Идет загрузка документа (334 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Правила регистрации актов гражданского состояния в Украине

Минюст
Приказ от 03.09.2002 № 80/5
редакция действует с 28.01.2003

Про внесення змін та доповнень до Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні

Наказ Міністерства юстиції України
від 3 вересня 2002 року N 80/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 вересня 2002 р. за N 728/7016

(Наказ введено в дію з 1 січня 2004 року одночасно з набранням чинності Сімейним кодексом України згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17 січня 2003 року N 4/5)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" та Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року N 2947-III НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Мін'юсті 18 жовтня 2000 року за N 719/4940, виклавши їх у новій редакції, що додається, та ввести їх у дію з 01.01.2003.

2. Директору Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунді В. В. цей наказ довести до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Єфіменка Л. В. та директора Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунду В. В.

 

Міністр  

О. Лавринович 

 

Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Сімейного кодексу України та Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, переміна прізвища, імені, по батькові підлягають державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану. Заявник повинен бути ознайомлений з даними, унесеними до запису акта, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела реєстрацію акта цивільного стану.

На підставі вчиненого запису акта цивільного стану в повній відповідності до нього видається свідоцтво.

На бажання усиновлювача державний орган реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду видає свідоцтво про усиновлення.

Реєстрація акта цивільного стану провадиться у присутності заявника.

1.2. Акти цивільного стану реєструються у державних відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, у виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад. Інформація, яка міститься в акті цивільного стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає.

1.3. Державні відділи реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання записів актів цивільного стану та в установленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження.

1.4. При державній реєстрації актів цивільного стану подаються документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану, а також пред'являються паспорти або паспортні документи, які посвідчують особи заявників.

Документи, які складені іноземною мовою, подаються для реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.

Особи, які не досягли 16 років, пред'являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання.

Якщо надалі до запису акта вносяться зміни, доповнення, виправлення або здійснюються інші відмітки (про розірвання шлюбу, усиновлення, зміну прізвища тощо), то на лицьовому боці запису акта зазначається, на підставі чого вони зроблені: запису акта, рішення суду, розпорядження голови районної державної адміністрації або рішення виконавчого комітету міської, районної в місті ради про присвоєння або зміну прізвища або імені неповнолітньої дитини, висновку відділу реєстрації актів цивільного стану або іншого документа, який є підставою для внесення змін. Записи щодо внесених у запис акта цивільного стану змін, доповнень та виправлень засвідчуються печаткою та підписом посадової особи відділу реєстрації актів цивільного стану.

1.5. За реєстрацію актів цивільного стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, виданих у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів цивільного стану, справляється державне мито в розмірах і порядку, установлених чинним законодавством України.

За надання працівниками органів реєстрації актів цивільного стану додаткових послуг правового й технічного характеру, не передбачених Законом України "Про органи реєстрації актів громадянського стану", справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції.

1.6. Працівники державних органів реєстрації актів цивільного стану не мають права реєструвати акти цивільного стану, а також уносити зміни, доповнення, виправлення у записи актів цивільного стану, поновлювати, анулювати записи актів цивільного стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дітей та близьких родичів. У цих випадках реєстрація може бути проведена іншим працівником відділу.

1.7. На всі види записів актів цивільного стану відділи реєстрації актів цивільного стану ведуть алфавітні книги, а за наявності автоматизованої системи дані актових записів також уводяться до комп'ютера.

1.8. Реєстрація актів цивільного стану за заявами іноземців, осіб без громадянства провадиться за законодавством України.

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення та анулювання записів актів цивільного стану, зареєстрованих в Україні.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності консульської легалізації, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Реєстрація народження

2.1. Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про реєстрацію народження вона одночасно подає заяву про визнання батьківства.

Державний орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження, мотивуючи відмову доцільністю провести її в іншому державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

2.2. У разі народження дитини жінкою, якій було імплантовано зародок, зачатий подружжям, реєстрація народження провадиться за заявою подружжя, яке дало згоду на імплантацію. У цьому разі одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається засвідчена нотаріусом її письмова згода на запис подружжя батьками дитини. При цьому в графі "Для відміток" робиться відповідний запис: матір'ю дитини згідно з медичним свідоцтвом про народження форми N 103/о-95 є громадянка (прізвище, ім'я, по батькові).

2.3. Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини - не пізніше трьох діб.

Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків дитини відповідальності, установленої законом.

Якщо заява про реєстрацію народження надійшла після закінчення року з дня народження дитини і до досягнення нею 16 років, то реєстрація народження провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини в книзі реєстрації поновлених записів актів про народження на загальних підставах як первинна, але після порядкового номера зазначається: "Реєстрація з пропуском строку" (додаток 1). У цих випадках одночасно подаються медичне свідоцтво про народження за формою N 103/о-95 (затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я від 03.07.95 N 124, який зареєстровано Міністерством юстиції 01.08.95 за N 266/802), медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о-96 (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я від 28.10.96 N 331, який зареєстровано Міністерством юстиції 18.12.96 за N 721/1746), а також довідка з місця проживання дитини. За її відсутності дані про місце проживання дитини можуть бути підтверджені паспортом або паспортним документом одного з батьків. Водночас подаються документи, які підтверджують походження дитини. Реєстрація народження осіб, які досягли 16 років, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення, виправлення, поновлення та анулювання записів актів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України.

2.4. Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в запису акта про народження, на бажання батьків, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт її народження або місце проживання батьків.

Якщо місцем народження зазначається фактичне місце народження дитини, а не місце проживання її батьків, то про це робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток", яка під час реєстрації скріплюється підписами батьків або одного з них.

Під час реєстрації народження дитини за місцем її народження у запису акта вказується фактичне місце народження.

Зазначений порядок повинен бути роз'яснений особам, які прийшли реєструвати народження дитини.

Якщо батьки чи один з них не досягли 18-річного віку, то народження дитини реєструється у звичайному порядку. Згода батьків (опікунів) неповнолітніх батьків або матері на реєстрацію народження дитини при цьому не потрібна.

2.5. Реєстрація народження провадиться при пред'явленні:

а) медичного свідоцтва про народження форми N 103/о-95. У виняткових випадках у разі народження дитини вдома чи в іншому місці, без надання медичної допомоги, факт і час її народження підтверджуються підписами двох свідків, присутніх при пологах, а також медичною довідкою про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о-96).

Медична довідка заповнюється лікарем-педіатром, під наглядом якого перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника лікувального закладу та печаткою;

б) паспорта або паспортних документів, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, який посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство та національність в актовому запису про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток". Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення, виправлення, поновлення та анулювання записів актів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України;

в) документа, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про одруження, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька, рішення суду про визнання батьківства). За відсутності свідоцтва про одруження підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.

2.6. Якщо в медичному свідоцтві про народження форми N 103/о-95 указане дошлюбне прізвище матері, а паспорт або паспортний документ на момент реєстрації народження одержаний нею вже на прізвище, яке було присвоєне їй при реєстрації шлюбу, то заявником в обов'язковому порядку повинно бути подано свідоцтво про одруження, яке підтверджує, що дана медична довідка видана жінці, паспорт або паспортний документ якої пред'явлений до органу реєстрації актів цивільного стану. Якщо жінці під час реєстрації шлюбу було присвоєно прізвище чоловіка, однак паспорт або паспортний документ на нове прізвище вона не обміняла, а в медичному свідоцтві про народження дитини також зазначене дошлюбне прізвище матері, то заявник в обов'язковому порядку повинен подати свідоцтво про одруження. За наявності в даному відділі реєстрації актів цивільного стану запису акта про одруження батьків подавати свідоцтво про одруження не обов'язково. У цьому разі прізвище матері в запису акта про народження наводиться за даними запису акта або свідоцтва про одруження, а в графі "Для відміток" робиться запис: "У поданому медичному свідоцтві про народження зазначене дошлюбне прізвище матері" або: "У пред'явленому медичному свідоцтві про народження та в паспорті (паспортному документі) матері вказано її дошлюбне прізвище" та записується дошлюбне прізвище матері.

2.7. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я і без надання медичної допомоги при пологах народження може бути зареєстроване в порядку, визначеному в підпункті "а" пункту 2.5 цих Правил. У таких випадках у графі 10 запису акта про народження зазначаються номер, дата видачі медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о-96, а також прізвища, імена, по батькові двох свідків, присутніх при пологах, їх власні підписи, серії, номери їх паспортів або паспортних документів, яким органом і коли вони видані, а також місце проживання свідків.

При неможливості свідків з'явитися до органів реєстрації актів цивільного стану справжність їх підписів під письмовим підтвердженням факту народження дитини даною жінкою повинен бути засвідчений нотаріусом, керівником відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання або уповноваженим представником підприємства, установи, організації, у якій працює або навчається зазначена особа. Якщо ж вона перебуває на лікуванні в стаціонарному лікувально-профілактичному закладі, - адміністрацією цього закладу.

Якщо дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, у потягу або в іншому транспортному засобі, то реєстрація народження провадиться за місцем проживання батьків (одного з батьків). Місцем народження зазначається місце проживання батьків.

Підставою для реєстрації народження може бути акт, складений посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу) транспортного засобу за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер був на транспортному засобі). У разі відсутності лікаря або фельдшера реєстрація народження провадиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о-96. Ці документи подаються до органу реєстрації актів цивільного стану, де реєструється народження.

2.8. Якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою, то повинен бути поданий паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника. У цьому разі в графі "Для відміток" указуються серія, номер, дата видачі цього документа, а також орган, яким його видано.

2.9. Реєстрація народження дітей, які народилися в експедиції, на судні або в іншій віддаленій місцевості, де немає органів реєстрації актів цивільного стану, провадиться за місцем проживання батьків чи одного з них не пізніше одного місяця з дня їх повернення.

У цих випадках на бажання батьків місцем народження дитини в запису акта про народження зазначається місце проживання батьків або фактичне місце народження, якщо воно підтверджене медичним свідоцтвом про народження форми N 103/о-95, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток".

Таким самим чином розв'язується питання реєстрації народження дитини, якщо вона народилася за кордоном і її народження не було зареєстровано в консульській установі, дипломатичному представництві України чи в компетентному органі іноземної держави. У цих випадках документ, який підтверджує народження дитини, повинен бути відповідним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2.10. У разі народження дитини жінкою, яка тримається у виправно-трудовій установі чи слідчому ізоляторі, реєстрація народження проводиться органом реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи на підставі заяви матері та медичного свідоцтва про народження форми N 103/о-95 (паспорт або паспортний документ матері подається тільки в разі, якщо він зберігається в її особовій справі) уповноваженим представником адміністрації установи, який після реєстрації отримує свідоцтво про народження, яке надалі зберігається в особовій справі засудженої, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток".

2.11. При реєстрації народження близнят про кожного з них складається окремий запис акта про народження і видається окреме свідоцтво про народження.

2.12. Реєстрація народження знайденої дитини, батьки якої невідомі, провадиться за письмовою заявою представника органів опіки і піклування, адміністрації дитячого лікувального закладу, куди влаштована дитина, органів внутрішніх справ або особи, у якої перебуває дитина, не пізніше трьох діб з часу виявлення дитини. Одночасно із заявою про реєстрацію народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану подається рішення органу опіки та піклування, а також довідка медичного закладу про вік дитини. Прізвище, ім'я, по батькові знайденої дитини записуються згідно з даними, зазначеними в рішенні органу опіки та піклування.

У графі "Для відміток" зазначається: "Дитина знайдена, батьки невідомі, відомості про них унесені згідно з рішенням органу опіки та піклування", а також указуються назва та адреса дитячого закладу, де перебуває дитина, або прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, яка взяла дитину на виховання.

У графі "Місце народження" зазначається місце реєстрації народження дитини.

Якщо лікувальним закладом установлено, що вік знайденої дитини становить більше 1 року, то реєстрація здійснюється у книзі реєстрації поновлених записів актів про народження як первинна, але після порядкового номера зазначається: "Реєстрація з пропуском строку". Реєстрація знайдених дітей, яким не виповнився 1 рік, провадиться в книзі поточної реєстрації на підставі документів, визначених у цьому пункті на загальних підставах.

2.13. Батько й мати, які перебувають у шлюбі, записуються батьками дитини в книзі реєстрації актів про народження за заявою будь-кого з них.

У разі встановлення у порядку, передбаченому чинним законодавством, режиму окремого проживання подружжя дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважається такою, що походить від її чоловіка. У цьому випадку при пред'явленні дружиною копії рішення суду про встановлення для подружжя режиму окремого проживання реєстрація народження дитини провадиться за заявою матері в порядку, передбаченому пунктом 2.17 цих Правил. У графі "Для відміток" зазначаються найменування суду, дата та номер зазначеного рішення.

2.14. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини, а походження дитини від батька визначається:

за заявою матері та батька дитини;

за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини;

за рішенням суду.

2.15. Спільна заява матері та батька, які не перебувають у шлюбі між собою, може бути подана як до, так і після народження дитини до державного органу реєстрації актів цивільного стану (додатки 2, 3). У разі подання такої заяви до народження дитини до неї додається довідка медичного закладу про вагітність жінки.

Якщо зі спільної заяви батьків убачається, що чоловік, який визнав себе батьком дитини, є неповнолітнім, державний орган реєстрації актів цивільного стану в триденний термін повідомляє батьків (чи одного з них), опікуна, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток" запису акта про народження.

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови її нотаріального засвідчення.

У цих випадках при складанні актового запису про народження дитини прізвище дитини вказується за прізвищем матері, а по батькові і відомості про батька - відповідно до спільної заяви про визнання батьківства. Якщо батьки (батько) бажають присвоїти дитині прізвище батька, то воно виправляється в актовому записі про народження на підставі вищезазначених документів.

2.16. У разі смерті матері або оголошення її померлою, визнання матері недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлення її батьківських прав або якщо мати дитини не проживає з нею не менше шести місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, а також при неможливості встановити її місцезнаходження запис про батька дитини може бути проведений на підставі заяви чоловіка про визнання себе батьком дитини за умови, що реєстрація народження проведена відповідно до вимог частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України (п. 2.17 Правил) (додаток 4). У цьому разі до заяви додаються документи, які посвідчують відсутність матері (свідоцтво про смерть, рішення суду про визнання матері недієздатною, безвісно відсутньою або про позбавлення її батьківства), а також - письмовий дозвіл органів опіки і піклування, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток" запису акта про народження.

2.17. Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та не має спільної заяви батьків, заяви батька про визнання батьківства або рішення суду, то за заявою матері прізвище батька дитини зазначається за прізвищем матері, а ім'я та по батькові - за бажанням матері (додаток 5).

Якщо реєстрація народження дитини провадиться за заявою іншої особи, а мати дитини на момент її народження у шлюбі не перебувала, то відомості про батька записуються за вказівкою цієї особи в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту. При цьому в графі "Для відміток" учиняється запис: "Відомості про батька внесені за вказівкою заявника", і заявник розписується в цій графі. Надалі при незгоді матері дитини з унесеними в запис акта про народження відомостями про батька дитини виправлення провадяться згідно з Положенням про порядок зміни, виправлення, доповнення, поновлення та анулювання записів актів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України.

2.18. Якщо в запису акта про народження відсутні відомості про батька дитини, то вони можуть бути внесені до нього за письмовою заявою матері, опікуна, піклувальника або самої повнолітньої дитини в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 2.17 цих Правил.

2.19. Якщо мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв'язку з цим просить не вказувати його батьком у запису акта про народження дитини, то її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви самої матері та її чоловіка про невизнання його батьком дитини. У цьому разі реєстрація народження провадиться у порядку, передбаченому абзацом 1 пункту 2.17 цих Правил (додаток 6).

Про подану заяву робиться відмітка в графі "Для відміток": "Мати дитини перебуває в шлюбі з громадянином ..., який згідно із спільною заявою подружжя не є батьком цієї дитини", і обоє з подружжя розписуються в цій графі.

Якщо громадянин, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, не може особисто з'явитись до органу реєстрації актів цивільного стану для подання такої заяви, то може бути представлена його заява, нотаріально засвідчена, яка підтверджує, що він не є батьком дитини. Про це робиться відмітка в запису акта про народження в графі "Для відміток".

Якщо на час реєстрації народження шлюб між батьками розірвано або чоловік матері, з яким було зареєстровано шлюб, помер, то про це робиться відмітка в графі "Для відміток" запису акта про народження з посиланням на номер, дату та місце складання запису акта про смерть або про розірвання шлюбу.

Якщо чоловік жінки, яка народила дитину, на час її народження помер, що підтверджується свідоцтвом про його смерть, то батьком дитини може бути записана інша особа при умові подання нею спільної з матір'ю заяви про визнання батьківства.

2.20. Якщо дитина народилася до спливу 10 місяців від дня припинення шлюбу (смерті, розірвання шлюбу) або визнання його недійсним, реєстрація народження дитини провадиться в такому самому порядку, як і реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають між собою у шлюбі, за винятком випадку, передбаченого абзацом 3 цього пункту.

У графі "Для відміток" зазначається, де і коли було зареєстровано розірвання шлюбу чи смерть батька дитини або коли і яким судом було постановлено рішення про визнання шлюбу недійсним.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторно шлюбу її матері з іншою особою, батьком дитини в запису акта про народження зазначається чоловік матері в повторному шлюбі. У цих випадках батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду (додаток 7).

Надалі при вирішенні судом спорів про визнання батьківства, материнства, оспорювання батьківства чи материнства, встановлення фактів батьківства та материнства зміни до записів актів про народження вносяться відповідно до Положення про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення та анулювання записів актів цивільного стану.

2.21. Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток", який засвідчується підписом обох батьків. За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органів опіки й піклування або суду. У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища - батька чи матері - повинно починатися прізвище дитини.

2.22. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини.

При реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько, про що в графі "Для відміток" робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписами одного або обох батьків.

У разі відсутності при реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння імені спір вирішується органами опіки й піклування або судом.

При реєстрації народження іншою особою ім'я дитини присвоюється за її вказівкою.

2.23. По батькові дитині присвоюється за іменем батька. Якщо в батька подвійне ім'я, то по батькові дитині присвоюється за одним з них на вибір батьків, про що робиться відмітка в графі "Для відміток", яка засвідчується підписами одного або обох батьків. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі.

У разі реєстрації народження дитини в громадян, у національній традиції яких немає звичаю зазначати по батькові, то в записі акта та свідоцтві про народження дитини мають право записати лише її прізвище та ім'я. Про бажання батьків робиться відмітка в записі акта про народження в графі "Для відміток", яка скріплюється підписами обох батьків цієї дитини.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

2.24. На прохання батьків до їх паспортів або паспортних документів уносять відомості про дітей: їх прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження.

2.25. Відомості про дітей, які народилися від шлюбу громадян України з іноземцями або особами без громадянства, уносяться на прохання одного з батьків лише в паспорт або паспортний документ громадянина України.

2.26. Дитина, яка народилася мертвою, записується в книзі реєстрації актів про народження на підставі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть форми N 106-2/о-95 (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я від 03.07.95, який зареєстровано Міністерством юстиції 01.08.95 за N 266/802). У графі запису акта про народження "живонароджена чи мертвонароджена" зазначається "мертвонароджена". Свідоцтво про народження в цьому разі не видається.

Обов'язок повідомити органи реєстрації актів цивільного стану про мертвонароджену дитину покладається на керівника лікувального закладу, де перебувала мати під час пологів.

2.27. У тих випадках, коли смерть дитини настала незабаром після її народження (навіть якщо вона прожила хоч декілька хвилин), складаються два записи: про народження і смерть, але видається тільки свідоцтво про смерть. У цьому разі підставою для реєстрації народження є медичне свідоцтво про народження (ф. N 103/о-95), а для реєстрації смерті - лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (ф. N 106-2/о-95).

2.28. Якщо батькам необхідно одержати документ, що підтверджує народження дитини (мертвої або живої, але померлої на першому тижні життя), то відділ реєстрації актів цивільного стану видає довідку про народження з указівкою про мертвонародження або про те, що дитина померла.

2.29. Якщо при реєстрації народження дитини відомості про батька внесені в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 2.17 цих Правил, то разом із свідоцтвом про народження дитини видається за встановленою формою довідка для отримання відповідної допомоги згідно з чинним законодавством (додаток 8). Про видачу довідки робиться відмітка в графі "Для відміток" обох примірників запису акта про народження і проставляється підпис заявника.

2.30. Після реєстрації народження батькам дитини видається довідка для виплати допомоги, про що робиться відповідна відмітка і проставляється підпис заявника (додаток 9).

У тих випадках, коли мати відмовилась від дитини і передала її на утримання та виховання повністю за рахунок держави, довідка для виплати допомоги не видається.

2.31. У тих випадках, коли мати, яка не перебуває в шлюбі з батьком дитини, померла або передала дитину на утримання і виховання повністю за рахунок держави, тобто відмовилась узяти дитину з пологового будинку або місце її проживання невідоме, а батьківство не встановлене, то реєстрація народження дитини провадиться за письмовою заявою уповноваженого представника адміністрації лікувального закладу, у якому перебувала мати під час народження дитини, або за письмовою заявою уповноваженого представника адміністрації дитячого закладу чи особи, яка опікується дитиною. Відомості про матір наводяться на підставі медичного свідоцтва про народження форми N 103/о-95, прізвище дитини і прізвище батька - за прізвищем матері, ім'я і по батькові дитини та батька - за вказівкою заявника. При цьому по батькові дитини повинно відповідати імені батька (решта даних про батьків дитини не записується). Про реєстрацію народження такої дитини орган реєстрації актів цивільного стану повинен письмово повідомити орган опіки і піклування.

2.32. На підставі рішення суду про позбавлення батьківських прав у графі "Для відміток" запису акта зазначається: "Батьки (батько, мати) позбавлені батьківських прав на підставі рішення (найменування суду), N справи _____ від _______". Учинений запис засвідчується печаткою і підписом посадової особи відділу реєстрації актів цивільного стану. У таких випадках відомості про батьків з актового запису не виключаються, а тому з батьків, якого позбавлено батьківських прав, повторне свідоцтво про народження дитини не видається.

2.33. При поновленні в батьківських правах на підставі рішення суду, що набрало чинності, у запису акта про народження робиться відмітка: "Батьки (батько, мати) поновлені в батьківських правах на підставі рішення (найменування суду), N справи ________ від "______". Учинений запис засвідчується печаткою і підписом посадової особи.

3. Реєстрація смерті

3.1. Реєстрація смерті провадиться в органах реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання осіб чи за повідомленням адміністрації лікувального закладу, де сталася смерть.

3.2. Реєстрація смерті провадиться за заявою родичів померлого, його сусідів, працівників житлово-експлуатаційних організацій або інших осіб чи за повідомленням адміністрації лікувального закладу, де сталася смерть.

Особа, яка звернулась щодо реєстрації смерті, повинна пред'явити на своє посвідчення паспорт або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в реєстрації смерті, але про це робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток" запису акта про смерть.

3.3. Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть форми N 106/о-95 або фельдшерської довідки про смерть форми N 106-1/о-95 (затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 03.07.95, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 01.08.95 за N 266/802) чи висновку судово-медичної експертизи, прокурора - не пізніше п'яти діб.

3.4. Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а також факту смерті, установленого в судовому порядку, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набрання законної сили рішенням суду, якщо інше не зазначене в рішенні суду. У цих випадках реєстрація смерті проводиться у книгах поновлених записів актів про смерть.

Реєстрація факту смерті особи, який встановлено в судовому порядку, якщо з часу настання смерті не минуло одного року, провадиться у книгах записів актів про смерть як первинна, а якщо минуло більше року, - у книгах поновлених записів актів.

3.5. Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво про смерть (форми N 106/о-95) або фельдшерська довідка про смерть (форми N 106-1/о-95), видані лікувальним закладом, рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть. Ці документи додаються до другого примірника запису акта про смерть.

3.6. Реєстрація смерті військовослужбовців та військових будівельників, які загинули в період проходження військової або альтернативної служби в мирний час, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану із зазначенням в актовому записі та у свідоцтві про смерть про те, що смерть настала в період проходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі "Причина смерті" лікарського свідоцтва про смерть.

3.7. Смерть особи, яка померла в дорозі (у потягу, на судні, у літаку та ін.), може бути зареєстрована в найближчому органі реєстрації актів цивільного стану на підставі документів, зазначених у пункті 3.5 цих Правил.

3.8. Реєстрація смерті осіб, які померли в установах, у яких ці особи перебували під арештом або відбували покарання, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання цих осіб до їх арешту або за місцезнаходженням виправно-трудової установи, про що робиться відмітка в графі "Для відміток". У запису акта й свідоцтві про смерть записується причина смерті, зазначена в лікарському свідоцтві про смерть.

Реєстрація смерті осіб, які були репресовані за рішенням несудових та судових органів, незалежно від часу її настання, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану в книгах поновлених актових записів про смерть за поточний рік на підставі повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України.

В актовому записі графи "Причина смерті" та "Місце смерті" заповнюються відповідно до повідомлення. Якщо причина та місце смерті невідомі, то у відповідних графах записується "Не встановлено".

3.9. При реєстрації смерті невпізнаних осіб до запису акта про смерть уносяться тільки ті відомості, які містяться у лікарському свідоцтві про смерть.

При встановленні надалі відомостей про померлого, яких бракувало, зміни і доповнення до запису акта про смерть уносяться згідно з Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану на підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного стану, за наявності протоколу впізнання трупа.

3.10. Запис у графі "Причина смерті" повинен відповідати підпункту 1-В пункту 11 лікарського свідоцтва про смерть, якщо заповнені всі три підпункти, або підпункту 1-Б, якщо заповнені два підпункти, та підпункту 1-А - якщо заповнений тільки цей пункт.

3.11. Якщо померлий мав паспорт або паспортний документ, а також військово-облікові та пільгові документи, то орган реєстрації актів цивільного стану, який реєструє смерть, вилучає їх і на першій сторінці цих документів проставляє штамп "Власник помер ________ 200_ року. Запис акта про смерть N ____ від ________ 200_ року". 

Паспорти, паспортні документи, а також військово-облікові документи та пільгові посвідчення померлих осіб щомісяця передаються за списком до органів внутрішніх справ та військкоматів за місцем реєстрації смерті (додаток 10).

Нездавання зазначених документів померлих не є перешкодою для реєстрації смерті. Про їх нездачу орган реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний у місячний термін повідомити органи внутрішніх справ та військові комісаріати за місцем реєстрації смерті, про що робиться відмітка в записі акта в графі "Для відміток".

Реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства провадиться на загальних підставах із дотриманням вимог чинного законодавства України. У цих випадках паспорти або паспортні документи померлого надсилаються до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції для подальшого пересилання їх до Міністерства закордонних справ України або повертаються особі, яка супроводжує тіло померлої особи, про що в графі "Для відміток" робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписом цієї особи.

3.12. На підставі запису акта про смерть орган реєстрації актів цивільного стану видає довідку про смерть для одержання допомоги на поховання, про що в графу "Для відміток" запису акта про смерть уноситься відповідна інформація, яка засвідчується підписом заявника (додаток 11).

3.13. Органи реєстрації актів цивільного стану зобов'язані щомісяця надсилати органам внутрішніх справ відомості про дітей, померлих у віці до 16 років (додаток 12).

Інформація про померлих громадян подається також державним податковим інспекціям у встановленому законодавством порядку (додаток 13).

3.14. Якщо при реєстрації смерті стане відомо про неповнолітніх дітей, які залишилися без батьківського піклування, то орган реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний в той самий день письмово повідомити про це орган опіки та піклування за місцем проживання дітей.

3.15. Якщо заява про реєстрацію смерті надійшла після закінчення року з дня настання смерті, то реєстрація провадиться за місцем проживання заявника за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть установленої форми в книзі реєстрації поновлених записів актів про смерть на загальних підставах як первинна, без складання висновку, але після перевірки наявності реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання заявника, за місцем поховання чи виявлення трупа.

4. Реєстрація одруження

4.1. Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану на їхній вибір (додаток 14).

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати новий шлюб тільки при пред'явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним).

Для громадян України, шлюб яких припинено за кордоном, а також іноземців та осіб без громадянства таким документом може бути рішення суду про розірвання шлюбу, якщо за законодавством цієї іноземної держави воно є остаточним, свідоцтво про розірвання шлюбу або смерть другого з подружжя чи інші документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави, видані компетентним органом та відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Якщо до зазначених документів додано їх переклад, засвідчений згідно із законодавством іноземної країни, у якій їх видано, то він також повинен бути легалізований у встановленому порядку.

У заяві про одруження, а також у графі "Для відміток" запису акта зазначається документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

4.2. Особи, які бажають зареєструвати одруження, зобов'язані пред'явити на посвідчення їх особи паспорт або паспортний документ. Якщо обоє з осіб, які бажають одружитися, або один з них не досяг 16 років і відповідно до статті 23 Сімейного кодексу України їм надано право на шлюб, то реєстрація може бути проведена на підставі свідоцтва про народження, у якому робиться запис про проведену реєстрацію.

4.3. Особи, які відправляються в закордонне плавання і мають посвідчення особи моряка, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинні пред'явити до органу реєстрації актів цивільного стану свій паспорт громадянина України з відміткою уповноваженого органу про місце проживання.

4.4. Заяви від громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймаються за паспортом громадянина України для виїзду за кордон, виданим уповноваженим органом.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації одруження в Україні повинні пред'явити національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

Якщо в паспортах або паспортних документах цих осіб відсутні відомості про сімейний стан їх власників, то вони повинні одночасно подати документ про те, що не перебувають у шлюбі, виданий компетентним органом країни свого громадянства або країни постійного проживання та легалізований консульською установою або дипломатичним представництвом України в цій країні. Зазначені документи можуть бути також видані або легалізовані консульською установою або дипломатичним представництвом цієї країни в Україні та легалізовані Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Якщо у паспортах або паспортних документах є відмітка про припинення шлюбу вищезазначених осіб, довідка про сімейний стан повинна бути пред'явлена за період після розірвання шлюбу.

У разі відсутності в країні походження документів консульської установи України документи можуть бути легалізовані в найближчій консульській установі України, повноваження якої офіційно поширюються на територію країни походження документів. Документи, що посвідчують сімейний стан цієї категорії осіб, можуть бути видані або легалізовані консульською установою країни їх громадянства або країни постійного проживання в тій країні, де одночасно присутня консульська установа України, у якій ці документи легалізуються для використання в Україні.

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, для реєстрації шлюбу подають довідку про сімейний стан, видану консульською установою України, у якій вони перебувають на консульському обліку.

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, але не перебувають на консульському обліку в консульській установі України, для реєстрації шлюбу подають довідку про сімейний стан, видану компетентним органом країни проживання.

Якщо документи іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для укладання шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов'язково додається переклад тексту на українську мову, достовірність якого засвідчується консульською установою або дипломатичним представництвом України за кордоном (консульством), посольством держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Переклад паспорта або паспортного документа вищезазначених категорій осіб може бути зроблений також позаштатним перекладачем органів юстиції, у цьому разі його правильність засвідчує керівник відділу реєстрації актів цивільного стану.

Оригінал документа про сімейний стан разом з перекладами всіх вищезазначених документів залишаються у відділі реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву та зареєстрував шлюб.

Зазначений документ про сімейний стан дійсний протягом шести місяців з дня його видачі (якщо в ньому не встановлено інший термін). Про представлений документ робиться відмітка в графі "Для відміток" запису акта про одруження (назва органу, який видав, номер та дата видачі).

Заяви громадян України, які оформили виїзд на постійне місце проживання в інші країни, але ще не виїхали за кордон, приймаються на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон за наявності довідки про сімейний стан заявника, виданої уповноваженим органом, якому було здано паспорт громадянина України.

4.5. Заяви про реєстрацію шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану України громадян України, які тимчасово проживають за кордоном, приймаються при пред'явленні паспорта громадянина України.

4.6. Орган реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію одруження, зобов'язаний ознайомити осіб, які вступають у шлюб, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, переконатися, що ці особи взаємно обізнані зі станом здоров'я і сімейним станом, а також роз'яснити їм права і обов'язки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до вступу в шлюб.

4.7. Шлюб укладається в органах реєстрації актів цивільного стану після спливу одного місяця від дня подання заяви особами, які бажають одружитися.

У виняткових випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви осіб, які бажають укласти шлюб, та документів, які підтверджують наявність поважної причини для його скорочення.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, при наявності документів, що підтверджують викладені факти, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.

При обчисленні місячного строку відповідно до чинного законодавства необхідно керуватися такими правилами: перебіг місячного строку починається наступного дня після подання заяви до органу реєстрації актів цивільного стану і закінчується відповідного числа наступного місяця. Якщо це число припадає на неробочий день відділу реєстрації актів цивільного стану, то днем закінчення строку вважається найближчий за ним робочий день.

4.8. Якщо до органу реєстрації актів цивільного стану надійде письмова інформація про наявність передбачених законодавством перешкод до укладення шлюбу, то реєстрація його відкладається, і в цьому разі заявникові, який про це повідомив, пропонується у термін не більш як три місяці подати відповідні докази. Рішення про таке відкладення реєстрації шлюбу може бути оскаржене в судовому порядку.

Орган реєстрації актів цивільного стану може на прохання зацікавлених осіб або зі своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. За наявності передбачених законодавством перешкод для укладення шлюбу орган реєстрації актів цивільного стану відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, то реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах.

4.9. Реєстрація шлюбу за довіреністю або через представника не дозволяється. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою.

4.10. За погодженням з особами, які бажають одружитися, орган реєстрації актів цивільного стану призначає день і час реєстрації шлюбу з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України.

4.11. Якщо громадяни, які бажають одружитися, не можуть з'явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день, про що робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв.

У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

4.12. Якщо особи, які подали заяву, не з'явилися до органу реєстрації актів цивільного стану протягом тримісячного строку після дня, призначеного для реєстрації одруження, і не повідомили причину неявки, то заява втрачає чинність.

4.13. Реєстрація одруження осіб, яким знижено шлюбний вік, провадиться на загальних підставах. Якщо особи, які бажають зареєструвати шлюб, на день реєстрації шлюбу не досягли шлюбного віку, реєстрація одруження провадиться тільки за наявності рішення суду про надання права на шлюб.

У цих випадках при реєстрації одруження у графі "Для відміток" актового запису про одруження зазначаються найменування суду, яким постановлене дане рішення, його номер та дата.

4.14. Реєстрація шлюбу провадиться у приміщенні органу реєстрації актів цивільного стану в присутності осіб, які укладають шлюб, а також на їх бажання в присутності запрошених.

4.15. За заявою наречених реєстрація шлюбу в урочистій обстановці може бути проведена в іншому місці.

За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

У цих випадках наявність поважної причини повинна бути підтверджена документально.

Про реєстрацію шлюбу в лікарні, удома або в іншому відповідному місці, а також про документ, що підтверджує наявність поважної причини, зазначається в графі "Для відміток" запису акта про шлюб.

4.16. У разі укладення шлюбу на судні, що передбачено статтею 70 Кодексу торговельного мореплавства України, реєстрація одруження проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану за їх спільною заявою встановленої форми у книзі поновлених записів актів про одруження, на підставі акта, складеного капітаном судна, у присутності осіб, які уклали цей шлюб.

У записі акта про шлюб проставляються підписи осіб, що одружилися, а також дані їх паспортів або паспортних документів, а в графі "Для відміток" зазначаються підстави його складання: місце, дата складання акта, а також прізвище посадової особи, яка його склала.

У таких випадках дата виникнення фактичних шлюбних відносин зазначається у графі "Одружилися" запису акта та свідоцтві про одруження відповідно до дати складання акта капітаном судна.

Якщо на день звернення до відділу реєстрації актів цивільного стану одна з осіб, з якою було укладено шлюб шляхом складання вищезазначеного акта капітаном судна, померла, то друга особа має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах.

У цьому разі реєстрація одруження провадиться у відділі реєстрації актів цивільного стану на підставі копії рішення суду про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах.

На підставі складеного поновленого запису акта заявникам видається відповідне свідоцтво про укладення шлюбу із штампом "Поновлено" в день реєстрації.

4.17. Реєстрація одруження із засудженими, які відбувають покарання у виправно-трудових установах, провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи на загальних підставах, передбачених чинним законодавством України.

4.18. Особа, яка бажає зареєструвати одруження із засудженим, заповнює заяву про одруження за встановленою формою (у частині, яка торкається її) і представляє її до відділу реєстрації актів цивільного стану.

4.19. Відділ реєстрації актів цивільного стану звіряє зазначені в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який посвідчує особу заявника, засвідчує його підпис та правильність зазначених у заяві відомостей і повертає її заявнику, який направляє цю заяву адміністрації виправно-трудової установи для передачі її засудженому.

4.20. При надходженні заяви про одруження із засудженим адміністрація виправно-трудової установи передає її засудженому для заповнення тієї частини, яка торкається його. Правильність зазначених у заяві відомостей та підпис засудженого перевіряються та засвідчуються підписом начальника і гербовою печаткою виправно-трудової установи, в якій він відбуває покарання, після чого заява надсилається до органу реєстрації актів цивільного стану, який проводитиме реєстрацію шлюбу.

4.21. Якщо питання про реєстрацію шлюбу ініціює засуджений, то адміністрація виправно-трудової установи забезпечує його бланком заяви про одруження за встановленою формою. Після заповнення засудженим тієї частини заяви, яка торкається його, адміністрація виправно-трудової установи звіряє вказані в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який міститься в особовій справі засудженого, засвідчує його підпис і правильність указаних у заяві відомостей та направляє цю заяву особі, з якою засуджений бажає одружитись. Одночасно цій особі повідомляються найменування та адреса відділу реєстрації актів цивільного стану, у якому може бути проведена реєстрація шлюбу.

4.22. При погодженні на одруження із засудженим особа, яка отримала таку заяву, заповнює її в тій частині, яка торкається її, та передає до відділу реєстрації актів цивільного стану для засвідчення підпису та відомостей, указаних у заяві, після чого направляє заяву до відділу реєстрації актів цивільного стану, який зазначено у повідомленні виправно-трудової установи.

4.23. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який отримав спільну заяву про одруження, призначає дату та час реєстрації шлюбу, про що заздалегідь повідомляє осіб, які бажають одружитися, а також адміністрацію виправно-трудової установи, у якій утримується засуджена особа, яка бажає одружитися.

4.24. Реєстрація шлюбу із засудженим провадиться у присутності осіб, які одружуються, у приміщенні, визначеному адміністрацією виправно-трудової установи.

4.25. У паспорті або паспортному документі засудженого відділом реєстрації актів цивільного стану проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та року народження другого з подружжя, найменування відділу реєстрації актів цивільного стану та дати реєстрації шлюбу. Штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням цих самих відомостей проставляється також у паспорті або паспортному документі другого з подружжя.

Якщо засуджений при реєстрації шлюбу змінив прізвище або приєднав до свого прізвища прізвище другого з подружжя, то на першій сторінці його паспорта або паспортного документа проставляється штамп або відмітка про те, що у зв'язку зі зміною прізвища при укладенні шлюбу паспорт або паспортний документ підлягає обміну (тільки після звільнення з виправно-трудової установи).

Реєстрація шлюбу з особами, щодо яких до суду як запобіжний захід обрано тримання під вартою, здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану в слідчих ізоляторах (тюрмах) тільки з письмового дозволу органу, у провадженні якого перебуває справа, у тому самому порядку і за тими самими правилами, які встановлені для виправно-трудових установ.

4.26. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої.

Якщо обоє з подружжя бажають мати подвійне прізвище, то за їх спільною заявою визначається, з якого прізвища буде починатися обране ними прізвище, про що робиться відповідна відмітка у графі "Для відміток".

Складання більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона (він) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого, про що вказується у відповідній заяві про реєстрацію шлюбу та проставляється відповідна відмітка у графі "Для відміток".

4.27. У паспортах або паспортних документах осіб, які одружилися, на відповідній сторінці проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя, місця і часу реєстрації шлюбу.

Якщо особа під час реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта або паспортного документа проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при вступі в шлюб. У паспорти або паспортні документи іноземців та осіб без громадянства зазначений штамп проставляється в графі "Примітки".

Якщо іноземний громадянин або особа без громадянства отримали дозвіл на постійне проживання в Україні, що підтверджується посвідкою, виданою уповноваженим органом, то штамп про реєстрацію одруження проставляється в обидва документи.

4.28. Орган реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища у зв'язку із реєстрацією одруження (додаток 15).

5. Розірвання шлюбу

5.1. Реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них.

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду провадиться за письмовою заявою подружжя або одного з них за пред'явлення копії витягу з рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало чинності, а також паспорта або паспортного документа, квитанції про сплату встановленої судом суми державного мита (додаток 16).

Якщо один з подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати державного мита, то реєстрація розірвання шлюбу і видача йому свідоцтва провадиться незалежно від сплати державного мита другим з подружжя.

5.2. Шлюб уважається припиненим у день винесення відділом реєстрації актів цивільного стану відповідної постанови про розірвання шлюбу, а у разі розірвання шлюбу судом - у день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу (додаток 17).

5.3. Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу, яке набрало чинності, або винесення постанови про розірвання шлюбу.

5.4. Реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена як за місцем проживання того з подружжя, що звернувся, так і за місцем проживання другого з подружжя, що підтверджується відповідним документом.

Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації розірвання шлюбу, якщо один з подружжя звернувся із заявою про реєстрацію розірвання шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя. У цьому випадку місце проживання другого з подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданою компетентними органами, про що робиться відмітка в записі акта в графі "Для відміток".

5.5. При одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу та після реєстрації її в спеціальному журналі відділ реєстрації актів цивільного стану одночасно з'ясовує, чи не було зареєстровано розлучення у відділі реєстрації актів цивільного стану України за заявою другого з подружжя. Тому з подружжя, хто подав заяву, роз'яснюється, що розірвання шлюбу буде зареєстровано після одержання відповіді з відділу реєстрації актів цивільного стану України за місцем зберігання запису акта про шлюб.

5.6. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав такий запит, повинен не пізніше тижневого строку повідомити, коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано розірвання шлюбу другим з подружжя або про відсутність відмітки про розірвання шлюбу в запису акта про одруження.

5.7. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав повідомлення про відсутність відмітки про розлучення, у десятиденний термін запрошує заявника для реєстрації розірвання шлюбу і в його присутності реєструє розлучення.

5.8. Якщо відділу реєстрації актів цивільного стану відомо, що другий з подружжя вже зареєстрував розірвання шлюбу, то заяву, що надійшла, разом з копією рішення суду і квитанцією про сплату державного мита вказаний відділ, на письмове прохання заявника, надсилає до відділу реєстрації актів цивільного стану України за місцезнаходженням актового запису про розірвання шлюбу для доповнення його відсутніми відомостями.

Якщо один з подружжя згідно з рішенням суду зареєстрував розірвання шлюбу, а другий з поважних причин не може особисто з'явитись до відділу реєстрації актів цивільного стану для його реєстрації, то доповнення запису акта може бути проведено за нотаріально засвідченим дорученням на загальних підставах.

5.9. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав такі матеріали, зобов'язаний у десятиденний строк доповнити актовий запис про розлучення і надіслати до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника для вручення йому свідоцтва про розірвання шлюбу, зазначивши в ньому ту саму дату реєстрації розірвання шлюбу, що й першому з подружжя.

5.10. Після доповнення актового запису відділ реєстрації актів цивільного стану повинен у тижневий термін надіслати повідомлення про це відділу за місцезнаходженням другого примірника актового запису про розірвання шлюбу (додаток 18).

5.11. Той з подружжя, який бажає, щоб йому було присвоєне дошлюбне прізвище, повинен заявити про це письмово відділу реєстрації актів цивільного стану при поданні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу. Про присвоєння одному з подружжя дошлюбного прізвища відділи реєстрації актів цивільного стану проводять відповідний запис у паспорті або паспортному документі заявника.

5.12. Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя у випадку, передбаченому статтею 106 Сімейного кодексу України, провадиться на підставі їх письмової заяви, у якій повинно бути зазначено про відсутність у подружжя спільних дітей (додаток 19).

У цих випадках оформлення розлучення і видача подружжю свідоцтва про розірвання шлюбу провадиться на підставі постанови про розірвання шлюбу, що виноситься відділом реєстрації актів цивільного стану після закінчення одного місяця з дня подання подружжям заяви про розлучення, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

При обчисленні строку відповідно до чинного законодавства необхідно керуватися такими правилами: перебіг місячного строку починається наступного дня після подання до відділу реєстрації актів цивільного стану заяви і закінчується відповідного числа наступного місяця. Якщо це число припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

5.13. Якщо один з подружжя через поважну причину не має можливості з'явитися для подання заяви про розірвання шлюбу (у зв'язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості), то той з подружжя, що з'явився, повинен подати від імені подружжя спільну заяву.

Підпис на заяві відсутнього з подружжя повинен бути належним чином засвідчений у нотаріальному порядку, про що робиться відмітка в записі акта та журналі обліку заяв.

5.14. Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя передбачає особисту присутність кожного з них або ж письмове підтвердження того з подружжя, що відсутній, про реєстрацію розірвання шлюбу.

Перед прийняттям заяви про розірвання шлюбу проводиться бесіда з особами, які подають заяву про розірвання шлюбу, щодо порядку та умов реєстрації розірвання шлюбу.

5.15. До заяви про розірвання шлюбу має бути додане свідоцтво про одруження. Якщо в подружжя такого свідоцтва немає, а запис акта про одруження в органі реєстрації актів цивільного стану не зберігся, то за наявності в паспортах або паспортних документах заявника відмітки (штампа) про одруження вимагати поновлення запису акта не потрібно. Про відсутність свідоцтва робиться відмітка на заяві про реєстрацію розірвання шлюбу. За наявності свідоцтва про одруження після складання запису акта про розірвання шлюбу воно повертається заявникам з відміткою про розлучення. Якщо запис про одруження був складений в органах реєстрації актів цивільного стану України, але не зберігся, і в подружжя немає свідоцтва про одруження, а також відсутні штампи (відмітки) про одруження в паспортах, паспортних документах, то реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена тільки після поновлення запису акта про шлюб у встановленому законодавством порядку.

5.16. Якщо один з подружжя з поважних причин не може з'явитися на реєстрацію розірвання шлюбу, то при поданні заяви або впродовж місяця письмово він може повідомити відділ реєстрації актів цивільного стану про свою згоду на реєстрацію розірвання шлюбу за його відсутності, а також указати місцезнаходження органу реєстрації актів цивільного стану, до якого слід направити свідоцтво про розірвання шлюбу після реєстрації розірвання шлюбу. У такому разі підпис відсутнього з подружжя повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку, про що робиться відмітка в графі "Для відміток" запису акта.

5.17. Якщо той з подружжя, який буде відсутній при реєстрації розірвання шлюбу, бажає після розлучення повернути своє дошлюбне прізвище, то він повинен зазначити про це в заяві про розлучення. Аналогічний запис провадиться і в постанові відділу реєстрації актів цивільного стану про розірвання шлюбу.

5.18. Якщо розірвання шлюбу на підставі рішення суду про розірвання шлюбу реєструється одним з подружжя, то при складанні актового запису в нього вносяться всі необхідні відомості щодо цієї особи. Щодо другого з подружжя зазначаються лише прізвище до розірвання шлюбу, ім'я, по батькові і сума державного мита, яку він має сплатити відповідно до рішення суду.

У цьому разі в свідоцтві про розірвання шлюбу зазначається прізвище, присвоєне після розірвання шлюбу лише тому з подружжя, який зареєстрував розлучення.

5.19. Якщо один з подружжя визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім, недієздатним унаслідок душевної хвороби чи недоумства, засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років, то реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання другого з подружжя на підставі постанови відділу реєстрації актів цивільного стану.

5.20. До заяви про розірвання шлюбу додаються копія або виписка з рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним унаслідок душевної хвороби чи недоумства, або копія чи виписка з вироку суду про засудження його до позбавлення волі на строк не менше трьох років (додаток 20), яка надається ініціатором розірвання шлюбу. На підставі пред'явлених документів відділом реєстрації актів цивільного стану складається відповідна постанова про розірвання шлюбу (додаток 21).

5.21. При складанні актового запису про розірвання шлюбу відомості щодо відсутнього з подружжя зазначаються лише до розірвання шлюбу у графах "Прізвище", "Ім'я" та "По батькові".

Відсутні відомості надалі можуть бути доповнені за заявою особи після її звільнення з виправно-трудової установи на підставі паспорта або паспортного документа відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому було зареєстровано розірвання шлюбу.

Про проведену реєстрацію розірвання шлюбу в десятиденний термін повідомляється засуджений або опікун недієздатного (додаток 22).

5.22. У паспортах або паспортних документах, що посвідчують осіб розлученого подружжя, проставляється штамп про реєстрацію розірвання шлюбу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, місце і час цієї реєстрації.

Якщо особа, у паспорті або паспортному документі якої робиться відмітка про розірвання шлюбу, змінила прізвище на дошлюбне, то одночасно вказується, що у зв'язку зі зміною прізвища паспорт або паспортний документ підлягає обміну в місячний строк.

Якщо реєстрація розірвання шлюбу була проведена за відсутності одного з подружжя, то відмітка про розлучення в його паспорті або паспортних документах робиться при врученні йому свідоцтва про розірвання шлюбу тим відділом реєстрації актів цивільного стану, який видає свідоцтво, із зазначенням фактичного місця та дати реєстрації розірвання шлюбу.

5.23. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який склав постанову та на її підставі зареєстрував розірвання шлюбу, повинен у десятиденний термін надіслати повідомлення про припинення шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням запису акта про одруження (додаток 23).

Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав таке повідомлення, повинен у десятиденний термін зробити на лицьовому боці запису акта про одруження відмітку про розірвання шлюбу, зазначивши, коли і яким відділом реєстрації актів цивільного стану було винесено постанову та зареєстровано розірвання шлюбу, а також номер запису акта. Після цього відділ реєстрації актів цивільного стану надсилає повідомлення про проведену реєстрацію розірвання шлюбу до архіву органу реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається другий примірник запису акта про одруження, який здійснює у ньому відповідну відмітку.

5.24. У разі з'явлення того з подружжя, який у судовому порядку був оголошений померлим, або виявлення місця його перебування відповідне рішення скасовується судом. Якщо смерть особи, оголошеної судом померлою, була зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, а другий з подружжя не уклав новий шлюб, то шлюб вважатиметься поновленим тільки після анулювання запису акта про смерть на підставі рішення суду.

Про анулювання запису акта про смерть надсилаються повідомлення до відділів реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого та другого примірників цього запису акта. Якщо смерть особи, оголошеної судом померлою, не була зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, то шлюб не вважається припиненим. Якщо ж другий з подружжя уклав повторний шлюб, той з подружжя, щодо якого було скасовано рішення суду про оголошення його померлим та анульовано запис акта про смерть, може оформити розірвання шлюбу на загальних підставах.

5.25. Якщо один з подружжя був визнаний у судовому порядку безвісно відсутнім і за цієї підстави шлюб з ним було розірвано, то в разі його з'явлення і скасування рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою шлюб може бути поновлений відділом реєстрації актів цивільного стану тільки за спільною заявою подружжя. Анулювання запису акта про розірвання шлюбу провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається запис акта, тільки за наявності рішення суду про скасування попереднього рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою.

Шлюб не може бути поновлений, якщо другий з подружжя особи, визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб. У цьому разі той з подружжя, який з'явився, вправі одержати або витребувати свідоцтво про розірвання шлюбу з відділу реєстрації актів цивільного стану, у якому було зареєстровано розірвання шлюбу. При цьому запис акта про розірвання шлюбу доповнюється тими відомостями, яких бракує.

5.26. Відділи реєстрації актів цивільного стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища у зв'язку з реєстрацією розірвання шлюбу (додаток 15).

6. Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові

6.1. Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадян України провадиться за їх заявою відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем їх постійного проживання (додаток 24).

Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові надсилається повідомлення до відділів реєстрації актів цивільного стану України, у яких зберігаються записи актів, що потребують унесення змін у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові (додаток 25).

До компетентних органів іноземних держав надсилаються повідомлення про внесення змін до записів актів цивільного стану у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові тільки в тих випадках, коли це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Про це робиться відповідна відмітка у графі "Для відміток" запису акта про переміну прізвища, імені, по батькові.

6.2. Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові за дорученням або через представника не дозволяється.

6.3. Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадян України провадиться в порядку, передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові.

6.4. При задоволенні клопотання заявникові письмово повідомляється, що переміна прізвища, імені, по батькові повинна бути ним зареєстрована в тримісячний термін. У разі порушення цього терміну без поважних причин дозвіл на переміну прізвища, імені, по батькові втрачає силу, про що робиться відмітка на його заяві, а також у журналі обліку заяв (додаток 26).

Повторне клопотання про переміну може бути розглянуте лише через рік.

У разі порушення тримісячного терміну реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові з поважних причин (хвороба, відрядження, перебування за межами України), підтверджених документально, термін реєстрації може бути продовжений керівником відділу реєстрації актів цивільного стану до кінця поточного року.

6.5. Після реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові відділ реєстрації актів цивільного стану на першій сторінці паспорта або паспортного документа заявника проставляє штамп з відміткою про те, що він підлягає обміну впродовж місячного строку.

6.6. На підставі складеного запису акта про переміну прізвища, імені, по батькові відділ реєстрації актів цивільного стану вносить необхідні зміни до записів актів цивільного стану заявника і його неповнолітніх дітей, які зберігаються в органах реєстрації актів цивільного стану України. Запис акта про переміну є підставою для видачі повторних свідоцтв.

Зміни щодо даних про батьків у записах акта про народження повнолітніх дітей заявника вносяться в разі їх письмового клопотання про це.

Після цього надсилаються відповідні повідомлення до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних управлінь юстиції для внесення аналогічних змін до других примірників записів актів цивільного стану.

Раніше видані свідоцтва вилучаються і знищуються в порядку, передбаченому Інструкцією з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану в Україні.

6.7. Якщо записи актів цивільного стану, у які необхідно внести дані, пов'язані з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові, містяться в інших органах реєстрації актів цивільного стану України, то за їхнім місцезнаходженням протягом 10 днів надсилаються повідомлення про внесення відповідних змін. На підставі цього повідомлення відділ реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням відповідного запису акта вносить до першого примірника необхідні зміни, надсилає нове свідоцтво до відділу реєстрації актів цивільного стану для вручення заявнику за місцем його проживання, після чого надсилає повідомлення до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для внесення аналогічних змін до другого примірника цього запису акта.

6.8. Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові призовника і військовозобов'язаного відділ реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк надсилає повідомлення до районного (міського) військового комісаріату, у якому він перебуває на обліку, а також до відділу внутрішніх справ за місцем проживання заявника (додатки 27, 28).

6.9. У разі відмови в переміні прізвища, імені, по батькові відділ реєстрації актів цивільного стану складає висновок, копію якого вручає заявнику (додаток 29).

7. Видача документів про реєстрацію актів цивільного стану

7.1. Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються відділами реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі запису акта цивільного стану за заявами громадян, щодо яких складено запис (додатки 30 - 35).

Повторне свідоцтво про усиновлення видається на підставі актового запису про народження з урахуванням унесених змін згідно з рішенням суду про усиновлення.

На свідоцтвах, що видаються повторно, а також на тих, які видаються після внесення до записів актів змін, доповнень та виправлень, проставляється штамп "Повторне", якщо раніше первинне свідоцтво видавалося.

7.2. У заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану складено запис акта цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.

Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються в разі втрати або пошкодження виданих раніше.

Якщо витребується свідоцтво про народження, то додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків.

При витребуванні свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, імена, по батькові обох з подружжя.

7.3. Якщо в заяві не зазначено або неточно зазначено час реєстрації, то перевірка за книгами реєстрації актів цивільного стану і метричними книгами провадиться за сім років - за рік, указаний у заяві, а також за три попередні і три наступні роки.

7.4. Повторні свідоцтва видаються особам, на яких складено запис акта цивільного стану, повторні свідоцтва про народження дітей, незалежно від їх віку, можуть видаватись їх батькам і усиновителям, повторні свідоцтва про усиновлення - усиновителям та усиновленим, які досягли 16-ти років. Повторні свідоцтва про народження дітей, які не досягли 18 років, можуть також видаватись опікунам, піклувальникам і адміністрації дитячих закладів, у яких перебувають діти, а також органам опіки і піклування. У цих випадках свідоцтва представникам зазначених установ видаються за належно оформленим дорученням та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу. Особам, яким виповнилося 16 років, повторні свідоцтва можуть видаватися за наявності паспорта або паспортного документа.

Особі, позбавленій батьківських прав, повторні свідоцтва про народження дітей не видаються.

Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, витребують документи на підтвердження фактів реєстрації актів цивільного стану, здійснених компетентними органами іноземної держави, через Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, якщо інший порядок не встановлено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

7.5. Повторні свідоцтва про смерть видаються родичам померлої особи (його дітям, у тому числі й усиновленим, другому з подружжя, братам і сестрам померлого, онукам, діду і бабі померлого як з боку батька, так і з боку матері) або особі, яка є спадкоємцем, якщо родинні стосунки або право на спадок підтверджуються документально, про що зазначається в заяві про видачу зазначеного свідоцтва.

7.6. Якщо на ім'я особи, яка не є родичем померлого, зроблено заповіт в установі банку, то відділи реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання запису акта про смерть повинні видати пред'явнику відповідного документа довідку із зазначенням дати смерті вкладника, а також місця і дати реєстрації його смерті. Довідка підписується керівником відділу реєстрації актів цивільного стану і скріплюється печаткою.

Якщо відносно особи, яка не є родичем померлого, але яка згідно з договором особистого страхування життя, укладеного у фінансових установах, створених у відповідності до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, то відділи реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання запису акта про смерть повинні видати пред'явнику зазначеного договору довідку про смерть, передбачену абзацом першим цього пункту.

На прохання громадян, щодо яких відділом реєстрації актів цивільного стану складено постанову про розірвання шлюбу, може бути видана копія відповідної постанови.

7.7. Після припинення шлюбу шляхом розлучення повторні свідоцтва про одруження не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ реєстрації актів цивільного стану видає довідку із зазначенням прізвища, імені, по батькові осіб, які зареєстрували укладення шлюбу, їх прізвища після реєстрації одруження і дати реєстрації укладення і розірвання шлюбу. Довідка підписується керівником відділу реєстрації актів цивільного стану і скріплюється печаткою (додатки 36, 37).

7.8. Громадянам, які звернулися до відділу реєстрації актів цивільного стану особисто, повторні свідоцтва повинні видаватися того самого дня по пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.

На письмові запити громадян про видачу повторних свідоцтв відповідь повинна надсилатись протягом 15 днів. На іногородні запити повторні свідоцтва надсилаються до відділу реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома. На заявах громадян зазначаються найменування відділу реєстрації актів цивільного стану, куди вислано свідоцтво, дата надіслання, а також номер і серія свідоцтва.

Свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану пересилаються тільки рекомендованими листами.

Якщо законодавством не передбачено видачу повторних свідоцтв, то за заявами громадян їм може бути видана довідка про проведену реєстрацію за формою та в порядку, установленими Міністерством юстиції України (додатки 38 - 50).

Громадянам України й особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, на їх прохання може бути видана довідка про сімейний стан за встановленим зразком. Зазначені довідки видаються особисто заявнику районним, районним у містах (міст обласного значення), міським відділом реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання заявника, яке підтверджується його паспортом або паспортним документом. У зазначеній довідці проставляється власноручний підпис особи, на яку вона складена, і після цього довідка підписується керівником відділу реєстрації актів цивільного стану та скріплюється печаткою. У кожному відділі ведуться журнал обліку та алфавітні книги виданих довідок (додатки 51 - 52). У разі звернення громадян, які після отримання довідки про сімейний стан перебували за межами України, видача повторної довідки про сімейний стан може бути проведена тільки у разі повернення попередньої або пред'явлення відповідного документа, виданого компетентним органом країни перебування, про наявність відомостей щодо реєстрації шлюбу цієї особи.

7.9. При видачі повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану на підставі метричних книг дата повинна зазначатися за новим стилем (до числа, указаного в метричній книзі щодо події, яка відбулася у XIX столітті до 1 січня 1901 року, слід додати 12 днів, а до числа, зазначеного в метричній книзі щодо події, яка відбулася після 1 січня 1901 року, - 13).

Найменування місцевості в повторних свідоцтвах зазначається відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою на день видачі свідоцтва, а у виняткових випадках, якщо це не є можливим, - за старим адміністративно-територіальним устроєм згідно з даними актового запису, на підставі якого оформляється документ.

7.10. Якщо окремі графи в записах актів цивільного стану не заповнені або відсутні, то вони в повторних свідоцтвах прокреслюються.

7.11. У разі відсутності запису акта у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного підпорядкування) управлінь юстиції заява про видачу повторного свідоцтва пересилається для подальшого виконання відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

Якщо запис акта також відсутній у відділі реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, то заявникові видається або надсилається повідомлення про відсутність запису акта цивільного стану за встановленою формою (додаток 53).

7.12. Для оформлення пенсії дітям (батькам), батьки (діти) яких загинули на фронті, а також особам, що перебували на утриманні військовослужбовців, які загинули при виконанні інших обов'язків військової служби, відділ реєстрації актів цивільного стану на запити органів соціального захисту населення, військових комісаріатів, органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, органів та установ кримінально-виконавчої системи надсилає витяги із запису акта про народження загиблих. У витягу зазначаються лише ті відомості, які містяться у свідоцтві про народження. За відсутності запису акта про народження надсилається повідомлення про відсутність за встановленою формою.

7.13. Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану іноземців, осіб без громадянства та громадян України, які проживають за кордоном, витребуються через дипломатичні та консульські установи України за кордоном, а також Консульське управління Міністерства закордонних справ України за заявою або анкетою (установленого зразка), підписаною особою, яка витребує свідоцтво. 

Якщо договором про надання правової допомоги в цивільних, сімейних та кримінальних справах, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлений інший порядок витребування цих документів із-за кордону, то діють правила, передбачені відповідним договором.

7.14. Повторні свідоцтва громадянам, щодо яких реєстрація актів цивільного стану провадилась у консульських установах або дипломатичних представництвах України, видаються відділом реєстрації актів громадянського стану Київського міського та Київського обласного управлінь юстиції, якщо такі записи передано їм на зберігання.

7.15. Запити Міністерства закордонних справ України, пов'язані з діяльністю органів реєстрації актів цивільного стану, надсилаються Міністерству юстиції України і пересилаються для виконання Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.

7.16. Запити іноземних установ юстиції щодо надіслання документів, пов'язаних з реєстрацією актів цивільного стану, виконуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

7.17. Запити, які надходять від адвокатів або адвокатських об'єднань, виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства в порядку, установленому Міністерством юстиції України.

7.18. Копії записів актів цивільного стану видаються тільки на запити Міністерства юстиції України, відділів реєстрації актів цивільного стану України, суду, державного нотаріуса, а також слідчих органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України та консульських установ України із зазначенням мети їх витребування, у межах їх компетенції.

Видача громадянам копій записів актів цивільного стану забороняється.

7.19. Повторні свідоцтва видаються громадянам на підставі нотаріально посвідченого доручення.

7.20. У запису акта про реєстрацію акта цивільного стану, на підставі якого видано повторне свідоцтво, проставляються серія, номер та дата видачі цього свідоцтва.

 

Директор Департаменту
у справах цивільного стану громадян  

 
В. Кунда
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Державний секретар
Міністерства охорони здоров'я України
 

 
Ю. В. Поляченко
 

Голова Державного
департаменту України з питань виконання покарань 

 
 
В. А. Льовочкін
 

Перший заступник
Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України 

 
 
В. Зубчук
 

Заступник Державного
секретаря Міністерства закордонних справ України 

 
 
О. Ф. Моцик
 

 

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати народження з пропуском строку та видати свідоцтво про народження моєї дитини:

Повідомляю про неї:

1. Прізвище _______________________ 2. Ім'я __________________________

3. По батькові ______________________________________________________

4. Дата народження _________________________________________________

5. Місце народження ________________________________________________

6. Прізвища, імена, по батькові батьків, їх дата народження, громадянство та національність, якщо вона зазначена в паспорті або паспортному документі:

Батько ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Мати _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Назва документів, їх серії, номери, яким органом та коли видані:

Батька ____________________________________________________________

Матері ____________________________________________________________

8. Якими документами підтверджується факт народження дитини: _________
__________________________________________________________________
                                           (назва документа, яким органом та коли виданий)
__________________________________________________________________

9. Причина несвоєчасної реєстрації народження _________________________

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджений(на).

"___" ____________ 20__ р.
 __________________________________________________________________

Підпис _______________________

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

 

ЗАЯВА
про визнання батьківства

Я, ________________________________________________________, визнаю
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

себе батьком ______________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові дитини) 

який(а) народився(лась) "___" ____________ 20__ р. у громадянки _________
 _________________________________________________________________.
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

Я, ________________________, _________________________________, мати
              (прізвище, ім'я, по батькові)          (прізвище при реєстрації народження дитини)
__________________________________________________ підтверджую, що
                                       (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
громадянин _______________________________________ є його (її) батьком.
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України просимо внести відомості про батька до запису акта про народження нашої дитини, по батькові дитини просимо вказати за іменем батька __________________________________________________, присвоїти їй прізвище батька ________________________________________________, виправити дошлюбне прізвище матері з ______________________________________________ на шлюбне прізвище ______________________________________________, яке взяте при укладенні шлюбу з батьком дитини, та видати свідоцтво про народження дитини.

Про себе повідомляємо:

  

БАТЬКО 

МАТИ 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

6. Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі) 

  

  

7. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

  

8. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

9. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

  

10. Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі, то вказати місце реєстрації шлюбу, номер та дату складання запису акта про укладення шлюбу 

  

  

До заяви додаємо: 

_____________________________________________________
(перелік документів)
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Підписи батьків:

Батько ___________________ 

Мати ___________________ 

"___" ____________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про визнання батьківства

Я, _____________________________________________, визнаю себе батьком
                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 

дитини, яка буде народжена в громадянки _____________________________.
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

Я, _____________________________________, підтверджую, що батьком моєї
            (прізвище, ім'я, по батькові майбутньої матері) 

майбутньої дитини є громадянин _____________________________________.
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 

Надалі при реєстрації народження, відповідно до ст. 126 Сімейного кодексу України, просимо внести відомості про батька до запису акта про народження нашої дитини, по батькові дитини просимо вказати за іменем батька _____________________, присвоїти їй прізвище батька _____________________.

Про себе повідомляємо:

  

БАТЬКО 

МАТИ 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

6. Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі) 

  

  

7. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

 

 

8. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

9. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

  

До заяви додаємо:

_____________________________________________________
(перелік документів)
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Підписи батьків:

Батько ___________________ 

Мати ___________________ 

"___" ____________ 20__ р.

 

ЗАЯВА БАТЬКА ДИТИНИ
ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА

Я, _______________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові батька) 

визнаю себе батьком дитини ________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
__________________________________________________________________

яка народилась "___" ____________ ____ р. у громадянки _________________
__________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові матері) 

яка померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав або не проживає з дитиною більше 6-ти місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, місце проживання якої невідоме (потрібне підкреслити), що підтверджується документами __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Прошу записати мене батьком дитини в запису акта про її народження, указавши по батькові дитини за моїм іменем ________________________________,
прізвище дитині присвоїти __________________________________________
та видати свідоцтво про її народження.

Про себе повідомляю:

N
з/п 

Питання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Число, місяць, рік народження 

  

Громадянство 

  

Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі)  

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

Місце постійного проживання  

  

  

місто (село) 

  

  

район 

  

  

область, держава 

  

  

вулиця 

  

  

будинок N         квартира N  

  

Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ 

  

  

серія                   N  

  

  

орган, яким виданий 

  

  

дата видачі 

  

До заяви додаю:

Документи, що підтверджують відомості про матір, яка померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, не проживає з дитиною більше 6-ти місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, місце проживання якої невідоме (потрібне підкреслити), на _______________ аркушах.
(кількість)

"___" ____________ 20__ р. 

_____________________
(підпис батька) 

 

ЗАЯВА

Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України прошу внести відомості про батька до запису акта про народження сина (дочки) (потрібне підкреслити) ___________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

У графі "Відомості про батька" прошу записати прізвище батька за моїм прізвищем і вказати таке його ім'я та по батькові: _____________________________

Запис про громадянство та національність батька прошу записати за моїм громадянством та національністю (якщо ці відомості є у паспорті або в паспортному документі).

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис _________________ 

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

 

СПІЛЬНА ЗАЯВА
чоловіка та дружини про невизнання чоловіка батьком дитини

Я, ___________________________________, не визнаю себе батьком дитини,
                  (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка) 

народженої ___________________ моєю дружиною ______________________
                    (число, місяць та рік народження)
__________________________________________________________________.
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові дружини) 

Я, ______________________________________, підтверджую, що мій чоловік
                      (прізвище, ім'я, по батькові матері)
__________________________ не є батьком народженої __________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                 (число, місяць та рік народження)

мною дитини.

Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України прошу внести відомості про батька до запису акта про народження сина (дочки) (потрібне підкреслити) ____________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

У графі "Відомості про батька" прошу записати прізвище батька за моїм прізвищем і вказати таке його ім'я та по батькові:
__________________________________________________________________

Запис про громадянство та національність батька прошу записати за моїм громадянством та національністю (якщо ці відомості є у паспорті або в паспортному документі).

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис _________________ 

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

 

СПІЛЬНА ЗАЯВА
попереднього чоловіка матері та чоловіка у повторному шлюбі щодо визнання батьківства

Я, _____________________________________, визнаю себе батьком дитини,
                    (прізвище, ім'я, по батькові батька)

народженої ___________________________ ____________________________,
                           (число, місяць, рік народження дитини)      (прізвище, ім'я, по батькові матері) 

яка перебуває у шлюбі з _____________________________________________.
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка) 

Я, _______________________________________, не заперечую проти запису
                           (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка) 

батьком ___________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові батька дитини) 

дитини, народженої _________________________ моєю дружиною ________
                                           (число, місяць, рік народження дитини)
__________________________________________________________________.
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

Я, _____________________________________, даю згоду на визнання і запис
                          (прізвище, ім'я, по батькові матері) 

батьком ___________________________________________________ дитини,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

народженої мною _____________________________.
                                           (число, місяць, дата народження дитини) 

Про себе повідомляю (заповнюється батьком дитини):

N з/п 

Питання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Число, місяць, рік народження 

  

Громадянство 

  

Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі)  

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

Місце постійного проживання  

  

  

місто (село) 

  

  

район 

  

  

область, держава 

  

  

вулиця 

  

  

будинок N              квартира N  

  

Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ 

  

  

серія          N  

  

  

орган, яким виданий 

  

  

дата видачі 

  

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ______________________
                                (батька дитини)

  

Підпис ______________________
                               (матері дитини) 

  

Підпис ______________________
               (чоловіка у повторному шлюбі)

 

Штамп органу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ДОВІДКА

У книзі реєстрації актів про народження ________________________________
                                                                                       (назва органу реєстрації актів цивільного стану)
__________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. зроблено запис за N __________ про народження

дитини ___________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження "___" ____________ 20__ р.

Батьки:

мати _____________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

батько ____________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

Відомості про батька записані за заявою матері згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України.

 

Начальник органу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

М. П.

------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відрізу)

Довідка про народження видана згідно із записом акта про народження N _____ за 20__ р.

для пред'явлення до ______________________________
                                                           (назва компетентного органу) 

Одержав _____________________.
                               (підпис заявника) 

Видав _________________ "___" ____________ 20__ р.
              (підпис посадової особи) 

 

Штамп органу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ДОВІДКА

Гр. _______________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові дитини і яка за рахунком дитина) 

народився(лась) "___" ____________ 20__ р., про що в книзі реєстрації актів про народження в _____________________ проведено відповідний запис за N ____
               (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

від "___" ____________ 20__ р.

Батьки:

батько ____________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

мати _____________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Начальник органу реєстрації
актів цивільного стану  

Підпис 

М. П.

------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відрізу)

Довідка про народження видана згідно із записом акта про народження N ___________ за 20__ р. для пред'явлення до _________________________________________________.
(назва відповідного органу, установи, підприємства)

Одержав ______________.
                        (підпис заявника) 

Видав _________________ "___" ____________ 20__ р.
              (підпис посадової особи) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

СПИСОК
паспортів, паспортних документів, пільгових посвідчень, військово-облікових документів, зданих у зв'язку з реєстрацією смерті померлих громадян

за ______________________ 20__ р.
(місяць)

N
з/п

Назва документа

Серія

Номер

Яким органом та коли виданий

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження померлого 

Останнє місце проживання 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надсилається відповідно до пункту 21 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 р. N 3423-XII, та згідно зі статтею 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану  

Підпис 

М. П.

 

Штамп органу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ДОВІДКА ПРО СМЕРТЬ

Гр. _______________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________ помер ______________ числа
______________ місяця 20__ р., про що в книзі реєстрації актів про смерть за 20__ рік зроблений відповідний запис "___" ____________ місяця за N _____.

Місце смерті _______________________________________________________

 

Начальник органу реєстрації
актів цивільного стану  

 
Підпис 

М. П.

------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відрізу)

Довідку про смерть N __________ для отримання допомоги
одержав ___________________ "___" ____________ 20__ р.
                               (підпис заявника) 

Прізвище заявника __________________________________

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про померлих дітей у віці до 16 років

за ________________________ 20__ р.
(місяць)

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата народження 

Місце постійного проживання (адреса повна) 

Дата смерті 

Дата реєстрації смерті та номер запису акта 

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану  

 
Підпис 

М. П.

 

вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про громадян, які померли за ____________ 20__ р.,
                                                                            (місяць)
для зняття з обліку в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

  

  

  

  

  

  

  

  

(код ЄДРПОУ)

____________________________
(назва відділу реєстрації
актів цивільного стану) 

____________________________
(Автономна Республіка Крим (область),
місто, район або район у місті)
 

Аркуш

N
з/п 

Стать
 ч/ж 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ідентифікаційний номер (якщо він є у паспорті або паспортному документі) 

Дата народження (число, місяць, рік) 

Дата смерті (число, місяць, рік) 

Аркуш

Усього громадян

_______________ 

Усього аркушів

_______________ 

  

_______________
(дата) 

/____________________/
(підпис відповідальної особи) 

_______________
(прізвище)

  

_______________
(дата) 

/____________________/
(підпис керівника)

_______________
(прізвище)

М. П.

Надсилається відповідно до Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 22 грудня 1997 року за N 462/83/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1997 року за N 617/2421.

 

Реєстрацію шлюбу призначено
на "___" ____________ 20__ р. о __ годині __ хвилин
______________________________________________
                     (підпис посадової особи, яка приймала заяву) 

Шлюб зареєстрований ___________, запис акта N ___
                                                  (число, місяць, рік) 

Місце для квитанції
про сплату державного мита
 

ЗАЯВА
про реєстрацію шлюбу

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження
Вік 

  

  

5. Місце народження
(місто, село, район, область, держава) 

 

 

6. Громадянство 

  

  

7. Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі) 

  

  

8. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

9. Сімейний стан (неодружений/а/, удівець (удова), розлучений/а/). Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання запису акта про розірвання шлюбу (смерть), назва відділу реєстрації актів цивільного стану, який провадив відповідну реєстрацію 

  

  

10. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

11. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий). 

 

 

Перешкод до укладання шлюбу в нас немає.

Виявляючи взаємну згоду на вступ до шлюбу, просимо зареєструвати його в установленому законодавством порядку.

Після реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище:

________________________
(чоловік) 

_______________________
(жінка) 

З умовами і порядком укладення шлюбу ознайомлені, взаємно обізнані про стан здоров'я та сімейний стан. Права й обов'язки як майбутніх подружжя і батьків нам роз'яснили.

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи наречених: 

Він ____________________________
                           (дошлюбне прізвище) 

  

Вона ___________________________
                           (дошлюбне прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, по батькові у зв'язку з реєстрацією шлюбу, розірвання шлюбу (потрібне підкреслити)

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові до укладення шлюбу, розірвання шлюбу (потрібне підкреслити)

Дата народження 

Місце постійного проживання (адреса повна) 

Номер запису акта про одруження, розірвання шлюбу (потрібне підкреслити) 

Дата реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, установлення батьківства (потрібне підкреслити) 

Прізвище, ім'я, по батькові після укладення шлюбу, розірвання шлюбу (потрібне підкреслити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надсилається відповідно до статті 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 року.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

М. П.

 

Розірвання шлюбу зареєстровано
________________, запис акта N ___
   (число, місяць, рік) 

Місце для квитанції
про сплату державного мита
 

ЗАЯВА
про реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду

Просимо(шу) зареєструвати розірвання шлюбу на підставі рішення суду
________________________________
(назва суду та дата постановлення рішення)

Про себе повідомляємо(ю):

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

  

  

2. Дата народження 

  

  

3. Громадянство 

  

  

4. Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі) 

  

  

5. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить 

 

 

6. Перебували в шлюбі (першому, другому) 

  

  

7. Де укладено шлюб, що розривається.
Номер та дата запису акта про укладення шлюбу 

  

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

8. Кількість спільних дітей віком до 18 років 

 

 

9. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при одруженні чи дошлюбне) 

 

 

10. Місце постійного проживання (адреса повна) 

 

 

11. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом та коли виданий)  

 

 

З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи осіб, що розривають шлюб:

Він _______________________
(шлюбне прізвище) 

Вона _______________________
(шлюбне прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Державне мито в сумі ________________________
сплачено в __________________________________
                                (назва установи банку) 

Квитанція N _______ від "___" ___________ 20__ р.

 

ПОСТАНОВА

"___" ____________ ____ р. відділ реєстрації актів цивільного стану,
____________________________, розглянувши спільну заяву подружжя про
             (назва управління юстиції) 

розірвання шлюбу відповідно до ст. 106 Сімейного кодексу України,

постановив:

Шлюб між ______________________________________________________ та
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка) 

______________________________________________________ згідно ст. 114
                                           (прізвище, ім'я, по батькові дружини) 

Сімейного кодексу України припинити шляхом розірвання.

Після розірвання шлюбу присвоїти прізвище:

чоловікові ______________________________

дружині ________________________________

 

Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану
 

підпис
(розшифрування підпису) 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ

такими відомостями:

у графі 1 __________________________________________________________
                                                                       (прізвище після розірвання шлюбу) 

у графі 4 __________________________________________________________
                                                                                    (дата народження) 

у графі 5 __________________________________________________________
                                                                                         (громадянство) 

у графі 6 __________________________________________________________
                              (національність /якщо зазначена в паспорті або паспортному документі/) 

у графі 7 __________________________________________________________
                                                                          (місце постійного проживання) 

у графі 8 __________________________________________________________
                                                               (у якому за рахунком перебував(ла) шлюбі) 

у графі 11 _________________________________________________________
                                  (сума та дата сплати держмита, номер квитанції, назва установи банку) 

у графі 12 _________________________________________________________
       (назва документа, що посвідчує особу: його серія, номер, яким органом та коли виданий)

у графі 14 _________________________________________________________
                                               (серія, номер та дата видачі свідоцтва про розірвання шлюбу) 

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

М. П.

 

Розгляд заяви про розірвання шлюбу
призначено на "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________
      (підпис посадової особи, що прийняла заяву)

Постанову про розірвання шлюбу
винесено "___" ____________ 20__ р.

Розірвання шлюбу зареєстровано
_____________, запис акта N ___.
(число, місяць, рік) 

Місце для квитанції
про сплату державного мита
 

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу

Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо розірвати шлюб
у встановленому законодавством порядку.

Спільних дітей не маємо.

Про себе повідомляємо:

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

  

  

2. Дата народження 

  

  

3. Громадянство 

  

  

4. Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі) 

  

  

5. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить 

 

 

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

6. Перебували в шлюбі (першому, другому) 

  

  

7. Де укладено шлюб, що розривається.
Номер та дата запису акта про укладення шлюбу 

  

  

8. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при одруженні чи дошлюбне) 

 

 

9. Місце постійного проживання (адреса повна) 

 

 

10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом та коли виданий)  

 

 

З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи осіб, що розривають шлюб:

Він _______________________
       (шлюбне прізвище) 

Вона _______________________
                 (шлюбне прізвище)  

"___" ____________ 20__ р.

Державне мито в сумі ________________________
сплачено в __________________________________
(назва установи банку)

Квитанція N _______ від "___" ___________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу

Прошу розірвати шлюб з громадянином (громадянкою)  

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України.

Про себе та чоловіка (дружину) повідомляю:

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

6. Національність (якщо зазначена в паспорті або паспортному документі) 

  

  

7. Який за рахунком шлюб (перший, повторний) 

  

  

8. Місце реєстрації шлюбу, що розривається, номер та дата запису акта  

  

  

9. Кількість спільних дітей віком до 18 років 

  

  

10. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить 

  

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

11. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (дошлюбне або взяте після укладення шлюбу) 

  

  

12. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

13. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом та коли виданий) 

  

  

Поштова адреса: ___________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові засудженого подружжя, опікуна недієздатного
_________________________________________________________________
                                                                   подружжя, його точна адреса)
_________________________________________________________________ 

До заяви додаю:

1. _______________________________________________
          (копія вироку, рішення суду, дата та місце його постановлення)
_________________________________________________
2._______________________________________________
_________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.  

Підпис заявника ____________ 

 

ПОСТАНОВА

"___" ____________ ____ р. відділ реєстрації актів цивільного стану
_________________________________________________, розглянувши заяву
                                                 (назва управління юстиції)
__________________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я, по батькові ініціатора звернення) 

про розірвання шлюбу згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України,

постановив:

шлюб між _______________________________________________________ та
                                              (прізвище, ім'я, по батькові ініціатора розірвання шлюбу)
_________________________________________________________________,
            (прізвище, ім'я, по батькові засудженого або недієздатного чи безвісно відсутнього) 

засудженим вироком _______________________________________________,
                                                                     (найменування суду, дата винесення вироку) 

визнаним безвісно відсутнім або недієздатним унаслідок душевної хвороби
рішенням _________________________________________________________,
                                                         (найменування суду, дата постановляння рішення) 

припинити шляхом розірвання.

Після розірвання шлюбу присвоїти прізвище:

чоловікові ______________________________

дружині ________________________________

 

Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану
 

підпис
(розшифрування підпису) 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відділ реєстрації актів цивільного стану ________________________________
                                                                                       (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

повідомляє, що на підставі заяви гр. _______________ про розірвання шлюбу
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України з
гр. _______________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

який(а):

- засуджений(а) за вироком суду ______________________________________
                                                                                                                     (назва суду)
__________________________________________________________________

від "___" ____________ 20__ р. строком на _____________________________

і відбуває покарання у вашій установі;

- згідно з рішенням суду _____________________________________________
                                                                                                    (назва суду) 

від "___" ____________ року визнаний недієздатним,

"___" ____________ 20__ р. складено постанову та зареєстровано розірвання шлюбу.

Просимо викладене довести до відома гр. ______________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові засудженого/ної/)

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію розірвання шлюбу

__________________________________________ "___" ____________ 20__ р.
            (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

складено постанову та "___" ____________ 20__ р. зареєстровано розірвання шлюбу між _____________________________________________________________
                                                               (прізвища, імена, по батькові подружжя) 

_____________________________________________ за записом акта N ____.

Згідно з пунктом 5.23 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні просимо зробити відповідну відмітку про розірвання шлюбу в записі акта про одруження N _____ від "___" ____________ 20__ р., зареєстрованого у _______________________________________________________________________,
                                      (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

після чого надіслати повідомлення в міський (обласний) архів реєстрації актів цивільного стану для здійснення аналогічної відмітки на другому примірнику запису акта про одруження.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

М. П.

 

Місце для квитанції
про сплату державного мита
 

ЗАЯВА
про переміну прізвища, імені, по батькові

Прошу перемінити мені прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити)
_________________________________________________________________
                                                          (указати, на яке прізвище, ім'я, по батькові) 

Повідомляю про себе:

Питання  

Відповіді 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

  

2. Дата народження 

  

3. Громадянство 

  

4. Національність (якщо зазначена в паспорті, паспортному документі)  

  

5. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

6. Сімейний стан (одружений(на), розлучений(на), удівець, удова) 

  

7. Відомості про дітей (прізвище, ім'я, по батькові, місце та дата народження, адреса, за якою вони проживають) 

  

8. Чи був під судом та слідством, якщо так, то коли і до якої міри покарання засуджений  

  

9. Чи міняв раніше прізвище, ім'я, по батькові, якщо міняв, то коли і де 

 

10. Обране прізвище, ім'я, по батькові 

  

Заяву прийнято "___" ____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ___

11. Повний перелік місцевостей, у яких заявник проживав, з указівкою часу проживання, місця роботи, навчання, служби в армії 

  

12. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

 

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджений(на)

До заяви додаю:

а) свідоцтво про народження;

б) свідоцтво про одруження (розірвання шлюбу);

в) свідоцтва про народження дітей;

г) витяг з паспорта;

ґ) фотокартку.

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис _________________ 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до запису акта цивільного стану у зв'язку з переміною прізвища, імені, по батькові

"___" ____________ 20__ р. __________________________________________
                                                                           (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

громадянину(ці) ____________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 

зареєстровано переміну прізвища на __________________________________,
                                                                                                                 (нове прізвище) 

ім'я на _____________________, по батькові на _________________________,
                                 (нове ім'я)                                                                  (нове по батькові)

запис акта N ___.

У зв'язку з проведеною реєстрацією внесіть до запису акта про
__________________________________________________________________
                                                                             (вид запису акта) 

громадянина(ки) ___________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 

такі зміни: _________________________________________________________
                                    (які конкретно зміни належить унести до запису акта цивільного стану)
__________________________________________________________________

Реєстрація _________________________________________________________
                                                                                       (вид реєстрації) 

проведена "___" ____________ 19__ р. у _______________________________
__________________________________________________________________,
                                                      (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

запис акта N ____.

Нове свідоцтво про _________________________________________________
                                                                                                 (вид свідоцтва) 

надішліть на нашу адресу, а повідомлення направте в архів органів реєстрації актів цивільного стану для внесення змін у другий примірник запису акта.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата 

Відділ реєстрації актів цивільного стану ________________________________
__________________________________________________________________
                                                 (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

повідомляє, що Ваше клопотання про переміну прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) з _________________ на __________________ розглянуто відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженого _______________________________________, та вирішено позитивно.
                 (яким органом та коли)

Вам необхідно в тримісячний термін зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) у відділі реєстрації актів цивільного стану за місцем подання клопотання. У разі пропуску зазначеного терміну без поважних причин дозвіл утрачає силу, а повторне клопотання може бути розглянуто тільки через рік.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що на підставі висновку ________________________________
                                                                                              (назва органу внутрішніх справ України)

від "___" ____________ 20__ р. N ___ та дозволу ________________________
                                                                                      (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

від "___" ____________ 20__ р. N ___ гр. ______________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження заявника)

що проживає __________________________________, дозволено перемінити
                                                   (місце постійного проживання) 

прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити) з ___________________ на
_________________________________________________________________.

Переміна прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) зареєстрована в
__________________________________________________________________
                                                     (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

"___" ____________ 20__ р., запис акта N ____.

Надсилається відповідно до статті 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що на підставі висновку ________________________________
                                                                                                (назва органу внутрішніх справ України) 

від "___" ____________ 20__ р. N ___ та дозволу ________________________
                                                                                      (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

від "___" ____________ 20__ р. N ___ гр. _______________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження заявника) 

що проживає __________________________________, дозволено перемінити
                                                (місце постійного проживання) 

прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити) з
_____________________________ на __________________________________

Переміна прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) зареєстрована в
__________________________________________________________________
                                               (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

"___" ____________ 20__ р., запис акта N ____.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата 

ВИСНОВОК
про відмову в переміні прізвища, імені, по батькові

__________________________________________________________________
                                                (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

розглянув клопотання гр. ___________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

який(ка) народився(лась) ___________________________________________,
                                                                                               (число, місяць, рік) 

про переміну прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) __________.

Відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженого _____________________________________,
           (яким органом та коли) 

та висновку органів внутрішніх справ відмовити в переміні прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) з _________________ на ___________________.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

Підпис 

М. П.

 

__________________________________________________________________

ЗАЯВА

Прошу видати повторне свідоцтво про народження гр. ___________________
___________________________________, який(ка) народився(лась) ________
(прізвище, ім'я, по батькові, ступінь родинного зв'язку)
__________________________________________________________________
                                                                    (дата і місце народження) 

Реєстрація народження проведена в 

__________________________________
                           (місце і дата реєстрації)
__________________________________

 
Батьки: 

Батько ___________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
Мати ____________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

Свідоцтво потрібне ________________________________________________
                                                                       (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про народження, серія ______ N ______,
запис акта N _______ від __________________
Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво __________

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про смерть гр. ___________________
__________________________________________________________________
                                (указати прізвище, ім'я та по батькові, ступінь родинного зв'язку) 

Реєстрація смерті проведена в ________________________________________
                                                                                             (указати місце і дату реєстрації)
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                           (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про смерть, серія ______, N _________,
запис акта N _______ від __________________
Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво __________

Повторне свідоцтво про смерть видано при пред'явленні заявником: _______
__________________________________________________________________
(перелік документів, що підтверджують родинні стосунки з особою, на яку отримується свідоцтво
__________________________________________________________________
/назва документа, його серія та номер, прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку складений документ,
__________________________________________________________________
                                                                   місце та дата його видачі/) 

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про одруження з гр. ______________
__________________________________________________________________
                                      (зазначити прізвище, ім'я та по батькові чоловіка /жінки/) 

Реєстрація одруження проведена в ____________________________________
                                                                                                   (зазначити місце і дату реєстрації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                           (зазначити мету витребування свідоцтва)
__________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про одруження, серія ______, N ______,
запис акта N _______ від __________________
Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво __________

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про розірвання шлюбу з гр.
__________________________________________________________________
                      (зазначити прізвище, ім'я та по батькові колишнього чоловіка /жінки/) 

Реєстрація розірвання шлюбу проведена в ______________________________
                                                                                                         (зазначити місце і дату реєстрації)
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                      (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про розірвання шлюбу, серія ______, N ______,
запис акта N _______ від __________________
Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво _______________

 

ЗАЯВА

Прошу видати повторне свідоцтво про усиновлення відносно _____________
__________________________________________________________________
                               (прізвище, ім'я, по батькові дитини, ступінь родинного зв'язку) 

Реєстрація народження проведена ____________________________________
__________________________________________________________________
   (указати дату та місце органу реєстрації актів цивільного стану, де проводилась реєстрація)
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                             (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про усиновлення серія ______, N ______,
запис акта про народження N _______ від __________________
Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво __________

Повторне свідоцтво про усиновлення видано при пред'явленні заявником рішення суду
__________________________________________________________________
        (зазначити найменування суду, дату постановлення рішення та дату набрання ним 
                                                                               чинності)

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про переміну прізвища, імені, по
батькові (потрібне підкреслити) гр. ____________________________________
                                                                    (зазначити прізвище, ім'я, по батькові та дату народження)
__________________________________________________________________

Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити)
проведена _________________________________________________________
   (зазначити дату і місце органу реєстрації актів цивільного стану, де проводилась реєстрація)
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                                (зазначити мету витребування свідоцтва)
__________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про переміну прізвища, імені, по батькові, серія ___, N ___,
запис акта N ______ від _________________
Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво ____________

 

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про реєстрацію шлюбу з гр.
__________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

який зареєстровано ________________________________________________,
                                                                              (дата та місце реєстрації шлюбу) 

для підтвердження мого дошлюбного прізвища _________________________.

Розірвання даного шлюбу зареєстровано _______________________________
__________________________________________________________________
                                                          (дата та місце реєстрації розірвання шлюбу) 

Довідка потрібна ___________________________________________________
                                                                         (зазначити мету витребування довідки) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис заявника ______________ 

Довідку видано на підставі запису акта про шлюб N _____ від _________,
складеного _____________________________________________________
                                              (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

Підпис посадової особи, яка видала довідку _________________________

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що "___" ____________ 20__ року у _____________________________
__________________________________________________________________
                                                    (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

зареєстровано одруження громадян ___________________________________
                                                                                                       (прізвища, імена, по батькові)
__________________________________________________________________,

запис акта N ____.

"___" ____________ 20__ року у ______________________________________
                                                                                (назва органу реєстрації актів цивільного стану)
__________________________________________________________________

зареєстровано розірвання зазначеного шлюбу, запис акта N _____.

Після реєстрації шлюбу присвоєні прізвища:

йому _______________________ 

їй _________________________ 

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про реєстрацію народження, реєстрацію народження з відомостями про батька, відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, реєстрацію смерті, сімейний стан, призначення реєстрації шлюбу, реєстрацію одруження, реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя, реєстрацію розірвання шлюбу, реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити)
гр. _______________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові, ступінь родинних зв'язків щодо заявника)
__________________________________________________________________

Дата та місце народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, переміни прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) ___________________________
__________________________________________________________________

Реєстрація проведена _______________________________________________
                                                                                              (дата та місце реєстрації) 

Довідка потрібна ___________________________________________________
                                                                            (зазначити мету витребування довідки) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис _______________ 

Довідку видано на підставі запису акта про _________ N ___ від _______,
                                                                                                 (вид реєстрації) 

складеного _____________________________________________________
                                                  (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

Підпис посадової особи, яка видала довідку _________________________

 

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про внесення:

1. Виправлень відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України.

2. Змін у зв'язку з усиновленням (удочерінням).

3. Змін, доповнень, виправлень (потрібне підкреслити)

до запису акта N _____ від ______________________ року

про ______________________________________________________________
                                                                             (вид запису акта) 

на гр. _____________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________,
                                                     (ступінь родинних зв'язків відносно заявника) 

складеного ________________________________________________________
                                                     (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

Довідка потрібна ___________________________________________________
                                                                          (зазначити мету витребування довідки) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис _______________ 

Довідку видано на підставі запису акта про _________ N ___ від _______,
                                                                                                 (вид реєстрації) 

складеного _____________________________________________________
                                              (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

Підпис посадової особи, яка видала довідку _________________________

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану,
 
вихідний N, дата видачі довідки 

Зразок довідки про народження 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що гр. ______________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

народився(лась) "___" ____________ 19__ року, про що в книзі реєстрації актів про народження ___________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                    (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

проведений відповідний запис за N ___ від "___" ____________19__ року.

Місце народження __________________________________________________
__________________________________________________________________

Батьки:

Батько ___________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові) 

громадянство _____________________________________________________,

національність _____________________________________________________

Мати ____________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

громадянство _____________________________________________________,

національність _____________________________________________________

Реєстрація проведена відповідно до статей 126, 133, 135 (потрібне підкреслити) Сімейного кодексу України.

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану,

вихідний N, дата видачі довідки 

Зразок довідки про народження з відомостями про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що в книзі реєстрації актів про народження
__________________________________________________________________
                                                 (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

"___" ____________19__ року проведено запис N ____________________ про
народження _______________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові) 

Дата народження "___" ____________19__ року.

Батьки:

Батько ___________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

громадянство______________________________________________________,

національність _____________________________________________________

Мати ____________________________________________________________,
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

громадянство _____________________________________________________,

національність _____________________________________________________

Відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису)

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану,

вихідний N, дата видачі довідки 

Зразок довідки про смерть 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

про те, що гр. ______________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові померлого) 

помер(ла) "___" ____________ 19__ року, у віці _________________, про що в
книзі реєстрації актів про смерть у ____________________________________
                                                                                            (назва відділу реєстрації актів стану)

проведений відповідний запис "___" ____________ 19__ року за N _________

Місце смерті _______________________________________________________
__________________________________________________________________

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що реєстрація шлюбу між гр-ном _______________________________
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________

та гр-кою _________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

призначена на "___" ____________ 20__ року у __________________________
                                                                                                                                      (назва
__________________________________________________________________
                                                            органу реєстрації актів цивільного стану) 

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану,

вихідний N, дата видачі довідки 

Зразок довідки про реєстрацію шлюбу

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що "___" ____________ 19__ року в _____________________________
__________________________________________________________________
                                                      (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

зареєстровано шлюб громадянина(ки) _________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________,

громадянство _____________________________________________________,

національність ____________________________________________________,

запис акта N ________.

Прізвище після реєстрації шлюбу _____________________________________.

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану,

вихідний N, дата видачі довідки 

Зразок довідки про реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що "___" ____________ 19__ року в _____________________________
                                                                                        (назва органу реєстрації актів цивільного стану)
__________________________________________________________________

зареєстровано шлюб громадянина ____________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________,

громадянство _____________________________________________________,

національність _____________________________________________________

та громадянки _____________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________,

громадянство _____________________________________________________,

національність ____________________________________________________,

запис акта N ______.

Прізвища після реєстрації одруження:

Його _____________________________________________________________

Її ________________________________________________________________

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що "___" ____________ 20__ року в _____________________________
                                                                                                                                (назва органу
__________________________________________________________________
                                                          реєстрації актів цивільного стану) 

зареєстровано розірвання шлюбу між громадянином _____________________
                                                                                                                                            (прізвище,
__________________________________________________________________
                                                                      ім'я, по батькові) 

та громадянкою ___________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 

про що в книзі реєстрації актів про розірвання шлюбу зроблено запис за N __.

Прізвища після реєстрації розірвання шлюбу:

Його _____________________________________________________________

Її ________________________________________________________________

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану, 
вихідний N, дата видачі довідки 

ДОВІДКА 

Видана гр. _______________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що в книзі реєстрації актів про переміну прізвища, імені, по батькові
у ________________________________________________________________
                                                   (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

громадянин (громадянка) ___________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

який (яка) народився(лась) "___" ____________ 20__ року у _______________
__________________________________________________________________,
                                                                   (місце народження) 

перемінив(ла) прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити)
на _______________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________,

про що "___" ____________ 20__ року зроблено запис акта за N ___________.

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
 актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата видачі довідки 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

про те, що "___" ____________ 20__ р. в _______________________________
                                                                                                                     (назва органу
__________________________________________________________________
                                                                реєстрації актів цивільного стану) 

зареєстроване народження ___________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________, який (яка) народився(лась) "___" ____________ 20__ р.,

місце народження __________________________________________________,

про що в книзі реєстрації актів про народження зроблено запис за N _______.

Батько ____________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові) 

Мати _____________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

Відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України та на підставі
__________________________________________________________________
            (назва документа, його номер, яким органом та коли складений чи постановлений)
__________________________________________________________________

здійснено виправлення прізвища дитини з _____________________________

на _______________________________________________________________.

На підставі ________________________________________________________
                                         (назва документа, його номер, яким органом та коли складений чи
_______________________________________________ виправлено прізвище
                                                  постановлений) 

матері на _________________________________________________________

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

про те, що в записі акта про народження гр. ____________________________
                                                                                                                        (прізвище, ім'я,
_______________________________ N ______ від "___" ____________ 20__ р.
                            по батькові) 

на підставі рішення _________________________________________________
                                                                   (назва органу, який постановив чи склав рішення,
__________________________________________________________________
                                                                                         його дата) 

змінено:

прізвище дитини ________________________ на ________________________

ім'я ___________________________________ на _________________________

по батькові ____________________________ на _________________________

дата народження _______________________ на _________________________

місце народження ______________________ на _________________________

Також унесені зміни щодо батьків:

Батько: ___________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
на _______________________________________________________________,
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

громадянство ________________________ на __________________________,

національність _______________________ на ___________________________

Мати: ____________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

на _______________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

громадянство ________________________ на __________________________,

національність _______________________ на ___________________________

 

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________

про те, що до запису акта N ____________ від "___" ____________ 20__ року

про _______________________ на гр. __________________________________
                       (вид запису акта)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________,
                                                          особи, на яку складено запис акта) 

який складений ____________________________________________________
                                                            (назва органу реєстрації актів цивільного стану,
__________________________________________________________________
                                                                      який склав запис акта) 

на підставі ________________________________________________________
                                         (назва документа, його номер, яким органом та коли складений) 

"___" ____________ 20__ року, унесені зміни, доповнення, виправлення (потрібне підкреслити) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  

М. П. 

Керівник органу реєстрації
актів цивільного стану  

підпис
(розшифрування підпису) 

 

Герб України

"___" ____________ 20__ р. 

N ________ 

ДОВІДКА
ПРО СІМЕЙНИЙ СТАН

Перевіркою записів актів про шлюб з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. установлено, що запису акта про укладення шлюбу в
__________________________________________________________________
                                                 (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

щодо громадянина(ки) України (особи без громадянства, який(ка) постійно
проживає в Україні) ________________________________________________,
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові заявника /заявниці/) 

який (яка) народився(лась) "___" ____________ 19__ р. ___________________
                                                                                                                                                 (місце 

____________________________, не виявлено.
                        народження) 

Перевірка проведена за архівом відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання заявника(ці).

Одночасно заявник(ця) ______________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
повідомив(ла), що він (вона) ніколи не був (була) одружений(на), про що в присутності керівника відділу реєстрації актів цивільного стану ним (нею) зроблено власноручний підпис та підтверджено даними паспорта, паспортного документа (потрібне підкреслити)
серії ______ N _____________, виданого _______________________________
                                                                                                                       (яким органом)
від _________________.
                   (дата видачі) 

Про відповідальність за приховування перешкод до укладення шлюбу заявника попереджено відповідно до чинного законодавства України.

Довідка дійсна впродовж шести місяців з дня видачі.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
(підпис та П. І. Б.) 

М. П.

Засвідчувальний напис обласного (міського) управління юстиції

 

 

Легалізаційний штамп Міністерства закордонних справ України

 

 
Герб України

"___" ____________ 20__ р. 

N ________ 

ДОВІДКА
ПРО СІМЕЙНИЙ СТАН

Перевіркою записів актів про шлюб з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. установлено, що запису акта про укладення шлюбу в
__________________________________________________________________
                                                      (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

щодо громадянина(ки) України (особи без громадянства, який(ка) постійно проживає в Україні) _____________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові заявника /заявниці/) 

який(яка) народився(лась) "___" ____________ 19__ р. ___________________
                                                                                                                                  (місце народження) 

________________, не виявлено.

Перевірка проведена за архівом відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання заявника(ці) та підтверджена даними його (її) паспорта, паспортного документа (потрібне підкреслити)
серії _____ N _____________, виданого ________________________________
                                                                                                                            (яким органом)
___________________________________________ від ___________________.
                                                                                                                                         (дата видачі) 

Одночасно заявник(ця) _____________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

повідомив(ла), що він був (вона була) раніше одружений(а), але зараз у шлюбі не перебуває, про що в присутності керівника відділу реєстрації актів цивільного стану ним (нею) зроблено власноручний підпис.

Про відповідальність за приховування перешкод до укладення шлюбу заявника попереджено відповідно до чинного законодавства України.

Довідка дійсна впродовж шести місяців з дня видачі.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
(підпис та П. І. Б.) 

М. П.

Засвідчувальний напис обласного (міського) управління юстиції

 

 

Легалізаційний штамп Міністерства закордонних справ України

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Видане гр. ________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що в архіві __________________________________________________
                                                                                     (назва відділу реєстрації
__________________________________________________________________
                                                                          актів цивільного стану) 

запису акта ________________________________________________________
                                                                                    (вид запису акта) 

на гр. _____________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

за ________________________________________ за _______ рік не виявлено.
                                 (місце реєстрації запису акта) 

Перевірка проведена за _______________ років.

Книги реєстрації актів про ___________________________________________
                                                                                                    (вид реєстрації акта)
за ________________ роки за зазначеним населеним пунктом збереглися, збереглися частково, не збереглися (потрібне підкреслити).

З питання поновлення запису акта цивільного стану Ви можете звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання.

 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

____________

Опрос