Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о ведении единого Государственного реестра документов моряков

Минтранс
Положение, Приказ от 08.01.2003 № 3

Про затвердження Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків

Наказ Міністерства транспорту України
від 8 січня 2003 року N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2003 р. за N 86/7407

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487
,
 від 12 жовтня 2020 року N 614

На виконання вимог п. 4 Правила 1/9 Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками 1995 року, підпунктів 14 - 16 розділу В-1/9 Кодексу про підготовку, дипломування моряків та несення вахти, відповідно до Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.10.2001 N 693 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2001 за N 928/6119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків (далі - Положення), що додається.

2. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (І. В. Тихонов) довести це Положення до відома зацікавлених організацій та установ.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614,
у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 3)

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря С. В. Симоненка.

 

Т. в. о. Міністра 

Е. Ф. Абдуллаєв 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ МОРЯКІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Реєстр є сукупністю даних про всі видані на території України дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та інші документи, що засвідчують кваліфікацію моряків відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками 1995 року (далі - Конвенція ПДНВ), і що зберігаються на паперових та електронних носіях.

1.2. Реєстр ведеться Морською адміністрацією з дотриманням вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

Морська адміністрація здійснює матеріально-технічне забезпечення Реєстру.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

1.3. Реєстр поширюється на документи моряків, які працюють на морських суднах і мають право ходити на суднах під прапором держави - члена Міжнародної морської організації.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕЄСТРУ

2.1. Ведення обліку всіх виданих на території України дипломів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, які засвідчують кваліфікацію моряків (далі - документи моряків) і які були видані, а також термін дії яких закінчився чи був продовжений або дія яких була призупинена, або які були анульовані чи заявлені як загублені або знищені, а також пільгових дозволів.

2.2. Підтвердження дійсності документів моряків.

3. ОТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО РЕЄСТРУ

3.1. Перелік посадових осіб, уповноважених на внесення інформації в Реєстр та змін до неї, та які мають право перегляду та отримання інформації з Реєстру, визначається Морською адміністрацією.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.2. Капітани морських портів, які здійснюють видачу документів моряків, вносять інформацію до Реєстру одночасно з видачею відповідних документів.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.3. Морською адміністрацією для присвоєння реєстраційного номера свідоцтву, яке видається навчально-тренажерними закладами, що займаються підготовкою моряків (далі - НТЗ), протягом трьох робочих днів від дати отримання інформації, передбаченої абзацами другим - п'ятим цього пункту, до Реєстру вноситься інформація щодо:

напряму підготовки, яку закінчив моряк, а також здобутого рівня компетентності (підтвердження/підвищення), дозволеного рівня функцій (управління/експлуатація), дати початку та закінчення навчання, найменування та ідентифікаційного коду з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій НТЗ, строку дії свідоцтва;

паспорта громадянина України або паспорта громадянина іншої держави (з посвідкою на тимчасове або постійне проживання в Україні);

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків - серії та номера паспорта громадянина України з відміткою відповідного контролюючого органу про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);

посвідчення особи моряка або копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності).

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.4. Відповідальність за своєчасність надання до Морської адміністрації даних на паперових та електронних носіях та достовірність таких даних несуть капітани морських портів.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.5. Відповідальність за зберігання та належне використання отриманої інформації покладається на посадову особу Морської адміністрації.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.6. Пункт 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.7. Пункт 3.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.8. Пункт 3.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614,
у зв'язку з цим пункти 3.9 - 3.16
 вважати відповідно пунктами 3.6 - 3.13)

3.6. Не підлягає змінам та доповненням інформація щодо даних документа після внесення її в базу даних, окрім стану документа (відміток "Так", "Ні", "Загублений", "Анульований", "Знищений", "Термін дії закінчився" або "Дія призупинена").

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.7. Пункт 3.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614,
у зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.13
 вважати відповідно пунктами 3.7 - 3.12)

3.7. Будь-яке звернення щодо входу до бази даних повинно автоматично реєструватись.

3.8. Захист бази даних при отриманні інформації електронною поштою забезпечується накопиченням цієї інформації на головному комп'ютері, на якому встановлюється антивірусна програма, що постійно оновлюється.

3.9. При використанні та зберіганні інформації, що міститься у Реєстрі, має бути унеможливлений несанкціонований доступ до неї.

3.10. Для запобігання несанкціонованому внесенню інформації посадова особа Морської адміністрації, яка працює з базою, повинна мати свій особистий код (пароль). У програмі Реєстру повинна бути функція, що ідентифікує посадову особу, яка здійснила даний запис.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

3.11. Для забезпечення можливості використання бази даних для перевірки дійсності документів моряків головний комп'ютер бази даних Реєстру повинен бути за допомогою мережі підключений з електронно-обчислювальними машинами відділу тільки в режимі "Клієнт", при цьому можливість унесення змін повинна бути цілком виключена.

3.12. Посадові особи, яким надано доступ до Реєстру, несуть відповідальність про нерозголошення інформації, яка занесена до Реєстру, відповідно до чинного законодавства.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ ДОКУМЕНТІВ МОРЯКІВ

4.1. Інформація, яка міститься в Реєстрі, надається посадовою особою Морської адміністрації на запити фізичних осіб та суб'єктів господарювання (далі - запитувачі) щодо стану документів моряків, які надходять в паперовому або електронному вигляді за формою згідно з додатком до цього Положення, а також органам державної влади у випадках, передбачених законодавством.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4.2. Пункт 4.2 виключено

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
виключено згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4.4. Пункт 4.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4.5. Пункт 4.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614,
у зв'язку з цим пункти 4.6 - 4.10
 вважати відповідно пунктами 4.2 - 4.6)

4.2. За достовірність даних у відповіді на запит відповідальність несе посадова особа, що здійснювала перевірку та поставила підпис.

4.3. Відповідь на запит здійснюється посадовою особою реєстру у вигляді відміток "Так", "Ні", "Загублений", "Анульований", "Знищений", "Термін дії закінчився" або "Дія призупинена" та підписується уповноваженою на це особою і надсилається запитувачу в триденний термін.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

При цьому:

відмітка "Так" означає, що всі дані запиту про документ збігаються з інформацією, що міститься у Реєстрі;

відмітка "Ні" означає, що інформація, зазначена в документі частково або повністю, не збігається з інформацією в Реєстрі.

абзац п'ятий пункту 4.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

Відмітки "Загублений", "Анульований", "Знищений", "Термін дії закінчився" або "Дія призупинена" проставляються у відповіді згідно із станом документа, який зазначений в Реєстрі, на підставі інформації від капітанів морських портів та НТЗ.

(абзац п'ятий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4.4. У разі надходження до Морської адміністрації запиту про перевірку документів, що видані за межами України, термін обробки може бути подовжено до отримання необхідної інформації.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4.5. Пункт 4.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

4.6. Пункт 4.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

5. Главу 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

 

Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків
 

 
І. Тихонов
 

 

ЗАПИТ/INQUIRY - ВІДПОВІДЬ/ANSWER

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

STATE SERVICE OF THE MARITIME AND RIVER TRANSPORT OF UKRAINE

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ МОРЯКІВ

SINGLE STATE REGISTRY OF SEAMENT DOCUMENTS

03110, м. Київ, вулиця Преображенська, 25
Телефон: (044) 294-60-00
Офіційна пошта: office@marad.gov.ua

03110, Kyiv, Preobrazhenskaya Street, 25
Phone: (044) 294-60-00
Official mail: office@marad.gov.ua

Просимо перевірити нижченаведені документи на дійсність:
Please verify the authenticity of the documents listed below:

Назва документа /
Type of document

Код/
Code

Назва документа /
Type of document

Код/
Code

Навчальний диплом / Diploma

1

Медична допомога / Medical first aid as per (A-VI/4-1)

13

Робочий диплом / Certificate of competecy

2

Медичний догляд / Medical care as per (A-VI/4-2)

14

Підтвердження робочого диплома / En dorsement

3

Нафтові танкери / Oil tankers (A-V/1-8)

15

Оператор ГМЗЛБ / GMDSS operator (A-IV/2)

4

Танкери-химовози / Chemical tankers (A-V/1-15)

16

Підтвердження оператора ГМЗЛБ / En dorsement GMDSS

5

Танкери-газовози / Liquefied gas tankers (A-V/1-22)

17

Радіотелефонний оператор / RTF operator as (A-IV/3)

6

Перевезення небезпечних вантажів Hazardous cargoes as per (B-V/4,5)

18

Техніка особистого виживання / Personal sea survival (A-VI/1)

7

Мийка сирою нафтою / Crude oil washing (STCW 3/9)

19

Рятувальні засоби / Survival crafts as per (A-VI/2-1)

8

Використання ЗАРП / ARPA operator (A-II/1,2)

20

Швидкісні чергові шлюпки / Fast Rescue boats (A-VI/2-2)

9

Використання РЛС / Radar observer (A-II/1,2)

21

Боротьба з пожежею / Advanced Fire-fighting (A-VI/3)

10

 

 

Персонал пасажирських суден Po-Po/Ro-Ro passenger ships (A-V/2)

11

 

 

Пасажирські судна не Ро-Ро / Passenger ships other than Ro-Ro (A-V/3)

12

 

 

Запитувач/Inquirer
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адреса/address _________________________
______________________________________
E-mail ________________________________
Дата/Date _____________________________
Підпис/Signature ________________________

Посадова особа
Державної служби морського
та річкового транспорту України / Authorized
person of State service for maritime and river
transport of Ukraine
______________________________________
______________________________________
(П. І. Б., підпис / full name, signature)
Дата/Date _____________________________
Підпис/Signature ________________________

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487
,
у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2020 р. N 614)

____________

Опрос