Идет загрузка документа (239 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль банка и Порядка ее составления

Государственная налоговая администрация
Порядок, Форма, Приказ от 31.03.2003 № 148
Утратил силу

Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 31 березня 2003 року N 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2003 р. за N 281/7602

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
від 30 вересня 2003 року N 456
,
 від 24 жовтня 2005 року N 473
,
 від 31 березня 2006 року N 169
,
 від 5 липня 2007 року N 408

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 21 лютого 2011 року N 98)

Керуючись пунктами 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму декларації з податку на прибуток банку та Порядок складання декларації з податку на прибуток банку, що додаються.

2. Уважати таким, що втратив чинність, Порядок складання декларації про прибуток банківської установи, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 31 липня 1997 року N 273 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 серпня 1997 року за N 323/2127.

3. Департаменту податкового аудиту та валютного контролю (Янушевич Я. В.):

3.1 подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

3.2 після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.3 скласти технічне завдання для розробки системи обробки звітної документації.

4. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М. І.) в терміни, визначені у технічному завданні, розробленому Департаментом податкового аудиту та валютного контролю, забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення державними податковими органами перевірки декларацій.

5. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

6. Начальнику управління справами Ніку В. О. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Копилова В. А.

 

Голова 

Ю. Ф. Кравченко 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Голова Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
 

 
 
С. Буряк
 

 

 
Відмітка про одержання 
(штамп ДПІ) 


УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 31 березня 2003 р. N 06-10/241 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 31 березня 2003 р. N 148 

  

____________
* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за
 загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року)
 

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: 

01  

  

доходи від здійснення банківських операцій 

01.1 К1 

  

надлишкова сума страхового резерву 

01.2  

  

приріст балансової вартості запасів 

01.3 Р1 

  

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами  

01.4 К2 

  

прибуток від операцій з торгівлі та переоцінки іноземної валюти 

01.5  

  

прибуток від операцій з землею 

01.6 Р1 

  

інші доходи, крім визначених у рядках 01.1 - 01.6 

01.7  

  

Коригування валових доходів, у тому числі:                 (± 02.1 ± 02.2 + 02.3)  

02 

  

зміна суми компенсації вартості послуг 

02.1 

  

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 

02.2 

  

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості  

02.3 К3 

  

Скоригований валовий дохід                                                            (01 ± 02) 

03 

  

Валові витрати, у тому числі: 

04 

  

витрати у межах банківських операцій, крім визначених у 04.12 

04.1 К1  

  

витрати від торгівлі та переоцінки іноземної валюти 

04.2 

  

сума збільшення страхового резерву 

04.3  

  

зменшення балансової вартості запасів 

04.4 Р1 

  

витрати на оплату праці 

04.5  

  

сума страхових зборів (внесків), внесених до фондів державного обов'язкового страхування  

04.6  

  

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 

04.7  

  

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у рядку 04.6 

04.8 Р2 

  

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 

04.9 Р3 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

04.10  

  

витрати на поліпшення основних фондів  

04.11 Р1 

  

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів  

04.12 Р4 

  

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.7 декларації) 

04.13 К1 

  

інші витрати, крім визначених у 04.1 ё 04.13 

04.14  

  

Коригування валових витрат, у тому числі:            (± 05.1 ± 05.2 + 05.3)  

05  

  

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

05.1 

  

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 

05.2 

  

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості  

05.3 К3 

  

Зворотний бік форми декларації

Скориговані валові витрати                                                      (04 ± 05) 

06 

  

Сума амортизаційних відрахувань 

07 Р1 

  

Об'єкт оподаткування позитивний (+), від'ємний (-)          ((±03 - (± 06) - 07) 

08 

  

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003  

09  

  

Прибуток, звільнений від оподаткування 

10 К4 

  

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:               (08 - 09 - 10) 

11 

  

за базовою ставкою  

11.1 

  

за пільговою ставкою* _______ % 

11.2 

  

Нарахована сума податку**, у тому числі:  

12 

  

за базовою ставкою  

12.1 

  

за пільговою ставкою  

12.2 

  

Зменшення нарахованої суми податку  

13 К5 

  

Податкове зобов'язання звітного періоду**                                      (12 - 13) 

14 

  

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року 

15 

  

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** 

16 

  

Сума податку до сплати                             (позитивне значення 14 - 15 - 16) 

17 

  

____________
• * Пільгові ставки зазначаються платником самостійно. 

• ** У разі позитивного значення.

• *** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на розрахунковий рахунок платника податку в банку-резиденті 

18 

  

Додаткові показники 

  

  

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі: 

19  

  

з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

19.1 К6 

  

З нерезидентів 

19.2 

  

рядок виключено 

19.3 К6 

 

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів 

20 

  

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок 

21  

  

Пеня, нарахована у зв'язку з врегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості  

22 К3 

  

До декларації додаються (потрібне позначити):

Додатки до рядків 

К1 

К2 

К3 

К4 

К5 

К6 

Р1 

Р2 

Р3 

Р4 

Р5 

 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності           на 

 

арк. 

Інформація, наведена у декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Керівник банку 

___________________________________
(ініціали та прізвище)                 (підпис) 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер 

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________________________
(ініціали та прізвище)                 (підпис) 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер 

  

  

Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

 
 

 

Заступник Голови Комітету 

С. Терьохін 

Начальник Головного управління
податкового аудиту та
валютного контролю
 

 
 
Я. Янушевич
 

(форма із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 30.09.2003 р. N 456,
 від 24.10.2005 р. N 473)

 

  

Таблиця 1. Розрахунок доходів та витрат від здійснення банківських операцій

Показники 

Код рядка 

Сума 

Доходи від банківських операцій, у тому числі:            (А + Б + В + Г) 

01.1 

  

проценти, нараховані (сплачені), у тому числі:        (сума рядків А1 ё А6) 

А 

  

за фінансовими кредитами, наданими у будь-якій валюті  

А1 

  

за депозитами (вкладами) до фінансових установ у будь-якій валюті  

А2 

  

від володіння цінними паперами (крім безстрокових) 

А3 

  

від володіння безстроковими цінними паперами  

А4 

  

від володіння деривативами 

А5 

  

інші проценти, крім визначених у А1 ё А5, Б та В 

А6 

  

сума доходів, отриманих від продажу заставленого майна 

Б 

  

комісійні (брокерські) та інші подібні види винагород (далі - комісійні), нараховані (сплачені) банками, у тому числі:       (В1 + В2)  

В 

  

комісійні та інші подібні види винагород за надання банківських послуг  

В1 

  

від'ємна різниця між сумою фактично нарахованих (сплачених) комісійних та інших винагород, у разі надання фінансових послуг або іншого майна (немайнових активів) на комісійній основі, та їх звичайною ціною (вартістю)*  

В2 

  

інші доходи від банківських операцій, крім визначених у А, Б та В 

Г 

  

Витрати банківських операцій, у тому числі:       (Д + Ж + З) 

04.1 

  

витрати у вигляді нарахованих (сплачених) процентів,
у тому числі:                                        (Д1 + Д2 + Д3 + Д4 - Д5) 

Д 

  

за фінансовими кредитами, отриманими у будь-якій валюті  

Д1 

  

за коштами, залученими в депозит у будь-якій валюті  

Д2 

  

внаслідок виплати доходу за цінними паперами (крім дивідендів) 

Д3 

  

внаслідок виплати доходу за деривативами 

Д4 

  

позитивна різниця між сумою фактично нарахованих (сплачених) процентів за депозитами (вкладами) та звичайною ціною процентів на депозити (вклади)* 

Д5 

  

сума витрат, понесених у зв'язку з продажем заставленого майна 

Е 

  

комісійні (брокерські) та інші подібні види винагород, нараховані (сплачені) платником, у тому числі:         (Ж1 - Ж2) 

Ж 

  

комісійні та інші подібні види винагород за надання банківських послуг  

Ж1 

  

позитивна різниця між сумою фактично нарахованих (сплачених) комісійних та інших винагород, у разі отримання фінансових послуг або іншого майна (немайнових активів) на комісійній основі, та їх звичайною ціною (вартістю)*  

Ж2 

  

Інші витрати на банківські операції, крім визначених у Д, Е, Ж та включених до рядка 04.12 декларації 

З 

  

____________
* Звичайна ціна визначається у випадках, установлених законом, окремо для гривні та іноземних валют.

Таблиця 2. Витрати зі страхування

Наведена інформація є достовірною.

Керівник банку 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

(додаток К1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

 

Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами,
у тому числі:                    (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  

01.4 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами,
у тому числі:                                                                                   (1.1 - 1.2 - 1.3) 

  

доходи звітного періоду  

1.1 

  

витрати звітного періоду  

1.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

1.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,
у тому числі:                                                                                    (2.1 - 2.2 - 2.3)  

  

доходи звітного періоду  

2.1 

  

витрати звітного періоду  

2.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

2.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,
у тому числі:                                                                                    (3.1 - 3.2 - 3.3)  

  

доходи звітного періоду  

3.1 

  

витрати звітного періоду  

3.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

3.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами,
у тому числі:                                                                                   (4.1 - 4.2 - 4.3)  

  

доходи звітного періоду  

4.1 

  

витрати звітного періоду  

4.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

4.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),
у тому числі:                                                                                    (5.1 - 5.2 - 5.3)  

  

доходи звітного періоду  

5.1 

  

витрати звітного періоду  

5.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

5.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю,
у тому числі:                                                                                    (6.1 - 6.2 - 6.3)  

  

доходи звітного періоду  

6.1 

  

витрати звітного періоду  

6.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

6.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,
у тому числі:                                                                                   (7.1 - 7.2 - 7.3)  

  

доходи звітного періоду  

7.1 

  

витрати звітного періоду  

7.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

7.3 

  

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

 
М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

(додаток К2 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

 

  

Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

Показники коригування 

Код рядка 

Сума 

Сума збільшення валових доходів  

02.3 

 

Сума збільшення валових витрат 

05.3 

 

Пеня, нарахована у зв'язку з коригуванням 

22 

 

Коригування здійснюється у зв'язку

з невиконанням умов договору від "___" ___________ 200_ року, N ____, укладеного з:
__________________________________________________________________
                          (назва сторони (для фізичної особи - П. І. Б.), з якою укладено договір,
__________________________________________________________________
                         місцезнаходження юридичної особи - сторони, з якою укладено договір) 

в якому декларант є 

Кредитором 

  


Дебітором 

  


Потрібне позначити 

Коригування здійснюється на підставі:

таких положень підпунктів (пунктів) статті 12 Закону:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

таких документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наведена інформація є достовірною.

Керівник банку 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

 

  

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

Таблиця 1

Показники 

Код рядка 

Сума 

Прибуток, звільнений від оподаткування,
у тому числі*:                                                        (10.1 + 10.2 + 10.3) 

10 

  

на підставі "А"                                                         (А1 - А2 - А3)  

10.1 

  

Доходи від діяльності, що не оподатковується на підставі "А", у тому числі: 

А1 

  

приріст балансової вартості запасів 

А1.1 

  

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів рядка А1, у тому числі: 

А2 

  

зменшення балансової вартості запасів 

А2.1 

  

Амортизаційні відрахування, які відносяться до діяльності "А"  

А3 

  

на підставі "Б"                                                          (Б1 - Б2 - Б3)  

10.2 

  

Доходи від діяльності, що не оподатковується на підставі "Б", у тому числі: 

Б1 

  

приріст балансової вартості запасів 

Б1.1 

  

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів рядка Б1, у тому числі: 

Б2 

  

зменшення балансової вартості запасів 

Б2.2 

  

Амортизаційні відрахування, які відносяться до діяльності "Б"  

Б3 

  

____________
* Підставу "Б" надано для прикладу, заповнюється від "А" до "Я" при наявності законодавчих підстав.

Підстави для застосування пільги

 
Таблиця 2

Підстава  

Норма Закону України  

Підпункт (частина)  

Пункт  

Стаття  

А 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

....... 

 

 

 

 

Я 

 

 

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник банку 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

 

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники 

Код рядка 

Сума 

Зменшення податкових зобов'язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1) 

13 

  

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку  

13.1* 

  

податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)  

13.2 

  

податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору 

13.3 

  

сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії (у разі сплати консолідованого податку) 

13.4 

  

сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:  

13.5 

  

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку 

13.5.1 

  

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди  

13.5.2 

  

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

Таблиця 3. Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку

Показники 

Код рядка 

Сума 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов'язання (А + Б) 

13.1

  

Валові доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності, у тому числі: 

А1 

  

приріст балансової вартості запасів 

А1.1 

  

Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі: 

А2 

  

убуток балансової вартості запасів 

А2.1 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

А2.2**** 

  

Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення торговельної діяльності  

А3 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (А1 - А2 - А3) 

А4 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення торговельної діяльності
(позитивне значення /А4 Х 0,25/)  

А5 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності  

А6 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (А6, але не більше значення А5) 

А 

  

Валові доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями, у тому числі: 

Б1 

  

приріст балансової вартості запасів 

Б1.1 

  

Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі: 

Б2 

  

убуток балансової вартості запасів 

Б2.1 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

Б2.2**** 

  

Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями  

Б3 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Б1 - Б2 - Б3) 

Б4 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями (позитивне значення (Б4 Х 0,25))  

Б5 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями  

Б6 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (Б6, але не більше значення Б5) 

Б 

  

____________
* Сума рядка 13.1 табл. 3 відображається у рядку 13.1 табл. 1.

** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 - 13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.

*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

**** Уперше може бути заповнено в цьому додатку, який подається разом з декларацією за перший квартал 2006 року, та відображено від'ємне значення об'єкта оподаткування 2005 року.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

 
М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

(додаток К5 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

 

Таблиця 1. Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

____________
* СП - ставка податку

Таблиця 2. Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

 
М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

(додаток К6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 30.09.2003 р. N 456
,
 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

 

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити):

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка 

Показники 

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу 

Амортизаційні відрахування наростаючим підсумком 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Б1 

Основні фонди групи 1
з нормою амортизації 2 відсотки

  

  

  

  

  

Б2 

Основні фонди групи 2
з нормою амортизації 10 відсотків 

  

  

  

  

  

Б3 

Основні фонди групи 3
з нормою амортизації 6 відсотків 

  

  

  

  

  

Б4 

Основні фонди групи 4
з нормою амортизації 15 відсотків 

  

  

  

  

  

Б5 

Основні фонди групи 1
з нормою амортизації нижче 2 відсотків 

  

  

  

  

  

Б6 

Основні фонди групи 2
з нормою амортизації нижче 10 відсотків 

  

  

  

  

  

Б7 

Основні фонди групи 3
з нормою амортизації нижче 6 відсотків 

  

  

  

  

  

Б8 

Основні фонди групи 4
з нормою амортизації нижче 15 відсотків 

  

  

  

  

  

В 

Нематеріальні активи 

  

  

  

  

  

07 

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається
у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядка В графи 7) 

  

Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат

Таблиця 4. Прибуток від продажу землі

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

 
М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

(додаток Р1 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

 

  

Сума внесків на довгострокове страхування життя та додаткове пенсійне страхування

Додаток Р2 до рядка 04.7 Р2 декларації вилучено
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 24 жовтня 2005 року N 473,
у зв'язку з цим додатки Р3 - Р5 вважати відповідно додатками Р2 - Р4)

 

Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат

Показники 

Код рядка 

Сума 

Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), у тому числі: 

4.8 

  

акцизний збір 

4.8.1 

  

мито 

4.8.2 

  

державне мито 

4.8.3 

  

плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) 

4.8.4 

  

рентні платежі 

4.8.5 

  

податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів 

4.8.6 

  

збір за спеціальне використання природних ресурсів 

4.8.7 

  

збір за забруднення навколишнього природного середовища 

4.8.8 

  

збір за використання радіочастотного ресурсу України 

4.8.9 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу нерухомого майна  

4.8.10 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти 

4.8.11 

  

судовий збір 

4.8.12 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу ювелірних виробів  

4.8.13 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу легкових автомобілів  

4.8.14 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового зв'язку 

4.8.15 

  

податок з реклами  

4.8.16 

  

комунальний податок 

4.8.17 

  

збір за право використання місцевої символіки 

4.8.18 

  

збір за право проведення кіно- і телезйомок 

4.8.19 

  

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей 

4.8.20 

  

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 

4.8.21 

  

збори до фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний) 

4.8.22 

  

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

 
М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

(додаток Р2 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

 

Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)

Показники 

Код рядка 

Сума 

Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5) 

04.9 

  

Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05) 

  

Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не більше 10 відсотків від показника, зазначеного у рядку А (підпункт 5.2.3 Закону

  

Сума витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля (підпункт 5.2.11 Закону)  

  

Сума коштів (вартість майна), добровільно перерахована (передана) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, але не більше 0,2 відсотка від показника, зазначеного у рядку Б (підпункт 5.2.17 Закону

  

Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1)

  

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року 

А 

  

Фонд оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік 

Б 

  

Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг),
у тому числі:                                                                            (В1 + В2) 

В 

  

до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування (підпункт 5.2.2 Закону

В1 

  

до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам - засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону

В2 

  

Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону

Г 

  

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

 
М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

(додаток Р3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 05.07.2007 р. N 408)

 

  

Розрахунок валових витрат під час здійснення операцій з офшорним нерезидентом

Реквізити договору (контракту), назва та місцезнаходження офшорного нерезидента 

Код рядка 

Витрати 

Загальна сума, нарахована офшорному нерезиденту 

Сума, що включається до валових витрат,
гр. 3 х 0,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума вартості товарів (робіт, послуг), проценти, роялті, комісійні винагороди офшорним нерезидентам, що відображається у рядку 04.12 декларації (сума рядків 1 ё n гр. 4) 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник банку 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

 

 

____________
* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (у разі виправлення помилок за податковий період, починаючи з податкового періоду, - перший квартал 2006 року)

Показники 

Код рядка 

Загальна сума 

Доходи, не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валового доходу попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки*:  

 

код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки*:  

  

Код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування, не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні амортизації попереднього звітного періоду 

 

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об'єкта оподаткування                                        р. 1 - р. 2 - р. 3 

 

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках 

 

Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов'язань, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки*:  

  

код 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±) 

 

 

 

 

 

 

 

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованих у зв'язку з виправленням помилки                   р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.1 - р. 7.2  

  

Сума податкового зобов'язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка  

7.1 

 

Сума виправленого (вірного) податкового зобов'язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка 

7.2 

  

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки**                р. 7 х 0,05 

 

____________
* Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником податку самостійно.

** Заповнюється у разі, якщо рядок 7 має позитивне значення.

 

Пояснення (розкриття) до уточнювального розрахунку                     на 

 

аркуш. 

___________________________________________________________________

Зворотний бік форми розрахунку

Інформація, наведена в уточнювальному розрахунку та поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Керівник банку 

___________________________________
(ініціали та прізвище)                 (підпис) 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер 

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________________________
(ініціали та прізвище)                 (підпис) 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер 

  

  

Ця частина заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 31.03.2006 р. N 169)

 

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 31 березня 2003 р. N 06-10/241 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 31 березня 2003 р. N 148

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2003 р. за N 281/7602 

Порядок складання декларації з податку на прибуток банку

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 334), з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року N 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 349) та Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 2181), застосовується виключно для розрахунку податку за такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

1.2. Порядок застосовується для банків та їх філій (далі - платники податків), які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

1.3. Декларація з податку на прибуток банку (далі - декларація) подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні.

1.4. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

(пункт 1.4 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

1.5. Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, установленими п. 11.1 ст. 11 і п. 16.4 ст. 16 Закону N 334, наростаючим підсумком з початку календарного року.

1.6. У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. У разі, якщо той чи інший рядок не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою банку (філії).

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4. Кожен з додатків до декларації подається на одному односторонньому аркуші форматом А-4. Подання копії декларації не дозволяється.

1.7. Декларація заповнюється засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

2.1. Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнювальний розрахунок за формою, що додається.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені.

2.2. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважатиметься уточнюючою, а штрафи, визначені у пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

2.3. Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнювальний розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181. Уточнювальний розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.

3. Порядок заповнення декларації

3.1. Декларація складається із заголовної та двох основних частин і десяти додатків, з яких шість (К1 - К6) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1 - Р4) подаються виключно за рік. У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

У заголовній частині декларації відображаються повна назва банку (філії) (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням). В основній частині показники відображаються на підставі норм, установлених Законом N 334.

Код рядка декларації 

Положення Закону N 334, якими слід керуватися під час заповнення рядків декларації 

01 

ст. 4, ст. 7, ст. 12 

01.1 

пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4; пп. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4; п. 7.1 ст. 7; пп. 7.4.3 п. 7.4 ст. 7; пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7 

01.2 

пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4; пп. 12.2.3 п. 12.2 ст. 12; п. 12.3 ст. 12 

01.3 

п. 5.9 ст. 5 

01.4 

пп. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4; п. 7.6 ст. 7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом N 349, визначаються за правилами, встановленими пп. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону N 349. 

01.5 

пп. 7.3.8 п. 7.3 ст. 7 

01.6 

п. 8.9 ст. 8 

01.7 

пп. 4.1.4 - 4.1.6, крім пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4 

02 

згідно з формулою 

02.1 

п. 5.10 ст. 5 

02.2 

пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4 

02.3 

ст. 12, з урахуванням п. 5 "Перехідні положення" Закону N 349 

03 

згідно з формулою 

04 

ст. 5 

04.1 

п. 5.5 ст. 5; п. 7.1 ст. 7; пп. 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 

04.2 

пп. 7.3.8 п. 7.3 ст. 7 

04.3 

ст. 12 

04.4 

п. 5.9 ст. 5 

04.5 

п. 5.6 ст. 5, крім 5.6.2; пп. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7  

04.6 

пп. 5.7.1 п. 5.7 ст. 5 

04.7 

абзаци 2 - 3 пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5, п. 1.37, 1.42 ст. 1

04.8 

пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5  

04.9 

пп. 5.2.2 - 5.2.3, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.17 п. 5.2 ст. 5 

04.10 

п. 6.1 ст. 6, з урахуванням п. 11 "Перехідні положення" Закону N 349 

04.11 

пп. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5, пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 

04.12 

пп. 11.2.3 п. 11.2 ст. 11, п. 18.3 ст. 18 

04.13 

пп. 5.4.6 п. 5.4 ст. 5 

04.14

ст. 5, ст. 7, пп. 8.1.4 п. 8.1, пп. 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п. 8.4, п. 8.7, пп. 8.9.4 п. 8.9 ст. 8; п. 9.5, 9.6 ст. 9, п. 22.25 ст. 22 

05 

згідно з формулою 

05.1 

п. 5.10 ст. 5 

05.2 

пп. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5 

05.3 

ст. 12, з урахуванням п. 5, п. 10 "Перехідні положення" Закону N 349 

06 

згідно з формулою 

07 

пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7, ст. 8, ст. 9 

08 

п. 3.1 ст. 3 та згідно з формулою 

09 

п. 11 "Перехідні положення" Закону N 349  

У рядку 09 зазначається від'ємне значення об'єкта оподаткування, визначене за нормами п. 11 "Перехідні положення" Закону України від 24.12.2002 N 349 на підставі результатів інвентаризації збитків за станом на 1 січня 2003 року.  

(таблиця пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 30.09.2003 р. N 456,
 від 24.10.2005 р. N 473)

Порядок заповнення додатків К1, К2, К3, К4, К5, К6, Р1, Р2, Р3, Р4 визначається формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися.

(абзац розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. N 473)

4. Строки подання декларації та сплати податку

4.1. Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

4.2. Сплата податку здійснюється у строки, визначені Законом N 2181.

4.3. Якщо останній день терміну подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого терміну вважається наступний за вихідним (святковим) операційний банківський день.

 

Заступник Голови Комітету 

С. Терьохін 

Начальник Головного управління
податкового аудиту та
валютного контролю
 

 
 
Я. В. Янушевич
 

Опрос