Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Стандартов государственного финансового контроля за использованием бюджетных средств, государственного и коммунального имущества – 1. Термины, употребляемые в Стандартах государственного финансового контроля

ГлавКРУ
Приказ от 09.08.2002 № 168
Утратил силу

Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
від 9 серпня 2002 року N 168

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2002 р. за N 756/7044

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного контрольно-ревізійного управління України
 від 11 листопада 2003 року N 267

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 16 липня 2012 року N 836)

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 25.12.2001 N 1251 "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері", керуючись статтею 1 Указу Президента України від 27.08.2000 N 1031 "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи", та з метою приведення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади до єдиних норм і правил для створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у сфері використання бюджетних коштів, державного і комунального майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна (додаються):

1 "Терміни, які вживаються в Стандартах державного фінансового контролю".

2 "Планування державного фінансового контролю".

3 "Організація та виконання контрольних заходів".

4 "Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання".

5 "Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню".

6 "Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю".

7 "Попередження правопорушень з боку суб'єктів державного фінансового контролю та їх посадових осіб".

8 "Оприлюднення результатів державного фінансового контролю".

2. Управлінню організаційної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України (Бєльчик С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести внутрішні нормативно-правові документи з питань контрольно-ревізійної роботи у відповідність до Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади до 20 листопада 2002 року подати Головному контрольно-ревізійному управлінню України інформацію щодо запровадження в контрольно-ревізійній роботі Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування запровадити в контрольно-ревізійній роботі на комунальних підприємствах, в установах та організаціях Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна.

(наказ доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 11.11.2003 р. N 267,
у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6)

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Головного контрольно-ревізійного управління України Рубан Н. І.

 

Голова 

П. К. Германчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

 

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 1
Терміни, які вживаються в Стандартах державного фінансового контролю

Для однакового розуміння та застосування Стандартів державного фінансового контролю в них використовуються терміни у такому значенні:

суб'єкти державного фінансового контролю - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, які наділені повноваженнями на здійснення фінансового контролю, їх самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи), які наділені такими повноваженнями;

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 11.11.2003 р. N 267)

суб'єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їх відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи, фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, якщо такі суб'єкти беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що належать державі, а також використовують кошти, що залишаються у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних цільових фондів, та кредити, отримані під гарантії Кабінету Міністрів України, за винятком розташованих на території України іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також представництв нерезидентів, які не провадять підприємницької діяльності;

контрольний захід - це сукупність способів і методичних прийомів фінансового контролю (ревізія, перевірка, оцінка, розслідування та вивчення), які застосовуються суб'єктами державного фінансового контролю в межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими актами законодавства, що регулюють їх діяльність, і спрямовані на повний комплекс (систему) або окремі процеси (етапи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна;

(абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 11.11.2003 р. N 267)

ініціатор контрольного заходу:

- Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади щодо контрольного заходу, який здійснюється міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади;

- керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади щодо контрольного заходу, який здійснюється самостійним контрольно-ревізійним підрозділом або іншим їх підрозділом (особою);

тема контрольного заходу - це визначений суб'єктом державного фінансового контролю зміст конкретного контрольного заходу;

спільні контрольні заходи - це контрольні заходи, які здійснюються одночасно декількома суб'єктами державного фінансового контролю і мають спільні або взаємопов'язані теми контрольних заходів.

 

Начальник Управління
організаційної роботи
 

 
С. В. Бєльчик
 

Опрос