Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об аттестации лиц, занимающихся тренингом, испытаниями и судейством испытаний племенных лошадей верховых, рысистых и тяжеловозных пород на ипподромах Украины, и присвоении им квалификационных званий и Положения об аттестации жеребцов-производителей для племенного использования

Министерство аграрной политики
Положение, Приказ от 20.08.2002 № 237
Утратил силу

Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та Положення про атестацію жеребців-плідників для племінного використання

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 20 серпня 2002 року N 237

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2002 р. за N 822/7110

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 20 грудня 2005 року N 720

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 1 липня 2013 року N 401)

Додатково див. наказ
 Міністерства аграрної політики України
 від 19 липня 2005 року N 324

З метою забезпечення виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" і державної підтримки селекції в конярстві НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та Положення про атестацію жеребців-плідників для племінного використання (додаються).

2. Положення про присвоєння звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями і суддівством випробувань племінних коней, та ліцензування в Україні, затверджене першим заступником Міністра сільського господарства і продовольства України 10 червня 1994 року, скасувати.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.) забезпечити подання в установленому порядку наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та видати нормативні документи, що зазначені в пункті 1.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Мельника Ю. Ф.

 

В. о. Міністра 

С. Мельник 

 

Положення
про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України, і присвоєння їм кваліфікаційних звань

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 14 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 2.9.2 Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 року N 215/66 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2001 року за N 721/5912), Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України (далі - Правила), затверджених наказом Мінагрополітики України 13 червня 2002 року N 157 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2002 року за N 614/6902).

1.2. Вимоги Положення є обов'язковими до виконання тренерами, наїзниками, жокеями, аматорами і суддями, які беруть участь у тренінгу, випробуваннях та суддівстві випробувань племінних коней у господарствах і на іподромах усіх форм власності.

1.3. Терміни, наведені в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

тренінг коней - планомірний процес підготовки коня до досягнення найвищих показників при випробуваннях. Тренінг поділяється на заводський - у господарстві та іподромний - на іподромі;

випробування коней - рисистих порід - на жвавість у качалках та під сідлом на різні дистанції; верхових порід - у скачках гладких, бар'єрних та стипль-чезах (гладка скачка - скачка без перешкод, бар'єрна скачка - скачка з рухомими перешкодами, стипль-чез - скачка з нерухомими перешкодами польового типу); ваговозів - на термінову доставку вантажу риссю та кроком, тягову витривалість та на максимальну силу тяги;

суддівство випробувань - здійснює суддівська колегія - орган, який стежить за проведенням випробувань відповідно до Правил. Склад суддівської колегії, її права та обов'язки визначаються Правилами;

тренер - верхових (скакових) коней - особа, яка очолює тренерське відділення кінного заводу під час заводського тренінгу та скакового сезону на іподромі, організує годівлю, утримання та тренінг коней, керує роботою жокеїв; тренер-наїзник - особа, що займається тренінгом і випробуваннями рисистих або ваговозних коней, керує тренінгом і випробуваннями коней свого тренерського відділення в кінному заводі або на іподромі, бере безпосередню участь у тренувальному процесі та випробуваннях;

жокей - особа, яка професійно займається тренінгом і скаковими випробуваннями коней верхових порід;

наїзник - особа, яка займається тренінгом і випробуваннями коней рисистих або ваговозних порід;

аматор - особа, яка бере участь у тренінгу та випробуваннях коней, але не є професійним наїзником;

учасники випробувань - наїзники, жокеї, аматори, суддівська колегія.

1.4. Атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней, проводить атестаційна комісія іподрому (господарства).

1.5. Присвоєння кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, проводить кваліфікаційна комісія при Міністерстві аграрної політики України.

2. Атестаційна комісія іподрому (господарства), її склад і завдання

2.1. Атестаційна комісія створюється при іподромі (господарстві) наказом по іподрому (господарству). До складу атестаційної комісії входять зоо- і ветспеціалісти іподрому (господарства).

2.2. Очолює атестаційну комісію керівник іподрому (господарства).

Підготовка матеріалів до розгляду атестаційною комісією, ведення діловодства покладаються на секретаря атестаційної комісії.

2.3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності атестаційної комісії здійснюється іподромом (господарством).

Атестаційна комісія користується штампом і печаткою іподрому (господарства).

2.4. Головним завданням атестаційної комісії є визначення професійної підготовки осіб, які мають намір брати участь у тренінгу, випробуваннях і суддівстві випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід у господарствах і на іподромах України, забезпечення проведення тренінгу і випробувань.

2.5. Атестаційна комісія стежить за професійним зростанням тренерського та суддівського персоналу і звертається до кваліфікаційної комісії при Міністерстві аграрної політики України з клопотанням про присвоєння чергових кваліфікаційних звань.

2.6. Особа, щодо якої прийнято негативне рішення суддівської колегії, може звернутися зі скаргою до атестаційної комісії іподрому.

3. Повноваження і порядок роботи атестаційної комісії

3.1. Атестаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- приймає рішення щодо участі тренерського персоналу і суддів у тренінгу, випробуваннях та суддівстві випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід;

- розглядає заяви осіб, які беруть участь у тренінгу, випробуваннях і суддівстві випробувань племінних коней, щодо присвоєння їм чергових кваліфікаційних звань та подає матеріали про наслідки розгляду до кваліфікаційної комісії при Мінагрополітики;

- розглядає оскарження рішень суддівської колегії щодо осіб, які брали участь у випробуваннях племінних коней, і має право скасувати таке рішення, якщо визнає оскарження обґрунтованим.

3.2. Атестаційна комісія проводить свої засідання в міру надходження заяв.

Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини членів комісії.

3.3. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів.

Рішення оформляється протоколом і підписується головою і всіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

3.4. Особа, яка вперше претендує на участь у тренінгу, випробуваннях (або мала перерву у випробуваннях 2 роки і більше), суддівстві випробувань, подає до атестаційної комісії заяву і такі документи:

- копію документа про фахову освіту (якщо є);

- довідку про стан здоров'я (крім тренерів і суддів);

- письмовий дозвіл від батьків (для осіб, які молодше 18 років);

- дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

3.5. Особа, яка постійно бере участь у випробуваннях (крім суддів), раз на рік, перед початком нового сезону випробувань, проходить переатестацію і подає до атестаційної комісії медичну довідку про стан здоров'я, страховий поліс про добровільне страхування життя або від нещасних випадків (за наявністю).

3.6. Атестаційна комісія не пізніше ніж у місячний термін розглядає подані документи, перевіряє знання техніки безпеки та Правил.

3.7. За наслідками атестації (переатестації) комісія приймає рішення про допущення або недопущення зацікавлених осіб до випробувань, присвоєння чергових кваліфікаційних звань.

У разі прийняття комісією негативного рішення, в протоколі мають бути викладені причини такого рішення.

3.8. Особам, які пройшли атестацію, протягом тижня видаються атестаційні посвідчення (додаток 1).

3.9. Після проходження атестації на кожного учасника тренінгу і випробувань племінних коней (крім суддів) виробничий відділ іподрому (головний зоотехнік з конярства) заводить облікову картку, до якої протягом сезону випробувань заносить відомості про виграш ним призів, установлення рекордів, порушення Правил та вжиті заходи.

Підставами для відмови у допущенні до тренінгу, випробувань суддівства випробувань племінних коней є невідповідність особи вимогам, визначеним пунктами 3.6, 4 цього Положення, або відсутність будь-якого документа.

3.10. Відмова у допущенні до випробувань оскаржується у встановленому законодавством порядку.

3.11. Про прийняте рішення зацікавлені особи повідомляються по закінченні засідання атестаційної комісії.

3.12. Витяг з протоколу щодо присвоєння чергових кваліфікаційних звань направляється на розгляд кваліфікаційної комісії при Міністерстві аграрної політики України.

4. Умови атестації тренерів, наїзників, жокеїв, суддів

4.1. Вимоги для атестації осіб, які беруть участь у випробуваннях племінних коней верхових порід:

тренер - повинен мати стаж роботи з підготовки і випробувань коней не менше трьох років та підготувати коней, на яких виграно не менше 30 перших місць на іподромах; тренер має право самостійно займатися тренінгом та підготовкою коней до іподромних випробувань у гладких і бар'єрних скачках та стипль-чезах;

жокей-початківець - особа, яка пройшла практичну підготовку в господарстві; має право брати участь у групових скачках, а після виграшу п'яти перших місць - у розиграшах іменних і традиційних призів на іподромах України;

жокей-професіонал - особа, яка має стаж роботи з випробувань племінних коней не менше двох років і виграла не менше 30 перших місць у скачках; має право брати участь у скачках на іподромах України і за кордоном;

жокей-аматор - особа віком від 16 років, що займається тренінгом верхових коней на іподромі не менше двох сезонів; має право на участь в аматорських і, за рішенням виробничого відділу іподрому, в групових та іменних скачках, а після виграшу десяти перших місць - у розиграшах традиційних призів;

суддя з випробувань верхових коней - особа, яка брала участь в роботі суддівської колегії іподрому протягом не менше двох сезонів; має право судити випробування коней в гладких, бар'єрних скачках та стипль-чезах на іподромах України.

4.2. Вимоги для атестації осіб, які беруть участь у випробуваннях коней рисистих порід:

наїзник-початківець - особа, яка має стаж роботи в тренвідділенні не менше двох років; має право на участь у розиграші групових, іменних, а після виграшу 10 перших місць - традиційних призів на іподромах України;

наїзник-професіонал - особа, що має стаж роботи з випробувань племінних коней не менше трьох років і виграла не менше 30 перших місць; має право на участь у розиграші всіх призів на іподромах України і за кордоном;

наїзник-аматор - особа віком від 16 років, яка протягом одного року брала участь у тренінгу рисистих коней на іподромі; має право на участь у розиграші аматорських і, за рішенням виробничого відділу іподрому, групових та іменних призів, а після виграшу 10 перших місць - традиційних призів на іподромах України;

суддя з випробувань коней рисистих порід - особа, яка брала участь у роботі суддівської колегії іподрому не менше двох років; має право на суддівство випробувань коней рисистих порід на іподромах України.

4.3. Вимоги для атестації осіб, які беруть участь у випробуваннях коней ваговозних порід:

тренер-наїзник - особа, яка має стаж роботи за фахом не менше двох років; має право займатися тренінгом і випробуваннями коней ваговозних порід у господарствах і на іподромах;

суддя з випробувань коней ваговозних порід - особа, яка має зоотехнічну освіту і стаж роботи з вирощування коней ваговозних порід не менше двох років.

5. Позбавлення права участі у випробуваннях

5.1. Особа, яка позбавляється суддівською колегією права на участь у випробуваннях відповідно до Правил (далі - заявник), може протягом 3 днів після прийняття рішення подати скаргу до атестаційної комісії іподрому.

5.2. Скарга розглядається атестаційною комісією в тижневий термін у присутності заявника та інших учасників заїзду (скачки). Заявнику та іншим учасникам заїзду (скачки) повідомляють про засідання за день до його проведення.

5.3. Атестаційна комісія має право анулювати рішення суддівської колегії, якщо скарга визнається обґрунтованою.

5.4. У разі незадоволення рішенням, прийнятим атестаційною комісією іподрому, заявник може оскаржити його в кваліфікаційній комісії при Міністерстві аграрної політики України протягом 7 днів після прийняття рішення.

5.5. Позбавлення суддів права участі в суддівстві випробувань може здійснюватись атестаційною комісією іподрому на визначений строк або довічно, залежно від якості виконання ними своїх обов'язків і характеру помилок, яких вони припустилися.

5.6. Подання про позбавлення права участі у суддівстві випробувань члена суддівської колегії робить адміністрація іподрому.

5.7. Рішення про позбавлення особи права участі у випробуваннях заноситься до атестаційного посвідчення і діє на іподромах усіх форм власності.

6. Кваліфікаційна комісія Міністерства аграрної політики України, її завдання і повноваження

6.1. Кваліфікаційна комісія створюється при Міністерстві аграрної політики України, до її складу входять провідні фахівці галузі конярства. Склад комісії та її голова затверджуються наказом міністерства.

6.2. Підготовка матеріалів до розгляду покладається на секретаря кваліфікаційної комісії.

6.3. Кваліфікаційна комісія Мінагрополітики є постійно діючим органом і розглядає матеріали в міру їх надходження.

6.4. До завдань і повноважень кваліфікаційної комісії Мінагрополітики входять:

- присвоєння кваліфікаційних звань особам, що займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней на іподромах України і в господарствах усіх форм власності;

- винесення остаточного рішення щодо тимчасової або довічної дискваліфікації наїзників, жокеїв.

7. Перелік кваліфікаційних звань

7.1. Тренерам, жокеям-професіоналам, наїзникам-професіоналам, тренерам-наїзникам і суддям може бути присвоєне кваліфікаційне звання відповідно до вимог цього Положення.

7.2. Встановлюються такі звання особам, які займаються тренінгом і випробуваннями племінних коней:

верхових порід:

а) тренер 3-ї категорії;

б) тренер 2-ї категорії;

в) тренер 1-ї категорії;

г) майстер-тренер;

ґ) жокей 3-ї категорії;

д) жокей 2-ї категорії;

е) жокей 1-ї категорії;

є) майстер-жокей; 

рисистих порід:

а) тренер-наїзник 2-ї категорії;

б) тренер-наїзник 1-ї категорії;

в) майстер-тренер;

г) наїзник 3-ї категорії;

ґ) наїзник 2-ї категорії;

д) наїзник 1-ї категорії;

е) майстер-наїзник; 

ваговозних порід:

а) тренер-наїзник 2-ї категорії;

б) тренер-наїзник 1-ї категорії;

в) майстер-тренер.

7.3. Встановлюються такі звання особам, що займаються суддівством випробувань племінних коней:

а) суддя 2-ї категорії з випробувань коней верхових або рисистих, або ваговозних порід;

б) суддя 1-ї категорії з випробувань коней верхових або рисистих, або ваговозних порід;

в) суддя всеукраїнської категорії з випробувань коней верхових або рисистих, або ваговозних порід.

7.4. Присвоєння звань особам, які займаються тренінгом і випробуваннями племінних коней, проводяться за умов відповідності вимогам, зазначеним у пункті 8 цього Положення.

Як виняток, при досягненні видатних якісних показників (встановлення національних рекордів, виграш головних традиційних призів), загальні вимоги для присвоєння звань можуть бути знижені.

8. Вимоги для присвоєння звань

8.1. Особам, які займаються тренінгом і підготовкою до випробувань коней верхових порід, присвоюються такі звання за умов:

тренер 3-ї категорії верхових коней - стаж роботи з підготовки і випробувань племінних коней не менше трьох років і підготовлено коней, на яких виграно не менше 30 перших місць;

тренер 2-ї категорії верхових коней - якщо підготовлено коней, на яких виграно 50 перших місць;

тренер 1-ї категорії верхових коней - якщо підготовлено коней, на яких виграно не менше 100 перших місць або 10 традиційних призів, або 3 міжнародних* призи, без урахування загальної кількості перших місць;

____________
* За участю представників не менше трьох країн.

майстер-тренер верхових коней - якщо підготовлено коней, на яких виграно не менше 200 перших місць, у тому числі не менше 15 традиційних призів, або підготовлено коней, на яких виграно 25 традиційних призів, або 5 міжнародних призів, без урахування загальної кількості перших місць.

8.2. Особам, які займаються випробуваннями коней верхових порід, присвоюються такі звання за умов відповідності таким вимогам:

жокей 3-ї категорії - стаж роботи не менше 2 років та виграш 30 перших місць;

жокей 2-ї категорії - одержано 50 перемог у розиграшах призів;

жокей 1-ї категорії - виграно не менше 100 перших місць або 10 традиційних призів, або 3 міжнародних призи, без урахування загальної кількості перших місць;

майстер-жокей - виграно не менше 200 перших місць, у тому числі не менше 10 в розиграші традиційних призів, або виграно 20 традиційних призів, або 5 міжнародних призів, без урахування загальної кількості перших місць.

8.3. Особам, які займаються тренінгом і випробуваннями племінних коней рисистих порід у господарствах, присвоюються такі кваліфікаційні звання за таких умов:

тренер-наїзник 2-ї категорії рисистих коней - підготовлено коней, на яких виграно на іподромах не менше 50 перших місць;

тренер-наїзник 1-ї категорії рисистих коней - підготовлено коней, на яких виграно на іподромах не менше 100 перших місць, у тому числі не менше 5 в розиграші традиційних призів;

майстер-тренер рисистих коней - підготовлено коней, на яких виграно на іподромах не менше 200 перших місць, у тому числі не менше 15 у розиграші традиційних призів.

8.4. Особам, які займаються тренінгом і випробуваннями коней рисистих порід на іподромах, присвоюються такі звання за умов:

наїзник 3-ї категорії рисистих коней - має фахову освіту (закінчення навчального закладу з курсом теоретичних і практичних занять з тренінгу і випробувань коней рисистих порід) і не менше 20 стартів на іподромах державного значення або стаж роботи не менше трьох років і виграш 30 перших місць у розиграші призів;

наїзник 2-ї категорії рисистих коней - виграно 60 перших місць у розиграші призів;

наїзник 1-ї категорії рисистих коней - виграно не менше 150 перших місць, у тому числі не менше 10 у розиграші традиційних призів, або виграно не менше 5 традиційних призів і виявлено при розиграші призів 5 рисаків класу 2.10,0 і жвавіше чи 3 рисаки класу 2.08,0 і жвавіше, без урахування загальної кількості перших місць;

майстер-наїзник рисистих коней - виграно 350 перших місць, у тому числі не менше 20 у розиграші традиційних призів, або виграно не менше 10 традиційних призів, або 3 міжнародних призи і виявлено в розиграші призів 5 рисаків класу 2.08,0 і жвавіше чи 1 рисак класу 2.00,0 і жвавіше, без урахування загальної кількості перших місць.

8.5. Особам, які займаються тренінгом і випробуваннями племінних коней ваговозних порід, присвоюються такі звання за відповідності умовам:

тренер-наїзник 2-ї категорії ваговозних коней - має стаж роботи за фахом не менше двох років;

тренер-наїзник 1-ї категорії ваговозних коней - підготовлено не менше 5 переможців у офіційних змаганнях;

майстер-тренер ваговозних коней - підготовлено не менше 10 переможців на міжзаводських або республіканських змаганнях.

8.6. Звання особам, які займаються суддівством випробувань племінних коней, присвоюються за наявності таких показників:

суддя 2-ї категорії з випробувань племінних коней верхових або рисистих, або ваговозних порід - стаж суддівства на іподромах не менше двох років;

суддя 1-ї категорії з випробувань племінних коней верхових або рисистих, або ваговозних порід - стаж суддівства на іподромах не менше п'яти років;

суддя всеукраїнської категорії з випробувань племінних коней верхових або рисистих, або ваговозних порід - стаж суддівської роботи не менше десяти років, у тому числі на посаді головного судді не менше п'яти років.

9. Порядок присвоєння кваліфікаційних звань

9.1. Кваліфікаційні звання особам, які займаються тренінгом, випробуванням і суддівством випробувань племінних коней в господарствах і на іподромах України, присвоюються на базі відомостей у обліковій картці про виграш призів, виявлення коней високих класів жвавості, встановлення рекордів тощо.

9.2. Адміністрація іподрому (господарства) подає до кваліфікаційної комісії витяг з протоколу засідання атестаційної комісії, заяву зацікавленої особи, довідку про її стаж роботи, кількість виграних перших місць, традиційних призів, виявлення коней високих класів жвавості, встановлення рекордів.

9.3. Рішення про присвоєння звань оформляється протоколом довільної форми.

9.4. Особам, які одержали звання, видається свідоцтво установленого зразка згідно з додатком 2.

Видані свідоцтва реєструються в журналі реєстрації свідоцтв секретарем кваліфікаційної комісії.

10. Позбавлення кваліфікаційних звань

10.1. Наїзники, жокеї, які порушують Правила (пункт 8.4), можуть бути позбавлені кваліфікаційного звання (дискваліфіковані).

10.2. Рішення про дискваліфікацію кваліфікаційна комісія виносить за поданням адміністрації іподрому, після розгляду витягу з протоколу суддівської колегії, підписаного головним суддею та секретарем суддівської колегії, пояснювальних записок учасників заїзду, скачки.

10.3. Рішення про дискваліфікацію оформляється протоколом довільної форми.

Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного звання дискваліфікованої особи вважається недійсним, про що робиться запис у журналі реєстрації свідоцтв і повідомляється на всі іподроми України.

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

_________________________________________

АТЕСТАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

 

 

Фотокартка

 

  


Печатка 

Видане ______________________________________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові) 

атестаційною комісією _________________________ про те, що
                                                         (назва іподрому, господарства) 

він/вона має право брати участь у тренінгу, випробуваннях, суддівстві випробувань (потрібне підкреслити) племінних коней рисистих, верхових, ваговозних порід (потрібне підкреслити) у випробувальному 


сезоні ____ року як тренер, наїзник-професіонал, наїзник-початківець, наїзник-аматор, жокей-професіонал, жокей-початківець, жокей-аматор, суддя з випробувань коней рисистих, верхових, ваговозних порід (потрібне підкреслити).

Голова атестаційної
комісії ___________________________
                           (підпис, ініціали, прізвище) 

 
 
"___" ____________ року 

Дата переатестації 

Підпис голови атестаційної комісії, штамп підприємства 

Дата переатестації 

Підпис голови атестаційної комісії, штамп підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________

Зворотний бік

Відмітки головного судді ___________________ іподрому про позбавлення
                                                                         (назва) 

права участі у випробуваннях:

Дата 

Порушено пункти Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід  

Термін позбавлення права участі у випробуваннях 

Прізвище і підпис головного судді іподрому 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

______________________________________________________________ 

  

 

Україна

Міністерство аграрної політики

 

 

СВІДОЦТВО

 

м. Київ 


______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

 

  

 

СВІДОЦТВО

Видано __________________________
                                       (прізвище)
_________________________________
                           (ім'я та по батькові) 

про те, що рішенням кваліфікаційної комісії при Міністерстві аграрної політики України,

протокол N ___ від __________ 200_ р.,

йому/ їй присвоєно звання

_________________________________
з тренінгу і випробувань коней рисистих, верхових, ваговозних порід.

Реєстраційний N ________

Голова
кваліфікаційної
комісії _____________

Печатка  


______________________________________________________________

____________ 

Опрос