Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о квалификационной комиссии органов регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Положение, Приказ от 26.03.2003 № 24/5
Утратил силу

Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію органів реєстрації актів цивільного стану

Наказ Міністерства юстиції України
від 26 березня 2003 року N 24/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 квітня 2003 р. за N 254/7575

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 17 серпня 2010 року N 1926/5)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" (із змінами і доповненнями) та у зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про кваліфікаційну комісію органів реєстрації актів цивільного стану, що додається.

2. Вважати таким, що втрачає чинність, Положення про кваліфікаційну комісію органів реєстрації актів громадянського стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 1 березня 2000 року N 7/5 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 березня 2000 року за N 117/4338.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Сімейним кодексом України.

4. Директору Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунді В. В. надіслати цей наказ Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції для застосування в роботі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Єфіменка Л. В. та директора Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунду В. В.

 

Міністр

О. В. Лавринович 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНУ КОМІСІЮ ОРГАНІВ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює порядок організації та діяльності кваліфікаційної комісії органів реєстрації актів цивільного стану (далі - кваліфікаційна комісія).

1.2. Кваліфікаційні комісії утворюються в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів.

1.3. Кваліфікаційна комісія створюється у складі семи чоловік, яку очолює заступник начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського управління юстиції - начальник відділу реєстрації актів цивільного стану. До її складу входять також керівники відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції.

1.4. Заступник голови та секретар кваліфікаційної комісії обираються на першому її засіданні.

Підготовка матеріалів до розгляду кваліфікаційною комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря кваліфікаційної комісії.

1.5. Склад кваліфікаційної комісії затверджується відповідно наказом начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського управління юстиції.

1.6. Строк повноважень кваліфікаційної комісії становить 5 років.

1.7. На час роботи кваліфікаційної комісії її члени звільняються від виконання основних службових обов'язків із збереженням середнього заробітку.

1.8. Організаційне забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії здійснюється кадровою службою Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського управління юстиції.

1.9. Кваліфікаційна комісія користується штампом і печаткою відповідного управління юстиції, при якому утворена.

2. Повноваження кваліфікаційної комісії та порядок її роботи

2.1. Кваліфікаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає заяви осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів;

приймає кваліфікаційні іспити;

складає висновок про визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів (далі - висновок).

2.2. Засідання кваліфікаційної комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її членів.

2.3. Засідання комісії веде її голова або його заступник, а за їх відсутності - один із членів комісії, обраний для цього рішенням комісії.

2.4. Особи, заяви яких мають бути розглянуті, заздалегідь повідомляються про час та місце проведення засідання кваліфікаційної комісії. Кваліфікаційна комісія проводить співбесіду з кожною особою, яка має намір працювати у відділі реєстрації актів цивільного стану на посаді керівника або спеціаліста.

2.5. Засідання кваліфікаційної комісії проводяться в міру потреби при надходженні заяв осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів.

3. Розгляд заяв осіб, які мають намір працювати в органах реєстрації актів цивільного стану

3.1. Особи, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів, подають на ім'я начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського управління юстиції заяву про заняття посади, до якої додаються особова картка за формою П-2ДС, затвердженою наказом Державного комітету статистики від 26.12.95 N 343 "Про затвердження форми первинного обліку N П-2ДС та Інструкції по її заповненню", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за N 484/1020, автобіографія, копія документа про вищу юридичну освіту, копія паспорта, а також військового квитка для військовозобов'язаних. Особи, які працюють в управлінні юстиції, де оголошено конкурс на заміщення вакантних посад керівника та спеціалістів у відділі реєстрації актів цивільного стану, і бажають взяти в ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

3.2. Одержані документи кваліфікаційна комісія розглядає протягом місяця з дня їх надходження і, при потребі, направляє на стажування особу, яка має намір працювати у відділі реєстрації актів цивільного стану на посаді керівника або спеціаліста.

3.3. У разі проходження стажування претендент складає кваліфікаційний іспит, який передбачає: усні відповіді на запитання згідно з Переліком питань для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати в органах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів, наведеним у додатку до цього Положення; вирішення практичних завдань; співбесіду; подання реферату.

3.4. За результатами складання кваліфікаційних іспитів комісія складає висновок про визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів.

3.5. Висновок кваліфікаційної комісії схвалюється простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Форма голосування обирається на розсуд членів кваліфікаційної комісії.

3.6. Висновок кваліфікаційної комісії викладається в письмовій формі та підписується головуючим на засіданні, а також членами комісії, які брали участь у засіданні, не пізніш як через два дні після проведення кваліфікаційного іспиту. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

3.7. Особа, яка має намір працювати у відділі реєстрації актів цивільного стану та склала кваліфікаційний іспит, ознайомлюється з висновком, про що розписується у ньому.

3.8. Висновок кваліфікаційної комісії може бути оскаржено особою, яка претендує на заміщення вакантних посад, поданням скарги до конкурсної комісії, утвореної відповідно в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції.

3.9. Якщо дві або більше осіб, які претендують на одну й ту саму посаду, отримали рівну кількість голосів або жоден з них не отримав більшості голосів, то за рішенням кваліфікаційної комісії проводиться повторне голосування. Якщо за підсумками повторного голосування жодна з осіб, заяви яких розглядались на засіданні кваліфікаційної комісії, не набрала необхідної кількості голосів, за погодженням членів кваліфікаційної комісії їм може бути запропоновано пройти додаткове стажування або складається письмовий висновок про остаточний розгляд питання на конкурсній комісії, утвореній відповідно в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському чи Севастопольському міському управлінні юстиції.

3.10. Висновок кваліфікаційної комісії про рівень професійної підготовки особи, яка претендує на заміщення вакантних посад керівника або спеціаліста у відділі реєстрації актів цивільного стану, подається до конкурсної комісії відповідного управління юстиції, у якому оголошується конкурс.

 

Директор Департаменту
у справах цивільного стану
громадян
 

 
 
В. В. Кунда
 

 

ПЕРЕЛІК
питань для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати в органах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівників та спеціалістів

1. Конституція України і чим вона відрізняється від інших актів законодавства.

2. Конституційні засади, які покладено в основу інституту громадянства України.

3. Статус людини і громадянина. Які основні засади покладено Конституцією України в основу правового статусу особи і громадянина.

4. Правовий статус іноземців.

5. Категорії, які характеризують цивільний стан людини (громадянина).

6. Основні завдання органів реєстрації актів цивільного стану відповідно до Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" (із змінами і доповненнями).

7. Правове значення реєстрації актів цивільного стану в житті людини (громадянина) та держави.

8. Система та компетенція органів реєстрації актів цивільного стану.

9. Відповідальність державних службовців. Вимоги та обмеження в діяльності працівників відділів реєстрації актів цивільного стану.

10. Застосування органами реєстрації актів цивільного стану Декрету Кабінету Міністрів України від 30.04.93 N 43-93 "Про державне мито" (із змінами та доповненнями).

11. Місце та порядок реєстрації народження.

12. Порядок реєстрації народження дитини, народженої поза лікувальним закладом.

13. Порядок реєстрації народження дітей, яким виповнилось 16 років, але їх не було зареєстровано в органах реєстрації актів цивільного стану.

14. Порядок реєстрації народження знайденої дитини.

15. Визначення походження дитини.

16. Порядок реєстрації мертвонародженого, а також дитини, смерть якої настала незабаром після її народження.

17. Порядок внесення змін до актового запису про народження дитини, яка згідно з рішенням суду усиновлена.

18. Порядок реєстрації народження дитини, яка народилась після смерті особи, що перебувала в шлюбі з матір'ю дитини.

19. Порядок реєстрації народження дітей, які народились від шлюбу громадян України з іноземцями.

20. Підстави припинення шлюбу.

21. Порядок розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану.

22. Порядок розірвання шлюбу за рішенням суду.

23. Дії відділу реєстрації актів цивільного стану після реєстрації розірвання шлюбу; порядок доповнення актового запису про розірвання шлюбу.

24. Місце, термін та підстави реєстрації смерті.

25. Порядок реєстрації смерті за рішенням суду.

26. Порядок реєстрації смерті невпізнаних осіб.

27. Порядок реєстрації смерті іноземців та осіб без громадянства.

28. Місце подання заяви та документи, необхідні для розгляду клопотання про переміну прізвища, імені, по батькові.

29. Порядок підготовки та розгляду клопотань про переміну прізвища, імені, по батькові.

30. Порядок реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові та подальші дії відділу реєстрації актів цивільного стану.

31. Термін розгляду клопотань та випадки, коли не дозволяється переміна прізвища, імені, по батькові.

32. Загальні правила поновлення актового запису цивільного стану.

33. Порядок вирішення питань про внесення змін, доповнень та поновлення актових записів.

34. Порядок та підстави для анулювання актових записів цивільного стану.

 

Директор Департаменту
у справах цивільного стану
громадян
 

 
 
В. В. Кунда
 

Опрос