Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке приобретения, хранения, учета, перевозки, использования и применения боевого нарезного огнестрельного оружия, гладкоствольного огнестрельного оружия, боевых припасов к оружию, а также специальных средств работниками службы государственной охраны учреждений природно-заповедного фонда, подчиненных Министерству экологии и природных ресурсов Украины

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Приказ, Инструкция от 29.11.2002 № 478
Утратил силу

Інструкція
про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування бойової нарізної вогнепальної зброї, гладкоствольної вогнепальної зброї, бойових припасів до зброї, а також спеціальних засобів працівниками служби державної охорони установ природно-заповідного фонду, підпорядкованих Міністерству екології та природних ресурсів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 9 червня 2011 року N 196

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 17 лютого 2015 року N 30)

(У тексті Інструкції слово "Мінекоресурсів" замінено словами "Мінприроди України" згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 9 червня 2011 року N 196)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", постанов Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 N 1127 "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України", від 07.09.93 N 706 "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії", від 12.10.92 N 575 "Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї" та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 N 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за N 637/3077 (із змінами та доповненнями).

1.2. Інструкція визначає порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування бойової нарізної вогнепальної зброї, гладкоствольної вогнепальної зброї, бойових припасів до зброї, а також спеціальних засобів (гумових кийків, наручників і балончиків з речовинами сльозоточивої та подразливої дії, далі - спеціальні засоби) працівниками служби державної охорони установ природно-заповідного фонду, підпорядкованих Міністерству екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди України).

Згідно з Законом України "Про природно-заповідний фонд України" та постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 N 1127 "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України" працівникам служби державної охорони установ природно-заповідного фонду, підпорядкованих Мінприроди України (далі - установи ПЗФ), при виконанні службових обов'язків може видаватися бойова нарізна вогнепальна зброя, гладкоствольна вогнепальна зброя, а також спецзасоби згідно з Видами та нормами забезпечення зброєю і спеціальними засобами працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

1.3. Видача дозволів працівникам установ ПЗФ на придбання, перевезення, зберігання та носіння вогнепальної зброї здійснюється органами МВС після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею і застосування, а також прийняття відповідних заліків. Навчання проводиться фахівцями відповідних установ, організацій, що згідно зі статутом мають на це право, за затвердженою МВС України програмою.

При цьому на роботу, пов'язану з використанням вогнепальної зброї при виконанні службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями виконувати таку роботу.

1.4. Продовження терміну дії дозволів (перереєстрація) здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі. При цьому документи, які були подані для отримання дозволу і не втратили юридичної сили, заново не подаються.

2. Придбання вогнепальної зброї і бойових припасів

2.1. Вогнепальна зброя і бойові припаси до неї можуть бути придбані установами ПЗФ для озброєння працівників служби державної охорони цих установ ПЗФ, яким дозволено носіння вогнепальної зброї при виконанні службових обов'язків.

2.2. Бойова нарізна вогнепальна зброя і бойові припаси до неї отримуються централізовано через Міністерство оборони України.

Для придбання бойової нарізної вогнепальної зброї і бойових припасів до неї установи ПЗФ надсилають свої заявки до Мінприроди України. Узагальнені заявки Мінприроди України подає до МВС України не пізніше 20 липня.

З відповідного дозволу МВС України бойова нарізна вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть бути придбані в Департаменті ресурсного забезпечення МВС України.

2.2.1. У заявках вказуються найменування кожної установи ПЗФ, для якої передбачено придбання зброї і боєприпасів, місцезнаходження, мета придбання, а також загальна кількість необхідної зброї і бойових припасів. Заявки затверджуються керівництвом Мінприроди України, установ ПЗФ і скріплюються гербовою (простою) печаткою. До них додаються також відомості про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 1).

2.2.2. Перед відправленням заявок до Мінприроди України вони узгоджуються з ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС) за місцезнаходженням чи місцем обслуговування установи ПЗФ і скріплюються гербовою печаткою органу внутрішніх справ або печаткою з відбитком "Дозвільна система". До прийняття рішення про узгодження заявки ГУМВС, УМВС органи внутрішніх справ перевіряють потребу в зброї і бойових припасах за діючими Видами та нормами забезпечення вогнепальною зброєю і спеціальними засобами працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України, наявність і придатність приміщення до зберігання зброї тощо.

2.3. Гладкоствольна вогнепальна зброя і бойові припаси до неї придбаваються на заводах-виготовлювачах, у підприємств, установ, організацій, які мають ліцензії на торгівлю такою зброєю і боєприпасами, за дозволами, виданими органами внутрішніх справ.

2.4. Підставою для видачі дозволу на придбання установою ПЗФ вогнепальної зброї та боєприпасів до неї є:

клопотання керівника установи ПЗФ, у якому зазначається кількість вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, що купуються;

акт про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя та боєприпаси, що складається комісією з представників органу внутрішніх справ (міліції і пожежного нагляду) та установи ПЗФ;

наказ керівника установи ПЗФ про призначення особи, відповідальної за придбання вогнепальної зброї і бойових припасів (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місце народження і проживання), довідка медичної установи, що така особа за станом здоров'я може виконувати цю роботу, довідка про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;

копія наряду на одержання (придбання) зброї та бойових припасів (стосується бойової нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї);

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на придбання зброї і бойових припасів.

3. Перевезення зброї і бойових припасів, які належать установі ПЗФ

3.1. Дозвіл на перевезення бойової нарізної вогнепальної зброї, гладкоствольної вогнепальної зброї і бойових припасів до неї видається за письмовим клопотанням керівника установи ПЗФ, в якому зазначаються:

найменування, кількість вантажу (марка і заводський номер зброї), що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення, термін;

відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону вантажу в дорозі (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання, дані про зброю, якою буде озброєна охорона), копія договору про охорону;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на перевезення зброї і боєприпасів.

3.2. Перевезення бойової нарізної вогнепальної зброї, гладкоствольної вогнепальної зброї, боєприпасів до зброї автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних документів щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим транспортом. Керівник установи ПЗФ для супроводження цього вантажу повинен призначити не менше двох осіб, озброєних відомчою вогнепальною зброєю. А в разі її відсутності охорона здійснюється працівниками Державної служби охорони. Під час перевезення вогнепальної зброї (50 і більше одиниць), патронів до вогнепальної зброї (20000 штук і більше) охорона здійснюється виключно працівниками Державної служби охорони. Для перевезення мають бути виділені криті автомашини, підлога кузова автомашин устилається повстю, кошмою або іншим відповідним матеріалом. Зброя і боєприпаси мають бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.

3.3. Пересилання поштою вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, ударно-спускових механізмів у зібраному стані, стволів забороняється.

4. Зберігання, облік і використання зброї та бойових припасів

4.1. Вогнепальна зброя та боєприпаси, придбані установами ПЗФ, належать до відомчої зброї. Забороняється використовувати її не за призначенням, передавати стороннім особам, продавати окремим громадянам, зберігати у місцях проживання працівників, за винятком випадків, передбачених у п. 4.11 цієї Інструкції.

4.2. Передача вогнепальної зброї та боєприпасів з однієї установи ПЗФ в іншу або сторонню організацію незалежно від відомчої належності проводиться тільки за дозволами органів внутрішніх справ. Установа ПЗФ, яка здійснила передачу зброї або бойових припасів, зобов'язана в п'ятиденний термін письмово повідомити про це орган внутрішніх справ, у якому зброя перебуває на обліку, вказавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, що були передані, кількість і калібр бойових припасів. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї для його переоформлення.

4.3. Керівники установ ПЗФ упродовж десяти днів із дня придбання, отримання вогнепальної зброї зобов'язані одержати в органі внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання та використання.

4.4. Підставою для видачі дозволу на право зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів є клопотання керівника установи ПЗФ, в якому зазначаються:

кількість придбаної зброї, система, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;

наявність умов для надійного зберігання зброї (опис приміщення, технічних засобів захисту, наявність охорони, акт обстеження тощо);

дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі про працівників служби державної охорони установи ПЗФ (прізвище, ім'я та по батькові, особовий листок обліку кадрів, довідки медичної установи, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування);

наказ керівника установи ПЗФ про призначення особи (осіб), відповідальної за зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів;

платіжне доручення (квитанція) банку про перерахування плати за послуги, пов'язані з видачею дозволу на зберігання зброї.

У разі відкриття нового об'єкта, призначеного для зберігання зброї, акт про придатність приміщення складається комісією, до складу якої входять представники органів внутрішніх справ (дозвільної системи, Державної служби охорони, пожежного нагляду, інших зацікавлених міністерств і відомств), а також установи ПЗФ або організації, що відкриває об'єкт.

4.5. Вогнепальна зброя і бойові припаси зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати таким вимогам:

бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армовані сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах допускаються перегородки з дощок, зміцнених сталевими ґратами;

мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому зовнішні - дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні - ґратчасті залізні. Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні ґратчасті двері зачиняються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев'яні двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30 х 40 мм, завтовшки не менше 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10 - 12 мм і завдовжки не менше 120 - 150 мм;

мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю, віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці повинні замикатися на навісні замки.

Ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи, для зміцнення стін (перегородок) виконуються зі сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;

бути обладнаним у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення мають бути передані під охорону Державної служби охорони органів внутрішніх справ у встановленому порядку, з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

мати протипожежні засоби та опис майна, в який заносяться дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів і якою печаткою опечатуються. У разі наявності вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні ґрати зі сталевого прута діаметром не менше 15 мм з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які унеможливлюють проникнення через ці системи. Створи (стулки) в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.

4.6. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) зі зброєю і бойовими припасами має бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за зберігання зброї і бойових припасів, дублікат - в опечатаному пеналі повинен зберігатися в керівника установи ПЗФ, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї.

4.7. Вогнепальна зброя і бойові припаси мають зберігатися в металевих шафах (сейфах), стінки яких повинні бути завтовшки не менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Двері шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями.

На дверях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї за номерами. Допускається зберігання вогнепальної зброї у важких сейфах, які мають внутрішні замки.

4.8. Забороняється спільне зберігання зі зброєю і боєприпасами навчально-наочних приладів, спортивного реманенту та інших предметів. Боєприпаси до вогнепальної зброї мають зберігатися в окремому від зброї металевому ящику (шафі). Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змазування зброї зберігаються у спеціально відведених для цього місцях, окремо від зброї і боєприпасів.

4.9. В установах ПЗФ вогнепальна зброя і бойові припаси зберігаються відповідно до вимог, викладених у п. 4.5 цієї Інструкції. У разі неможливості обладнання збройової кімнати для зберігання зброї сигналізацією з виводом на пульт централізованого нагляду органів внутрішніх справ, вона обладнується автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу, крім вартового приміщення (поста охорони), на найближчий озброєний пост.

Особи, які відповідають за зберігання і використання зброї в установі ПЗФ, зобов'язані щодня перед здаванням зброї під охорону перевіряти наявність всіх одиниць вогнепальної зброї згідно з книгою обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 2).

4.10. Бойові припаси, використані з навчальною метою (практичні стрільби) або в результаті застосування зброї під час несення служби, а також загублені, списуються за актом списання бойових припасів (додаток 3) із залученням роздавально-здавальних відомостей про боєприпаси на складі (додаток 4) та роздавально-здавальних відомостей про боєприпаси у тирі (додаток 5), а в разі потреби - матеріалів службового розслідування причин застосування зброї або втрати боєприпасів. Акт складається не пізніше наступного дня після застосування чи втрати - затверджується керівником установи ПЗФ і повинен зберігатися в особи, яка відповідає за зберігання зброї. Копія акта в той самий день передається до органу внутрішніх справ, який видав дозвіл на зберігання зброї та боєприпасів. Списання відповідно фіксується в книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і бойових припасів.

4.11. За узгодженням з органами внутрішніх справ, у виключних випадках, допускається зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї за місцем проживання працівників служб державної охорони установ ПЗФ. При цьому вогнепальна зброя повинна зберігатися у міцно прикріплених до підлоги та стіни металевих ящиках (шафах), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.

4.12. Територіальними органами внутрішніх справ за клопотанням керівників установ ПЗФ видаються індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої вогнепальної зброї працівникам служби державної охорони установ ПЗФ. При цьому в дозволі робиться відмітка "відомчий" і він є підставою для зберігання, носіння та використання зброї.

До клопотання керівників установ ПЗФ додаються такі документи:

список осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження та проживання, довідки медичної установи, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи;

довідки про складання особами заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;

копія наказу керівника установи ПЗФ про призначення осіб для виконання робіт, пов'язаних із використанням зброї, та її закріплення за ними;

три фотокартки розміром 3 х 4 см;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за одержання дозволу.

У клопотанні обов'язково зазначається мета отримання дозволу.

4.13. Індивідуальні дозволи на право носіння вогнепальної зброї поза об'єктом, що охороняється, працівникам служби державної охорони установ ПЗФ видаються органами внутрішніх справ з обов'язковим проставленням у них штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків", а у всіх інших випадках проставляється штамп "Є дійсний під час виконання службових обов'язків у межах території об'єкта, що охороняється".

4.14. В установах ПЗФ, які використовують вогнепальну зброю і боєприпаси, повинні вестись книги обліку вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 6), які пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печаткою місцевого органу внутрішніх справ.

4.15. Облік видачі і прийняття вогнепальної зброї, а також боєприпасів, що видаються працівникам служби державної охорони установ ПЗФ на час несення служби, здійснюється в книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і бойових припасів.

Видача вогнепальної зброї здійснюється за окремими розпорядженнями, вказівками керівників установ ПЗФ.

4.16. Не придатна для подальшого використання вогнепальна зброя і боєприпаси до неї здаються безкоштовно установами ПЗФ в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або зберігання.

4.17. Зайва, але придатна для подальшого використання вогнепальна зброя, боєприпаси до неї, належні установам ПЗФ, здаються за місцем їх придбання або передаються (продаються) в інші установи ПЗФ, організації з дозволу органів внутрішніх справ.

4.18. Відповідальність за стан обліку, зберігання і правильне використання вогнепальної зброї та боєприпасів несуть керівники установ ПЗФ, які в разі крадіжки або втрати зброї і боєприпасів зобов'язані негайно повідомити про це місцевий орган внутрішніх справ і вжити заходів до їх розшуку. Підставою для зняття з обліку викрадених зброї і боєприпасів є висновок посадової особи, яка проводить слідство або дізнання, затверджений начальником органу внутрішніх справ чи його заступником.

5. Спеціальні засоби

5.1. Упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (далі - газові балончики) належать до спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

5.2. Гумові кийки, наручники і газові балончики придбаваються установами ПЗФ у підприємств, установ, організацій, які мають право торгівлі ними, за клопотанням Міністерства екології та природних ресурсів або установ ПЗФ, погодженим з органами внутрішніх справ.

5.3. Установи ПЗФ та посадові особи служби державної охорони цих установ зобов'язані забезпечити умови зберігання, що виключають втрату та можливість крадіжки спеціальних засобів. Ці засоби повинні зберігатися у дерев'яних або металевих ящиках, у місцях їх постійного зберігання в установах ПЗФ та видаватися на час виконання працівниками служби державної охорони установ ПЗФ службових обов'язків. До них не повинні мати доступ сторонні особи.

5.4. За узгодженням з органами внутрішніх справ, у виключних випадках, допускається зберігання спеціальних засобів за місцем проживання працівників служби державної охорони установ ПЗФ. При цьому спецзасоби повинні зберігатися у міцно прикріплених до підлоги та стіни металевих ящиках (шафах), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.

5.5. В установах ПЗФ, які використовують спеціальні засоби, мають вестись книги обліку спеціальних засобів (додаток 7), які пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печаткою місцевого органу внутрішніх справ.

5.6. Облік видачі і прийняття спеціальних засобів, що видаються працівникам служби державної охорони установ ПЗФ на час несення служби, здійснюється в книзі обліку видачі і прийняття спеціальних засобів (додаток 8).

Видача спеціальних засобів повинна здійснюватися за окремими розпорядженнями, вказівками керівників установ ПЗФ.

5.7. Використані та не придатні для подальшого користування спеціальні засоби підлягають утилізації у встановленому порядку.

6. Порядок застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів працівниками служби державної охорони установ ПЗФ

6.1. Працівники служби державної охорони установ ПЗФ, які відповідно до чинного законодавства мають право на носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, мають право застосовувати її як крайній захід відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 575 "Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї".

6.2. Працівники служби державної охорони установ ПЗФ мають право застосовувати газові балончики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії".

6.3. Працівники служби державної охорони установ ПЗФ мають право застосовувати наручники, гумові кийки під час виконання службових обов'язків для:

1) відбиття нападу на посадових осіб служби державної охорони установ ПЗФ або на інших осіб;

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди та транспортні засоби, що належать ПЗФ, а також для звільнення зазначених об'єктів у разі їх захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставки в службове приміщення установ ПЗФ, органів внутрішніх справ, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;

4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі служби державної охорони установ ПЗФ.

6.4. Використанню спеціальних засобів, за винятком необхідності відбиття раптового нападу на працівника служби державної охорони установи ПЗФ, має передувати попередження про намір їх застосування.

6.5. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення і особи правопорушника.

6.6. Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, скоєння групового нападу, які загрожують життю та здоров'ю людей.

Забороняється нанесення ударів гумовим кийком по голові, шиї, ключичній області, животі, статевих органах.

При застосуванні наручників потрібна періодична (не рідше як через 2 години) перевірка стану фіксації замків.

7. Відповідальність за порушення встановленого порядку придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів

7.1. Працівники служби державної охорони установ ПЗФ, які порушили встановлений порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів, притягуються до відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

 

Узгоджено
_______________ М. П. дата ___________
              (підпис) 

ВІДОМІСТЬ
про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів

1. _________________________________________________________________
                                                                                   (установи ПЗФ) 
___________________________________________________________________
                                                                          (місце знаходження) 

2. Вид охорони _____________________________________________________

3. Кількість зовнішніх та внутрішніх постів (окремо) ______________________

4. Кількість особового складу охорони __________________________________
                                                                                                                 (окремо: начальників,
___________________________________________________________________
                                                     командирів підрозділів, інспекторів) 

5. Кількість наявної зброї і бойових припасів:

5.1. Рушниць _______________________________________________________

5.2. Пістолетів ______________________________________________________

5.3. Револьверів ____________________________________________________

5.4. Набоїв ________________________________________________________
                                                                           (окремо за кожним видом зброї) 

6. Кількість зброї і бойових припасів, підготовлених до здачі як непридатні

6.1. Рушниць _______________________________________________________

6.2. Пістолетів ______________________________________________________

6.3. Револьверів ____________________________________________________

6.4. Набоїв _________________________________________________________
                                                                  (окремо за кожним видом зброї) 

7. Потрібно вогнепальної зброї (всього, у тому числі):

7.1. Рушниць _______________________________________________________

7.2. Пістолетів ______________________________________________________

7.3. Револьверів ____________________________________________________

7.4. Бойових припасів _______________________________________________

7.5. На учбові стрільби _______________________________________________
                                                                                 (окремо за кожним видом зброї) 

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

 

Книга
обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і бойових припасів

____________________________________________________________
(найменування установи ПЗФ, підприємства, установи, організації, місцезнаходження)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові інспектора посадової особи, якому видані зброя і боєприпаси 

Номер поста або для яких цілей видана зброя і боєприпаси 

Найменування і номер зброї, калібр  

Кількість боєприпасів  

Дата і час видачі зброї 

Розписка про одержання 

Відмітка про здачу зброї і боєприпасів 

Дата і час здачі зброї і боєприпасів 

Розписка про прийняття відповідальною особою 

Примітка. У цій книзі робляться відмітки про видачу (повернення) зброї посадовим особам служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

 

Акт списання бойових припасів

Комісія у складі голови _______________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали) 
___________________________________________________________________,

членів: 1. _____________________________, 2. __________________________
                                            (прізвище, ініціали)                                            (прізвище, ініціали) 

склала акт про те, що "___" ____________ 20__ р.

на підставі _________________________________________________________
                                                            (номер, дата наказу, вказівки, розпорядження) 

були проведені тренувальні стрільби, стрілецькі змагання (непотрібне закреслити)

із ________________________________________________________________
                                                                          (вид, марка, калібр зброї) 

Згідно з поданими відомостями на ___ аркушах на стрільбах використано бойових припасів:

___________________________
                      (вид, калібр зброї) 

______________________________ шт.
                 (кількість цифрами і літерами)  

Комісія, перевіривши підстави видачі і використання бойових припасів, пропонує списати з обліку _________________________
                           (назва установи ПЗФ, підприємства, установи, організації) 

______________________________________________________________

використані боєприпаси:

__________________________
                 (вид, калібр зброї) 

______________________________ шт.
             (кількість цифрами і літерами)  

Голова комісії 

____________
         (підпис) 

  

Члени комісії: 

1. ________________,
         (прізвище, ініціали) 

2. ________________
         (прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи

 
М. Стеценко
 

 

Роздавально-здавальна відомість N ___

про боєприпаси на складі ____________________
    (найменування установи ПЗФ, підприємства, установи, організації)

на ________________________
             (найменування боєприпасів) 

N з/п 

Дата видачі 

Кому видані (прізвище, ініціали) 

Кількість виданих набоїв  

Розписка про одержання набоїв і дата 

Повернуто для здачі 

Кількість зданих набоїв 

Розписка про повернення набоїв і дата 

невикористаних набоїв 

набоїв з осічкою 

стріляних гільз  

10 

Вказані у відомості боєприпаси

Видав 

________________________
      (прізвище, ініціали і підпис 
             начальника складу) 

Прийняв 

___________________
   (прізвище, ініціали, підпис 
відповідального за збереження
     і видачу боєприпасів) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

  

  

Правильність видачі (здачі) перевірив 

М. П.

 

 

Начальник _______________________ 

  

"___" ____________ 20__ р. 

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

 

Роздавально-здавальна відомість

про боєприпаси у тирі ____________________________
                             (найменування підприємства, установи, організації) 
за "___" ____________ 20__ р.

N з/п 

Хто отримав (прізвище, ініціали) набої 

Видано набоїв 

Розписка про отримання і дата  

Повернуто для здачі 

Розписка про здані набої і дата 

Примітка 

калібр 

кількість  

невикористаних 

з осічкою, гільз 

Калібр  

Кількість 

Калібр  

Кількість 

10 

11 

Відповідальний за облік, зберігання і видачу боєприпасів

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис) 

Керівник стрільб 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

М. П.

 

 

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

 

Книга
обліку вогнепальної зброї і бойових припасів

__________________________________
(найменування установи ПЗФ)

N з/п 

Дата, найменув. вихідного документа 

Дата видачі, передачі (куди і якій організації) 

На обліку перебуває 

пістолетів 

патронів 

револьверів 

патронів до револьверів 

гвинтівок (карабінів) 

патронів до гвинтівок (карабінів) 

учбової зброї 

мисливської, пневматичної, холодної зброї 

усього 

марка, калібр, номер 

до пістолетів 

усього 

марка, калібр, номер 

усього 

марка, калібр, номер 

Усього 

марка, калібр, номер 

марка, калібр, номер 

боєприпасів до мисливської зброї за калібрами 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

 

Книга
обліку спеціальних засобів

___________________________
(найменування установи ПЗФ)

N з/п 

Дата, найменув. вихідного документа 

Дата видачі, передачі (куди і якій організації) 

На обліку перебуває 

пристроїв вітчизн. виробництва для відстрілу патронів, спорядж. гумовими чи аналог. за своїми властив. метальн. снарядами несмертельної дії 

патронів 

газових пістолетів, револьверів 

патронів до газ. пістолетів, револьверів 

бронежилетів усього 

гумових кийків усього 

наручників усього 

газових балончиків
усього 

усього 

марка, калібр, номер 

до пристроїв 

усього 

марка, калібр, номер 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

 

Книга
обліку видачі і прийняття спеціальних засобів

________________________________________
(найменування установи ПЗФ, місцезнаходження)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, якому видані спеціальні засоби 

Назва структурного підрозділу установи ПЗФ 

Найменування спеціальних засобів 

Кількість спеціальних засобів 

Дата і час видачі 

Розписка про одержання спеціальних засобів 

Відмітка про здачу спеціальних засобів 

Дата і час здачі спеціальних засобів 

Розписка відповідальної особи про прийняття 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. У цій книзі робляться відмітки про видачу (повернення) спеціальних засобів працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

 

Перший заступник начальника
Державної служби заповідної справи 

 
М. Стеценко
 

Опрос