Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству пестицидов и агрохимикатов, оптовой, розничной торговли пестицидами и агрохимикатами

Министерство промышленной политики Украины (2), Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 18.03.2003 № 29/98
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства промислової політики України
від 18 березня 2003 року N 29/98

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2003 р. за N 258/7579

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 20 серпня 2012 року N 933)

Відповідно до статей 8 та 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про пестициди і агрохімікати", Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (далі - Порядок контролю), що додається.

2. Департаменту контролю та дозвільної системи Держпідприємництва України (Апатенко О. П.) та Управлінню нафтохімічної промисловості, продуктів малотоннажної хімії та ліцензійної роботи Мінпромполітики України (Сутирін С. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню справами Мінпромполітики України забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Державного секретаря Мінпромполітики України Голубова О. Г.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

Міністр
промислової політики України
 

 
А. К. М'ялиця
 

 

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про пестициди і агрохімікати", Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету промислової політики України від 22 лютого 2001 року N 40/70 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 березня 2001 року за N 213/5404.

Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (далі - Ліцензійні умови) здійснюють Міністерство промислової політики України (далі - Мінпромполітики України) як орган ліцензування, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держпідприємництво України) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Річні плани перевірок узгоджуються між Мінпромполітики України та Держпідприємництвом України з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше ніж один раз на рік.

1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.3. Для проведення перевірки органом контролю видаються розпорядчі документи про створення комісії, призначення голови та членів комісії і посвідчення (додаток 1) на проведення перевірки за підписом керівника органу контролю (його заступника), яке засвідчується печаткою органу контролю.

1.4. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

1.5. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

1.6. Термін проведення перевірки становить не більше ніж п'ять робочих днів. У разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника органу контролю, термін перевірки може бути продовжений до десяти робочих днів.

2. Права комісії

Голова та члени комісії мають право:

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження та з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

ознайомлюватись з необхідними для перевірки документами (ліцензія, санітарні паспорти на складські приміщення, допуски на право роботи з пестицидами та агрохімікатами, висновки служб охорони праці, охорони навколишнього середовища, пожежної охорони, станції захисту рослин щодо можливості проведення певного виду діяльності, установчі документи суб'єкта господарювання та інші документи, що підтверджують додержання ліцензіатом Ліцензійних умов);

отримувати в межах компетенції копії (ксерокопії) необхідних документів;

одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

3. Обов'язки комісії

Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства України;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;

забезпечувати додержання державної та іншої передбаченої законодавством таємниці.

4. Відповідальність комісії

Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:

необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність ліцензіата, що перевірявся;

приховування фактів порушень чи зловживань, допущених ліцензіатом;

інші дії, учинені в процесі перевірки, які порушують чинне законодавство України.

5. Порядок проведення перевірки

5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) посвідчення для перевірки та документи, які засвідчують осіб голови та членів комісії.

5.2. Комісія обов'язково зазначає у журналі відвідання ліцензіата (за зазначені) строки та мету перевірки, посаду і прізвище голови комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.

5.3. При перевірці суб'єкта господарювання щодо відповідності Ліцензійним умовам ліцензіат надає всі необхідні для перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

5.4. Під час перевірки ліцензіата комісія перевіряє додержання Ліцензійних умов, у тому числі:

наявність складських приміщень для зберігання пестицидів та агрохімікатів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та правилам техніки безпеки і мають санітарні паспорти, засвідчені санітарно-епідеміологічною службою, органами державного пожежного нагляду, спеціально уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів, станцією захисту рослин;

наявність сертифікатів якості пестицидів та агрохімікатів, а також регламентів торгових операцій;

наявність посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, затверджених керівником та станцією захисту рослин;

виконання розпоряджень про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію та в установчих документах;

наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії;

наявність рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів, відповідність затверджених положень про їх створення чинному законодавству;

своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому зареєстровано ліцензіата, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;

своєчасність переоформлення ліцензії;

достовірність даних у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;

своєчасність подання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження зазначеної вище господарської діяльності.

6. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов.

6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках під час проведення перевірки згідно з формою, наведеною у додатку 3: один примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

6.1.2. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання належного примірника засвідчують із зазначенням дати:

керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи), у присутності якого було проведено перевірку, особистим підписом та печаткою суб'єкта господарювання;

ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) - особистим підписом та печаткою (у разі її наявності).

6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з актом ознайомлений і від підпису відмовився. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) мають право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

6.1.4. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки, мають бути підтверджені посиланнями на конкретні пункти, розділи, статті чинних нормативно-правових актів. Довільне викладання або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

6.2. У разі виявлення порушень органом контролю не пізніше десяти робочих днів від дати складення акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видається розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.

6.3. У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене у п. 6.2 розпорядження не видається.

6.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним виявлених порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний його виконати і в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі повідомити про це орган, який видав розпорядження.

6.5. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов:

орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов складається за результатами перевірки.

Держпідприємництво направляє до Мінпромполітики копію акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов з пропозицією щодо анулювання ліцензії.

Мінпромполітики на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов приймає рішення щодо анулювання ліцензії.

6.6. Підставами для анулювання ліцензії є:

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

неможливість забезпечення ліцензіатом виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

6.7. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці факти.

6.8. Рішення про анулювання ліцензії приймається Мінпромполітики України протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії і вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату з врученням під особистий підпис або рекомендованим листом.

6.9. Питання про анулювання ліцензії на підставі: акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов розглядаються Мінпромполітики з обов'язковим запрошенням керівника ліцензіата або його представника.

6.10. Мінпромполітики України повинно мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.11. У разі неявки ліцензіата або його представників питання про анулювання ліцензії розглядається без їхньої участі.

6.12. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів:

акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензіатом Ліцензійних умов;

наказів (розпоряджень), на підставі яких здійснювались перевірки.

6.13. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

6.14. Запис про підставу, дата та номер рішення про анулювання ліцензії вносяться Міністерством промислової політики до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.15. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття Мінпромполітики рішення про анулювання попередньої ліцензії.

7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дня прийняття органом контролю рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, дія цього рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Експертно-апеляційна рада інформує орган контролю про отримання такої скарги.

7.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

8. Відповідальність ліцензіата за провадження господарської діяльності без наявності ліцензії

8.1. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання провадив діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без ліцензії, то органом контролю складається відповідний акт.

8.2 До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, установлених законодавством.

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної системи
Державного комітету України з
питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління
нафтохімічної промисловості,
продуктів малотоннажної хімії та
ліцензійної роботи Міністерства
промислової політики України
 

 
 
 
 
С. В. Сутирін
 

 

ПОСВІДЧЕННЯ
про право перевірки ліцензіата
від "___" _______ 200 р. N __

Видане голові комісії _____________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали) 

та членам комісії ________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________ 

для проведення перевірки суб'єкта господарювання ___________________
                                                                                                      (найменування та адреса ліцензіата)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

щодо додержання Ліцензійних умов провадження ____________________
                                                                                                               (вид господарської діяльності,
_______________________________________________________________
                                                                          що ліцензується)
__________________________________________

за період 

з "___" ____________ 200_ р. 

до "___" ____________ 200_ р. 

у термін 

з "___" ____________ 200_ р. 

до "___" ____________ 200_ р. 

______________
(посада) 

____________________
(місце підпису, печатки) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Термін продовжено до "___" ____________ 200_ р.

Керівник органу контролю
(його заступник)

______________
(підпис) 

_________________
(прізвище та ініціали) 

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної системи
Держпідприємництва України

  
 
О. П. Апатенко 

Начальник Управління
нафтохімічної промисловості,
продуктів малотоннажної хімії та
ліцензійної роботи Міністерства
промислової політики України
 

 
 
 
 
С. В. Сутирін
 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право перевірки

N
з/п 

Номер посвідчення 

Термін проведення перевірки 

Назва ліцензіата, що підлягає перевірці 

Прізвище та ініціали голови та членів комісії 

Дата і номер розпорядчого документа 

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної системи
Держпідприємництва України

 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління
нафтохімічної промисловості,
продуктів малотоннажної хімії та
ліцензійної роботи Міністерства
промислової політики України
 

 
 
 
 
С. В. Сутирін
 

 

АКТ ПЕРЕВІРКИ

від "___" ____________ 200_ р. N ____

Підстава _______________________________________________________
                 (назва населеного пункту, де проводиться перевірка)    (номер, дата посвідчення)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                       (посада, прізвище, ініціали голови та членів комісії) 

за участю представника(ів) ________________________________________
                                                                                             (прізвище, ініціали, посада)
_______________________________________________________________

з "___" ____________ 200_ р.

У _____________________________________________________________
      (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, телефон, місце здійснення
_______________________________________________________________
                                                                               діяльності)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
  (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид господарської діяльності, який 
_______________________________________________________________
                                                                          ліцензується)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

у присутності ___________________________________________________
                             (прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта господарської діяльності -
_______________________________________________________________
               юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи) 

проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання.

Перевіркою встановлено:

_______________________________________________________________
       (кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки, має бути підкріплене посиланням
_______________________________________________________________
                                                 на відповідний нормативно-правовий акт)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії 

______________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Члени комісії: 

______________ 

_________________ 

  

______________ 

_________________ 

  

______________ 

_________________ 

  

______________ 

_________________ 

  

______________ 

_________________ 

  

______________ 

_________________ 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

керівник або уповноважений представник ліцензіата (юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа), у присутності якого проведено перевірку  

______________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

  

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної системи
Держпідприємництва України 

 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління
нафтохімічної промисловості,
продуктів малотоннажної хімії та
ліцензійної роботи Міністерства
промислової політики України
 

 
 
 
 
С. В. Сутирін
 

Опрос