Идет загрузка документа (222 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и других предметов с применением грузовой таможенной декларации

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 14.10.2002 № 561
Утратил силу

Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.10.2003 р. N 715)

Наказ Державної митної служби України
від 14 жовтня 2002 року N 561

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2002 р. за N 877/7165

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 21 жовтня 2003 року N 715

Наказ втратив чинність 
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 20 квітня 2005 року N 314)

Додатково див. лист
 Управління технологій митного контролю
Державної митної служби України
від 13 квітня 2004 року N 16/229

Відповідно до Митного кодексу України та з метою вдосконалення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, установлення в митницях єдиного порядку здійснення контрольних операцій при проведенні митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації (далі - Порядок), що додається, і ввести його в дію з 01.12.2002.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 21.10.2003 р. N 715)

Установити, що цей Порядок є документом прямої дії та не потребує дублювання в наказах митних органів.

2. Начальникам регіональних митниць, митниць:

2.1. Провести організаційні заходи щодо введення в дію Порядку та забезпечити неухильне виконання його вимог.

2.2. Визначити наказом митниці підрозділи, відповідальні за виконання функцій на етапах, установлених Порядком, а також посадових осіб митниці, що мають право приймати рішення про необхідність проведення митного огляду.

2.3. Провести при потребі перерозподіл штатної чисельності та засобів комп'ютерної техніки й зв'язку між підрозділами підпорядкованої митниці.

2.4. Унести зміни та доповнення до посадових інструкцій уповноважених посадових осіб, визначених Порядком, що здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів.

2.5. Забезпечити здійснення періодичних перевірок дотримання вимог Порядку.

2.6. У місячний термін після затвердження положень про управління Держмитслужби України забезпечити внесення змін до положень про відповідні відділи митних органів.

2.7. Забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги Порядку.

3. Управлінню технологій митного контролю (Іванюк М. М.) та Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню митної статистики (Копосов С. А.), Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В. П.) та Управлінню технологій митного контролю (Іванюк М. М.) у двомісячний термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України розробити й подати на затвердження Голові Служби проект Порядку анулювання вантажних митних декларацій.

5. Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу регіональним митницям, митницям після його державної реєстрації.

6. Прес-службі (Гунько С. О.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

7. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України від 30.12.98 N 828 "Про затвердження Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.99 за N 32/3325; від 28.11.2000 N 679 "Про внесення змін і доповнень до Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.12.2000 за N 906/5127; пункти 5, 7 наказу Держмитслужби України від 14.11.2001 N 725 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держмитслужби України та затвердження уніфікованої форми Акта про проведення митного огляду", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2001 за N 996/6187; від 21.01.2002 N 30 "Про внесення змін та доповнень до Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 90/6378.

8. Затвердити уніфіковану форму Акта про проведення митного огляду товарів (додається).

9. Начальникам управлінь у місячний термін після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити в межах своєї компетенції внесення змін до наказів Держмитслужби України з метою приведення їх у відповідність до вимог Порядку.

10. Загальну координацію дій, пов'язаних з виконанням цього наказу, покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Служби відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

ПОРЯДОК
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням
вантажної митної декларації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами та доповненнями), і з метою визначення етапів митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації, а також дій посадових осіб митних органів при їх здійсненні.

1.2. Порядок застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів у всіх митних режимах.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - заява, що містить відомості про товари та інші предмети й мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів та інших предметів, а також інформацію, потрібну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і зборів;

декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

електронна копія ВМД - копія ВМД, що створена за допомогою програмного забезпечення у форматі, установленому Державною митною службою України, збережена на магнітному носії та містить відомості, автентичні відомостям про товари та інші предмети, зазначеним у ВМД на паперовому носії;

ідентифікаційний огляд - сукупність заходів, що здійснюються декларантом з метою визначення відомостей про товари та інші предмети й дають змогу зробити висновок про країну походження їх, класифікацію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), кількісні та якісні характеристики, а також однозначно ідентифікувати їх тощо;

критерії ризику - оцінні критерії, за сукупністю яких проводиться вибір заходів, спрямованих на запобігання потенційному недотриманню вимог митного законодавства;

логічний контроль - контроль за правильністю заповнення граф ВМД відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, класифікаторів, затверджених цим самим наказом, та інших нормативно-правових актів шляхом контролю відомостей, зазначених у ВМД і поданих документах;

митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах їх компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку;

митний огляд - одна з форм митного контролю, що передбачає обстеження товарів та інших предметів (з можливістю повного або часткового розпакування товарів та інших предметів, розібрання транспортних засобів, вантажних і багажних місць) для встановлення законності переміщення їх через митний кордон України, а також обліку, обкладення податками та зборами;

митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів та інших предметів;

митний режим - сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення й обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

партія товарів:

товари та інші предмети, що надсилаються на адресу одного одержувача за одним товаротранспортним документом (накладною, коносаментом тощо) або пересилаються за однією поштовою накладною чи переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України;

товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно в складі одного відправлення на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення;

товари, що поставляються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі за одним актом про прийняття-передання протягом строку, потрібного для переміщення товару обсягом, зазначеним в акті; цей строк не може перевищувати одного місяця;

підрозділ митного органу вищого рівня - підрозділ митного органу вищого рівня, до компетенції якого належить прийняття остаточного рішення при вирішенні спірних питань, що виникають на етапах митного контролю та митного оформлення;

підрозділ митного оформлення (далі - ПМО) - підрозділ митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів із застосуванням ВМД і пропуск їх через митний кордон України;

предмети - будь-які предмети (товари; транспортні засоби, що не використовуються для перевезення товарів, інших предметів, пасажирів і їх особистих речей; валюта; цінності; речі тощо), що переміщуються через митний кордон України;

прийняття ВМД до оформлення - процедура попередньої перевірки відповідності відомостей, зазначених у ВМД, вимогам, установленим нормативно-правовими актами України з питань митної справи, і відомостям, зазначеним у поданих документах;

спеціалізований підрозділ - підрозділ митного органу, до компетенції якого віднесено:

або контроль за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії;

або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення;

або контроль за правильністю визначення митної вартості;

або перевірку правильності визначення країни походження товарів та інших предметів;

або контроль за надходженням, нарахуванням і стягненням мита, податку на додану вартість, акцизного та інших зборів;

або статистичний контроль;

товари - будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, яка є об'єктом купівлі-продажу або обміну, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності;

товаросупровідні документи - документи, що прямують разом з товарами та іншими предметами й містять дані про товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;

товаротранспортні документи - різновид товаросупровідних документів, за якими здійснюється переміщення товарів та інших предметів і які містять відомості про ці товари та інші предмети. До основних товаротранспортних документів належать товаротранспортна накладна, коносамент тощо;

транспортні засоби - будь-які засоби повітряного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що прибувають на митну територію України або вибувають із цієї території та використовуються для перевезення через митний кордон України товарів, пасажирів і їх особистих речей.

1.4. Митний орган здійснює заходи для прискорення та оптимізації процесу проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням ВМД шляхом раціонального завантаження посадових осіб митного органу на кожному з етапів здійснення митного контролю й митного оформлення.

1.5. Функціональні обов'язки та відповідальність посадових осіб на кожному етапі здійснення митного контролю й митного оформлення встановлюються митним органом згідно з цим Порядком.

1.6. Усі посадові особи, направлені керівниками спеціалізованих підрозділів до ПМО для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням ВМД, з питань внутрішнього розпорядку підпорядковуються начальнику ПМО, а в частині виконання своїх функціональних обов'язків та з методичних питань - своїм безпосереднім керівникам.

Забороняється виконання посадовими особами, направленими до ПМО, функцій і завдань, не пов'язаних з митним контролем та митним оформленням товарів та інших предметів із застосуванням ВМД.

1.7. Посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу мають право брати участь у здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів на будь-якому етапі. Порядок залучення посадових осіб цього підрозділу до здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів затверджується наказом митного органу.

1.8. Посадові особи митного органу, що не беруть участі в оформленні ВМД, можуть залучатися до проведення митного контролю у випадках, установлених Держмитслужбою України, або за рішенням начальника митного органу.

1.9. Процедура здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням ВМД складається з трьох етапів.

2. Документи, що застосовуються при здійсненні митного контролю й митного оформлення

2.1. Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів декларант подає митному органу такі документи й потрібну кількість їх копій:

а) документи, що підтверджують повноваження декларанта на здійснення декларування товарів та інших предметів;

б) облікову картку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД);

в) ВМД, заповнену згідно з обраним митним режимом;

г) товаротранспортні й інші товаросупровідні документи;

ґ) дозволи й сертифікати вповноважених державних органів (у встановлених законодавством випадках) та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД;

д) документи, зазначені в графі 40 ВМД;

е) реєстр документів, завірений підписом і печаткою декларанта (додаток 1);

є) аркуш проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів за ВМД (далі - Аркуш контролю) (додаток 2).

За бажанням декларанта митному органу можуть подаватися й інші документи (пакувальні листи, сторінки каталогів, технічні описи тощо).

Копії поданих до оформлення документів засвідчуються написом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і печаткою декларанта.

Якщо документ є довгостроковим і його використання для цілей митного контролю й митного оформлення не припиняється після митного оформлення першої партії товарів та інших предметів, то може застосовуватися такий порядок:

при декларуванні першої партії товарів та інших предметів декларант подає митному органу додаткову копію документа для зберігання її в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО;

при декларуванні наступних партій товарів та інших предметів декларант не подає копію документа, а в реєстрі документів учиняє такі записи: у графі 2 зазначає реквізити довгострокового документа, у графі 6 - номер реєстру документів, за яким документ був поданий митному органу вперше, дату подання та номер справи суб'єкта ЗЕД у ПМО.

У разі потреби на вимогу посадової особи митного органу декларантом надається переклад поданих до оформлення документів на державну мову. Правильність перекладу засвідчується особою, що здійснила переклад.

По закінченні оформлення документи (завірені в установленому порядку їх копії), що були підставою для митного оформлення конкретної партії товару та інших предметів, залишаються разом з ВМД на зберіганні в митному органі.

2.2. Разом з ВМД декларант подає її електронну копію, що використовується для проведення процедур митного контролю й митного оформлення, для формування митної статистики зовнішньоекономічної діяльності.

2.3. ВМД не приймається до оформлення в разі:

відсутності повного комплекту документів, потрібних для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів;

подання декларантом ВМД, заповненої з підчистками й помилками;

відсутності електронної копії ВМД.

2.4. Якщо ВМД не приймається до оформлення, то митним органом оформлюється Картка відмови в пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів (далі - Картка відмови) згідно з порядком, установленим Держмитслужбою України.

2.5. Декларант подає документи митному органу та одержує оформлені документи особисто. Присутність декларанта при проведенні митного огляду обов'язкова.

3. Етап 1

3.1. Прийняття ВМД до оформлення

Начальник ПМО визначає посадову особу, відповідальну за прийняття ВМД до оформлення.

Визначена посадова особа перевіряє відповідність даних, унесених декларантом до граф A, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 29, 37, 40, 44, 53, 54 ВМД, даним, що містяться в документах, поданих разом з нею, і несе відповідальність за проведення такої перевірки, а також заповнює графи D, 7 ВМД.

При проведенні контролю посадовою особою здійснюються:

перевірка повноважень декларанта;

прийняття від декларанта ВМД і комплекту документів до неї;

перевірка наявності документів, зазначених у реєстрі, і відповідність їх даним, зазначеним у графах 40 і 44 ВМД;

перевірка виконання особою, що здійснює перевезення, зобов'язання щодо доставки товарів та інших предметів у митний орган призначення;

прийняття рішення про можливість подальшого оформлення ВМД або про оформлення Картки відмови згідно з установленим порядком;

за відсутності зауважень - прийняття ВМД до оформлення шляхом проставлення відбитка штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) на всіх аркушах ВМД, а також підпису із зазначенням свого прізвища; присвоєння ВМД реєстраційного номера згідно з порядковим номером у Журналі обліку ВМД, форму якого встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574;

проставлення в установлених випадках відбитка штампа ПМК на товаротранспортних та інших товаросупровідних документах;

присвоєння реєстрові документів номера, що відповідає реєстраційному номеру ВМД.

За підсумками контролю та за відсутності зауважень посадова особа, що прийняла ВМД до оформлення, проставляє в графах 3, 5 Аркуша контролю час прийняття ВМД до оформлення, свої прізвище, підпис і відбиток штампа ПМК.

Після завершення процедури прийняття ВМД до оформлення декларант несе юридичну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

3.2. Контроль за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії

Посадова особа ПМО, уповноважена наказом митного органу на виконання функцій контролю за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії, або посадова особа спеціалізованого підрозділу, на який покладено виконання цих функцій і який розміщено в одному будинку з ПМО, здійснює такий контроль і несе відповідальність за його проведення.

При цьому посадова особа здійснює перевірку:

наявності фактів застосування до суб'єкта ЗЕД та іноземного суб'єкта господарської діяльності санкцій Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, а також інформації про порушення суб'єктом ЗЕД митних правил;

правильності застосування валютного курсу;

наявності вірусів на магнітному носії;

відповідності відомостей, унесених до всіх граф електронної копії ВМД, відомостям, унесеним до відповідних граф ВМД на паперовому носії;

відповідності даних про банківські реквізити суб'єкта ЗЕД (графа 28), зазначених в електронній копії ВМД, даним, які містяться в поданих документах і в переліку вповноважених банків України, що надсилається Держмитслужбою України митним органам;

за допомогою програмного забезпечення - правильності заповнення декларантом ВМД відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307, і до класифікаторів, а також інших нормативно-правових актів Держмитслужби України.

За відсутності зауважень посадова особа здійснює:

проставлення в лівому верхньому куті всіх аркушів ВМД відбитка номерного штампа "Перевірено" (прямокутного штампа, що складається з двох полів і містить у лівому полі номер штампа, а в правому - назву митного органу, напис "Перевірено", місце для підпису й дати), заповнення його, занесення до електронної копії ВМД її реєстраційного номера та вносить електронну копію ВМД до бази даних митного органу;

проставлення в графі 5 Аркуша контролю своїх прізвища, підпису та відбитка штампа "Перевірено" і заповнює його, що свідчить про завершення контролю за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії.

Посадова особа ПМО для покладення на неї функцій контролю за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії, повинна пройти відповідне стажування в спеціалізованому підрозділі й мати право доступу до необхідних баз даних та інформації, що використовуються в цьому спеціалізованому підрозділі.

3.3. Контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення

Посадова особа ПМО, уповноважена наказом митного органу на виконання функцій контролю за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення, або посадова особа спеціалізованого підрозділу, на який покладено виконання цих функцій, перевіряє відповідність даних, унесених декларантом до граф 31, 32, 33, 41 ВМД, даним, що містяться в документах, поданих разом з нею, і несе відповідальність за проведення такої перевірки.

При цьому посадова особа здійснює:

у випадках, установлених Держмитслужбою України чи митним органом, перевірку правильності класифікації та кодування товарів та інших предметів;

перевірку правильності класифікації та кодування товарів та інших предметів у разі виникнення спірних або складних питань при проведенні логічного контролю, митного огляду чи при завершенні митного оформлення. Така перевірка здійснюється в першочерговому порядку;

ініціювання проведення митного огляду, зокрема, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, чи перевірка відповідності товарів та інших предметів критеріям ризику потребує проведення митного огляду. У такому разі в графі 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" Аркуша контролю вчиняється відповідний запис. У разі потреби присутності при проведенні митного огляду посадової особи, що здійснює контроль, у графі 3 зазначеного розділу Аркуша контролю вчиняється запис "Так", в іншому разі - "Ні". У разі потреби відбору проб і зразків товарів та інших предметів учиняється відповідний запис у графі 2 цього самого розділу. У цьому разі рішення про правильність класифікації та кодування товарів та інших предметів приймається після здійснення митного огляду;

підготовку запиту в разі потреби проведення обов'язкових досліджень або в разі неможливості на підставі поданих декларантом документів самостійно прийняти рішення про правильність класифікації та кодування товарів та інших предметів, а саме:

для визначення хімічного складу товару та інших предметів, їх властивостей, що мають вирішальне значення при встановленні коду товару, - до митної лабораторії;

для остаточних класифікації та кодування товарів та інших предметів - до:

відповідного спеціалізованого підрозділу, якщо контроль здійснює посадова особа ПМО;

відповідного підрозділу митного органу вищого рівня, якщо контроль здійснює посадова особа спеціалізованого підрозділу, до компетенції якого віднесено контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення.

Про підготовку запиту посадова особа інформує начальника ПМО й учиняє відповідний запис у графі 4 Аркуша контролю.

За підсумками контролю та за відсутності зауважень посадова особа проставляє в графі 5 Аркуша контролю своє прізвище й відбиток номерного штампа "Правильність класифікації перевірено" (прямокутного штампа, що складається з двох полів і містить у лівому полі номер штампа, а в правому - назву митного органу, напис "Правильність класифікації перевірено", місце для підпису й дати) і заповнює його, що свідчить про завершення контролю за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення.

Посадова особа ПМО для покладення на неї функцій контролю за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення повинна пройти відповідне стажування в спеціалізованому підрозділі й мати право доступу до необхідних баз даних та інформації, що використовуються в цьому спеціалізованому підрозділі.

3.4. Контроль за правильністю визначення митної вартості

Посадова особа ПМО, уповноважена наказом митного органу на виконання функцій контролю за правильністю визначення митної вартості, або посадова особа спеціалізованого підрозділу, на який покладено виконання цих функцій, перевіряє відповідність даних, унесених декларантом до граф 12, 20, 22, 24, 42, 44, 45, 46 ВМД, даним, що містяться в документах, поданих разом з нею, і несе відповідальність за проведення такої перевірки.

При цьому посадова особа здійснює:

перевірку правильності визначення митної вартості;

ініціювання проведення митного огляду, зокрема, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, чи перевірка правильності визначення митної вартості потребує проведення митного огляду. У такому разі в графі 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" Аркуша контролю вчиняється відповідний запис. У разі потреби присутності при проведенні митного огляду посадової особи, що здійснює контроль, у графі 3 зазначеного розділу Аркуша контролю вчиняється запис "Так", в іншому разі - "Ні". У разі потреби відбору зразків учиняється відповідний запис у графі 2 цього самого розділу. У цьому разі рішення про правильність визначення митної вартості товарів та інших предметів приймається після митного огляду;

підготовку запиту в разі потреби проведення обов'язкових досліджень або в разі неможливості на підставі поданих декларантом документів самостійно прийняти рішення про правильність визначення митної вартості товарів та інших предметів до:

відповідного спеціалізованого підрозділу, якщо контроль здійснює посадова особа ПМО;

відповідного підрозділу митного органу вищого рівня, якщо контроль здійснює посадова особа спеціалізованого підрозділу, до компетенції якого віднесено контроль за правильністю визначення митної вартості.

Про підготовку запиту посадова особа інформує начальника ПМО й учиняє відповідний запис у графі 4 Аркуша контролю.

За відсутності зауважень посадова особа проставляє в графі 5 Аркуша контролю своє прізвище та відбиток номерного штампа "Митну вартість перевірено" (прямокутного штампа, що складається з двох полів і містить у лівому полі номер штампа, а в правому - назву митного органу, напис "Митну вартість перевірено", місце для підпису й дати) і заповнює його, що свідчить про завершення контролю за правильністю визначення митної вартості.

Посадова особа ПМО для покладення на неї функцій контролю за правильністю визначення митної вартості повинна пройти відповідне стажування в спеціалізованому підрозділі й мати право доступу до необхідних баз даних та інформації, що використовуються в цьому спеціалізованому підрозділі.

3.5. Контроль за надходженням коштів, перевірка правильності нарахування податків і зборів, правильності визначення країни походження товарів та інших предметів

Посадова особа ПМО, уповноважена наказом митного органу на виконання функцій контролю за надходженням коштів, на перевірку правильності нарахування податків і зборів та правильності визначення країни походження товарів та інших предметів, або посадова особа спеціалізованого підрозділу, на який покладено виконання цих функцій, перевіряє відповідність даних, унесених декларантом до граф B, 23, 28, 34, 36, 44, 47, 48 ВМД, даним, що містяться в документах, поданих разом з нею, і несе відповідальність за проведення такого контролю.

При цьому посадова особа здійснює:

перевірку надходження коштів суб'єкта господарської діяльності на розподільчий рахунок митного органу;

перевірку правильності застосування валютного курсу;

перевірку правильності визначення країни походження товарів та інших предметів (згідно з поданими документами);

перевірку підстав для надання пільг, а також правильності їх застосування;

перевірку правильності нарахування податків і зборів;

контроль за наданням відстрочень та розстрочень у сплаті податків і зборів;

ініціювання проведення митного огляду, зокрема, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, чи перевірка відповідності товарів та інших предметів критеріям ризику потребує проведення митного огляду. У такому разі в графі 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" Аркуша контролю вчиняється відповідний запис. У разі потреби присутності при проведенні митного огляду посадової особи, що здійснює контроль, у графі 3 цього розділу Аркуша контролю вчиняється запис "Так", в іншому разі - "Ні";

підготовку запиту щодо визначення країни походження товарів та інших предметів, верифікації сертифіката про походження товару - у випадках, установлених Держмитслужбою України, або в разі неможливості самостійно прийняти відповідне рішення на підставі поданих декларантом документів, до:

відповідного спеціалізованого підрозділу, якщо контроль здійснює посадова особа ПМО;

відповідного підрозділу митного органу вищого рівня, якщо контроль здійснює посадова особа спеціалізованого підрозділу, до компетенції якого віднесено контроль за надходженням коштів і перевірку правильності нарахування податків і зборів та правильності визначення країни походження товарів та інших предметів.

Про підготовку запиту посадова особа інформує начальника ПМО й учиняє відповідний запис у графі 4 Аркуша контролю.

За відсутності зауважень посадова особа здійснює:

списання (справляння) сум податків і зборів у порядку, установленому Держмитслужбою України;

заповнення графи C ВМД, засвідчення записів у ній відбитком номерного штампа "Сплачено" (прямокутного штампа, що складається з двох полів і містить у лівому полі номер штампа, а в правому - назву митного органу, напис "Сплачено", місце для підпису й дати) на всіх аркушах ВМД і заповнення його;

проставлення в графі 5 Аркуша контролю своїх прізвища, підпису й відбитка номерного штампа "Сплачено" і заповнення його, що свідчить про завершення контролю за надходженням коштів, а також перевірки правильності нарахування податків і зборів, правильності визначення країни походження товарів та інших предметів.

Посадова особа ПМО для покладення на неї функцій контролю за надходженням коштів, а також перевірки правильності нарахування податків і зборів, правильності визначення країни походження товарів та інших предметів повинна пройти відповідне стажування в спеціалізованому підрозділі й мати право доступу до необхідних баз даних та інформації, що використовуються в цьому спеціалізованому підрозділі.

3.6. Логічний контроль і контроль за правильністю застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Посадова особа ПМО перевіряє відповідність даних, унесених декларантом до граф 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 49, 51 ВМД, даним, що містяться в документах, поданих разом з нею, і несе відповідальність за проведення такого контролю.

При цьому посадова особа здійснює:

перевірку правильності заповнення декларантом граф ВМД відповідно до нормативно-правових актів Держмитслужби України та комплекту документів, поданих для митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів згідно із заявленим декларантом митним режимом;

перевірку відповідності даних про товари та інші предмети, зазначених у ВМД, даним, зазначеним у дозвільних документах уповноважених державних органів, що підтверджують проведення інших видів контролю, якщо товари та інші предмети підлягають цим видам контролю (у встановлених законодавством випадках - перевірку наявності відповідних відміток у товаросупровідних документах);

у разі виникнення сумнівів у правильності класифікації товарів та інших предметів або у відповідності кодів, зазначених у ВМД, кодам, заявленим при митному оформленні товарів та інших предметів у попередні митні режими, - передання ВМД і документів (за погодженням з начальником або іншою посадовою особою ПМО, якій надано право приймати таке рішення) посадовій особі, до функцій якої входить контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів, для прийняття остаточного рішення про правильність класифікації товарів та інших предметів, про що вчиняється відповідний запис у графі 4 Аркуша контролю;

підготовку (за погодженням з начальником або іншою посадовою особою ПМО, якій надано право приймати таке рішення) запиту до митної лабораторії в разі потреби проведення обов'язкових лабораторних досліджень (для виявлення товарів та інших предметів подвійного призначення, небезпечних, отруйних чи наркотичних речовин; уточнення хімічного складу тощо), про що вчиняється відповідний запис у графі 4 Аркуша контролю;

ініціювання проведення митного огляду, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, чи перевірка відповідності товарів та інших предметів критеріям ризику потребує проведення митного огляду. У такому разі в графі 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" Аркуша контролю вчиняється відповідний запис. У разі потреби присутності при проведенні митного огляду посадової особи, що здійснює контроль, у графі 3 цього розділу Аркуша контролю вчиняється запис "Так", в іншому разі - "Ні";

перевірку наявності задекларованих товарів та інших предметів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який ведеться Держмитслужбою України.

За наявності задекларованих товарів та інших предметів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, посадовою особою в графі 4 Аркуша контролю вчиняється запис про це.

За відсутності зауважень посадова особа проставляє в графі 5 Аркуша контролю свої прізвище, підпис і відбиток особистої номерної печатки, що свідчить про завершення логічного контролю й контролю за правильністю застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

По завершенні контролю ВМД і документи передаються начальнику або іншій посадовій особі ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду. Порядок передання цих документів визначається начальником ПМО.

4. Етап 2

На цьому етапі начальник або інша посадова особа ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду:

розглядає пропозиції посадових осіб щодо потреби проведення митного огляду (графа 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" Аркуша контролю);

при потребі - розглядає ВМД і документи до неї;

приймає рішення про потребу проведення митного огляду й відповідно до цього закреслює рамку з непотрібним записом ("з оглядом", "без огляду") у полі "А" Аркуша контролю;

у разі прийняття рішення про потребу проведення митного огляду призначає посадову особу або групу осіб (у якій визначається старший групи) для проведення митного огляду, про що вчиняється відповідний запис у полі "Б" Аркуша контролю. При цьому обов'язково враховуються записи в графах 2 - 3 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" Аркуша контролю й потреба залучення посадових осіб, що не беруть участі в оформленні ВМД (зокрема, наявність у графі 4 Аркуша контролю запису про наявність задекларованих товарів та інших предметів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, є підставою для залучення до митного огляду посадової особи, яка здійснює контроль за переміщенням товарів та інших предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності). У разі потреби присутності при митному огляді посадових осіб інших державних органів заповнює поле "В" Аркуша контролю.

У разі прийняття рішення про недоцільність проведення митного огляду поля "Б" і "В" Аркуша контролю не заповнюються.

Рішення начальника або іншої посадової особи ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду, засвідчується особистим підписом із зазначенням дати, посади, прізвища особи, що прийняла рішення.

Митний огляд товарів та інших предметів здійснюється обов'язково в присутності особи, що їх переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем, і декларанта.

Посадова особа (особи), що здійснює митний огляд, перевіряє в обсязі, передбаченому для цього етапу, відповідність даних, унесених декларантом до граф 6, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 50 ВМД, пред'явленим товарам та іншим предметам і несе відповідальність за відповідність товарів та інших предметів даним, зазначеним у цих графах ВМД.

Акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів (далі - Акт про проведення митного огляду товарів) (додаток 3) обов'язково складається в разі:

вирішення спірних і складних питань класифікації та кодування товарів та інших предметів;

вирішення спірних і складних питань визначення митної вартості товарів та інших предметів;

вирішення спірних питань визначення країни походження товарів та інших предметів;

вирішення питань контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності;

виявлення контрабанди або порушень митних правил;

виявлення невідповідності заявлених відомостей про товари та інші предмети пред'явленим до митного огляду товарам та іншим предметам;

якщо митний орган має інформацію (орієнтування) про незаконне переміщення товарів та інших предметів або якщо при перевірці документів чи вибірковому митному огляді виявлено ознаки, що вказують на можливість переміщення товарів та інших предметів з порушеннями законодавства України (у таких випадках до проведення митного огляду можуть залучатися посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил);

проведення комісійного митного огляду;

прохання декларанта;

прийняття рішення начальником або іншою посадовою особою ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду (незалежно від наявності завдань в Аркуші контролю), про потребу складення такого Акта.

У пункті 7.3 "Опис, кількість і країна походження товарів та інших предметів (за маркуванням)" Акта про проведення митного огляду товарів наводиться опис товарів та інших предметів: зовнішній вигляд; ступінь обробки; розміри; матеріал, з якого вироблено товари та інші предмети; вид упаковки; комплектність; призначення; технічні, споживчі й інші наявні ідентифікаційні характеристики товарів та інших предметів; маркування на товарах та інших предметах і/або упаковці; відомості про виробника товарів та інших предметів, що містяться на товарі чи іншому предметі та/або його упаковці.

При ініціюванні проведення митного огляду на етапі 1 в Акті про проведення митного огляду товарів обов'язково відображається інформація щодо кожного завдання, зазначеного в графі 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" Аркуша контролю.

Акт про проведення митного огляду товарів підписується всіма особами, що брали участь у проведенні митного огляду. Якщо будь-яка посадова особа, що брала участь у проведенні митного огляду, відмовляється від підписання, то в Акті про проведення митного огляду товарів учиняється відповідний запис і наводяться відомості про цю особу з обов'язковим зазначенням її посади, прізвища й ініціалів, який засвідчується підписами двох осіб, що були присутні при митному огляді товарів та інших предметів або мають право згідно із законодавством перебувати в зоні митного контролю.

Акту про проведення митного огляду товарів присвоюється номер, що відповідає номеру ВМД. На цьому Акті проставляється відбиток штампа ПМК.

У разі проведення митного огляду посадова особа в графі 4 Аркуша контролю вчиняє запис про складення Акта про проведення митного огляду товарів ("З актом" або "Без акта. Дані відповідають відомостям, заявленим у ВМД"); у графі 3 проставляє час початку й закінчення виконання функцій, а в графі 5 - відбиток штампа ПМК, свої прізвище та підпис, що свідчить про завершення контролю на цьому етапі.

Якщо під час митного огляду виникли сумніви в правильності класифікації товарів та інших предметів згідно з вимогами товарної номенклатури Митного тарифу України, то посадова особа за погодженням з начальником або іншою посадовою особою ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду, передає ВМД, документи й Акт про проведення митного огляду товарів посадовій особі, до функцій якої входить контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів, для прийняття остаточного для ПМО рішення про правильність класифікації товарів та інших предметів, про що вчиняється відповідний запис у графі 4 Аркуша контролю.

У разі здійснення декларантом ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів митний огляд під час проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів здійснюється за наявності достатніх підстав уважати, що ці товари та інші предмети переміщуються з порушенням законодавства України, або якщо відомостей, занесених до Акта про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, форму якого наведено в додатку 2 до Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом, затвердженого наказом Держмитслужби України від 01.04.2002 N 174 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за N 353/6641, недостатньо для прийняття відповідних рішень на етапі 1.

5. Етап 3

5.1. Нарахування й стягнення збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митного органу

Нарахування й стягнення збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митного органу, здійснюються посадовою особою, що виконувала контроль за надходженням коштів, перевірку правильності нарахування податків і зборів та правильності визначення країни походження товарів та інших предметів.

Посадовою особою здійснюються:

доповнення записів, учинених у графах 47 і B ВМД, записами, що свідчать про нарахування збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митного органу;

списання (стягнення) суми збору, що підлягає сплаті, у порядку, установленому Держмитслужбою України;

доповнення запису, учиненого в графі C ВМД, записом, що свідчить про нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митного органу;

проставлення в графі 5 Аркуша контролю свого прізвища й відбитка номерного штампа "Сплачено" і заповнення його, що свідчить про нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митного органу.

5.2. Завершення митного оформлення

Посадова особа ПМО здійснює заповнення граф D, 51 ВМД, перевіряє відповідність даних, унесених декларантом до граф 29, 43, 50, 51, 52, 53 ВМД, даним, що містяться в документах, поданих разом з нею, і несе відповідальність за проведення цієї перевірки.

Посадовою особою ПМО здійснюються:

перевірка наявності відміток про здійснення контролю на попередніх етапах;

з урахуванням результатів митного огляду - прийняття рішення про доцільність проведення повторного контролю на етапі 1;

за відсутності зауважень:

завершення митного оформлення шляхом проставлення відбитка особистої номерної печатки, своїх підпису й прізвища в графі D ВМД;

проставлення відбитка особистої номерної печатки на товаротранспортних документах;

у встановлених випадках - проставлення відбитка особистої номерної печатки на інших товаросупровідних документах;

проставлення в графах 3, 5 Аркуша контролю часу завершення митного оформлення, своїх прізвища, підпису та відбитка особистої номерної печатки.

Якщо посадовою особою ПМО прийнято рішення про недоцільність повернення ВМД і документів на етап 1, але на етапі 1 ініціювалося проведення митного огляду, то посадова особа, що завершує митне оформлення, відповідає за достовірність відомостей, які зазначено у ВМД і для перевірки яких ініціювалося проведення митного огляду.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту ЗЕД права на розміщення товарів та інших предметів у заявлений митний режим і підтверджує права й обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

5.3. Видача оформлених документів декларанту

Посадовою особою ПМО здійснюються:

розподіл аркушів ВМД у порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію";

видача декларантові аркуша (аркушів) ВМД, комплекту документів (крім реєстру документів, Аркуша контролю та інших, що повинні зберігатися в митному органі) і магнітного носія з електронною копією ВМД під його підпис у реєстрі документів;

проставлення в графі 5 Аркуша контролю своїх прізвища та підпису.

У справах ПМО зберігаються перший аркуш ВМД разом з реєстром документів, Аркушем контролю й документами (або їх завіреними копіями), зазначеними в пункті 2.1 цього Порядку, на підставі яких здійснювалися митний контроль і митне оформлення.

Передання другого та третього аркушів ВМД і документів до інших підрозділів митного органу здійснюється в порядку й у строки, установлені начальником митного органу. Другий і третій аркуші ВМД передаються до інших підрозділів митного органу обов'язково за реєстром, форму якого встановлює митний орган.

5.4. Статистичний контроль

Посадовою особою ПМО, уповноваженою на виконання функцій статистичного контролю, або посадовою особою спеціалізованого підрозділу, до компетенції якого віднесено виконання цих функцій, здійснюються:

приведення відомостей граф електронної копії ВМД у відповідність до відомостей граф оформленої ВМД на паперовому носії (унесення відомостей про номери штампа ПМК і особистої номерної печатки та про дати проставлення відбитків останніх, а також про здійснені доповнення та виправлення);

передання електронної копії ВМД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України в установлений строк;

проставлення в графі 5 Аркуша контролю своїх прізвища, підпису й відбитка номерного штампа "Статистичний контроль проведено" (прямокутного штампа, що складається з двох полів і містить у лівому полі номер штампа, а в правому - назву митного органу, напис "Статистичний контроль проведено", місце для підпису й дати) і заповнення його, що свідчить про завершення статистичного контролю.

Посадова особа ПМО для покладення на неї функцій статистичного контролю повинна пройти відповідне стажування в спеціалізованому підрозділі й мати право доступу до необхідних баз даних та інформації, що використовуються в цьому спеціалізованому підрозділі.

6. Відмова в митному оформленні

6.1. За наявності достатніх підстав на кожному з етапів контролю посадовою особою може бути відмовлено в митному оформленні. При цьому обов'язково оформлюється Картка відмови, номер якої присвоюється згідно з Журналом реєстрації карток відмов у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів, порядок ведення якого визначається Держмитслужбою України. Реєстраційний номер ВМД, за якою відмовлено в митному оформленні, підлягає анулюванню.

6.2. Посадовою особою, що прийняла рішення про неможливість продовження митного оформлення, у лівому верхньому куті Аркуша контролю вчиняється запис "Оформленню не підлягає. Реєстраційний номер ВМД _____/_/_____ анульовано. Картка відмови N _____" і зазначаються її посада, прізвище, ініціали, а також дата. Запис засвідчується особистим підписом цієї посадової особи.

6.3. У справах митного органу залишається Картка відмови, перший аркуш ВМД, копії документів, що підтверджують обґрунтованість відмови. Після оформлення Картки відмови заповнений відривний талон відокремлюється та передається суб'єкту ЗЕД, перевізникові чи декларанту. Документи видаються суб'єкту ЗЕД, перевізникові чи декларанту під підпис із відповідною відміткою в Журналі реєстрації карток відмов у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів.

Посадова особа, що відмовила в митному оформленні, повідомляє про це посадову особу, що здійснила прийняття ВМД до оформлення, яка в графі "Примітки" Журналу обліку ВМД учиняє запис "Реєстраційний номер анульовано".

Анульований реєстраційний номер ВМД не може бути присвоєний іншій ВМД.

6.4. За наявності достатніх підстав уважати, що товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, митне оформлення цих товарів та інших предметів зупиняється у випадках і в порядку, визначених законодавством.

7. Унесення виправлень до ВМД

7.1. Якщо посадовою особою ПМО після прийняття ВМД до оформлення виявлено на будь-якому з етапів здійснення митного контролю й митного оформлення факт помилкового внесення декларантом відомостей до ВМД, то виправлення до цієї ВМД може бути внесене після виконання дій, визначених у пунктах 7.2 і 7.3 цього Порядку.

7.2. Посадова особа, що виявила помилку:

заповнює графу 4 Аркуша контролю, у якій зазначає зміст помилки та виправлення;

надає Аркуш контролю декларанту для ознайомлення. Підтвердженням намірів декларанта здійснити виправлення у ВМД є його особистий підпис у графі 4 Аркуша контролю, де зазначено зміст помилки та виправлення;

приймає рішення про потребу узгодження внесення виправлення у ВМД з посадовими особами, що брали участь в оформленні цієї ВМД і відповідають у межах, визначених цим Порядком, за перевірку відомостей, що занесені до цієї графи ВМД і потребують виправлення. Результати рішення відображаються в графі 6 Аркуша контролю шляхом учинення запису "Так" або "Ні";

у разі прийняття рішення про потребу узгодження внесення виправлення забезпечує таке узгодження. Якщо посадовою особою прийнято рішення про недоцільність узгодження виправлення, то ця посадова особа несе відповідальність за прийняте рішення;

надає Аркуш контролю начальникові або іншій посадовій особі ПМО, яка має право приймати рішення про внесення виправлення до ВМД, для прийняття відповідного рішення.

7.3. Виправлення вносяться до всіх аркушів ВМД за рішенням начальника або іншої посадової особи ПМО, яка має право приймати таке рішення, на підставі пропозиції посадової особи, що виявила помилку, шляхом перекреслення декларантом помилкових і внесення правильних відомостей. Кожне виправлення завіряється печаткою декларанта.

7.4. Не допускаються більш як три виправлення у ВМД, а також виправлення в графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 ВМД. У разі порушення цих вимог посадова особа оформлює Картку відмови.

7.5. Посадові особи не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф ВМД, заповнення яких належить до компетенції митних органів.

8. Виявлення ознак контрабанди або порушень митних правил

8.1. У разі виявлення ознак контрабанди, порушення митних правил або інших порушень законодавства України на будь-якому етапі митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів посадова особа ПМО зобов'язана вжити заходів, передбачених законодавством, для запобігання протиправним діям і притягнення до відповідальності винних осіб або інформувати про виявлене правопорушення інші компетентні органи за належністю.

8.2. Митний орган виконує аналітичні операції з метою попередження й виявлення фактів порушень при здійсненні зовнішньоекономічних операцій суб'єктами ЗЕД - резидентами та нерезидентами України. Рекомендації щодо суб'єктів ЗЕД, що вчинили порушення або не виконали надані митним органам зобов'язання, і щодо критеріїв ризику передаються підрозділами митного органу до ПМО в порядку, визначеному наказом митного органу.

8.3. При розслідуванні справ про порушення митних правил посадова особа підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил або яка проводить дізнання в кримінальній справі, може письмово витребувати в ПМО документи, потрібні для розгляду справи. При цьому в справах ПМО залишаються письмова вимога про надання документів, реєстр наданих документів та їх копії.

9. Інші положення

9.1. Допускаються виготовлення та використання митними органами допоміжних штампів, що мають інформативний характер і зручні під час здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів відповідно до цього Порядку.

9.2. Номерні штампи, використання яких передбачено цим Порядком, закріплюються за посадовими особами наказом митного органу.

9.3. Митний огляд товарів за кодами 8701 (крім тракторів для сільськогосподарських робіт, колісних), 8702 - 8707, 8711, 8716 згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу України проводиться зі складанням Акта про проведення митного огляду автотранспортного засобу (додаток 4). Акт про проведення митного огляду автотранспортного засобу складається в тому самому порядку, що й Акт про проведення митного огляду товарів.

9.4. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами - резидентами України, які користуються режимом сприяння, установленим пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" (зі змінами й доповненнями), здійснюються, як правило, однією посадовою особою ПМО в першочерговому порядку.

Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях і міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються однією посадовою особою ПМО.

9.5. Допускається також за рішенням начальника митного органу в разі недостатньої штатної чисельності ПМО виконання однією посадовою особою всіх функцій митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів відповідно до таких митних режимів:

випуску у вільний обіг;

переробки на митній території України;

переробки за межами митної території України.

Аркуш контролю при цьому не складається.

9.6. Здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів однією посадовою особою ПМО відповідно до пунктів 9.4 і 9.5 цього Порядку можливе лише в разі подання декларантом митному органу товаротранспортних та інших товаросупровідних документів, засвідчених митним органом країни відправлення, у тому числі таких, що підтверджують митну вартість переміщуваних товарів та інших предметів, чи подання оригіналу або завіреної митним органом країни відправлення копії експортної митної декларації.

9.7. У разі виникнення потреби підготовки запиту до спеціалізованого підрозділу або підрозділу митного органу вищого рівня начальник або інша посадова особа ПМО, яка має право приймати рішення про недоцільність подальшого розгляду ВМД і документів посадовими особами ПМО, до службових обов'язків яких входить здійснення функцій, установлених цим Порядком, приймає відповідне рішення. Запит направляється до спеціалізованого підрозділу або підрозділу митного органу вищого рівня.

Запити до спеціалізованих підрозділів, підрозділів митного органу вищого рівня направляються по змозі одночасно.

У разі прийняття начальником або іншою посадовою особою ПМО, яка має право приймати рішення про подальший розгляд ВМД й документів, такого рішення в графі 4 Аркуша контролю ними проставляється відмітка про недоцільність підготовки запиту.

9.8. Цей Порядок не застосовується при оформленні попередніх повідомлень, попередніх ВМД та інших документів контролю доставки, загальних ВМД, ВМД на автотранспортні засоби, ВМД на водні транспортні засоби, ВМД на тимчасове вивезення повітряних суден, декларацій-зобов'язань, а також ВМД, поданих тільки в електронному вигляді.

9.9. Забороняється змінювати послідовність дій, установлених цим Порядком, крім таких випадків:

1) за рішенням начальника або іншої посадової особи ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду, допускається проведення митного огляду посадовими особами ПМО в разі необхідності направлення запиту до спеціалізованого підрозділу щодо визначення митної вартості, проведення класифікації та кодування товарів та інших предметів (направлення проб і зразків товарів та інших предметів до митної лабораторії), визначення країни походження товарів та інших предметів за умови внесення завдань начальником або іншою посадовою особою ПМО, яка має право приймати таке рішення, до Аркуша контролю. При цьому проведення митного огляду здійснюється одноразово;

2) при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів відповідно до митного режиму експорту допускається проведення митного огляду після прийняття ВМД до оформлення. Рішення про це приймає начальник або інша посадова особа ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду;

3) при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів відповідно до митного режиму транзиту допускається проведення статистичного контролю до видачі оформлених документів декларанту;

4) якщо відомості про товари та інші предмети, оголошені громадянином у митній декларації, форму якої встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів", свідчать про потребу оформлення ВМД, то допускається проведення митного огляду до прийняття ВМД до оформлення. При цьому митний огляд здійснюється з обов'язковим складенням Акта про проведення митного огляду товарів. Відомості про таку митну декларацію вносяться декларантом до відповідної графи ВМД і до реєстру документів. Після завершення оформлення цієї ВМД відомості про її номер і дату вносяться посадовою особою до графи "Для службових відміток" примірника митної декларації, що перебуває в громадянина, та завіряються відбитком особистої номерної печатки. Копія митної декларації залишається в справах ПМО. Оригінал митної декларації повертається громадянину.

9.10. На кожному етапі митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів у графі 3 Аркуша контролю проставляється час початку й закінчення виконання контрольних функцій.

9.11. За рішенням посадової особи ПМО, яка приймає ВМД до оформлення, допускається при проведенні митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються одним видом транспорту в одному митному режимі за однією процедурою переміщення за одним способом платежу за ВМД за одним зовнішньоекономічним контрактом і за декількома ВМД, використання одного Аркуша контролю за умови одночасного подання одним декларантом цих ВМД. Вимога щодо переміщення товарів та інших предметів одним видом транспорту не застосовується в разі митного оформлення товарів та інших предметів, що випускаються з митного ліцензійного складу.

 

Заступник Голови Служби 

М. М. Іванюк 

 

РЕЄСТР N ____

документів, поданих _______________________________________ митниці
                                                                 (назва підрозділу, митного органу) 

декларантом ____________________________________________________
                                             (назва підприємства; посада, прізвище, ініціали декларанта) 

на товари ______________________________________________________,
                                                                (назва українського суб'єкта ЗЕД) 

що перебувають _________________________________________________
       (місцезнаходження товарів та інших предметів, адреса, відмітні ознаки місця зберігання) 

_______________________________________________________________.

Реєстраційний номер облікової картки суб'єкта ЗЕД ___________________.

Здав ____________________________________________________________
                                                     (дата, підпис, ініціали, прізвище декларанта) 

Прийняв ________________________________________________________
                                        (час, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу) 

По закінченні митного оформлення товарів та інших предметів за ВМД
N ____/_/____ від "___" ____________ 20__ р. документи на ____________
                                                                                                                                                (кількість) 
аркушах і магнітний носій з електронною копією ВМД отримав

"___" ____________ 20__ р. __ год. __ хв. ____________________________
                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище декларанта)

____________
* Кількість рядків визначається кількістю документів.

 

Аркуш проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів

за ВМД N ______/_/______ від "___" ____________ 20__ р.

Етап

Контрольні операції (дії на етапах контролю) 

Час контролю

Особливі відмітки 

Прізвище, підпис посадової особи митного органу 

Погодження виправлень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Прийняття ВМД до оформлення  

 

 

 

 

Контроль за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії  

 

 

 

 

Контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення 

 

 

 

 

Контроль за правильністю визначення митної вартості  

 

 

 

 

Контроль за надходженням коштів, перевірка правильності нарахування податків і зборів, правильності визначення країни походження товарів та інших предметів 

 

 

 

 

Логічний контроль і контроль за правильністю застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 

 

 

 

Митний огляд  

 

 

 

 

Нарахування й стягнення збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митного органу 

 

 

 

 

Завершення митного оформлення 

 

 

 

 

Видача оформлених документів декларанту 

 

 

 

 

Статистичний контроль 

 

 

 

 

Рішення начальника або іншої посадової особи ПМО, яка має право приймати рішення про внесення виправлення до ВМД: _______________________________________
________________________________________________________________
                                      (зміст рішення; посада, прізвище, ініціали, підпис; дата) 

Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю

____________
* Заповнюється обов'язково. 

** При ініціюванні митного огляду зазначається "Так" чи "Ні".

А 


Рішення начальника або іншої посадової особи ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду (непотрібне закреслити):

  

з оглядом 


без огляду 


Б 


Доручено провести митний огляд товарів та інших предметів

 

з урахуванням поставлених завдань 

старший -  

  

  

__________________________;
(прізвище, ініціали посадової особи) 

  

  

__________________________;
(прізвище, ініціали посадової особи) 

  

  

__________________________;
(прізвище, ініціали посадової особи) 

  

  

__________________________;
(прізвище, ініціали посадової особи) 

В


Рішення начальника або іншої посадової особи ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду та про потребу присутності при ньому посадових осіб інших державних органів:
______________________________________________________________

 

______________________________________________________________
               (зміст рішення; посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи ПМО,
                                                      яка прийняла рішення; дата)

 

______________________________________________________________

 

АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ,

що переміщуються за ВМД N ____ від "___" ____________ 20__ р.*

1. Назва митниці ________________________________________________

2. Місце проведення митного огляду ______________________________
________________________________________________________________

3. Дата й час проведення митного огляду: "___" ____________ 20__ р.
з __ год. __ хв. до __ год. __ хв.

4. Місцезнаходження товарів та інших предметів (транспортний засіб, контейнер тощо):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                        (вид і номер транспортного засобу; номер контейнера тощо)
________________________________________________________________

5. Митне забезпечення (забезпечення відправника) _________________
                                                                                                                        (наявність, номери, цілість) 

6. Ідентифікаційні ознаки та кількість відкритих (розпакованих) вантажних місць
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ**:

7.1. Кількість вантажних місць ______________________________________
________________________________________________________________

7.2. Пакування (ящики, пакунки, палети, мішки, без пакування, інше) _____
________________________________________________________________
                                                           (вид пакування, цілість упаковки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.3. Опис, кількість і країна походження товарів та інших предметів (за маркуванням)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
  (наводяться опис товарів та інших предметів: зовнішній вигляд; ступінь обробки; розміри;
                         матеріал, з якого вироблено товари та інші предмети; вид упаковки;
________________________________________________________________
          комплектність; призначення; технічні, споживчі та інші наявні ідентифікаційні
                          характеристики товарів та інших предметів; маркування на
________________________________________________________________
  товарах та інших предметах та/або упаковці; відомості про виробника, що містяться на
                                     товарах та інших предметах та/або їх упаковці)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.4. Інші відомості ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. Відбір зразків/проб _____________________________________________
________________________________________________________________
   (назви товарів та інших предметів і кількість відібраних зразків/проб; митні забезпечення, 
                               якщо накладалися; мета відбору зразків/проб; якщо відбір
________________________________________________________________
      зразків/проб не проводився, то вчиняється запис "Відбір зразків/проб не проводився")
________________________________________________________________

9. Вантажні місця запаковано з накладенням митного забезпечення

N ______________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Огляд
проводили:

__________________________________________________
          (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу) 

__________________________________________________
          (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу) 

11. Особи, що були присутні під час здійснення митного огляду:
________________________________________________________________
                   (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)****
________________________________________________________________
                   (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)****
________________________________________________________________
                   (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)****
________________________________________________________________
                   (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)****
________________________________________________________________
                   (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)****

____________
* Акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів складається власноручно посадовою особою митниці, що його провела.

** Якщо в будь-якому пункті Акта недостатньо місця для занесення всіх відомостей, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4, про що біля місця для відбитка штампа "Під митним контролем" учиняється запис "Див. на додатковому аркуші". Додатковий аркуш обов'язково підписується особами, зазначеними в пунктах 10, 11 цього Акта.

*** Місце для відбитка штампа "Під митним контролем".

**** Запис виконується власноручно особою, що була присутня під час здійснення митного огляду.

  

АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ,

що переміщується за ВМД N ___/_/___ від "___" ____________ 20__ р.*

Назва митниці ___________________________________________________

Місце проведення митного огляду __________________________________

Дата й час проведення митного огляду: "___" ____________ 20__ р. з __ год. __ хв. до __ год. __ хв. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ**:

Тип автотранспортного засобу: вантажний, пасажирський, вантажопасажирський, легковий, інше: ___________________________________ 

Код автотранспортного засобу згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу України ______________

Марка, модель автотранспортного засобу ________ Рік виготовлення ____

Ідентифікаційний номер (кузова, шасі)

Двигун N ____________________; об'єм ________________ см3;
бензиновий, дизельний __________________________________

Показник спідометра ___________________________________________ км
                                                                    (заповнюється цифрами та словами) 

Тип кузова:

Маркування кузова (CL, GL, GT тощо) _______________________________ 

Кількість дверей ____________

Кількість місць для сидіння _____________

Наявні пошкодження й несправності
________________________________________________________
________________________________________________________

Комплектація автотранспортного засобу 

Комплектація автотранспортного засобу

Код

Назва складової комплектації автотранспортного засобу 

Наявність***

Код

Назва складової комплектації автотранспортного засобу 

Наявність***

02 

Антиблокувальна система (ABS) 

 

46 

Регулювання фар 

 

03 

Каталізатор 

 

47 

Оббивка зі штучної шкіри 

 

04 

Зчіпний пристрій (форкоп) 

 

48 

Оббивка з натуральної шкіри 

 

05 

Автоматична коробка передач 

 

49 

Оббивка з велюру  

 

06 

Бортовий комп'ютер 

 

52 

Радіоприймач 

 

Магнітола 

 

CD-програвач 

 

07 

Подушка безпеки 

 

55 

Роздільні задні сидіння 

 

56 

Праве дзеркало заднього виду 

 

08 

Затемнені вікна 

 

57 

Регульоване дзеркало заднього виду 

 

09 

Протикрадіжна сигналізація 

 

58 

Обігрівач дзеркала заднього виду з електричним регулятором 

 

10 

Тахометр 

 

60 

Склозмивач фар 

 

11 

Протибуксувна система 

 

61 

Скляний люк 

 

13 

Адаптивна підвіска 

 

62 

Механічний люк даху 

 

15 

Колісні диски з легких сплавів 

 

63 

Люк даху з електроприводом 

 

17 

Електросклопідіймачі 

 

64 

Складаний дах кузова 

 

19 

5-ступенева коробка передач 

 

65 

Гідропідсилювач керма  

 

19 

6-ступенева коробка передач 

 

69 

Підігрівання сидінь 

 

26 

Додаткова галогенна фара 

 

71 

Блоківний диференціал 

 

27 

Жорсткий знімний дах кузова 

 

73 

Сидіння спортивного автомобіля 

 

28 

Задній склоочисник 

 

75 

Обігрівання при непрацюючому двигуні 

 

32 

Клімат-контроль  

 

82 

Телефон 

 

33 

Кондиціонер 

 

85 

Зовнішній термометр 

 

35 

Підголівники 

 

87 

Протикрадіжний пристрій 

 

37 

Спеціальне фарбування 

 

89 

Центральний замок 

 

Огляд проводили:

________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу) 

 

________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу)

Особи, що були присутні під час здійснення митного огляду:

________________________________________________________________
                  (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)*****
________________________________________________________________
                 (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)*****

________________________________________________________________
                  (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)*****

____________
* Акт про проведення митного огляду автотранспортного засобу складається власноручно посадовою особою митниці, що провела огляд.

** Якщо в будь-якому пункті Акта недостатньо місця для занесення всіх відомостей про автотранспортний засіб, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4, про що біля місця для відбитка штампа "Під митним контролем" учиняється запис "Див. на додатковому аркуші". Додатковий аркуш обов'язково підписується особами, що провели митний огляд, і особами, що були присутні під час здійснення митного огляду.

*** За наявності - клітинка перекреслюється (Х).

**** Місце для відбитка штампа "Під митним контролем".

***** Запис виконується власноручно особою, що була присутня під час здійснення митного огляду.

____________

Опрос