Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил приема и отправления международной почты пунктами международного почтового обмена

Государственная таможенная служба, Государственный комитет связи и информатизации Украины
Приказ, Правила от 10.12.2002 № 235/688
Утратил силу

Про затвердження Правил приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України,
Державної митної служби України
від 10 грудня 2002 року N 235/688

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 січня 2003 р. за N 7/7328

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства фінансів України
 від 30 червня 2015 року N 243/608)

Відповідно до Митного кодексу України та Закону України "Про поштовий зв'язок", з метою встановлення порядку обробки, пересилання, а також документального оформлення депеш з поштовими відправленнями у пунктах міжнародного поштового обміну України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну (далі - Правила), що додаються.

2. Відділу стратегії розвитку поштового зв'язку Держкомзв'язку України (Гавриш Н. Г.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до підприємств (операторів) поштового зв'язку, які в установленому порядку надають послуги з пересилання міжнародних поштових відправлень.

3. Секретаріату Держмитслужби України забезпечити доведення цього наказу до митних органів.

4. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила приема и отправки международной почты пунктами международного почтового обмена СССР", затверджені Головним поштовим управлінням Міністерства зв'язку СРСР, 1982 р.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомзв'язку України Коляденка В. А., заступника Голови Держмитслужби України Пашка П. В.

 

Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України
 

 
М. Гончар
 

Голова Державної
митної служби України 

 
М. Каленський
 

 

ПРАВИЛА
ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОШТИ ПУНКТАМИ МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ

Ці Правила, розроблені відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку, визначають порядок приймання, відправляння та документального оформлення депеш з поштовими відправленнями у пунктах міжнародного поштового обміну України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються у такому значені:

Депеша - пошта (мішок або декілька мішків з письмовою кореспонденцією, періодичними виданнями, поштою у великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною цінністю, посилками і порожніми мішками /або група посилок, не запакованих у поштову тару/), що відправляються водночас з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до відповідного зарубіжного місця міжнародного поштового обміну іншої країни згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти за однією письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 86 чи CP 87.

Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, який здійснює обробку міжнародних поштових відправлень (далі - МПВ), пред'явлення їх митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення та відправлення за призначенням.

Митниця ПМПО - митний орган, у зоні діяльності якого розташований ПМПО.

Пункт міжнародного поштового обміну (далі - ПМПО) - виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, який здійснює безпосередній обмін депешами з міжнародною поштою із зарубіжними поштовими службами.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. ПМПО організовуються на базі виробничих підрозділів операторів поштового зв'язку, які мають у своїй структурі ММПО, за умови погодження з митним органом України, у зоні діяльності якого передбачається відкриття ПМПО, Держмитслужбою та Держкомзв'язком.

2.2. Обмін депешами із зарубіжними поштовими службами ПМПО можуть здійснювати через підпорядковані їм роз'їзні бригади поштових вагонів міжнародних маршрутів або через служби міжнародних сполучень повітряного, морського або автомобільного транспорту.

2.3. У виробничій діяльності ПМПО керуються цими Правилами, актами Всесвітнього поштового союзу, Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155, Керівництвом з направлення міжнародної пошти, планами направлення вихідних, транзитних депеш та порожніх мішків, Положенням про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затвердженим наказом Державної митної служби України і Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.99 N 680/108, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17.11.99 за N 791/4084 (із змінами і доповненнями).

2.4. На ПМПО покладаються такі функції:

приймання депеш з міжнародною поштою, що надходять наземним, морським і авіатранспортом, з ММПО та ПМПО України;

передача депеш зарубіжним поштовим службам безпосередньо або транспортним (транспортно-експедиційним) компаніям, що надають послуги з перевезення міжнародних вантажів авіаційним, морським, залізничним й автомобільним транспортом (далі - перевізники), якщо перевезення депеш здійснюється за їхнім посередництвом;

приймання депеш безпосередньо від зарубіжних поштових служб або перевізників;

відправляння за призначенням вхідних і транзитних депеш, що надходять від зарубіжних поштових служб;

складання міжнародної документації на відправляння депеш за кордон авіаційним, морським, автомобільним транспортом і поштовими вагонами;

поіменної перевірки вихідних, вхідних і транзитних депеш, складання супровідних документів, оформлення порушень, виявлених при прийманні та перевірці депеш.

2.5. Депеші з міжнародною поштою, що надходять до ПМПО, перевіряються (зовнішній стан поштових речей та посилок, що пересилаються не запакованими у поштову тару, і супровідні документи) та відправляються за призначенням без їх розкриття.

2.6. Працівники ПМПО зобов'язані пред'являти депеші з усіма видами пошти та супровідними документами підрозділам митниці для митного контролю та оформлення.

2.7. Митний контроль за переміщенням депеш з міжнародною поштою територією України здійснюється Держмитслужбою України.

2.8. Підставою для пропуску депеш з міжнародною поштою через митний кордон України є проставлення посадовою особою митниці ПМПО відбитка штампа "Під митним контролем" на накладних здачі CN 37, CN 38, CN 41 та накладних ф. 16 для вхідних депеш, відбитка штампа "Під митним контролем" на накладних ф. 16 - для транзитних депеш, відбитка особистої номерної печатки на накладних здачі CN 37, CN 38, CN 41 - для вихідних депеш.

2.9. Якщо пересилання депеш з міжнародними поштовими відправленнями транзитом через територію України здійснюється без участі операторів поштового зв'язку, то контроль за переміщенням таких депеш здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (із змінами і доповненнями).

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДЕПЕШ З МІЖНАРОДНИМИ ПОШТОВИМИ ВІДПРАВЛЕННЯМИ

3.1. Депеші формуються з:

письмовою кореспонденцією (прості та рекомендовані листи, поштові картки й бандеролі, періодичні видання, дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, мішки "М", секограми, міжнародна комерційна кореспонденція з відповіддю (далі - МККВ));

експрес-листами;

посилками;

поштою у великій кількості;

відправленнями міжнародної прискореної пошти (EMS);

згрупованими поштовими відправленнями з позначкою "Консигнація";

порожньою тарою.

3.2. Депеші розподіляються на:

вихідні, що відправляються ММПО України за кордон;

вхідні, що надходять від зарубіжних поштових служб в Україну;

транзитні, що пересилаються транзитом через територію України.

3.3. Міжнародна пошта, що відправляється з ММПО України за кордон, повинна надходити до ПМПО в запломбованих мішках, контейнерах чи інших ємностях з адресними ярликами. Посилки, що відправляються в суміжні з Україною країни, за погодженням з відповідною поштовою Адміністрацією, можуть пересилатися не запакованими в ємності.

Посилки, що відправляються до зарубіжних країн, пересилаються в мішках, запломбованих свинцевими, а при наявності пристрою, що закривається, - пластмасовими пломбами. Пломби можуть бути виготовлені з легкого металу або пластичного матеріалу з розбірливим зазначенням на них латинськими літерами найменування ММПО.

Громіздкі, крихкі посилки або ті посилки, характер яких цього вимагає, можуть пересилатись не запакованими в ємності. Для визначення депеші, до якої вони належать, на такі посилки повинен наклеюватися ярлик CP 83 або CP 84. Ярлики посилок з оголошеною цінністю, що пересилаються не запакованими в ємність, повинні бути позначені літерою "V". Проте посилки, що направляються морським шляхом, за винятком громіздких посилок, повинні пересилатися в ємностях.

Маса мішків з письмовою кореспонденцією, що відправляються за кордон, не повинна перевищувати 30 кг, а маса мішків з відправленнями EMS та з посилками - 32 кг.

3.4. Мішки з міжнародною поштою повинні надходити до ПМПО з адресними ярликами, виготовленими з щільного паперу.

Відповідно до шляху направлення депеш установлені такі форми мішкових ярликів:

CN 34 (CP 83) - для мішків з письмовою кореспонденцією (посилками) депеш, що відправляються наземним або морським транспортом;

CN 35 (CP 84) - для мішків з письмовою кореспонденцією, відправленнями EMS, експрес-листами, посилками депеш, що відправляються авіатранспортом;

CN 36 (CP 85) - для мішків з письмовою кореспонденцією (посилками) депеш S.A.L. (наземних депеш, що перевозяться авіатранспортом).

Залежно від виду та категорії поштових відправлень, що пересилаються в мішку, адресні ярлики застосовуються:

яскраво-червоного кольору - для мішків з рекомендованими поштовими відправленнями, відправленнями з оголошеною цінністю, експрес-листами і письмовими картами;

білого кольору - для мішків з укладенням тільки простих відправлень, що пересилаються наземним і повітряним транспортом, та мішків з укладенням газет, що подаються у великій кількості видавцями чи їхніми уповноваженими і які пересилаються тільки наземним транспортом, за винятком тих, що повертаються відправнику. Відмітки "Journaux" ("Газети") або "JX" проставляються на ярлику білого кольору, якщо в мішки вкладені тільки відправлення цієї категорії;

блакитного кольору - для мішків з укладенням простих відправлень, що пересилаються тільки наземним транспортом, мішків з періодичними виданнями, дрібними пакетами та секограмами. Відмітка   ("Періодичні видання") проставляються на ярлику блакитного кольору, якщо в мішки вкладені тільки відправлення цієї категорії;

зеленого кольору - для порожніх мішків;

фіолетового кольору - для мішків виключно з простими відправленнями у великій кількості;

жовто-червоного кольору - для мішків з посилками;

білого кольору з червоно-синіми смужками по краях з логотипом EMS - для мішків з відправленнями EMS.

3.5. На адресних ярликах депеш з міжнародною поштою, що пересилаються наземним транспортом, зазначається: найменування ММПО відправляння депеш, країна призначення та найменування зарубіжного ММПО, номер депеші, дата її відправляння, маса, шлях прямування. При пересиланні мішків з рекомендованими відправленнями письмової кореспонденції та посилками, на адресних ярликах зазначається їхня кількість. Якщо депеша пересилається морським шляхом, то на адресному ярлику додатково зазначається найменування судна і порт вивантаження.

На адресних ярликах депеш з міжнародною поштою, що пересилаються авіатранспортом, крім того, зазначається номер рейсу літака, аеропорт вивантаження, а при необхідності аеропорт перевантаження. У верхній частині ярлика зазначається відмітка "Par avion" ("Авіа").

На мішкових ярликах авіадепеш з експрес-листами проставляється відмітка "Post Express".

Якщо авіадепеші в одному і тому самому аеропорту перевантажуються без участі поштової служби, то до мішків також додаються ярлики CN 42 оранжевого кольору з відміткою "Transbordement direct" ("Пряме перевантаження").

Адресні ярлики депеш, що відправляються S.A.L., заповнюються у порядку, передбаченому для ярликів депеш, що пересилаються авіатранспортом, лише з різницею, що у верхній його частині зазначається відмітка "S.A.L. наземна, авіашляхом".

На ярликах мішків з порожньою тарою зазначається відмітка "Sacs vides" ("Порожні мішки").

Адресні ярлики заповнюються латинськими літерами і арабськими цифрами. Наявність літери "F" на адресних ярликах яскраво-червоного, жовто-червоного кольорів і білого кольору з червоно-синіми смужками по краю та логотипом EMS свідчать, що в даному мішку пересилаються письмові карти CN 31, CN 32 або посилкові карти CP 86, CP 87. Мішок з літерою "F" називається головним.

4. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ ДЕПЕШ З ВИХІДНОЮ З УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОЮ ПОШТОЮ, ЩО ПЕРЕСИЛАЄТЬСЯ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ

4.1. Депеші з вихідною з України міжнародною поштою разом з трьома примірниками накладних здачі CN 37 (на другому та третьому примірниках яких повинен бути відбиток штампа "Під митним контролем" митниці ММПО, який дозволив випуск цих депеш) (додаток 1) надходять до ПМПО з ММПО за накладною ф. 16 (додаток 2), в якій депеші приписуються із зазначенням виду депеш (LC/AO та CP), їхніх номерів, ММПО призначення, кількості мішків кожної депеші, їхньої маси та загальної кількості мішків. Накладні здачі CN 37 приписуються загальною кількістю.

Депеші з порожньою тарою і накладні здачі CN 47 надходять до ПМПО за накладною ф. 16. На накладних CN 47 відбиток штампа "Під митним контролем" митниці ММПО, яка дозволила випуск депеш, не проставляється.

4.2. Приймання та перевірка депеш здійснюється двома працівниками ПМПО у присутності посадової особи митниці ПМПО.

При прийманні мішків з ярликами яскраво-червоного, жовто-червоного кольорів і білого кольору з червоно-синіми смужками по краю та логотипом EMS, а також поштових посилок, що пересилаються не запакованими в ємність, працівники ПМПО звіряють їх з даними накладної здачі CN 37. Водночас перевіряється зовнішній стан посилок (цілість оболонки, перев'язу, печаток) та мішків (цілість оболонки, пломб, перев'язу), а за адресами ярлика - ММПО призначення депеш.

Мішки з ярликами білого, блакитного, зеленого і фіолетового кольорів приймаються загальним рахунком з перевіркою їхнього зовнішнього стану та адресування.

Перевірка за депешами кількості прийнятих мішків з ярликами білого, блакитного, зеленого і фіолетового кольорів здійснюється після закінчення обміну.

Якщо з будь-яких причин перевірити поіменно міжнародну пошту неможливо, то вона приймається загальним рахунком з ретельним оглядом зовнішнього стану поштових речей, особливо мішків з ярликами яскраво-червоного і жовто-червоного кольорів, а також поштових посилок, що пересилаються не запакованими в ємність. Після закінчення обміну одержана пошта перевіряється поіменно.

Працівники ПМПО, які брали участь в обміні пошти, розписуються за прийняту пошту в накладній ф. 16 із зазначенням фактичної кількості (літерами) одержаних мішків (посилок), накладних здачі CN 37 та години приймання. Крім того, на накладній ф. 16 проставляється відбиток календарного штемпеля. Перший примірник накладної ф. 16 долучається до документів ПМПО України.

4.3. У разі недоодержання одного або декількох мішків депеш, приписаних до накладної ф. 16, складається акт ф. 51-1 у трьох примірниках. Перший примірник акта ф. 51-1 надсилається виробничому підрозділу, який здав пошту до ПМПО, другий - до ММПО України, яке формувало депешу, третій долучається до документів ПМПО.

На фактичну кількість пошти складається накладна здачі CN 37 і депеша передається для відправляння за призначенням.

Відповідні виробничі підрозділи при надходженні акта ф. 51-1 зобов'язані провести перевірку викладених в ньому фактів і про наслідки повідомити ПМПО.

4.4. Після перевірки депеш посадова особа митниці ПМПО проставляє на другому та третьому примірниках накладних здачі CN 37 відбиток особистої номерної печатки.

До передачі депеш зарубіжним поштовим службам (перевізникам) вони зберігаються в ПМПО у порядку, який забезпечує їх схоронність.

4.5. На підставі накладних здачі CN 37, складених в ММПО формування депеш, ПМПО складає загальну накладну здачі CN 37, за якою здійснюється здавання депеш з міжнародною поштою зарубіжній поштовій службі. Працівник зарубіжної поштової служби, який приймає пошту, зазначає кількість (літерами) одержаних мішків (посилок), накладних здачі CN 37 та години приймання й ставить свій підпис. Відмітка засвідчується підписом і відбитком календарного штемпеля або штампа його служби.

4.6. У разі перевезення депеш з міжнародною поштою автомобільним транспортом оператора поштового зв'язку загальна накладна здачі складається у п'яти примірниках:

перший примірник загальної накладної здачі CN 37 (з доданням одного примірника накладних здачі CN 37, складених в ММПО формування депеші) направляється з поштою до зарубіжного ПМПО;

другий (з доданням одного примірника накладних здачі CN 37, складених в ММПО формування депеші) долучається до документів ПМПО;

третій (з доданням одного примірника накладних здачі CN 37, складених в ММПО формування депеші) передається митниці ПМПО;

четвертий (з відміткою зарубіжної поштової служби про приймання пошти) долучається до документів ПМПО;

п'ятий - передається митному органу в пункті пропуску за межі митної території України.

На вимогу митних органів кількість примірників загальної накладної здачі CN 37 може бути збільшена.

Кузови автомобілів, якими перевозяться депеші, опломбовуються посадовою особою митниці ПМПО та працівником ПМПО. Номери пломб зазначаються у загальній накладній здачі CN 37, на якій посадова особа митниці ПМПО проставляє відбиток штампа "Під митним контролем".

4.7. У разі перевезення депеш автомобільним транспортом перевізником перший примірник накладної здачі CN 37 призначається для зарубіжного ММПО, на другому примірнику проставляється відмітка перевізника про приймання пошти і він долучається до документів ПМПО, третій примірник з відміткою зарубіжної поштової служби зберігається в перевізника, четвертий - передається митниці ПМПО, п'ятий примірник передається митному органу в пункті пропуску за межі митної території України.

4.8. Якщо перевезення депеш здійснюється морським транспортом, то ПМПО загальну накладну здачі CN 37 (додаток 3) складає в п'яти примірниках:

два примірники накладної здачі CN 37 пересилаються разом з поштою в контейнері, один з них з відміткою зарубіжної поштової служби про приймання депеш повертається ПМПО;

два примірники передаються митниці ПМПО (один залишається в митниці ПМПО, другий - надсилається до митниці ММПО);

один (з відбитком особистої номерної печатки посадової особи митниці ПМПО, яка дозволила випуск пошти за кордон, та відміткою морської служби перевезення про приймання депеш) долучається до документів ПМПО.

4.9. Відправляння за кордон депеш з вихідною з України міжнародною поштою здійснюється згідно з планами направлення вихідної з України за кордон міжнародної письмової кореспонденції та посилок, що пересилаються наземним транспортом.

5. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ ДО ММПО ДЕПЕШ З ВХІДНОЮ В УКРАЇНУ МІЖНАРОДНОЮ ПОШТОЮ, ЩО ПЕРЕСИЛАЄТЬСЯ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ

5.1. Приймання депеш з міжнародною поштою від зарубіжної поштової служби (перевізника) здійснюється за накладними здачі CN 37, що надаються в двох примірниках. Перший примірник накладної разом з поштою призначений ПМПО України, другий - з відміткою ПМПО про приймання пошти повертається зарубіжній поштовій службі, яка здає депеші.

5.2. У разі перевезення депеш з міжнародною поштою автомобільним транспортом посадова особа митниці ПМПО перевіряє цілість опломбування кузова автомобіля, яким здійснюється їхнє перевезення.

5.3. У разі відсутності накладної здачі CN 37 ПМПО, що здійснює приймання депеш, повинен скласти накладну здачі CN 37 у трьох примірниках на фактично одержану пошту. Два примірники накладної здачі CN 37 разом з перевірним повідомленням CN 43 направляються зарубіжному ММПО формування депеш, із яких один примірник накладної здачі CN 37 після перевірки і відповідного підтвердження зарубіжним ММПО повертається ПМПО.

5.4. Приймаючи мішки з ярликами яскраво-червоного, жовто-червоного кольорів і посилки, що пересилаються не запакованими в ємності, працівники ПМПО України звіряють їх дані з записом в накладній здачі CN 37. Водночас перевіряється зовнішній стан мішків або посилок, цілість пломб, перев'язу, ММПО призначення депеш за адресними ярликами.

Мішки з білими, блакитними, фіолетовими і зеленими ярликами приймаються загальним рахунком з перевіркою їх зовнішнього стану та адресування. Після закінчення обміну за накладними здачі CN 37 здійснюється перевірка кількості мішків в депешах та маса всіх мішків.

Якщо буде встановлена розбіжність фактичної маси мішка з масою, зазначеною на ярликах CN 34 або CP 83, на 200 або менше грамів, то дані зарубіжного ММПО вважаються правильними. Якщо розбіжність маси буде перевищувати 200 грамів, маса на ярлику і в накладній здачі CN 37 виправляється, про що зарубіжне ММПО подачі депеші повідомляється перевірним повідомленням CN 43 або CP 78, яке відправляється електронною поштою (факсимільним зв'язком) чи пересилається простим порядком якнайшвидшим шляхом (повітряним або наземним). У разі проходження депеш транзитом через інші країни перевірне повідомлення CN 43 або CP 78 направляється також останній проміжній зарубіжній поштовій установі.

5.5. При надходженні до ПМПО мішків з ярликами яскраво-червоного та жовто-червоного кольору в дефектному стані або якщо є припущення щодо пошкодження вкладення, мішок розкривається для перевірки, після чого мішок з вкладенням у тому стані, в якому він надійшов, вкладається в інший мішок. Дані з початкового ярлика переносяться на новий ярлик, на якому проставляється відбиток календарного штемпеля і відмітка (Перезапаковано в...). На перезапаковану депешу складається перевірне повідомлення CN 43 або CP 78 у чотирьох примірниках, із яких один вкладається в перезапаковану депешу, два - відправляються зарубіжному ММПО, звідки одержана депеша, один - долучається до документів ПМПО. Якщо відправляння депеш здійснювала зарубіжна установа міжнародного поштового обміну, що не є ММПО формування депеш, перевірне повідомлення складається в п'яти примірниках, із яких один направляється також цій установі.

На накладній здачі CN 37 проставляється відмітка щодо одержання депеші в пошкодженому стані, яка засвідчується підписами працівників ПМПО України та зарубіжної поштової служби (перевізника), які брали участь в обміні пошти, з проставленням відбитків календарних штемпелів (штампів) ПМПО України та цієї поштової служби (перевізника).

У разі перепакування мішків з вхідною міжнародною поштою ПМПО України складає акт ф. 51-2 у двох примірниках, перший примірник якого разом з перепакованими мішками направляється за призначенням до відповідного ММПО України, другий примірник долучається до документів ПМПО.

5.6. У разі невідповідності фактично одержаної пошти (нестача або надлишок мішків), у накладній здачі CN 37 робиться відповідна відмітка. Наприклад: "Прийнято двадцять два мішки. Не виявилось одного мішка з письмовою кореспонденцією за депешею N 15 з Москви РСІ-1". Відмітка засвідчується підписами працівників ПМПО України та зарубіжної поштової служби (перевізника), які здійснювали обмін пошти, з проставленням відбитків календарних штемпелів (штампів) ПМПО України та цієї поштової служби (перевізника).

5.7. Депеші з вхідною в Україну міжнародною письмовою кореспонденцією та посилками разом з накладними здачі CN 37, складеними зарубіжним ММПО, пред'являються митниці ПМПО для митного контролю.

На накладних здачі CN 37 посадова особа митниці ПМПО ставить відбиток штампа "Під митним контролем".

5.8. Накладні здачі CN 37 та депеші з вхідною в Україну міжнародною поштою приписуються в ПМПО до накладних ф. 16, що адресуються до відповідного ММПО. У накладній ф. 16 зазначаються номери депеш, вид депеш (LC/AO, CP), ММПО призначення, кількість мішків та ящиків кожної депеші та загальна кількості мішків, а також маса кожної депеші. Накладні здачі CN 37 приписуються загальною кількістю.

Накладні ф. 16 складаються у чотирьох примірниках. На кожному примірнику накладної ф. 16 посадова особа митниці ПМПО ставить відбиток штампа "Під митним контролем", після чого пошта разом з двома примірниками накладної ф. 16, один із яких підлягає передачі підрозділу митниці ММПО, та накладною здачі CN 37 направляється до ММПО. Третій примірник накладної ф. 16 передається митниці ПМПО, яка дозволила ввезення пошти в Україну, четвертий - долучається до документів ПМПО.

5.9. Депеші з вхідною в Україну міжнародною письмовою кореспонденцією, посилками, порожньою тарою з ПМПО відправляються до відповідних ММПО України згідно з Планом направлення внутрішньої пошти.

5.10. До відправляння за призначенням депеші з міжнародною поштою і супровідними документами зберігаються в ПМПО в порядку, що забезпечує їх схоронність.

5.11. При передачі депеш в поштові вагони (автомобілі) здійснюється перерахунок їхньої кількості. При цьому перевіряється належність кожній депеші мішків з ярликами яскраво-червоного, жовто-червоного кольору і посилок, що пересилаються не запакованими в ємність.

6. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ ТРАНЗИТНИХ ДЕПЕШ, ЩО ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ

6.1. Транзитні депеші з міжнародною поштою приймаються від зарубіжних поштових служб (перевізників) у порядку, визначеному в пунктах 5.1 - 5.6 цих Правил.

6.2. Транзитні депеші, що пересилаються територією України, повинні бути опломбовані зарубіжними ММПО.

6.3. Прийняті від зарубіжних поштових служб (перевізників) транзитні депеші відправляються, після пред'явлення їх митниці ПМПО та одержання дозволу на пересилання територію України, до ПМПО України, який здійснює обмін з відповідною зарубіжною поштовою службою, згідно з Планом направлення транзитних депеш.

6.4. Відправляння транзитних депеш з ПМПО України, який приймає депеші, до ПМПО України, який їх здає відповідній зарубіжній поштовій службі, здійснюється за накладними ф. 16, що складаються у чотирьох примірниках.

На всіх примірниках накладної ф. 16 посадова особа митниці ПМПО проставляє відбиток штампа "Під митним контролем".

Два примірники накладної ф. 16 разом з накладною здачі CN 37 відправляються разом з депешами до ПМПО України, який здає пошту зарубіжній поштовій службі, третій долучається до документів ПМПО, який прийняв депеші, четвертий - передається митниці ПМПО, яка дозволила їх пересилання територією України.

6.5. Пересилання транзитних депеш і накладних здачі CN 37 територією України до випускного ПМПО України здійснюється у порядку, який забезпечує їхню схоронність.

6.6. ПМПО України, який здає відповідній поштовій службі транзитні депеші, на підставі накладних здачі CN 37, одержаних з-за кордону, складає загальну накладну здачі CN 37 (додаток 4) у трьох примірниках.

Транзитні депеші, що надійшли до ПМПО України для передачі зарубіжним поштовим службам (перевізникам), накладні ф. 16, накладні здачі CN 37, складені зарубіжним ММПО, та загальні накладні здачі CN 37 пред'являються митниці ПМПО на митний контроль.

Митниця ПМПО за наявності на накладних ф. 16 відбитка штампа митниці ПМПО, яка дозволила їх пересилання територією України, непошкоджених пломб, печаток, оболонок, перев'язу на мішках, а також якщо їхня кількість відповідає зазначеній у накладних здачі CN 37, випускає депеші за кордон. Дозвіл на відправляння депеш за кордон оформляється шляхом проставлення на другому та третьому примірниках загальної накладної здачі CN 37 відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці ПМПО. Один примірник загальної накладної здачі CN 37 з відбитком особистої номерної печатки посадової особи митниці залишається в митниці ПМПО.

6.7. Депеші з порожньою тарою і накладні здачі CN 47 надходять до ПМПО за накладними ф. 16. На накладних здачі CN 47 відбиток особистої номерної печатки посадової особи підрозділу митниці ПМПО не проставляється.

6.8. Здавання міжнародної транзитної пошти зарубіжній поштовій службі здійснюється за загальною накладною здачі CN 37 у порядку, зазначеному в пункті 4.5.

Накладна здачі CN 37 може бути складена в чотирьох примірниках, якщо перевезення депеш між двома відповідними ММПО здійснюється при посередництві перевізника. У цьому разі перевізнику передається два примірники накладної, із яких один передається зарубіжній поштовій службі разом з депешами, другий з відміткою зарубіжної поштової служби про приймання пошти повертається ПМПО України, третій примірник накладної здачі CN 37 з відміткою перевізника про приймання пошти долучається до документів ПМПО України, четвертий - передається підрозділу митниці ПМПО.

6.9. Порушення, виявлені при прийманні транзитних депеш від зарубіжної поштової служби (пошкодження мішків, нестача депеші, мішка), оформляються у порядку, передбаченому пунктами 5.3 - 5.6 цих Правил.

7. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ ДЕПЕШ З ВИХІДНОЮ З УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОЮ ПОШТОЮ, ЩО ПЕРЕСИЛАЄТЬСЯ АВІАТРАНСПОРТОМ

7.1. Депеші з вихідною з України міжнародною поштою, порожньою тарою, що пересилаються авіатранспортом, та депеші S.A.L. з ММПО надходять до ПМПО за накладними CN 38 (додаток 5), CN 41 (додаток 6), CN 47 з припискою їх до накладної ф. 16 (додаток 7).

Накладні CN 38, CN 41, CN 47 складаються в п'яти примірниках для кожного аеропорту посадки. На другому та третьому примірниках накладних CN 38, CN 41 повинен бути відбиток штампа "Під митним контролем" митниці ММПО, що дозволила випуск пошти за кордон. Відбиток штампа "Під митним контролем" митниці ММПО на накладних здачі CN 47 депеш з порожніми мішками не проставляється.

7.2. Приймання та перевірка депеш з міжнародною поштою здійснюється в порядку, викладеному в пунктах 4.2, 4.3 цих Правил. Міжнародні поштові авіавідправлення повинні бути запакованими в мішки синього кольору або в мішки з широкою синьою смужкою, на яких чітко латинськими літерами зазначається належність мішків (найменування ММПО і країна) і відмітка "Postes" ("Пошта").

7.3. Після митного контролю і проставлення посадовою особою митниці ПМПО відбитка особистої номерної печатки авіадепеші та депеші S.A.L. здаються перевізнику, про що робиться відповідна відмітка про приймання пошти на примірнику накладних CN 38, CN 41 (з відбитком особистої номерної печатки посадової особи митниці ПМПО), CN 47, які залишаються в ПМПО. Два примірники накладних передаються працівникам аеропорту, з якого відправляється пошта, два примірники вкладаються в конверт CN 45, що передається на борт літака, із яких один примірник з відміткою про приймання депеш зберігається в аеропорті, другий примірник пересилається разом з депешами до зарубіжного ММПО, якому адресовані накладні CN 38, CN 41, CN 47.

7.4. Відправляння за кордон депеш з вихідною з України авіапоштою, поштою S.A.L. і порожньою тарою здійснюється згідно з планами направлення вихідної з України авіакореспонденції, авіапосилок та порожньої тари.

Порядок погодження планів направлення перевезення пошти авіатранспортом, гарантованих норм завантаження літаків, порядок приймання, строки передачі, оформлення та перевезення пошти, обов'язки авіатранспортних підприємств при затриманні вильоту літаків і вимушених посадок, оформлення порушень правил перевезення пошти повітряними лініями, відповідальність сторін, оплата і розрахунки за перевезення пошти та інші питання регламентуються Правилами перевезення пошти повітряними суднами, затвердженими наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України та Міністерства транспорту України від 08.06.99 N 105/297, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.07.99 за N 435/3728 (далі - Правила перевезення пошти повітряними суднами), а також договорами на перевезення пошти, укладеними між операторами поштового зв'язку й авіакомпаніями.

8. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ ДЕПЕШ З ВХІДНОЮ В УКРАЇНУ МІЖНАРОДНОЮ ПОШТОЮ, ЩО ПЕРЕСИЛАЄТЬСЯ АВІАТРАНСПОРТОМ

8.1. Приймання депеш з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. і порожньою тарою від відповідних служб аеропорту здійснюється за накладними CN 38 (додаток 8), CN 41, CN 47, що надаються в двох примірниках. Перший примірник накладної разом з поштою приймається працівником ПМПО, другий - з відміткою ПМПО про приймання пошти повертається відповідній службі аеропорту.

Якщо не буде оригіналу накладної здачі CN 38, CN 41, CN 47, то ПМПО зобов'язаний прийняти замінну накладну здачі CN 46, складену авіакомпанією. Про це повідомляється ММПО відправляння депеші перевірним повідомленням CN 43 з додатком двох копій замінної накладної здачі CN 46.

8.2. Приймання та перевірка депеш здійснюється двома працівниками ПМПО у присутності посадової особи митниці ПМПО.

Під час приймання пошти перевіряється маса всіх одержаних мішків.

Щодо маси мішків авіадепеш, пріоритетних депеш або депеш з поштою у великій кількості дані ММПО подачі вважаються правильними, якщо фактична маса відрізняється від зазначеної на 100 грамів чи менше, для авіадепеш з відправленнями міжнародної комерційної кореспонденції з відповіддю (МККВ) - на 100 грамів чи менше або на 20 відправлень чи менше, а для депеш S.A.L. - на 200 грамів чи менше.

Приймаючи мішки з ярликами яскраво-червоного, жовто-червоного кольорів, і білого кольору з червоно-синіми смужками по краю та логотипом EMS працівник ПМПО звіряє їх дані з записами в накладних CN 38, CN 41, CN 47, водночас перевіряє справність оболонки мішків, цілість пломб, перев'язку, а за адресними ярликами - ММПО призначення.

Мішки з білими, блакитними, фіолетовими і зеленими ярликами приймаються загальним рахунком з оглядом зовнішнього стану та адресування. Перевірка кількості цих мішків із записом в накладних CN 38, CN 41, CN 47 здійснюється після закінчення приймання пошти.

Якщо в накладних CN 38, CN 41, CN 47 будуть виявлені помилки, то вони негайно виправляються і про них повідомляється перевірними повідомленнями CN 43 або CP 78, які відправляються електронною поштою (факсимільним зв'язком) чи пересилаються простим порядком якнайшвидшим шляхом (повітряним або наземним) останній проміжній зарубіжній поштовій установі та ММПО відправляння депеші.

8.3. Якщо при прийманні депеш з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. і порожньою тарою від авіатранспортного підприємства буде виявлена нестача мішків, накладних CN 38, CN 41, CN 47, будуть виявлені зайві мішки, пошкодження оболонки мішків, перев'язу, пломб, розбіжність маси мішків та інші порушення Правил перевезення пошти повітряними суднами, ці порушення оформляються міжвідомчим актом ф. 52.

Міжвідомчий акт ф. 52 складається в чотирьох примірниках. В акті докладно відображаються виявлені порушення. Акт підписується працівниками ПМПО і служби перевезення аеропорту, які брали участь в обміні пошти.

Два примірники акта передаються службі перевезення аеропорту, два - ПМПО. При незгоді з актом причина обумовлюється при його підписанні.

При одержанні мішків з пошкодженою оболонкою, перев'язом, пломбою або коли легко знімається перев'яз, мішки переважуються, звіряється фактична маса з масою, зазначеною на адресних ярликах і в накладних CN 38, CN 41, CN 47. Якщо виникає припущення щодо незабезпечення збереження вкладення мішків, то для перевірки вкладення мішки розкриваються працівниками ПМПО в присутності працівників митниці та аеропорту, а при необхідності, представника авіакомпанії (як національної, так і іноземної).

Крім міжвідомчого акта ф. 52, працівниками ПМПО складається акт ф. 51-2, в якому докладно зазначається вкладення, що пересилалося в мішку, його маса і виявлені порушення. Акт складається в трьох примірниках за підписами осіб, які брали участь в розкритті пошкодженого мішка. Перший примірник акта передається службі перевезення аеропорту, другий - вкладається в перезапакований мішок, третій долучається до документів ПМПО.

Після оформлення акта ф. 51-2 оболонка розкритого мішка разом з вкладенням, пломбою, ярликом, перев'язом і одним примірником акта ф. 51-2 запаковується в справний мішок, на ярлик якого переносяться адресні дані з початкового ярлика, мішок відправляється за призначенням до відповідного ММПО України.

Крім міжвідомчого акта ф. 52 і акта ф. 51-2 на виявлені порушення та перезапакування в інший мішок працівники ПМПО, в залежності від категорії пошти, складають перевірне повідомлення CN 43 або CP 78 в п'яти примірниках. Перші два примірники перевірного повідомлення направляється до зарубіжної поштової служби, з якої надійшов пошкоджений мішок, третій - до ММПО, яке склало депешу, четвертий долучається до документів ПМПО, п'ятий вкладається в перезапакований мішок для ММПО призначення депеші. Порядок відправляння перевірних повідомлень викладено у пунктах 5.3 - 5.5 цих Правил.

8.4. Після перевірки депеш посадова особа підрозділу митниці ПМПО проставляє на накладних здачі CN 38, CN 41 відбиток штампа "Під митним контролем". Відбиток штампа підрозділу митниці ПМПО на накладних здачі CN 47 депеш з порожньою тарою не проставляється.

8.5. Накладні здачі CN 38, CN 41, CN 47 та депеші з вхідною в Україну поштою приписуються в ПМПО до накладних ф. 16, що адресуються до відповідного ММПО. Накладні ф. 16 складаються у трьох примірниках, на кожному з яких посадова особа митниці ПМПО проставляє відбиток штампа "Під митним контролем". Один примірник накладної ф. 16 передається підрозділу митниці ПМПО.

До відправляння за призначенням депеші з міжнародною поштою і супровідними документами зберігаються в ПМПО порядком, що забезпечує їх схоронність.

9. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ ТРАНЗИТНИХ ДЕПЕШ, ЩО ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ АВІАТРАНСПОРТОМ

9.1. Транзитні депеші з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. і порожньою тарою приймаються ПМПО від відповідних служб аеропортів у такому самому порядку, як і депеші з вхідною в Україну міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. і порожніми мішками.

9.2. Транзитні депеші пересилаються через територію України за пломбами зарубіжних ММПО.

9.3. Транзитні депеші з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. після одержання дозволу митниці на їх пересилання через територію України відправляються згідно з Планом направлення транзитних депеш.

9.4. Транзитні депеші з ПМПО України відправляються за загальними накладними CN 38 (додаток 9), CN 41, CN 47, складеними згідно з Планом направлення транзитних депеш.

Накладні CN 38, CN 41, CN 47 складаються французькою або англійською мовою і арабськими цифрами в п'ятьох примірниках.

Передача авіадепеш, депеш S.A.L. і депеш з порожньою тарою службі перевезення аеропорту здійснюється в порядку, передбаченому в пункті 7.3 цих Правил, а оформлення пошкоджених транзитних депеш - у пунктах 5.3 - 5.6 цих Правил.

10. ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ДНЯ

10.1. Після закінчення робочого дня (зміни) документи на одержану та відправлену пошту щоденно брошуруються в окремі пачки, що нумеруються, з додержанням послідовності передачі пошти.

У кінці робочого дня (зміни) в документах кожної пачки повинні бути підбиті підсумки, в яких зазначається залишок поштових речей (відправлень) від попереднього робочого дня (зміни), загальна кількість поштових речей (відправлень), що надійшли та відправлені протягом дня (зміни) і що залишилися на наступний день.

Щоденні підсумки перевіряються і підписуються двома працівниками, відповідальними за облік і здійснення контролю.

10.2. Рух і залишок поштових речей перевіряється шляхом звірення документів на вхідну і вихідну пошту. При перевірці встановлюється правильність підрахованих і виведених за документами підсумків одержаних і відправлених поштових речей (відправлень).

Документи зброшуровуються в пачки, нумеруються і здаються працівнику, відповідальному за їх збереження, під розписку. Зберігання документів на робочих місцях не дозволяється.

Виробничі документи зберігаються 1,5 року.

У разі виникнення листування з питань розшуку міжнародних поштових відправлень документи, що належать до цих відправлень, зберігаються до закінчення проведення відомчої перевірки.

У кінці роботи іменні речі, у чистому вигляді, здаються на зберігання відповідальним особам. На робочих місцях наводиться належний порядок.

11. ПОРЯДОК ОБЛІКУ МІЖНАРОДНОЇ НАЗЕМНОЇ ТА АВІАПОШТИ В ПМПО (ПОШТОВИХ ВАГОНАХ)

11.1. З метою визначення транзитних і кінцевих витрат за наземну пошту ПМПО України здійснюють облік транзитних депеш з міжнародною письмовою кореспонденцією і посилками за відомостями (додатки 10, 11).

Транзитна пошта обліковується тільки у вхідних ПМПО України.

11.2. ПМПО України при аеропорті здійснює облік вихідних з України і транзитних авіадепеш та депеш S.A.L. за накладними CN 38, CN 41 і відомостями (додаток 12).

11.3. Відомості надаються до виробничого підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним місяцем.

 

Начальник Відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку 

 
Н. Г. Гавриш
 

 

Зразок накладної здачі CN 37 на вихідні депеші з посилками, складеної ММПО, з проставленням на ній відбитка штампа митниці ПМПО

 

Зразок накладної ф. 16, складеної ММПО на вихідні депеші з наземною поштою

 

 

Зразок заповнення накладної здачі CN 37 на вихідні депеші з поштою, що відправляються морським транспортом з відбитком штампа митниці ПМПО

  

 

Зразок заповнення загальної накладної здачі CN 37 на транзитні депеші, що відправляються з ПМПО

  

 

Зразок накладної здачі CN 38 на вихідні депеші з авіапосилками, складеної ММПО, з проставленням на ній відбитка штампа митниці ПМПО

  

 

Зразок накладної здачі CN 41 на вихідні депеші з поштою S.A.L., складеної ММПО, з проставленням на ній відбитка штампа митниці ПМПО

  

 

Зразок складення накладної ф. 16 на вихідні авіадепеші

  

 

Зразок накладної здачі CN 38, що складена зарубіжною установою міжнародного поштового обміну

  

 

Зразок складання ПМПО накладної здачі CN 38 на вихідні авіадепеші

  

 

Відомість
транзитних депеш з письмовою кореспонденцією, що пересилаються наземним транзитом через територію України

за ____________ ____ року

ПМПО ____________________________

Країна та місце подання депеші 

Країна та місце призначення депеші 

Дата надход-
ження 

N депеші

LC/AO 

"M" 

Шлях проходження 

Примітка

кіль-
кість 

маса
(кг) 

кіль-
кість 

маса
(кг) 

надход-
ження 

відправляння

10 

11 

Молдова
—————
Кишинів 

Ізраїль
————
Хайфа 

01.12 

57 

9,3 

автомашина

рейсами ізраїльської судоплавної компанії ZIM 

  

 

Начальник ПМПО
Дата ____________

В. К. Бойко 

 

Відомість
транзитних депеш з посилками, що пересилаються наземним транзитом через територію України

за ____________ ____ року

ПМПО ____________________________

Країна та місце подання депеші 

Країна та місце призначення депеші 

Дата надход-
ження 

N депеші

CP 

Шлях проходження 

Примітка 

кіль-
кість

маса
(кг) 

надход-
ження 

відправляння

Молдова
—————
Кишинів 

Австралія
——————
Сідней 

10.12 

10 

76.800 

автомашина

рейсами ізраїльської судоплавної компанії ZIM 

  

 

Начальник ПМПО
Дата ____________
 

В. К. Бойко 

 

Відомість
обліку транзитної авіапошти, що відправляється через територію України

за ____________ ____ року

ПМПО ____________________________

Дата надход-
ження депеші

N рейсу

ММПО, що складає депешу 

N депеші

Дата складання депеші 

Країна призна-
чення 

Місце призна-
чення 

Аеропорт переванта-
ження 

N рейсу

Куди відправ-
лено 

LC/AO маса (кг)  

CP маса (кг) 

EMS 

10 

11 

12 

13 

 

Начальник ПМПО
Дата ____________

В. К. Бойко 

Опрос