Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по экспорту, импорту оборудования и дисков для лазерных систем считывания

Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 14.08.2002 № 84/247
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 14 серпня 2002 року N 84/247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 вересня 2002 р. за N 726/7014

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 13 вересня 2016 року N 1511)

Згідно із Законами України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" і "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" із змінами НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, що додаються.

2. Головному управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Апатенко О. П.), управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (Богданов В. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Заступнику Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Стеценку В. О. забезпечити опублікування Ліцензійних умов, затверджених цим наказом, у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. і заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Стеценка В. О.

 

Т. в. о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва
 

 
 
В. Загородній
 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
О. Шлапак
 

 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, зареєстрованих в установленому законодавством порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у зазначеній сфері.

1.3. Відповідно до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ліцензуванню підлягає господарська діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування. Господарська діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування включає в себе:

експорт дисків для лазерних систем зчитування;

імпорт дисків для лазерних систем зчитування;

експорт обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування;

імпорт обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування.

1.4. Вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, має бути зазначений в установчих документах суб'єкта господарювання.

1.5. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, оформлення та видача, переоформлення й анулювання ліцензій, видача їх дублікатів, ведення ліцензійних справ, ліцензійних реєстрів здійснюються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України відповідно до чинного законодавства України.

2. Організаційні вимоги

2.1. Для здійснення господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування суб'єкт господарювання зобов'язаний одержати ліцензію в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.

2.2. Ліцензіат має право здійснювати діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування тільки за наявності:

власних або орендованих складських приміщень;

власних або орендованих приміщень, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків).

2.3. Суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію, зобов'язаний повідомляти Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України про будь-які зміни, що сталися, стосовно відомостей, зазначених у ліцензії та в додатку до неї, протягом трьох робочих днів після їх настання.

3. Особливі (спеціальні) вимоги

3.1. Ліцензія на вид господарської діяльності з експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування дає право здійснювати експорт, імпорт дисків тільки за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів (CID-кодів).

3.2. Суб'єкт господарювання, що здійснює експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, зобов'язаний експортувати, імпортувати лише такі диски, що були виготовлені з додержанням прав інтелектуальної власності.

3.3. Суб'єкт господарювання, який отримав відповідну ліцензію, зобов'язаний повідомляти Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування та/або подавати перелік обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, що експортувались та/або імпортувались, листом, в якому зазначається перелік об'єктів авторських та суміжних прав (у разі наявності), номер вантажно-митної декларації, за якою здійснено митне оформлення вантажу, та копію вантажно-митної декларації на зазначену партію, завірену в установленому порядку, в термін не пізніше 15 днів з дня проведення експортної/імпортної операції.

3.4. Ліцензія та всі форми повідомлень щодо кожної партії експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування зберігаються протягом трьох років.

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання
 

 
 
О. Апатенко
 

Заступник начальника управління
нетарифного регулювання та
контрактного обліку
 

 
 
Ю. Зацепін
 

Опрос