Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к Условиям и правилам осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление от 04.09.2002 № 980
Утратил силу

Про затвердження Змін та доповнень до Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 4 вересня 2002 року N 980

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2002 р. за N 792/7080

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії з питань регулювання
 електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15/1
згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29 серпня 2017 року N 1034)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Зміни та доповнення до Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458 (додаються).

 

Голова Комісії 

Ю. Продан 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО УМОВ ТА ПРАВИЛ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ

1. Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

"Закріплена територія - територія здійснення ліцензіатом діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, яку ліцензіат погоджує з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, указується ним за формою, наведеною у додатку до Умов та правил, і затверджується НКРЕ в установленому порядку".

У визначенні "Споріднене підприємство" слова "відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити на слова "відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність лише на закріпленій території.

Унесення змін до ліцензії стосовно закріпленої території за заявою ліцензіата, погодженою з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, здійснюється НКРЕ в установленому порядку".

3. У пункті 2.3 слова "на території здійснення ліцензованої діяльності (додаток N 1)" замінити на слова "на закріпленій території".

4. Пункт 2.5 доповнити абзацом такого змісту:

"Закупівля товарів, робіт та послуг має здійснюватись ліцензіатом на конкурсних засадах".

5. Абзац другий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"Умови, за яких можливе здійснення інших видів діяльності, установлюються НКРЕ та погоджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці. Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повідомляє НКРЕ та центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, про наміри щодо початку нового виду підприємницької діяльності і надає гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності".

6. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Ліцензіат має право купувати електроенергію у її виробників, що не продають електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії відповідно до чинного законодавства і розташовані на закріпленій території. Запропонована ціна закупівлі електроенергії має співвідноситися з очікуваною закупівельною ціною електроенергії на Оптовому ринку електричної енергії".

7. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про захист економічної конкуренції" та інших актах законодавства, зокрема нормативно-правових актах Антимонопольного комітету України та НКРЕ".

8. У підпункті 3.1.1 пункту 3.1 слово "Мінстатом" замінити на слово "Держкомстатом".

9. Підпункт 3.8.1 пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8.1. Ліцензіат, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, не має права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору на постачання електричної енергії".

10. Підпункт 3.8.2 пункту 3.8 вилучити, у зв'язку з цим підпункти 3.8.3 - 3.8.7 уважати підпунктами 3.8.2 - 3.8.6.

11. Підпункт 3.8.6 пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8.6. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які шляхом переговорів не вирішені, ці питання можуть передаватися на розгляд НКРЕ та/або центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, відповідно до їхньої компетенції та/або до суду".

12. Пункт 3.10 уважати пунктом 3.9.

13. Додаток 1 до Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом викласти у такій редакції:

____________________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)

1. Опис закріпленої території*
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Пооб'єктний перелік місцевих (локальних) електричних мереж**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)

М. П. 

Дата 

____________
* Опис закріпленої території має містити:

назву території відповідно до адміністративно-територіального поділу України, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (заявника на отримання ліцензії), з контурним нанесенням на географічні карти кордонів територій, на яких розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (заявника на отримання ліцензії).

** Пооб'єктний перелік місцевих (локальних) електричних мереж має містити:

перелік об'єктів, що перебувають у власності ліцензіата, із зазначенням взаємно узгоджених з іншими власниками об'єктів точок розмежування балансової належності".

 

Начальник управління ліцензування 

В. Самкова 

Опрос