Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке составления баланса участника (временного участника) Фонда гарантирования вкладов физических лиц - месячная форма отчетности N 1 КБФ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Инструкция, Решение от 14.10.2002 № 10
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок складання балансу учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності N 1 КБФ

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 7)

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 жовтня 2002 року N 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2002 р. за N 887/7175

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15 серпня 2003 року N 22
,
 від 9 квітня 2009 року N 7

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 28 лютого 2013 року N 14)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію про порядок складання балансу учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності N 1 КБФ (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 7)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова адміністративної ради 

В. Кротюк 

 

Інструкція про порядок складання балансу учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності N 1 КБФ

1. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", визначає порядок складання та загальні вимоги до інформації балансу учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Баланс).

2. Баланс містить базову інформацію для прийняття зважених економічних рішень щодо поточної діяльності банку, філії іноземного банку, виявлення негативних тенденцій в діяльності банку, філії іноземного банку та прийняття на цій основі заходів щодо захисту вкладників від ризиків.

2. Періодичність та порядок надання Балансу

1. Баланс надається Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щомісяця до 10 числа після звітного періоду.

2. Баланс повинен бути підготовлений і наданий в систематизованому і послідовному вигляді за формою, що додається.

3. Баланс підписується керівником банку, філії іноземного банку та головним бухгалтером, а також співробітником банку, філії іноземного банку, який відповідає за підготовку Балансу. Баланс складається відповідно до встановлених вимог. Дані особи відповідають за достовірність наданої інформації.

4. Баланс передається електронною поштою. Днем надання Балансу є день його фактичного надходження до Фонду.

5. Баланс складається у копійках.

3. Порядок заповнення Балансу

1. Баланс передбачає надання інформації за залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів і витрат та позабалансовими рахунками на звітну дату.

2. Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами).

3. У Балансі (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 "Управлінський облік" до Балансу не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:

рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;

рахунок третього порядку (тризначний) - група;

рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;

рахунок першого порядку (однозначний) - клас.

Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами.

Рахунки 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів", 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі Балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.

У класі 5 "Капітал банку" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5.

Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.

Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 "Доходи" та 7 "Витрати". Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.

Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9 "Позабалансові рахунки". Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.

4. Логічний контроль правильності складання Балансу проводиться шляхом одержання такої рівності:

Активи (усього) = Зобов'язання (усього) + Капітал (усього);

Активи (усього) = Пасиви (усього);

Пасиви (усього) = Зобов'язання (усього) + Капітал (усього);

Усього за позабалансовими активними рахунками = усього за позабалансовими пасивними рахунками.

 

Начальник відділу
економічного аналізу та
поточного моніторингу
 

 
 
Т. О. Раєвська
 

 

Баланс учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
станом на ___________ ____ року

_____________________
(найменування
банку/філії іноземного
банку) 

_________________________
(місцезнаходження
банку/філії іноземного
банку) 

(копійки)

Рахунки 

Усього 

Балансові рахунки 

  

Активи 

  

Класи 1 - 4 

  

Номери рахунків четвертого порядку 

  

Усього за кожною групою класу  

  

Усього за кожним розділом класу  

  

Усього активів за класом  

  

Активи - усього 

  

Пасиви 

  

Класи 1 - 4 

  

Зобов'язання 

  

Номери рахунків четвертого порядку 

  

Усього за кожною групою класу  

  

Усього за кожним розділом класу  

  

Усього зобов'язань за класом 

  

Зобов'язання - усього 

  

Клас 5  

  

Капітал 

  

Номери рахунків четвертого порядку 

  

Усього за кожною групою класу  

  

Усього за кожним розділом класу  

  

Капітал - усього 

  

Пасиви - усього
(Зобов'язання плюс Капітал) 

  

Рахунки доходів та витрат 

  

Клас 6 

  

Доходи 

  

Номери рахунків четвертого порядку 

  

Усього за кожною групою класу  

  

Усього за кожним розділом класу  

  

Доходи - усього 

  

Клас 7 

  

Витрати 

  

Номери рахунків четвертого порядку 

  

Усього за кожною групою класу  

  

Усього за кожним розділом класу  

  

Витрати - усього 

  

Результат поточного року
(Доходи мінус Витрати) 

  

Позабалансові рахунки 

  

Клас 9 

  

Активні 

  

Номери рахунків четвертого порядку 

  

Усього за кожною групою класу  

  

Усього за кожним розділом класу  

  

За позабалансовими активними рахунками - усього 

  

Пасивні 

  

Номери рахунків четвертого порядку 

  

Усього за кожною групою класу  

  

Усього за кожним розділом класу  

  

За позабалансовими пасивними рахунками - усього 

  

"___" _________ ____ року 

Керівник 

_______________________ 

________________________
            (прізвище виконавця,
               номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______________________ 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з рішенням
 адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.08.2003 р. N 22,
 у редакції рішення адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 7)

____________

Опрос