Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок предоставления отчетов о выплаченных доходах, удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов

Государственная налоговая администрация
Приказ от 31.03.2003 № 147
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 31 березня 2003 року N 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2003 р. за N 294/7615

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 лютого 2011 року N 114)

Керуючись пунктом 13.3 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2002 року N 140), що додаються.

2. Начальнику управління міжнародних зв'язків Гладуну Ю. В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) у 5-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

4. Начальнику управління справами Ніку В. О. в триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Начальнику управління міжнародних зв'язків Гладуну Ю. В. скласти технічне завдання для розроблення системи обробки звітної документації.

6. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М. І.) в терміни, визначені в технічному завданні, розробленому управлінням міжнародних зв'язків, забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення для проведення державними податковими органами перевірки звітів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Росоловського В. М.

 

Голова  

Ю. Ф. Кравченко 

 

ЗМІНИ
ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ, УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ

1. Пункти 2.2 - 2.15 викласти в такій редакції:

"2.2. У колонці 4 "ставка податку (%) за законом" визначені ставки податку на доходи нерезидентів відповідно до статті 13 Закону. Якщо особа, що виплачує доходи, безпосередньо застосовує норми міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування, яким передбачені інші ставки, відповідно до процедури, передбаченої Постановою, то в колонці 5 "ставка податку (%) за міжнар. договором" проставляється ставка податку, передбачена міжнародним договором (у тому числі нуль, якщо міжнародним договором передбачено звільнення від оподаткування).

Колонка 6 "наростаючим підсумком з початку року" обчислюється шляхом множення колонки 3 на колонку 4 "ставка податку (%) за законом" або на колонку 5 "ставка податку (%) за міжнар. договором" у разі застосування міжнародного договору.

2.3. У рядку 1 відображається сума доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами.

2.4. У рядку 2 відображається сума доходів нерезидентів у вигляді роялті.

2.5. У рядку 3 відображається сума доходів нерезидентів у вигляді процентів.

2.6. У рядку 4 відображається сума прибутку нерезидента, отриманого у вигляді доходів на безпроцентні (дисконтні) облігації чи казначейські зобов'язання. При цьому базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою (нарахованою) їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку. При заповненні цього рядка до звіту додається розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту за формою згідно з додатком 2.

2.7. У рядку 5 відображається сума доходів нерезидента, отриманих у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів.

2.8. У рядку 6 відображається сума доходів нерезидента, отриманих у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі Національного банку України.

2.9. У рядку 7 відображається сума доходів нерезидентів, які виплачуються резидентами як оплата вартості фрахту.

2.10. У рядку 8 відображається сума доходів нерезидентів у вигляді внесків та премій на страхування або перестрахування ризиків в Україні (включаючи страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України.

2.11. У рядку 9 відображається сума виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів у страховиків та перестраховиків-нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких не відповідає вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України на підставі прилюдного оголошення рейтингів таких компаній.

2.12. У рядку 10 відображається сума виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів у страховиків та перестраховиків-нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України на підставі прилюдного оголошення рейтингів таких компаній.

2.13. У рядку 11 відображається сума доходів нерезидентів, отриманих (нарахованих) у вигляді надання рекламних послуг на території України. Податок за ставкою 20 відсотків розраховується від суми таких доходів нерезидентів за власний рахунок резидентів.

2.14. У рядку 12 відображається сума податку на інші доходи.

2.15. У рядку 13 відображається загальна сума доходів, виплачених нерезиденту, та сума податку на ці види доходу".

2. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

 

Відмітка про одержання (штамп ДПІ) 


 

Додаток 1
до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів 

Одиниця виміру: гривня

Код рядка 

Вид доходу 

Наростаючим підсумком з початку року 

Ставка податку (%) за законом 

Ставка податку (%) за міжнар. договором 

Наростаючим підсумком з початку року 

Дивіденди 

  

15 

  

  

Роялті 

  

15 

  

  

Проценти 

  

15 

  

  

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями 

  

30 

  

  

Проценти, дохід (дисконт) від державних цінних паперів, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України 

  

Х 

Х 

Проценти за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення) 

  

Х 

Х 

Сума доходів у вигляді фрахту 

  

  

  

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (включаючи страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України 

  

15 

  

  

Сума виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів у страховиків та перестраховиків-нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких не відповідає вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України  

  

15 

Х 

  

10 

Сума виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів у страховиків та перестраховиків-нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України  

  

Х 

Х 

11 

Доходи від надання рекламних послуг 

  

20  

Х 

  

12 

Інші доходи 

  

15 

  

  

13 

Усього 

  

Х 

Х 

  

У разі застосування міжнародного договору вказати його назву
_________________________________
_______________________________________________________________

Дата подання звіту "___" ____________ 200_ року

Наведена інформація є правильною.

Керівник підприємства 

___________________
(підпис) 

(прізвище) 

 

М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

(прізвище) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ця частина звіту заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності. Дата "___" ____________ 200_ року

______________________________________________________________________________________
Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) 

За результатами перевірки звіту: 

˜ порушень (помилок) не виявлено 

˜ складено акт від "___" ____________ 200_ року N ____ 

(непотрібне закреслити) 

"___" ____________ 200_ року               ________________________________________________________________
                                                                                                      Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) 

 

Начальник Управління
міжнародних зв'язків
 

 
Ю. В. Гладун
 

Опрос