Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке использования Украинским фондом поддержки предпринимательства средств, предусмотренных на развитие предпринимательства в Украине

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Положение, Приказ от 07.04.2003 № 41
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 7 квітня 2003 року N 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2003 р. за N 300/7621

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 від 27 вересня 2010 року N 303)

Відповідно до Законів України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва" та від 21.12.2000 N 2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні (додається).

2. Скасувати наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.10.98 N 25-ф "Про Положення про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні" (із змінами і доповненнями).

3. Заступнику Голови Футоранській Ю. М. подати даний наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Голова 

О. Кужель 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ  

Це Положення розроблено згідно з Законом України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва", Законом України від 21.12.2000 N 2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні".

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення визначає порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва (далі - Фонд) коштів, призначених на розвиток підприємництва в Україні, у тому числі на реалізацію заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, цільових програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів, у тому числі малого підприємництва, упровадження державної політики підтримки підприємництва.

1.2. Фонд здійснює фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва в Україні, у тому числі реалізацію заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (далі - Національна програма), за рахунок коштів:

наданих - коштів Державного бюджету України на відповідний рік;

залучених - добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, що здійснюють фінансування підприємницьких проектів та програм разом з Фондом;

власних - надходжень від власної статутної діяльності, передбаченої Статутом і не забороненої чинним законодавством;

інших надходжень, не заборонених законодавством України.

1.3. Кошти, що надходять до Фонду на розвиток підприємництва в Україні, у тому числі малого підприємництва, використовуються на фінансування:

1.3.1 заходів Національної програми, цільових програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів;

1.3.2 витрат Фонду, пов'язаних з організацією виконання та реалізацією заходів Національної програми, цільових програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів, з упровадженням державної політики підтримки підприємництва;

1.3.3 діяльності Фонду щодо заснування регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва та створення інфраструктури для надання суб'єктам підприємницької діяльності методичної, методологічної, правової, консультативної та іншої допомоги;

1.3.4 створення підприємств та організацій, зокрема тих, чия діяльність спрямована на розвиток та підтримку підприємництва;

1.3.5 організаційних та інших заходів з питань розвитку підприємництва, у тому числі проведення з'їздів, конференцій, семінарів, видання книг, телепрограм тощо.

2. ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

2.1. Основними критеріями для здійснення фінансового забезпечення та реалізації державної політики підтримки підприємництва, у тому числі малого підприємництва, є відповідність цільових програм та підприємницьких проектів пріоритетним напрямкам розвитку та підтримки підприємництва, їх значення для соціально-економічного розвитку держави, регіону, задоволення державних та регіональних потреб, конкурентоспроможність продукції та кредитоздатність підприємства.

2.2. Фонд здійснює фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва, у тому числі малого підприємництва, у таких формах:

фінансовий кредит через уповноважений банк;

гарантії (поруки) банкам та небанківським фінансовим установам для одержання кредитів суб'єктами підприємницької діяльності;

часткова компенсація відсоткової ставки за надані кредити суб'єктам підприємницької діяльності в банках та небанківських фінансових установах;

фінансова допомога на безповоротній основі на фінансування цільових програм та проектів у рамках Національної програми;

безпроцентна фінансова допомога на поворотній основі.

2.3. Механізм надання фінансової підтримки у формі фінансового кредиту через уповноважений банк суб'єктам підприємницької діяльності:

2.3.1. Метою надання державної фінансової підтримки у формі фінансового кредиту через уповноважений банк є забезпечення доступу суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема суб'єктів малого підприємництва, до кредитних ресурсів.

2.3.2. Надання фінансової підтримки у формі фінансового кредиту здійснюється через уповноважений банк, який визначається за результатами тендера.

2.3.3. Загальними засадами діяльності Фонду у сфері надання фінансової підтримки у формі фінансового кредиту суб'єктам підприємницької діяльності є:

конкурсний (тендерний) відбір проектів;

строковість;

платність;

забезпеченість;

цільове призначення кредитних коштів.

2.3.4. Надання фінансової підтримки у формі фінансового кредиту здійснюється на підставі рішень конкурсної комісії (тендерного комітету).

2.3.5. Фінансова підтримка у формі фінансового кредиту надається суб'єктам підприємницької діяльності строком до 3 років.

2.3.6. Забезпеченням фінансових зобов'язань за кредитами можуть бути:

застава власного майна суб'єкта підприємницької діяльності;

гарантія (порука) інших осіб.

2.3.7. Розмір фінансової підтримки, відсоткової ставки від неї, строки, на які вона надається, визначаються Наглядовою радою.

2.3.8. Після прийняття конкурсною комісією (тендерним комітетом) рішення щодо надання фінансової підтримки у формі фінансового кредиту укладається тристоронній фінансовий договір між Фондом, уповноваженим банком та суб'єктом підприємницької діяльності.

2.3.9. Передача Фондом уповноваженому банку документів для кредитування здійснюється тільки після надання Фонду суб'єктом підприємницької діяльності забезпечення за фінансовими зобов'язаннями.

2.3.10. Фонд здійснює моніторинг впровадження проекту з метою контролю ефективності використання коштів та забезпечення їх своєчасного повернення.

Для проведення моніторингу Фонд має право залучати уповноважену аудиторсько-консалтингову фірму, регіональні фонди підтримки підприємництва, органи виконавчої влади, правоохоронні органи за місцем здійснення суб'єктом підприємництва його діяльності.

2.4. Механізм здійснення фінансової підтримки у формі гарантій (поруки) банкам та небанківським фінансовим установам для одержання кредитів суб'єктами підприємницької діяльності:

2.4.1. Метою державної підтримки є забезпечення для суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема суб'єктів малого підприємництва, доступу до кредитних ресурсів шляхом надання їм фінансової підтримки у формі гарантії (поруки) для отримання кредитів у банках та небанківських фінансових установах.

2.4.2. Загальними засадами діяльності Фонду у сфері надання гарантій (порук) є:

конкурсний (тендерний) відбір суб'єкта гарантування,

забезпеченість,

строковість.

2.4.3. Гарантії (поруки) надаються Фондом для отримання суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема суб'єктами малого підприємництва, банківських або лізингових кредитів у банках та небанківських фінансових установах, розташованих на території України.

2.4.4. Гарантійні відносини між Фондом, суб'єктами гарантування і кредиторами здійснюється на договірних засадах.

2.4.5. Рішення про надання гарантії (поруки) приймається конкурсною комісією (тендерним комітетом).

2.4.6. Фонд може надавати гарантію (поруку) на весь кредит або на його частку. При цьому обсяг гарантійних зобов'язань (поруки) не повинен перевищувати 500000 (п'ятсот тисяч) гривень.

2.4.7. Фонд надає гарантію (поруку) для отримання кредитів, які укладені терміном до одного року.

2.4.8. Засобами забезпечення гарантії (поруки) суб'єктом гарантування можуть бути всі види застави відповідно до чинного законодавства.

2.4.9. Рішення конкурсної комісії (тендерного комітету) про надання суб'єкту підприємницької діяльності фінансової підтримки у формі гарантії (поруки) для отримання кредиту в банку або небанківській фінансовій установі є підставою для укладання відповідного договору.

2.4.10. Протягом дії гарантії (поруки) Фонд здійснює контроль за виконанням суб'єктом гарантування умов відповідного договору, цільовим використанням отриманих кредитних коштів, своєчасним і повним їх поверненням.

2.5. Механізм здійснення фінансової підтримки у формі компенсації частки відсоткової ставки за надані кредити суб'єктам підприємницької діяльності банками та небанківськими фінансовими установами:

2.5.1. Метою державної підтримки є створення умов для розвитку приватної ініціативи та розширення економічних можливостей суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема суб'єктів малого підприємництва, забезпечення для них доступу до кредитних ресурсів шляхом надання фінансової підтримки у формі компенсації частки відсоткової ставки за надані кредити банками та небанківськими фінансовими установами.

2.5.2. Фінансова підтримка у формі компенсації частки відсоткової ставки за надані кредити здійснюється на підставі рішення конкурсної комісії (тендерного комітету).

2.5.3. Загальний розмір фінансової підтримки у формі компенсації частки відсоткової ставки за конкретним кредитом не може перевищувати 70 % від ставки банку або небанківської фінансової установи, визначається умовами конкурсу (тендера) і залишається незмінним протягом усього строку дії договору, якщо інше не передбачене договором.

2.5.4. Фінансова підтримка у формі компенсації частки відсоткової ставки за надані кредити суб'єктам підприємницької діяльності, зокрема суб'єктам малого підприємництва, надається на строк, що не перевищує строку дії кредитної угоди, але не більше ніж на 1 бюджетний рік.

2.5.5. Після прийняття конкурсною комісією (тендерним комітетом) рішення про надання фінансової підтримки у формі компенсації частки відсоткової ставки за надані кредити суб'єктам підприємницької діяльності, зокрема суб'єктам малого підприємництва, укладається тристоронній фінансовий договір між Фондом, суб'єктом підприємницької діяльності та банком або небанківською фінансовою установою.

2.5.6. Фінансова підтримка у формі компенсації частки відсоткової ставки не поширюється на ту частину кредиту, яка вже була сплачена суб'єктом підприємницької діяльності на момент прийняття рішення конкурсною комісією (тендерним комітетом).

2.5.7. Компенсація частки відсоткової ставки за кредитом здійснюється відповідно до кредитної угоди. Належну суму Фонд перераховує безпосередньо банку або небанківській фінансовій установі, яка надала кредит, якщо інше не передбачено фінансовим договором.

2.5.8. Протягом дії фінансового договору Фонд здійснює контроль виконання суб'єктом підприємницької діяльності фінансових зобов'язань за кредитною угодою.

2.6. Механізм фінансування цільових програм та проектів у рамках Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у формі фінансової допомоги на безповоротній основі:

2.6.1. Метою державної підтримки є забезпечення для суб'єктів підприємницької діяльності доступу до фінансових ресурсів на фінансування цільових програм та проектів у рамках Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні шляхом надання їм фінансової допомоги на безповоротній основі.

2.6.2. Фінансова допомога на безповоротній основі на фінансування цільових програм та проектів може бути надана суб'єктам підприємницької діяльності на реалізацію заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

2.6.3. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі здійснюється на підставі рішення конкурсної комісії (тендерного комітету).

2.6.4. Рішення конкурсної комісії (тендерного комітету) про надання суб'єкту підприємницької діяльності фінансової допомоги на безповоротній основі на фінансування цільових програм або проектів є підставою для укладання договору між ним та Фондом.

2.6.5. Фонд здійснює контроль за виконанням умов договору, цільовим та ефективним використанням коштів.

3. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

3.1. Заходи щодо реалізації Національної програми щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України, а кошти на фінансування заходів Національної програми передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік.

3.2. Участь Фонду у фінансуванні заходів Національної програми визначає Кабінет Міністрів України.

3.3. Фонд є одержувачем коштів. Головним розпорядником є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

3.4. Фінансування Фондом заходів Національної програми здійснюється на підставі плану використання коштів, погодженого головним розпорядником у межах обсягів фінансування, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

3.5. Фінансування всіх заходів Національної програми здійснюється Фондом на поточні рахунки виконавців програм в установах банків.

3.6. Витрати Фонду, пов'язані з організацією виконання та реалізацією заходів Національної програми, здійснюються за рахунок коштів, які надходять до Фонду на реалізацію заходів Національної програми на відповідний бюджетний рік, згідно з планом використання бюджетних коштів, погодженого головним розпорядником коштів.

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ КОШТІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

4.1. Участь Фонду у фінансуванні програм та проектів, у розробці яких він бере участь, здійснює контроль за їх виконанням, визначає Наглядова рада.

4.2. Витрати Фонду, пов'язані з організацією виконання та реалізацією програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів, упровадженням державної політики підтримки підприємництва, здійснюються згідно з кошторисом на утримання апарату Фонду, затвердженим Наглядовою радою.

4.3. На фінансування заходів щодо заснування регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва та створення інфраструктури Фонд спрямовує кошти в межах кошторису, затвердженого Наглядовою радою, які використовуються:

4.3.1 на заходи, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією, реорганізацією та припиненням діяльності регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва або регіональних відділень Фонду, заснованих за участю Фонду, та створенням інфраструктури;

4.3.2 на внески Фонду в статутний фонд регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва;

4.3.3 на надання зворотної та безповоротної фінансової допомоги регіональним/місцевим фондам підтримки підприємництва для впровадження статутної діяльності.

4.4. Розмір внесків Фонду в статутний фонд регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва затверджується Наглядовою радою.

4.5. На фінансування діяльності Фонду щодо створення підприємств та організацій, чия діяльність направлена на розвиток та підтримку підприємництва, Фонд спрямовує кошти в межах кошторису, затвердженого Наглядовою радою, які використовуються:

4.5.1 на заходи, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією, реорганізацією та припиненням діяльності підприємств та організацій, заснованих за участю Фонду;

4.5.2 на внески Фонду в статутний фонд підприємств та організацій;

4.5.3 на надання зворотної та безповоротної фінансової допомоги підприємствам та організаціям.

4.6. Рішення про створення підприємств і організацій та розмір внесків Фонду до їх статутного фонду приймається та затверджується Наглядовою радою.

4.7. Для фінансової підтримки проектів суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі суб'єктів малого підприємництва, Фонд спрямовує кошти, призначені на розвиток підприємництва в Україні в межах кошторису, який затверджується Наглядовою радою.

Фінансування проектів суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі суб'єктів малого підприємництва, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України на конкурсних засадах або на засадах тендера.

4.8. На фінансування організаційних заходів з питань розвитку підприємництва, у тому числі проведення з'їздів, конференцій, семінарів, видання книг, телепрограм тощо, спрямовуються кошти, призначені на розвиток підприємництва в Україні в межах кошторису, який затверджується Наглядовою радою.

 

Заступник начальника управління
державної допомоги підприємництву
Департаменту розвитку
 підприємництва
 

 
 
 
В. Е. Волошин
 

Опрос