Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Правила выдачи свидетельств авиационному персоналу в Украине

Минтранс
Приказ от 16.01.2003 № 27
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

Наказ Міністерства транспорту України
від 16 січня 2003 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2003 р. за N 72/7393

Наказ втратив чинність з 1 січня 2020 року
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства транспорту України
 від 7 грудня 1998 року N 486
згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 20 липня 2017 року N 565)

Відповідно до Положення про Державний департамент авіаційного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 573, та з метою приведення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації України, у відповідність до стандартів Європейського Союзу та вимог Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07.12.98 за N 486, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.12.98 за N 833/3273, із змінами та доповненнями (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Максимов В. О.):

2.1. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому чинним законодавством порядку.

2.2. Довести зміни та доповнення до Правил до відома всіх зацікавлених організацій, зареєстрованих на території України, що здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування цивільних повітряних суден, використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, підготовку авіаційних фахівців.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Демиденка А. Ф.

 

Міністр 

Г. М. Кірпа 

 

Зміни та доповнення
до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

1. У підрозділі 2.1:

пункт 2.1.14 доповнити словами "та відповідну кваліфікаційну відмітку інструктора";

доповнити підрозділ пунктами 2.1.43 і 2.1.44 такого змісту:

"2.1.43. Інструктор авіакомпанії - авіаційний спеціаліст, який має свідоцтво члена екіпажу (за фахом), відповідний досвід експлуатації повітряного судна конкретного типу (варіанта) та підготовлений відповідно до встановленої Укравіатрансом процедури для виконання тренувань членів екіпажу, які мають відповідне свідоцтво члена екіпажу та кваліфікаційну відмітку відповідного типу (варіанта) повітряного судна, з метою допуску до виконання польотів на повітряному судні даної авіакомпанії.

2.1.44. Сектор маршруту (сектор) - політ, що включає зліт, вихід на маршрут, політ за маршрутом, тривалістю не менше як 15 хвилин, зниження, заходження на посадку та посадку".

2. Підрозділ 2.2 доповнити пунктами 2.2.55 - 2.2.60 такого змісту:

"2.2.55. CRI - інструктор класу ПС (Class Rating Instructor). 

2.2.56. FI - льотний інструктор (Flight Instructor). 

2.2.57. IRI - інструктор польотів за приладами (Instrument Rating Instructor). 

2.2.58. SFI - інструктор тренажера (Synthetic Flight Instructor). 

2.2.59. TRI - інструктор типу (Tape Rating Instructor). 

2.2.60. LI - лінійний інструктор авіакомпанії (Line Instructor)". 

3. Розділ 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Правила сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затверджені наказом Мінтрансу від 29.03.2002 N 215 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.04.2002 за N 356/6644".

4. Пункт 4.17 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Власники свідоцтв транспортного пілота (літак/вертоліт), комерційного пілота (літак/вертоліт), бортінженера та штурмана (стосовно вимог пункту 6.3.2."б" цих Правил) допускаються до професійної діяльності не більше ніж на двох типах та/або класах ПС".

5. Пункт 4.18 викласти у такій редакції:

"4.18. Власнику свідоцтва дозволяється проводити навчання, потрібне для видачі певного свідоцтва або кваліфікаційної відмітки, якщо він має відповідну кваліфікаційну відмітку інструктора. Здійснення сертифікаційних або кваліфікаційних перевірок авіаційного персоналу дозволяється при наявності відповідної кваліфікаційної відмітки інструктора та дозволу Укравіатрансу на виконання функцій екзаменатора".

6. Підпункт 5.1.1.3 доповнити новим реченням такого змісту:

"Видача свідоцтва транспортного пілота проводиться за умови анулювання свідоцтва комерційного пілота відповідної особи".

7. Підпункт 5.1.2.3 доповнити новим реченням такого змісту:

"У додаткову частину свідоцтва не може бути внесено більше ніж дві кваліфікаційні відмітки про допуск до польотів на відповідних типах та/або класах ПС".

8. Підпункт 5.1.3.1 після слів "знань та умінь" доповнити словами "згідно із затвердженими Укравіатрансом вимогами".

9. У пункті 5.1.7:

слово "пілотів" замінити словами "комерційного пілота або пілота транспортної авіації";

слова "міжнародних повітряних сполученнях" замінити словом "польотах";

доповнити пункт новим реченням такого змісту: "При цьому кваліфікаційна відмітка "КПС (тип ПС)" або "КПС-інструктор (тип ПС)" у свідоцтві комерційного пілота або пілота транспортної авіації підлягає анулюванню".

10. У пункті 5.1.8:

слово "п'ять" замінити словом "шість";

доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"інструктор авіакомпанії відповідного типу ПС (LI)".

11. У назві підрозділів 5.8, 6.4, 6.7, 6.13 слова "Кваліфікаційна відмітка" замінити словами "Кваліфікаційні відмітки".

12. Пункти 5.8.1, 6.4.1, 6.7.1, 6.13.1 після слова "внесення" доповнити словом "відповідної".

13. У підпунктах 5.8.1.1, 6.4.1.1, 6.7.1.1, 6.13.1.1:

після слова "власнику" доповнити словом "відповідної";

після слів "пілота-інструктора" (у підпункті 5.8.1.1), "штурмана-інструктора" (у підпункті 6.4.1.1), "бортінженера-інструктора" (у пункті 6.7.1.1), "бортпровідника-інструктора" (у підпункті 6.13.1.1) доповнити таким реченням: "Вимоги до програм підготовки інструкторів відповідних категорій встановлюються Укравіатрансом, але в усіх випадках програма повинна включати Частину I "Навчання та викладання", яка включає навчання щонайменше з таких галузей";

абзац "и" доповнити словами такого змісту: "та Частину II "Спеціальна підготовка" (крім кандидатів на отримання кваліфікаційної відмітки категорії LI), яка включає технічну підготовку з урахуванням типу (варіанта) або класу ПС та повноважень власника відповідної кваліфікаційної відмітки інструктора".

14. Підпункт 5.8.1.2 викласти у такій редакції:

"5.8.1.2. Досвід

5.8.1.2.1. Кандидат на отримання кваліфікаційної відмітки пілота-інструктора категорії LI повинен мати не менш як 1200 годин нальоту, включаючи не менш як 400 годин у якості КПС (серед них не менш як 100 годин нальоту або 50 секторів на типі ПС, на якому він має проводити льотну підготовку), має кваліфікацію, потрібну для свідоцтва комерційного пілота, кваліфікаційні відмітки про право на польоти за приладами та інші види кваліфікаційних відміток за типами ПС, що експлуатуються.

5.8.1.2.2. Вимоги щодо досвіду кандидатів на отримання кваліфікаційних відміток пілотів-інструкторів категорій FI, CRI, IRI, TRI, SFI встановлюються Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 29.03.2002 N 215 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.04.2002 за N 356/6644".

15. Пункт 5.8.2 викласти у такій редакції:

"5.8.2. Права власника відповідної кваліфікаційної відмітки та умови здійснення таких прав

Власник відповідної кваліфікаційної відмітки пілота-інструктора (літак/вертоліт), термін дії свідоцтва якого не скінчився, має право:

5.8.2.1. Пілот-інструктор категорії LI:

а) проводити льотну підготовку за програмою введення в дію КПС та других пілотів (крім тренування з імітацією відмов двигунів та систем ПС);

б) проводити льотну підготовку за програмою відновлення навиків після перерви у польотах на даному типі (варіанті) або класі ПС;

в) виконувати польоти з метою провезення пілотів за повітряними трасами та на аеродроми;

г) виконувати тренування з метою зниження особистого мінімуму КПС;

ґ) виконувати тренування з метою допуску до нових видів авіаційних робіт;

д) виконувати методичні польоти тощо.

5.8.2.2. Пілот-інструктор категорії TRI:

а) виконувати підготовку, навчання та тренування, які визначені Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні для цієї категорії;

б) використовувати права пілота-інструктора категорії LI.

5.8.2.3. Пілоти-інструктори категорій FI, CRI, IRI, SFI - виконувати підготовку, навчання та тренування, які визначені Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні для цих категорій".

16. Підпункт 6.4.1.2 викласти у такій редакції:

"6.4.1.2. Досвід

6.4.1.2.1. Кандидат на отримання кваліфікаційної відмітки штурман-інструктор категорії LI повинен відповідати вимогам, що пред'являються до його досвіду під час одержання свідоцтва штурмана, та мати наліт не менш як 1200 годин, з яких не менш як 100 годин або 50 секторів на даному типі ПС.

6.4.1.2.2. Вимоги до досвіду кандидатів на отримання кваліфікаційних відміток штурманів-інструкторів категорії TRI, SFI встановлюються Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні".

17. Пункт 6.4.2 викласти у такій редакції:

"6.4.2. Права власника відповідної кваліфікаційної відмітки та умови здійснення таких прав

Власник відповідної кваліфікаційної відмітки штурмана-інструктора, термін дії свідоцтва якого не скінчився, має право:

6.4.2.1. Штурман-інструктор категорії LI:

а) проводити льотну підготовку за програмою введення в дію штурманів відповідного типу ПС;

б) проводити льотну підготовку за програмою відновлення навиків після перерви у польотах на даному типі (варіанті) ПС;

в) виконувати польоти з метою провезення штурманів за повітряними трасами та на аеродроми тощо.

6.4.2.2. Штурман-інструктор категорії TRI:

а) виконувати підготовку, навчання та тренування, які визначені Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні;

б) використовувати права штурмана-інструктора категорії LI.

6.4.2.3. Штурман-інструктор категорії SFI - виконувати підготовку, навчання та тренування, які визначені Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні".

18. Підпункт 6.7.1.2 викласти у такій редакції:

"6.7.1.2. Досвід

6.7.1.2.1. Кандидат на отримання кваліфікаційної відмітки бортінженер-інструктор категорії LI повинен відповідати вимогам, що пред'являються до його досвіду під час одержання свідоцтва бортінженера, та мати наліт не менш як 1200 годин, з яких не менш як 100 годин або 50 секторів на даному типі ПС.

6.7.1.2.2. Вимоги до досвіду кандидатів на отримання кваліфікаційних відміток бортінженерів-інструкторів категорії TRI, SFI встановлюються Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні".

19. Пункт 6.7.2 викласти у такій редакції:

"6.7.2. Права власника відповідної кваліфікаційної відмітки та умови здійснення таких прав

Власник відповідної кваліфікаційної відмітки бортінженера-інструктора, термін дії свідоцтва якого не скінчився, має право:

6.7.2.1. Бортінженер-інструктор категорії LI:

а) проводити льотну підготовку за програмою введення в дію бортінженерів відповідного типу ПС;

б) проводити льотну підготовку за програмою відновлення навиків після перерви у польотах на даному типі (варіанті) ПС тощо.

6.7.2.2. Бортінженер-інструктор категорії TRI:

а) виконувати підготовку, навчання та тренування, які визначені Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні;

б) використовувати права бортінженера-інструктора категорії LI.

6.7.2.3. Бортінженер-інструктор категорії SFI - виконувати підготовку, навчання та тренування, які визначені Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні".

20. Підпункт 6.13.1.2 викласти у такій редакції:

"6.13.1.2.1. Досвід

Кандидат на отримання кваліфікаційної відмітки бортпровідник-інструктор категорії LI повинен відповідати вимогам, що пред'являються до його досвіду під час одержання свідоцтва бортпровідника, та мати наліт не менш як 1200 годин, з яких не менш як 30 годин або 30 секторів на даному типі ПС.

6.13.1.2.2. Вимоги до досвіду кандидатів на отримання кваліфікаційної відмітки бортпровідник-інструктор категорії TRI встановлюються Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні".

21. Пункт 6.13.2 викласти у такій редакції:

"6.13.2. Права власника відповідної кваліфікаційної відмітки та умови здійснення таких прав

Власник відповідної кваліфікаційної відмітки бортпровідника-інструктора, термін дії свідоцтва якого не скінчився, має право:

6.13.2.1. Бортпровідник-інструктор категорії LI:

а) проводити льотну підготовку за програмою введення в дію бортпровідників відповідного типу ПС;

б) проводити льотну підготовку за програмою відновлення навиків після перерви у польотах на даному типі (варіанті) ПС, тощо.

6.13.2.2. Бортпровідник-інструктор категорії TRI:

а) виконувати підготовку, навчання та тренування, які визначені Правилами сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні;

б) використовувати права бортпровідника-інструктора категорії LI".

22. У підпункті 11.4.2.4 скорочення, цифри та слова "Іл-76 Інструктор / Il-76 Instructor" замінити скороченнями, цифрами та словами "Іл-76, Інструктор / Il-76, LI" або "Іл-76, інструктор типу / Il-76, TRI".

23. Пункт 12.1.3 виключити. У зв'язку з цим пункт 12.1.4 вважати пунктом 12.1.3.

24. У підпункті 12.3.3.1 слово "тренажерної" замінити словом "кваліфікаційної (професійної)".

25. У пункті 12.3.6 слова "експерти" замінити словами "екзаменатори".

26. У пункті 12.4.2 слова "(завдання на тренування, запис у льотній книжці)" виключити, слова "печаткою даної організації" замінити словами "відповідною печаткою Державного департаменту авіаційного транспорту".

27. Пункт 12.5 викласти у такій редакції:

"12.5. Порядок призначення екзаменаторів, яким надано право проведення сертифікаційних перевірок на ПС (за фахом) та/або кваліфікаційних (професійних) перевірок, перевірок практичної роботи з ТО ПС і перевірки на робочому місці з ОПР для продовження терміну дії (видачі) свідоцтва, внесення кваліфікаційної відмітки, проводиться згідно з процедурами, що визначені Укравіатрансом".

 

Начальник управління
супроводження та забезпечення льотної діяльності 

 
 
В. В. Душеба
 

Опрос