Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке согласования органами Службы безопасности Украины назначения граждан на должности заместителей руководителей по вопросам режима, начальников режимно-секретных органов и их заместителей

СБУ
Приказ, Инструкция от 09.10.2002 № 353/ДСК
Утратил силу

Знято гриф "Для службового користування" на підставі Акту СБУ від 08.04.2015 N 26/4-4696

Про затвердження Інструкції про порядок погодження органами Служби безпеки України призначення громадян на посади заступників керівників з питань режиму, начальників режимно-секретних органів та їх заступників

Наказ Служби безпеки України
від 9 жовтня 2002 року N 353/ДСК

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2002 р. за N 854/7142

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Служби безпеки України
 від 14 грудня 2004 року N 695/ДСК
,
 від 18 січня 2010 року N 30/ДСК

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 8 травня 2015 року N 305)

Відповідно до статей 5 та 21 Закону України "Про державну таємницю", з метою визначення порядку організації та здійснення органами Служби безпеки України погодження призначення громадян на посади заступників керівників з питань режиму, начальників режимно-секретних органів та їх заступників НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок погодження органами Служби безпеки України призначення громадян на посади заступників керівників з питань режиму, начальників режимно-секретних органів та їх заступників (додається).

2. Начальникам Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування, Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, регіональних органів Служби безпеки України організувати роботу щодо погодження призначення громадян на посади заступників керівників з питань режиму, начальників режимно-секретних органів та їх заступників відповідно до вимог цієї Інструкції.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Служби безпеки України від 14.12.2004 р. N 695/ДСК,
від 18.01.2010 р. N 30/ДСК)

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Департамент охорони державної таємниці та ліцензування, Головну інспекцію Служби безпеки України та інспекторські підрозділи регіональних органів Служби безпеки України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби безпеки України від 18.01.2010 р. N 30/ДСК)

4. З наказом ознайомити керівний та особовий склад підрозділів, Центрального управління, регіональних органів, Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, професорсько-викладацький склад спеціальних кафедр Національної академії Служби безпеки України, Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Служби безпеки України від 14.12.2004 р. N 695/ДСК,
від 18.01.2010 р. N 30/ДСК)

5. Начальнику Управління охорони і контррозвідувального захисту державної таємниці Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

 

Голова Служби

В. Радченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок погодження органами Служби безпеки України призначення громадян на посади заступників керівників з питань режиму, начальників режимно-секретних органів та їх заступників

1. Ця Інструкція відповідно до Законів України "Про Службу безпеки України", "Про державну таємницю" визначає порядок погодження органами Служби безпеки України призначення громадян на посади заступників керівників з питань режиму, начальників та заступників начальників режимно-секретних органів (далі - РСО), органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів прокуратури, інших органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об'єднань громадян (далі - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, якщо інше не буде зазначено), а також порядок погодження видання наказів про покладення на окремих працівників обов'язків щодо забезпечення режиму секретності в разі, якщо створення РСО в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, підприємстві, установі, організації не передбачено штатним розписом. Інструкція також визначає обсяг відомостей про громадян, які подаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями до органів Служби безпеки України у зв'язку із зазначеним погодженням.

2. Метою погодження призначення громадян на посаду є з'ясування можливості виконання ними обов'язків, покладених відповідно до чинного законодавства та функціональних обов'язків на заступників керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань режиму, начальників РСО чи заступників начальника РСО, а також обов'язків щодо забезпечення режиму секретності за наказами керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, де штатним розписом не передбачено створення РСО.

3. Заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань режиму, начальники РСО та їх заступники, а також особи, на яких наказами керівників покладаються обов'язки щодо забезпечення режиму секретності, повинні мати допуск до державної таємниці:

для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з першою категорією режиму секретності - за формою 1;

для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з другою або третьою категорією режиму секретності - за формою 2.

Кандидати на заміщення посад повинні знати чинне законодавство про державну таємницю, насамперед Закони України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про захист інформації в автоматизованих системах", а також нормативно-правові акти щодо:

організації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях системи охорони державної таємниці, завдань та прав РСО,

організації секретного діловодства,

дозвільного порядку здійснення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями діяльності, пов'язаної з державною таємницею,

порядку надання громадянам допуску та доступу до державної таємниці,

охорони секретної інформації в процесі міжнародного співробітництва,

технічного захисту інформації.

4. Стосовно кожного із громадян, призначення яких погоджується на посади заступника керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з питань режиму, начальника РСО чи заступника начальника РСО, а також на яких планується покласти наказом обов'язки щодо забезпечення режиму секретності (далі - погодження призначення громадян на посади, якщо інше не буде зазначено), до відповідного органу Служби безпеки України подаються:

підписаний керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації мотивований запит, у якому обґрунтовується необхідність призначення громадянина на посаду, зазначається форма наданого йому допуску до державної таємниці та дата надання, викладаються відомості про попереднє погодження його кандидатури з РСО органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, якому підпорядкований зазначений орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація. У запиті також викладаються відомості щодо поєднання (якщо воно має місце) відповідно до штатного розпису чи функціональних обов'язків посади начальника РСО з посадою начальника органу спеціального зв'язку, про наявність в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, підприємстві, установі, організації спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, термін його дії, зазначається надана категорія режиму секретності.

До запиту додаються:

відомості про функціональні обов'язки, що передбачені для посади, у зв'язку із призначенням на яку здійснюється погодження (у разі погодження видання наказу про покладення обов'язків щодо забезпечення режиму секретності надсилаються функціональні обов'язки працівника за основною посадою);

анкета для погодження призначення на посаду заступника керівника установи з питань режиму, начальника або заступника начальника режимно-секретного органу (додаток до цієї Інструкції), яка заповнюється і підписується громадянином, завіряється підрозділом роботи з кадрами і РСО та засвідчується печаткою РСО.

5. Якщо органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям спеціального дозволу ще не надано, зазначені в пункті 4 цієї Інструкції документи оформляються та подаються органам Служби безпеки України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, яким вони підпорядковані або до сфери управління яких належать, а в разі відсутності таких - органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що є замовниками робіт, пов'язаних з державною таємницею.

6. Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій про погодження призначення громадян на посади розглядаються органами Служби безпеки України протягом місяця.

7. Питання про погодження призначення громадян на посади розглядають:

Департамент охорони державної таємниці та ліцензування - стосовно органів державної влади, підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері здійснення повноважень підрозділів Центрального управління Служби безпеки України, Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил, військових частин та установ, підпорядкованих їм, військових формувань України, дислокованих у м. Києві та Київській області.

(абзац другий пункту 7 у редакції наказу
 Служби безпеки України від 18.01.2010 р. N 30/ДСК)

Абзац третій пункту 7 виключено

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 14.12.2004 р. N 695/ДСК
,
виключено згідно з наказом Служби
 безпеки України від 18.01.2010 р. N 30/ДСК,
у зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий
 вважати абзацами третім та четвертим)

Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі - стосовно військових частин і установ Збройних Сил України та інших військових формувань України, дислокованих на території Автономної Республіки Крим;

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Служби безпеки України від 14.12.2004 р. N 695/ДСК,
від 18.01.2010 р. N 30/ДСК)

підрозділи охорони державної таємниці регіональних органів - стосовно інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також військових частин і установ Збройних Сил України та інших військових формувань України.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 18.01.2010 р. N 30/ДСК)

8. Пункт 8 виключено

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби безпеки України від 14.12.2004 р. N 695/ДСК
,
виключено згідно з наказом Служби
 безпеки України від 18.01.2010 р. N 30/ДСК,
у зв'язку з цим пункти 9 - 14 вважати відповідно пунктами 8 - 13)

8. У зв'язку з надходженням мотивованих запитів щодо погодження призначення громадян на посади зазначеними в пункті 7 цієї Інструкції підрозділами з'ясовуються:

правильність оформлення документів, передбачених в пункті 4 цієї Інструкції;

наявність в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, підприємстві, установі, організації спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; термін його дії та надана категорія режиму секретності;

відповідність наданої громадянину форми допуску до державної таємниці формі такого допуску для посади, за якою здійснюється погодження (з використанням номенклатур посад працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, заняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці (далі - номенклатура посад)*.

(абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 14.12.2004 р. N 695/ДСК)

____________
* Форма номенклатури посад визначена Порядком організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1561-12.

(примітка до абзацу четвертого пункту 8 у редакції
 наказу Служби безпеки України від 14.12.2004 р. N 695/ДСК)

9. Якщо в ході розгляду поданих документів виникне потреба в з'ясуванні окремих питань щодо біографічних даних кандидата на заміщення посади, то органи Служби безпеки України надсилають запити органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, що подали запит про погодження призначення громадянина на посаду. У зв'язку з цим передбачений місячний термін розгляду звернень із зазначених питань продовжується на строк надходження відповідей на зазначені запити.

Якщо надані документи щодо погодження призначення громадян на посади не відповідають вимогам пункту 4 цієї Інструкції або форма допуску до державної таємниці, яка надана кандидату на заміщення посади, не відповідає зазначеним у пункті 3 цієї Інструкції вимогам, отримані матеріали повертаються із зазначенням причин повернення.

У таких випадках підставою для переоформлення кандидатам на заміщення посад допуску до державної таємниці є необхідність у підвищенні форми такого допуску.

10. Підрозділ, що розглядає питання про погодження кандидатури громадянина на посаду, у межах наданих чинним законодавством повноважень з'ясовує наявність даних про факти притягнення кандидата на заміщення посади до кримінальної або адміністративної відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

11. З метою з'ясування рівня знань кандидатами на заміщення посади чинного законодавства про державну таємницю з ними проводяться співбесіди.

Загальний порядок проведення співбесід та перелік запитань для з'ясування рівня знань кандидатами на заміщення посади чинного законодавства про державну таємницю визначається Службою безпеки України.

Для з'ясування рівня знань кандидатами на заміщення посади чинного законодавства про державну таємницю можуть використовуватись електронні засоби.

12. Перелік нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці, які необхідно знати кандидатам на заміщення посад заступників керівників установ з питань режиму, начальників РСО та їх заступників, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, доводиться Службою безпеки України.

13. За результатами вивчення усіх документальних матеріалів та з'ясування рівня знань кандидатом на заміщення посади чинного законодавства про державну таємницю підрозділами, зазначеними у пункті 7 цієї Інструкції, готується висновок з обґрунтованими пропозиціями щодо можливості чи неможливості призначення кандидата на посаду, який затверджується керівником органу Служби безпеки України.

Про висновок щодо можливості призначення громадянина на посаду за підписом керівника органу Служби безпеки України окремим листом повідомляється керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, що подав запит. У разі відмови в погодженні призначення громадянина на посаду в зазначеному листі викладаються причини та підстави такої відмови.

 

Начальник Управління охорони і
контррозвідувального захисту державної
таємниці Служби безпеки України

І. Божков

 

АНКЕТА
для погодження призначення на посаду заступника керівника з питань режиму, начальника або заступника начальника режимно-секретного органу

Запитання

Відповідь

1. Ваші прізвище, ім'я та по батькові

 

2. Дата (рік, число, місяць) і місце Вашого народження (село, місто, район, область, держава)

 

3. Категорія загального військового обов'язку, до якої Ви належите. Ваше військове звання

 

4. Ваші спеціальне звання, ранг, класний чин

 

5. Ваші освітньо-кваліфікаційний рівень та спеціальність (за дипломом); який навчальний заклад і в якому році Ви закінчили

 

6. Чи надано Вам допуск до державної таємниці, якщо так, то зазначте його форму та дату його надання. Зазначте місця роботи, де Вам раніше було надано такий допуск

 

7. Чи притягалися Ви до кримінальної, адміністративної відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю

 

8. Зазначте коли, на яких посадах і де саме Ви працювали (проходили службу), здобували освіту:

Період (місяць, рік)

Посада

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація

від якого часу

до якого часу

назва (номер в/ч)

місцезнаходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Проживання та тимчасове перебування за кордоном (постійне проживання, тимчасова робота, службове відрядження, виїзд у приватних справах тощо):

Період (місяць, рік)

Іноземна країна

Мета виїзду

від якого часу

до якого часу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чи маєте Ви постійні особисті стосунки з іноземцями ____________________________________
                                                                                                                                                                    (маю, не маю)

Відомості про іноземця (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, країна, адреса, місце роботи чи рід занять)

З якого часу підтримуєте стосунки, їх характер, періодичність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Зазначте Ваше місце проживання (поштовий індекс, область, місто, вулицю, будинок, номер квартири) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер телефону (індивідуального засобу зв'язку) ___________________________________________

12. Зазначте документ, що засвідчує Вашу особу, його серію, номер, ким, коли його видано та термін його дії ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

___________________________
(особистий підпис)

13. Чи даєте Ви згоду на з'ясування достовірності відомостей, викладених Вами в цій анкеті
___________________________
                       (даю згоду)

"___" ____________ 20__ року

___________________________
(особистий підпис)

_____________________________________________________________________________________

Відомості про трудову діяльність, навчання, військову службу
відповідають документам, що посвідчують особу

Підрозділ роботи з кадрами

Режимно-секретний орган

_____________________________
(прізвище та підпис посадової особи)

_____________________________
(прізвище та підпис посадової особи)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

 

Начальник Управління охорони і
контррозвідувального захисту державної
таємниці Служби безпеки України

І. Божков

Опрос