Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов

Национальный банк
Положение, Постановление от 29.01.2003 № 36
Утратил силу

Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів

Постанова Правління Національного банку України
від 29 січня 2003 року N 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2003 р. за N 90/7411

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 9 квітня 2004 року N 165
,
 від 10 серпня 2005 року N 280
,
 від 10 серпня 2005 року N 282
,
 від 31 серпня 2005 року N 321
,
 від 28 лютого 2009 року N 108
,
 від 8 жовтня 2010 року N 457
,
 від 30 грудня 2010 року N 589
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 19 серпня 2011 року N 290
,
 від 3 грудня 2012 року N 500

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 квітня 2015 року N 234)

З метою вдосконалення імпорту та експорту капіталу відповідно до статей 30 і 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та враховуючи рішення Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - FATF) від 20.12.2002, згідно з яким деякі країни ввели санкції проти України в частині обмеження здійснення платежів, а також відповідні вимоги з боку банків країн - членів FATF щодо прозорості операцій українських банків, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.08.2005 р. N 282)

3. Затвердити Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (додається).

4. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України для керівництва і використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

Це Положення, яке розроблене відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", регламентує порядок та умови видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України (далі - Національний банк) на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей*.

____________
* Вимоги цього Положення не поширюються на порядок перерахування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішньої державної позики України.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність", Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок", Декреті Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457)

1.2. Згідно з цим Положенням індивідуальні ліцензії Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей видаються для переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (далі - зобов'язання).

Не потребують наявності ліцензії операції з переказування резидентами-торговцями, що отримали ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме діяльність з випуску та обігу цінних паперів у межах законодавства України, що регулює випуск та обіг цінних паперів, та генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій у межах валютного законодавства України, іноземної валюти за межі України за об'єкт інвестування на користь іноземних інвесторів, якщо резидентами-торговцями продаються цінні папери за дорученням іноземних інвесторів на українських фондових біржах та/або торговельно-інформаційних системах, що підтверджується довідкою, наданою торговцю організатором торгівлі цінними паперами.

(пункт 1.2 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 280)

1.3. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (далі - ліцензія) дійсна протягом 90 календарних днів з дати її видачі.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

Не може бути видана (отримана) ліцензія на здійснення валютної операції, що вже проведена.

1.4. Ліцензію видає Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (далі - Департамент).

(пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.04.2004 р. N 165,
 від 31.08.2005 року N 321
,
 від 26.04.2011 р. N 118)

1.5. За порушення вимог цього Положення банки і резиденти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

2.1. Резидент для отримання ліцензії подає такі документи:

а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1;

б) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору (угоди) про купівлю-продаж цінних паперів;

в) оригінал або копію довідки про взяття резидента на облік як платника податків в органі державної податкової служби (якщо резидент підлягає обліку як платник податків);

г) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України;

ґ) копію документа, що свідчить про державну реєстрацію іноземної інвестиції (за наявності);

д) нотаріально засвідчену копію договору (угоди, контракту), що свідчить про придбання інвестором цінних паперів резидентів, з документальним підтвердженням його виконання (копія глобального сертифіката, виписки з реєстру власників цінних паперів та з рахунку інвестора в депозитарії тощо);

е) виписку (довідку) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну. Виписка (довідка) засвідчується відбитком печатки банку та підписом керівника валютного підрозділу банку;

є) копію офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів або в разі відсутності лістингу - відповідні документи, які засвідчують вартість цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

2.2. Якщо цінні папери були придбані нерезидентом у власність до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 36 "Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів" і резидент не має змоги подати документи, передбачені підпунктом "е" пункту 2.1 глави 2 цього Положення, то резидент для отримання ліцензії подає такі документи:

а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1;

б) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору (угоди) про купівлю-продаж цінних паперів;

в) оригінал або копію довідки про взяття резидента на облік як платника податків в органі державної податкової служби (якщо резидент підлягає обліку як платник податків);

г) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України;

ґ) копію документа, що свідчить про державну реєстрацію іноземної інвестиції (за наявності);

д) документальне підтвердження операції, у результаті здійснення якої право власності на цінні папери українських емітентів перейшло до нерезидента (документи, які подаються, мають бути нотаріально засвідченими);

е) оригінал або копію документа, що підтверджує право власності нерезидента на цінні папери;

є) письмове обґрунтування неможливості подання документів, передбачених підпунктом "е" пункту 2.1 цього Положення;

ж) копію офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів (за умови, що цінні папери котируються на фондовій біржі або включені до обігу в торговельно-інформаційній системі);

з) звіт про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості цінних паперів українських емітентів, складений суб'єктом оціночної діяльності України та засвідчений нотаріально. Термін між датами оцінки і надходження документів до Департаменту має становити не більше 30 календарних днів.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.04.2004 р. N 165,
у зв'язку з цим пункт 2.2 уважати пунктом 2.3)

2.3. Документи іноземною мовою (за винятком російської), що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) та засвідчені нотаріально.

3. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії

3.1. Департамент розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі ліцензії в порядку черговості його надходження.

3.2. Пункт 3.2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500,
у зв'язку з цим пункт 3.3 уважати пунктом 3.2)

3.2. Загальний строк розгляду Департаментом повного пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 20 робочих днів з дати його надходження. Департамент може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, і в цьому разі строк видачі ліцензії продовжується ще на 10 робочих днів з дати надходження додаткових документів.

4. Порядок видачі ліцензії

4.1. Пункт 4.1 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500,
у зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.16
 уважати відповідно пунктами 4.1 - 4.15)

4.1. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки Департаментом правильності та повноти платежу за видачу ліцензії.

4.2. Департамент видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 2 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі або щодо внесення змін до неї чи анулювання ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, зазначені в пункті 3.2 цього Положення.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

4.3. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник ліцензії має подати до Департаменту клопотання з документальним підтвердженням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.

4.4. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 3).

4.5. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.

4.6. Унесення змін до ліцензії здійснюється виключно з ініціативи власника ліцензії за місцем її видачі. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов'язаний подати до Департаменту заяву (додаток 4) з документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.

Департамент на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації в Управлінні діловодства, уносить зміни до ліцензії.

4.7. Ліцензія (зміни до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Копія надсилається до територіального (за місцем реєстрації заявника) управління Національного банку. Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії (змін до неї) у Департаменті зберігається копія цієї ліцензії та змін до неї.

4.8. Зберігання документів, що подавалися для отримання ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.

Контроль за виконанням вимог ліцензій здійснюють банки та територіальні управління Національного банку.

4.9. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію для обліку та контролю, а також надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента повідомлення про переказ зазначеної суми.

4.10. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесення змін до неї є:

відсутність або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пунктах 2.1 та 4.6 цього Положення;

(абзац другий пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

подання резидентом до Департаменту документів, які містять недостовірну інформацію;

абзац четвертий пункту 4.11 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до неї;

порушення справи про банкрутство резидента;

застосування до заявника спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

здійснення операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.

(абзац сьомий пункту 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589)

Абзац восьмий пункту 4.10 виключено

(пункт 4.10 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290
,
 абзац восьмий пункту 4.10 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

4.11. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

4.12. У разі втрати або пошкодження ліцензії видача дубліката ліцензії здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.13. Підставами для анулювання ліцензії є:

письмова відмова резидента від проведення операції;

здійснення валютної операції до внесення Національним банком змін до ліцензії;

порушення умов ліцензії;

виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Департаменту і на підставі яких йому була видана ліцензія (або в результаті внесення змін до неї), недостовірної інформації.

4.14. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має бути анульована за ініціативою заявника, він у строк, що не перевищує 10 днів після їх виникнення, зобов'язаний подати до Департаменту заяву про анулювання ліцензії (додаток 5) із зазначенням відповідних причин (з їх документальним підтвердженням).

Департамент на підставі поданих заявником документів у строк, що не перевищує 15 робочих днів, анулює ліцензію або надає письмову відмову в її анулюванні.

Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним банком відповідного розпорядження (додаток 6).

4.15. Якщо ліцензія анулюється, то її оригінал у п'ятиденний строк підлягає поверненню до Національного банку, а також забороняється подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента в межах цього договору (угоди, контракту).

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

 

Заява
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" просимо видати індивідуальну ліцензію Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей.

1. Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) резидента _________________________________________________.

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) ________________________________________.

3. Назва та адреса податкового органу, у якому заявник взятий на облік як платник податків, ______________________________________________________.

4. Назва цінного папера, найменування емітента, номінальна вартість (сума цифрами та словами), кількість ___________________________________________.

5. Дата емісії цінних паперів _________________________________________.

6. Джерело коштів для оплати цінних паперів __________________________.
                                                                                                                       (бюджетні або власні) 

7. Загальна сума доходу (прибутку) від операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що потребує переказу ____________________________________________.
                                                                             (сума цифрами та словами, назва валюти) 

8. Назва та місцезнаходження банку України і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі України, ______________________________
_________________________________________________________________.

9. Назва, місцезнаходження іноземного банку та реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта, ___________________________________________.

10. Назва та місцезнаходження нерезидента, якому переказуються кошти,
__________________________________________________________________.

М. П. (за наявності) 

Підпис керівника
(фізичної особи - резидента) 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

 

  

__________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

копія 

__________________________________
(назва відповідного територіального управління Національного банку України) 

Індивідуальна ліцензія Національного банку України від ________ N _______ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяється
 _________________________________________________________________
         [повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) 
__________________________________________________________________
                           резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), 
                                       ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб)] 

здійснити переказ __________________________________________________
                                                            (вид і сума іноземної валюти цифрами та словами) 

за межі України для придбання ______________________________________
                        [назва цінного папера, найменування емітента, дата емісії, номінальна вартість
                                                                             (сума цифрами та словами), кількість]

у нерезидента _____________________________________________________.
                                           (назва та місцезнаходження нерезидента - власника цінних паперів) 

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі України, _________________________________________.

Назва та місцезнаходження іноземного банку і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта, ___________________________________________.

Термін дії ліцензії - протягом 90 календарних днів з дати видачі.

Без права передавання третім особам.

Голова Національного банку України або уповноважена ним посадова особа Національного банку України, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій

_____________________________
(прізвище, ініціали, підпис) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 26.04.2011 р. N 118)

 

  

__________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

копія 

__________________________________
(назва відповідного територіального управління Національного банку України) 

Зміни
до індивідуальної ліцензії Національного банку України від ________ N _____ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" уносить такі зміни до індивідуальної ліцензії Національного банку України від ______ N ___, виданої _________________________________________

__________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних
осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії]

_________________________________________________________________.
                                                           (зазначити всі зміни, що вносяться) 

Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії Національного банку України від _______ N ____, виданої
_________________________________________________________________.
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних
осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії]

Голова Національного банку України або уповноважена ним посадова особа Національного банку України, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 26.04.2011 р. N 118)

 

Заява
про внесення змін до індивідуальної ліцензії Національного банку України від _______ N _____ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) резидента ___________
__________________________________________________________________.

Прошу внести зміни до індивідуальної ліцензії Національного банку України від _________ N ____ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей у частині ______________________________________
__________________________________________________________________
                             (посилання на умови індивідуальної ліцензії, що підлягають зміні) 

у зв'язку з _________________________________________________________.
(обґрунтування потреби внесення змін до індивідуальної ліцензії з посиланням на підтвердні документи)

Дата 

  

М. П. (за наявності) 

Підпис керівника
(фізичної особи - резидента) 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

 

Заява
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України від _______ N _____ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) резидента ____________
_________________________________________________________________.

Прошу анулювати індивідуальну ліцензію Національного банку України від _________ N ____ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей у зв'язку з ______________________________________
__________________________________________________________________.
(обґрунтування потреби анулювання індивідуальної ліцензії з посиланням на підтвердні документи)

Дата 

  

М. П. (за наявності) 

Підпис керівника
(фізичної особи - заявника) 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

 

  

__________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

копія 

__________________________________
(назва відповідного територіального управління Національного банку України) 

Розпорядження
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України від ________ N _____ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України на підставі (зазначається причина) _________
_________________________________________________________________
_________________ анулює індивідуальну ліцензію від ____ N ____, видану
_________________________________________________________________.
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних
осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії - за наявності]

Власник індивідуальної ліцензії після отримання цього розпорядження у 5-денний строк зобов'язаний повернути оригінал індивідуальної ліцензії від _____ N _____ до Національного банку України.

Голова Національного банку України або уповноважена ним посадова особа Національного банку України, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2010 р. N 589,
 від 26.04.2011 р. N 118)

Опрос