Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка создания страхового запаса природного газа в натуральной и денежной формах

Министерство топлива и энергетики
Порядок, Приказ от 05.08.2002 № 469
Утратил силу

Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 5 серпня 2002 року N 469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2003 р. за N 157/7478

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 25 березня 2013 року N 124)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 "Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом", керуючись Положенням про Міністерство палива та енергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. N 598/2000, з метою підвищення надійності газопостачання споживачів України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах (додається).

2. Заступнику Державного секретаря Міністерства палива та енергетики України - голові правління НАК "Нафтогаз України" Бойку Ю. А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Наказ ввести в дію в 10-денний термін після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства палива та енергетики України - голову правління НАК "Нафтогаз України" Бойка Ю. А.

 

Міністр 

В. Гайдук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України
 

 
 
Ю. В. Продан
 

 

Порядок створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини між суб'єктами господарської діяльності щодо створення та використання страхового запасу природного газу.

1.2. Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з:

постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами.

1.3. Страховий запас природного газу для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, створює НАК "Нафтогаз України". Газовидобувні підприємства страхового запасу не створюють.

1.4. Закачування, зберігання та відбирання обсягу страхового запасу природного газу здійснюється відповідно до цього Порядку.

1.5. Терміни, що вживаються у цьому Порядку:

виконавець (із зберігання страхового запасу) - газотранспортне підприємство, яке на підставі договору з постачальником (власником природного газу) здійснює закачування, зберігання та відбір природного газу з підземного сховища газу та отримало відповідну ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ);

постачальник природного газу (газопостачальник) - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює постачання природного газу споживачам на підставі укладених договорів і отримав відповідну ліцензію НКРЕ;

газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію природного газу шляхом передачі (транспортування) його споживачам;

дефіцит ресурсів природного газу - від'ємна різниця між плановими та фактично спожитими обсягами природного газу, що виникла в газопостачальника протягом календарного місяця;

підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс, штучно створений в природній або штучній ємності надр накопичувач газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать для періодичного наповнення, зберігання та відбирання природного газу для постачання споживачам;

споживач природного газу (споживач) - юридична особа, її структурний підрозділ або фізична особа, що використовує природний газ як паливо або сировину на підставі договору;

страховий запас природного газу - обсяг природного газу, який створюється газопостачальником у ПСГ і використовується ним для покриття дефіциту ресурсів природного газу, що може виникнути при постачанні природного газу його споживачам;

замовник - постачальник природного газу (за регульованим, нерегульованим тарифом), який на підставі договору з виконавцем замовляє послуги із зберігання обсягів страхового запасу природного газу в ПСГ.

Розділ 2. Призначення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формі

2.1. Страховий запас природного газу в натуральній та грошовій формах призначається для покриття дефіциту ресурсів природного газу у газопостачальника, що може виникнути при постачанні його споживачам.

2.2. Створення страхового запасу природного газу в натуральній або грошовій формах постачальниками природного газу є необхідною умовою їх діяльності з газопостачання.

Розділ 3. Умови та шляхи створення страхового запасу природного газу в натуральній формі

3.1. Створення страхового запасу природного газу в натуральній формі здійснюється шляхом закачування природного газу газопостачальником (далі - замовник) до ПСГ виконавця та шляхом закупівлі його в інших газопостачальників, які мають відповідні ресурси природного газу в ПСГ.

3.2. Обсяг страхового запасу природного газу в натуральній формі створюється замовником у розмірі 10 відсотків договірних квартальних обсягів його поставки споживачам, крім обсягів використання природного газу на власні потреби.

3.3. Створення страхового запасу природного газу в натуральній формі здійснюється в період закачування природного газу до ПСГ, яке, як правило, провадиться щороку з 15 квітня до 15 жовтня.

3.4. Вартість послуг із закачування, зберігання та відбору природного газу визначається, виходячи з тарифів, установлених відповідними постановами НКРЕ.

Відшкодування витрат виконавця на закачування, зберігання та відбір страхового запасу природного газу здійснює замовник.

3.5. Умови створення та використання страхового запасу природного газу в натуральній формі визначаються договором про створення страхового запасу природного газу в натуральній формі.

3.6. Виконавець зобов'язаний:

забезпечувати рівні права доступу до ПСГ всім газопостачальникам;

вести окремий облік обсягів страхового запасу природного газу в ПСГ;

забезпечувати якість природного газу під час його відбирання з ПСГ і подачі до газотранспортної системи згідно з договором;

проводити додаткові узгодження з замовником у разі виникнення непередбачених ситуацій.

3.7. Замовник на підставі заявки, поданої за 5 робочих днів до початку місяця закачування або відбору страхового запасу природного газу в/із ПСГ, погоджує з виконавцем, з урахуванням пропускної спроможності газотранспортної системи, місячний обсяг страхового запасу природного газу, який планується закачати або відібрати в/із ПСГ.

3.8. За письмовою домовленістю з виконавцем допускається відхилення фактичних обсягів закачування або відбору страхового запасу природного газу в/із ПСГ від запланованих обсягів.

3.9. Приймання-передача страхового запасу природного газу в/із ПСГ здійснюється на газовимірювальних станціях ПСГ і оформляється відповідними актами приймання-передачі.

3.10. Виконавець здійснює облік страхового запасу природного газу, що закачується або відбирається в/із ПСГ.

Місячний обсяг страхового запасу природного газу, що передається при закачуванні або відборі в/із ПСГ у відповідному місяці, підтверджується диспетчерською службою виконавця в місячному балансі надходження та споживання природного газу.

3.11. Якщо на момент завершення періоду відбору (15 квітня наступного року) в ПСГ залишилась невикористана частина страхового запасу природного газу, вона може бути врахована при укладанні нового договору про створення страхового запасу природного газу на наступний період.

3.12. Виконавець не має права відбирати страховий запас природного газу, переданий на зберігання, без письмової згоди замовника.

3.13. Якість газу, що передається для створення страхового запасу природного газу, повинна відповідати таким вимогам:

імпортований природний газ:

ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия";

природний газ, що видобувається на території України:

ТУ 320.001.58764-007-95 "Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи" та ТУ 320.001.58764-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення".

Розділ 4. Умови та шляхи створення страхового запасу природного газу у грошовій формі

4.1. У разі відсутності у замовника обсягу природного газу, необхідного для створення страхового запасу природного газу в натуральній формі, страховий запас створюється в грошовій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок НАК "Нафтогаз України".

4.2. Страховий запас природного газу в грошовій формі створюється у розмірі 10 відсотків вартості договірних квартальних обсягів поставки природного газу споживачам, крім обсягів використання природного газу замовником на власні потреби.

4.3. Кошти, що надходять від замовника на спеціальний рахунок відповідно до п. 4.1 цього Порядку, НАК "Нафтогаз України" використовує виключно на закупівлю природного газу для створення страхового запасу природного газу та відшкодування витрат виконавця, понесених при закачуванні, зберіганні та відборі страхового запасу природного газу в/із ПСГ.

4.4. Умови створення та використання страхового запасу природного газу в грошовій формі визначаються договором про створення страхового запасу природного газу в грошовій формі.

4.5. Вартість обсягів страхового запасу природного газу, за умови його створення в грошовій формі, визначається, виходячи з діючої ціни природного газу з ресурсів НАК "Нафтогаз України", визначеної для промислових споживачів на момент створення страхового запасу.

Розділ 5. Використання страхового запасу природного газу

Замовник використовує створений ним страховий запас природного газу в натуральній або грошовій формі у разі:

виникнення в нього дефіциту ресурсів природного газу;

припинення ним господарської діяльності з газопостачання.

Розділ 6. Контроль за дотриманням Порядку

Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють Міністерство палива та енергетики України, Національна комісія регулювання електроенергетики України.

 

Директор Департаменту з питань
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості Мінпаливенерго
 

 
 
М. Кальченко
 

Опрос