Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возвращения средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 10.12.2002 № 226
Утратил силу

Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

(назва у редакції наказу Державного
 казначейства України від 29.05.2008 р. N 181
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

Наказ Державного казначейства України
від 10 грудня 2002 року N 226

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2002 р. за N 1000/7288

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України
 від 29 травня 2008 року N 181
,
від 9 січня 2009 року N 3
,
 від 14 грудня 2010 року N 480

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2013 року N 787)

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Державного
 казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

1. Затвердити Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 29.05.2008 р. N 181,
 від 14.12.2010 р. N 480)

2. Начальникам управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) відповідно до затвердженого Порядку.

3. Начальникові Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни Радзіховському Л. Ф. забезпечити доведення наказу до відома управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у триденний термін після його затвердження.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного казначейства України О. О. Чечуліну та заступника Голови Державного казначейства України О. С. Даневича.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

Порядок
повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

(У заголовку і тексті Порядку слово "надмірно" у всіх відмінках замінено словом "надміру" згідно з наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2010 року N 480)

1. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 43, 45 та 78 Бюджетного кодексу України та відповідно до Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232.

(пункт 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

2. Цей Порядок визначає процедури повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії (далі - платежі).

Дія Порядку не поширюється на операції з відшкодування податку на додану вартість та повернення з бюджету коштів за рішенням суду.

3. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державного казначейства України з відповідних рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119, зі змінами (далі - План рахунків), шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення платежів здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Державного казначейства України, вказані у поданні або заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, що не мають рахунків у банках, може здійснюватись у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, вказані у поданні або заяві платника (його довіреної особи).

(абзац другий пункту 3 глави 1 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

4. Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті здійснюється у валюті платежу з валютних рахунків Державного казначейства України, відкритих на його ім'я в банках, або у гривневому еквіваленті іноземної валюти, розрахованому за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату повернення коштів з бюджету, з відповідних рахунків з обліку надходжень, відкритих в органах Державного казначейства України, про що платник зазначає у своїй заяві.

(пункт 4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

5. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Подання надається до органу Державного казначейства України за формою, передбаченою відповідними спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства України та органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи, за підписом керівника установи або його заступників відповідно до їх компетенції з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), суми платежу, що підлягає поверненню, дати та номера розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

(абзац перший пункту 5 глави 1 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

Подання в довільній формі надається платником до органу Державного казначейства України разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), який підтверджує перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Державного казначейства України, складається платником у довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, реєстраційного номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), адреси та номера контактного телефону, суми платежу, що підлягає поверненню, способу перерахування коштів з бюджету - у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів або готівкою шляхом оформлення чека чи поштовим переказом на адресу, визначену в цій заяві.

(абзац третій пункту 5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

При поверненні коштів готівкою платник може в заяві визначити довірену особу для отримання коштів. У такому випадку до заяви платника додається копія довіреності на отримання коштів довіреною особою, завірена в установленому порядку, та копія паспорта довіреної особи.

6. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, здійснюється за поданням органів, які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників.

(абзац перший пункту 6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

Подання надається:

за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, - Міністерством фінансів України;

за бюджетними позичками, кредитами та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, облік заборгованості за якими ведуть органи Державного казначейства України, - відповідними органами Державного казначейства України;

за бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та кредитами, облік заборгованості за якими не ведуть органи Державного казначейства України, - розпорядниками коштів державного чи місцевих бюджетів.

(абзац п'ятий пункту 6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

Подання складається за формою, передбаченою відповідними спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства України з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів та органом, який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи або його заступників відповідно до їх компетенції з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), суми платежу, що підлягає поверненню, дати та номера розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

(абзац шостий пункту 6 глави 1 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

Подання в довільній формі надається платником до органу Державного казначейства України разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Державного казначейства України, складається платником в довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), адреси та номера контактного телефону одержувача, реквізитів рахунку одержувача коштів, суми платежу, що підлягає поверненню.

(абзац восьмий пункту 6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

У разі наявності в обліку органів Державного казначейства України заборгованості платника перед державним бюджетом за іншими бюджетними позичками, кредитами або фінансовою допомогою відповідний орган Державного казначейства України повідомляє платника та орган, який надав подання, про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві та поданні, у першу чергу на погашення цієї заборгованості перед державним бюджетом.

7. У випадках повернення платежів, що зараховані до місцевих бюджетів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган, що контролює справляння надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, передає подання на погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує подання і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який надав подання, для подальшої передачі до органів Державного казначейства.

(пункт 7 глави 1 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

8. Заява та/або подання надається до органу Державного казначейства України за місцем зарахування платежу до бюджету (до Державного казначейства України або відповідного територіального органу Державного казначейства України).

Органи Державного казначейства України приймають подання від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету або які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, у строки, визначені спільними нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів.

У разі відсутності спільного нормативно-правового акта Державного казначейства України та органу, що контролює справляння надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, платник подає до органу Державного казначейства України заяву та подання, дата складання яких не перевищує 30 календарних днів.

Заява та подання повертаються органами Державного казначейства України надавачам без виконання у таких випадках:

перевищення встановлених законодавством строків надання заяви та подання до органу Державного казначейства України;

невідповідність заяви та подання визначеним формі та/або змісту;

невідповідність інформації, викладеної у заяві платника, даним, наведеним у поданні, або даним органу Державного казначейства України про зарахування коштів до бюджету;

надання заяви та подання не за призначенням.

(главу 1 доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480,
у зв'язку з цим пункти 8 - 10 вважати відповідно пунктами 9 - 11)

9. Операції з повернення платежів з бюджетів здійснюються органами Державного казначейства України з рахунків, на які в поточному бюджетному періоді відповідно до законодавства зараховується вид надходжень, що повертається.

Органи Державного казначейства України здійснюють процедури по забезпеченню виконання документів, зазначених у пунктах 5 та 6 цієї глави, в такому порядку:

за наявності поточних надходжень на відповідних бюджетних рахунках орган Державного казначейства України протягом п'яти робочих днів після дня отримання подання (заяви та подання) перераховує кошти на рахунок одержувача одноразово на загальну суму або частковими сумами;

у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках для здійснення повернення відповідний орган Державного казначейства України не пізніше ніж через п'ять робочих днів після дня отримання подання (заяви та подання) направляє звернення для підкріплення коштами цих рахунків:

за платежами, що належать державному бюджету, - до Державного казначейства України;

за платежами, що належать місцевим бюджетам, - до відповідних місцевих фінансових органів;

за частиною платежу, що перерахована до відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, - до відповідного територіального органу цього фонду.

Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків подається за визначеною формою (додатки 1 та 2 до цього Порядку) на паперових носіях або факсимільним зв'язком з наступним наданням оригіналів на паперових носіях.

У разі не надання підкріплення коштами протягом п'яти робочих днів після дня отримання звернення Державне казначейство України, місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування письмово інформують органи Державного казначейства України про причини невиконання звернення.

Направлення звернення про підкріплення коштами не є підставою для зупинення операцій з повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень. При здійсненні повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень на всю суму або її частку після направлення звернення про підкріплення коштами відповідний орган Державного казначейства України повідомляє про це Державне казначейство України, місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, до яких направлено звернення для підкріплення коштами. Невикористана органом Державного казначейства України сума наданого підкріплення коштами повертається органам, які надали підкріплення коштами.

Якщо місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у визначений термін не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини ненадання підкріплення коштами, відповідний орган Державного казначейства України направляє місцевим фінансовим органам письмове попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення цього порушення, а територіальним органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування - відповідне звернення.

У випадку, якщо відповідні місцеві фінансові органи у визначений законодавством строк не усувають бюджетне правопорушення, тобто не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини невиконання звернення органу Державного казначейства України, керівник відповідного органу Державного казначейства України приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у порядку, встановленому законодавством.

У випадку, якщо відповідні територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у визначений законодавством строк не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини невиконання звернення, відповідний орган Державного казначейства України повідомляє про зазначене Державне казначейство України, яке в свою чергу інформує центральні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування для вжиття відповідних заходів.

(пункт 9 глави 1 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

10. Сума підкріплення у бухгалтерському обліку з виконання бюджетів відображається на відповідних рахунках управлінського обліку як отримання (надання) підкріплення коштами для здійснення повернення надходжень.

11. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню. Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або місцевих бюджетів, але згідно з бюджетним законодавством не передбачений серед джерел надходжень бюджетів у поточному бюджетному році, то повернення здійснюється за рахунок інших податків (код класифікації доходів бюджету 16030000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

2. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів загального фонду державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" Плану рахунків (далі - рахунок 3111) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3111 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3112 "Загальний фонд державного бюджету" Плану рахунків (далі - рахунок 3112) у межах поточних надходжень за день у цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 обласного рівня на аналітичний рахунок 3111 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3112, з якого здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів, що надійшли на рахунок 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, після завершення операцій з відшкодування податку на додану вартість.

(пункт 3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з рахунку 3112, з якого здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, після того, як з нього проведено відрахування дотацій місцевим бюджетам.

(пункт 4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках 3112 обласного рівня його підкріплення може здійснюватись на підставі рішення (додаток 3) Державного казначейства України про перерахування коштів з відповідного рахунку 3112, відкритого в Державному казначействі України. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення головного управління Державного казначейства України (додаток 1).

(абзац перший пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

Якщо Державне казначейство України приймає рішення про перерахування коштів головному управлінню Державного казначейства України, то з відповідного рахунку 3112 кошти розрахунковим документом Державного казначейства України перераховуються на відповідний рахунок 3112 обласного рівня.

6. У разі проведення підкріплення, передбаченого пунктами 3 та 5 цієї глави (у частині підкріплення рахунку 3112, з якого здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам), у наступні дні необхідно спочатку відновити залучені суми на відповідний рахунок 3112, з якого надавалось підкріплення, і тільки потім здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам за встановленими нормативами.

(пункт 6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

3. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету"

1. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету коштів від повернення до бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету" Плану рахунків (далі - рахунок 3113) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3113 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам і на якому акумулюються кошти від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 на аналітичний рахунок 3113 для здійснення повернення.

(пункт 2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам і на якому акумулюються кошти від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в пунктах 4 та 5 глави 2.

(пункт 3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

4. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків (далі - рахунок 3141) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3141 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків (далі - рахунок 3142) для акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 на аналітичний рахунок 3141 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3142 повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з інших рахунків 3142, відкритих для акумулювання коштів відповідного місцевого бюджету.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів, що надійшли на інший рахунок 3142, з якого не проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого не проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів, але після того, як з нього проведено відрахування міжбюджетних трансфертів.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3142 для акумулювання коштів місцевого бюджету, відповідна частка коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується на цей рахунок місцевим фінансовим органом з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142, з якого здійснюються видатки. Підставою для здійснення фінансовим органом зазначеного вище перерахування коштів є звернення відповідного органу Державного казначейства України до фінансового органу (додаток 2), на рахунок якого були зараховані кошти, та копія погодженого з місцевим фінансовим органом подання відповідного органу, зазначеного в пунктах 5 та 6 глави 1.

(пункт 6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

7. У разі проведення підкріплення, передбаченого в пунктах 4 та 6 цієї глави (у частині підкріплення рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів), у наступні дні необхідно спочатку відновити залучені суми на відповідний рахунок, з якого надавалось підкріплення, і тільки потім проводити відрахування міжбюджетних трансфертів за встановленими нормативами.

5. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3143 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів"

1. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду місцевого бюджету коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3143 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків (далі - рахунок 3143) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3143 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3142 в межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 на аналітичний рахунок 3143 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3142 його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пунктах 5 та 6 глави 4.

6. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів спеціального фонду державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків (далі - рахунок 3121) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3121 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків (далі - рахунок 3122) у межах поточних надходжень за день у цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 обласного рівня на аналітичний рахунок 3121 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3122 обласного рівня його підкріплення може здійснюватись на підставі рішення (додаток 3) Державного казначейства України про перерахування коштів з відповідних рахунків, відкритих в Державному казначействі України, а саме: з рахунку 3122 за відповідним платежем або з рахунку 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою" Плану рахунків (далі - рахунок 3124), відкритого за відповідною відомчою ознакою. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення головного управління Державного казначейства України (додаток 1).

(пункт 3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

Якщо Державне казначейство України приймає рішення про перерахування коштів головному управлінню Державного казначейства України, то з рахунку 3122, відкритого в Державному казначействі України за відповідним платежем, кошти розрахунковим документом Державного казначейства України перераховуються на відповідний рахунок 3122 обласного рівня.

У разі відсутності коштів на рахунку 3122, відкритому в Державному казначействі України за відповідним платежем, необхідна сума розрахунковим документом Державного казначейства України може перераховуватись на цей рахунок з відповідного рахунку 3124 в межах залишку коштів за відповідним видом надходжень для подальшого перерахування на відповідний рахунок 3122 обласного рівня.

7. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів"

1. Повернення помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою та під державні гарантії, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків (далі - 3123) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3123 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3122 у межах поточних надходжень за день у цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 на аналітичний рахунок 3123 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3122 в цілому по області його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 3 глави 6.

8. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до спеціального фонду місцевих бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків (далі - рахунок 3151) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3151 повернення здійснюється шляхом залучення на цей рахунок коштів з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків (далі - рахунок 3152) для акумулювання платежу, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3152 на аналітичний рахунок 3151 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку, відкритому за балансовим рахунком 3152 для акумулювання платежу, відповідна частка коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується на цей рахунок місцевим фінансовим органом з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152, з якого здійснюються видатки. Підставою для здійснення фінансовим органом зазначеного вище перерахування коштів є звернення відповідного органу Державного казначейства України до фінансового органу (додаток 2), на рахунок якого були зараховані кошти, та копія погодженого з місцевим фінансовим органом подання відповідного органу, зазначеного в пунктах 5 та 6 глави 1.

(пункт 3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

9. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів"

1. Повернення помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду місцевого бюджету коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків (далі - рахунок 3153) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3153 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3152 у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3152 на аналітичний рахунок 3153 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3152 його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 3 глави 8.

10. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3131 "Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3131 "Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету" Плану рахунків (далі - рахунок 3131) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3131 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідних рахунків 3112 та 3122 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету), а саме:

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 на аналітичний рахунок 3111 з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3131 для здійснення повернення;

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 на аналітичний рахунок 3121 з подальшим перерахуванням на аналітичний рахунок 3131 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3112, 3122 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 2 та 6.

11. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між державним та місцевими бюджетами, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків (далі - рахунок 3311) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3311 повернення здійснюється шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3112 (3122) та 3142 (3152) у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між державним та місцевими бюджетами), а саме:

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 (3122) на аналітичний рахунок 3111 (3121) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3311 для здійснення повернення;

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 (3152) на аналітичний рахунок 3141 (3151) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3311 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3112, 3122 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 2 та 6.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3142, 3152 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 4 та 8.

12. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між рівнями бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" Плану рахунків (далі - рахунок 3321) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3321 повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3142 та 3152 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між рівнями бюджетів), а саме:

відповідні частки коштів перераховуються з рахунків 3142 на аналітичні рахунки 3141 з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3321 для здійснення повернення;

відповідні частки коштів перераховуються з рахунків 3152 на аналітичні рахунки 3151 з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3321 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3142, 3152 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 4 та 8.

13. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу", 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу"

1. Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу" Плану рахунків (далі - рахунок 3411) у межах поточних надходжень за день.

Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" Плану рахунків (далі - рахунок 3421) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному аналітичному рахунку 3411 (3421) повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3112 (3122) та 3142 (3152) у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу коштів між бюджетами та державними цільовими фондами), а саме:

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 (3122) на аналітичний рахунок 3111 (3121) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3411 для здійснення повернення;

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 (3152) на аналітичний рахунок 3141 (3151) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3411 (3421) для здійснення повернення.

Одночасно із зазначеним частка коштів, перерахована до відповідного територіального органу фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, підлягає поверненню ним на відповідний транзитний рахунок, відкритий в органі Державного казначейства України, з якого здійснюється підкріплення рахунку 3411 (3421). Підставою для здійснення територіальним органом фонду зазначеного перерахування коштів є звернення органу Державного казначейства України до відповідного територіального органу фонду (додаток 2), на рахунок якого були зараховані кошти після розподілу, та копія погодженого з місцевим фінансовим органом подання відповідного органу, зазначеного в пункті 5 глави 1.

(абзац четвертий пункту 2 глави 13 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3112, 3122 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 2 та 6.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3142, 3152 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 4 та 8.

14. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету", 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету"

1. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" Плану рахунків, здійснюється з цих рахунків до їх розподілу в межах залишку коштів.

2. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" Плану рахунків, здійснюється з цих рахунків до їх розподілу в межах залишку коштів.

15. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних установ

1. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється органами Державного казначейства України за умови надання бюджетною установою - власником рахунків таких документів:

подання цієї бюджетної установи з обов'язковим зазначенням інформації, передбаченої пунктом 5 глави 1;

копії заяви платника про повернення коштів.

2. Операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюються органами Державного казначейства України протягом одного операційного дня на підставі платіжних доручень бюджетних установ - власників рахунків у такому порядку:

кошти з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків, за умови наявності коштів за відповідним видом надходження, перераховуються на відповідний аналітичний рахунок 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" Плану рахунків (далі - рахунок 3125);

з відповідного аналітичного рахунку 3125 кошти перераховуються на рахунок одержувача коштів.

(глава 15 набирає чинності з 1 січня 2009 року згідно з
 наказом Державного казначейства України від 29.05.2008 р. N 181)

(дію глави 15 зупинено до 01.01.2010 р. згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.01.2009 р. N 3)

16. Операції з повернення у готівковій формі платежів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

1. Повернення готівкою помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, сплачених фізичними особами, що не мають рахунків в установах банків, здійснюється:

з відповідних рахунків, відкритих органами Державного казначейства України в установах банків, на підставі чеків, виписаних органами Державного казначейства України;

з рахунків банків за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами Державного казначейства України;

поштовими переказами на адреси, визначені в заявах платників або у податкових деклараціях, через підприємства поштового зв'язку за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами Державного казначейства України.

2. Кошти з відповідних аналітичних рахунків, з яких необхідно зробити повернення, на підставі платіжних доручень органів Державного казначейства України перераховуються:

на відкриті на ім'я органів Державного казначейства України в банках рахунки за відповідними балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (далі - балансові рахунки групи 257);

на рахунки банків або підприємств поштового зв'язку, відкриті в банках.

3. На підставі відповідних документів, зазначених у пункті 5 глави 1, органи Державного казначейства України виписують чеки на отримання готівки особами, указаними в зазначених документах, або готують реєстр одержувачів коштів та передають його до відповідного банку або підприємства поштового зв'язку.

На підставі належно оформлених чеків на отримання готівки фізичні особи, на ім'я яких виписано чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих на ім'я органів Державного казначейства України в банках за балансовими рахунками групи 257. Чеки на отримання готівки пред'являються до оплати в банк протягом 10 календарних днів (день виписки чека не враховується).

Виплата коштів готівкою фізичним особам за реєстром одержувачів коштів через банки або підприємства поштового зв'язку здійснюється на підставі документа, що засвідчує особу.

4. Повернення готівкою коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється з каси бюджетної установи. Виплата готівки бюджетним установам здійснюється на підставі оформленої розпорядником бюджетних коштів заявки на видачу готівки (додаток 4).

(главу 16 доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

_____________________________
(найменування органу
Державного казначейства України) 

  

  

Державне казначейство України 

ЗВЕРНЕННЯ

N ________  

від "___" ____________ 20__ року 

У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку з обліку надходжень за
______________________________________________________________________________________,
                                                          (назва платежу, код
бюджетної класифікації, символ звітності)
необхідних для повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у сумі
______________________________________________________________________________________,
                                                                                     (сума цифрами та словами)
просимо перерахувати зазначену суму з рахунку Державного казначейства України на рахунок N _________________, відкритий у _________________________________________________________,
                                                                                               (найменування органу Державного казначейства України)
код банку _______________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________.  

Керівник органу
Державного казначейства України
в _____________________ області 

 
 
____________
(підпис) 

 
 
______________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер

М. П. 

____________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

(додаток 1 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

 

__________________________
             (найменування органу
Державного казначейства України)
 

ЗВЕРНЕННЯ

N ________  

від "___" ____________ 20__ року  

до ___________________________________________________________________________________
                               (найменування органу, до якого звертається орган Державного казначейства України)

На виконання подання (іншого документа) N ________ від "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування органу, що контролює справляння надходжень бюджету)
про повернення помилково або надміру сплаченого ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва платежу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування або П. І. Б. платника)
у сумі _______________________________________________________________________________,
                                                                                            (сума цифрами та словами)
що зарахована "___" ______________ 20__ року платіжним дорученням N _____________________
на рахунок N _______________________ за кодом _________________________________________,
                                                                                                                                        (код
бюджетної класифікації)
відкритий у __________________________________________________________________________,
                                                                 (найменування органу Державного казначейства України)
код банку __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________ просимо перерахувати кошти
у сумі ____________________________________________ на рахунок N ______________________,
                                              (сума цифрами та словами)
відкритий у __________________________________________________________________________,
                                                            (найменування органу Державного казначейства України)
код банку _______________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________.

Копія подання (іншого документа) додається.  

Керівник органу
Державного казначейства України
в _____________________ області 

 
 
___________
(підпис) 

 
 
______________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер

М. П. 

___________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

(додаток 2 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

 

РІШЕННЯ

N ________  

від "___" _____________ 20__ року  

Про перерахування з рахунку Державного казначейства України N ___________________________
на рахунок N __________________________________________ у Державному казначействі України
суми ________________________________________________________________________________,
                                                                                               (сума цифрами та словами)
необхідної для повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, згідно із зверненням від _____________________________ N ______________________________ на рахунок
______________________________________________________________________________________
                                                           (найменування органу Державного казначейства України) 
N ____________________, код банку __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ______________. 

Заступник голови
Державного казначейства
України 

 
 
_______________
(підпис) 

 
 
_________________
(П. І. Б.) 

____________________________
____________________________
____________________________
     (керівник структурного підрозділу
    Державного казначейства України) 

 
 
_______________
(підпис) 

 
 
_________________
(П. І. Б.) 

Погоджено: 

  

  

____________________________
____________________________
____________________________
     (керівник структурного підрозділу
    Державного казначейства України) 

 
 
______________________
(підпис) 

 
 
_________________
(П. І. Б.) 

Отримано: 

  

  

____________________________
____________________________
____________________________
     (керівник структурного підрозділу
   Державного казначейства України) 

 
 
______________________
(підпис) 

 
 
_________________
(П. І. Б.) 

(додаток 3 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

 

N чека 

  

Дата отримання готівки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Найменування банку, N рахунку групи 257 


 

___________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України) 

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ*

                                                        "___" _______________ 20__ року
                                                                                         (дата подачі заявки)
_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування розпорядника бюджетних коштів)
просить погодити видачу готівки за чеком на суму __________________________________________
_________________________________________________________
                                                                                     (сума цифрами та словами)
на ім'я _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису)
дані паспорта (посвідчення - для військових): серія _______, N ____________, від ______________,
виданий _____________________________________________________________________________ 

(грн.) 

Керівник установи 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

   М. П. 

  

  

  

Штамп казначея 

____________
* Надається у двох примірниках. 

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 14.12.2010 р. N 480)

(Порядок у редакції наказу Державного
 казначейства України від 29.05.2008 р. N 181)

____________

Опрос