Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств Государственного бюджета Украины на выполнение программы селекции в области сортоиспытания

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 25.03.2003 № 75/234
Утратил силу

Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програми селекції в галузі сортовипробування

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 25 березня 2003 року N 75/234

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2003 р. за N 286/7607

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України,
 Міністерства фінансів України
 від 14 квітня 2004 року N 131/274

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України,
 Міністерства фінансів України
 від 20 жовтня 2014 року N 410/1060)

З метою забезпечення раціонального й ефективного використання коштів, передбачених на виконання програми селекції в галузі сортовипробування, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету України на виконання програми селекції в галузі сортовипробування, що додається.

2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України (Волкодав В. В.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома Українського інституту експертизи сортів рослин, науково-дослідних центрів, обласних державних центрів експертизи сортів рослин, сортодослідних станцій, лабораторій та інших закладів експертизи, що складають державну систему з охорони прав на сорти рослин.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики України Яковенка В. П. та заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України Свириду О. М.

 

Міністр
аграрної політики України
 

 
С. Рижук
 

Перший
віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
 

 
 
М. Азаров
 

 

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України на виконання програми селекції в галузі сортовипробування

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для виконання програми селекції в галузі сортовипробування (КПКВ 2808040).

1.2. Головним розпорядником коштів, що виділяються з державного бюджету на зазначену мету, є Міністерство аграрної політики України (далі - Мінагрополітики), яке за пропозицією Державної служби з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужби) як відповідального виконавця бюджетної програми здійснює розподіл коштів між виконавцями цієї програми.

2. Напрями використання бюджетних коштів

2.1. Кошти державного бюджету, передбачені на виконання програми селекції в галузі сортовипробування, спрямовуються відповідно до затверджених програм державного сортовипробування на:

часткову компенсацію витрат Українському інституту експертизи сортів рослин, обласним державним центрам експертизи сортів рослин, державним сортодослідним станціям для проведення випробування сортів рослин української селекції в частині придбання елітного насіння і садивного матеріалу, що використовується для дотримання вимог державного сортовипробування як заключного етапу селекційного процесу;

часткову компенсацію витрат Українському інституту експертизи сортів рослин, обласним державним центрам з експертизи сортів рослин, державним сортодослідним станціям за придбане елітне насіння і садивний матеріал сільськогосподарських культур, необхідні для проведення досліджень сортів рослин у науково-дослідних сівозмінах, передбачених методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур;

компенсацію витрат, зазнаних Українським інститутом експертизи сортів рослин, обласними державними центрами з експертизи сортів рослин, сортодослідними станціями на придбання матеріально-технічних засобів, необхідних для дотримання технологічних вимог державного сортовипробування;

компенсацію витрат Державній службі з охорони прав на сорти рослин, пов'язаних з виданням польових журналів та безкоштовним забезпеченням заявників, органів виконавчої влади, науковців каталогами сортів рослин, а також веденням офіційного бюлетеня Держсортслужби.

3. Виділення асигнувань та використання бюджетних коштів

3.1. Виділення бюджетних коштів за вищенаведеними напрямками здійснюється на підставі поданого Держсортслужбою розрахунку їх використання (додаток 1) у межах коштів, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України.

3.2. Розмір часткової компенсації витрат за придбане елітне насіння та садивний матеріал для проведення конкурсного, екологічного, виробничого, методичного, ВОС-тесту та інших державних сортовипробувань, які здійснюються на території України, визначається для кожного виду рослин у відсотках, встановлених додатком 2.

3.3. Часткова компенсація витрат на дотримання технологічних вимог державного сортовипробування визначається на підставі розрахунку потреби мінеральних та органічних добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, лабораторних реактивів, передбачених у технологічних картах для проведення сортодослідів у відповідності до державної програми селекції в галузі сортовипробування на поточний рік (додаток 3).

3.4. Компенсація витрат, пов'язаних з виданням польових журналів та безкоштовним забезпеченням заявників, органів виконавчої влади, науковців каталогами сортів рослин, а також веденням офіційного бюлетеня Держсортслужби, проводиться відповідно до розрахунку вартості видання друкованої продукції, складеного Українським інститутом експертизи сортів рослин та затвердженого Держсортслужбою (додаток 4).

3.5. Для компенсації витрат на дотримання технологічних вимог державного випробування обласні державні центри експертизи сортів рослин подають Українському інституту експертизи сортів рослин у 3 примірниках зведені реєстри товаротранспортних накладних на фактично придбане елітне насіння та садивний матеріал сільськогосподарських культур (додаток 5) без ПДВ та копію платіжного доручення.

3.6. Український інститут експертизи сортів рослин узагальнює зазначені в пункті 3.5 цього Порядку матеріали та подає у триденний термін зведені реєстри товаротранспортних накладних Держсортслужбі.

3.7. Сума коштів, отримана обласними державними центрами з експертизи сортів рослин на часткову компенсацію витрат за придбане елітне насіння та садивний матеріал сільськогосподарських культур, зараховується ними на повернення понесених витрат.

3.8. Достовірність якості елітного насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур повинна підтверджуватись копіями сортових документів, які подаються разом з реєстрами товаротранспортних накладних Держсортслужбі.

3.9. Кошти, призначені на виконання програми селекції в галузі сортовипробування, що передбачені у державному бюджеті, перераховуються Державним казначейством України за розподілом Мінагрополітики в межах бюджетних асигнувань відповідно до діючого порядку касового виконання державного бюджету за видатками.

4. Звітність і контроль

4.1. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формами та порядком, установленими Державним казначейством України.

4.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку отримувачів у відповідності до чинного законодавства.

4.3. Відповідальність перед Мінагрополітики за цільове та ефективне використання коштів Державного бюджету України, за достовірність звітності і поданих Держсортслужбою розрахунків зазнаних витрат несуть відповідні особи Українського інституту експертизи сортів рослин, обласні державні центри експертизи сортів рослин, що здійснюють державну програму сортовипробування та входять до сфери управління Держсортслужби, відповідно до чинного законодавства.

4.4. Відповідальність та контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на виконання державної програми селекції у сортовипробуванні, покладається на Міністерство аграрної політики України.

4.5. Держсортслужба щокварталу подає Міністерству аграрної політики України, яке у свою чергу - Міністерству фінансів України, інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

 

Голова Держсортслужби  

В. Волкодав  

Начальник Департаменту
фінансів виробничої сфери
Мінфіну України
 

 
 
К. Теличко
 

 

Розрахунок
використання коштів державного бюджету

N
з/п 

Площа вирівнювальних посівів для проведення сортодослідів, тис. га 

Потреба в насінні для вирівнювальних посівів*, тонн 

Вартість насіння, тис. грн. 

Вартість насіння без ПДВ, тис. грн. 

Відсоток компенсації, % 

Усього компенсовано коштів, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У перерахунку на зерно озимої пшениці.

Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин 

________________
(підпис) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

 

РОЗМІРИ
часткової компенсації сортових надбавок

 

Розрахунок
витрачання коштів на виконання програми селекції в галузі сортовипробування

Види дослідів у випробуванні сортів рослин 

Кількість сортодослідів, тис. штук 

Витрачено коштів на 1 сортодослід, грн. 

Фактично витрачено коштів на проведення сортодослідів, тис. грн. (гр. 2 х гр. 3) 

Розмір часткового відшкодування вартості 1 сортодосліду при випробуванні, % 

Усього належить до відшкодування, тис. грн. 

Конкурсне 

  

  

  

  

  

ВОС-тест 

  

  

  

  

  

Виробниче 

  

  

  

  

  

Захист рослин 

  

  

  

  

  

Методичне 

  

  

  

  

  

Із сортової агротехніки 

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин 

_____________
(підпис) 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис) 

 

Розрахунок
витрат на друковану продукцію

N з/п 

Назва друкованої продукції 

Обсяг друкованої продукції, друк. арк. 

Наклад, тис. штук 

Загальна вартість, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор Українського інституту експертизи сортів рослин  

______________
(підпис) 

Головний бухгалтер  

______________
(підпис) 

 

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
товаротранспортних накладних за фактично придбане елітне насіння та садивний матеріал сільськогосподарських культур

Заклади експертизи 

Назва культур, сортів, батьківських форм 

Номер і дата товаротранспортних накладних 

Кількість продукції у заліковій вазі, тонн (але не вище фізичної ваги) 

Вартість насіння, тис. грн. за 1 тонну без ПДВ 

Розмір часткової компенсації в % 

Усього належить до компенсації, тис. грн.
гр. 4 х гр. 5 х гр. 6
-------------------------
100 % 

Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин 

________________
(підпис) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________

Опрос