Идет загрузка документа (266 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О паспортах бюджетных программ

Минфин
Форма, Приказ, Правила от 29.12.2002 № 1098

Про паспорти бюджетних програм

Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2002 року N 1098

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2003 р. за N 47/7368

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 1 листопада 2004 року N 687
,
 від 14 квітня 2006 року N 363
,
 від 17 січня 2007 року N 15
,
 від 14 січня 2008 року N 19
,
 від 29 грудня 2008 року N 1549
,
 від 24 грудня 2009 року N 1513
,
 від 16 грудня 2010 року N 1568
,
 від 12 грудня 2011 року N 1605
,
від 9 вересня 2013 року N 800
,
 від 15 квітня 2014 року N 402
,
 від 14 грудня 2015 року N 1130
,
від 5 жовтня 2018 року N 813
,
від 21 грудня 2018 року N 1083
(зміни, внесені 
пунктом 4 наказу Міністерства фінансів України
 від 21 грудня 2018 року N 1083
та пунктом 3 Змін, затверджених наказом Міністерства
 фінансів України від 21 грудня 2018 року N 1083, набирають чинності з
1 січня 2020 року),
від 13 грудня 2019 року N 527

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р, та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (додаються).

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 14.01.2008 р. N 19
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

форму паспорта бюджетної програми (додається);

форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми (додається). 

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

абзац п'ятий пункту 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513)

(абзац четвертий пункту 1 замінено абзацами четвертим і п'ятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2008 р. N 19)

2. Установити, що головні розпорядники коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники):

2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження за погодженням з Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з Правилами, затвердженими цим наказом.

(підпункт 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

2.2. У терміни, визначені для подання зведеної річної бюджетної звітності, подають до Міністерства фінансів України звіти про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою цим наказом, у паперовому та електронному вигляді.

(підпункт 2.2 пункту 2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 14.01.2008 р. N 19
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
 від 16.12.2010 р. N 1568
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

2.3. Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності.

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.3 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130
,
підпункт 2.3 пункту 2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.11.2004 р. N 687
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 14.01.2008 р. N 19
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
 від 12.12.2011 р. N 1605
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.10.2018 р. N 813,
у зв'язку з цим пункти 4, 5
 вважати відповідно пунктами 3, 4)

3. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновками Рахункової палати використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм та під час проведення огляду витрат державного бюджету.

(пункт 3 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 14.01.2008 р. N 19
,
 від 12.12.2011 р. N 1605
,
від 21.12.2018 р. N 1083)

5. Пункт 5 виключено

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.11.2004 р. N 687
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 14.01.2008 р. N 19
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5)

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Максюту А. А.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
 

 
М. Я. Азаров
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного
казначейства України 

 
П. Г. Петрашко 

Голова Головного
контрольно-ревізійного управління 

 
П. К. Германчук 

 

ПРАВИЛА
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

(У назві та тексті Правил слова в усіх відмінках "моніторинг та аналіз виконання" замінено словами "оцінка ефективності" у відповідних відмінках; слова "на відповідний бюджетний період" виключено з тексту Правил згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня 2010 року N 1568)

(У тексті Правил слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2011 року N 1605)

I. Загальні положення

1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

(абзац перший пункту 1 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

Абзац другий пункту 1 розділу І виключено

(абзац другий пункту 1 розділу І у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та спрямована на досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

(абзац другий пункту 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130,
від 21.12.2018 р. N 1083)

Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

(абзац третій пункту 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), пов'язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг і спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

(абзац четвертий пункту 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

Результативні показники бюджетної програми - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

(пункт 1 розділу І доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648.

(абзац шостий пункту 1 розділу І у редакції наказів
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
 від 14.12.2015 р. N 1130)

2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; за загальнодержавними видатками та кредитуванням; за заходами щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою.

(абзац перший пункту 2 розділу I у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
 від 16.12.2010 р. N 1568
,
 від 12.12.2011 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
 від 15.04.2014 р. N 402
,
від 05.10.2018 р. N 813
,
від 21.12.2018 р. N 1083)

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України, та порядків використання бюджетних коштів.

(абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

(пункт 2 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549)

Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження до Міністерства фінансів України (далі - Мінфін) протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України. 

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
від 21.12.2018 р. N 1083)

Протягом тижня головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм у зв'язку з:

(абзац другий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

набранням чинності законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України;

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

абзац сьомий пункту 3 розділу І виключено

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
у зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати
 відповідно абзацами восьмим та дев'ятим
,
 абзац сьомий пункту 3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.04.2014 р. N 402
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим)

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проект паспорта бюджетної програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

(абзаци другий - шостий пункту 3 розділу І замінено шістьма новими абзацами 
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим абзац
сьомий вважати абзацом восьмим,
абзац сьомий пункту 3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до Мінфіну у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді.

(абзац восьмий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
від 21.12.2018 р. N 1083)

(пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513)

4. Головні розпорядники забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків, внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

(пункт 4 розділу I у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.09.2013 р. N 800
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 15.04.2014 р. N 402,
від 21.12.2018 р. N 1083)

5. Мінфін здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання та направляє його головному розпоряднику для затвердження.

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом першим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083,
у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим)

У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядку використання бюджетних коштів та цим Правилам Мінфін має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий проект паспорта бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові. 

(пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
 від 12.12.2011 р. N 1605
,
від 09.09.2013 р. N 800)

6. Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо), - іншим відповідним розпорядчим документом головного розпорядника у двох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 3 цього розділу, - протягом двох тижнів після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету.

Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ, у грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається назва відповідного розпорядчого документа головного розпорядника.

(пункт 6 розділу I у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
 від 12.12.2011 р. N 1605
,
від 09.09.2013 р. N 800
,
 від 14.12.2015 р. N 1130
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

7. Один примірник наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у головного розпорядника, інший - протягом трьох робочих днів передається головним розпорядником до Державної казначейської служби України.

Протягом трьох робочих днів від дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник:

передає завірені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу про його затвердження до Мінфіну;

подає до Мінфіну затверджений паспорт бюджетної програми в електронному вигляді з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС "Держбюджет").

(пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

8. Пункт 8 виключено

(пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
 у зв'язку з цим пункти 9 - 11
 вважати відповідно пунктами 8 - 10)

8. Головний розпорядник протягом трьох робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

(абзац перший пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130,
від 21.12.2018 р. N 1083)

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

(пункт 8 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549)

9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених законом про Державний бюджет України з урахуванням внесених змін.

(пункт 9 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

Абзац третій пункту 9 розділу І виключено

(пункт 9 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 абзац третій пункту 9 розділу І виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису державного бюджету зі змінами.

(пункт 9 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

10. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

(абзац перший пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549)

прийняття змін до закону про Державний бюджет України, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм; 

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

(пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
у зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати
 відповідно абзацами восьмим та дев'ятим)

внесення змін до розпису державного бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

(абзац восьмий пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
 від 15.04.2014 р. N 402)

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів;

(абзац дев'ятий пункту 10 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800)

(абзац четвертий пункту 10 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 абзаци третій та четвертий пункту 10 розділу І замінено шістьма новими
абзацами згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

прийняття рішень Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень.

(пункт 10 розділу I доповнено абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.10.2018 р. N 813)

11. У випадках, визначених пунктом 10 цього розділу, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм:

у випадках, визначених абзацами другим - п'ятим, - протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами шостим, сьомим, - протягом тижня після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами або у разі, якщо такі рішення потребують внесення змін до розпису державного бюджету, - протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами восьмим, дев'ятим, - протягом тижня після настання відповідних випадків;

у випадку, визначеному абзацом десятим, - у місячний строк з дня прийняття Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідного рішення.

Головний розпорядник забезпечує прийняття наказів щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм у тижневий строк від дня погодження Мінфіном проекту паспорта бюджетної програми у новій редакції.

(розділ І доповнено новим пунктом 11 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083,
у зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 12, 13)

12. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до Мінфіну порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом;

(абзац другий пункту 12 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов'язана з випадками, передбаченими абзацами другим - восьмим та десятим пункту 10 цього розділу.

(абзац третій пункту 12 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

(розділ І доповнено новим пунктом 12 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130
,
 у зв'язку з цим пункт
12 вважати пунктом 13)

13. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми, який приймається у двох примірниках.

(розділ І доповнено пунктом 13 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
абзац перший пункту 13 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

Один примірник відповідного наказу залишається у головного розпорядника, інший - протягом трьох робочих днів передається головним розпорядником до Державної казначейської служби України.

(пункт 13 розділу І доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

Протягом трьох робочих днів від дня прийняття відповідного наказу головний розпорядник передає завірену в установленому законодавством порядку його копію до Мінфіну.

(пункт 13 розділу І доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

12. Пункт 12 розділу І виключено

(розділ І доповнено пунктом 12 згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 пункт 12 розділу І виключено згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1 - 4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету у випадках, передбачених абзацами четвертим - шостим пункту 3 розділу I цих Правил. 

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
від 09.09.2013 р. N 800
,
від 21.12.2018 р. N 1083)

2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів (закони України, укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України), на підставі яких бюджетна програма була включена до закону про Державний бюджет України або виникла у випадках, передбачених абзацами третім - шостим пункту 3 розділу I цих Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми. 

(пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
 від 15.04.2014 р. N 402
,
від 21.12.2018 р. N 1083)

3. У пункті 6 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130
,
 у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8
,
пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

4. У пунктах 7 та 8 зазначаються відповідно мета бюджетної програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

(пункт 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

5. У пункті 9 зазначаються напрями використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого порядку використання коштів державного бюджету.

(абзац перший пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

За бюджетними програмами, виконання яких не потребує затвердження порядків використання коштів державного бюджету, напрями використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується строк їх виконання або виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми в результаті прийняття нормативно-правових актів, які змінюють повноваження розпорядників бюджетних коштів з виконання завдань і функцій (надання публічних послуг).

(абзац другий пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

Окремим напрямом використання бюджетних коштів визначається погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

(абзац третій пункту 5 розділу II замінено трьома абзацами
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800
,
абзаци третій - п'ятий пункту 5 розділу II замінено абзацом
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2019 р. N 527)

(пункт 5 розділу ІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

5. Пункт 5 розділу ІІ виключено

(пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

6. Пункт 6 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 5 - 8)

6. У пункті 10 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

(пункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

7. У пункті 11 визначаються результативні показники бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648, з наданням відповідних пояснень.

(пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
від 24.12.2009 р. N 1513
,
від 16.12.2010 р. N 1568
,
від 12.12.2011 р. N 1605
,
від 09.09.2013 р. N 800
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

Результативні показники бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), формуються з урахуванням інформації та показників, визначених відповідним державним інвестиційним проектом.

(пункт 7 розділу II доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.10.2018 р. N 813
,
абзац третій пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

8. У разі потреби у пункті 12 заповнюється розподіл затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

(розділ II доповнено пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
 пункт
8 розділу II у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 від 12.12.2011 р. N 1605
,
 від 14.12.2015 р. N 1130)

8. Пункт 8 розділу ІІ виключено

(розділ II доповнено пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513
,
 пункт 8 розділу ІІ виключено згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1 - 3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

2. У пункті 4 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

3. У пункті 5 зазначається мета бюджетної програми.

(пункт 3 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

4. У пункті 6 зазначаються завдання бюджетної програми.

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

5. У пункті 7 відображаються обсяги видатків (наданих кредитів з бюджету) за бюджетною програмою, у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми:

у графах 3 - 5 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені у паспорті бюджетної програми, з урахуванням змін;

у графах 6 - 8 - обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету);

у графах 9 - 11 - відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

При цьому пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються за кожним напрямом використання бюджетних коштів окремо.

(пункт 5 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

6. У пункті 8 зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджених у паспорті бюджетної програми; обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083,
у зв'язку з цим пункти 6 - 8 вважати відповідно пунктами 7 - 9)

7. У пункті 9 відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету), та затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

(пункт 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

8. У пункті 10 відображаються обсяги видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються пояснення щодо причин відхилення.

(пункт 8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

(розділ III із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549
,
 від 24.12.2009 р.
N 1513,
від 16.12.2010 р. N 1568
,
від 12.12.2011 р. N 1605
,
у редакції
наказів Міністерства
 фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130
,
від 05.10.2018 р. N 813)

9. У пункті 11 надається узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

(розділ III доповнено пунктом 9 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.10.2018 р. N 813
,
пункт 9 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. N 1083)

IV. Розділ IV виключено

(розділ IV із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

 

Директор Департаменту
державного бюджету
 

 
В. П. Лозицький
 

(Правила із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.11.2004 р. N 687,
 від 14.04.2006 р. N 363,
 від 17.01.2007 р. N 15,
 у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 14.01.2008 р. N 19)

 

Паспорт
бюджетної програми на _____ рік

 

1.

______________
(
КПКВК ДБ)

__________________________________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2.

______________
(
КПКВК ДБ)

__________________________________________________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

______________
(
КПКВК ДБ)

_________
(
КФКВК)

________________________________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ________ тис. гривень, у тому числі загального фонду _________ тис. гривень та спеціального фонду ________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

_________________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми _______________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника / державний секретар

 
 
____________
(підпис)

 
 
__________________________
(
ім'я та прізвище)

Погоджено:

Міністерство фінансів України
Міністр фінансів України / перший заступник або заступник Міністра фінансів України

 
 
____________
(підпис)

 
 
__________________________
(
ім'я та прізвище)

Дата погодження

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

(паспорт в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 01.11.2004 р. N 687
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 14.04.2006 р. N 363,
 від 17.01.2007 р. N 15
,
 у редакції
наказів Міністерства фінансів України
 від 14.01.2008 р. N 19
,
 від 29.12.2008 р. N 1549
,
 від 24.12.2009 р. N 1513
,
 від 16.12.2010 р. N 1568
,
 від 12.12.2011 р. N 1605
,
 від 14.12.2015 р. N 1130
,
від 05.10.2018 р. N 813
,
від 21.12.2018 р. N 1083
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.12.2019 р. N 527)

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на _______ рік

1.

______________
(
КПКВК ДБ)

_________________________________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2.

______________
(
КПКВК ДБ)

_________________________________________________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

______________
(
КПКВК ДБ)

_________
(
КФКВК)

______________________________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми _______________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціа-
льний фонд

разом

загальний фонд

спеціа-
льний фонд

разом

загальний фонд

спеціа- льний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Код

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Вінницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Волинська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Дніпропетровська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Донецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Закарпатська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Запорізька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Київська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Кіровоградська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Луганська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Львівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Миколаївська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Одеська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Полтавська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Рівненська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Сумська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Тернопільська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Харківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Херсонська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Черкаська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Чернівецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Місто Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Місто Севастополь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

______________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

 
_____________
(підпис)

_______________________
(
ім'я та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 
 
_____________
(підпис)

_______________________
(
ім'я та прізвище)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

(інформація про виконання паспорта бюджетної програми в
 редакції
наказів Міністерства фінансів України від 01.11.2004 р. N 687,
 від 14.01.2008 р. N 19
,
 від 29.12.2008 р. N 1549
,
 від 24.12.2009 р. N 1513
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568
,
 у редакції
наказів Міністерства
 фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605
,
від 14.12.2015 р. N 1130
,
від 05.10.2018 р. N 813
,
від 21.12.2018 р. N 1083
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.12.2019 р. N 527)

План заходів щодо виконання бюджетної програми на ____ рік

План заходів виключено

(наказ доповнено планом заходів згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2008 р. N 19
,
 план заходів виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513)

____________

Опрос