Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информационного наполнения и технического обеспечения Единого веб-портала органов исполнительной власти и Порядка функционирования веб-сайтов органов исполнительной власти

Государственный комитет связи и информатизации Украины, Государственный комитет информационной политики; телевидения и радиовещания
Порядок, Приказ от 25.11.2002 № 327/225
редакция действует с 27.03.2015

Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України,
Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 25 листопада 2002 року N 327/225

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1021/7309

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 16 лютого 2015 року N 24/26

На виконання пунктів 2 та 7 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" НАКАЗУЄМО:

Затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади (додаються).

 

Голова Державного комітету
інформаційної політики, телебачення
і радіомовлення України
 

 
 
І. Чиж
 

Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України
 

 
М. Гончар
 

 

ПОРЯДОК
інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади (далі - Єдиний веб-портал). Здійснення інформаційного наповнення має на меті інтеграцію до Єдиного веб-порталу веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем органів виконавчої влади.

1.2. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу здійснюється на засадах уніфікації технічного, технологічного, інформаційного та організаційного забезпечення функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади з урахуванням рівня розвитку інформаційної інфраструктури і технологічних можливостей кожного із зазначених органів.

1.3. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади - центральна частина електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", яка призначена для інтеграції веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем органів виконавчої влади та надання послуг громадянам та юридичним особам через мережу Інтернет;

веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет;

веб-портал - веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та послуг.

2. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

2.1. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади здійснюється шляхом:

представлення органами виконавчої влади на власних веб-сайтах інформації з наступною її інтеграцією до Єдиного веб-порталу програмно-технічними засобами Єдиного веб-порталу;

безпосереднього подання органами виконавчої влади інформації до Єдиного веб-порталу.

2.2. Склад інформації, яка представляється органами виконавчої влади на власних веб-сайтах, її структура та оформлення визначаються вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", цим Порядком та Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади.

2.3. Безпосереднє подання органами виконавчої влади інформації для розміщення на Єдиному веб-порталі здійснюється електронною поштою на адресу portal@kmu.gov.ua.

Склад та періодичність подання цієї інформації наведено у додатку 1.

2.4. Керівники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначають особу, відповідальну за оперативність і своєчасність надання інформації до Єдиного веб-порталу.

2.5. Звернення до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо визначення способу надання інформації до Єдиного веб-порталу, надання чи отримання додаткової інформації, консультації, упровадження нових технологічних ідей, виникнення пропозицій тощо подаються у формі листа з викладенням проблеми чи питання і дублюються електронним листом на електронну адресу (e-mail: portal@kmu.gov.ua) з метою більш швидкого реагування на проблеми.

3. Способи надання інформації органами виконавчої влади до Єдиного веб-порталу

3.1. Надання інформації органами виконавчої влади до Єдиного веб-порталу здійснюється такими способами:

електронною поштою;

в інтерактивному режимі на основі HTML-форм;

автоматично, при розміщенні інформації на веб-сайті.

3.2. Спосіб надання інформації визначається органом виконавчої влади відповідно до наявних технічних можливостей та специфіки інформаційної інфраструктури цього органу.

3.3. Перелік технічного та програмного забезпечення, необхідного для надання інформації до Єдиного веб-порталу, наведено в додатку 2.

3.4. Надання інформації у вигляді таблиць, баз даних, даних для геоінформаційних систем, інших матеріалів нестандартизованих форматів здійснюється в узгоджених відповідно до п. 2.5 цього Порядку формах.

4. Вимоги до матеріалів, які надаються електронною поштою

4.1. Текстові матеріали подаються у форматі Word і можуть містити текст, графічні зображення, таблиці, сформовані засобами Word. Документи не можуть містити блоків, що були сформовані іншими програмами.

4.2. Таблиці та бази даних подаються у вигляді документів Excel, форматах *.CSV, *.MDB і можуть містити текст, графічні зображення, сформовані засобами Excel. Документи не можуть містити блоки, що були сформовані іншими програмами.

4.3. Типи текстових файлів - *.DOC, *.RTF, *.TXT (Windows з форматуванням).

4.4. Шрифт - Times New Roman, розмір 12.

4.5. Графічні зображення подаються в електронному вигляді окремим файлом типу *.JPG або *.GIF, *.PNG 300 пікселів на дюйм, для "презентаційних" матеріалів *.TIF (PC) некомпресований 300 або більше пікселів на дюйм.

4.6. Логотипи, символіка, графіки надаються у векторних форматах - *.WMF, *.CDR, *.AI, схеми - *.VSD.

4.7. Формат електронного листа (E-Mail) - plain text у кодуваннях Windows-1251 (Cyr) або KOI8-U без використання Unicode.

4.8. Назви файлів наводяться латинськими літерами.

4.9. Типові позначення в іменах файлів, які надсилаються електронною поштою:

anons 

Анонс 

analiz 

Аналітика 

apel 

Апеляції 

Bio 

Біографії 

blank 

Бланки, шаблони, зразки 

budget 

Виконання бюджету 

contact 

Контактна інформація 

dovidn 

Довідники органу влади (підрозділи, координати, контактні особи) 

euro 

Інформація, яка стосується євроінтеграції 

info 

Інформаційні ресурси 

instr 

Інструкції 

interv 

Інтерв'ю, промови, виступи 

job 

Вакансії 

kerivn 

Керівництво - склад, зміни 

kom 

Коментарі 

nak 

Накази 

news 

Новини 

org 

Організації, що підпорядковані органу влади, структурні підрозділи 

photo 

Фотоматеріали 

polozh 

Положення 

prog 

Цільові програми 

project 

Проекти нових законопроектів, державних програм, зміни та доповнення до існуючих 

rel 

Прес-релізи 

stat 

Статистична інформація 

tender 

Відомості про проведення закупівель 

zakon 

Закони та підзаконні акти 

4.10. Назви міністерств та інших центральних органів влади позначаються латинськими абревіатурами, регіональних органів влади - вказівкою на регіон + суфікс ODA для обласних держадміністрацій та RDA для районних держадміністрацій. У районних при цьому вказується область перед районом.

Після назви організації та виду документа вказується опис теми документа.

Тобто назва файла: Lviv_DrogRDA_rel_polish_invest_230902.rtf означає: прес-реліз Дрогобицької райдержадміністрації Львівської області про польські інвестиції від 23.09.2002.

 

Начальник відділу впровадження
нових інформаційних технологій
 

 
П. В. Дрозд
 

 

СКЛАД ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
подання інформації для розміщення на Єдиному веб-порталі

Тип інформації 

Періодичність подання 

Терміни 

Офіційна хроніка та новини 

Щодня 

  

Анонси зустрічей і візитів (міжнародних і місцевих) на урядовому рівні та їх результатів, анонси акцій та інших подій 

Відразу після підготовки 

Не пізніше ніж за 2 дні, у надзвичайних випадках - не пізніше ніж за 1 годину до початку події 

Прес-релізи 

Відразу після підготовки 

Не пізніше ніж через добу після події, якій присвячено прес-реліз 

Офіційні повідомлення і заяви 

Відразу після підготовки 

Не пізніше доби з моменту оприлюднення заяви

 

Інтерв'ю і виступи керівників 

Відразу після підготовки 

Не пізніше 3 днів після інтерв'ю 

Статистичні та аналітичні матеріали 

У визначені для відповідних матеріалів терміни 

  

 

ПЕРЕЛІК
технічного та програмного забезпечення, необхідного для надання інформації до Єдиного веб-порталу

1. Надання інформації електронною поштою

Вимоги до програмного забезпечення:

поштовий клієнт, який підтримує можливість приєднання файлів.

Вимоги до технічного забезпечення:

комп'ютер від Pentium 100 з модемом та можливістю відправки електронної пошти;

джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менш ніж 10 - 15 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення.

2. Інтерактивний режим надання інформації на основі HTML-форм

Вимоги до програмного забезпечення:

графічний Інтернет-броузер (IE, NN, Mozilla, Opera, Conquerror, Galeon тощо) з підтримкою кирилиці.

Мінімальні вимоги до технічного забезпечення:

комп'ютер від Pentium 100 або аналоги для інших платформ з модемом, наявність комутованого доступу до мережі Інтернет;

джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менш ніж 10 - 15 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення.

3. Автоматичне надання інформації

Вимоги до програмного забезпечення:

Windows 2000 або NT, XP, наявність спеціальної програми для автоматичної взаємодії.

Вимоги до технічного забезпечення:

комп'ютер від Pentium PRO-300 з модемом, наявність каналу 128 Кбіт для під'єднання до мережі Інтернет;

джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менш ніж 20 - 30 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення та забезпечуватиме коректне завершення роботи сервера в разі наближення батарей до розрядки при тривалій відсутності електроживлення.

____________

Опрос