Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 11.03.2003 № 51
Утратил силу

Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
від 11 березня 2003 року N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2003 р. за N 259/7580

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Н. І. Сушко) довести зазначені зміни до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до відома та керівництва в роботі.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. Абзац четвертий пункту 3.4.3 виключити.

2. Абзац перший пункту 4.2.1 викласти в такій редакції:

"Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи складають річний розпис асигнувань місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів і на паперових та електронних носіях направляють органам Державного казначейства України, які реєструють їх на відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку 922 "Бюджетні призначення з місцевих бюджетів" та 927 "Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань", про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 8".

3. Пункт 4.4.1 викласти в такій редакції:

"Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів фінансові органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевого бюджету", з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань, та подають органам Державного казначейства України розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів (додаток 16) у розрізі головних розпорядників коштів. Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу).

Органи Державного казначейства реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 17) і відповідно до розпорядження зараховують кошти на рахунки головних розпорядників коштів, відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету".

4. Абзац перший пункту 4.5.1 викласти в такій редакції:

"Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", органи Державного казначейства України на підставі розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів (додаток 21), затвердженого головою місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу), засобами програмного забезпечення направляють на рахунки розпорядників, відкриті за балансовим рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету".

Органи Державного казначейства реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 17)".

5. Абзац другий пункту 4.5.1 виключити.

6. Додатки 16, 17 та 21 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів, 
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

_____________________________________
(назва органу Державного казначейства) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

________________________________
(назва бюджету) 

__________________________
(посада відповідальної особи) 

  

__________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

  

М. П. "___" _______________ 

Розпорядження
про виділення коштів загального фонду
місцевих бюджетів з рахунку N ________
Державним казначейством у __________
                                                                                      (область, місто, район) 

від ___________________ N ______
(число, місяць, рік)

грн.

N з/п 

Код головного розпорядника бюджетних коштів 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів 

КВК 

КПК 

КЕКВ 

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів 

Сума 

Примітка 

Усього ___________________________
                                     (сума словами) 

Відповідальна особа 

____________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко 

 

_________________________________
(вид бюджету) 

__________________________________
(назва бюджету) 

___________________________________
(назва органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ
реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів

N з/п 

Дата 

Дата розпорядження 

Номер розпорядження 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів* 

Код головного розпорядника бюджетних коштів* 

Номер рахунку* 

КВК* 

КПК* 

КЕКВ* 

Сума 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Примітка. Заповнюється за умови автоматизованої обробки розпоряджень.

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко 

 

_______________________________
(назва органу Державного казначейства) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________________________
(назва бюджету) 

_______________________
(посада відповідальної особи) 

  

________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

  

М. П. "___" ____________ 

Розпорядження
про виділення коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів з рахунку N _________
Державним казначейством у ____________
                                                                                             (область, місто, район) 

від ___________________ N ______
(число, місяць, рік)

грн.

N з/п 

Код головного розпорядника бюджетних коштів 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів 

КВК 

КПК 

КЕКВ 

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів 

Сума 

Примітка 

Усього ___________________________
                                    (сума словами) 

Відповідальна особа 

______________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко 

Опрос