Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 19.03.2003 № 118
действует с 12.05.2003

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 19 березня 2003 року N 118

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2003 р. за N 296/7617

Відповідно до статті 30 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою підвищення рівня капіталізації банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва в роботі.

3. Ця постанова набирає чинності через місяць після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім норм Змін щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску боргових цінних паперів, які вводяться в дію з 01.09.2003.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Операційне управління (В. Д. Щуцький) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Розділ III "Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку" викласти в такій редакції:

"Розділ III. Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

Глава 1. Вимоги щодо залучення коштів

1.1. Відповідно до вимог цієї Інструкції банки, строк діяльності яких становить не менше одного року (з метою підвищення рівня капіталізації), можуть залучати незабезпечені кошти юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів (далі - Інвестор) у грошовій формі як у національній, так і в іноземній вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (далі - іноземна валюта), на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку (капіталу 2-го рівня).

1.2. Залучення коштів (депозитів) на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку може здійснюватися як шляхом укладення прямих договорів між банком-боржником та Інвестором, так і шляхом випуску банком-боржником боргових цінних паперів.

Боргові цінні папери під субординований борг випускаються у вигляді ощадних/депозитних сертифікатів.

1.3. Залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється відповідно до Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 30.06.98 N 250, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 445/2885 (зі змінами), з урахуванням особливих умов щодо випуску та погашення ощадних/депозитних сертифікатів згідно з главою 4 цього розділу.

1.4. Не допускається заміна ощадних/депозитних сертифікатів на прямі договори або навпаки протягом усього періоду дії угоди (депозитного договору) про залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку.

1.5. Мінімальна сума залучених коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів для врахування цих коштів до капіталу банку становить 100 тис. грн. (номінальна вартість одного ощадного/депозитного сертифіката).

У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від однієї особи в сумі більше ніж 2 млн. грн. кошти залучаються шляхом укладення прямих договорів.

1.6. Банк має право залучати кошти на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, якщо він отримав письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та/або залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках України.

Глава 2. Документи, що подають банки для отримання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

2.1. Клопотання про надання Національним банком дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку (далі - Дозвіл) банк-боржник подає до відповідного територіального управління Національного банку (структурного підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку).

Рішення про надання/скасування Дозволу приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку) із зазначенням конкретного строку дії Дозволу або його скасування.

2.2. Для отримання Дозволу банк-боржник має у 10-денний термін після укладення угоди з Інвестором подати такі документи (залежно від статусу інвестора):

а) клопотання банку-боржника про отримання Дозволу;

б) письмове підтвердження банку-боржника, що Інвестор та пов'язані з ним особи не є боржниками банку на дату укладення угоди;

в) засвідчену в установленому порядку копію угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу, що укладається між Інвестором і банком-боржником, - подається в разі залучення коштів шляхом укладання прямих договорів;

г) засвідчену в установленому порядку копію депозитного договору - подається в разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів;

ґ) копію рішення банку про випуск ощадних/депозитних сертифікатів із зазначенням їх загальної кількості випуску разом із зразком ощадного/депозитного сертифіката;

д) документальне підтвердження про дотримання Інвестором (банком-резидентом) нормативів капіталу та ліквідності протягом останніх трьох місяців;

е) копію свідоцтва про державну реєстрацію Інвестора - юридичної особи, засвідчену в установленому порядку;

є) повідомлення, що надається юридичною особою про те, що немає заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами всіх рівнів, - якщо Інвестором є юридична особа - резидент України;

ж) заяву фізичної особи - резидента/нерезидента із зазначенням інформації про паспортні дані, громадянство, ідентифікаційний номер платника податків, порядок сплати (готівкою, безготівковим розрахунком) - інформація щодо нерезидента надається у разі її наявності;

з) довідку податкових органів країни реєстрації юридичної особи про належне виконання своїх обов'язків як платника податку, якщо законодавством країни його походження передбачено надання такої довідки, - якщо Інвестором є юридична особа - нерезидент України;

и) довідку Державної податкової адміністрації України про наявність доходів за останній звітний період (рік), - якщо Інвестором є фізична особа - громадянин України;

і) довідку органів податкової служби країни місцезнаходження фізичної особи - іноземця про належне виконання нею своїх обов'язків як платника податків, - якщо законодавством країни її перебування передбачено надання такої довідки;

ї) документи, що стосуються юридичної та фізичної особи - нерезидента, мають бути перекладені на українську мову та легалізовані в консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

й) копії платіжних документів про перерахування на балансовий рахунок 3660 "Субординований борг банку" коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу банку (копії мають бути засвідчені підписами керівників банку та відбитком печатки);

к) бізнес-план, розроблений банком-боржником, у якому мають бути передбачені: економічне обґрунтування щодо доцільності залучення коштів на умовах субординованого боргу; програма капіталізації банку (з урахуванням усіх раніше укладених договорів про залучення коштів на умовах субординованого боргу) про відповідне збільшення основного капіталу банку (капіталу 1-го рівня) на суму щорічного зменшення розміру субординованого боргу протягом останніх п'яти років дії угоди, що враховується до капіталу відповідно до пунктів 5.7 та 5.8 цього розділу; прогнозний розрахунок прибутковості банку та дотримання нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу; первинні напрями використання залучених коштів на умовах субординованого боргу протягом перших шести місяців.

Глава 3. Вимоги щодо укладання угоди (депозитного договору) про залучення коштів на умовах субординованого боргу

3.1. Кошти на умовах субординованого боргу залучаються на визначений строк, але не менше ніж п'ять років.

3.2. В угоді про залучення коштів на умовах субординованого боргу (на зворотному боці сертифіката) має бути передбачено, що в разі ліквідації (банкрутства) банку-боржника задоволення вимог Інвестора здійснюватиметься після задоволення вимог усіх інших кредиторів (відповідно до статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

3.3. Процентна ставка за угодою про залучення коштів на умовах субординованого боргу не може перевищувати розмір облікової ставки Національного банку протягом усього періоду дії угоди за умови залучення коштів у національній валюті (у разі залучення коштів шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів - на час укладання депозитного договору та випуску сертифіката).

3.4. Якщо кошти на умовах субординованого боргу залучено в іноземній валюті, то процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати ставку LIBOR (за відповідний період) плюс чотири відсотки річних за дванадцятимісячними міжбанківськими депозитами у відповідній іноземній валюті та приймається банком:

у разі залучення коштів шляхом укладання прямих договорів - на дату укладення угоди і коригується щокварталу на кожне перше число (протягом усього періоду дії укладеної угоди) без укладення додаткової угоди, про що має бути зазначено в угоді;

у разі залучення коштів шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів - на дату укладення депозитного договору та випуску сертифіката.

3.5. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів процентна ставка за депозитним договором залишається незмінною протягом усього періоду дії цього депозитного договору.

3.6. Капіталізація процентів за субординованим боргом не допускається.

3.7. Нарахування процентів за субординованим боргом здійснюється щомісяця методом "факт/факт" згідно з правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків.

3.8. В угоді передбачається призупинення сплати процентів за субординованим боргом за ініціативою банку-боржника або за вимогою Національного банку до банку-боржника щодо призупинення такої сплати в разі:

погіршення фінансового стану банку-боржника (невиконання нормативів обов'язкового резервування, мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), адекватності регулятивного капіталу (Н2), адекватності основного капіталу (Н3), нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6), якщо питома вага негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів за активними операціями) перевищує 60 відсотків від загальної суми активів банку; немає позитивного фінансового результату за відповідний період (квартал);

укладення письмової угоди банку з Національним банком щодо програми фінансового оздоровлення банку.

3.9. На період чинності укладеної угоди (до часу погашення ощадного/депозитного сертифіката) банк-боржник не має права передавати Інвестору (або пов'язаним з ним особам) кошти в будь-якій формі (майно, кредит, будь-які операції з векселями, факторингові послуги, не покриті безумовним забезпеченням гарантії, поруки за кредиторів банку-боржника тощо), крім тих випадків, якщо таке передавання банком-боржником майна або векселів є сплатою процентів за залученими на умовах субординованого боргу коштами та оформлене відповідною угодою. 

3.10. В угоді (депозитному договорі) доцільно передбачити строки (графік) поступового повернення банком коштів, залучених на умовах субординованого боргу, залежно від обсягу залучених коштів.

3.11. Якщо кореспондентський рахунок банку-боржника використовується для списання сум за дорученнями банку-інвестора, що стосуються його власних операцій та операцій його клієнтів і кореспондентів, а також для зарахування коштів на їх користь, то вимоги пункту 3.9 цієї глави на сторони угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу не поширюються.

3.12. Дострокове погашення субординованого боргу (погашення ощадного/депозитного сертифіката) може відбуватися за ініціативою банку-боржника, за згодою Інвестора та Національного банку лише за умови збільшення основного капіталу банку в розмірі згідно з планом капіталізації, але не меншому, ніж розмір залучених коштів на умовах субординованого боргу, що планується повернути Інвестору.

Рішення про надання згоди на дострокове погашення субординованого боргу (погашення ощадного/депозитного сертифіката) приймає Комісія Національного банку з одночасним скасуванням Дозволу.

3.13. У разі пролонгації угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу дія Дозволу не продовжується.

3.14. В угоді (депозитному договорі) про залучення коштів на умовах субординованого боргу мають передбачатися всі вимоги, що встановлені цією главою.

3.15. Будь-які зміни до угоди мають попередньо погоджуватися з відповідним територіальним управлінням Національного банку (структурним підрозділом центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником). Протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних змін до угоди банк має надіслати нотаріально засвідчену копію угоди відповідному підрозділу банківського нагляду.

Глава 4. Вимоги щодо випуску боргових цінних паперів під субординований борг у вигляді ощадних/депозитних сертифікатів

4.1. Ощадний/депозитний сертифікат, випущений на умовах субординованого боргу - це письмове свідоцтво банку-боржника про депонування грошових коштів, що залучаються на умовах субординованого боргу, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту та процентів за ним.

4.2. Ощадні/депозитні сертифікати мають випускатися у друкованій формі та бути іменними і строковими.

Іменні ощадні/депозитні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.

Ощадні/депозитні сертифікати випускаються під певний договірний процент та на визначений строк, але не менше ніж п'ять років з урахуванням вимог глави 3 цього розділу.

4.3. Ощадні/депозитні сертифікати сплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених умовами їх випуску, - в іноземній валюті.

4.4. Незалежно від виду валюти, якою здійснено оплату ощадних/депозитних сертифікатів, їх номінальна вартість зазначається в гривнях.

4.5. Установи всіх видів власності придбавають ощадні/депозитні сертифікати за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківські кредити.

4.6. Фізичні особи ощадні/депозитні сертифікати придбавають лише за рахунок їх особистих коштів.

4.7. Сплата процентів здійснюється після закінчення строку, на який залучено кошти, під час пред'явлення ощадного/депозитного сертифіката для оплати в банк-боржник, який їх випустив.

4.8. Володіння ощадним/депозитним сертифікатом, випущеним на умовах субординованого боргу, не дає право на участь в управлінні банком.

4.9. Іноземні інвестори (фізичні і юридичні особи) ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті купують лише за рахунок коштів, отриманих ними від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, та за рахунок коштів, одержаних інвесторами як доходи (дивіденди) від інвестиційної діяльності в Україні.

4.10. У разі залучення коштів шляхом випуску боргових цінних паперів у вигляді ощадного/депозитного сертифіката на його зворотному боці також мають зазначатися умови, визначені пунктами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 глави 3 цього розділу.

Ця інформація має займати не менше ніж 70 відсотків площі зворотного боку ощадного/депозитного сертифіката. Вимоги статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність" мають займати 10 відсотків зазначеної площі.

Глава 5. Порядок обліку залучених коштів та подання звітності

5.1. Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) перевіряє достовірність та повноту поданих документів, а також дотримання Інвестором (банком-резидентом) установленого мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1), нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного капіталу (Н3), готує обґрунтований висновок щодо достовірності та повноти поданих документів та їх відповідності встановленим вимогам.

Протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів та за умови відповідності умов угоди (депозитного договору та сертифіката) вимогам, що визначені в пунктах 1.6, 3.1 - 3.12, 4.1 - 4.10 цього розділу, дотримання Інвестором (банком-резидентом) мінімального розміру регулятивного капіталу банку, нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного капіталу (Н3) та повної сплати Інвестором коштів територіальне управління Національного банку (або структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) подає до Комісії Національного банку документи, зазначені в пункті 2.2 цього розділу, свій висновок і пропозиції для прийняття остаточного рішення щодо надання Дозволу.

Якщо угода (депозитний договір та сертифікат) не відповідає вимогам пунктів 1.6, 3.1 - 3.12, 4.1 - 4.10 цього розділу або банк подав неповний пакет документів, перелік яких визначений у пункті 2.2 цього розділу, то територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) повертає пакет документів на доопрацювання протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів.

5.2. Комісія Національного банку розглядає клопотання банку на наступному засіданні та надає (чи не надає) Дозвіл, про що приймається відповідне рішення.

Комісія Національного банку має право відмовити банку в наданні Дозволу, якщо дійде висновку, що залучення коштів на умовах субординованого боргу є ризиковою операцією та такою, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

5.3. У разі надання Дозволу (якщо Інвестором є банк-резидент) вкладені/залучені на умовах субординованого боргу кошти обліковуються так:

а) банком-інвестором:

у разі вкладання коштів на умовах субординованого боргу шляхом укладення прямих договорів - за балансовими рахунками 1516 "Довгострокові депозити, які розміщені на умовах субординованого боргу";

у разі вкладання коштів на умовах субординованого боргу шляхом придбання ощадних/депозитних сертифікатів - за балансовим рахунком 3212/2 "Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції, які придбані на умовах субординованого боргу" за даними аналітичного обліку;

б) банком-боржником - за балансовим рахунком 3660 "Субординований борг банку".

5.4. У разі невідповідності умов угоди (депозитного договору або сертифіката) вимогам, що визначені в пунктах 1.6, 3.1 - 3.12, 4.1 - 4.10 цього розділу, та неотримання банком-боржником Дозволу протягом 30 робочих днів із дня подання клопотання про отримання Дозволу або несвоєчасного подання клопотання і до часу отримання банком-боржником Дозволу, а також у разі прийняття Комісією Національного банку рішення про дострокове погашення субординованого боргу (з одночасним скасуванням Дозволу) кошти, що залучені/розміщені на умовах субординованого боргу, з наступного робочого дня після дня прийняття Комісією рішення, обліковуються так:

а) банком-боржником:

у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом укладення прямих договорів - за балансовими рахунками 2615 "Довгострокові депозити суб'єктів господарської діяльності"; 2635 "Довгострокові депозити фізичних осіб";

у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів - за балансовим рахунком 3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

б) банком-Інвестором:

у разі розміщення коштів на умовах субординованого боргу шляхом укладення прямих договорів - за балансовим рахунком 1515 "Довгострокові депозити, що розміщені в інших банках";

у разі розміщення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску ощадних/депозитних сертифікатів - за балансовим рахунком 3212/1 "Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції" за даними аналітичного обліку.

5.5. Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, враховуються до капіталу банку з першого числа наступного місяця після дати прийняття Комісією Національного банку рішення про надання Дозволу.

Розмір коштів, залучених на умовах субординованого боргу, що враховується до капіталу банку, визначається за формою звітності N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу в розрахунок капіталу банку", яка подається банком-боржником до Національного банку.

5.6. Якщо кошти на умовах субординованого боргу залучені в іноземній валюті, то для визначення розміру субординованого боргу, що має враховуватися до капіталу банку, вони перераховуються в гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку-боржника, та їх розмір фіксується в Дозволі.

Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, враховуються до капіталу банку в розмірі відповідно до наданого Дозволу, але не більше ніж сума, яка обліковується на балансовому рахунку 3660 "Субординований борг банку" з урахуванням строку, що залишився до дати погашення (без урахування пролонгації угоди).

5.7. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені строком на п'ять років, то сума субординованого боргу враховується до капіталу банку зі щорічним зменшенням розміру цих коштів на 20 відсотків за таким графіком:

Строк до закінчення дії угоди 

Сума, що враховується до капіталу 

Сума, що враховується до капіталу за угодами, на які отримано Дозвіл до 01.01.2002 

Від 5 до 4 років 

80 % 

100 % 

Від 4 до 3 років 

60 % 

80 % 

Від 3 до 2 років 

40 % 

60 % 

Від 2 до 1 року 

20 % 

40 % 

Менше 1 року 

0 % 

20 % 

5.8. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені на строк понад п'ять років, то в останні п'ять років дії угоди вони враховуються до капіталу банку за графіком, зазначеним у пункті 5.7 цього розділу.

Погашення субординованого боргу здійснюється лише після закінчення строку, на який залучено кошти.

Приклад:

Строк, на який залучено кошти, 7 років (з 01.02.2003 до 31.01.2010).

Сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, на яку отримано Дозвіл на врахування до капіталу банку, - 600000 грн.

Розрахунок суми, що враховується до капіталу, здійснюється так:

з 01.02.2003 до 31.01.2005 - 100 % - 600000 грн.;

з 01.02.2005 до 31.01.2006 - 80 % - 480000 грн.;

з 01.02.2006 до 31.01.2007 - 60 % - 360000 грн.;

з 01.02.2007 до 31.01.2008 - 40 % - 240000 грн.;

з 01.02.2008 до 31.01.2009 - 20 % - 120000 грн.;

з 01.02.2009 до 31.01.2010 - 0.

Погашення субординованого боргу здійснюється, починаючи з 01.02.2010 (у тому числі за прямими угодами - за встановленим графіком відповідно до пункту 3.10 цього розділу).

Глава 6. Контроль за коштами, залученими на умовах субординованого боргу

6.1. Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) не рідше ніж один раз на шість місяців здійснює контроль за виконанням банком-боржником умов угоди (депозитного договору) та бізнес-плану (у тому числі програми капіталізації) та за тим, що в Інвестора (пов'язаних з ним осіб) немає заборгованості перед банком-боржником.

6.2. У разі виявлення порушень умов щодо залучення коштів, за яких банк-боржник отримав Дозвіл, або дострокового повернення субординованих коштів без письмового Дозволу Національного банку, відповідне територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) подає свої пропозиції про скасування Дозволу до Комісії Національного банку.

6.3. У разі прийняття рішення про скасування Дозволу сума залучених коштів не враховується до капіталу банку 2-го рівня з першого числа наступного місяця після дати прийняття Комісією Національного банку рішення про скасування Дозволу.

Банки зобов'язані з першого числа наступного місяця після дати прийняття Комісією Національного банку рішення про скасування Дозволу подати Національному банку змінену форму звітності N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу в розрахунок капіталу банку".

 

Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
В. В. Пушкарьов
 

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
 
І. Ф. Романенко
 

Опрос