Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях на воздушном транспорте

Минтранс
Приказ, Инструкция от 23.12.2002 № 911
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті

Наказ Міністерства транспорту України
від 23 грудня 2002 року N 911

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2003 р. за N 39/7360

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 22 листопада 2005 року N 778)

На виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1207 "Про внесення змін до Положення про Державний департамент авіаційного транспорту", інших нормативних актів, що регулюють безпеку польотів, та з метою дотримання законності при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвищення ефективності правозастосовної діяльності посадових осіб цивільної авіації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті (надалі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Максимов В. О.):

2.1. Подати зазначену Інструкцію в п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести вимоги зазначеної Інструкції до відома суб'єктів авіаційної діяльності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Державного секретаря Демиденка А. Ф.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкцію видано відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, Повітряного кодексу України, Закону України "Про транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1207, інших законів і нормативних актів, що регулюють діяльність цивільної авіації.

1.2. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті та притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та відомчої належності і громадян у разі порушення ними правил безпеки польотів та інших норм на повітряному транспорті визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та цією Інструкцією.

2. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

2.1. Про вчинення адміністративного правопорушення на повітряному транспорті уповноважені на те посадові особи складають протокол на спеціальному бланку (додаток 1).

2.2. Складати протокол про адміністративні порушення правил безпеки польотів - стаття 111 КУпАП (крім порушень, учинених на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках); порушення правил поведінки на повітряному транспорті - частина перша статті 112 КУпАП; порушення правил міжнародних польотів - стаття 113 КУпАП; порушення правил пожежної безпеки на повітряному транспорті - частина друга статті 120 КУпАП, а також порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті, - стаття 137 КУпАП, мають право уповноважені на те посадові особи органів повітряного транспорту, а також можуть складати протоколи посадові особи повітряного транспорту, яким відповідно до статті 228 КУпАП надано право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

2.3. Відповідно до статті 255 КУпАП посадові особи органів повітряного транспорту також уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 112 КУпАП (Порушення правил фотографування, кінозйомки і користування засобами радіозв'язку з борту повітряного судна), а також частиною третьою статті 133 КУпАП (Порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на повітряному транспорті) та направляти їх у місцеві суди за місцем учинення правопорушення (аеропорту приписки повітряного судна) для притягнення до адміністративної відповідальності.

Відповідно до статті 218 КУпАП правопорушення, вчинені на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих органах міських рад за місцем проживання правопорушника.

Протоколи про такі правопорушення, згідно зі статтею 255 КУпАП, складаються посадовими особами, які уповноважені відповідними міністерствами, іншими органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать зазначені аеродроми.

2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, стосовно якої він складений.

2.5. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо. Протокол складається за кожним фактом адміністративного правопорушення.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень (у випадку, коли матеріали будуть розглядатися однією посадовою особою одночасно), можна складати про всі правопорушення один протокол, в якому вказуються всі факти правопорушень, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, що були порушені. При розгляді такого протоколу посадова особа, що виносить постанову, накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

2.6. У відповідності до вимог ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу порушника (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце роботи і посада, місячний заробіток, кількість на утриманні осіб, фактичне місце проживання на час вчинення правопорушення, чи піддавався протягом року адміністративному стягненню);

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення. Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб якомога точніше відповідати вимогам відповідної частини статті КУпАП, а в разі потреби - з відповідним посиланням на нормативний акт, положення якого порушено, і частину статті КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії;

прізвища, адреси свідків і потерпілих у разі їх наявності;

пояснення порушника;

інші відомості, необхідні для вирішення справи (наприклад фіксація вимірювальними приладами несанкціонованих польотів, порушень правил польотів, ведення радіообміну та інше), відмітки про те, чи чинила опір або непокору особа, на яку складається протокол;

якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду громадянинові, підприємству, організації чи установі, то в протоколі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, адреса місця його проживання або назва підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження, ставиться підпис потерпілого або представника підприємства, установи, організації і вказується розмір заподіяної правопорушенням матеріальної шкоди;

у протоколі робиться відмітка про роз'яснення порушнику його прав, що передбачені статтею 268 КУпАП, та про попередження його про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення;

якщо в протоколі відсутня відмітка про попередження порушника про час та місце розгляду справи або порушник відмовився від пояснень та підписання протоколу, посадова особа, в провадженні якої перебувають матеріали про адміністративне правопорушення, повинна повідомити (додаток 2) про це особу, стосовно якої буде розглядатися справа про адміністративне правопорушення, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, щодо часу та місця розгляду справи;

протокол підписується особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, та особою, яка його склала; при наявності свідків, понятих і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами;

у разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, надати пояснення та підписати протокол, у ньому про це робиться відповідний запис, який засвідчується підписами особи, яка склала протокол, та інших осіб, які брали участь у виявленні правопорушення. Відмова порушника від підписання протоколу не є підставою для припинення справи про адміністративне правопорушення.

Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання та робити заяви і клопотання. У разі, коли порушник викладає свої пояснення на окремому аркуші, в протоколі про це робиться відповідна відмітка.

Посадова особа, яка розглядає протокол, виносить рішення про задоволення чи відхилення заяви або клопотання, про що робиться відповідний запис у протоколі.

У випадках, коли в особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, вилучилися документи або речі, що мають значення для розгляду адміністративної справи і прийняття об'єктивного рішення, у протоколі робиться відповідний запис із зазначенням того, які саме документи або речі долучаються до протоколу.

2.7. У разі, коли особа порушника не встановлена (порушник вчинив правопорушення і зник з місця скоєння правопорушення), протокол складається без зазначення у ньому відомостей про особу порушника. Якщо правопорушником завдані матеріальні збитки, протокол негайно направляється в органи внутрішніх справ на повітряному транспорті або в територіальні органи внутрішніх справ для встановлення особи правопорушника.

2.8. Протокол складається в двох примірниках. Оригінал протоколу надсилається посадовій особі, яка буде розглядати справу про адміністративне правопорушення, а копія надсилається рекомендованим листом або вручається особисто правопорушнику.

У разі надсилання матеріалів про правопорушення до органів, які проводять дізнання, досудове слідство чи оперативно-розшукову діяльність, або до суду для притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені частиною другою статті 112 та частиною третьою статті 133 КУпАП, а також притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх, оригінал протоколу надсилається до зазначених органів.

2.9. Відповідно до статті 259 КУпАП з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, правопорушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б могли повідомити необхідні дані про нього.

При вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно, порушника може бути доставлено працівниками воєнізованої охорони у службове приміщення воєнізованої охорони або в міліцію для припинення правопорушень, встановлення особи правопорушника і складення протоколу про правопорушення.

Доставлення правопорушника має бути проведено в якомога короткий строк.

2.10. Відповідно до статей 260, 261, 262 КУпАП з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, з метою встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення допускається адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів.

2.11. Відповідно до статті 262 КУпАП адміністративне затримання особи проводиться, не більш як на три години, старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони - при вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно.

Про адміністративне затримання складається протокол (додаток 3), в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого, а саме: зазначаються повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, фактичне місце проживання на час вчинення правопорушення, документ, який засвідчує особу.

Указуються назва органу внутрішніх справ або іншого приміщення (службове приміщення воєнізованої охорони, громадський пункт охорони порядку тощо), куди доставлено затриманого, адреса місця його розташування, число, місяць, рік, а також час доставлення.

Зазначається частина статті та стаття КУпАП, якою передбачена адміністративна відповідальність особи за вчинення правопорушення, а також мотиви затримання: припинення правопорушення, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, на її прохання, повідомляються її родичі, а також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, про що в протоколі робиться відповідний запис, де вказується, кому саме повідомлено і в який спосіб.

Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі зазначається час, дата повідомлення і кому саме повідомлено.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складання протоколу, а особа, яка була в стані сп'яніння, - з часу її витвереження.

2.12. Перед поміщенням затриманого до службового приміщення, куди його доставлено, відповідно до статті 264 КУпАП може провадитись особистий огляд і огляд речей уповноваженими на те посадовими особами цивільної авіації та воєнізованої охорони.

Про особистий огляд, огляд речей робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання, де вказуються прізвище, ім'я та по батькові та адреси двох понятих.

2.13. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються уповноваженими на те посадовими особами цивільної авіації та воєнізованої охорони, про що в протоколі робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені у затриманого, їх індивідуальні ознаки. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують або повертають власнику, або знищують.

У протоколі про адміністративне затримання робиться перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання, а також відзначається, виявлені чи ні у затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, то в протоколі зазначається, які саме виявлені ушкодження, на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі вказуються час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.

При надходженні під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей заяв чи зауважень, у протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

Проведення особистого огляду і огляду речей засвідчується у протоколі підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

У протоколі про адміністративне затримання вказується дата, час і причина звільнення затриманої особи, які речі або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється, претензії і які саме, що засвідчується підписом цієї особи.

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

3. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ

3.1. У відповідності до вимог ст. 228 КУпАП розглядати справи про адміністративні правопорушення, зазначені в пункті 2.2 цієї Інструкції, та накладати адміністративні стягнення за їх скоєння мають право:

- керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації України та його заступники, а саме: директор Державного департаменту авіаційного транспорту України (далі - Укравіатранс) та його заступники;

- начальник інспекції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації України та його заступник, а саме: начальник Головної інспекції Укравіатрансу з безпеки польотів та його заступник;

- інспектори та регіональні інспектори спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації України, а саме: інспектори та регіональні інспектори Головної інспекції Укравіатрансу з безпеки польотів;

- керівники авіапідприємств та аеропортів або їх заступники;

- начальники служб організації перевезень авіапідприємств та аеропортів;

- посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції;

- командири повітряних суден;

- начальники загонів і окремих команд воєнізованої охорони авіапідприємств (аеропортів).

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 113 КУпАП (порушення правил міжнародних польотів), розглядають і накладають адміністративні стягнення тільки керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації України та його заступники, тобто директор Укравіатрансу та його заступники.

Зазначені посадові особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення у межах своїх повноважень лише під час виконання службових обов'язків.

3.2. Справа про адміністративне правопорушення на повітряному транспорті згідно зі статтею 276 КУпАП розглядається за місцем його вчинення.

3.3. Відповідно до ст. 277 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

3.4. Відповідно до ст. 278 КУпАП посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення розв'язує такі питання:

- чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвокатів.

3.5. Справи, які не належать до компетенції даної посадової особи органів повітряного транспорту, розгляду не підлягають, а матеріали цих справ надсилаються (передаються) разом із супровідним листом на розгляд по суті до відповідних органів.

3.6. Якщо при розгляді справи посадова особа органу цивільної авіації України дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона в триденний строк відповідно до ст. 253 КУпАП надсилає матеріали прокурору чи органу, що проводить досудове слідство або дізнання.

3.7. При з'ясуванні питання, чи підлягає особа адміністративній відповідальності, слід мати на увазі, що:

- адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

У разі вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно з частиною третьою статті 184 КУпАП до відповідальності притягаються батьки або особи, які їх замінюють.

У всіх випадках вчинення неповнолітніми віком до вісімнадцяти років правопорушення на повітряному транспорті посадові особи цивільної авіації, яким надано право розглядати справи про адміністративні правопорушення, надсилають матеріали про вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім до місцевих судів за місцем вчинення правопорушення для притягнення їх або їхніх батьків до відповідальності:

- у разі вчинення військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов'язаними, а також особами рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ правопорушення на повітряному транспорті посадові особи цивільної авіації, яким надано право розглядати справи про адміністративні правопорушення, надсилають матеріали про вчинення адміністративного правопорушення командирам військових частин, начальникам органів внутрішніх справ за місцем проходження служби правопорушниками для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- посадові особи підприємств, закладів, організацій незалежно від форм власності і відомчої належності підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення на повітряному транспорті, пов'язані з недодержанням установлених правил безпеки польотів та інших норм на повітряному транспорті у разі, якщо дотримання встановлених правил безпеки польотів та інших норм на повітряному транспорті входить до їх службових обов'язків. В інших випадках ці особи у разі скоєння ними правопорушень на повітряному транспорті притягуються до адміністративної відповідальності на загальних підставах.

3.8. За результатами розгляду справи посадова особа, уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, приймає постанову за справою про адміністративне правопорушення, у якій виноситься рішення про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи провадженням (додаток 4).

Постанова про закриття справи виноситься у разі, якщо матеріали про адміністративне правопорушення передані на розгляд громадської організації чи трудового колективу (ст. 21 КУпАП) або прийнято рішення про звільнення від адміністративної відповідальності (ст. 22 КУпАП), або матеріали направлені до органів прокуратури, досудового слідства, дізнання (ст. 253 КУпАП) та при наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП.

3.9. Адміністративне стягнення може бути накладено у строки, передбачені ст. 38 КУпАП.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо справи про вчинені правопорушення розглядаються одночасно однією і тією самою посадовою особою органу цивільної авіації України, стягнення накладається в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених правопорушень.

У разі заподіяння адміністративним правопорушенням майнової шкоди громадянинові, підприємству, установі або організації, питання про відшкодування її вирішується в порядку цивільного судочинства.

3.10. Постанова за справою про адміністративне правопорушення виноситься у двох примірниках (оригінал та копія).

У постанові обов'язково вказуються:

- дата і місце розгляду справи;

- посада, найменування органу повітряного транспорту, прізвище та ініціали посадової особи, яка винесла постанову;

- прізвище, ім'я та по батькові (без скорочення), дата та рік народження, адреса місця проживання, місце роботи, посада особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

У розділі "УСТАНОВИВ" зазначаються число, місяць, рік і точний час та місце вчиненого правопорушення, які саме правопорушення вимог, установлених законодавством, вимог безпеки діяльності повітряного транспорту вчинені, прізвище та ініціали правопорушника, зазначаються частина та стаття КУпАП, які передбачають відповідальність за вчинене правопорушення.

У розділі "ПОСТАНОВИВ" з урахуванням усіх обставин згідно зі ст. 284 КУпАП виноситься постанова про накладення стягнення або про закриття справи.

При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу словами зазначаються його сума та назва установи банку, куди він сплачується, а також поточний рахунок банку.

Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.

У разі встановлення за матеріалами справи, що вчиненим правопорушенням завдана матеріальна шкода, у постанові може бути вказано порушнику на необхідність добровільного відшкодування суми цієї шкоди.

Постанова містить указівку про порядок і строк її оскарження.

3.11. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або висилається рекомендованим листом особі, щодо якої винесено постанову (ст. 285 КУпАП), про це робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.

Копія постанови в той самий строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

3.12. Посадова особа повітряного транспорту, що розглядає справу, установивши причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, має право в письмовій формі внести у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі (власнику) пропозиції про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації.

3.13. Постанова за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржена або опротестована у порядку, визначеному статтями 287 - 297 КУпАП.

Скарга на постанову за справою про адміністративне правопорушення подається посадовій особі, яка винесла цю постанову. Отримана посадовою особою скарга протягом трьох діб надсилається разом із справою (протокол про адміністративне правопорушення, пояснення, довідки, інші матеріали, постанова про накладення адміністративного стягнення тощо) вищій посадовій особі або до місцевого суду в залежності від того, кому адресована скарга.

4. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

4.1. Відповідно до статті 299 КУпАП постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.

При оскарженні або опротестуванні вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання посадовою особою органів повітряного транспорту, яка винесла цю постанову, шляхом вручення постанови і вимоги її виконання. Відповідно до ст. 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

У разі зупинення виконання постанови у зв'язку з розглядом скарги або протесту строк давності зупиняється на цей період, а також у зв'язку з відстрочкою виконання постанови перебіг строку давності також зупиняється до закінчення строку відстрочки.

4.2. Виконання постанови про накладення штрафу може бути припинено посадовою особою, яка винесла постанову, у трьох випадках: 1) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу; 2) скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність; 3) смерть особи, щодо якої винесена постанова (ст. 302 КУпАП). Про припинення виконання постанови про накладення штрафу посадова особа цього органу виносить відповідну постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення.

4.3. Якщо негайне виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу є неможливим (хвороба винної сторони, відсутність коштів тощо), посадова особа, яка винесла постанову, згідно зі ст. 311 КУпАП може відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця.

4.4. Згідно зі ст. 305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється посадовою особою, яка винесла постанову.

4.5. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується посадовою особою, яка винесла постанову, шляхом оголошення постанови порушнику, а якщо постанова виноситься за відсутності порушника, - шляхом надсилання копії постанови в порядку і строки, передбачені пунктом 3.11 цієї Інструкції.

4.6. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення (ст. 307 КУпАП).

У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи порушника або за місцезнаходженням його майна.

5. ДІЛОВОДСТВО У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

5.1. Усі матеріали, що стосуються одного правопорушення конкретної особи, посадова особа органу повітряного транспорту, яка вповноважена розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративне стягнення, формує в одну справу про адміністративне правопорушення. Справа формується з протоколу про адміністративне правопорушення, відповідних актів обстеження об'єкта, висновків експертів, письмових пояснень, повідомлень, постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником та інших документів, що мають значення для правильного вирішення справи.

Справа має бути прошита, сторінки пронумеровані та скріплені печаткою з описом документів, що в ній зберігаються, з указівкою на номер аркуша (сторінки), завіряється підписом особи, яка винесла постанову, і здається на зберігання до архіву установи.

Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві в установленому порядку протягом трьох років.

5.2. Постанови після винесення реєструються у спеціальних журналах реєстрації винесених постанов за справами про адміністративні правопорушення (додаток 5).

Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника органу повітряного транспорту та відповідною печаткою.

Журнал реєстрації винесених постанов про адміністративні правопорушення заводиться на кожен рік і після його заповнення по закінченні поточного року зберігається в архіві в установленому порядку протягом трьох років.

 

Начальник юридичного відділу 

Л. О. Решетова 

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

за ч. ____ ст. _____ КУпАП

"___" ____________ 200_ р. 

м. _______________________________
(найменування населеного пункту) 

Я, _______________________________________________________________
                                       (посада, найменування органу повітряного транспорту,
_________________________________________________________________,
                                 прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол) 

склав цей протокол про те, що громадянин(ка):
_________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
                                                                (дата та місце народження)
_________________________________________________________________
                                                                         (громадянство)
_________________________________________________________________
                                                                   (місце роботи і посада)
_________________________________________________________________
                                                                     (місячний заробіток)
_________________________________________________________________
                                                                     (на утриманні осіб)
_________________________________________________________________
                                                                      (місце проживання)
_________________________________________________________________
                                                                         (місце прописки)
_________________________________________________________________
     (чи піддавався(лася) протягом року адміністративному стягненню, дата, яким органом,
_________________________________________________________________.
                                                                         вид стягнення) 

Особа правопорушника засвідчується:
_________________________________________________________________
                                     (вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер)
_________________________________________________________________

Вчинив(ла) правопорушення ________________________________________
                                                                             (дата, час та місце вчинення правопорушення і 
_________________________________________________________________
                                                  суть адміністративного правопорушення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що підпадає під ознаки правопорушення, передбачене ч. __________ ст. __________ КУпАП

Свідки правопорушення:

1. _______________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
                        (адреса)                                                                                                (підпис) 

2. _______________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
                        (адреса)                                                                                                (підпис) 

Потерпілі:
1. _______________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
                        (адреса)                                                                                                (підпис) 

2. _______________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
                        (адреса)                                                                                                (підпис) 

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода
_________________________________________________________________
                                                                         (сума в гривнях) 

Гр. _______________________________________________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться "___" ____________ 200_ р. о "___" год. за адресою:
____________________________

У присутності понятих:

1. _______________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
                        (адреса)                                                                                                (підпис) 

2. _______________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
                        (адреса)                                                                                                (підпис) 

проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений ст. 264 КУпАП, що були в гр. _____________________________________________________________,
                                 (прізвище та ініціали особи, яка притягається до відповідальності)

та згідно зі ст. 265 КУпАП виявлені та вилучені для тимчасового зберігання
__________________________________________________________________
                     (вказати перелік речей, цінностей, документів та їх індивідуальні ознаки) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  

Підписи понятих: 

1. ___________________

2. ___________________ 

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ___________________

Пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності
__________________________________________________________________
   (у разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від пояснення 
__________________________________________________________________
  або підписання протоколу, про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол) 

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ___________________

Заява, клопотання __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Рішення керівника органів повітряного транспорту за заявою, клопотанням
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

До протоколу додається: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Підпис посадової особи, яка склала протокол _________________________

 

Начальник юридичного відділу 

Л. О. Решетова 

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 200_ р. 

N ___________ 

Гр. _______________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові) 

Повідомляємо, що згідно з Протоколом про адміністративне правопорушення, складеним _____________________________________________________________,
                              (посадова особа органів повітряного транспорту, прізвище, ініціали) 

від "___" ____________ 200_ р. розгляд справи про ______________________
__________________________________________________________________
                                                  (викладення обставин правопорушення) 

відбудеться "___" ____________ 200_ р. о ______________ год. за адресою:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Прошу ____________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ініціали) 

з'явитися на розгляд справи як ________________________________________
__________________________________________________________________
    (вказати в якості кого: правопорушника, свідка, потерпілого, перекладача, експерта і т. ін.) 

У разі нез'явлення особи, яка притягається до відповідальності, при наявності даних про її несвоєчасне повідомлення про час і місце розгляду справи і, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, справа розглядатиметься у її відсутність (ст. 268 КУпАП).

Посадова особа, яка розглядає справу _____________________________
                                                                                            (посада, підпис, прізвище, ініціали) 

 

Начальник юридичного відділу 

Л. О. Решетова 

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне затримання

"___" ____________ 200_ р. 

м. _______________________________
     (найменування населеного пункту) 

Я, _______________________________________________________________
                                                   (посада, орган повітряного транспорту,
__________________________________________________________________
                                                         прізвище, ім'я та по батькові особи,
_________________________________________________________________,
                                                                яка склала протокол)

склав цей протокол про адміністративне затримання громадянина(ки):

_______________________________________ "___" ____________ 19__ року
                          (прізвище, ім'я та по батькові) 

народження, що проживає ___________________________________________
__________________________________________________________________
                   (адреса постійного місця проживання, документ, що засвідчує особистість)
_________________________________________________________________,

який(а) доставлений(на) в службове приміщення _______________________
                                                                                                                                 (назва та адреса)
_________________________________________________________________

"___" ____________ 200_ року о "___" год. "___" хв. у зв'язку із вчиненням правопорушення, передбаченого ___________________________________________
                                                                       (стаття, пункт, найменування нормативного акта, що 
__________________________________________________________________,
                          передбачають відповідальність за скоєння даного правопорушення) 

для ______________________________________________________________
(мотиви затримання: припинення адмінправопорушення, складання протоколу про адміністративне правопорушення, для розгляду справи тощо)

Гр. _______________________________________________________________

роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП, "___" ____________ 200_ р.

Підпис затриманої особи ________________________________

Про місце перебування затриманого(ної) особи, за його (її) проханням згідно зі ст. 261 КУпАП повідомлено ______________________________________________
                                          (родичі, адміністрація за місцем роботи або навчання; номер телефону)
__________________________________________________________________

Перед поміщенням до кімнати для затриманих у адміністративному порядку в присутності понятих:

1. _______________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові) 

що мешкає за адресою: ______________________________________________

2. ________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові) 

мешкає за адресою: _________________________________________________

був проведений особистий огляд та огляд речей, передбачений ст. 264 КУпАП, що були в затриманого(ної) _______________________________________
                                                                                                         (прізвище, ініціали) 

У затриманого(ної) у присутності понятих знайдені та вилучені для тимчасового зберігання __________________________________________________
                                        (речі, цінності, документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом 
__________________________________________________________________
правопорушення; їх індивідуальні ознаки, а при необхідності - місця та обставини їх виявлення)
__________________________________________________________________

Затриманий(на) одягнутий(та) _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________

При особистому огляді тілесні ушкодження _____________________ виявлені 
__________________________________________________________________
                                        (які саме, чи викликалась медична допомога, година, 
__________________________________________________________________
                                 номер виклику і бригада карети швидкої медичної допомоги) 

Заява та зауваження, зроблені при затриманні та огляді __________________
__________________________________________________________________
                                                                 (вказати, ким і яке саме)
__________________________________________________________________

Підпис працівника, що робив огляд ___________________________________

Підпис затриманого(ної) ____________________________________________

Підпис понятих ____________________________________________________

Гр. ________________________ звільнений(на) "___" ____________ 20__ р. о "___" год. "___" хв.

Причина звільнення ________________________________________________

При звільненні одержав(ла) __________________________________________
                                                                                (зазначається, що повернуто, та претензії) 

Підпис затриманої особи ____________________________________________

Підпис посадової особи _____________________________________________

 

Начальник юридичного відділу 

Л. О. Решетова 

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

ПОСТАНОВА
за справою про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 200_ р. 

м. _______________________________
     (найменування населеного пункту) 

Я, ________________________________________________________________
                                        (посада, найменування органу повітряного транспорту,
_________________________________________________________________,
                                           прізвище, ініціали особи, яка склала постанову) 

розглянувши матеріали адміністративної справи відносно гр.:
__________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
                                            (число, місяць і рік народження, місце народження)
__________________________________________________________________
                                                                     (місце проживання)
__________________________________________________________________
                                                                  (місце роботи, посада) 

Документ, який засвідчує особу
__________________________________________________________________
                                     (указати документ, коли і ким виданий, серію, номер) 

УСТАНОВИВ:

__________________________________________________________________
   (викласти суть правопорушення, обставини скоєння, які порушення нормативно-правових
__________________________________________________________________
             актів, що регулюють діяльність цивільної авіації, установлені при розгляді справи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

та заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи
__________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові, в якості кого приймає участь у розгляді справи)
_________________________________________________________________,

дійшов висновку, що гр. ____________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ініціали)
скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене ч. _______ ст. __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ПОСТАНОВИВ

Визнати гр. _______________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ініціали)
винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. __ ст. __ КУпАП, та накласти стягнення у вигляді _______________________________
                                                                                                                       (вид стягнення) 

у розмірі __________________________________________________________
                                                                        (сума штрафу в гривнях) 

або, керуючись ст. ________________________________ КУпАП, враховуючи
__________________________________________________________________,
                                                                     (вказати обставини)
__________________________________________________________________
                      (закрити справу провадженням, матеріали направити по повідомчості,
__________________________________________________________________,
                                                       обмежитись усним зауваженням і т. ін.) 

Рішення щодо вилучених документів, речей ____________________________
__________________________________________________________________
                                           (вказати, яке прийнято рішення відносно них) 

Вилучені документи, речі отримав ____________________________________
                                                                                                      (підпис правопорушника) 

Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289 КУпАП у вищому органі або місцевому суді протягом 10 днів від дня її винесення.

Штраф підлягає сплаті у 15-денний термін з дня вручення постанови або залишення скарги (протесту) без задоволення в установі Ощадбанку України.

Копії платіжних документів подаються в орган повітряного транспорту України, від імені якого було накладено стягнення, у триденний термін з дня сплати.

Своєчасно несплачений штраф буде примусово стягнутий у порядку, встановленому законодавством.

Посадова особа, яка винесла постанову ________________________
                                                                                               (підпис)    (прізвище, ініціали) 

М. П.

Постанову одержав _________________________________________________
                        (підпис, дата отримання постанови особою, яка притягається до відповідальності) 

Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом
______________________________
  (число, місяць, рік, N квитанції /реєстру/) 

 

Начальник юридичного відділу 

Л. О. Решетова 

 

Титульна сторінка (обкладинка)

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті

______________________________________________
(найменування органу повітряного транспорту)
______________________________________________

Почато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Ліва сторінка журналу

N
з/п 

Дата реєстрації та N справи, де зберігаються адмін. матеріали 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протокол. Дата складання протоколу 

Прізвище, ім'я та по батькові правопорушника та його адреса 

Дата вчинення правопорушення та його стисла суть 

Права сторінка журналу

Прізвище та ініціали посадової особи, яка розглядала адмінматеріал 

Дата розгляду адмінматеріалу, прийняте рішення 

Дата вручення постанови правопорушнику або надсилання рекомендованим листом 

Відмітка про виконання адміністративного стягнення 

Примітка 

10 

Примітка:

Номер справи можна присвоювати за порядковим номером реєстрації з вказанням через дефіс (-) або дріб (/) року складання.

Наприклад:

Справа N 001/02, тобто справа N 1 за 2002 рік.

Можливо й інший порядок реєстрації справ, який встановлюється службою діловодства.

 

Остання сторінка журналу (обкладинка)

У цьому журналі пронумеровано й
прошнуровано ___________ сторінок

Підпис особи, яка веде діловодство в
органі повітряного транспорту
                                      ______________________
                                                                          (П. І. Б.) 

Печатка: "Для довідок"

 

Начальник юридичного відділу 

Л. О. Решетова 

Опрос