Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления разъяснений отдельных положений налогового законодательства

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 12.04.2003 № 176
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 12 квітня 2003 року N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2003 р. за N 326/7647

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2015 року N 751)

На виконання підпункту "а" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) та відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами та доповненнями) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства, що додається.

2. Департаменту методології (Піхоцький В. Ф.) у встановлений термін подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податків.

4. Начальнику управління справами Ніку В. О. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

5.1. забезпечити вивчення і дотримання вимог Порядку надання та використання податковими органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства;

5.2. довести цей наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій та забезпечити вивчення і виконання ними вимог Порядку надання та використання роз'яснень податковими органами окремих положень податкового законодавства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г. М.

 

Голова 

Ю. Ф. Кравченко 

 

Порядок
надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про державну податкову службу в Україні", "Про систему оподаткування".

1.2. Роз'яснення податковими органами окремих положень податкового законодавства здійснюється шляхом надання узагальнюючих податкових роз'яснень і податкових роз'яснень.

1.3. Узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення не мають сили нормативно-правового акта.

1.4. Узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення - це оприлюднення офіційного розуміння податковими органами окремих положень законодавства у межах їх компетенції з питань оподаткування з метою обґрунтування їх рішень у разі проведення апеляційних процедур.

1.5. Узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення надаються, виходячи з положень підпункту 4.4.1 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", принципів оподаткування, викладених у Законі України "Про систему оподаткування", економічного змісту податку, збору (обов'язкового платежу), положень законодавчих та інших нормативно-правових актів, що роз'яснюються.

1.6. Узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення містять у назві посилання на основну статтю (пункт) нормативно-правового акта, щодо якої вони видаються.

1.7. Податковим роз'ясненням уважаються будь-які відповіді податкового органу з питань окремих положень податкового законодавства, надані на запит зацікавленої особи.

1.8. Узагальнюючі податкові роз'яснення надаються Державною податковою адміністрацією України і затверджуються її наказом.

1.9. Податкові органи всіх рівнів при підготовці податкових роз'яснень та під час проведення апеляційних процедур користуються узагальнюючими податковими роз'ясненнями.

1.10. Узагальнюючими податковими роз'ясненнями мають право користуватися усі платники податків при обрахуванні сум податкових зобов'язань та під час проведення апеляційних процедур.

1.11. Податковим роз'ясненням, наданим на запит платника податків, користується платник податків при обрахуванні ним сум податкових зобов'язань та під час проведення ним апеляційних процедур.

2. Порядок установлення пріоритетності податкового роз'яснення

2.1. Податкові роз'яснення надаються Державною податковою адміністрацією України, державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державними податковими інспекціями в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, у тому числі спеціалізованими державними податковими інспекціями з роботи з великими платниками податків.

2.2. Узагальнюючі податкові роз'яснення мають пріоритет над податковими роз'ясненнями, наданими податковими та іншими контролюючими органами всіх рівнів.

2.3. Податкові роз'яснення, надані Державною податковою адміністрацією України, мають пріоритет над податковими роз'ясненнями, наданими державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державними податковими інспекціями, а також іншими контролюючими органами всіх рівнів.

2.4. Податкові роз'яснення, надані державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, мають пріоритет над податковими роз'ясненнями, наданими підпорядкованими державними податковими інспекціями.

2.5. Узагальнюючі податкові роз'яснення та податкові роз'яснення, що надані податковими органами, мають пріоритет над роз'ясненнями окремих положень податкового законодавства, наданими державними органами, не віднесеними статтею 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" до контролюючих.

3. Узагальнення податкових роз'яснень

3.1. Державні податкові інспекції проводять періодичне щоквартальне узагальнення запитів з питань оподаткування, що надійшли на їхню адресу від платників податків, групуючи їх за нормами податкового законодавства, роз'яснення положень яких стосується великої кількості платників податків або роз'яснення яких пов'язане з нарахуванням значних сум податкових зобов'язань. Узагальнення запитів платників податків з питань оподаткування проводиться структурним підрозділом державної податкової інспекції, визначеним відповідальним за проведення цієї роботи.

3.2. На підставі проведеного узагальнення державні податкові інспекції не пізніше останнього дня місяця, наступного за кожним календарним кварталом, надають інформацію відповідній державній податковій адміністрації в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві чи Севастополі про норму(и) податкового законодавства, застосування якої(их) потребує(ють) надання узагальнюючого роз'яснення. До цієї інформації додаються копії запитів щодо роз'яснення норми податкового законодавства та податкові роз'яснення (відповіді) на ці запити, надані відповідною державною податковою інспекцією.

3.3. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі проводять періодичне щоквартальне узагальнення запитів з питань оподаткування, що надійшли на їхню адресу від платників податків, а також узагальнення інформації від підпорядкованих державних податкових інспекцій щодо необхідності видання узагальнюючого податкового роз'яснення. Регіональні державні податкові адміністрації групують зазначену інформацію за нормами законодавства, роз'яснення положень яких стосується великої кількості платників податків або роз'яснення яких пов'язане з нарахуванням значних сум податкових зобов'язань. Узагальнення запитів платників податків з питань оподаткування проводиться структурним підрозділом державної податкової адміністрації, визначеним відповідальним за проведення цієї роботи.

3.4. На підставі проведеного узагальнення державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі не пізніше останнього дня другого місяця, наступного за кожним календарним кварталом, надають поштою узагальнену інформацію Державній податковій адміністрації України про норму(и) податкового законодавства, застосування якої(их) потребує(ють) надання узагальнюючого роз'яснення. До цієї інформації додаються копії запитів щодо роз'яснення норми податкового законодавства та податкові роз'яснення (відповіді) на ці запити, надані відповідною державною податковою адміністрацією або державною податковою інспекцією.

3.5. Державна податкова адміністрація України здійснює узагальнення запитів з питань оподаткування, що надійшли на її адресу від платників податків, а також інформації від підпорядкованих державних податкових адміністрацій щодо необхідності видання узагальнюючого податкового роз'яснення та, у разі потреби, видає узагальнююче податкове роз'яснення. Узагальнююче податкове роз'яснення готується структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України, відповідальним за методологічне супроводження норми законодавчого або іншого нормативно-правового акта, положення якого роз'яснюється.

4. Підстави для надання та порядок надання податкових роз'яснень

4.1. Підставами для надання податкового роз'яснення, яке надається на запит платника податків, направленого податковому органу відповідного рівня, є:

необхідність обґрунтування рішення податкового органу відповідного рівня під час проведення апеляційних процедур;

запровадження нового виду податку, збору (обов'язкового платежу) або внесення зміни до правил оподаткування;

норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого може бути прийняте рішення як на користь платника податків, так і на користь контролюючого органу;

необхідність зміни виданого раніше податкового роз'яснення у зв'язку з виданням податкового роз'яснення, що має пріоритет.

Податкове роз'яснення видається у тому разі, якщо не існує податкового роз'яснення з порушеного платником податків питання, що має пріоритет. В іншому разі у відповіді, що направляється податковим органом платнику податків, посилається на податкове роз'яснення, що має пріоритет.

4.2. Підставами для надання узагальнюючих податкових роз'яснень є:

4.2.1 рішення (резолюція керівника) Державної податкової адміністрації України про необхідність надання узагальнюючого податкового роз'яснення за результатами:

щоквартального періодичного узагальнення інформації від регіональних державних податкових адміністрацій щодо необхідності видання узагальнюючого податкового роз'яснення;

розгляду запитів, що надійшли до центрального податкового органу від платників податків;

розгляду запитів, що надійшли до центрального податкового органу від регіональних державних податкових адміністрацій;

проведення аналізу законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування;

4.2.2 норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, чи податкових роз'яснень, наданих іншими, ніж податкові, контролюючими органами, припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого може бути прийняте рішення як на користь платника податків, так і на користь контролюючого органу;

4.2.3 запровадження нового виду податку, збору (обов'язкового платежу) або внесення змін до правил оподаткування.

4.4. Структурний підрозділ ДПА України, який готував узагальнююче податкове роз'яснення, у триденний термін від дня його затвердження передає його структурному підрозділу ДПА України, відповідальному за оприлюднення узагальнюючих податкових роз'яснень у засобах масової інформації.

Структурний підрозділ ДПА України, відповідальний за оприлюднення узагальнюючих податкових роз'яснень у засобах масової інформації, у десятиденний термін від дня затвердження узагальнюючого податкового роз'яснення оприлюднює його у відповідних друкованих засобах масової інформації та розміщує на веб-сайті Державної податкової адміністрації України в мережі Інтернет.

4.5. Узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення застосовуються протягом терміну дії відповідної норми податкового законодавства.

4.6. Податкові роз'яснення на запит платників податків надаються у терміни, установлені законом для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади.

4.7. У разі, якщо суд визнав податкове роз'яснення таким, що не відповідає законодавству, податковий орган у триденний термін від дня прийняття такого судового рішення зобов'язаний привести таке податкове роз'яснення у відповідність до законодавства або скасувати, або надати копію такого рішення податковому органу, який видав таке податкове роз'яснення, для приведення податкового роз'яснення у відповідність до законодавства або скасування. Оприлюднення цієї інформації відбувається у порядку, визначеному в пункті 4.4 цього Положення.

 

Заступник начальника
Головного управління методології
 

 
М. О. Харевський
 

Опрос