Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешних государственных займов Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 29.01.2003 № 35
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України

Постанова Правління Національного банку України
від 29 січня 2003 року N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2003 р. за N 120/7441

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 6 листопада 2003 року N 478
,
 від 18 серпня 2004 року N 391
,
 від 31 серпня 2005 року N 321
,
 від 19 серпня 2009 року N 491
,
 від 8 жовтня 2010 року N 457
,
 від 30 грудня 2010 року N 589
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 19 серпня 2011 року N 290
,
 від 3 грудня 2012 року N 500
,
 від 14 квітня 2015 року N 234
,
 від 19 червня 2015 року N 392
,
від 24 березня 2016 року N 184
,
від 10 жовтня 2017 року N 102

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

З метою реструктуризації зовнішнього боргу, розвитку ринку державних запозичень і врегулювання порядку переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України та згідно з вимогами статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, що додається.

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, Української міжбанківської валютної біржі, Асоціації українських банків, банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України

(У тексті Положення слово "Департамент" у всіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2015 року N 234)

Це Положення розроблене відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і регламентує порядок та умови надання індивідуальних ліцензій Національного банку України (далі - Національний банк) на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України резидентами - юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які мають постійне місце проживання та місцезнаходження на території України.

1. Загальні положення

1.1. Терміни й поняття в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність", Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок", Декреті Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

(пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457)

1.2. Згідно з цим Положенням індивідуальні ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України (далі - ліцензія) видаються для переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України (далі - зобов'язання України).

1.3. Ліцензії видаються на строк 90 календарних днів з дати їх видачі.

(абзац перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України
 від 06.11.2003 р. N 478
,
 від 19.08.2009 р. N 491)

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

Ліцензія не може бути видана (отримана) на здійснення валютної операції, що вже проведена.

1.4. У разі надання ліцензії банку сума, на яку видається ліцензія, не може перевищувати 10 % від суми активів банку.

(пункт 1.4 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478)

1.5. Ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання зобов'язань України видає Національний банк.

(пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478,
 від 31.08.2005 року N 321
,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 14.04.2015 р. N 234)

1.6. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для придбання зобов'язань України забороняється.

1.7. За порушення вимог цього Положення банки і резиденти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

2.1. Резидент для отримання ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання зобов'язань України подає такі документи:

а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1;

б) підпункт "б" пункту 2.1 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478,
у зв'язку з цим підпункти "в" та "г"
 уважати відповідно підпунктами "б" та "в")

б) оригінали або копії довідок про реєстрацію резидента як платника податку в органі державної податкової служби;

в) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України.

ґ) підпункт "ґ" пункту 2.1 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478)

д) підпункт "д" пункту 2.1 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478)

2.2. Уповноважений банк, крім документів, зазначених у пункті 2.1 цього Положення, подає за підписом керівника банку довідку, яка засвідчує, що на дату подання заяви про видачу ліцензії сума, на яку видається ліцензія, не перевищує 10 % від суми активів банку.

(пункт 2.2 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478)

2.3. Пункт 2.3 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478)

3. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії

3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі ліцензії в порядку черговості його надходження.

3.2. Пункт 3.2 глави 3 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500,
у зв'язку з цим пункт 3.3 уважати пунктом 3.2)

3.2. Загальний строк розгляду Національним банком повного пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати його надходження. Національний банк може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, і в цьому разі строк видачі ліцензії продовжується ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів.

4. Порядок видачі ліцензії

4.1. Пункт 4.1 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500,
у зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.16
 уважати відповідно пунктами 4.1 - 4.15)

4.1. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається резиденту лише після перевірки Національним банком правильності та повноти платежу за послуги щодо видачі ліцензії (змін до ліцензії). Резидент здійснює оплату за видачу ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

(пункт 4.1 глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.03.2016 р. N 184)

4.2. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 2 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі, або щодо внесення змін до неї чи анулювання ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, зазначені в пункті 3.2 цього Положення.

(пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

4.3. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.

4.4. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник ліцензії має подати до Національного банку клопотання з документальним підтвердженням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.

4.5. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 3).

4.6. Унесення змін до ліцензії здійснюється виключно за ініціативою власника ліцензії за місцем її видачі. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов'язаний подати до Національного банку заяву (додаток 4) з документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.

Національний банк на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації в управлінні діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного банку України Департаменту з корпоративних питань, уносить зміни до ліцензії.

(абзац другий пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. N 234)

4.7. Ліцензія (додаток до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії в Національному банку залишається копія цієї ліцензії.

4.8. Зберігання документів, що подавалися для отримання ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.

Контроль за виконанням вимог ліцензій здійснюють банки та Національний банк.

(абзац другий пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

4.9. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію для обліку та контролю, а також надсилає Національному банку повідомлення про переказ зазначеної суми.

(абзац перший пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

Власник ліцензії зобов'язаний у п'ятиденний термін з дати перерахування іноземної валюти з метою купівлі зобов'язань України подати до Національного банку підтвердження зберігача про перехід на користь резидента права власності на зобов'язання України та повідомлення про здійснену операцію згідно з додатком 7 до цього Положення.

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478)

4.10. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї є:

відсутність або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пунктах 2.1 та 4.6 цього Положення;

(абзац другий пункту 4.10 глави 4 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 03.12.2012 р. N 500)

подання резидентом до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію;

абзац четвертий пункту 4.11 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до ліцензії;

порушення справи про банкрутство резидента;

застосування до заявника спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

перевищення більше ніж на 100 календарних днів строку між датою звернення резидента для отримання ліцензії або внесення змін до раніше виданої ліцензії (датою реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно главою 2 або пунктом 4.4 глави 4 цього Положення) та датою погашення зобов'язань України (згідно з умовами їх випуску), які планує придбати резидент на підставі ліцензії [без урахування можливості дострокового погашення (викупу)].

(пункт 4.10 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.08.2009 р. N 491
,
 абзац сьомий пункту 4.10 глави 4 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 03.12.2012 р. N 500)

Абзац восьмий пункту 4.10 глави 4 виключено

(пункт 4.10 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290
,
 абзац восьмий пункту 4.10 глави 4 виключено
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 03.12.2012 р. N 500)

4.11. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

4.12. Національний банк у разі втрати або пошкодження ліцензії (змін до ліцензії) видає дублікат ліцензії (дублікат змін до ліцензії), оформлення і видача якого здійснюється в порядку, визначеному в пунктах 4.5, 4.7 глави 4 цього Положення. Дублікат ліцензії (дублікат змін до ліцензії) у верхньому правому кутку містить слово "Дублікат", його текст ідентичний тексту ліцензії (змін до ліцензії).

Резидент здійснює оплату за надання дубліката ліцензії (дубліката змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

(пункт 4.12 глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.03.2016 р. N 184)

4.13. Підставами для анулювання ліцензії є:

письмова відмова резидента від проведення операції;

здійснення валютної операції до внесення Національним банком змін до ліцензії;

порушення умов ліцензії;

виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (або в результаті внесення змін до неї), недостовірної інформації;

Абзац шостий пункту 4.13 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

ліквідація юридичної особи або скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця згідно із законодавством України.

(пункт 4.13 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.03.2016 р. N 184)

4.14. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має бути анульована, заявник у строк, що не перевищує 10 днів після виникнення таких обставин, зобов'язаний подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії (додаток 5) із зазначенням відповідних причин (з їх документальним підтвердженням).

Національний банк на підставі поданих заявником документів у строк, що не перевищує 15 робочих днів, анулює ліцензію або надає письмову відмову в її анулюванні.

Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним банком відповідного рішення (додаток 6). У цьому разі оригінал ліцензії в п'ятиденний строк підлягає поверненню до Національного банку.

4.15. Національний банк засобами електронного зв'язку Національного банку інформує банки та Державну податкову адміністрацію України про факт анулювання ліцензії.

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

 

Заява
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" просимо видати індивідуальну ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України.

1. Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) резидента __________________________________________________.

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) _________________________________________.

3. Назва та місцезнаходження податкового органу, у якому заявник зареєстрований як платник податку, ________________________________________.

4. Загальна кількість облігацій зовнішніх державних позик України
__________________________________________________________________,
                                                                       (цифрами та словами) 

у т. ч. за номіналами ________________________________________________.

5. Номер (код ISIN) і дата випуску облігацій зовнішніх державних позик України
__________________________________________________________________.

6. Джерело коштів для оплати облігацій зовнішніх державних позик України
__________________________________________________________________.
                                                                    (бюджетні або власні) 

7. Загальна сума переказу для оплати облігацій зовнішніх державних позик України ________________________________________________________________.
                                                (сума цифрами та словами, назва валюти) 

8. Реквізити законодавчого або нормативно-правового акта, на підставі якого було прийнято рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України,
__________________________________________________________________.

9. Назва та місцезнаходження банку України і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі України, ______________________________
__________________________________________________________________.

10. Пункт 10 додатка 1 виключено

11. Пункт 11 додатка 1 виключено

 

Підпис керівника
(фізичної особи - резидента) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478,
 від 19.08.2009 р. N 491
,
від 10.10.2017 р. N 102)

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

 

  

__________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

Індивідуальна ліцензія N
на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяється
__________________________________________________________________
           [повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) 
__________________________________________________________________
резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб)]

здійснити переказ ___________________________________________________
                                                                (вид і сума іноземної валюти цифрами та словами) 

за межі України для придбання ________________________________________
              (вид облігацій, їх номер (код ISIN) та кількість

в нерезидента.

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі України, __________________________________________.

Реквізит виключено 

Строк дії ліцензії - 90 календарних днів з дати видачі.

Без права передавання третім особам.

Голова Національного банку України або уповноважена особа Національного банку України

_____________________________
(прізвище, ініціали, підпис) 

  

М. П. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478,
 від 18.08.2004 р. N 391
,
 від 19.08.2009 р. N 491
,
 від 30.12.2010 р. N 589
,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 14.04.2015 р. N 234)

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

 

  

__________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

Зміни
до індивідуальної ліцензії N _____ на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" вносить такі зміни до індивідуальної ліцензії N ___, виданої
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії]
__________________________________________________________________.
                                                         (зазначити всі зміни, що вносяться) 

Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії Національного банку України N ____, виданої
__________________________________________________________________.
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії]

Голова Національного банку України або уповноважена особа Національного банку України 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 14.04.2015 р. N 234
,
 від 19.06.2015 р. N 392)

 

Заява
про внесення змін до індивідуальної ліцензії від _______ N _____ на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України

Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) резидента
__________________________________________________________________.

Прошу внести зміни до індивідуальної ліцензії від _________ N ____ на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України в частині ________________________________________ 
__________________________________________________________________
                           (посилання на умови індивідуальної ліцензії, що підлягають зміні) 

у зв'язку з _________________________________________________________
(обґрунтування потреби внесення змін до індивідуальної ліцензії з посиланням на підтвердні документи)

Дата 

  

 

Підпис керівника
(фізичної особи - резидента) 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

 

Заява
про анулювання індивідуальної ліцензії від _______ N _____ на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України

Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) резидента
__________________________________________________________________.

Прошу анулювати індивідуальну ліцензію від _________ N ____ на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України у зв'язку з ________________________________________ 
__________________________________________________________________.
(обґрунтування потреби анулювання індивідуальної ліцензії з посиланням на підтвердні документи)

Дата 

  

 

Підпис керівника
(фізичної особи - заявника) 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

 

  

__________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

Розпорядження
про анулювання індивідуальної ліцензії від ________ N _____ на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України

Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України на підставі (зазначається причина)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ анулює індивідуальну ліцензію від _____ N ______,
видану ___________________________________________________________.
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії - за наявності]

Власник індивідуальної ліцензії після отримання цього розпорядження у 5-денний строк зобов'язаний повернути оригінал індивідуальної ліцензії від _________ N _____ до Національного банку України.

Голова Національного банку України або уповноважена особа Національного банку України

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 14.04.2015 р. N 234
,
 від 19.06.2015 р. N 392)

 

Повідомлення
про перерахування іноземної валюти за межі України з метою купівлі облігацій зовнішньої державної позики України

1. Повна назва і місцезнаходження резидента ___________________________.

2. Повна назва і місцезнаходження уповноваженого банку - резидента
_________________________________________________________________.

3. Повна назва і місцезнаходження нерезидента - продавця облігацій зовнішньої державної позики України _______________________________________________________________.

4. Назва, місцезнаходження іноземного банку та реквізити рахунку, на який здійснено переказ валютних коштів ________________________________________________________.

5. Назва валюти ____________________________________________________.

6. Сума, яка перерахована за кордон ___________________________________.
                                                                                                            (цифрами та словами)

7. Дата здійснення купівлі облігацій зовнішньої державної позики України __________________________________________________________________.

8. Дата заповнення повідомлення _____________________________________.

Підпис резидента  

Підпис керівника
уповноваженого банку  

 

 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання 

 
С. О. Яременко
 

(Положення доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.11.2003 р. N 478
,
 додаток 7 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 14.04.2015 р. N 234
,
від 10.10.2017 р. N 102)

Опрос