати результати при *       *
*при інших шляхах надход-*внутрішньовенному та  *       *
*ження          *внутрішньочеревному  *       *
*            *введенні        *       *
*            *шлях  ЛД50  Вид тва-*       *
*            *вве-  (мг/кг) рин   *       *
*            *дення         *       *
*Дія, ураження органів  *            *       *
****************************************************************
*7.5. Подразнення шкіри *            *       *
*Вказати ознаки подраз- *            *       *
*нення          *            *       *
****************************************************************
*7.6. Подразнення очей  *            *       *
****************************************************************
*7.7. Сенсибілізація   *            *       *
****************************************************************
 
   8. Підгостра або субхронічна токсичність
 
****************************************************************
*8.1. Підгостра оральна *           *       *
*токсичність (28 діб)  *           *       *
****************************************************************
*8.2. Підгостра оральна *           *       *
*токсичність (90 діб) на *           *       *
*гризунах        *           *       *
****************************************************************
*8.3. Підгостра оральна *           *       *
*токсичність (90 діб) на *           *       *
*інших видах тварин (не *           *       *
*на гризунах)      *           *       *
****************************************************************
*8.4. Підгостра токсич- *           *       *
*ність при інших шляхах *           *       *
*введення (інгаляційний, *           *       *
*дермальний), інших ви- *           *       *
*дах тварин, або інших  *           *       *
*тривалостях досліджень *           *       *
****************************************************************
 
   9. Хронічна токсичність
 
****************************************************************
*Тривале поїдання та кан-*           *       *
*церогенність (гризуни та*           *       *
*ссавці). Онкогенність - *           *       *
*на двох видах лаборатор-*           *       *
*них тварин (миші, пацюки)           *       *
*у відповідності із ви- *           *       *
*могами IARC, EPA, EC.  *           *       *
*Заявники подають первин-*           *       *
*ні матеріали у вигляді *           *       *
*таблиць, які узагальню- *           *       *
*ють ці результати. В  *           *       *
*таблицях повинні бути  *           *       *
*дані про частоту пухлин *           *       *
*та лабораторних тварин у*           *       *
*абсолютних величинах по *           *       *
*відношенню до ефектив- *           *       *
*ної кількості, кількість*           *       *
*та частота гістологічних*           *       *
*типів пухлин усіх лока- *           *       *
*лізацій, кількість пух- *           *       *
*лин на одну тварину, ме-*           *       *
*тастазування, кількість *           *       *
*тварин, що вижили, кое- *           *       *
*фіцієнт онкогенного ри- *           *       *
*зику О*, строк визначен-*           *       *
*ня першої пухлини, ла- *           *       *
*тентний період утворення*           *       *
*пухлин         *           *       *
****************************************************************
 
   10. Мутагенність
 
****************************************************************
*Тести:         *           *       *
*батарея тестів по вив- *           *       *
*ченню генних мутацій,  *           *       *
*хромосомних аберрацій, *           *       *
*дії на ДНК       *           *       *
****************************************************************
 
   11. Репродуктивна токсичність
 
****************************************************************
*Досліди на 2-х поколін- *           *       *
*нях           *           *       *
****************************************************************
 
   12. Тератогенність
 
****************************************************************
*Досліди на гризунах і  *           *       *
*кроликах (орально, в ра-*           *       *
*зі необхідності дермаль-*           *       *
*но)           *           *       *
****************************************************************
 
   13. Нейротоксичність
 
****************************************************************
*В разі необхідності до- *           *       *
*сліди проводять на до- *           *       *
*рослих курях      *           *       *
*            *           *       *
****************************************************************
 
   14. Токсичність метаболітів та інших продуктів
     розпаду, добавок і т.п.
 
****************************************************************
*                *               *
*                *               *
****************************************************************
 
   15. Метаболізм у тварин
 
****************************************************************
*15.1. Адсорбція, розпо- *           *       *
*діл, виведення із орга- *           *       *
*нізму ссавців      *           *       *
*а) разова дія      *           *       *
*б) багаторазова дія   *           *       *
****************************************************************
*15.2. Біотрансформація *           *       *
*у ссавців        *           *       *
****************************************************************
*15.3. Інші дослідження *           *       *
*ссавцях, наприклад, дія *           *       *
*на ферменти, вивчення  *           *       *
*функції печінки, нирок *           *       *
*та інш.         *           *       *
****************************************************************
*15.4. Адсорбція, розпо- *           *       *
*діл виведення у інших  *           *       *
*видів тварин      *           *       *
****************************************************************
 
   16. Токсичність для людини
 
****************************************************************
*Вказати на досвід набу- *           *       *
*тий при виробництві, у *           *       *
*випадках отруєнь. Вказа-*           *       *
*ти антидоти, першу допо-*           *       *
*могу          *           *       *
****************************************************************
 
   17. Метаболізм та персистентність в рослинах
 
****************************************************************
*Поглинання, переміщення,*           *       *
*продукти розпаду, криві *           *       *
*розпаду, період напів- *           *       *
*розпаду         *           *       *
****************************************************************
 
   18. Залишкові кількості
 
****************************************************************
*Кількість залишків в  *           *       *
*продуктах харчування,  *           *       *
*кормах         *           *       *
****************************************************************
 
   19. Поведінка в грунті
 
****************************************************************
*19.1. Персистентність  *           *       *
****************************************************************
*19.1.1. Фотодеградація *           *       *
****************************************************************
*19.1.2. Мікробна дегра- *           *       *
*дація          *           *       *
****************************************************************
*19.1.3. Хімічна деграда-*           *       *
*ція           *           *       *
****************************************************************
*19.2. Мобільність    *           *       *
****************************************************************
*19.2.1. В горизонтально-*           *       *
*му напрямку       *           *       *
****************************************************************
*19.2.2. У вертикальному *           *       *
*напрямку        *           *       *
****************************************************************
*19.2.3. Вилуження    *           *       *
****************************************************************
*19.3. Адсорбція     *           *       *
****************************************************************
*19.4. Накопичення    *           *       *
****************************************************************
 
   20. Поведінка в воді
 
****************************************************************
*20.1. Деградація    *           *       *
****************************************************************
*20.2. Біологічне вживан-*           *       *
*ня кисню (БВК)     *           *       *
****************************************************************
*20.2.1. БВК/ХВК (хімічне*           *       *
*вживання кисню)     *           *       *
****************************************************************
*20.2.2. Процеси нітрифі-*           *       *
*кації органічних речовин*           *       *
****************************************************************
*20.3. Адсорбція     *           *       *
****************************************************************
*20.3.1. У гідробіонти  *           *       *
****************************************************************
*20.3.2. В осадженнях  *           *       *
****************************************************************
*20.4. Вплив на якість  *           *       *
*питної води       *           *       *
****************************************************************
 
   21. Токсична дія на водні організми
 
****************************************************************
*21.1. Гостра токсичність*Види Час ЛК50 (мг/л)*       *
*для риб         *           *       *
*Дія, ураження органів  *           *       *
****************************************************************
*21.2.Хронічна токсич-  *           *       *
*ність для риб (ікра,  *           *       *
*мальки)         *           *       *
****************************************************************
*21.3. Репродуктивні до- *           *       *
*слідження на рибах   *           *       *
*(ікра, мальки, товарна *           *       *
*риба)          *           *       *
****************************************************************
*21.4. Біокумуляція в ри-*           *       *
*бах           *           *       *
****************************************************************
*21.5. Гостра токсичність*           *       *
*для дафній       *           *       *
****************************************************************
*21.6. Репродуктивні до-*           *       *
*слідження на дафніях  *           *       *
****************************************************************
*21.7. Інгібіювання росту*           *       *
*водоростей       *           *       *
****************************************************************
 
   22. Токсична дія на організми, що знаходяться в грунті
 
****************************************************************
*22.1. Токсичність для  *           *       *
*грунтових червів    *           *       *
****************************************************************
*22.1.1. Гостра токсич- *           *       *
*ність          *           *       *
****************************************************************
*22.1.2. Інші ефекти   *           *       *
****************************************************************
*22.2. Вплив на мікробну *           *       *
*активність грунту    *           *       *
****************************************************************
*22.2.1. Вплив на мікро- *           *       *
*організми        *           *       *
****************************************************************
*22.2.2. Мінералізація  *           *       *
*азоту (амоніфікація,  *           *       *
*нітрифікація, зв'язуван-*           *       *
*ня азоту)        *           *       *
****************************************************************
 
   23. Вплив на дичину
 
****************************************************************
*23.1. Гостра токсичність*ЛД50    Вид    *       *
*для птахів       *(мг/кг)        *       *
*            *           *       *
*Дія, враження органів  *           *       *
****************************************************************
*23.2. Інші еколого-ток- *           *       *
*сикологічні дослідження *           *       *
****************************************************************
 
   24. Токсична дія на комах-запилювачів
 
****************************************************************
*24.1. Гостра оральна  *           *       *
*токсичність для бджіл  *           *       *
****************************************************************
*24.2. Токсичність при  *           *       *
*тривалому застосуванні *           *       *
****************************************************************
*24.3. Репродуктивні   *           *       *
*дослідження       *           *       *
****************************************************************
 
   25. Фітотоксичність
 
****************************************************************
*               *                *
****************************************************************
 
   26. Резистентність
 
****************************************************************
*               *                *
****************************************************************
 
   27. Назва інститутів/підприємств, що відповідають за
     проведення досліджень
 
****************************************************************
*               *                *
****************************************************************
 
   28. Рекомендовані заходи безпеки
 
****************************************************************
*28.1. Робота з речовиною   *                *
****************************************************************
*28.2. Зберігання       *                *
****************************************************************
*28.3. Транспортування     *                *
****************************************************************
*28.4. Спалахування      *                *
****************************************************************
 
   29. Методи деструкції
 
****************************************************************
*               *                *
****************************************************************
 
   30. Заходи, що запобігають надходженню препарату в навколишнє
середовище в разі аварії або неправильного застосування
 
****************************************************************
*               *                *
****************************************************************
 
   31. Реєстрація в інших країнах
 
****************************************************************
*Назва країни, N реєстра-*           *       *
*ційного посвідчення та *           *       *
*дата його видачі, сфера *           *       *
*застосування, культури, *           *       *
*термін очікування, МДР, *           *       *
*ДДД           *           *       *
****************************************************************
 
   32. Джерела, що не цитувались раніше
 
****************************************************************
*               *                *
****************************************************************
 
   33. Пронумерований перелік документів
 
****************************************************************
*Може бути включений окремим  *                *
*доповненням          *                *
****************************************************************
 
Місце.............. Дата............ Заявник...............

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Тимчасового положення
про державні випробування
та реєстрацію хімічних,
біологічних засобів захисту,
феромонів та регуляторів
росту рослин і добрив
в Україні

СХЕМА СКЛАДАННЯ АНОТАЦІЇ

1. Назва препарату (синонімів, якщо такі є), фірма.

2. Препаративна форма і вміст діючої речовини.

3. Повна хімічна назва діючої речовини (IUPAC, ISO).

4. Структурна формула.

5. Фізико-хімічні або біологічні властивості (для біопрепаратів).

6. Токсичність для теплокровних, бджіл, риб.

7. Призначення культури, сорту та об'єкти, проти яких рекомендується випробовувати препарат, норма витрати, строки, спосіб та кратність обробок, тривалість дії, варіанти досліду з обов'язковою присутністю варіанта з еталонним препаратом, переваги, специфіка препарату та об'єкта, агрометеоумови, оптимальні для застосування рекомендованого препарату.

8. Рекомендації по охороні риб та інших водних організмів.

9. Запобіжні заходи при роботі з препаратом та засоби індивідуального захисту.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 4
до Тимчасового положення
про державні випробування
та реєстрацію хімічних,
біологічних засобів захисту,
феромонів та регуляторів
росту рослин і добрив
в Україні

ПЕРЕЛІК
основних методичних документів, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР, згідно з якими проводяться токсиколого-гігієнічні дослідження (подаються на мові оригіналу)

1. Методические указания по установлению ориентировочних безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. М., 1985, утверждены МЗ СССР 04.11.85 г. N 4000-85.

2. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 1982, утверждено МЗ СССР 25.11.82 г. N 2630-82.

3. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов. Киев, 1988 г., утверждено МЗ СССР 13.03.87 г. N 4263-87. 

4. Методические рекомендации по установлению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1986, утверждены Минрыбхозом СССР 21.04.86 г.

5. Методические указания к постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны. М., 1980 г., утверждены МЗ СССР 04.04.80 г. N 2163-80. 

6. Критерии для постановки исследований по обоснованию ПДК и ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Методические указания). М., 1986., утверждено МЗ СССР 11.12.86 г. N 4225-86. 

7. Методические указания по разработке и научному обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов. М., 1976., утверждено МЗ СССР 15.04.75 г. N 1296-75.

8. Временные методические указания по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 1989., утверждено МЗ СССР 15.07.88 г. N 4681-88. 

9. Методические рекомендации по экспериментальному обоснованию гигиенических регламентов химических канцерогенных веществ. М., 1985 г., утверждены МЗ СССР 08.05.85 г. N 3864-85. 

10. Показатели токсикометрии, подлежащие определению на разных стадиях производства и применения химических веществ (Методические указания). М., 1987 г., утверждены МЗ СССР 25.12.86 г. N 4230-86. 

11. Методические указания по гигиенической оценке микробных средств защиты растений от насекомых и болезней на основе неспорообразующих микроорганизмов. М., 1982 г.

12. Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве. М., 1982.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 5
до Тимчасового положення
про державні випробування
та реєстрацію хімічних,
біологічних засобів захисту,
феромонів та регуляторів
росту рослин і добрив
в Україні

ЗМІСТ
тез доповідей до засідання Укрдержхімкомісії

1. Найменування розділу збірника тез.

2. Прізвища авторів.

3. Вид дослідів (виробничі, польові).

4. Найменування препарату, препаративної форми та склад діючої речовини.

5. Культура, об'єкт, норма витрат, способи, засоби, строки та кратність обробок, варіанти досліду, еталон.

6. Умови проведення досліду, апаратура.

7. Біологічна та економічна (для виробничих випробувань) ефективність, у %.

8. Результати токсикологічних та гігієнічних досліджень по нормуванню препаратів в об'єктах навколишнього середовища.

9. Висновки (загальні, в кінці розділу).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 6
до Тимчасового положення
про державні випробування
та реєстрацію хімічних,
біологічних засобів захисту,
феромонів та регуляторів
росту рослин і добрив
в Україні

РЕЗУЛЬТАТИ
польових (виробничих) випробувань препарату з урахуванням технології вирощування культур в 199... - 199... рр. (подається розробником)

   1. Місце випробувань, назва організації  та  її  адреса
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Препарат__________________________________________________
           (назва, хімічна назва та вміст діючої
__________________________________________________________________
           речовини, призначення)
 
   3. Культура____________________ Сорт_________________________
для багаторічних насаджень:
підвої__________________________ рік посадки______________________
Схема посадки та тип формування___________________________________
 
   4. Грунт.  Тип  грунту  (дерново-підзолистий,  чорнозем
каштановий     новий,     сірий     лісовий     та
інш.)_____________________________________________________________
   Механічний склад грунту (піщаний,  супіщаний,  глинистий,
суглинистий)______________________________________________________
Вміст гумусу (%)___________________ рН грунту __________________
 
   5. Агротехніка (в умовах проведення дослідів):
Попередник _______________________________________________________
 
Обробка грунту (вид обробки, глибина, строки і т.п.)_____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
внесення мінеральних добрив (по д.р.), азотні____________кг/га,
фосфорні __________________кг/га, калійні__________________кг/га,
строки внесення __________________________________________________
внесення органічних добрив (вид, кількість, строки)_______________
__________________________________________________________________
Строк сіву___________________, норма висіву насіння_______________
спосіб висіву________________ ширина міжряддь_____________________
заходи по догляду за посівами (назва, строки проведення):
на оброблених ділянках____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на контрольних____________________________________________________
 
   6. Агрометеорологічні показники (загальна характеристика та
конкретні дані по досліду):
опади в мм: середні багаторічні_________________________________,
в рік випробувань: 1-й___________, 2-й___________, 3-й___________
в тому числі за вегетаційний період _____________________________
температура повітря за вегетаційний період:______________________
середня багаторічна ______________, в рік випробувань: 1-й______,
2-й_______________, 3-й_____________
вологість грунту в період вегетації: в шарі 0 - 10 см ___________
                       10 -20 см ___________
   7. Вид досліду (польовий дрібноділяночний або виробничий)___
_________________________________________________________________.
 
   8. Площа дослідної ділянки ____________кв.м., площа облікової
ділянки_______________кв.м,    повторність____________________
Розміщення ділянок (однорядне, дворядне, багаторядне, по методу
блоків, латинського квадрата або прямокутника, рендомізоване)____
_________________________________________________________________.
 
   9. Схема досліду: контроль (без обробки)
            еталонний препарат
            експериментальний препарат (вказати норму
            витрат по препарату та д.р.)
 
   10. Норма витрати робочої рідини, л/га _____________________.
 
   11. Строки застосування препаратів (до посіву з загортанням в
грунт чи без загортання, одночасно з висівом, до появи сходів, по
сходах   та   інш.)__________________________________________
___________________________________________________дата___________
_________________________________________________________________.
 
   12. Фази  розвитку  культурних рослин, бур'янів та інш.
шкідливих  організмів  в  період  застосування  препаратів
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
   13. Спосіб застосування (суцільна обробка, стрічкова обробка,
авіаційна чи наземна, обробка насіння та інш.)_______________
 
   14. Тип та марка оприскувача _______________________________
__________________________________________________________________
Ширина покриття___________________________метрів.
 
   15. Обліки:
   Дата проведення ________ розмір облікових ділянок, фаза,
щільність заселення, видовий склад досліджуваних об'єктів та інш.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
   16. Результати випробувань препарату, оформлені у вигляді
таблиць (по варіантах в порівнянні з еталоном, з необхідною
статистичною  обробкою  даних): ступінь пригнічення шкідливих
організмів, хвороб, бур'янів
   17. Дані по сумісності препаратів з іншими контактуючими
речовинами (пестицидами, регуляторами росту рослин, добривами,
мікроелементами та ін.
   18. Побічна дія: в т.ч. фітонцидність для вегетуючих рослин,
фітотоксичність по відношенню до наступних культур в сівозміні та
ін.
   19. Динаміка  вмісту  залишкових  кількостей препарату в
об'єктах досліджень
   20. Дані впливу на біохімічні показники якості продукції
   21. Економічна ефективність:
   Прибавка врожаю  ц/га______________,  затрати  на обробку
(включаючи вартість препарату), крб./га ______________________
   витрати на  збирання  врожаю  та  виробництво додаткової
продукції, крб./га ________________, .......... витрати, крб./га
_______________
   вартість додаткової продукції при середній ціні реалізації,
крб./га ________________
   чистий прибуток  від  реалізації  додаткової  продукції,
крб./га _________________
   собівартість одержаної продукції, крб. ___________________
 
 
           Висновки та пропозиції
 
Керівник установи_________________________________________________
Відповідальний виконавець_________________________________________
Дата складання звіту______________________________________________
Тел._____________________

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 7
до Тимчасового положення
про державні випробування
та реєстрацію хімічних,
біологічних засобів захисту,
феромонів та регуляторів
росту рослин і добрив
в Україні

   УЗГОДЖУЮ               ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Головного державного Голова Державної міжвідомчої
санітарного лікаря України   комісії України у справах
                випробувань і реєстрації
                засобів захисту та регуляторів
                росту рослин і добрив
______________________    ____________________________
"____"__________199__     "____"______________199___
 
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
   по застосуванню, транспортуванню та зберіганню препарату
   ________________________________________________________
 
 
   1. Назва препарату, основні показники, що характеризують його
ефективність.
   2. Характеристика властивостей препаративної форми.
   3. Порядок приготування робочої рідини.
   4. Технологія застосування препарату (розділ включає табл.).
 
******************************************************************
*Куль-*Об'єкт*Норма витрати     *Спо- *Тер-*Макс.*Рекомен- *
*тура *дослі-*************************сіб  *мін *крат-*довані  *
*   *джень *препа- *д.р.,*роб. рі- *оброб-*очі-*ність*марки ма-*
*   *   *рату, *кг/га*дина,  *ки,  *ку- *об- *шин для *
*   *   *кг/га *   *кг/га  *обме- *ван-*роб- *захисту *
*   *   *    *   *     *ження *ня *ки  *рослин  *
******************************************************************
* 1 *  2 *  3  * 4 *  5  * 6  * 7 * 8 *  9  *
******************************************************************
 
   5. Заходи безпеки при роботі з препаратами.
   6. Перша медична допомога при отруєнні препаратом.
   7. Методи  визначення  залишкових кількостей препарату в
рослинній продукції, грунті, воді, повітрі.
   8. МДР    (максимально   допустимий   рівень)   у
сільськогосподарській продукції, харчових продуктах,  об'єктах
навколишнього середовища.
   9. Правила транспортування та зберігання, включаючи порядок
дій в аварійних ситуаціях.
   10. Правила дегазації, дезактивації та знешкодження препарату
і тари.
   Перелік авторів та відомств, що складали вказівки.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 8
до Тимчасового положення
про державні випробування
та реєстрацію хімічних,
біологічних засобів захисту,
феромонів та регуляторів
росту рослин і добрив
в Україні

ТАРНА НАКЛЕЙКА

1. Назва препарату (торгова назва, синоніми).

2. Препаративна форма.

3. Призначення.

**********************************************************
*Культура*Об'єкт*Норма витрати  *Спосіб,*Строки виходу *
*    *впливу******************строки *людей на оброб-*
*    *   *препара-* діючої*засто- *лені площі при *
*    *   *ту   *речови-*сування*виконанні мех. *
*    *   *    *ни   *    *та ручн. робіт *
**********************************************************

4. Умови застосування препарату (метео).

5. Токсичність,  обмеження.

6. Заходи безпеки при застосуванні.

7. Умови  транспортування  та  зберігання.  Гарантійний строкзберігання.

8. Реєстраційний номер тарної наклейки.

____________ 

Опрос