Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения уполномоченных организаций коллективного управления

Министерство образования и науки
Порядок, Приказ от 18.02.2003 № 81
Утратил силу

Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 18 лютого 2003 року N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 березня 2003 р. за N 186/7507

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 21 травня 2003 року N 309)

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

 

Міністр 

В. Г. Кремень 

 

ПОРЯДОК
визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм (далі - уповноважені організації).

2. Визначення уповноважених організацій здійснює Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ).

3. Організація колективного управління може бути визначена уповноваженою організацією, якщо вона відповідає таким критеріям:

а) перебуває на обліку організацій колективного управління в ДДІВ;

б) створена суб'єктами суміжних прав або суб'єктами авторського права і суміжних прав та має повноваження суб'єктів суміжних прав здійснювати управління на колективній основі їх майновими правами, в тому числі збір і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм;

в) для здійснення збору та розподілу винагороди (роялті) має кваліфікований персонал, відповідне матеріально-технічне та програмне забезпечення.

4. Організація колективного управління для визначення її уповноваженою організацією подає до ДДІВ заяву встановленого зразка (додаток 1).

До заяви додаються:

а) рішення уповноваженого органу організації колективного управління про намір стати уповноваженою організацією;

б) копії установчих документів;

в) копія свідоцтва про облік організації колективного управління;

г) довідка з банку про відкриття рахунку;

ґ) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

д) відомості про персональний склад працівників організації (додаток 2);

е) відомості про укладені договори на управління майновими правами суб'єктів суміжних прав (додаток 3).

Копії документів, зазначених у підпунктах "б", "в" і "ґ", мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Документи, визначені в цьому пункті, поверненню не підлягають і залишаються в ДДІВ.

5. Заява організації колективного управління про визначення її уповноваженою організацією розглядається ДДІВ протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів та інформації. ДДІВ здійснює перевірку відомостей та інформації, що містяться в поданих документах, після чого видає свідоцтво про уповноваження організації колективного управління збирати і розподіляти винагороду (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм установленого зразка (додаток 4) або відмовляє у його видачі.

У визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією відмовляється у разі:

а) подання неповного переліку документів і інформації, передбачених у пункті 4 цього Порядку;

б) невідповідності критеріям пункту 3 цього Порядку;

в) подання недостовірної інформації;

г) подання документів, оформлення або зміст яких не відповідає вимогам законодавства.

Про прийняте рішення щодо відмови у визначенні її уповноваженою організацією з обґрунтуванням такої відмови ДДІВ письмово інформує організацію колективного управління впродовж 10 робочих днів з дня прийняття рішення про таку відмову. Якщо причиною відмови стали підстави, зазначені в підпункті "а" цього пункту, відповідна організація може подати повторну заяву, до якої додаються не надані попередньо документи.

Рішення про відмову може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

6. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про уповноваження організації колективного управління збирати і розподіляти винагороду (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, до ДДІВ подається заява про видачу дубліката свідоцтва. ДДІВ протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви, документів і інформації, зазначених у пункті 4 цього Порядку, повинен видати дублікат свідоцтва про уповноваження організації колективного управління збирати і розподіляти винагороду (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм.

7. Уповноважена організація заноситься до реєстру уповноважених організацій (додаток 5). У реєстрі уповноважених організацій зазначаються реєстраційний номер, дата надходження документів і інформації, назва організації колективного управління, її місцезнаходження, дата державної реєстрації, сфера діяльності, відомості про склад органів управління організації, дата видачі свідоцтва про облік організації колективного управління, дата видачі свідоцтва про уповноваження організації колективного управління збирати і розподіляти винагороду (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та відомості про реорганізацію (ліквідацію).

8. Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією ДДІВ здійснює публікацію у своєму офіційному бюлетені.

9. Суб'єкти суміжних прав і суб'єкти, які здійснюють комерційне використання фонограм і (або) відеограм, мають право отримувати інформацію про уповноважені організації та про результати їхньої діяльності.

10. ДДІВ здійснює нагляд за діяльністю уповноважених організацій відповідно до законодавства.

 

Начальник управління економіки
та регіональної політики
 

 
Т. М. Давиденко
 

 

Заява

Прошу визначити _________________________________________________
_________________________________________________________________
                                     (назва та місцезнаходження організації колективного
_________________________________________________________________
                                                                              управління) 

організацією, уповноваженою збирати і розподіляти винагороду (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм.

Необхідні документи додаються ____________________________________
                                                                                       (загальна кількість сторінок) 

Керівник організації 

________________________ ___________________
(прізвище, ім'я, посада) 

М. П.

Дата

 

Начальник управління економіки
та регіональної політики
 

 
Т. М. Давиденко
 

 

Відомості
про персональний склад працівників організації

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Освіта, спеціальність 

  

  

  

  

Керівник 

____________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я) 

Дата

 

Начальник управління економіки
та регіональної політики
 

 
Т. М. Давиденко
 

 

Відомості
про укладені договори на управління майновими правами суб'єктів суміжних прав

N
з/п 

Суб'єкти суміжних прав, з якими укладено договори (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, назва - для юридичних осіб) 

Реквізити договорів (дата підписання, N) 

Дата набрання чинності договором 

Строк дії договору 

 

Начальник управління економіки
та регіональної політики
 

 
Т. М. Давиденко
 

 

СВІДОЦТВО
про уповноваження організації колективного управління збирати і розподіляти винагороду (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм

N ___ від __________________ 200_ р.

_________________________________________________________________
               (назва уповноваженої організації колективного управління, місцезнаходження)
_________________________________________________________________

уповноважена здійснювати збір і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм у порядку, визначеному у постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати"

Дата державної реєстрації організації ____________________

Свідоцтво про облік організації колективного управління N __ від ___________

Голова 

  

  

(підпис) 

М. П. 

  

 

Начальник управління економіки
та регіональної політики
 

 
Т. М. Давиденко
 

 

РЕЄСТР
уповноважених організацій колективного управління

N з/п 

Дата надходження документів і інформації 

  

  

  

Назва організації 

  

  

  

Місцезнаходження організації 

  

  

  

Дата державної реєстрації організації (дата попередньої реєстрації) 

  

  

  

Основна сфера діяльності 

  

  

  

Відомості про органи управління організації 

  

  

  

Дата видачі свідоцтва про облік організації колективного управління 

  

  

  

Дата видачі свідоцтва про уповноваження організації колективного управління 

  

  

  

Відомості про реорганізацію організації (ліквідацію) 

  

  

  

 

Начальник управління економіки
та регіональної політики
 

 
Т. М. Давиденко
 

Опрос