Идет загрузка документа (172 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по бонитировке свиней, Инструкции по ведению племенного учета в свиноводстве и образцов форм племенного учета в свиноводстве

Министерство аграрной политики
Приказ, Инструкция от 17.12.2002 № 396
редакция действует с 14.04.2017

Про затвердження Інструкції з бонітування свиней, Інструкції з ведення племінного обліку у свинарстві та зразків форм племінного обліку у свинарстві

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 17 грудня 2002 року N 396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1027/7315

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 29 жовтня 2009 року N 777
,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10 лютого 2017 року N 50

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" та з метою проведення комплексної оцінки свиней за племінними і продуктивними якостями, забезпечення чіткої організації племінної роботи в галузі наказую:

1. Затвердити Інструкцію з бонітування свиней, що додається.

2. Затвердити Інструкцію з ведення племінного обліку у свинарстві, що додається.

3. Затвердити форми племінного обліку у свинарстві, що додаються:

форма 1-св 

"Картка племінного кнура"; 

форма 2-св 

"Картка племінної свиноматки"; 

форма 3-св 

"Картка обліку продуктивності кнура"; 

форма 4-св 

"Журнал обліку парування (осіменіння) маточного поголів'я свиней"; 

форма 5-св 

"Журнал обліку опоросів свиноматок та приплоду поросят"; 

форма 6-св 

"Журнал обліку вирощування ремонтного молодняку свиней"; 

форма 7-св 

"Звіт про результати бонітування свиней відповідної породи"; 

форма 8-св 

"Станкова картка підсисної свиноматки"; 

форма 9-св 

"Картка оцінки племінних свиней за відгодівельними і м'ясними якостями"; 

форма 10-св 

"Журнал реєстрації молодняку на контрольній відгодівлі"; 

форма 11-св 

"Картка обліку витрачання кормів на контрольній відгодівлі"; 

форма 12-св 

"Журнал обліку м'ясних якостей молодняку на контрольній відгодівлі"; 

форма 13-св 

"Акт відбору молодняку та поставлення його на контрольну відгодівлю"; 

форма 14-св 

"Результати контрольної відгодівлі свиней"; 

форма 15-св 

"Станкова картка контрольної відгодівлі свиней"; 

форма 16-св 

"Картка обліку продуктивності кнура за кількістю та якістю спермопродукції". 

4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.) та Юридичному управлінню (Борковська С. М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Вишневський Л. В., за згодою) видати інструкції, зазначені в пункті 1 і 2.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Мельника Ю. Ф.

 

В. о. Міністра 

С. І. Мельник 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з бонітування свиней

(У тексті Інструкції слова "відбір", "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінено відповідно словами "добір", "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2017 року N 50)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві", визначає порядок проведення бонітування свиней.

1.2. Бонітування свиней - комплексна оцінка тварин за племінними і продуктивними якостями, яка проводиться в усіх господарствах незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, що мають племінних свиней.

1.3. Мета бонітування - визначення комплексного класу свиней, у залежності від якого визначають їх племінне та виробниче призначення.

1.4. Бонітування свиней проводять щорічно протягом року в міру досягнення тваринами певного віку.

1.5. Свиней не бонітують у господарствах, які поставлені на карантин через заразні захворювання. Бонітуванню не підлягають тварини, призначені для відгодівлі та забою на м'ясо. Дволінійних або двопородних свиноматок бонітують за шкалами вихідної материнської породи.

1.6. Організацію та проведення бонітування здійснюють Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій разом із галузевими структурними підрозділами Мінагрополітики й науково-дослідними установами УААН.

1.7. Бонітування поголів'я свиней проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

1.8. Перед бонітуванням комісія проводить:

перевірку індивідуальних (ідентифікаційних) номерів та їх уточнення;

зважування та взяття промірів тварин відповідних статевовікових груп;

перевірку відтворювальної здатності свиноматок і кнурів;

підбиття підсумків оцінки кнурів і свиноматок за власною продуктивністю та якістю потомства;

уточнення записів племінного обліку.

1.9. При бонітуванні комісія:

проводить огляд тварин, аналізує показники їх власної продуктивності, продуктивності батьків та потомства, заповнює відповідні форми обліку;

оцінює тварин за основними ознаками, які характеризують їх продуктивні та племінні якості;

присвоює за основними ознаками такі комплексні класи: еліта-рекорд, еліта, I клас, II клас.

Тварин, що не відповідають мінімальним вимогам для визначення II класу, оцінюють як некласних. Тварин, на які відсутні необхідні дані зоотехнічного обліку, не бонітують.

1.10. Звіт про результати бонітування складають після формування стада з фактичного поголів'я за станом на 1 січня наступного року.

1.11. При бонітуванні свиней виділяють три групи порід:

перша - велика біла, українська степова біла;

друга - полтавська м'ясна, українська м'ясна, червона білопояса, ландрас, уельська, дюрок, п'єтрен, спеціалізовані м'ясні типи (лінії);

(абзац третій пункту 1.11 у редакції наказу
 Міністерства аграрної політики України від 29.10.2009 р. N 777)

третя - миргородська, українська степова ряба, велика чорна.

1.12. За результатами бонітування складається звіт (форма N 7-св) за станом на 1 січня наступного року, який подається підприємством (господарством):

до 20 січня - Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій для затвердження;

до 1 лютого - організаціям (установам), визначеним Міністерством аграрної політики України, для зведення.

1.13. Організації (установи), визначені Міністерством аграрної політики України:

проводять аналіз результатів бонітування свиней у розрізі порід, напрямку їх продуктивності та статевовікових груп;

визначають племінну цінність стад;

подають зведені дані та аналіз бонітування Міністерству аграрної політики України до 25 лютого кожного року.

1.14. Зведені дані та аналіз бонітування використовується для розробки і коригування загальнодержавних програм селекції у свинарстві.

2. Визначення термінів

У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

генеалогічна лінія та родина - групи тварин у межах породи, об'єднаних спільним походженням і кличкою;

заводська лінія (родина) - група племінних тварин, які за походженням належать до високопродуктивного родоначальника (родоначальниці), схожі з ним (нею) за конституцією і продуктивністю, стійко передають свої якості потомкам;

основні кнури і свиноматки - дорослі тварини племінного стада, яких використовують з метою одержання племінного молодняку та поголів'я для відгодівлі;

кнури, що перевіряються, - кнури від першого парування до закінчення їх оцінки за масою потомства при відлученні, після чого переводять в основні або вибраковують;

свиноматки, що перевіряються, - свиноматки від установлення першої поросності до відлучення приплоду, після чого переводять в основні або вибраковують;

племінний молодняк - чистопородні або помісні свинки і кнурці від народження до першого парування (осіменіння), що походять від племінних тварин з відомим походженням і призначені для відтворення стада;

провідна група - найпродуктивніші тварини стада, відібрані від основних кнурів та свиноматок для одержання ремонтного молодняку;

ремонтні кнурці - кнурці від добору (або придбання) на вирощування до першого парування, призначені для заміни вибракуваних кнурів, а також розширення основного стада;

ремонтні свинки - свинки від добору (або придбання) на вирощування до встановлення першої поросності, призначені для заміни вибракуваних свиноматок, а також для розширення основного стада;

спеціалізована лінія (тип) - група тварин, створена методом чистопородного розведення або міжпородного схрещування, яких розводять ізольовано, відселекціонованих у певному напрямку продуктивності, мають подібність за типом будови тіла і високу комбінаційну здатність при поєднанні з породами або спеціалізованими лініями (типами) іншого напрямку продуктивності;

споріднена група - група тварин у заводській лінії (родині), що походить від високопродуктивного предка й об'єднує його потомків у межах 5 - 6 поколінь;

багатоплідність - кількість народжених свиноматкою живих поросят за опорос;

маса гнізда при відлученні - сумарна жива маса поросят у гнізді, зважених індивідуально;

вік досягнення живої маси 100 кг - різниця у днях між датою досягнення живої маси 100 кг і датою народження;

товщина шпику - визначається при досягненні тваринами живої маси 100 кг на рівні 6 - 7-го грудних хребців, відступивши 5 см вправо або вліво від лінії остистих відростків грудних хребців;

довжина тулуба - визначається у встановлені вікові періоди шляхом вимірювання мірною стрічкою від потиличного гребеня до кореня хвоста;

товщина шпику півтуші - визначається при контрольному забої свиней без урахування товщини шкіри над остистими відростками між шостим і сьомим грудними хребцями охолодженої півтуші;

довжина півтуші - визначається при контрольному забої свиней, вимірюється мірною стрічкою від переднього краю лобкового зрощення кісток до переднього краю першого шийного хребця;

об'єм сперми - об'єм профільтрованого еякуляту, який вимірюють у мірному циліндрі чи градуйованій мензурці, нагрітих до температури нативної сперми;

концентрація сперми - кількість сперміїв в 1 мл, яку визначають за допомогою камери Горяєва, оптичного стандарту, фотоелектрокалориметру;

рухливість сперміїв - визначають окомірно за десятибальною шкалою. Кожен бал дорівнює 10 % сперміїв, що мають прямолінійно-поступальний рух.

3. Основні ознаки при визначенні комплексного класу свиней

3.1. Основними ознаками при визначенні комплексного класу молодняку є:

жива маса, сумарний клас батьків - для молодняку до 6-місячного віку;

жива маса, довжина тулуба, конституція, екстер'єр, оцінка за власною продуктивністю та сумарний клас батьків - для молодняку старше 6 місяців.

3.2. Основними ознаками при визначенні комплексного класу свиноматок і кнурів є жива маса, довжина тулуба, конституція, екстер'єр, оцінка за відтворювальною здатністю, власною продуктивністю.

3.3. Після проведення контрольної відгодівлі потомків при визначенні комплексного класу свиноматок і кнурів ураховується оцінка за якістю потомства.

3.4. Кнурів, свиноматок та молодняк оцінюють за даними останнього зважування і вимірювання.

3.5. У дорослих тварин і молодняку оцінюють конституцію, екстер'єр за 5-бальною шкалою. У цілому клас за конституцію і екстер'єр не визначають.

4. Оцінка та визначення класу свиней за основними ознаками

4.1. Визначення класу за живою масою і довжиною тулуба

4.1.1. Визначення класу за живою масою молодняку проводиться у віці 2 і 4 місяців, за живою масою та довжиною тулуба - у віці 6 і 9 місяців, при першому паруванні (осіменінні) та реалізації згідно із шкалою для оцінки молодняку першої, другої і третьої груп порід - за живою масою і довжиною тулуба (додатки 1, 2, 3).

4.1.2. Визначення класу за живою масою та довжиною тулуба свиноматок проводиться на 5 - 10-й день після першого опоросу згідно із шкалою для оцінки кнурів та свиноматок за живою масою та довжиною тулуба (додатки 2, 3, 4).

Оцінка свиноматок за розвитком після першого опоросу є остаточною.

4.1.3. Визначення класу за живою масою та довжиною тулуба кнурів проводиться на дату народження у віці 12 і 24 місяці згідно із шкалою для оцінки кнурів та свиноматок за живою масою та довжиною тулуба (додатки 2, 3, 4).

Оцінка кнурів за розвитком у віці 24 місяців є остаточною.

4.2. Оцінка свиней за конституцією та екстер'єром

4.2.1. При оцінці молодняку враховують загальний вигляд та розвиток. Оцінку "відмінно" одержують тварини, типові для породи і статі, що мають добрий розвиток, відмінну будову тіла.

4.2.2. При оцінці звертають увагу на типовість та гармонійність будови тіла, ураховують наявність недоліків конституції і екстер'єру, за які знижують бальну оцінку.

4.2.3. Кнури і свиноматки одержують незадовільну оцінку за конституцією і екстер'єром, якщо мають такі вади: кратерні соски, менше 12 (6/6) сосків, надто виражену іксоподібність передніх кінцівок, різкий перехват за лопатками або в крижах, провислу спину, мопсоподібність, криворилість, неправильний прикус, непропорційну будову тіла, короткий тулуб, слабкі ноги або нерівномірно розміщені соски. Такі тварини подальшій оцінці не підлягають, їх вибраковують із стада.

4.3. Оцінка племінного молодняку за власною продуктивністю

4.3.1. Власну продуктивність молодняку оцінюють за віком досягнення живої маси 100 кг та товщиною шпику.

4.3.2. Клас за віком досягнення живої маси 100 кг визначають відповідно до шкали для оцінки молодняку за віком досягнення живої маси 100 кг (додаток 5).

4.3.3. Товщину шпику визначають при досягненні тваринами живої маси 100 кг і оцінюють за шкалою для прижиттєвої оцінки молодняку за товщиною шпику (додаток 6).

4.3.4. Вік досягнення живої маси 100 кг та товщину шпику записують у картки племінних кнурів і свиноматок (форми N 1-св і N 2-св) і, як постійний показник, використовують при всіх наступних оцінках племінних кнурів і свиноматок.

4.4. Визначення класу свиноматок і кнурів за відтворювальну здатність

4.4.1. Відтворювальні якості свиноматок оцінюють за багатоплідністю та масою гнізда поросят при відлученні у віці 45 або 60 днів, а також в інші строки, передбачені технологією.

4.4.2. Класи за ці показники визначають відповідно до шкали для оцінки свиноматок за відтворювальними якостями (додаток 7), єдиною для першоопоросок і свиноматок з двома опоросами і більше.

4.4.3. Свиноматок, що перевіряються, оцінюють за результатами першого опоросу, свиноматок з двома опоросами і більше - за середніми показниками всіх урахованих на період бонітування опоросів.

4.4.4. За умови, коли при народженні або відлученні кількість поросят становить 6 і менше, такий опорос уважають "аварійним" і при визначенні середніх показників продуктивності він не враховується при опрацюванні. Свиноматок, які мають два "аварійних" опороси, не бонітують і вибраковують із стада.

4.4.5. Відтворювальні якості кнурів оцінюють за шкалою оцінки кнурів за багатоплідністю усіх спарованих (осіменених) ними свиноматок і масою потомства у віці 45 або 60 днів (додаток 8) та шкалою для оцінки кнурів за якістю спермопродукції (додаток 9). Якісні показники спермопродукції вираховуються як середньорічні на основі щомісячного обліку. Клас за ці показники визначають не менш як за 5 свиноматками. Кнури з якістю сперми нижче за вимоги I класу для осіменіння свиноматок не допускаються.

4.4.6. Відтворювальні якості кнура можна оцінювати за багатоплідністю і масою гнізда не менше 10 його напівсестер.

4.4.7. Для оцінки за масою гнізда при відлученні у строки, не передбачені додатками 7 і 8, використовують поправні коефіцієнти коригування маси гнізда поросят при відлученні на 60-денний вік (додаток 10).

4.5. Визначення класу свиноматок і кнурів за якість потомства

4.5.1. Свиноматок і кнурів оцінюють за якістю потомства на підставі даних контрольної відгодівлі.

4.5.2. При оцінці враховують такі показники потомків:

вік досягнення живої маси 100 кг;

витрати корму на 1 кг приросту;

товщина шпику півтуші;

довжина півтуші.

4.5.3. Клас визначають за шкалою для оцінки кнурів і свиноматок за відгодівельними та м'ясними якостями потомків (додаток 11).

Витрати корму на 1 кг приросту визначають в умовах спеціалізованих станцій контрольної відгодівлі.

4.6. Визначення класу кнурів за ознаками продуктивності побічних родичів

4.6.1. При оцінці кнура замість контрольної відгодівлі потомків можуть бути використані дані контрольної відгодівлі не менше 20 його напівбратів і напівсестер з боку батька, одержані від поєднання батька з 5 - 10 різними свиноматками.

4.6.2. Класи за ознаками продуктивності побічних родичів кнура визначають за шкалами, передбаченими для потомства.

4.6.3. Оцінку за побічними родичами використовують для більш швидкого визначення спадкових якостей кнурів за відгодівельними і м'ясними якостями.

4.6.4. Оцінка за побічними родичами вважається попередньою, про що відзначається у звіті з бонітування свиней.

5. Визначення комплексного класу свиней

5.1. Після визначення класу за основними ознаками тварини кожному класу присвоюють умовний бал, який є одночасно шифром класу при комп'ютерній обробці результатів бонітування:

еліта-рекорд - 5 балів;

еліта - 4 бали;

I клас - 3 бали;

II клас - 2 бали;

позакласні - 1 бал;

без оцінки - 0 балів.

5.2. Бали, які відповідають класу за кожною оціненою ознакою, додають і ділять на кількість ознак.

5.3. За середнім балом проводять визначення комплексного класу свиней відповідно до шкали для визначення комплексного класу (додаток 12).

5.4. Комплексний клас "еліта-рекорд" присвоюють тваринам, що за всіма ознаками відповідають класу "еліта" й оцінені за якістю потомства методом контрольної відгодівлі.

5.5. Якщо тварина за всіма врахованими ознаками оцінена II класом, то за сумарною оцінкою вона позакласна.

5.6. За результатами бонітування визначають тварин, які підлягають вибракуванню.

6. Заходи щодо поліпшення племінної справи

6.1. Добір племінного молодняку

6.1.1. Ремонтний молодняк відбирають з приплоду свиноматок провідної групи відповідно до плану племінної роботи з окремими лініями, родинами та спорідненими групами. Ремонтний молодняк можна також залишити від високопродуктивних свиноматок-першоопоросок.

6.1.2. Попередній добір ремонтного молодняку проводять при відлученні з намічених кращих гнізд. Виділяють здорових тварин, жива маса яких при доборі не нижче вимог першого класу.

6.1.3. Ремонтних кнурців відбирають з кращих гнізд провідної групи разом з усіма нормально розвиненими свинками (сестрами). Ремонтних свинок - усіх добре розвинених із кожного наміченого гнізда. Це забезпечить попередню оцінку спадкових якостей батьків за якістю потомства при вирощуванні ремонтного молодняку, а самих ремонтних тварин дасть змогу оцінити за продуктивністю побічних родичів (сибсів і напівсибсів).

6.2. За даними бонітування складають звіт (форма N 7-св) з аналізом таких даних:

кількість пробонітованих тварин і їх розподіл за породністю та класами;

характеристика стада й окремо свиноматок провідної групи за живою масою, конституцією та екстер'єром, багатоплідністю, розвитком потомства;

жива маса свиноматок при першому опоросі;

результати оцінки кнурців і свинок за власною продуктивністю та оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства;

класність реалізованого молодняку.

6.3. Матеріали бонітування поточного року порівнюють з даними минулого. Аналізують виконання перспективного плану селекційно-племінної роботи щодо підбору, оцінки кнурів за якістю потомства, добору ремонтних кнурців, створення заводських ліній.

6.4. За результатами бонітування складають план підбору на наступний рік, плани комплектування стада за рахунок вирощування ремонтного молодняку і купівлі племінних тварин, організовують відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" запис до державних книг племінних тварин, розробляють плани проведення оцінки кнурців і свинок за власною продуктивністю, кнурів і свиноматок - за якістю потомства, складають план проведення заходів.

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки молодняку першої групи порід за живою масою та довжиною тулуба

Вік 

Кнурці 

Свинки  

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

міс. 

днів 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

10 

11 

12 

13 

14 

20 

17 

14 

18 

16 

14 

10 

24 

21 

17 

22 

19 

17 

20 

29 

23 

20 

26 

23 

20 

34 

29 

24 

32 

28 

24 

10 

39 

34 

27 

36 

32 

27 

20 

44 

39 

31 

41 

36 

31 

50 

44 

35 

46 

41 

35 

10 

55 

49 

39 

50 

45 

38 

20 

60 

54 

43 

55 

49 

42 

66 

59 

48 

60 

54 

46 

10 

72 

64 

52 

65 

59 

50 

20 

78 

69 

57 

70 

65 

54 

84 

75 

62 

118 

110 

105 

76 

70 

58 

112 

108 

102 

10 

90 

80 

66 

120 

112 

109 

82 

75 

62 

115 

110 

104 

20 

96 

85 

71 

123 

114 

111 

88 

80 

67 

118 

112 

106 

102 

91 

76 

126 

116 

113 

94 

86 

72 

121 

114 

109 

10 

107 

96 

81 

128 

118 

115 

98 

90 

76 

123 

115 

111 

20 

113 

101 

86 

130 

120 

117 

103 

95 

81 

125 

118 

113 

118 

107 

92 

132 

122 

119 

108 

100 

86 

127 

120 

115 

10 

123 

112 

96 

134 

124 

121 

112 

104 

90 

128 

121 

116 

20 

128 

117 

101 

137 

126 

123 

117 

109 

95 

130 

123 

118 

134 

123 

106 

139 

128 

125 

122 

114 

100 

132 

125 

120 

10 

139 

127 

110 

141 

130 

127 

127 

118 

104 

133 

125 

121 

20 

144 

132 

115 

144 

132 

129 

132 

123 

109 

135 

127 

123 

10 

150 

137 

120 

147 

134 

131 

138 

128 

114 

137 

128 

124 

10 

155 

142 

124 

148 

135 

132 

143 

132 

118 

138 

129 

125 

20 

160 

147 

128 

150 

137 

133 

148 

137 

122 

140 

131 

126 

11 

166 

153 

132 

152 

139 

135 

154 

142 

126 

142 

132 

127 

10 

172 

157 

136 

153 

140 

136 

158 

146 

130 

143 

133 

128 

20 

179 

162 

141 

155 

142 

137 

163 

151 

134 

145 

135 

129 

12 

186 

167 

146 

157 

144 

139 

168 

156 

140 

147 

136 

130 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки молодняку другої групи порід за живою масою та довжиною тулуба

Вік 

Кнурці 

Свинки  

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

міс. 

днів 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

10 

11 

12 

13 

14 

20 

18 

16 

20 

18 

16 

10 

24 

22 

19 

24 

22 

19 

20 

29 

26 

22 

29 

26 

22 

34 

30 

26 

34 

30 

26 

10 

39 

35 

29 

38 

34 

29 

20 

44 

40 

33 

43 

38 

33 

50 

45 

37 

48 

43 

37 

10 

55 

50 

41 

52 

47 

40 

20 

60 

55 

45 

57 

51 

44 

66 

60 

50 

62 

56 

48 

10 

72 

65 

54 

67 

61 

52 

20 

78 

70 

59 

72 

66 

56 

84 

76 

64 

123 

119 

110 

78 

72 

60 

118 

115 

107 

10 

90 

81 

68 

125 

121 

112 

84 

77 

64 

120 

117 

109 

20 

96 

86 

73 

128 

123 

115 

90 

82 

69 

124 

119 

111 

102 

92 

78 

131 

125 

117 

96 

88 

74 

127 

121 

113 

10 

107 

97 

83 

133 

127 

118 

100 

92 

78 

129 

122 

115 

20 

112 

102 

88 

135 

129 

120 

105 

97 

89 

131 

124 

117 

118 

108 

94 

137 

131 

122 

110 

102 

88 

133 

126 

119 

10 

123 

113 

98 

139 

133 

123 

114 

106 

92 

134 

127 

120 

20 

128 

118 

103 

142 

135 

125 

119 

111 

97 

136 

129 

122 

134 

124 

108 

145 

137 

127 

124 

116 

102 

138 

131 

124 

10 

139 

128 

112 

147 

139 

129 

129 

120 

106 

139 

132 

126 

20 

144 

133 

117 

150 

141 

132 

134 

125 

111 

141 

134 

127 

10 

150 

138 

122 

153 

143 

134 

140 

130 

116 

143 

135 

128 

10 

155 

143 

126 

154 

144 

135 

145 

134 

120 

144 

136 

129 

20 

160 

148 

130 

156 

146 

137 

150 

139 

124 

146 

138 

130 

11 

166 

154 

134 

158 

148 

138 

156 

144 

128 

148 

140 

131 

10 

172 

158 

138 

159 

149 

139 

160 

148 

132 

149 

141 

133 

20 

179 

163 

143 

161 

151 

141 

165 

153 

136 

151 

142 

134 

12 

186 

168 

148 

163 

153 

143 

170 

158 

140 

153 

143 

135 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки молодняку третьої групи порід за живою масою та довжиною тулуба

Вік 

Кнурці 

Свинки  

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

міс. 

днів 

Клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

клас еліта 

I клас 

II клас 

10 

11 

12 

13 

14 

19 

17 

15 

18 

16 

14 

10 

23 

21 

18 

22 

20 

17 

20 

28 

25 

21 

27 

24 

20 

33 

29 

25 

32 

28 

24 

10 

38 

34 

28 

36 

32 

27 

20 

43 

39 

32 

41 

36 

31 

49 

44 

36 

46 

41 

35 

10 

54 

49 

40 

50 

45 

38 

20 

59 

54 

44 

55 

49 

42 

64 

59 

49 

60 

54 

46 

10 

70 

64 

54 

65 

59 

50 

20 

76 

69 

58 

70 

64 

54 

82 

75 

63 

112 

105 

100 

76 

70 

58 

110 

102 

95 

10 

88 

80 

67 

114 

107 

101 

82 

75 

62 

112 

104 

97 

20 

92 

85 

72 

116 

109 

103 

88 

80 

67 

114 

106 

99 

98 

91 

77 

119 

111 

105 

94 

86 

72 

116 

108 

101 

10 

103 

95 

81 

120 

112 

106 

98 

90 

75 

118 

110 

103 

20 

108 

100 

86 

122 

114 

107 

103 

94 

79 

120 

112 

105 

113 

105 

91 

124 

116 

109 

108 

98 

83 

122 

114 

107 

10 

117 

109 

95 

125 

118 

110 

112 

102 

86 

123 

116 

109 

20 

122 

114 

100 

127 

120 

111 

117 

106 

90 

125 

118 

111 

127 

119 

105 

129 

122 

113 

122 

110 

94 

127 

121 

113 

10 

131 

122 

109 

130 

123 

114 

126 

113 

97 

128 

122 

114 

20 

135 

126 

113 

132 

125 

115 

130 

117 

100 

131 

124 

115 

10 

140 

130 

117 

134 

127 

117 

134 

121 

104 

133 

126 

117 

10 

144 

133 

120 

135 

128 

117 

138 

124 

106 

134 

127 

118 

20 

148 

137 

123 

137 

130 

119 

142 

127 

109 

136 

128 

119 

11 

152 

141 

127 

139 

132 

121 

146 

131 

112 

138 

130 

120 

10 

156 

143 

130 

140 

133 

122 

150 

134 

114 

139 

131 

120 

20 

160 

147 

133 

142 

135 

123 

154 

137 

117 

141 

132 

122 

12 

164 

151 

137 

144 

137 

125 

157 

141 

120 

143 

134 

123 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки кнурів і свиноматок за живою масою та довжиною тулуба (мінімальні вимоги)

Вік, міс. 

Перша група порід 

Друга група порід 

Третя група порід 

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

жива маса, кг 

довжина тулуба, см 

еліта 

I клас 

II клас 

еліта 

I клас 

II клас 

еліта 

I клас 

II клас 

еліта 

I клас 

II клас 

еліта 

I клас 

II клас 

еліта 

I клас 

II клас 

Кнури 

13 

201 

188 

168 

165 

155 

143 

201 

188 

168 

168 

158 

147 

178 

162 

148 

155 

145 

133 

14 

216 

203 

181 

167 

157 

145 

216 

203 

181 

170 

161 

150 

188 

172 

156 

157 

147 

135 

15 

228 

213 

193 

169 

159 

147 

228 

213 

193 

172 

164 

152 

198 

182 

164 

159 

149 

137 

16 

240 

223 

203 

171 

161 

149 

240 

223 

203 

174 

165 

153 

207 

191 

170 

161 

151 

139 

17 

250 

232 

210 

172 

162 

151 

250 

232 

210 

175 

166 

154 

216 

200 

176 

162 

152 

141 

18 

258 

237 

217 

173 

163 

153 

258 

237 

217 

176 

167 

155 

224 

205 

182 

163 

153 

143 

19 

265 

242 

224 

174 

164 

154 

265 

242 

224 

177 

168 

156 

232 

210 

188 

164 

154 

144 

20 

270 

246 

229 

175 

165 

155 

270 

246 

229 

178 

169 

157 

238 

215 

194 

165 

155 

145 

21 

275 

250 

234 

176 

166 

156 

275 

250 

234 

179 

170 

158 

244 

220 

198 

166 

156 

146 

22 

280 

255 

239 

177 

167 

157 

280 

255 

239 

180 

171 

159 

250 

225 

202 

167 

157 

147 

23 

285 

260 

242 

178 

168 

158 

285 

260 

242 

181 

172 

160 

256 

230 

206 

168 

158 

148 

24 

290 

265 

245 

179 

169 

159 

290 

265 

245 

182 

173 

161 

262 

235 

210 

169 

159 

149 

Свиноматки 

13 

180 

168 

148 

153 

143 

135 

180 

168 

148 

156 

146 

138 

168 

152 

130 

148 

138 

128 

14 

185 

170 

154 

154 

144 

137 

185 

172 

154 

157 

147 

140 

176 

160 

137 

149 

139 

129 

15 

187 

175 

158 

155 

145 

139 

187 

176 

158 

158 

148 

142 

183 

167 

143 

150 

140 

130 

16 

190 

180 

161 

156 

146 

141 

190 

179 

161 

159 

149 

144 

189 

174 

148 

151 

141 

131 

17 

195 

185 

164 

157 

147 

142 

195 

182 

164 

160 

150 

145 

195 

178 

153 

152 

142 

132 

18 

200 

190 

167 

158 

148 

143 

200 

185 

167 

161 

151 

146 

200 

182 

158 

153 

143 

133 

19 

205 

194 

170 

159 

149 

144 

203 

188 

170 

162 

152 

147 

205 

185 

162 

154 

144 

134 

20 

210 

198 

173 

160 

150 

145 

207 

191 

173 

163 

153 

148 

210 

188 

166 

155 

145 

135 

21 

215 

202 

176 

161 

151 

146 

210 

194 

176 

164 

154 

149 

214 

191 

170 

156 

146 

136 

22 

220 

206 

179 

162 

152 

147 

215 

201 

179 

165 

155 

150 

219 

194 

174 

157 

147 

137 

23 

225 

210 

182 

163 

153 

148 

220 

204 

181 

166 

156 

151 

223 

197 

180 

158 

148 

138 

24 

230 

214 

185 

164 

154 

149 

225 

207 

183 

167 

157 

152 

226 

205 

184 

159 

149 

139 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки молодняку за віком досягнення живої маси 100 кг

Група порід 

Вік досягнення живої маси 100 кг, днів 

кнурці 

свинки 

еліта 

I клас 

II клас 

позакласні 

еліта 

I клас 

II клас 

позакласні 

Перша 

209 і менше 

210 - 231 

232 - 250 

251 і більше 

222 і менше 

223 - 235 

236 - 254 

255 і більше 

Друга 

206 і менше 

207 - 226 

227 - 245 

246 і більше 

218 і менше 

219 - 230 

231 - 249 

250 і більше 

Третя 

217 і менше 

218 - 233 

234 - 255 

256 і більше 

227 і менше 

228 - 239 

240 - 259 

260 і більше 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для прижиттєвої оцінки молодняку за товщиною шпику

Класи  

Товщина шпику при живій масі (кг), мм 

85 - 90 

91 - 95 

96 - 100 

101 - 105 

106 - 116 

Перша група порід 

еліта 

27 і менше 

28 і менше 

29 і менше 

30 і менше 

32 і менше 

28 - 31 

29 - 32 

30 - 33 

31 - 34 

33 - 35 

II 

32 - 35 

33 - 36 

34 - 37 

35 - 38 

36 - 39 

позакласні  

36 і більше 

37 і більше 

38 і більше 

39 і більше 

40 і більше 

Друга група порід 

еліта 

24 і менше 

25 і менше 

26 і менше 

27 і менше 

28 і менше 

25 - 28 

26 - 29 

27 - 30 

28 - 31 

29 - 32 

II 

29 - 32 

30 - 33 

31 - 34 

32 - 35 

33 - 36 

позакласні  

33 і більше 

34 і більше 

35 і більше 

36 і більше 

37 і більше 

Третя група порід 

еліта 

29 і менше 

30 і менше 

31 і менше 

32 і менше 

33 і менше 

30 - 32 

31 - 33 

32 - 34 

33 - 35 

34 - 36 

II 

33 - 36 

34 - 37 

35 - 38 

36 - 39 

37 - 40 

позакласні  

37 і більше 

38 і більше 

39 і більше 

40 і більше 

41 і більше 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки свиноматок за відтворними якостями

Група порід 

Клас 

Ознаки 

багатоплідність, голів 

маса гнізда при відлученні у віці, кг 

45 днів 

60 днів 

еліта  

11 і більше 

120 і більше 

180 і більше 

10 

107 

160 

II 

97 

145 

позакласні  

менше 9 

менше 97 

менше 145 

II 

еліта  

10 і більше 

120 і більше 

180 і більше 

107 

160 

II 

97 

145 

позакласні  

менше 8 

менше 97 

менше 145 

III 

еліта  

10 і більше 

114 і більше 

170 і більше 

103 

155 

II 

90 

135 

позакласні  

менше 8 

менше 90 

менше 135 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки кнурів за багатоплідністю спарованих (осіменених) ними свиноматок і масою потомства у віці 45 і 60 днів

Показник 

Перша група порід 

Друга група порід 

Третя група порід 

еліта 

I клас 

II клас 

еліта 

I клас 

II клас 

еліта 

I клас 

II клас 

Багатоплідність, голів 

10 

Середня маса поросяти у віці 60 днів, кг 

18 

16 

14 

18 

16 

14 

17 

15 

14 

Середня маса поросяти у віці 45 днів, кг 

12 

11 

10 

12 

11 

10 

12 

11 

10 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки кнурів за якістю спермопродукції

Об'єм еякуляту, мл 

Концентрація сперміїв, млрд./мл 

Прямолінійно-поступальна рухливість сперміїв, % 

Клас 

Бал 

230 і більше 

0,31 і більше 

95 - 100 

еліта-рекорд 

190 - 229 

0,26 - 0,30 

не менше 90 

еліта 

150 - 189 

0,21 - 0,25 

не менше 80 

130 - 149 

0,16 - 0,20 

не менше 70 

II 

110 - 129 

0,11 - 0,15 

не менше 50 

позакласні 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Поправні коефіцієнти коригування маси гнізда поросят при відлученні на 60-денний вік

Вік відлучення (зважування), днів 

Коефіцієнт  

21 

3,00 

26 

2,88 

30 

2,50 

35 

2,14 

40 

1,76 

45 

1,50 

50 

1,30 

55 

1,15 

60 

1,00 

65 

0,87 

70 

0,77 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для оцінки кнурів і свиноматок за відгодівельними та м'ясними якостями потомства

Група порід 

Клас 

Вік досягнення живої маси 100 кг, днів 

Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од. 

Товщина шпику півтуші, мм 

Довжина півтуші, см 

Перша 

еліта 

190 і менше 

3,9 і менше 

31 і менше 

93 і більше 

191 - 200 

3,91 - 4,20 

32 - 35 

91 - 92 

II 

201 - 210 

4,21 - 4,40 

36 - 40 

89 - 90 

позакласні 

211 і більше 

4,41 і більше 

41 і більше 

88 і менше 

Друга 

еліта 

187 і менше 

3,8 і менше 

28 і менше  

94 і більше  

188 - 197 

3,81 - 4,00 

29 - 32 

92 - 93 

II 

198 - 207 

4,01 - 4,20 

33 - 36 

90 - 91 

позакласні 

208 і більше 

4,21 і більше 

37 і більше 

89 і менше 

Третя 

еліта 

193 і менше 

4,0 і менше 

33 і менше 

92 і більше 

194 - 203 

4,01 - 4,3 

34 - 36 

90 - 91 

II 

204 - 213 

4,31 - 4,50 

37 - 41 

88 - 89 

позакласні 

214 і більше 

4,51 і більше 

42 і більше 

87 і менше 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Шкала для визначення комплексного класу (за середнім балом)

Клас  

Середній бал 

Еліта-рекорд  

4,0 

Еліта  

3,6 - 4,0 

2,6 - 3,5 

II 

2,1 - 2,5 

Позакласні  

2,0 і менше 

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

Опрос