Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей

Минфин, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 12.12.2002 № 128/1037
редакция действует с 20.12.2019

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України
від 12 грудня 2002 року N 128/1037

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2002 р. за N 1005/7293

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України
 від 23 червня 2004 року N 75/419
,
 від 22 вересня 2005 року N 82/649

Наказ скасовано
 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей
 та визначення поняття "електронна система"
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 2019 року N 1325-р)

Додатково див. постанову
 Господарського суду міста Києва
 від 17 січня 2008 року

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що додаються.

2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та ліцензування, Головному управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О. Б., Апатенко О. П.), Управлінню небанківських фінансових установ та з питань лотерейної діяльності Департаменту фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України (Максименко Л. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Прес-секретарю Міністра фінансів України забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України Маноху С. О.

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
В. П. Загородній
 

Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України 

 
 
М. Я. Азаров
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЙ

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі - Ліцензійні умови) розроблено відповідно до Закону України від 21.09.2000 N 1969-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про підприємництво", Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Указу Президента України від 10.09.2002 N 813/2002 "Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності".

1. Загальні положення

1.1. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України.

Суб'єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей і звернулися у встановленому законодавством порядку до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії на провадження зазначеного виду господарської діяльності, повинні відповідати вимогам пунктів 2.1, 3.1 - 3.4, 3.8, 4.2 цих Ліцензійних умов.

(пункт 1.1 розділу 1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649,
 у зв'язку із цим абзац другий вважати абзацом третім)

Зазначені Ліцензійні умови не поширюються на проведення на безоплатній основі розіграшів серед покупців товарів (послуг) з видачею виграшів у готівковій або майновій формі, які проводяться з метою реклами.

1.2. У тексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому значенні:

бездоганна ділова репутація - відсутність у особи судимості за злочини, вчинені у сфері податкового, антимонопольно-конкурентного, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу та про фінансові послуги;

(абзац другий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

випуск та проведення лотерей - господарська діяльність операторів, що включає в себе прийняття сплати участі у лотереї, проведення розіграшів лотерей, виплату призів (виграшів) та інші господарські операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотерей, та здійснюється на підставі виданої Міністерством фінансів України ліцензії (крім розіграшів, зазначених у абзаці 2 пункту 1.1 цих Ліцензійних умов);

гравець - фізична особа, яка за власним бажанням бере участь у розігруванні призового фонду відповідно до умов випуску та проведення лотереї;

джек-пот - грошова сума для виплати гравцям, накопичена з урахуванням сум призів відповідної категорії призового фонду, яка може збільшуватись на суму нерозподілених і незатребуваних переможцями призів протягом минулих тиражів та суму, незабезпечену сплатою участі у лотереї, яка визначена оператором з метою збільшення привабливості лотереї;

лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність у разі визнання такого гравця переможцем;

електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації;

лотерейний білет (білет лотереї) - бланк документа суворого обліку, який дає право на участь у розіграші призового фонду лотереї або її окремого тиражу, а в разі перемоги є підставою для одержання призу. Лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і через електронну систему, використання якої дає змогу заміняти лотерейні білети іншими документами або в інший спосіб засвідчувати участь у грі та надавати право на одержання виграшу;

(абзац восьмий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

лотерея бінго - однотиражна або багатотиражна лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета (чека гравця, ігрового білета тощо) з попередньо надрукованою комбінацією чисел, символів чи знаків, а також розподіл призового фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до збігу визначених чисел, символів або знаків із результатами розіграшу тиражу;

(абзац дев'ятий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

лотерея тото - лотерея, переможці в якій визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних та (чи) аматорських змагань, що включені до опублікованої програми тиражу лотереї;

миттєва лотерея - лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета з безпосередньо визначеним у ньому друкарським способом призом (виграшем) або фактом його відсутності;

розрядна лотерея - лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета (чека гравця, ігрового білета тощо) з попередньо надрукованим порядковим номером, а також визначення переможця в разі збігу такого номера з результатами прилюдного розігрування тиражу;

(абзац дванадцятий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

числова лотерея - однотиражна або багатотиражна лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають самостійне визначення гравцем комбінації чисел, символів чи знаків, а також розподіл призового фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до кількості збігів таких чисел, символів чи знаків із результатами розігрування тиражу;

оператор - суб'єкт господарювання, установчими документами якого передбачено випуск та проведення лотерей, який відповідає вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами, і який одержав ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей;

призовий фонд - грошова сума, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшена на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї;

розповсюджувачі - фізичні або юридичні особи, які на підставі укладеного з оператором договору здійснюють розповсюдження білетів лотереї та/або прийняття через електронну систему сплат участі у лотереї, що проводиться оператором, а також здійснюють виплату переможцям лотереї належних їм виграшів (призів);

(абзац шістнадцятий пункту 1.2 розділу 1 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

сплата участі у лотереї - кошти, сплачені для одноразової участі в лотереї, сума яких фіксується відповідно до умов випуску та проведення лотереї;

тираж - проміжок часу, що розпочинається від дати початку прийняття сплати участі в лотереї на чергове розігрування лотереї і завершується в останній день виплати виграшів, встановлений відповідно до умов випуску та проведення лотереї. Тираж включає проведення операцій з прийняття сплати участі в лотереї, прилюдне розігрування лотереї, виплату виграшів за результатами такого розігрування;

точка розповсюдження лотерейних білетів - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження білетів лотерей з додержанням вимог до розповсюдження і порядку виплати призів (виграшів) гравцям у лотереї;

1.3. В Україні діють виключно державні лотереї, які поділяються на такі види:

державні лотереї бінго;

державні лотереї тото;

державні миттєві лотереї;

державні розрядні лотереї;

державні числові лотереї.

Під державними грошовими лотереями відповідно до підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України відповідно до вимог чинного законодавства.

(абзац сьомий пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

2. Кваліфікаційні та інші вимоги до посадових осіб оператора

2.1. Посадові особи оператора повинні відповідати таким вимогам:

керівник оператора - наявність вищої освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 3 роки, бездоганна ділова репутація;

(абзац другий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, - наявність вищої економічної освіти, стажу роботи на посаді бухгалтера не менше ніж 5 років, бездоганна ділова репутація.

(абзац третій пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

3. Організаційні вимоги

3.1. Оператор повинен бути резидентом.

3.2. Формування статутного капіталу оператора може здійснюватись виключно шляхом грошових внесків.

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації оператора не може бути менше 5 млн. євро.

Перерахування розміру статутного капіталу в гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України на момент державної реєстрації оператора.

Статутний капітал оператора не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

Мінімальний розмір власного капіталу оператора не може бути менше 5 млн. євро на кожну останню дату звітного періоду, установленого пунктом 5.2 розділу 5 цих Ліцензійних умов для подання звіту про фактичне формування власного капіталу.

Під власним капіталом оператора слід розуміти частину активів оператора, що залишається після вирахування його зобов'язань.

(пункт 3.2 розділу 3 в редакції наказу Державного комітету України з питань
 регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 23.06.2004 р. N 75/419)

3.3. Лотереї проводяться операторами на території України відповідно до умов випуску та проведення лотерей. Умови випуску та проведення лотереї затверджуються наказом оператора та підлягають долученню Міністерством фінансів України до ліцензійної справи оператора. Проведення оператором на території України лотереї, умови випуску та проведення якої не долучені Міністерством фінансів України до ліцензійної справи цього оператора, не допускається.

(абзац перший пункту 3.3 розділу 3 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Умови випуску та проведення лотереї мають містити:

3.3.1. Назву лотереї та її характеристику;

3.3.2. Назву оператора, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ;

3.3.3. Сферу розповсюдження лотереї;

3.3.4. Дату початку випуску лотереї та граничний строк реалізації лотерейних білетів та/або прийняття сплат участі в лотереї через електронну систему.

(підпункт 3.3.4 пункту 3.3 розділу 3 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

3.3.5. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї з постатейною розшифровкою, складений у грошовому виразі (на кожний рік). У кошторисі оператор може визначити спрямування частини коштів, що залишаються в розпорядженні оператора, на певні соціальні потреби (розвиток фізичної культури і спорту, соціальний захист інвалідів тощо);

(підпункт 3.3.5 пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства фінансів України від 23.06.2004 р. N 75/419)

3.3.6. Загальну суму випуску лотереї, у тому числі суму, що спрямовується на виплату (видачу) призів (для лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми);

3.3.7. Розмір сплати участі у лотереї / вартості лотерейного білета;

3.3.8. Розподіл кількості та суми призів (для лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми);

3.3.9. Підпункт 3.3.9 пункту 3.3 розділу 3 виключено 

(згідно з наказом Державного комітету
 України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649,
 у зв'язку з цим підпункти 3.3.10 - 3.3.18 вважати підпунктами 3.3.9 - 3.3.17)

3.3.9. Порядок проведення безтиражної лотереї або періодичність проведення тиражів, правила та місце проведення розіграшів тиражів (для тиражних лотерей);

3.3.10. Заходи оператора для надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї з використанням електронних систем прийняття сплати участі у лотереї;

3.3.11. Порядок визначення переможців і виплати призів;

3.3.12. Граничний строк виплати призів;

3.3.13. Положення щодо реалізації лотерейних білетів та/або прийняття сплат участі у лотереї через електронну систему виключно на добровільних засадах;

(підпункт 3.3.13 пункту 3.3 розділу 3 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

3.3.14. Права і обов'язки гравців та оператора;

3.3.15. Ступінь захищеності лотерейного білета, його макет, якщо лотерея проводиться із застосуванням лотерейних білетів;

3.3.16. Опис передбачених заходів із захисту інформації, електронних систем, розігрувальних та зчитувальних пристроїв, пов'язаних із рухом коштів та лотерейних білетів;

3.3.17. Порядок розгляду претензій гравців.

Умови випуску та проведення лотереї мають бути складені державною мовою; терміни, що використовуються в умовах, повинні відповідати чинному законодавству з наданням визначення термінів; бути пронумерованими, прошнурованими і скріпленими підписом відповідальної особи й печаткою оператора.

Не допускається у тексті умов:

подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч або неузгодженостей між пунктами;

застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;

використання законодавчо визначених термінів в іншій інтерпретації;

порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять до спотворення змісту.

Не допускається дублювання оператором назв діючих лотерей, що може призвести до ототожнення лотерей гравцями.

3.4. Суб'єкт господарювання - заявник для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, а також оператор для переоформлення ліцензії повинен подати до Міністерства фінансів України: відповідну заяву, форма якої визначена цими Ліцензійними умовами (додатки 4, 5); умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках.

(абзац перший пункту 3.4 розділу 3 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Міністерство фінансів України має право відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей на підставі недостовірності даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, невідповідності заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам, невідповідності умов випуску та проведення лотереї вимогам чинного законодавства та цих Ліцензійних умов. Відмова Міністерства фінансів України оформляється письмово і доводиться до відома заявника або оператора протягом трьох робочих днів із дати прийняття відповідного рішення. У разі видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей Міністерство фінансів України долучає до ліцензійної справи умови випуску та проведення лотерей, які набирають чинності з дня їх долучення Міністерством фінансів України до ліцензійної справи оператора, якщо інше не передбачено в самих умовах, але не раніше дня їх долучення до ліцензійної справи.

(абзац другий пункту 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

У разі долучення Міністерством фінансів України до ліцензійної справи оператора затверджених наказом оператора умов випуску та проведення лотереї, Міністерство фінансів України протягом 10 робочих днів після дня їх надходження до Міністерства фінансів України письмово повідомляє про це оператора та повертає один примірник цих умов з відміткою про їх долучення до ліцензійної справи.

(пункт 3.4 розділу 3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

3.5. Оператор може вносити зміни і доповнення до умов випуску та проведення лотереї (у тому числі з викладенням їх у новій редакції) за умови, якщо вони не обмежують прав гравців порівняно з попередніми умовами, не суперечать чинному законодавству, в тому числі вимогам цих Ліцензійних умов. Зміни та доповнення оформляються окремим документом і впродовж десяти днів після затвердження його оператором подаються до Міністерства фінансів України у двох примірниках.

(абзац перший пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Міністерство фінансів України долучає зміни і доповнення до умов випуску та проведення лотерей до ліцензійної справи або пропонує оператору доопрацювати їх протягом трьох робочих днів відповідно до вимог чинного законодавства та цих Ліцензійних умов. У разі незгоди оператора щодо доопрацювання змін і доповнень до умов випуску та проведення лотерей Міністерство фінансів України вмотивовано відмовляє у їх долученні до ліцензійної справи не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту надходження їх до Міністерства фінансів України від оператора.

Зміни та/або доповнення до умов випуску та проведення лотереї набирають чинності з дня їх долучення Міністерством фінансів України до ліцензійної справи оператора, якщо інше не передбачено в самих змінах та/або доповненнях, але не раніше дня їх долучення до ліцензійної справи.

(абзац третій пункту 3.5 розділу 3 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

За умови долучення до ліцензійної справи затверджених наказом оператора змін та/або доповнень до умов випуску та проведення лотереї, Міністерство фінансів України протягом 10 робочих днів після дня їх надходження до Міністерства фінансів України надсилає оператору письмове повідомлення разом із примірником цих змін та/або доповнень з відміткою про їх долучення до ліцензійної справи.

(пункт 3.5 розділу 3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

3.6. Оператор, що має намір проводити нову лотерею на підставі отриманої ним ліцензії на здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей на відповідний вид лотереї, подає до Міністерства фінансів України два примірники умов випуску та проведення лотереї разом із заявою про їх долучення до ліцензійної справи оператора.

(абзац перший пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Міністерство фінансів України долучає умови випуску та проведення лотерей до ліцензійної справи або пропонує оператору доопрацювати їх протягом трьох робочих днів відповідно до вимог чинного законодавства та цих Ліцензійних умов. У разі незгоди оператора щодо доопрацювання умов випуску та проведення лотерей Міністерство фінансів України вмотивовано відмовляє у їх долученні до ліцензійної справи у строк не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту надходження їх до Міністерства фінансів України від оператора.

3.7. Умови випуску та проведення лотереї, які долучені Міністерством фінансів України до ліцензійної справи оператора, підлягають обов'язковому опублікуванню оператором у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації протягом 15-денного строку з дня їх долучення до ліцензійної справи, але не пізніше ніж за тиждень до дати початку реалізації лотерейних білетів та/або дати початку прийняття сплат участі у цій лотереї через електронну систему.

Дата початку реалізації білетів лотереї (або її окремої серії) та/або дата початку прийняття сплат участі у цій лотереї через електронну систему визначаються оператором самостійно в умовах випуску та проведення лотереї.

Зміни та/або доповнення до умов випуску та проведення лотереї, які долучені Міністерством фінансів України до ліцензійної справи оператора, підлягають обов'язковому опублікуванню оператором у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації протягом 15-денного строку з дня їх долучення до ліцензійної справи оператора.

Відомості, які зазначені у підпунктах 3.3.5, 3.3.10, 3.3.15, 3.3.16 пункту 3.3 розділу 3 цих Ліцензійних умов, не є обов'язковими для опублікування.

Публікація умов випуску та проведення лотереї, змін та/або доповнень до них надсилається оператором до Міністерства фінансів України протягом триденного строку з дати виходу загальнодержавного друкованого засобу масової інформації, в якому вони надруковані.

(пункт 3.7 розділу 3 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

3.8. Розрахунки за лотереєю здійснюються виключно в грошовій одиниці України.

3.9. Оператор повідомляє Міністерство фінансів України про початок випуску кожної лотереї упродовж тижня з моменту отримання першої сплати участі у лотереї від гравців із зазначенням кількості, нумерації (серія, номер) випущених лотерейних білетів.

3.10. У разі завершення проведення лотереї, відповідно до долучених до ліцензійної справи Міністерством фінансів України умов випуску та проведення лотереї, оператор зобов'язаний протягом тижня опублікувати таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації і повідомити про це Міністерство фінансів України.

(пункт 3.10 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

3.11. Оператор лотерей зобов'язаний докладати зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників оператора і гравців.

Оператор лотерей зобов'язаний на вимогу гравця надати таку інформацію:

перелік керівників оператора державних лотерей та його відокремлених підрозділів;

інформацію щодо переліку лотерей, які проводяться оператором лотерей;

інформацію про умови випуску і проведення лотерей, яка підлягає опублікуванню відповідно до вимог пункту 3.7 цих Ліцензійних умов.

4. Технологічні вимоги

4.1. Вимоги до призового фонду (резерву виплат)

4.1.1. Під час проведення лотереї оператор формує призовий фонд і відображає його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів (далі - резерв виплат).

До призового фонду не включається сума джек-поту, не забезпечена сплатою участі у лотереї. Сума джек-поту, не забезпечена сплатою участі у лотереї, не може перевищувати 10 відсотків власного капіталу. Оператор зобов'язаний сформувати резерв, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

Кошти призового фонду (резерву виплат) не можуть використовуватися оператором як предмет застави та на інші потреби, за винятком виплати або видачі виграшів гравцям лотереї.

4.1.2. Залишок резерву виплат на дату складання фінансової звітності має бути не меншим за величину, обчислену таким чином:

обсяг сплати участі у лотереї, що надійшов від кожної проведеної лотереї за звітний період, множиться на відсоток (норматив відрахувань), передбачений умовами випуску та проведення лотереї для відрахувань до призового фонду від отриманих доходів;

одержані добутки додаються;

залишок резерву виплат на початок звітного періоду збільшується на суму одержаних добутків і зменшується на суму виплачених (виданих) учасникам протягом звітного періоду виграшів у лотереї.

4.1.3. Оператор повинен забезпечити розміщення резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, на окремому небюджетному рахунку в Державному казначействі України.

(абзац перший підпункту 4.1.3 пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Відповідальність за цільове використання коштів резерву виплат та резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, тільки на виплати гравцям несе оператор.

4.2. Вимоги до фінансового стану оператора

4.2.1. Оператор повинен забезпечувати перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

Фактичний запас платоспроможності (ФП) оператора розраховується шляхом вирахування із загальної суми активів оператора сум нематеріальних активів незавершеного будівництва і суми заборгованості за банківськими кредитами:

ФП = р. 280 активу - р. 010 активу - р. 020 активу - р. 440, р. 500 пасиву.

Нормативний запас платоспроможності (НП) оператора приймається рівним залишку резерву виплат, розрахованому у порядку, установленому підпунктом 4.1.2 цих Ліцензійних умов.

4.2.2. Оператор повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) розраховується як відношення високоліквідних активів, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції, до поточних (короткострокових) зобов'язань, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами:

КЛ = р. 220 + р. 230 + р. 240 активу / Розділ IV пасиву.

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності має бути не меншим за 0,2.

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності суб'єкта господарювання, який звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, повинен бути не меншим за 0,2.

(підпункт 4.2.2 пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності суб'єкта господарювання визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому такий суб'єкт господарювання звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії.

(підпункт 4.2.2 пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.2.3. Оператор (крім банків) повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта фінансової незалежності.

(абзац перший підпункту 4.2.3 пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Коефіцієнт фінансової незалежності (КФН) розраховується як відношення суми за довгостроковими і поточними зобов'язаннями, цільовим фінансуванням та доходами майбутніх періодів до власного капіталу, за винятком резерву виплат:

КФН = (Розділ III + Розділ IV пасиву + р. 420 + р. 630) / Розділ I пасиву - залишок резерву виплат.

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності має бути не більшим за 1,0.

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності суб'єкта господарювання, який звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, повинен бути не більшим за 1,0.

(підпункт 4.2.3 пункту 4.2 розділу 4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності суб'єкта господарювання визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому такий суб'єкт господарювання звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії.

(підпункт 4.2.2 пункту 4.2 розділу 4 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.3. Вимоги до розповсюдження лотерей

4.3.1. Мережа розповсюдження лотерейних білетів (сплати участі в лотереї) може складатися з власної мережі розповсюдження оператора та мережі розповсюджувачів, що працюють з оператором на договірній основі.

4.3.2. Розповсюдження лотерей не повинне порушувати громадський порядок і перешкоджати пересуванню транспорту та пішоходів.

4.3.3. Прийняття оплати вартості лотерейного білета або сплати участі у лотереї гравця засвідчує факт укладення угоди між оператором лотереї і гравцем.

4.3.4. Лотерейні білети у точках розповсюдження мають бути виставлені на видному для гравців місці.

Рекламно-інформаційне оформлення точок розповсюдження має бути типовим для даного оператора.

4.3.5. У точках розповсюдження лотерейних білетів та/або прийняття сплат участі у лотереї через електронну систему розміщується потрібна для гравців інформація: перелік лотерей, які розповсюджуються, ксерокопія ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення цих лотерей, розмір сплати участі у лотереї (ціна білетів), результати проведення кожного розіграшу тиражів лотереї із зазначенням кількості виграшів та їх розмірів, місцезнаходження найближчої філії оператора, місцезнаходження оператора або його головного підприємства та номери телефонів, за якими можна звернутись для уточнення інформації про умови випуску та проведення лотерей, а також із зауваженнями і пропозиціями.

(абзац перший підпункту 4.3.5 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Розповсюджувачі повинні надавати гравцям доступну і достовірну інформацію про лотереї, умови їх випуску та проведення.

(абзац другий підпункту 4.3.5 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.3.6. Оператор повинен проводити інструктаж із розповсюджувачами з питань дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей.

(підпункт 4.3.6 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.3.7. Розповсюджувачі мають право здійснювати продаж білетів державної лотереї та/або прийняття сплат участі у цій лотереї через електронну систему при наявності посвідчення, виданого оператором, форма та порядок видачі якого рекомендована Міністерством фінансів України.

(абзац перший підпункту 4.3.7 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Для фізичної особи - розповсюджувача видається іменне посвідчення, яке містить фотографічну картку особи, скріплену печаткою оператора, номер, серію паспорта (посвідчення особи), строк дії такого посвідчення, опис виду державної лотереї, а також підпис посадової особи оператора, що уповноважує зазначену фізичну особу здійснювати дії з продажу білетів або сплату участі у лотереї.

(абзац другий підпункту 4.3.7 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Для юридичної особи - розповсюджувача видається фірмове посвідчення, яке містить печатку оператора, опис виду лотереї, місце розташування пункту продажу білетів або сплати участі у лотереї, строк дії такого посвідчення та підпис посадової особи оператора.

(абзац третій підпункту 4.3.7 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.3.8. Контроль за додержанням розповсюджувачами вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей, здійснюється у порядку контролю за додержанням оператором Ліцензійних умов.

(підпункт 4.3.8 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.3.9. Оператор може укладати з розповсюджувачами відповідні договори за формою, яка рекомендована Міністерством фінансів України, що регламентують відповідальність розповсюджувачів перед операторами згідно з чинним законодавством.

До умов договорів можуть бути включені зобов'язання розповсюджувачів щодо проведення розрахунків з оператором за реалізовані лотерейні білети в термін не більше ніж 3 дні для розповсюджувачів у містах та не більше ніж 7 днів для розповсюджувачів у сільській місцевості, а також щодо допуску до перевірок органів контролю за додержанням Ліцензійних умов.

У разі порушення розповсюджувачами вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей, у десятиденний термін оператор повинен вжити заходів щодо усунення таких порушень, включаючи припинення відносин з такими розповсюджувачами та вилучення у них нерозповсюджених лотерейних білетів.

(абзац третій підпункту 4.3.9 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.3.10. Розповсюджувачі - фізичні особи при розповсюдженні лотерейних білетів повинні мати при собі книгу обліку розрахункових операцій, видану оператором.

4.3.11. Розповсюдження на території України лотерейних білетів та прийняття сплат участі у лотереї повинно здійснюватися за суворого дотримання принципу добровільності. Оператору та розповсюджувачам забороняється обумовлювати продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, набуття майнових прав та благ обов'язковим придбанням лотерейного білета або здійсненням сплати участі у лотереї через електронну систему.

(абзац перший підпункту 4.3.11 пункту 4.3 розділу 4 в редакції наказу
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором розмір сплати участі у лотереї чи ціну лотерейного білета.

(абзац другий підпункту 4.3.11 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Розрахунки між гравцями та розповсюджувачами здійснюються згідно з умовами випуску та проведення відповідних лотерей.

(абзац третій підпункту 4.3.11 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Розповсюджувачі (крім банків), у тому числі юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що сплачують єдиний податок, повинні відображати облік проданих лотерейних білетів та виплати виграшів у книзі обліку розрахункових операцій.

(абзац четвертий підпункту 4.3.11 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.3.12. Реклама проведення лотерей, розповсюдження лотерейних білетів, а також прийняття сплат участі у лотереї через електронну систему здійснюється відповідно до законодавства про рекламу.

(підпункт 4.3.12 пункту 4.3 розділу 4 в редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.4. Вимоги до розігрування тиражів лотереї

4.4.1. Розіграш тиражу лотереї має проводитися в прямому телевізійному ефірі (або в телевізійному записі з подальшою обов'язковою трансляцією результатів) у присутності тиражної комісії, яка складається з представників органу ліцензування (або уповноважених осіб) або інших центральних органів виконавчої влади та громадськості.

(підпункт 4.4.1 пункту 4.4 розділу 4 в редакції наказу Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 23.06.2004 р. N 75/419)

Телевізійний розіграш безтиражної лотереї має проводитися в прямому телевізійному ефірі або у телевізійному записі з обов'язковою подальшою трансляцією результатів такого розіграшу.

(підпункт 4.4.1 пункту 4.4 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Розігрування безтиражної лотереї проводиться у присутності комісії, кількісний склад якої повинен складати не менше ніж 3 особи. До складу комісії можуть входити представники оператора, органу ліцензування, інших органів виконавчої влади або представники громадськості.

(підпункт 4.4.1 пункту 4.4 розділу 4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

4.4.2. Контроль за проведенням лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати участі у лотереї у режимі реального часу здійснюється Державним казначейством України.

4.4.3. Оператор, який використовує електронну систему для прийняття сплати участі у лотереї і обробки інформації, зобов'язаний забезпечити Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, установленому чинним законодавством. Контроль розподіляється на:

- вхідний контроль до припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на розіграш тиражу - інформація про прийняті сплати участі в лотереї до припинення продажу білетів на розіграш;

- вихідний контроль після припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на розіграш тиражу та до проведення розіграшу тиражу - інформація про прийняті сплати за участь в лотереї, загальний обсяг продажу на тираж, час припинення продажу білетів на тираж, розмір призового фонду тиражу;

- вихідний контроль після проведення розіграшу тиражу - інформація про прийняті сплати участі в лотереї, загальний обсяг продажу на тираж, час припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на тираж, розмір призового фонду тиражу, виграшні комбінації номерів, результати розподілу призового фонду.

Контроль повинен здійснюватись Державним казначейством України і оператором як до, так і після розіграшу тиражу. Результати контролю протоколюються (за формою, встановленою Міністерством фінансів України) та зберігаються протягом 3-х років.

4.5. Вимоги до виплати призів (виграшів) гравцям у лотереї

4.5.1. Виплата грошових призів здійснюється виключно в грошовій одиниці України. Розігрування виграшів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, не допускається.

4.5.2. Виплата призів лотерей здійснюється у строки та в порядку, які передбачені в умовах випуску та проведення лотерей.

4.5.3. Виплата призів лотереї здійснюється на підставі пред'явленого лотерейного білета або іншого документа, який засвідчує участь у розіграші призів лотереї відповідно до вимог абзацу сьомого пункту 1.2 цих Ліцензійних умов. Якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний запит видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані переможця, сума призу, а також дата його отримання. Зазначена довідка складається в двох примірниках, один з яких видається переможцю, а другий передається до центрального статистичного (бухгалтерського) органу оператора лотереї та є документом суворої звітності і становить комерційну таємницю.

4.5.4. Оголошення інформації про переможця, у тому числі з метою реклами, або прилюдне вручення переможцеві призу може здійснюватися виключно за згоди переможця.

4.6. Вимоги до захисту інформації про випуск та проведення лотерей

4.6.1. Оператор зобов'язаний надати Міністерству фінансів України можливість контролю за впровадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у лотереї в електронному вигляді і забезпечити можливість доступу до технічних засобів з обробки інформації та прийняття сплати участі у лотереї.

Оператор повинен забезпечити захист розігрувальних пристроїв та засобів зчитування інформації (зчитувальних пристроїв), які пов'язані з обігом коштів та лотерейних білетів, а також забезпечити захист білетів від підробки.

4.6.2. Організація безпеки інформації, у тому числі інформаційних масивів, із застосуванням заходів технічного, криптографічного захисту інформації або голографічного захисту має здійснюватись оператором з урахуванням вимог чинного законодавства України та нормативних документів у цій сфері.

5. Інші вимоги

5.1.1. Для знищення нереалізованих лотерейних білетів тиражних лотерей керівник оператора наказом створює комісію зі знищення лотерейних білетів, до складу якої має входити представник Міністерства фінансів України або місцевого фінансового органу.

Перед знищенням лотерейних білетів комісією складається опис лотерейних білетів, які підлягають знищенню, з обов'язковим зазначенням їх серій, власних номерів та номера тиражу.

Знищення лотерейних білетів здійснюється у присутності комісії шляхом спалювання або розрізання.

Після знищення лотерейних білетів складається акт у трьох примірниках, що підписується головою та членами комісії, до якого додається опис лотерейних білетів. Один примірник акта про знищення надається Міністерству фінансів України.

5.1.2. Нереалізовані лотерейні білети миттєвої лотереї підлягають обов'язковому знищенню в разі:

а) дострокового припинення проведення лотереї.

Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня опублікування оператором інформації про дострокове припинення проведення лотереї;

б) закінчення строку проведення лотереї, визначеного в умовах випуску та проведення цієї лотереї за умови, якщо такий строк не було продовжено оператором. Продовження строку проведення лотереї здійснюється шляхом внесення відповідних змін до умов її випуску та проведення.

Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня закінчення строку проведення лотереї;

в) закінчення строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, на підставі якої проводиться така лотерея, якщо оператором цієї лотереї протягом одного місяця не отримано нової ліцензії на зазначений вид господарської діяльності. Днем початку відліку зазначеного одномісячного строку є день, що настає за днем останнього дня строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. 

Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня закінчення строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

г) анулювання у встановленому законодавством порядку ліцензії оператора на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей або визнання її недійсною.

Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей або з дня визнання такої ліцензії недійсною;

ґ) припинення діяльності оператора як суб'єкта господарювання за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису або з дня набрання рішенням суду законної сили;

д) технічного пошкодження білетів.

Для знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї створюється комісія, кількісний та персональний склад якої затверджується наказом оператора. Кількісний склад комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Засвідчена у вставленому порядку копія наказу про створення зазначеної комісії, затвердження її кількісного та персонального складу наступного робочого дня, що настає за днем прийняття такого наказу, надсилається цінним листом до Міністерства фінансів України.

До складу комісії зі знищення нереалізованих білетів миттєвої лотереї повинен в обов'язковому порядку входити представник органу ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей або представник місцевого фінансового органу.

Перед знищенням нереалізованих білетів миттєвої лотереї комісією складається їх опис, в якому зазначаються номери, серії та загальна кількість білетів, підстави знищення. Опис є невід'ємною частиною акта про знищення нереалізованих білетів миттєвої лотереї.

Знищення зазначених лотерейних білетів здійснюється у присутності всіх членів комісії шляхом спалювання або розрізання.

Після знищення всіх нереалізованих білетів миттєвої лотереї складається акт у трьох примірниках, які підписуються головою та членами комісії. Один примірник акта про знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї разом із засвідченою у встановленому порядку копією їх опису надсилається цінним листом до Міністерства фінансів України упродовж місяця з дня знищення нереалізованих білетів миттєвої лотереї.

5.1.3. Виграшні лотерейні білети та інші документи, що засвідчують право участі у лотереї, за якими переможцям лотереї сплачені виграші, обов'язково мають бути повернуті розповсюджувачами оператору і зберігатися останнім у порядку і протягом строків, передбачених чинним законодавством для бухгалтерських (розрахункових) документів.

(пункт 5.1 розділу 5 в редакції наказу Державного комітету України з питань
 регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 22.09.2005 р. N 82/649)

5.2. Оператор повинен надавати Міністерству фінансів України:

місячний звіт про формування призового фонду (додаток 1) - не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним місяцем;

інформацію про результати проведення тиражів оператором за місяць - не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним місяцем, - яка має включати відомості про загальні розміри призового фонду на кожний тираж у розрізі за категоріями, кількість тих, хто виграв, та розміри призів за категоріями;

звіт про дотримання вимог до фінансового стану оператора (додаток 2) - квартальний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, річний - не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним роком;

(абзац четвертий пункту 5.2 розділу 5 в редакції наказу Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 22.09.2005 р. N 82/649)

звіт про фактичне формування власного капіталу - квартальний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, річний - не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним роком;

(абзац п'ятий пункту 5.2 розділу 5 в редакції наказу Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 22.09.2005 р. N 82/649)

звіт про діючих розповсюджувачів із зазначенням кількості юридичних та фізичних осіб у розрізі регіонів - квартальний, річний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;

звіт про рух резерву виплат - квартальний, річний (додаток 3) - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;

квартальну фінансову звітність підприємства не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;

річну фінансову звітність підприємства не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. До річної фінансової звітності має додаватись аудиторський висновок про її достовірність та повноту;

інформацію у письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни. Ця інформація надається протягом десяти днів з моменту виникнення таких змін;

акти про знищення нереалізованих білетів лотерей - упродовж місяця після знищення таких лотерейних білетів.

(абзац одинадцятий пункту 5.2 розділу 5 в редакції наказу Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 22.09.2005 р. N 82/649)

Передбачені цим пунктом звітність та інформація подаються в паперовому вигляді (підписані керівником оператора або уповноваженою ним особою та завірені печаткою оператора) та на електронних носіях.

(абзац дванадцятий пункту 5.2 розділу 5 в редакції наказу Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
від 22.09.2005 р. N 82/649)

5.3. Оператор повинен допускати органи контролю до перевірок за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з випуску та проведення лотерей.

5.4. У разі дострокового припинення проведення лотереї оператор повинен обов'язково опублікувати таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації і повідомити про це Міністерство фінансів України. При цьому оператор зобов'язаний припинити прийняття нових ставок та забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань перед гравцями у повному обсязі.

(пункт 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

Інформація про дострокове припинення проведення лотереї повинна бути опублікована оператором протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення.

(пункт 5.4 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Оператори, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов протягом шести місяців з дня їх опублікування, крім:

- пункту 2.1, за яким операторам, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, необхідно привести свою діяльність у відповідність протягом трьох років з дня опублікування Ліцензійних умов;

(абзац другий прикінцевих положень із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

- вимог до власного капіталу, визначених пунктом 3.2, у відповідність до яких операторам, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, необхідно привести свою діяльність протягом трьох років з дня опублікування Ліцензійних умов.

(абзац третій прикінцевих положень із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства фінансів України від 23.06.2004 р. N 75/419
,
 від 22.09.2005 р. N 82/649)

 

Заступник начальника Головного
управління реєстрації та  ліцензування -
Начальник  Управління ліцензування 

 
 
О. Б. Іванченко
 

Начальник Управління
 небанківських фінансових установ
 та з питань лотерейної діяльності
 

 
 
Л. П. Максименко
 

 

Звіт
про формування призового фонду за ________________________________, що
(назва лотереї)
проводиться оператором ________________
                                                                (назва оператора) 

за ______________________ 200_ року
(місяць)

грн.

Фактичний обсяг сплати участі у лотереї 

Відрахування до призового фонду згідно із законодавством 

Сформований призовий фонд 

Сума джек-поту 

сформована у межах призового фонду 

не забезпечена сплатою участі у лотереї 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)
 

Звіт
про дотримання вимог до фінансового стану 
оператора __________________
                           (назва оператора) 

за ______________________ 200_ року
(квартал, рік)

Назва показників  

Вимоги до значень показників 

Фактичне значення показника 

Відхилення фактичного значення показника від установлених вимог 

Причини, що призвели до відхилення 

- нормативний запас платоспроможності

- фактичний запас платоспроможності 

перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним (грн.) 

  

  

  

коефіцієнт абсолютної ліквідності  

не менше за 0,2 

  

  

  

коефіцієнт фінансової незалежності 

не більше за 1,0 

  

  

  

 

ЗВІТ
про рух резерву виплат оператора
____________________________
(найменування оператора)

за _______________________
(квартал, рік)

Вид та назва лотереї 

Залишок резерву виплат на початок звітного періоду, грн. 

Ціна одного лотерейного білета (розмір оплати участі у лотереї), грн. 

Кількість реалізованих лотерейних білетів (сплат участі у лотереї), шт. 

Сума, виручена від реалізованих лотерейних білетів (сума сплат участі у лотереї), грн. 

Сума фактично нарахованих відрахувань до призового фонду, грн. 

Сума відрахувань до державного бюджету, грн. 

Сума фактично сплачених виграшів (призів), грн. 

Залишок резерву виплат на кінець звітного періоду, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього з початку проведення лотереї 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

М. П. 

Керівник оператора 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище та ініціали) 

  

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище та ініціали) 

 

Орган ліцензування

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

        Заявник _________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________ 

_______________
(телефон) 

____________
(факс) 

______________________
(адреса електронної пошти) 

банківські реквізити ___________________________________________________________________
                                                                        (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Коди: 

КОПФГ _____________________,
СПОДУ _____________________, 

КОАТУУ _____________________________________
КФВ _________________________________________ 

просить видати ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей (із зазначенням виду лотерей)

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії: 

      З Ліцензійними умовами провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. 

Підпис заявника 

______________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ року 

М. П. 

  

(Ліцензійні умови доповнено додатком 4 згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)
 

Орган ліцензування

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

       Заявник _________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________ 

_______________
(телефон) 

____________
(факс) 

______________________
(адреса електронної пошти) 

банківські реквізити __________________________________________________________________
                                                                             (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_____________________________________________________________________________________ 

Коди: 

КОПФГ _____________________,
СПОДУ _____________________, 

КОАТУУ _____________________________________
КФВ _________________________________________ 

просить переоформити ліцензію серії ___ N ________ на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей,

видану органом ліцензування "___" ____________ 200_ року
рішення про видачу від "___" ____________ 200_ року N ______

        Підстава для переоформлення ліцензії
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії: 

Керівник ______________
                              (підпис) 

___________________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ року

М. П. 

  

(Ліцензійні умови доповнено додатком 5 згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України від 22.09.2005 р. N 82/649)

____________

Опрос