Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия и разграничения полномочий горноспасательных служб, подчиненных Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и Министерству топлива и энергетики Украины

Министерство топлива и энергетики, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Порядок, Приказ от 02.09.2002 № 226/508
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії та розмежування повноважень гірничорятувальних служб, підпорядкованих Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерству палива та енергетики України

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства палива та енергетики України
від 2 вересня 2002 року N 226/508

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2002 р. за N 740/7028

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 20 квітня 2015 року N 455/243)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 7 травня 2002 року до N 3301/98 та п. 6 протоколу N 2 засідання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 29 квітня 2002 року НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії та розмежування повноважень гірничорятувальних служб, підпорядкованих Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерству палива та енергетики України, що додається.

2. Начальнику Головного штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Радашеву В. І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Марченка Г. Б. та першого заступника Державного секретаря Міністерства палива та енергетики України Корзуна А. В.

 

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
В. В. Дурдинець
 

Міністр палива та
енергетики України 

 
В. А. Гайдук
 

 

ПОРЯДОК
взаємодії та розмежування повноважень гірничорятувальних служб, підпорядкованих Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерству палива та енергетики України

1. Цей Порядок спрямований на своєчасну розробку та здійснення взаємоузгоджених комплексних планів організаційних і практичних дій (заходів) щодо проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі - НС) загальнодержавного рівня, що можуть виникати на підприємствах з видобутку та переробки вугілля, незалежно від їх підпорядкованості і форм власності, та узгодження дій під час планування і проведення профілактичних заходів на зазначених підприємствах, що обслуговуються гірничорятувальними службами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС) і Міністерства палива та енергетики України (далі - Мінпаливенерго).

2. Інформація про виникнення НС загальнодержавного рівня на підприємствах з видобутку та переробки вугілля надається у першочерговому порядку, установленому спільним розпорядженням МНС та Мінпаливенерго.

3. Організацію взаємодії безпосередньо забезпечують:

під час ліквідації наслідків НС, які виникли на підприємствах, що обслуговуються підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби МНС (далі - ДВГРС МНС), - Головний штаб ДВГРС МНС;

під час ліквідації наслідків НС, які виникли на підприємствах, що обслуговуються Державною воєнізованою гірничорятувальною службою у вугільній промисловості Мінпаливенерго (далі - ДВГРС Мінпаливенерго), - Центральний штаб ДВГРС Мінпаливенерго.

4. Склад і кількість сил та засобів, які залучаються до ліквідації НС, узгоджуються Головним штабом ДВГРС МНС і Центральним штабом ДВГРС Мінпаливенерго з урахуванням реальних обставин, що склалися на аварійному об'єкті, та виходячи з принципу забезпечення боєздатності гірничорятувальних служб для реагування на НС на об'єктах, що ними обслуговуються.

5. Залучення підрозділів гірничорятувальних служб до ліквідації НС загальнодержавного рівня здійснюється відповідними наказами МНС та Мінпаливенерго на підставі рішення спеціальної Урядової комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, загальне положення про яку затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року N 843.

6. Порядок спільних дій під час ліквідації надзвичайної ситуації, основні завдання, місця, терміни і способи їх виконання визначаються штабом з ліквідації надзвичайної ситуації, який утворюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1201 "Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру".

7. Взаємодія між Головним штабом ДВГРС МНС і Центральним штабом ДВГРС Мінпаливенерго в процесі ліквідації надзвичайної ситуації координується робочою групою, створеною штабом з ліквідації надзвичайної ситуації.

8. Головний штаб ДВГРС МНС і Центральний штаб ДВГРС Мінпаливенерго з метою підтримання гірничорятувальних служб у постійній готовності до взаємодії у разі виникнення НС загальнодержавного рівня:

забезпечують цілодобове чергування гірничорятувальних підрозділів у кількості, передбаченій планами ліквідації аварій на підприємствах з видобутку та переробки вугілля, що обслуговуються гірничорятувальними службами, і дислокаціями, затвердженими в установленому порядку;

забезпечують відповідний рівень мобільності гірничорятувальних підрозділів;

підтримують відповідний кваліфікаційний рівень рятувальників шляхом постійних тренувань і навчань, сприяють організації підготовки та перепідготовки фахівців на навчальних базах ДВГРС МНС та ДВГРС Мінпаливенерго;

надають інформацію про кількість і рівень забезпеченості матеріалами та оснащенням, необхідними для ліквідації НС.

9. Головний штаб ДВГРС МНС та Центральний штаб ДВГРС Мінпаливенерго з метою удосконалення ведення запобіжно-профілактичної діяльності на підприємствах, що обслуговуються гірничорятувальними підрозділами:

забезпечують взаємоузгодження графіків і планів проведення цільових перевірок стану протиаварійної роботи на підприємствах з видобутку та переробки вугілля та їх подання на затвердження (погодження) до МНС та Мінпаливенерго;

обмінюються взаємною інформацією про стан розроблення і затвердження законодавчих, інших нормативно-правових актів та відомчих нормативних документів, що стосуються діяльності гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) служб.

 

Перший заступник Державного
секретаря Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
 

 
 
 
 
 
Г. Б. Марченко
 

Перший заступник Державного
секретаря Міністерства палива
та енергетики України
 

 
 
А. В. Корзун
 

Опрос