Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к отдельным нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 19.03.2003 № 120
Утратил силу

Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 19 березня 2003 року N 120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2003 р. за N 260/7581

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 280)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

4. Банкам протягом двох місяців привести бухгалтерський облік у відповідність до цих Змін після набрання чинності цією постановою.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1.1. У групі рахунків 100 "Банкноти та монети" назву рахунку 1002 А "Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку" змінити на "Банкноти та монети в касі відділень банку".

1.2. У групі рахунків 101 "Дорожні чеки" назву рахунку 1012 А "Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку" змінити на "Дорожні чеки в касі відділень банку".

1.3. У групі рахунків 110 "Банківські метали" увести рахунок 1102 А "Банківські метали у відділенні банку".

1.4. У групі рахунків 151 "Строкові депозити, які розміщені в інших банках" увести рахунок 1516 А "Довгострокові депозити, які розміщені на умовах субординованого боргу".

1.5. У групі рахунків 152 "Кредити, які надані іншим банкам" рахунок 1526 А "Пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам" виключити.

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

2.1. У розділі 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності" групу рахунків 200 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом" виключити.

2.2. У групі рахунків 204 "Кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями" рахунок 2046 А "Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями" виключити.

2.3. У групі рахунків 205 "Кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями" рахунок 2056 А "Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями" виключити.

2.4. У групі рахунків 206 "Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" рахунок 2066 А "Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" виключити.

2.5. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" рахунок 2076 А "Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" виключити.

2.6. У групі рахунків 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності" рахунки 2090 А "Сумнівна заборгованість за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом" та 2091 А "Сумнівна заборгованість за коштами, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо" виключити.

2.7. У групі рахунків 210 "Кредити, які надані центральним органам державного управління" рахунок 2106 А "Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління" виключити.

2.8. У групі рахунків 211 "Кредити, які надані місцевим органам державного управління" рахунок 2116 А "Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління" виключити.

2.9. У групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам" рахунки 2200 А "Рахунки за овердрафтом фізичних осіб" та 2206 А "Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби" виключити.

2.10. У групі рахунків 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам" рахунок 2216 А "Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам" виключити.

2.11. Групу рахунків 257 "Кошти до виплати" викласти в такій редакції:

"257 Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати

2570 П Кошти державного бюджету для виплат

2571 П Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою

2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат".

2.12. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності":

характеристику рахунку 2600 П (пасивний) "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності" змінити на АП (активно-пасивний);

характеристику рахунку 2605 П (пасивний) "Кошти суб'єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками" змінити на АП (активно-пасивний);

увести рахунок 2607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані суб'єктам господарської діяльності".

2.13. У групі рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності" рахунок 2612 П "Кошти суб'єктів господарської діяльності для забезпечення зобов'язань" виключити.

2.14. У групі рахунків 262 "Кошти до запитання фізичних осіб":

характеристику рахунку 2620 П (пасивний) "Поточні рахунки фізичних осіб" змінити на АП (активно-пасивний);

характеристику рахунку 2625 П (пасивний) "Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками" змінити на АП (активно-пасивний);

увести рахунок 2627 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані фізичним особам".

2.15. Увести групу рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" такого змісту:

"265 Кошти небанківських фінансових установ

2650 П Поточні рахунки небанківських фінансових установ

2651 П Короткострокові депозити небанківських фінансових установ

2652 П Довгострокові депозити небанківських фінансових установ

2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ".

3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

3.1. Групу рахунків 332 "Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" викласти в такій редакції:

"332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком".

3.2. Увести групу рахунків 333 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" такого змісту:

"333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком".

3.3. У групі рахунків 340 "Господарські матеріали" увести рахунки:

3403 А "Дорогоцінні метали в банку" та 3407 А "Дорогоцінні метали в дорозі".

3.4. У групі рахунків 354 "Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" назву рахунку 3540 А "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку" після слова "придбання" доповнити словами "та продажу".

3.5. У групі рахунків 364 "Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" назву рахунку 3640 П "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку" після слова "придбання" доповнити словами "та продажу".

3.6. У групі рахунків 390 "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку":

характеристику рахунку 3900 А (активний) "Рахунки, що відкриті в установах банку" змінити на АП (активно-пасивний);

характеристику рахунку 3901 П (пасивний) "Рахунки, що відкриті для установ банку" змінити на АП (активно-пасивний).

3.7. У групі рахунків 391 "Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків" характеристику рахунку 3911 П (пасивний) "Поточні рахунки небанківських структурних підрозділів, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банку" змінити на АП (активно-пасивний).

4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи":

4.1. У групі рахунків 430 "Нематеріальні активи" назву рахунку 4309 КА "Знос нематеріальних активів" змінити на "Накопичена амортизація нематеріальних активів".

4.2. У групі рахунків 432 "Гудвіл":

назву групи рахунків 432 "Гудвіл" змінити на "Гудвіл, що виник у результаті придбання";

увести рахунок 4321 А "Гудвіл".

5. У класі 5 "Капітал банку":

5.1. У групі рахунків 500 "Статутний капітал банку" назву рахунку 5002 КП "Власні акції, які придбані в акціонерів" змінити на "Власні акції, які викуплені в акціонерів".

5.2. У групі рахунків 502 "Загальні резерви банку":

назву групи рахунків 502 "Загальні резерви банку" змінити на "Загальні резерви та фонди банку";

увести рахунок 5022 П "Інші фонди банку".

5.3. У групі рахунків 503 "Результати минулих років":

назву та характеристику рахунку 5030 АП (активно-пасивний) "Прибутки та збитки минулих років" змінити на "5030 П (пасивний) Нерозподілені прибутки минулих років";

увести рахунок 5031 А "Непокриті збитки минулих років".

5.4. Групу рахунків 504 "Результати минулого року, що очікують затвердження" викласти в такій редакції:

"504 Результати звітного року, що очікують затвердження

5040 П Прибуток звітного року, що очікує затвердження

5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження".

6. У класі 6 "Доходи":

6.1. У групі рахунків 609 "Інші процентні доходи" рахунок 6090 П "Процентні доходи за позабалансовими операціями" виключити.

6.2. Назву розділу 63 "Інші банківські операційні доходи" змінити на "Інші операційні доходи".

6.3. Групу рахунків 638 "Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку" викласти в такій редакції:

"638 Інші операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6381 П Інші операційні доходи за операціями з небанківськими структурними підрозділами".

6.4. У групі рахунків 639 "Інші банківські операційні доходи":

назву групи рахунків 639 "Інші банківські операційні доходи" змінити на "Інші операційні доходи";

назву рахунку 6397 П "Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями" змінити на "Штрафи, пені, що отримані банком";

назву рахунку 6399 П "Інші банківські операційні доходи" змінити на "Інші операційні доходи".

6.5. Назву розділу 64 "Інші небанківські операційні доходи" змінити на "Інші доходи".

6.6. Групу рахунків 648 "Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку" виключити.

6.7. У групі рахунків 649 "Інші небанківські операційні доходи":

назву групи рахунків 649 "Інші небанківські операційні доходи" змінити на "Інші доходи";

рахунки 6493 П "Доходи від неопераційних підрозділів банку" та 6497 П "Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями" виключити;

назву рахунку 6499 П "Інші небанківські операційні доходи" змінити на "Інші доходи".

6.8. У групі рахунків 680 "Непередбачені доходи" назву рахунку 6809 П "Інші непередбачені доходи" змінити на "Непередбачені доходи".

7. У класі 7 "Витрати":

7.1. У групі рахунків 705 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу":

назву рахунку 7052 АП "Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком" змінити на "Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, які емітовані банком";

увести рахунок 7053 АП "Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, які емітовані банком".

7.2. Увести групу рахунків 707 "Процентні витрати за коштами небанківських фінансових установ" такого змісту:

"707 Процентні витрати за коштами небанківських фінансових установ

7070 А Процентні витрати за коштами до запитання небанківських фінансових установ

7071 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від небанківських фінансових установ".

7.3. У групі рахунків 709 "Інші процентні витрати" рахунок 7090 А "Процентні витрати за позабалансовими операціями" виключити.

7.4. Назву розділу 73 "Інші банківські операційні витрати" змінити на "Інші операційні витрати".

7.5. Групу рахунків 738 "Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку" викласти в такій редакції:

"738 Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

7381 А Інші операційні витрати за операціями з небанківськими структурними підрозділами".

7.6. У групі рахунків 739 "Інші банківські операційні витрати":

назву групи рахунків 739 "Інші банківські операційні витрати" змінити на "Інші операційні витрати";

увести рахунок 7392 А "Витрати на аудит";

назву рахунку 7397 А "Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями" змінити на "Штрафи, пені, що сплачені банком";

назву рахунку 7399 А "Інші банківські операційні витрати" змінити на "Інші операційні витрати".

7.7. Назву розділу 74 "Інші небанківські операційні витрати" змінити на "Загальні адміністративні витрати".

7.8. У групі рахунків 740 "Витрати на утримання персоналу":

назву рахунку 7401 А "Внески на державне соціальне страхування" змінити на "Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування";

рахунок 7402 А "Інші обов'язкові нарахування на заробітну плату" виключити;

увести рахунки 7404 А "Витрати на підготовку кадрів" та 7405 А "Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників".

7.9. У групі рахунків 745 "Супутні небанківські операційні витрати":

назву групи рахунків 745 "Супутні небанківські операційні витрати" змінити на "Інші адміністративні витрати";

рахунки 7450 А "Витрати на аудит", 7451 А "Витрати на підготовку кадрів" та 7453 А "Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників" виключити;

увести рахунок 7457 А "Інші адміністративні витрати".

7.10. Групу рахунків 748 "Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку" виключити.

7.11. У групі рахунків 749 "Інші небанківські операційні витрати":

назву групи рахунків 749 "Інші небанківські операційні витрати" змінити на "Інші витрати";

рахунки 7493 А "Витрати на неопераційні підрозділи банку" та 7497 А "Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями" виключити;

назву рахунку 7499 А "Інші небанківські операційні витрати" змінити на "Інші витрати".

7.12. У назві розділу 77 "Відрахування в резерви та списання сумнівних активів" слова "та списання сумнівних активів" виключити.

7.13. У групі рахунків 770 "Відрахування в резерви" у назві рахунку 7705 АП "Відрахування в резерв під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку" слово "сумнівною" виключити.

7.14. У групі рахунків 780 "Непередбачені витрати" назву рахунку 7809 А "Інші непередбачені витрати" змінити на "Непередбачені витрати".

7.15. У групі рахунків 790 "Податок на прибуток" характеристику рахунку 7900 А (активний) "Податок на прибуток" змінити на АП (активно-пасивний).

8. У класі 9 "Позабалансові рахунки":

8.1. У групі рахунків 960 "Не сплачені в строк доходи":

назву рахунку 9600 А "Не сплачені банками доходи" змінити на "Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками";

назву рахунку 9601 А "Не сплачені клієнтами доходи" змінити на "Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

увести такі рахунки:

"9602 А Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками

9603 А Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами

9604 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9605 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами".

8.2. Групу рахунків 961 "Борги, списані у збиток" викласти в такій редакції:

"961 Списана у збиток заборгованість за активами

9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість

9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами".

8.3. У групі рахунків 982 "Бланки цінних паперів та бланки суворої звітності":

у назві групи рахунків 982 "Бланки цінних паперів та бланки суворої звітності" слова "суворої звітності" замінити словами "суворого обліку";

у назві рахунку 9821 А "Бланки суворої звітності" слова "суворої звітності" замінити словами "суворого обліку".

8.4. У групі рахунків 989 "Документи та цінності в підзвіті та в дорозі" у назвах рахунків 9892 А "Бланки суворої звітності в підзвіті" та 9893 А "Бланки суворої звітності в дорозі" слова "суворої звітності" замінити словами "суворого обліку".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос