Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке составления отчета о вкладах физических лиц во временных участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц - квартальная форма отчетности N 1-ТФ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Инструкция, Решение от 14.10.2002 № 9
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 6)

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 жовтня 2002 року N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2002 р. за N 886/7174

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 20 червня 2003 року N 18
,
 від 23 грудня 2004 року N 34
,
 від 9 квітня 2009 року N 6

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 липня 2012 року N 5)

Додатково див. листи
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 10 травня 2005 року N 03-1508,
 від 15 вересня 2005 року N 03-3689,
 від 16 лютого 2006 року N 03-1811/06,
 від 5 червня 2006 року N 03-4185/06,
 від 21 листопада 2006 року N 03-14555/06

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 6)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова адміністративної ради 

В. Кротюк 

 

Інструкція
про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ

1. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", визначає порядок складання та загальні вимоги щодо складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Метою складання звіту за формою (додається) є контроль з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) за залученням банками, філіями іноземних банків вкладів фізичних осіб після переведення їх до категорії тимчасових учасників Фонду відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

3. Дія цієї Інструкції поширюється на тимчасових учасників Фонду.

4. Відповідальність за правильність складання форм звітності покладається на тимчасових учасників Фонду.

2. Порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду (форма N 1-ТФ)

1. Звітність складається у грошових одиницях України. До звітності включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валюті. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на звітну дату.

2. Для банків, філій іноземних банків, переведених до категорії тимчасових учасників Фонду, звіт складається щокварталу відповідно до опису параметрів заповнення форми.

3. Опис параметрів заповнення форми N 1-ТФ

Рядок 1 (вклади - усього) - визначається сума рядків 2, 3 та 4.

Для розрахунку використовуються суми залишків коштів за балансовими рахунками банку, філії іноземного банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), та що відповідають визначеному у Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)".

Рядок 1 (вклади - усього) в колонці 2 - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Сума вкладів за рядком 1.1а дорівнює сумі рядків 2.1а, 3.1а, 4.1а.

Сума вкладів за рядком 1.2а дорівнює сумі рядків 2.2а, 3.2а, 4.2а.

Рядок 2 (чисті вклади - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" - включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток" - крім консолідованих карткових субрахунків для обліку коштів за електронними гаманцями;

2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за закритими анонімними та кодованими рахунками;

2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" - тільки в частині вкладів фізичних осіб.

Якщо в аналітиці рахунки 2620 та 2625 мають дебетове сальдо, то в розрахунок суми вкладів ці рахунки включаються із сумою "0" у діапазон до 1 грн.

Рядок 2а (чисті вклади - усього, гарантовані Фондом) - для розрахунку використовуються суми вкладів на балансових рахунках, перелічених в рядку 2 та залучених на момент переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду, з подальшими змінами суми в наступних звітних періодах.

Рядок 3 (ощадні сертифікати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3340 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком" -тільки в частині іменних ощадних сертифікатів.

Рядок 3а (ощадні сертифікати - усього, гарантовані Фондом) - для розрахунку використовуються суми на балансових рахунках 3320, 3330, 3340 на момент переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду з подальшими змінами суми в наступних звітних періодах.

Рядок 4 (нараховані витрати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3348 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів.

Рядок 4а ("Нараховані витрати - усього, гарантовані Фондом") - включаються лише суми нарахованих витрат за вкладами та ощадними сертифікатами, залученими на момент переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду, з подальшими змінами суми в наступних звітних періодах.

У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників. Кількість вкладників указується тільки за рядками 1, 1а. При цьому незалежно від того, скільки вкладник має рахунків у банку, філії іноземного банку (депозитних, поточних) його особа зазначається у звіті один раз, а суми вкладів за всіма його рахунками об'єднуються в загальну та відображаються у відповідних колонках звіту.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів:

у колонці 4 - від 0,01 до 0,99;

у колонці 6 - від 1,00 до 3000,00;

у колонці 8 - від 3000,01 до 5000,00;

у колонці 10 - від 5000,01 до 10000,00;

у колонці 12 - від 10000,01 і більше.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.

Дані формуються щодо кожного вкладника відповідно до загального розміру всіх його вкладів в одному тимчасовому учаснику Фонду.

За статтями, за якими відсутні показники, в відповідних колонках зазначаються нулі.

4. При виявленні помилок Фонд повертає звіт тимчасовому учаснику Фонду. Протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності тимчасовий учасник Фонду зобов'язаний подати виправлену форму звітності.

 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу

 
Т. О. Раєвська
 

 

Звіт
про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
станом на ____________ ____ року

_________________
(найменування
банку/філії іноземного банку) 

 

_________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

_________________________
(місцезнаходження банку/
філії іноземного банку) 

(копійки)

N з/п 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

кількість вкладників 

сума вкладів  

до 1 грн. 

від 1 до 50000* грн. 

від 50000* до 150000* грн. 

від 150000* до 250000* грн. 

понад 250000* грн. 

кіль-
кість 

сума  

кіль-
кість 

сума  

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума  

кіль-
кість 

сума  

А 

Б 

10 

11 

12 

Вклади - усього  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1а 

Вклади - усього, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1а 

у національній валюті, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2а 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент), гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З усіх вкладів: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чисті вклади - усього  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2а 

чисті вклади - усього, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1а 

у національній валюті, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2а 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент), гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ощадні сертифікати - усього  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3а 

ощадні сертифікати - усього, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1а 

у національній валюті, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2а 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент), гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нараховані витрати - усього  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4а 

нараховані витрати - усього, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1а 

у національній валюті, гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2а 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент), гарантовані Фондом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

"___" ____________ ____ року  

Керівник ________________________________ 

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер _______________________ 

____________
* Відповідно до
статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 20.06.2003 р. N 18,
 від 23.12.2004 р. N 34,
 у редакції рішення адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 6)

____________

Опрос