Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ Госкомстата Украины от 06.06.2000 N 184 "Об утверждении формы государственной статистической отчетности N 1-ІП - квартальная и Инструкции о порядке ее составления"

Госкомстат
Приказ от 18.11.2002 № 408
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до наказу Держкомстату України від 06.06.2000 N 184 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-ІП - квартальна та Інструкції про порядок її складання"

Наказ Державного комітету статистики України
від 18 листопада 2002 року N 408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2002 р. за N 937/7225

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 6 липня 2015 року N 156)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою подальшого удосконалення державного статистичного спостереження зі статистики реалізації інвестиційних проектів НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до форми державного статистичного спостереження N 1-ІП - квартальна "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" та Інструкції щодо її заповнення, затверджених наказом Держкомстату від 06.06.2000 N 184, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2000 за N 416/4637, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Затверджені в п. 1 цього наказу форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2003 року.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики підприємств (Луценко Н. Г.):

3.1. Підготувати і передати управлінню справами затверджені оригінали бланка форми державного статистичного спостереження та Інструкції для їх виготовлення.

3.2. Підготувати і подати пропозиції до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2003 рік.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою державного статистичного спостереження за формою, затвердженою у п. 1 наказу.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) та юридичному відділу (Висоцька О. Г.) згідно з чинним законодавством внести відповідні зміни до контракту на виготовлення та доставку бланків територіальним органам статистики.

5. Управлінню справами (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків затвердженої форми державного статистичного спостереження та Інструкції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики в м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати розробку та зведення даних звітів затвердженої форми державного статистичного спостереження, одержаних від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2003 рік.

7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики в м. Києві звітів у встановлені терміни.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Головка В. А.

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання форми державного статистичного спостереження N 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку"

Загальні положення

Ця Інструкція поширюється на підприємства всіх форм власності, які реалізують інвестиційний проект в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку.

Статистичне спостереження за формою N 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" подається у відповідності до статті Закону України "Про державну статистику" та на виконання п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. N 1756 "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності".

Звіт складається окремо щодо кожного інвестиційного проекту, який реалізує підприємство. Усі показники звіту повинні відображати підсумки реалізації інвестиційного проекту, а не загальної діяльності всього підприємства.

Звіт складається щокварталу накопичувальним підсумком з початку реалізації проекту та з початку звітного року. Вартісні показники в звіті заповнюються в цілих числах з одним знаком після коми.

Порядок складання форми

Розділ I. Інформація про інвестиційний проект

У цьому розділі підприємство наводить загальні відомості про інвестиційний проект.

Розділ II. Надходження інвестицій

У рядку 01 указуються дані про загальний обсяг інвестицій, у рядку 02 - іноземних та в рядку 03 - українських інвестицій. У разі внесення інвестицій у різних національних валютах для заповнення показників розділу II необхідно провести перерахунок обсягів інвестицій у долари США та гривні за відповідними курсами валют Національного банку України. Дані граф 1, 2 "Передбачено проектом" перераховуються на момент затвердження проекту і за рядками 01 - 035 повинні дорівнювати інвестиціям, указаним у проекті. Перерахунок даних про фактичне надходження інвестицій здійснюється за курсами валют на дату здійснення операцій.

У рядку 011 наводяться дані про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) за рахунок усіх джерел фінансування, включаючи податок на додану вартість. Це кошти, що направляються на будівництво нових, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння та підтримання потужностей діючих підприємств, а також на витрати для придбання будівель, споруд та незавершених будівництвом об'єктів, машин, обладнання та інвентарю, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей (засобів праці), що діють протягом тривалого часу та вартість яких поступово зменшується у зв'язку зі зносом.

У рядку 0101 "Інвестиції за видами економічної діяльності" наводяться дані з обсягів інвестицій за видами економічної діяльності (згідно з Класифікацією видів економічної діяльності, затвердженою наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441).

У рядку 012 "Грошові внески" вказуються грошові надходження від інвестора, включаючи кредити та позики.

У рядку 013 "Цінні папери (паї, акції)" наводяться дані з обсягів надходження інвестицій, яке відбувається за рахунок унесення цінних паперів.

У рядку 014 "Внески у формі рухомого і нерухомого майна" зазначаються дані про одержання обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів власності, які реєструються як інвестиції.

У рядку 015 "Нематеріальні активи" відображаються активи, які за домовленістю сторін зараховуються як внесок капіталу до підприємства.

У рядку 016 "Реінвестиція" вказуються дані з обсягів надходження капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від реалізації інвестиційного проекту.

У рядку 017 "Інші" заповнюються дані про всі інші види надходження капіталу, що не наведені в рядках 012 - 016.

Сума рядків 012 - 017 повинна дорівнювати даним рядка 01 за графами 1 - 6.

Заповнення рядків 022 - 027 проводиться аналогічно до рядків 012 - 017.

Сума рядків 022 - 027 повинна дорівнювати даним рядка 02 за графами 1 - 6.

З даних рядка 03 виділяються інвестиції:

за рядком 031 - одержані за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі на безповоротній основі (рядок 0311) та на умовах кредиту (рядок 0312);

за рядком 032 - кошти, які одержані з місцевого (міського, районного, обласного) бюджету;

за рядком 033 - власні кошти підприємства, а саме:

власні фінансові ресурси (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха тощо);

позичкові кошти;

залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, облігацій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);

за рядком 034 - кошти населення;

за рядком 035 - кредити комерційних банків;

за рядком 036 - інші джерела.

Рядок 03 дорівнює сумі даних рядків 031 - 036 за графами 1 - 6.

Розділ III. Освоєння інвестицій та введення в дію об'єктів, потужностей

Вартісні показники рядків 04 - 054, що наведені в графах 1, 3, 4, перераховуються відповідно до порядку, наведеному в розділі II цієї Інструкції. Перерахунок даних графи 2 здійснюється за курсом Національного банку України на момент затвердження проекту.

У рядку 051 "В основні засоби" відображаються обсяги інвестицій, які спрямовані на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом, на устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, а також на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться за класифікаційними групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N  288/4509.

У рядку 052 "В нематеріальні активи" відображаються обсяги інвестицій, які спрямовані на придбання або створення власними силами активів: прав користування природними ресурсами (надрами, геологічною та іншою інформацією про природне середовище), майном (земельною ділянкою, будівлею), прав на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, фірмові назви), на об'єкти промислової власності (винагороди, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау), авторських та суміжних з ними прав (літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, база даних), гудвілу тощо.

У рядку 053 "В оборотні активи" відображаються грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

У рядку 054 "Інші" відображаються дані про інші спрямування інвестицій, що не наведені в рядках 051 - 053.

Рядок 04 (05) дорівнює сумі рядків 041 - 044 (051 - 054).

У рядку 06 "Уведення в дію об'єктів та потужностей" наводиться інформація про найменування потужностей та об'єктів, одиницю виміру та дані з обсягів, передбачених до введення та введених в дію. Найменування потужності та одиниця виміру має узгоджуватись з Номенклатурою продукції будівництва (НПБ), затвердженою наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 321. В інших випадках найменування потужності та одиниця виміру заповнюються згідно із затвердженим проектом.

Розділ IV. Результати освоєння інвестиційного проекту

У рядку 08 "Загальний обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) у діючих оптових цінах без ПДВ та акцизного збору" наводяться дані про обсяги продукції, випуск якої передбачено проектом, та фактичні обсяги її випуску.

У рядку 09 "Виробництво продукції в натуральному вираженні" наводяться дані за видами продукції відповідно до Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320.

Заповнення рядків 10, 12 - 15, 161, 162, 21, 22 проводиться на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та аналітичного обліку, а також згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, та 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690.

У рядку 10 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи ПДВ, акцизний збір тощо" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору інші).

У рядках 101 - 103 наводяться дані про дохід, який отримано від реалізації продукції на ринках: внутрішньому, країн СНД, інших країн.

Якщо виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отримана у валюті інших країн, то перерахунок у гривні здійснюється за курсом Національного банку України на момент здійснення операцій.

Сума даних рядків 101, 102, 103 повинна дорівнювати даним рядка 10. Дані рядка 1011 повинні бути меншими або дорівнювати даним рядка 101.

У рядку 11 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 751/4044.

У рядку 12 показник "Валовий прибуток (збиток)" розраховується як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У рядку 13 "Витрати операційної діяльності" наводяться дані про витрати підприємства від операційної діяльності, що розраховуються як алгебраїчна сума адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

У рядку 14 "Фінансові результати (прибуток або збиток) від операційної діяльності" відображається прибуток або збиток, отриманий від операційної діяльності, що визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У рядку 15 показник "Фінансові результати (прибуток або збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

У рядках 161, 162 "Чистий прибуток (збиток)" наводяться дані, що розраховуються як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (надзвичайного збитку) та податків з надзвичайного прибутку.

Показник рядка 19 "Середньооблікова чисельність штатних працівників" заповнюється згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 N 171 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823, а показники рядків 20 "Фонд оплати праці" та 21 "Середньомісячна заробітна плата" - згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 N 323 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 21.12.95 за N 465/1001.

Заповнення рядків 22 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду" та 23 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду" проводиться згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.99 за N 725/4018, та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306.

У рядку 24 "Відкликано інвестицій - усього" наводяться дані про обсяги відкликаних інвестицій.

Розділ V. Розрахунки з бюджетом

Розділ заповнюється відповідно до положень Законів України "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", Декретів Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 N 13-92, "Про акцизний збір" від 26.12.92 N 18-92.

У рядку 25 "Платежі до бюджетів від реалізації інвестиційного проекту" наводяться дані про обсяги передбачених проектом та фактично внесених до бюджетів податків.

У рядку 251 "Податок на прибуток" наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного податку на прибуток.

У рядку 252 "Податок на додану вартість" наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного податку на додану вартість.

У рядку 253 "Прибутковий податок з громадян" наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного прибуткового податку з громадян.

У рядку 254 "Акцизний збір" наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного акцизного збору.

У рядку 255 "Інші" відображають дані про інші платежі до бюджету, які не передбачені у рядках 251 - 254.

Сума рядків 251 - 255 повинна дорівнювати даним рядка 25 за графами 1 - 4.

У рядку 26 "Збори до державних цільових фондів" наводяться дані про обсяги передбачених проектом та фактично внесених загальнодержавних зборів.

У рядку 261 "Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

У рядку 27 "Сума отриманих пільг з оподаткування" наводяться суми отриманих пільг за тими видами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, за якими чинним податковим законодавством передбачена пільга підприємству.

У рядках 271 - 275 наводяться дані про суми отриманих пільг з податку на прибуток, податку на додану вартість, увізного мита, плати за землю та інших податків.

Сума рядків 271 - 275 повинна дорівнювати даним рядка 27 за графами 1 - 4.

У рядку 28 "Заборгованість із сплати до бюджетів податків і зборів" проставляються дані про невнесені суми з податку на прибуток та з податку на додану вартість до державного чи місцевих бюджетів.

Сума рядків 281 - 282 повинна дорівнювати даним рядка 28 за графами 1 - 4.

З рядка 28 наводяться дані із заборгованості зі сплати податку на прибуток (рядок 283), податку на додану вартість (рядок 284).

У рядках 29 та 30 наводяться суми податку на додану вартість відповідно, яка заявлена до відшкодування за експортними операціями та відшкодована.

 

Начальник управління статистики
інвестицій та будівництва Головного
управління статистики підприємств

 
 
Н. Г. Луценко
 

 

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
ст. 21 Закону України "Про державну статистику" 

Порушення термінів подання або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III 

ЗВІТ
підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку

за _________________ 200_ р.

Подають: 

Терміни подання 

органу державної статистики за місцезнаходженням усі підприємства, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (за кожним проектом) 

 
на 40-й день після звітного періоду 


Форма N 1-ІП

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 06.06.2000 р. N 184
(у редакції наказу
від 18.11.2002 р. N 408)

Квартальна
Термінова
 

Найменування організації - складача інформації  

Поштова адреса 

Код форми документа за ДКУД 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-
правової форми господарю-
вання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (СПОДУ)* 

      

КС

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

I. Інформація про інвестиційний проект

 Найменування інвестиційного проекту _______________________________
_________________________________________________________________

Найменування С(В)ЕЗ ______________________________________________
_________________________________________________________________

Найменування території пріоритетного розвитку _____________________
_________________________________________________________________

Дата і номер інвестиційного проекту ________________________________

Дата і номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта С(В)ЕЗ або території пріоритетного розвитку
_________________________________________________________________

Види економічної діяльності та код згідно з КВЕД _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Загальний обсяг інвестицій (тис. дол. США) ___________________________

Дата початку реалізації інвестиційного проекту _______________________

Строк освоєння інвестицій згідно з проектом __________________________

10 

Період окупності, місяців ___________________________________________

II. Надходження інвестицій

 

N
рядка

Передбачено проектом  

Фактично надійшло  

з початку реалізації проекту 

з початку звітного року 

тис. дол. США 

тис. грн. 

тис. дол. США 

тис. грн. 

тис. дол. США 

тис. грн. 

А 

Б 

Загальний обсяг інвестицій - усього
(рядок 02 + 03) 

01 

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
в основний капітал 

 
011 

  

  

  

  

  

  

з рядка 01:
інвестиції за видами економічної діяльності: 

 
0101
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з рядка 01:
інвестиції за видами: 
грошові внески 

 
 
012 

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
кредит 

 
0121 

  

  

  

  

  

  

цінні папери (паї, акції) 

013 

  

  

  

  

  

  

внески у вигляді рухомого і нерухомого майна 

014 

  

  

  

  

  

  

нематеріальні активи  

015 

  

  

  

  

  

  

реінвестиція 

016 

  

  

  

  

  

  

інші 

017 

  

  

  

  

  

  

з рядка 01:
іноземних - усього
(сума рядків 022 - 027) 

 
02
 

  

  

  

  

  

  

з них по країнах: 

021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з рядка 02
за видами:
грошові внески 

 
 
022 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
кредит 

 
0221 

  

  

  

  

  

  

цінні папери (паї, акції) 

023 

  

  

  

  

  

  

внески у вигляді рухомого і нерухомого майна 

024 

  

  

  

  

  

  

нематеріальні активи  

025 

  

  

  

  

  

  

реінвестиція 

026 

  

  

  

  

  

  

інші 

027 

  

  

  

  

  

  

українських - усього (сума рядків 031 - 036) 

03 

  

  

  

  

  

  

за джерелами фінансування: 
з державного бюджету - усього

 
 031 

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
безповоротні 
на умовах кредиту  

 
0311 

  

  

  

  

  

  

0312 

  

  

  

  

  

  

з місцевого (міського, районного, обласного) бюджету 

032 

  

  

  

  

  

  

власні кошти підприємства 

033 

  

  

  

  

  

  

кошти населення 

034 

  

  

  

  

  

  

кредити комерційних банків 

035 

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

036 

  

  

  

  

  

  

III. Освоєння інвестицій та введення в дію об'єктів, потужностей

Назва, найменування 

N рядка, код потужності

Одиниця виміру 

Передбачено освоїти (увести) 

Фактично освоєно (уведено) 

проектом

на рік 

з початку реалізації проекту 

з початку звітного року 

А 

Б 

В 

Усього інвестицій 

04 

тис. дол. США 

Х 

  

  

  

05 

тис. грн. 

Х 

  

  

  

в основні засоби 

041 

тис. дол. США 

  

  

  

  

051 

тис. грн. 

  

  

  

  

в нематеріальні активи  

042 

тис. дол. США 

  

  

  

  

052 

тис. грн. 

  

  

  

  

в оборотні активи 

043 

тис. дол. США 

  

  

  

  

053 

тис. грн. 

  

  

  

  

інші 

044 

тис. дол. США 

  

  

  

  

054 

тис. грн. 

  

  

  

  

Уведення в дію об'єктів та потужностей: 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. Результати освоєння інвестиційного проекту

Показники 

N рядка, код продукції

Одиниця виміру 

Передбачено 

Фактично 

проектом

на рік 

з початку реалізації проекту 

з початку звітного року 

А 

Б 

В 

Загальний обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) у діючих оптових цінах без ПДВ та акцизного збору 

08 

тис. грн.

  

  

  

  

Виробництво продукції в натуральному вираженні 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи ПДВ, акцизний збір тощо
(сума рядків 101 - 103) 

10 

тис. грн.

  

  

  

  

у тому числі:
на внутрішньому ринку України

 
101 

 
тис. грн.

  

  

  

  

з них
на внутрішньообласному ринку 

 
1011 

 
тис. грн.

  

  

  

  

у країнах СНД
за межами митної території України 

 
102 

тис. дол. США

  

  

  

  

в інших країнах 

103 

тис. грн.

  

  

  

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  

11 

тис. грн.

  

  

  

  

Валовий прибуток (збиток) 

12 

тис. грн.

  

  

  

  

Витрати операційної діяльності 

13 

тис. грн.

  

  

  

  

Фінансові результати (прибуток або збиток) від операційної діяльності 

14 

тис. грн.

  

  

  

  

Фінансові результати (прибуток або збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 

15 

тис. грн.

  

  

  

  

Чистий:
прибуток  
збиток 

 
161 

 
тис. грн.

  

  

  

  

162 

тис. грн.

  

  

  

  

Кількість створених робочих місць 

17 

одиниць

  

  

  

  

Кількість збережених робочих місць 

18 

одиниць

  

  

  

  

Середньооблікова чисельність штатних працівників 

19 

чоловік 

  

  

  

  

у тому числі:
прийнятих працівників з гірничодобувних та інших підприємств, які закриті або закриваються 

 
191 

 
чоловік

  

  

  

  

Фонд оплати праці  

20 

тис. грн.

  

  

  

  

Середньомісячна заробітна плата 

21 

грн. 

  

  

  

  

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 

22 

тис. грн.

  

  

  

  

у тому числі:
з оплати праці 

 
221 

 
тис. грн.

  

  

  

  

з бюджетом 

222 

тис. грн.

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду 

23 

тис. грн.

  

  

  

  

Відкликано інвестицій - усього 

24 

тис. грн.

  

  

  

  

V. Розрахунки з бюджетом

Показники 

N
рядка

Одиниця виміру 

Передбачено 

Фактично 

проектом

на рік 

з початку реалізації проекту 

з початку звітного року 

А 

Б 

В 

Платежі до бюджетів від реалізації інвестиційного проекту (сума рядків 251 - 255)

25 

тис. грн.

  

  

  

  

з них:
податок на прибуток 

 
251 

 
тис. грн.

  

  

  

  

податок на додану вартість 

252 

тис. грн.

  

  

  

  

прибутковий податок з громадян 

253 

тис. грн.

  

  

  

  

акцизний збір 

254 

тис. грн.

  

  

  

  

інші 

255 

тис. грн.

  

  

  

  

Збори до державних цільових фондів 

26 

тис. грн.

  

  

  

  

з них:
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

 
261 

 
тис. грн.

  

  

  

  

Сума отриманих пільг з оподаткування (сума рядків 271 - 275) 

27 

тис. грн.

  

  

  

  

з них:
податок на прибуток 

 
271 

 
тис. грн.

  

  

  

  

податок на додану вартість 

272 

тис. грн.

  

  

  

  

увізне мито 

273 

тис. грн.

  

  

  

  

плата за землю 

274 

тис. грн.

  

  

  

  

інші 

275 

тис. грн.

  

  

  

  

Заборгованість із сплати до бюджетів податків і зборів 

28 

тис. грн.

  

  

  

  

з них:
до державного бюджету 

 
281 

 
тис. грн.

  

  

  

  

до місцевих бюджетів 

282 

тис. грн.

  

  

  

  

з рядка 28
з податку на прибуток 

 
283 

 
тис. грн.

  

  

  

  

з податку на додану вартість 

284 

тис. грн.

  

  

  

  

Сума податку на додану вартість, що заявлена до відшкодування за експортними операціями 

29 

тис. грн.

  

  

  

  

Сума податку на додану вартість, що відшкодована за експортними операціями 

30 

тис. грн.

  

  

  

  

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник _________________________

________________________________
(прізвище та N телефону виконавця)

Головний бухгалтер _______________

 

Начальник управління статистики
інвестицій та будівництва Головного
управління статистики підприємств 

 
 
Н. Г. Луценко
 

Опрос