Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о перемещении валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платежных документов, других банковских документов и платежных карточек через таможенную границу Украины

Национальный банк
Постановление от 12.12.2002 № 502
Утратил силу

Зміни до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 лютого 2003 року N 54)

1. Абзац третій підпункту "б" пункту 1.1 розділу III замінити новими абзацами такого змісту:

"коштів загальною сумою до 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, за довідками уповноваженого банку України (далі - уповноважений банк) на вивезення іноземної валюти за формою 01 (додаток 3) та формою 06 (додаток 10):

готівкою, що знята з власного рахунку в іноземній валюті в уповноваженому банку,

та/або готівкою, що куплена через касу або пункт обміну валюти уповноваженого банку (лише для фізичних осіб - резидентів),

та/або дорожніми чеками3, купленими через касу уповноваженого банку,

та/або карткою Visa Travel Money.

____________
3 Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

У довідці за формою 01 (додаток 3), що видається на вивезення картки Visa Travel Money, обов'язково зазначаються її номер та сума, що наперед оплачена фізичною особою на цю картку.

Довідка за формою 06 (додаток 10) видається фізичним особам - резидентам касами уповноваженого банку та пунктами обміну валюти лише для вивезення іноземної валюти 2-ї або 3-ї груп Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий уважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим, дванадцятим.

2. Абзац перший пункту 9 розділу IV викласти в такій редакції:

"9. Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, 01м, 06 (додатки 3, 4, 6, 9, 10), які видаються уповноваженими банками, є бланками суворого обліку і підлягають реєстрації в Журналі обліку видачі довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти за межі України (додаток 7)".

3. Доповнити Інструкцію додатком 10 такого змісту:

___________________________________
                          (повна назва банку)
___________________________________
(адреса каси банку, пункту обміну валюти банку)
___________________________________
           (юридична адреса, N телефону, факсу) 

Довідка N
про вивезення за межі України іноземної валюти

Видана __________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

паспорт серія ____ N __________, виданий ___________________________
                                                                                                             (документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,

про вивезення
іноземної валюти _________________________________________________
                                                           (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
_________________________________________________________________.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.

Місце для штампа

Підпис касира

Дата видачі довідки

Довідка заповнюється у двох примірниках (перший видається клієнту, другий - залишається в банку)".

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

Опрос