Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по организации иностранного, внутреннего, зарубежного туризма, экскурсионной деятельности

Государственная туристическая администрация, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 14.11.2002 № 121/83
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Державної туристичної адміністрації України
від 14 листопада 2002 року N 121/83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2002 р. за N 942/7230

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства  інфраструктури України
 від 10 липня 2013 року N 776/464)

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про туризм", Указів Президента України від 25.05.2000 N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", від 11.04.2002 N 331 "Питання Державної туристичної адміністрації України" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами та доповненнями) НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності (додається).

2. Головному управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва України (Апатенко О. П.) та Управлінню з регуляторних питань Держтурадміністрації України (Чернишенко А. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню з регуляторних питань Держтурадміністрації України (Чернишенко А. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та на першого заступника Голови Держтурадміністрації України Матвієнка А. Т.

 

Т. в. о. Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
В. П. Загородній 

Голова Державної туристичної
адміністрації України
 

 
В. І. Цибух
 

 

Порядок
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про туризм", Указів Президента України від 25.05.2000 N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", від 11.04.2002 N 331 "Питання Державної туристичної адміністрації України", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами та доповненнями) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17.01.2001 N 7/62, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 103/5294 (далі - ліцензійні умови).

Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) ліцензійних умов здійснюють Державна туристична адміністрація України (далі - Держтурадміністрація України), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі - місцеві органи виконавчої влади в галузі туризму), Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (і його територіальні органи) (далі - Держпідприємництво) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Плани перевірок повинні бути узгоджені між органами контролю з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю лише на підставі надходження у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджується.

1.3. Для проведення перевірки органом контролю видаються наказ про створення комісії, призначення голови та членів комісії і посвідчення для проведення перевірки (додаток 1) за підписом керівника органу контролю (його заступника), яке засвідчується печаткою органу контролю.

1.4. Посвідчення реєструються в журналі обліку (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, з посиланням на наказ.

1.5. При необхідності перевірки проводяться із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також представників громадських організацій, науково-дослідних установ, підприємств тощо (за їх згодою).

1.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

Термін проведення перевірки становить не більше п'яти робочих днів, у разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника органу контролю термін перевірки може бути продовжено до десяти календарних днів.

2. Права комісії

Голова та члени комісії мають право:

2.1. Доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою.

2.2. Ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами.

2.3. Отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів.

2.4. Одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

3. Обов'язки та відповідальність комісії

3.1. Голова та члени комісії зобов'язані:

3.1.1. Керуватись у своїй роботі нормами законодавства.

3.1.2. Об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами ліцензійних умов.

3.1.3. Забезпечувати додержання державної та інших, передбачених законодавством, таємниць.

3.2. Голова та члени комісії у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Порядок проведення перевірки

4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику ліцензіата посвідчення та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.

4.2. Комісія зазначає у журналі відвідання ліцензіата (за наявності) строки та мету перевірки, посаду і прізвище голови комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.

4.3. Комісія перевіряє облаштування службового приміщення ліцензіата згідно з вимогами ліцензійних умов, а саме наявність:

зовнішньої реклами із зазначенням найменування (логотипу) ліцензіата згідно з установчими документами;

інформації про режим роботи при вході до службового приміщення;

копії ліцензії на видному для туриста місці;

копії свідоцтва про державну реєстрацію на видному для туриста місці;

відомостей про працівників суб'єкта туристичної діяльності (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів) на видному для туриста місці;

книги відгуків та пропозицій громадян на видному для туриста місці;

ліцензійних умов на видному для туриста місці;

документа, що свідчить про своєчасне повідомлення споживачів туристичних послуг, з якими укладено угоди про надання туристичних послуг, про планове закриття службового приміщення (у разі ремонту, санітарної обробки, зміни місцезнаходження, зупинення туристичної діяльності тощо);

оголошення при вході до службового приміщення про планове закриття приміщення (у разі ремонту, санітарної обробки, зміни місцезнаходження, зупинення туристичної діяльності тощо).

4.4. Ліцензіат під час перевірки додержання ним ліцензійних умов забезпечує умови для її проведення та надає всі необхідні для перевірки документи.

4.5. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці додержання ним ліцензійних умов:

4.5.1. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці організаційних вимог:

установчі документи ліцензіата - юридичної особи;

свідоцтво про державну реєстрацію;

довідка органу статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичної особи);

ліцензія на право провадження туристичної діяльності (у разі відсутності бланка ліцензії - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії);

копія ліцензії, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження туристичної діяльності (при перевірці філії або іншого структурного підрозділу);

документ, що підтверджує право власності ліцензіата або оренди ним службового приміщення за місцем провадження туристичної діяльності;

рішення про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата;

положення про філії, інші відокремлені структурні підрозділи ліцензіата;

документ про призначення керівника філії, іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата;

документи, що свідчать про своєчасне повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

документи, що підтверджують унесення змін до програми обслуговування туристів (не порушуючи основних умов туру, вказаних у заявці на туристичне обслуговування);

документи, що підтверджують збільшення обумовленої вартості туру більш як на 5 відсотків;

документ, що підтверджує повідомлення туриста про збільшення обумовленої вартості туру не пізніше ніж за 20 днів до початку туру;

письмова згода туриста на збільшення обумовленої вартості туру більш як на 5 відсотків;

документ, що підтверджує розірвання договору (контракту) з туристом про надання туристичних послуг без відшкодування туристу збитків лише в разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких надання послуг неможливе;

документи і матеріали, що підтверджують ознайомлення туристів з елементами ризику конкретної туристичної подорожі та засобами запобігання їм;

документи і матеріали, що підтверджують надання туристам повної інформації про програму обслуговування, їх права, обов'язки та правила поведінки, правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, дату і час початку (закінчення) подорожі, її тривалість; порядок зустрічі, проведення, супроводу туристів, екскурсійного обслуговування; правила проживання в засобах розміщення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу; умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, митні правила, а також правила перетинання державного кордону;

звіт про діяльність туристичної організації за формами N 1-ТУР та N 1-ТУР (к);

документи, що свідчать про надання органу ліцензування своєчасного повідомлення протягом дії ліцензії про всі зміни даних, указаних у заяві про видачу ліцензії та документів, що до неї додаються, у тому числі про зміни:

керівника ліцензіата (туристичного підрозділу);

банківських реквізитів;

номерів телефонів та іншої інформації, указаної в заяві про видачу ліцензії;

найменування ліцензіата (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією) чи зміни відомостей, указаних у ліцензії, виданій фізичній особі - підприємцю;

місцезнаходження ліцензіата.

4.5.2. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці кваліфікаційних вимог до кадрового складу працівників:

штатний розпис ліцензіата (туристичного підрозділу);

документи (копії) про відповідну освіту з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності або стаж роботи в галузі туризму не менше трьох років штатних працівників ліцензіата;

документи (копії) про відповідну освіту з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності або стаж роботи в галузі туризму не менше трьох років керівника ліцензіата або туристичного підрозділу;

рішення засновників(а) (протокол, наказ тощо) про призначення керівника ліцензіата;

накази про призначення та звільнення працівників;

трудові угоди (контракти) з працівниками;

трудові книжки штатних працівників ліцензіата;

документи (копії) про освіту чи фахову підготовку штатних працівників ліцензіата;

трудові угоди (контракти) з гідами-перекладачами, екскурсоводами та інструкторами з активних видів туризму;

документи (копії) про освіту або фахову підготовку гідів-перекладачів, екскурсоводів та інструкторів з активних видів туризму;

трудові угоди (контракти) з керівниками груп туристів.

4.5.3. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці інформаційно-рекламної діяльності:

інформація на видному для туриста місці про тарифи та умови обслуговування туристів за кордоном і в Україні;

рекламні, інформаційні, довідкові матеріали (довідники готелів, інших засобів розміщення, підприємств харчування, розклади руху та тарифи на перевезення різними видами транспорту тощо);

примірники рекламних матеріалів у засобах масової інформації (газети, журнали, довідники, каталоги, рекламні буклети тощо).

4.5.4. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці вимог до укладання договорів при наданні туристичних послуг:

договори (контракти) з іноземними партнерами або інші документи про співробітництво щодо надання туристичних послуг, перекладені на українську мову;

програми та калькуляції турів, що є додатками до договорів (контрактів) з іноземними партнерами про співробітництво щодо надання туристичних послуг, перекладені на українську мову;

договори (контракти) з вітчизняними партнерами про співробітництво щодо надання туристичних послуг;

програми та калькуляції турів, що є додатками до договорів (контрактів) з вітчизняними партнерами про співробітництво щодо надання туристичних послуг;

договори із суб'єктами колективних засобів розміщення;

сертифікати відповідності готельних послуг та послуг харчування;

сервіс-характеристики засобів розміщення;

договори з батьками або опікунами неповнолітніх дітей, які входять до складу групи туристів;

документи, що свідчать про ознайомлення туриста з елементами ризику і безпеки кожного конкретного туристичного походу та заходами щодо запобігання нещасним випадкам при наданні послуг у сфері активного туризму;

документи (інформаційні матеріали) щодо повідомлення про природні складнощі туристичної траси, необхідний рівень особистої фізичної підготовки туриста, особливості індивідуального спорядження.

4.5.5. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці забезпечення страхового захисту туристів:

договір із страховою компанією про здійснення обов'язкового страхування туристів (медичного та від нещасного випадку), що направляються в туристичні подорожі (поїздки) за кордон та по Україні;

правила медичного страхування та страхування від нещасного випадку;

страхові тарифи (засвідчені печаткою та підписом керівника страхової організації);

страхові поліси або їх копії;

роз'яснення щодо порядку укладення та заповнення страхового полісу;

форми звітності ліцензіата перед страховою компанією;

копія ліцензії на право здійснення страховою компанією діяльності з медичного страхування та страхування від нещасних випадків;

журнал (книга) обліку виданих туристам страхових полісів;

договір із страховою компанією про страхування відповідальності ліцензіата за ненадання чи надання в неповному обсязі туристичних послуг та правила страхування.

4.5.6. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці організації іноземного туризму:

договори (контракти) з іноземними партнерами про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні;

договори (контракти) з вітчизняними партнерами про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні, що забезпечуватимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування тощо;

документ, що підтверджує замовлення іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів;

документ про підтвердження ліцензіата іноземному партнеру про готовність до приймання іноземних туристів;

документи, що підтверджують здійснення трансферу, бронювання місць у готелі для туристів та їх проживання, проведення екскурсій;

маршрути туристичних подорожей іноземних туристів;

програми туристичних подорожей іноземних туристів;

журнал обліку іноземних туристів;

копії страхових полісів, що видані іноземним туристам страховою компанією - резидентом України;

документ, що підтверджує гарантії сторони, що приймає, щодо депортації іноземних туристів у разі порушення ними умов туру чи законодавства України.

4.5.7. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці організації зарубіжного туризму:

договори (контракти) про співробітництво щодо надання туристичних послуг з іноземними та вітчизняними партнерами;

документ, що підтверджує заявку туриста на бронювання туристичної послуги (туру);

документ про підтвердження сторони, що приймає, щодо заброньованої туристичної послуги (туру);

договір з туристом про надання туристичних послуг;

документи, що підтверджують надання туристам повної інформації про організацію туру, їх права, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила перетинання державного кордону, а також про закони та правила проживання в країні (місцевості) перебування;

туристський ваучер (путівка);

страховий поліс;

документ (корінець прибуткового ордера, квитанція, касовий чек тощо), що підтверджує внесення туристом вартості туристичних послуг (авансу, а також повної вартості туру), обумовлених у заявці туриста та договорі про надання туристичних послуг;

копії транспортних документів, якщо суб'єкт туристичної діяльності забезпечує транспортні послуги або надає послугу щодо бронювання та придбання квитків;

програма туру.

4.5.8. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці організації внутрішнього туризму:

договори (контракти) з вітчизняними партнерами щодо забезпечення надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування;

заявка туриста на бронювання туристичної послуги;

лист бронювання;

документ про підтвердження засобу розміщення щодо заброньованої туристичної послуги;

договір з туристом про надання туристичних послуг з інформацією щодо розміщення, харчування, переліку основних та додаткових послуг (при розміщенні в санаторно-оздоровчих засобах розміщення - перелік лікувально-оздоровчих послуг), екскурсійного обслуговування тощо;

страховий поліс;

туристська путівка (ваучер);

документ (корінець прибуткового ордера, квитанція, касовий чек тощо), що підтверджує внесення туристом вартості туристичних послуг (авансу, а також повної вартості туру), обумовлених у договорі про надання туристичних послуг.

4.5.9. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці здійснення екскурсійної діяльності:

програма екскурсійного обслуговування туристів згідно з придбаним туром;

технологічна карта екскурсії;

контрольний текст екскурсії;

матеріали "портфеля екскурсовода";

схеми маршрутів транспортних екскурсій;

договори з транспортними підприємствами (у разі здійснення екскурсії на транспорті);

договори з музеями, заповідниками, культурними закладами тощо;

прейскурант цін на екскурсійні послуги;

диплом чи посвідчення (сертифікат) екскурсовода;

табличка (бейдж) екскурсовода;

наряд-путівка на екскурсію;

журнал (книга) обліку нарядів-путівок на екскурсії.

5. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. Акт перевірки складається у двох примірниках під час проведення перевірки за встановленою формою (додаток 3): один примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або самому ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий - зберігається органом контролю, який здійснив перевірку.

5.2. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку ліцензіата. Ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис і дату. Для філій та інших відокремлених підрозділів без права юридичної особи уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис і дату.

5.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з актом ознайомлений і від підпису відмовився. Керівник ліцензіата або його уповноважений представник (юридична особа), ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

5.4. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки, мають бути підтверджені посиланнями на конкретні пункти, розділи, статті чинних нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається. Про результати перевірки орган контролю повідомляє Держтурадміністрацію України.

5.5. У разі виявлення порушень орган контролю не пізніше десяти робочих днів від дати складення акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов видає розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов (додаток 4) або Держтурадміністрація України приймає рішення про анулювання ліцензії.

5.6. Представництва Держпідприємництва направляють копію акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов до Держпідприємництва, який звертається до Держтурадміністрації України з пропозицією щодо анулювання ліцензії і повідомляє про це відповідне представництво.

5.7. Держпідприємництво та місцеві органи виконавчої влади в галузі туризму направляють до Держтурадміністрації України копію акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов з пропозицією щодо анулювання ліцензії.

5.8. У разі усунення виявлених перевіркою порушень ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує здійснення додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.

5.9. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний його виконати в установлений у розпорядженні строк і в письмовій формі повідомити про це орган контролю.

5.10. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов чи ненадання ним повідомлення, передбаченого п. 5.9, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

5.11. Держтурадміністрація України на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов приймає рішення щодо анулювання ліцензії згідно з чинним законодавством.

5.12. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження туристичної діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

5.13. Держтурадміністрація України приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії вручається ліцензіату особисто під розпис або надсилається рекомендованим листом.

Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається Державній податковій інспекції за місцем реєстрації ліцензіата.

5.14. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у відповідному журналі обліку, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, в якому ставиться дата та підпис ліцензіата про отримання рішення про анулювання ліцензії.

5.15. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), керівника ліцензіата (юридичної особи) або його представників.

5.16. У разі неявки ліцензіата або його представників питання про анулювання ліцензії розглядається без їхньої участі.

5.17. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів:

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акт попередньої перевірки про порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов;

накази, на підставі яких здійснювались перевірки.

5.18. Усі матеріали перевірки ліцензіата (посвідчення, акти, розпорядження тощо) долучаються до ліцензійної справи ліцензіата.

5.19. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів від дня його прийняття.

5.20. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

5.21. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

6.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття Держтурадміністрацією України рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві, то дія цього рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництва.

Експертно-апеляційна рада інформує Держтурадміністрацію України про отримання такої скарги та про результати її розгляду.

6.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видачі Держпідприємництвом розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених Держтурадміністрацією України.

6.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

7. Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання

7.1. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання здійснював діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без ліцензії, органом контролю складається відповідний акт.

7.2. Акт перевірки щодо здійснення діяльності без ліцензії надається органу, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій та застосування фінансових санкцій.

7.3. До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, установлених законодавством.

 

Начальник Головного управління
 контролю та реформування
процедур легалізації суб'єктів
господарювання

 
 
 
О. П. Апатенко 

Начальник управління з
регуляторних питань
 

 
А. В. Чернишенко
 

 

______________________________________________________________
(бланк органу контролю)

N ________________________
від "___" ____________ 200_ р.

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане голові комісії 

______________________________________________
(прізвище та ініціали) 

та членам комісії 

______________________________________________
______________________________________________
(прізвище та ініціали) 

для проведення перевірки суб'єкта господарювання ____________________
________________________________________________________________
                                                             (найменування ліцензіата) 

щодо додержання ліцензійних умов провадження
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                              (вид господарської діяльності, що ліцензується) 

за період з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

у термін з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

__________________
(посада) 

 
місце 
підпису, печатки
 

______________________
(прізвище та ініціали) 

термін продовжено до "___" ____________ 200_ р.

__________________
(посада) 

 
місце 
підпису, печатки
 

______________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Головного управління
 контролю та реформування
процедур легалізації суб'єктів
господарювання

 
 
 
О. П. Апатенко 

Начальник управління з
регуляторних питань
 

 
А. В. Чернишенко
 

 

Журнал обліку посвідчень на проведення перевірок ліцензіатів

N з/п 

Номер посвідчення 

Склад комісії 

Найменування ліцензіата 

Термін проведення перевірки 

Реєстраційний номер наказу  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Головного управління
 контролю та реформування
процедур легалізації суб'єктів
господарювання

 
 
 
О. П. Апатенко 

Начальник управління з
регуляторних питань
 

 
А. В. Чернишенко
 

 

(Державний Герб України)

_________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
перевірки додержання суб'єктом туристичної діяльності ліцензійних умов

від "___" ____________ 200_ р. 

N _________ 

_________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка) (номер та дата посвідчення)

Голова комісії 

______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

члени комісії 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

За участю представника(ків) _______________________________________
________________________________________________________________
                                                     (назва органу, посада, прізвище, ініціали) 

з "___" ____________ 200_ р. 

до "___" ____________ 200_ р. 

у ______________________________________________________________:
                                                 (найменування суб'єкта господарювання) 

ідентифікаційний код (номер) ______________________________________

місцезнаходження ________________________________________________

місце провадження діяльності ______________________________________

________________________________________________________________

свідоцтво про державну реєстрацію N __________ від "___" _____________
________________________________________________________________
                                                           (назва органу, що його видав) 

ліцензія серія _______ N ______, дата видачі ліцензії ___________________

назва органу, що видав ліцензію ____________________________________

вид господарської діяльності, який ліцензується _______________________

у присутності ____________________________________________________
                                  (посада, прізвище, ініціали керівника або уповноваженого представника 
                                                                                суб'єкта господарювання)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

проведено перевірку.

зворотний бік акта

Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:
________________________________________________________________
                        (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплено 
                                     посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Акт складено в двох примірниках.

Голова комісії 

______________________________________________
           (підпис)                             (ініціали, прізвище) 

Члени комісії:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
           (підпис)                             (ініціали, прізвище) 

З актом ознайомлений та
один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата (юридична особа), ліцензіата (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності), у присутності якого проведено перевірку  

___________________________
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) 

 

Начальник Головного управління
 контролю та реформування
процедур легалізації суб'єктів
господарювання

 
 
 
О. П. Апатенко 

Начальник управління з
регуляторних питань
 

 
А. В. Чернишенко
 

 

(Державний Герб України)

_______________________________________________________________
(найменування органу контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від "___" ____________ 200_ р. 

N _________ 

Про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про підприємництво", "Про туризм" та на підставі акта перевірки _______________________________________________________
                                                                  (найменування ліцензіата) 

від "___" ____________ 200_ р. N _____, який є невід'ємною частиною цього розпорядження, ________________________________________
                                                    (найменування органу контролю) 

ВИРІШЕНО:

зобов'язати ______________________________________________________
                                                                       (найменування ліцензіата)
________________________________________________________________
                                                                                    (зміст заходів)
________________________________________________________________

Розпорядження є обов'язковим до виконання у строк до "___" ____________ 200_ р.

Про результати виконання розпорядження в цей самий строк повідомити _________________________________________.
          (найменування органу контролю) 

У разі невиконання розпорядження або повторного порушення ліцензійних умов Держтурадміністрацією України буде прийняте рішення про анулювання ліцензії.

Керівник
(його заступник) 

 
місце
підпису, печатки
 

________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Головного управління
 контролю та реформування
процедур легалізації суб'єктів
господарювання

 
 
 
О. П. Апатенко 

Начальник управління з
регуляторних питань
 

 
А. В. Чернишенко
 

Опрос