Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке изготовления и использования бланков карантинного разрешения на импорт, фитосанитарного сертификата и фитосанитарного сертификата на реэкспорт, карантинного сертификата

Министерство аграрной политики
Приказ, Инструкция от 05.09.2002 № 255
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 5 вересня 2002 року N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2002 р. за N 862/7150

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 8 квітня 2013 року N 247)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката, що додається.

2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Сорока В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що оформлення та видача вищезазначених фітосанітарних документів до 31.12.2002 може здійснюватися за наявними та не використаними бланками.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Яковенка В. П.

 

В. о. Міністра  

С. І. Мельник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністерство фінансів України 

І. О. Юшко 

 

Інструкція
про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката

Ця Інструкція встановлює єдиний для державних інспекцій з карантину рослин порядок реєстрації, обліку, видачі бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката (далі - фітосанітарні документи) як бланків суворого обліку.

1. Інструкція розроблена відповідно до абзацу п'ятого розділу II додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку".

2. Зразки фітосанітарних документів установлюються Головною державною інспекцією з карантину рослин України відповідно до норм Міжнародної організації захисту рослин (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН), секретаріатом якої були розроблені Міжнародні стандарти фітосанітарного регулювання "Експертні сертифікаційні системи" (МКЗР.ФАО.ООН. Рим, 1997 р.). Використання цього стандарту є обов'язковим для країн - членів Європейської і Середземноморської організації захисту рослин, членом якої є Україна (постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.94 за N 38 "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин"). Цей стандарт описує компоненти системи, яка використовується національною державною службою з карантину рослин для проведення фітосанітарної сертифікації підкарантинної продукції.

3. Фітосанітарні заходи в Україні регулюються такими нормативно-правовими актами: Законом України "Про карантин рослин", Статутом Державної служби з карантину рослин України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.93 N 892; Правилами фітосанітарного контролю на державному кордоні України, затвердженими наказом Головної державної інспекції з карантину рослин України від 25.09.96 N 72 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.96 за N 754/1779); Правилами фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї, затвердженими наказом Головної державної інспекції з карантину рослин України від 06.08.2002 N 65 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.08.2002 за N 716/7004), нормативними документами та Директивою 77/93, розробленими ЄОЗРом (Європейською та Середземноморською організацією захисту рослин), членом якої є Україна з 27.01.94.

4. Установити, що бланки карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт та карантинного сертифіката (додатки 1, 13, 17 до Правил фітосанітарного контролю на державному кордоні України, затверджених наказом Головної державної інспекції з карантину рослин України від 25.09.96 N 72 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 27.12.96 за N 754/1779), та додаток 5 до Правил фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї, затверджених наказом Головної державної інспекції з карантину рослин України від 06.08.2002 N 65 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 30.08.2002 за N 716/7004), є документами суворого обліку, що зумовлює:

їхнє виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 1993 року N 98/118/740 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1994 р. за N 8/217);

облік їх одержання (централізовано через Головну державну інспекцію з карантину рослин України), зберігання та використання як бланків суворого обліку за місцем оформлення та видачі в державних інспекціях з карантину рослин України;

нумерування, прошнурування та скріплення печаткою і підписами відповідальних осіб (керівника і головного бухгалтера інспекції) журналу обліку та видачі бланків фітосанітарних документів (додаток);

видачу бланків фітосанітарних документів тій особі, на яку покладено обов'язки з реєстрації виданих, повернутих і використаних бланків;

списання використаних бланків за актом.

5. Порядок оформлення бланків фітосанітарних документів:

карантинні дозволи на імпорт друкуються у двох примірниках, які є оригіналами, з однаковим номером: перший примірник дозволу видається особі, що звернулася за видачею фітосанітарного документа, другий примірник - залишається у Головній державній інспекції з карантину рослин України. Відповідна кількість копій карантинних дозволів на імпорт, які завіряються підписами відповідальної особи та печатками, направляється у пункти пропуску на державному кордоні України та в державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, куди прибуває вантаж;

фітосанітарні сертифікати та фітосанітарні сертифікати на реекспорт друкуються з однаковим номером у 3 примірниках, які є оригіналами, відмінні за кольором: два примірники - віддаються заявнику, а третій - залишається за місцем оформлення як документ суворого обліку;

карантинні сертифікати друкуються у 4 примірниках, які є оригіналами, з однаковим номером (відмінні за кольором), перші два примірники видаються заявнику вантажу, третій - направляється в державну інспекцію, куди надходить вантаж, четвертий - залишається за місцем його оформлення як документ суворого обліку.

6. Бланки фітосанітарних документів видаються Головною державною інспекцією з карантину рослин України державним інспекціям з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя під розписку і реєструються в журналі реєстрації довіреностей.

7. Бланки фітосанітарних документів, що зберігаються в Головній державній інспекції з карантину рослин України та у прикордонних державних обласних інспекціях з карантину рослин, державних обласних інспекціях з карантину рослин та державних інспекціях з карантину рослин міст Києва та Севастополя, відображаються на підставі платіжно-прибуткових документів за вартістю, що складається з витрат на їх виготовлення (придбання) та доставку за дебетом рахунку N 331 "Грошові документи в національній валюті". Одночасно на позабалансовому рахунку "08" ведеться облік наявності та руху вказаних бланків.

8. Передача бланків фітосанітарних документів з місця їх зберігання особі, яка призначена для реєстрації та оформлення бланків, проводиться за документами на відпуск бланків із місць зберігання і відображається в аналітичному обліку.

9. На підставі затвердженого керівником акта про списання бланків фітосанітарних документів із зазначенням їх нумерації і кількості, що складається не рідше одного разу на квартал, вартість використаних бланків списується з рахунку "08" субрахунку "08/1" у кореспонденції з рахунками обліку витрат, пов'язаних з управлінням виробництвом, та одночасно з рахунка "811".

10. Відповідальність за дотримання встановленого порядку відпуску за довіреністю бланків суворого обліку покладається на посадових осіб, які мають право підписувати первинні документи на відпуск документів суворого обліку.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва
 

 
 
В. І. Сорока
 

 

Журнал обліку та видачі бланків карантинних дозволів на імпорт, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт та карантинних сертифікатів

N з/п 

Дата видачі 

Назва фітосанітарного бланка 

Обліковий номер бланка 

Кому виданий (прізвище, ім'я, по батькові) 

Кількість використаних бланків 

Кількість списаних бланків 

Номер акта на списання 

Підпис особи, що отримала бланки 

Примітка. Облік і видача бланків фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, карантинних сертифікатів ведеться в окремих журналах.

____________

Опрос