Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления разрешения на изготовление документов страхового фонда

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Положение, Приказ от 07.11.2002 № 293
действует с 30.03.2003

Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 7 листопада 2002 року N 293

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2003 р. за N 218/7539

Відповідно до Закону України від 22 березня 2001 р. N 2332-III "Про страховий фонд документації України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду, що додається.

2. Голові Державного департаменту страхового фонду документації Степаненку В. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Адміністративному департаменту у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання до структурних підрозділів Міністерства (за аркушем розсилки).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Луцька В. С.

 

Міністр 

В. В. Дурдинець 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 6 Закону України "Про страховий фонд документації України" з метою здійснення Державним департаментом страхового фонду документації (далі - Державний департамент СФД) координації та контролю робіт щодо формування страхового фонду документації України і встановлює вимоги щодо надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду.

2. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду надає Державний департамент страхового фонду документації відповідним підприємствам, установам, організаціям та їх філіям, незалежно від форм власності (далі - підприємства-виробники).

3. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду є офіційним документом, що засвідчує право виконання цих робіт і діє на всій території України.

4. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду підприємствам-виробникам Державний департамент СФД надає безкоштовно.

5. Для одержання дозволу на виготовлення документів страхового фонду підприємству-виробнику слід подати до Державного департаменту СФД такі документи:

заяву про отримання дозволу на виготовлення документів страхового фонду (додаток 1) на бланку заявника, де в разі виготовлення документів, що мають гриф секретності, вказують реєстраційний номер і дату видачі спеціального дозволу на проведення підприємством-виробником діяльності, пов'язаної з державною таємницею, його термін дії та встановлену для підприємства-виробника категорію режиму секретності;

перелік нормативних документів, технологічних процесів, методичних документів, які використовуються для здійснення робіт з виготовлення документів страхового фонду;

дані про професійний та кваліфікаційний рівень спеціалістів, що виконують роботи з виготовлення документів страхового фонду (додаток 2);

перелік наявних репрографічних апаратів, приладів, технологічного оснащення та засобів контролю якості репрографічного зображення (додаток 3);

перелік репрографічних матеріалів та хімікатів, що використовуються за технологією виготовлення документів страхового фонду;

перелік технічних засобів (периферійного обладнання, пристроїв), видів носіїв даних та програмного забезпечення, що використовується під час виготовлення документів страхового фонду на машинних носіях;

відомості про наявність та відповідний стан приміщення для тимчасового зберігання документів страхового фонду;

відомості про систему контролю якості виготовлення документів страхового фонду.

6. Керівник підприємства-виробника є відповідальний за достовірність інформації, що міститься у документах, які надані для отримання дозволу на виготовлення документів страхового фонду.

7. Отримана заява та документи, що зазначені вище, оформлюються в окрему справу і розглядаються Державним департаментом СФД. У двотижневий термін із дня надходження документів підприємство-виробник повідомляється про прийняте рішення.

8. У разі відмови у видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду Державний департамент СФД готує лист з обґрунтуванням причин відмови і за підписом голови Державного департаменту СФД надсилає його підприємству-виробнику.

9. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду є:

порушення вимог щодо оформлення документів, поданих заявником;

відсутність оформленого встановленим чином спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, у разі запланованого виготовлення підприємством-виробником документів страхового фонду, що мають гриф секретності;

відсутність кваліфікованих спеціалістів з виготовлення документів страхового фонду;

відсутність необхідних технічних засобів репрографії та системи оброблення інформації, матеріалів, програмного забезпечення;

відсутність системи контролю якості виготовлення документів страхового фонду.

10. У разі позитивного рішення Державний департамент СФД надає підприємству-виробнику дозвіл на виготовлення документів страхового фонду терміном на п'ять років за встановленим зразком, що наведений у додатку 4.

Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду оформлюється в одному примірнику і зберігається на підприємстві-виробнику.

11. Реєстрацію виданих дозволів на виготовлення документів страхового фонду здійснює Державний департамент СФД у реєстраційному журналі за зразком, що наведений у додатку 5.

12. Протягом терміну дії дозволу на виготовлення документів страхового фонду підприємство-виробник підлягає перевірці Державною технічною інспекцією Державного департаменту СФД з питань дотримання вимог нормативних документів системи "Страховий фонд документації" не частіше ніж один раз на три роки.

13. Підставою для прийняття рішення про анулювання дозволу на виготовлення документів страхового фонду є:

ліквідація підприємства-виробника, якому було видано дозвіл на виготовлення документів страхового фонду;

виявлення під час перевірки підприємства-виробника порушень вимог нормативних документів щодо технології виготовлення документів страхового фонду (за поданням Державної технічної інспекції Державного департаменту СФД);

невідповідність виготовлених підприємством-виробником документів страхового фонду вимогам чинних нормативних документів;

скасування або зупинення дії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, підприємствам, установам, організаціям та їх філіям, де виготовляються документи, що мають гриф секретності.

14. У разі анулювання дозволу на виготовлення документів страхового фонду Державний департамент СФД готує в місячний термін лист із повідомленням про його анулювання за підписом голови Державного департаменту СФД на адресу підприємства-виробника. Одночасно робиться запис у реєстраційному журналі.

15. Спори, що виникають у зв'язку з видачею дозволу на виготовлення документів страхового фонду, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

16. За заявою підприємства-виробника дозвіл може бути переоформлений ще на п'ять років.

17. Переоформлення дозволу здійснюється за тим же порядком, який встановлено для його отримання.

18. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виданий підприємству-виробнику, не підлягає передачі іншим юридичним особам.

 

Голова Державного департаменту
страхового фонду документації
 

 
В. Л. Степаненко
 

 

Зразок

ЗАЯВА

Прошу дати дозвіл на виготовлення документів страхового фонду на _______
__________________________________________________________________
                                                                     (вид носія інформації)
на підставі документів, що додаються:

1. Перелік нормативних документів, технологічних процесів, методичних документів, які використовуються для здійснення робіт з виготовлення документів страхового фонду.

2. Дані про професійний та кваліфікаційний рівень спеціалістів.

3. Перелік наявних репрографічних апаратів, приладів, технологічного оснащення та засобів контролю якості репрографічного зображення (у разі виготовлення документів страхового фонду на мікрографічній плівці).

4. Перелік репрографічних матеріалів та хімікатів, що використовуються за технологією виготовлення документів страхового фонду (у разі виготовлення документів страхового фонду на мікрографічній плівці).

5. Перелік технічних засобів (периферійного обладнання, пристроїв), видів носіїв даних та програмного забезпечення, що використовується під час виготовлення документів страхового фонду на машинних носіях (у разі виготовлення документів страхового фонду на машинних носіях даних).

6. Відомості про наявність та якісний стан приміщення для тимчасового зберігання документів страхового фонду.

7. Відомості про систему контролю якості виготовлення документів страхового фонду.

Маю спеціальний дозвіл на проведення _______________________________
                                                                                              (найменування підприємства-виробника) 

діяльності, пов'язаної з державною таємницею: _________________________
__________________________________________________________________
                                                 (реєстраційний номер, дата видачі, термін дії) 

та категорію режиму секретності: _____________________________________

Керівник підприємства-виробника 

________________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

 

Зразок

Дані про професійний і кваліфікаційний рівень спеціалістів, що виконують роботи з виготовлення документів страхового фонду

Прізвище, ім'я, по батькові 

Освіта, навчальний заклад 

Спеціальність 

Стаж із виконання робіт даного напрямку 

N свідоцтва про підвищення кваліфікації 

Примітка 

Примітка. У графі 6 зазначається інформація про проходження спеціалістами підприємства-виробника курсів підвищення кваліфікації у сфері страхового фонду документації.

Підпис керівника ___________________ 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Зразок

Перелік наявних репрографічних апаратів, приладів, технологічного оснащення та засобів контролю якості репрографічного зображення

Найменування 

Рік випуску 

N і дата акта про введення в експлуатацію 

Дата останньої перевірки (для приладів та засобів контролю якості) та орган, який її здійснював 

Примітка 

Підпис керівника ___________________ 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Зразок

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДОЗВІЛ N _____
на виготовлення документів страхового фонду

від "___" ____________ 200_ року

Наданий __________________________________________________________
__________________________________________________________________
                   (найменування підприємства-виробника, його юридична адреса, телефон) 

на підставі заяви від "___" ____________ 200_ року.
                                                (за реєстраційним журналом) 

Дійсний до "___" ____________ 200_ року.

Голова Державного
департаменту страхового
фонду документації 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.

 

Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі дозволів на виготовлення документів страхового фонду

N з/п 

Дата надходження заяви та комплекту документів до неї, вхідний номер 

Найменування підприємства-виробника 

Спеціаліст, відповідальний за розгляд поданої заяви 

Номер дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виданого Державним департаментом СФД 

Термін дії дозволу на виготовлення документів страхового фонду 

Дата анулювання дозволу на виготовлення документів страхового фонду 

Примітка 

____________

Опрос