Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка продажи на публичных торгах имущественных паев членов коллективных сельскохозяйственных предприятий

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 28.01.2003 № 14
Утратил силу

Про затвердження Порядку продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 28 січня 2003 року N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2003 р. за N 205/7526

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 15 жовтня 2013 року N 608)

З метою підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення в умовах реформування аграрного сектору економіки, поліпшення інвестиційного клімату в ньому, стимулювання збереження та раціонального використання майнових комплексів сільськогосподарських підприємств відповідно до Указу Президента України від 27 серпня 2002 року N 774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, що додається.

2. Департаменту реформування сільського господарства (Куць) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та Управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської держадміністрації забезпечити застосування Порядку продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Шмідта Р. М.

 

Міністр 

С. Рижук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Державний секретар Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
 
В. Л. Першин
 

Перший заступник Голови
Всеукраїнського союзу
сільськогосподарських
підприємств
 

 
 
 
В. С. Ярошовець 

Державний секретар
Міністерства юстиції України 

 
А. П. Заєць
 

Заступник Президента Асоціації
фермерів та приватних
землевласників України
 

 
 
В. П. Петров
 

Перший заступник Голови Фонду
 державного майна України
 

 
М. В. Чечетов
 

Перший віце-президент
Української академії
аграрних наук 

 
 
В. П. Ситник
 

 

Порядок продажу
на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено у відповідності до положень Цивільного кодексу Української РСР, Законів України "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про місцеві державні адміністрації", інших нормативно-правових актів України з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 27 серпня 2002 року N 774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення".

2. Цей Порядок визначає процедуру продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, за умови наявності двох і більше пропозицій від покупців щодо придбання цих майнових паїв.

За цим Порядком можуть продаватися частки у спільному майні власників, які уклали договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності.

3. Публічні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу (далі - торги).

Майнові паї, не продані на перших торгах, можуть виставлятися на повторні торги.

4. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

конкурс - конкурентний спосіб продажу майнових паїв, який полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшого використання майнових паїв або за рівних умов - найвищу ціну;

аукціон - конкурентний спосіб продажу майнових паїв, який полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну;

пакет майнових паїв - об'єднані з метою продажу на торгах майнові паї однієї особи (групи осіб) щодо конкретного майна (майнового комплексу), що перебуває у спільній частковій власності;

ціна продажу пакета майнових паїв - сума коштів, визначена у процесі проведення публічних торгів, яка розподіляється між співвласниками пакета майнових паїв пропорційно до частки кожного з них у загальній номінальній вартості пакета майнових паїв;

номінальна вартість пакета майнових паїв - сумарна вартість свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнових сертифікатів), а також часток у майні, що перебуває у спільній частковій власності;

учасник торгів - фізична чи юридична особа, яка може бути покупцем відповідно до законодавства України, подала заяву на участь у торгах і була зареєстрована організатором торгів;

документація про торги - пакет документів, який надається потенційному учаснику торгів;

правила проведення торгів - обов'язковий порядок проведення торгів та перелік обов'язкових вимог для всіх учасників торгів;

гарантійний внесок - грошовий внесок у розмірі, що встановлюється виконавцем торгів у документації про торги (але не більше 5 % початкової ціни майнових паїв, що виставляються на продаж) і вноситься учасником торгів як засіб забезпечення добросовісності дотримання ним своїх пропозицій на період, установлений умовами торгів;

початкова ціна продажу майнових паїв - ціна, визначена власниками майнових паїв та узгоджена з організатором торгів, за якою майнові паї виставляються на торги;

покупець - юридична або фізична особа, яка стала переможцем торгів.

5. Відповідно до цього Порядку організаторами торгів можуть бути:

власники майнових паїв (їх уповноважені представники);

за дорученням власників - представники центрів (відділів) реформування Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій;

відділи реформування сільського господарства управлінь сільського господарства районних державних адміністрацій.

6. Торги починаються не раніше ніж за 30 календарних днів з дати опублікування організатором торгів оголошення про продаж майнових паїв (далі - оголошення про торги) і закінчуються датою підписання договору купівлі-продажу майнових паїв або датою прийняття рішення про відміну торгів чи про визнання їх такими, що не відбулися. Тривалість торгів не може бути більше ніж 90 календарних днів.

II. Підготовка до продажу майнових паїв на торгах

7. Організатор торгів приймає рішення про підготовку до продажу майнових паїв у випадках:

звернення власників майнових паїв про організацію торгів за наявності не менше двох пропозицій щодо придбання цих паїв;

звернення власників майнових паїв щодо пошуку потенційних покупців та подальшої підготовки торгів і публічного повідомлення про намір продати майнові паї.

8. З метою підготовки та проведення торгів організатор торгів після виявлення не менше двох потенційних покупців майнових паїв укладає договір із відповідною організацією на проведення нею торгів. Такими організаціями можуть бути суб'єкти господарювання, які відповідно до законодавства можуть надавати послуги, пов'язані з торговельними операціями (далі - виконавець торгів).

Вибір виконавця торгів здійснюється організатором торгів за письмовим погодженням з власниками майнових паїв, на конкурсній основі, із зазначенням у договорі винагороди виконавця торгів.

9. Підготовка до проведення продажу майнових паїв на торгах здійснюється організатором і виконавцем торгів за участю представника (уповноваженої особи) власників майнових паїв та включає:

визначення об'єкта продажу;

встановлення достовірності поданих документів, що підтверджують право власності на майнові паї;

аналіз наявності, технічного стану та оформлення прав власності на нерухоме майно, транспортні засоби, сільськогосподарські машини та інше майно, на яке поширюються майнові права, запропоновані до продажу, та місце і режим їх зберігання;

визначення сукупної частки та вартості майнових паїв, запропонованих до продажу, від загальної вартості майна пайового фонду або майна, що перебуває у спільній частковій власності;

розробку документації про торги, умов продажу та їх погодження з власниками майнових паїв;

перевірку відсутності заборони на відчуження активів, на які поширюються майнові паї;

перевірку інформації про учасників торгів.

10. Документація про торги включає:

оголошення про торги;

обґрунтування розміру початкової ціни майнових паїв та розміру гарантійного внеску;

проект договору купівлі-продажу;

правила проведення торгів.

11. Оголошення про торги повинно містити таку інформацію:

назву майнових паїв, технічні чи інші характеристики і місцезнаходження майна, яким забезпечені ці паї;

обмеження щодо активів, на які поширюються майнові паї, що підлягають продажу (в обсязі, передбаченому законодавством та укладеними цивільно-правовими угодами);

початкову ціну продажу, розмір гарантійного внеску, строк і порядок його внесення;

вартість документації для участі у торгах;

порядок реєстрації учасників торгів;

кінцевий термін прийняття заяви про участь у торгах;

час, місце та форма проведення торгів;

порядок оформлення результатів торгів;

порядок ознайомлення з активами, на які поширюються майнові паї;

адресу, номер телефону, час роботи організатора та виконавця торгів.

12. Оголошення про торги публікується за рахунок продавців у місцевих, районних або загальнодержавних офіційних друкованих виданнях.

13. З дня опублікування оголошення про торги організатор торгів зобов'язаний:

забезпечити конфіденційний режим зберігання поданих пропозицій та інформації щодо учасників;

надавати відповіді на запити учасників торгів;

забезпечити безоплатно рівний доступ усім учасникам для ознайомлення з документацією про торги.

Додаткова інформація щодо майнових паїв, які виставляються на торги, надана письмово на запит одного із зареєстрованих учасників, обов'язково доводиться до відома всіх інших зареєстрованих учасників.

III. Умови участі покупців у торгах

14. Фізична особа або представник юридичної особи, яка бажає зареєструватись як учасник торгів, при особистому поданні заяви і пропозиції повинна мати при собі:

документ, що посвідчує фізичну особу, та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номера в ДРФО;

документ, що посвідчує повноваження представника юридичної особи;

копії установчих документів суб'єкта підприємницької діяльності та документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби;

документ про сплату гарантійного внеску на рахунок виконавця торгів.

Заява про участь у торгах, форму якої наведено в додатку, повинна містити назву предмета продажу, відомості про юридичну або фізичну особу, яка подає заяву.

Заява та копії вищезазначених документів можуть бути надіслані рекомендованим листом організатору торгів. Організатор торгів не несе відповідальності за своєчасність доставки і форму надісланих поштою заяви та пропозицій.

15. Приймання заяв про участь у торгах здійснюється організатором торгів з моменту опублікування оголошення про торги. Усі заяви підлягають обов'язковій реєстрації організатором торгів.

16. Відомості про кожного учасника торгів заносяться до книги реєстрації та повинні містити:

його порядковий номер відповідно до реєстрації;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

номер та дату документа про внесення гарантійного внеску.

17. Участь у торгах відповідно до цього Порядку не можуть брати учасники, щодо яких порушено справу про банкрутство, які повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим Порядком документів або не подали їх у встановлені терміни.

18. Учасник торгів може до моменту їх відкриття відкликати свою заяву і пропозицію за умови письмового повідомлення про це організатора торгів не пізніше ніж за один робочий день до їх початку. У такому разі гарантійний внесок повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з моменту отримання заяви про відмову в участі в торгах за вирахуванням платежів за банківські перекази.

19. Організатор торгів регулярно (в робочі дні) надає виконавцю торгів інформацію (відповідно до пунктів 14, 16 цього Порядку) про зареєстрованих учасників торгів.

20. Учасникам торгів, які не були визнані переможцями, гарантійний внесок повертається протягом п'яти банківських днів з моменту підписання протоколу про проведення торгів за вирахуванням платежів за банківські перекази.

IV. Порядок проведення торгів

21. Правила проведення торгів розробляються відповідно до вимог чинного законодавства виконавцем торгів, за погодженням з власниками майнових паїв.

22. Торги проводяться згідно з затвердженими в установленому порядку правилами проведення торгів.

23. Якщо майнові паї не були продані на перших торгах, то, за погодженням з власниками (їх представником) та організатором торгів, повторні торги проводяться не раніше ніж через тиждень з часу проведення перших торгів у встановленому порядку.

На повторних торгах умови продажу можуть бути змінені.

24. Торги вважаються такими, що не відбулися, у разі:

несплати в установлений термін переможцем торгів повної суми коштів за придбані майнові паї;

порушення правил проведення торгів;

невиконання всіма учасниками торгів обов'язкових вимог до учасників торгів;

якщо жоден з учасників не став переможцем.

V. Прикінцеві положення

25. Затверджений протокол торгів є підставою для укладення протягом 15 днів договору купівлі-продажу між покупцем та власниками майнових паїв або їх уповноваженою особою. Договори купівлі-продажу майнових паїв можуть бути оформлені в нотаріальній формі в установленому порядку.

26. Покупець зобов'язаний унести зазначені в протоколі платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу на рахунок виконавця торгів. Гарантійний внесок, унесений покупцем для участі в торгах, зараховується покупцеві в рахунок остаточної оплати ціни продажу майнових паїв.

Момент переходу права власності на придбані на торгах майнові паї визначається у договорі.

Кошти, отримані від продажу майнових паїв, за вирахуванням витрат виконавця торгів на проведення таких торгів, сплачуються ним співвласникам пакета майнових паїв готівкою за відомістю пропорційно до частки кожного з них.

27. До оформлення переможцем торгів права власності на активи, на які поширюються придбані майнові паї, відповідальність за їх збереження в установленому порядку несе особа, в якої зазначені активи перебувають у володінні (зберіганні).

28. У разі відмови покупця від підписання протоколу, договору купівлі-продажу організатор торгів приймає рішення про проведення повторних торгів або проведення переговорів з учасником торгів, який запропонував на торгах другу за розміром ціну пропозиції.

29. У разі відмови покупця від підписання протоколу, договору купівлі-продажу виконавець торгів приймає рішення про включення внесеного учасником торгів гарантійного внеску до доходу власників майнових паїв за вирахуванням витрат виконавця торгів.

30. Спори, що виникають при продажу майнових паїв, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

 

Начальник Департаменту
 реформування сільського
 господарства
 

 
 
О. І. Куць
 

 

Заява
про участь у публічних торгах
(Реєстраційний N ___)

Заявник _________________________________________________________
                          (для юридичної особи - найменування, організаційно-правова форма, 
                                          місцезнаходження, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________
  (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, коли і ким 
виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб)

Тел., факс _______________________________________________________

Прошу дозволити взяти участь у торгах з продажу майнових паїв членів колективного сільськогосподарського підприємства

_______________________________________________________________.

Копія квитанції про сплату реєстраційного збору додається.

З умовами продажу майна на публічних торгах ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Заяву прийняв ____________________________________________________
                                       (посада; прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи - організатора 
                                                                                                          торгів) 

"___" ____________ р.
  (дата реєстрації заяви)

 

Начальник Департаменту
 реформування сільського
 господарства
 

 
 
О. І. Куць
 

Опрос