Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о неотложной реставрации, ремонте или консервации уникальных документов

Государственный комитет архивов
Положение, Приказ от 04.03.2003 № 33
Утратил силу

Про затвердження Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів

Наказ Державного комітету архівів України
від 4 березня 2003 року N 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2003 р. за N 223/7544

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету архівів України
 від 25 листопада 2008 року N 238)

Відповідно до Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1739, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головархіву України від 1 березня 1999 р. N 18 "Про затвердження Порядку невідкладної реставрації, ремонту і консервації унікальних документальних пам'яток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 квітня 1999 р. за N 212/3505.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України К. Є. Новохатського.

 

Голова Державного комітету 

Г. В. Боряк 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів

1. Це Положення розроблено відповідно до Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1739.

2. Дія цього Положення поширюється на архівні установи, що здійснюють повноваження власника документів Національного архівного фонду, юридичні та фізичні особи, у власності яких перебувають унікальні документи (далі - власники документів).

3. Невідкладна реставрація, ремонт або консервація унікальних документів незалежно від форм власності на них проводяться в разі:

- локального або масового пошкодження вогнем, водою, хімічними та радіоактивними речовинами внаслідок стихійного лиха, техногенно-екологічної катастрофи, аварійного порушення режиму зберігання;

- виявлення унікальних документів із ветхою основою й "згасаючим" текстом, вражених біологічними шкідниками чи з іншими пошкодженнями;

- навмисного пошкодження.

4. Невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів виконують відповідні структурні підрозділи державних архівних установ та спеціалізовані установи.

5. Власники документів можуть проводити зазначені в пункті 3 види робіт в державній архівній установі, що видала їм реєстраційне свідоцтво.

6. Проведення реставрації, ремонту або консервації унікальних документів у державній архівній установі здійснюється на договірних засадах на підставі замовлення, поданого власником документів або уповноваженою ним особою, відповідно до Порядку надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами, затвердженого наказом Держкомархіву України від 25 квітня 2002 р. N 32 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 р. за N 457/6745.

7. Оплата робіт, виконаних державною архівною установою, здійснюється власником відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із законодавством.

8. Державні архівні установи можуть надавати власникам документів Національного архівного фонду допомогу в реставрації унікальних документів у межах виділених асигнувань. Дозвіл на проведення робіт на безоплатній основі дає керівник державної архівної установи.

9. Унікальні документи, що передаються на реставрацію, ремонт або консервацію до державної архівної установи чи іншої спеціалізованої установи, мають бути застраховані власниками документів відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

10. Унікальні документи передаються до державних архівних установ для проведення реставрації, ремонту або консервації за актом згідно з Положенням про виготовлення і облік страхових копій унікальних документів, що не є власністю держави, затвердженим наказом Держкомархіву України від 15 січня 2003 р. N 5 і зареєстрованим у Мін'юсті України 4 лютого 2003 р. за N 88/7409.

11. Державна архівна установа, до якої передаються унікальні документи для проведення реставрації, ремонту або консервації, має забезпечити збереженість документів із часу їх надходження і до часу повернення власнику.

12. У разі настання під час проведення реставрації, ремонту або консервації унікальних документів форс-мажорних обставин (стихійне лихо, пожежі, виробничі аварії, військові дії, інші непереборні сили), якщо вони безпосередньо вплинули на збереженість унікальних документів, державна архівна установа звільняється від відповідальності за повне або часткове пошкодження унікальних документів, а також за своєчасність та якість виконання замовлення.

 

Начальник відділу зберігання та
обліку Національного архівного
фонду Держкомархіву України
 

 
 
Г. П. Рижкова
 

Опрос