Идет загрузка документа (618 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций

Национальный банк
Положение, Постановление от 09.08.2002 № 297
редакция действует с 09.05.2019

Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій

(назва у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 27.02.2008 р. N 45
,
від 02.01.2019 р. N 9)

Постанова Правління Національного банку України
від 9 серпня 2002 року N 297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2002 р. за N 712/7000

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 27 вересня 2002 року N 362
,
 від 27 жовтня 2005 року N 396
,
 від 5 травня 2006 року N 171
,
 від 27 лютого 2008 року N 45
,
 від 6 березня 2009 року N 122
,
 від 1 лютого 2010 року N 35
,
 від 30 грудня 2010 року N 589
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 8 вересня 2011 року N 306
,
 від 10 липня 2012 року N 289
,
 від 3 грудня 2012 року N 500
,
від 14 квітня 2015 року N 234
,
 від 19 червня 2015 року N 392
,
 від 29 грудня 2015 року N 962
,
 від 29 липня 2016 року N 363
,
 від 5 вересня 2016 року N 380
,
від 21 грудня 2017 року N 137
,
від 10 серпня 2018 року N 92
,
від 2 січня 2019 року N 9
,
від 5 лютого 2019 року N 28
,
від 7 травня 2019 року N 65

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 26 вересня 2002 року N 18-211/3484

Згідно зі статтями 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про валюту і валютні операції" та з метою впорядкування видачі, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

(преамбула у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).

(пункт 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.05.2006 р. N 171
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 01.02.2010 р. N 35)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

4. Пункт 4 втратив чинність

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.09.2002 р. N 362
,
 втратив чинність згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.10.2005 р. N 396)

5. Фінансовому департаменту (О. М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 N 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за N 608/4829.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій

(назва Положення у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

(У назві розділів і тексті Положення слова "Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку" замінено словами "Небанківські установи"; слова "Небанківська фінансова установа", "небанківська фінансова установа / національний оператор поштового зв'язку", "небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку", "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Небанківська установа", "небанківська установа" у відповідних відмінках та числах; слово "генеральна" у всіх відмінках та числах виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 2 січня 2019 року N 9)

(У тексті Положення та додатках посилання на додатки 5 - 18 замінено посиланнями відповідно на додатки 6 - 19 згідно з постановою Правління Національного банку України від 2 січня 2019 року N 9)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги), Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон про валюту) та визначає порядок видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій.

(пункт 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) підпункт 1 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) підпункт 2 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

3) дата відкликання (анулювання) ліцензії, відмови у видачі ліцензії - дата рішення Правління Національного банку України (далі - Національний банк) про відкликання (анулювання) ліцензії, відмову у видачі ліцензії;

(підпункт 3 пункту 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

31) дата зупинення, поновлення ліцензії - дата рішення Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) про зупинення, поновлення ліцензії;

(пункт 2 доповнено підпунктом 31 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

4) дата отримання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;

(підпункт 4 пункту 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

5) джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської установи, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківських установ та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської установи, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи;

(підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

51) електронний реєстр - електронний реєстр ліцензій та осіб, яким видано ліцензії, що ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;

(пункт 2 доповнено підпунктом 51 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

6) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

7) кваліфікована фондова біржа - біржа, створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому біржа визнається кваліфікованою для цілей цього Положення;

8) кваліфіковане бюро кредитних історій - бюро кредитних історій, що створено і діє на підставі Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";

81) керівник з ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, до основних завдань якого належить забезпечення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій небанківським установам;

(пункт 2 доповнено підпунктом 81 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

9) керівники небанківської установи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради небанківської установи (наглядової, спостережної) - за наявності;

10) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:

юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

11) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої немає контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

12) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

13) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;

131) ліцензія - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту;

(пункт 2 доповнено підпунктом 131 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

132) небанківська установа - небанківська установа, яка є фінансовою установою, або оператор поштового зв'язку;

(пункт 2 доповнено підпунктом 132 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

14) небанківська установа, яка є фінансовою установою, - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до державного реєстру фінансових установ, який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;

(підпункт 14 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

15) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;

16) приміщення - частина внутрішнього об'єму нежитлового об'єкта нерухомого майна, обмежена будівельними елементами та/або огороджувальними будівельними конструкціями, з можливістю входу і виходу, що використовується небанківською установою для здійснення валютних операцій;

17) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;

18) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;

19) строк діяльності небанківської установи - строк, який обчислюється з дати початку фактичного надання резидентам певних фінансових послуг у валюті України;

20) структурні підрозділи - філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи, пункти обміну іноземної валюти, каси, об'єкти поштового зв'язку небанківської установи, в яких здійснюється надання фінансових послуг;

(підпункт 20 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

21) суттєве порушення небанківськими установами вимог до організації захисту приміщень небанківських установ - будь-яке з таких порушень:

технічний стан елементів відгороджувальних конструкцій приміщень небанківської установи, сховища небанківської установи або сейфа, що використовується як сховище, не відповідає вимогам, установленим нормативно-правовим актом з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні;

немає системи відеоспостереження за приміщеннями небанківської установи, яка функціонує відповідно до нормативно-правового акта з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні;

приміщення небанківської установи не обладнані системами тривожної сигналізації;

22) підпункт 22 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

23) суттєве порушення фінансових зобов'язань - невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, розмір невиконання / неналежного виконання якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 днів;

231) уповноважена особа Національного банку - Голова Національного банку або його заступник, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність самостійних підрозділів Національного банку за вертикаллю підпорядкування "Пруденційний нагляд";

(пункт 2 доповнено підпунктом 231 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

24) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), Законі про фінпослуги, Законі про валюту, Законі України "Про поштовий зв'язок", інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності небанківських установ, і нормативно-правових актах Національного банку.

(абзац тридцять четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

3. Небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює валютні операції, передбачені пунктами 1 - 4 частини другої статті 9 Закону про валюту, а також інші валютні операції, які є наданням фінансових послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону про фінпослуги, на підставі ліцензії, що надає небанківській установі, яка є фінансовою установою, право на здійснення таких валютних операцій.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

Небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг професійної діяльності на ринку цінних паперів, із дотриманням вимог статті 5 Закону про валюту.

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг із забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, із дотриманням вимог статті 5 Закону про валюту.

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

Оператор поштового зв'язку надає фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, та/або фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, передбачені частиною третьою статті 9 Закону про валюту, на підставі ліцензії.

(абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.02.2019 р. N 28)

(пункт 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

4. Небанківські установи, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют / торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у встановленому Національним банком порядку.

(пункт 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

5. Небанківські установи, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень (своїх приміщень та/або приміщень їх структурних підрозділів) вимогам законодавства України, уключаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах на території України.

(пункт 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

6. Небанківські установи, які отримали ліцензію, зобов'язані надавати Національному банку інформацію про валютні операції відповідно до змісту, форми, періодичності, строків, способу та порядку надання, визначених Національним банком.

(пункт 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

7. Небанківські установи зобов'язані здійснювати валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської установи, а також з дотриманням умов виданої ліцензії.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Небанківська установа, яка під час здійснення валютних операцій має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про такі торговельну марку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування.

8. Структурні підрозділи небанківської установи здійснюють валютні операції згідно з положеннями, які регламентують проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих небанківською установою - юридичною особою.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

9. Власник ліцензії не може передавати її третім особам.

10. Небанківські установи вносять плату за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Небанківські установи зобов'язані подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Послуга з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про видачу / відмову у видачі ліцензії.

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

11. Небанківська установа з дати її виключення з Реєстру фінансових установ або єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Реєстр операторів), зобов'язана припинити здійснення валютних операцій та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Національний банк.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

12. Небанківські установи в разі прийняття рішення про припинення надання фінансових послуг, які є валютними операціями, зобов'язані протягом п'яти днів із дня прийняття такого рішення звернутися до Національного банку із заявою у довільній формі про відкликання (анулювання) ліцензії.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

13. Пункт 13 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

14. Пункт 14 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

II. Умови, за яких небанківська установа має право отримати ліцензію та здійснювати валютні операції

(назва розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

15. Національний банк видає небанківській установі ліцензію для здійснення валютних операцій, передбачених пунктом 3 розділу I цього Положення, за умови дотримання таких вимог:

(абзац перший пункту 15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) строк діяльності не менше:

одного року - для небанківської установи, яка є фінансовою установою, у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у валюті України (крім видачі ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), що підтверджується документом, зазначеним у підпункті 6 пункту 18 розділу III цього Положення, а також іншими документами, що підтверджують початок фактичного надання небанківською установою, яка є фінансовою установою, відповідних фінансових послуг у валюті України;

трьох років - для оператора поштового зв'язку у сфері надання послуг з переказу коштів у валюті України (крім видачі ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), що підтверджується документами, які засвідчують початок фактичного надання таких послуг;

(абзац третій підпункту 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.02.2019 р. N 28)

(підпункт 1 пункту 15 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) відповідність фінансового стану небанківської установи вимогам розділу IV цього Положення (у тому числі щодо наявності власного капіталу небанківської установи в розмірі, не меншому, ніж установлено пунктом 27 розділу IV цього Положення);

3) відповідність небанківської установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі V цього Положення;

(підпункт 3 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

4) відповідність структури власності небанківської установи вимогам розділу VI цього Положення;

5) наявність у оператора поштового зв'язку не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території не менше ніж 50 % областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України), приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні;

(підпункт 5 пункту 15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

51) наявність у оператора поштового зв'язку не менше ніж 50 % доходів за попередній звітний рік / на останню звітну дату, що отримані від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, що підтверджується аудиторським звітом суб'єкта аудиторської діяльності з інформацією про структуру цих доходів;

(пункт 15 доповнено підпунктом 51 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

6) подання до Національного банку повного пакета документів для отримання ліцензії, визначених цим Положенням;

7) не було:

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії - щодо небанківської установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення / зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця небанківська установа;

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України - щодо небанківських установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії у випадках, не пов'язаних із розширенням / зміною переліку валютних операцій.

(підпункт 7 пункту 15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

16. Небанківські установи зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг (уключаючи вимоги цього Положення), законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, уключаючи вимоги Національного банку щодо надання йому інформації, документів і звітності в установлений Національним банком строк.

(пункт 16 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

17. Небанківські установи в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язані повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.

III. Перелік документів і порядок їх подання Національному банку для отримання ліцензії та витягу з електронного реєстру ліцензій

18. Небанківські установи для отримання ліцензії подають до Національного банку такі документи:

1) заяву про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення);

(підпункт 1 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення;

3) анкету небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення);

(підпункт 3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

4) копію документа, що підтверджує внесення небанківської установи до Реєстру фінансових установ або до Реєстру операторів;

(підпункт 4 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

5) копію статуту. Небанківська установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, подає лист (повідомлення) з інформацією про розміщення актуальної редакції статуту на зазначеному порталі замість копії статуту в паперовій формі. Небанківська установа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

(підпункт 5 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

6) копії ліцензій на здійснення небанківською установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, або інший документ, який підтверджує видачу ліцензії на здійснення небанківською установою фінансових послуг чи іншим чином свідчить про наявність у небанківської установи права на надання фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України (надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України);

7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за формою N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан") [далі - форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"], формою N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід") [далі - форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"], формою N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (далі - форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів"), формою N 4 "Звіт про власний капітал" (далі - форма N 4 "Звіт про власний капітал") додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення бухгалтерського обліку), і приміток до фінансової звітності (далі - примітки до фінансової звітності), що відповідають вимогам, установленим Положенням бухгалтерського обліку, або Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами) (далі - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"):

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської установи до Національного банку із заявою про видачу ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).

(абзац третій підпункту 7 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

У примітках до фінансової звітності оператора поштового зв'язку має міститися інформація щодо структури його доходів.

(підпункт 7 пункту 18 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим)

Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської установи становить більше, ніж 10 % активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.

Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської установи становлять більше, ніж 10 % активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності подається детальна інформація щодо таких інвестицій, зокрема про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій;

8) аудиторський звіт, підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити аудит фінансової звітності небанківських установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, визначеної в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення (далі - аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності) та:

інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом;

інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності щодо підтвердження наявності не менше ніж 50 % доходів оператора поштового зв'язку за попередній звітний рік / на останню звітну дату від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку з інформацією про структуру цих доходів;

(підпункт 8 пункту 18 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92
,
від 02.01.2019 р. N 9)

інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії, яка має намір здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року N 850, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за N 782/32234 (із змінами) (далі - Положення N 850);

(підпункт 8 пункту 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

9) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - реєстр аудиторів);

(підпункт 9 пункту 18 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

91) інформацію страхової компанії, яка має намір здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом, а також запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним розділом II Положення N 850;

(пункт 18 доповнено підпунктом 91 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

10) довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останніх місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

11) документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV цього Положення;

(підпункт 11 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

12) довідку органу державної фіскальної служби про те, є або немає в небанківської установи заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

13) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

14) інформацію про наявність приміщень, в яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні [із зазначенням місцезнаходження приміщення, дати та номера документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення на строк не менше одного року), найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  - підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код) / номера контрагента, строку дії договору, дати приймання-передавання приміщення в оренду/суборенду, розміру приміщення], за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, - у разі звернення оператора поштового зв'язку до Національного банку за ліцензією в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;

(підпункт 14 пункту 18 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

15) відомості про структуру власності небанківської установи, подані відповідно до розділу VI цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська установа звертається до Національного банку із заявою про видачу ліцензії, у порядку, визначеному розділом III цього Положення;

(підпункт 15 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

16) довідки про те, що має чи не має судимості власник істотної участі, керівник небанківської установи, видані компетентним органом країни їх проживання (станом на будь-яку дату протягом одного місяця, що передує даті подання пакета документів для отримання ліцензії);

161) документи, які підтверджують відповідність керівників небанківських установ додатковим вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним розділом V цього Положення, - для небанківських установ, які мають намір здійснювати виключно торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, а саме:

копію документа про призначення на посаду керівника небанківської установи;

анкету керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, підписану ним особисто;

копію документа про здобуття керівником небанківської установи вищої освіти;

копію трудової книжки керівника небанківської установи;

копії всіх сторінок паспорта керівника небанківської установи, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;

для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;

для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;

кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

довідку органу державної фіскальної служби за місцем проживання керівника про те є або немає в нього заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів.

Небанківська установа надає інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання;

(пункт 18 доповнено підпунктом 161 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

17) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання ліцензії.

Документи (їх копії), зазначені в підпунктах 4, 6, 11, 13 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) у встановленому законодавством України порядку.

Документи (їх копії), зазначені в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) небанківською установою та суб'єктом аудиторської діяльності, а документи (їх копії), зазначені в підпунктах 2, 3, 5, 14, 15 пункту 18 розділу III цього Положення, - небанківською установою.

(абзац двадцять четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

19. Небанківські установи зобов'язані звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 6 до цього Положення, у разі розширення / зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківські установи.

Небанківські установи для отримання ліцензії подають до Національного банку документи, передбачені пунктом 18 розділу III цього Положення (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату видачі попередньої ліцензії).

(пункт 19 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

20. Небанківські установи в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії / витягу з електронного реєстру ліцензій, зобов'язані протягом 30 днів із дня державної реєстрації відповідних змін подати до Національного банку:

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) заяву про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 7 до цього Положення;

(підпункт 1 пункту 20 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) засвідчені небанківською установою копії документів, які підтверджують зміну найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії.

21. Небанківські установи мають право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з електронного реєстру ліцензій, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 62 розділу VII цього Положення.

22. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень відповідно до цього Положення.

23. Небанківські установи зобов'язані подавати до Національного банку документи для отримання ліцензії, отримання витягу з електронного реєстру ліцензій, а також інші документи, передбачені цим Положенням, українською мовою та без виправлень.

Небанківські установи пронумеровують, прошивають та засвідчують сторінки документів у встановленому законодавством України порядку.

Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку електронні копії цих документів (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) формат готового файла - pdf;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Анкета небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3), анкета керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 5) додатково надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

(абзац одинадцятий пункту 23 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення небанківської установи до системи електронної пошти Національного банку).

24. Небанківські установи в разі внесення змін до статуту зобов'язані письмово повідомити про це Національний банк протягом 30 днів із дня державної реєстрації цих змін із зазначенням їх короткого опису.

Небанківські установи в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3), анкеті керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 5), зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.

(абзац другий пункту 24 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

IV. Вимоги до фінансового стану

25. Небанківські установи повинні відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням.

26. Фінансовий стан небанківської установи повинен відповідати запланованим нею у бізнес-плані (додаток 2) обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської установи повинен бути складений з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані повинні бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо дані бізнес-плану небанківської установи та/або фінансової звітності свідчать про те, що немає пропорційних її обсягу та характеру діяльності ресурсів для належного здійснення діяльності.

27. Небанківські установи для отримання ліцензії зобов'язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

1) для здійснення валютних операцій, пов'язаних з наданням кредитів (позик) та/або залученням фінансових активів, - у сумі 100 мільйонів гривень;

2) підпункт 2 пункту 27 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.05.2019 р.у N 65)

3) для здійснення валютних операцій з переказу коштів, що не передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, - у сумі 10 мільйонів гривень;

4) для здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, якщо:

небанківська установа має не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), - у сумі п'ять мільйонів гривень;

небанківська установа має більше ніж 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), - розмір мінімального власного капіталу визначається з розрахунку п'ять мільйонів гривень плюс п'ять мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються зазначені валютні операції;

5) для здійснення інших валютних операцій з переліку, передбаченого пунктом 3 розділу I цього Положення (крім тих валютних операцій, що зазначені в підпунктах 1 - 4 пункту 27 та пункті 271 розділу IV цього Положення), - у сумі 15 мільйонів гривень.

(абзац перший підпункту 5 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

Вимоги щодо розміру мінімального власного капіталу не додаються в разі здійснення небанківською установою двох або більше видів валютних операцій.

(пункт 27 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

271. Страхова компанія для отримання ліцензії на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя зобов'язана забезпечити дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850.

(розділ IV доповнено пунктом 271 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

28. Небанківські установи, які отримали ліцензію, зобов'язані протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 27 розділу IV цього Положення.

281. Страхові компанії, які отримали ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, зобов'язані протягом строку дії ліцензії забезпечувати дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850.

(розділ IV доповнено пунктом 281 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

29. Небанківська установа, яка звертається за отриманням ліцензії, зобов'язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності, але не менше ніж 1000000 гривень.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Абзац другий пункту 29 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

291. Розмір доходу оператора поштового зв'язку від надання послуг поштового зв'язку має становити не менше ніж 50 % від загального розміру його доходу за попередній звітний рік / на останню звітну дату.

(розділ IV доповнено пунктом 291 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

30. Небанківська установа не повинна мати:

1) фінансових інвестицій в капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25 % власного капіталу небанківської установи;

(підпункт 1 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) заборгованості зі сплати податків і зборів.

31. Небанківська установа, яка має ліцензією, зобов'язана щороку до 01 червня подавати Національному банку такі документи:

(абзац перший пункту 31 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за попередній звітний рік;

2) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності;

(підпункт 2 пункту 31 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

21) інформацію суб'єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії, яка отримала ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850, - для страхових компаній, які отримали ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя. Зазначена інформація подається станом на дату складання фінансової звітності за попередній звітний рік;

(пункт 31 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

3) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.

(підпункт 3 пункту 31 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

311. Страхова компанія, яка має ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, зобов'язана щокварталу не пізніше першого числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, подавати:

1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан");

2) інформацію щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом, а також запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним розділом II Положення N 850. Зазначена інформація подається станом на дату складання фінансової звітності за попередній звітний квартал.

(розділ IV доповнено пунктом 311 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

32. Небанківська установа зобов'язана на підставах та в порядку, визначених цим Положенням, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

33. Небанківська установа розкриває/підтверджує інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи шляхом подання до Національного банку документів, визначених у пунктах 34, 35 розділу IV цього Положення, у таких випадках:

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) подання небанківською установою пакета документів для отримання ліцензії згідно з пунктом 18 розділу III цього Положення - щодо учасників (засновників) такої небанківської установи;

2) набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі - щодо учасників небанківської установи, які набули/збільшили істотну участь у небанківській установі (подання документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, здійснюється протягом 30 робочих днів із дня набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі);

3) збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи:

у зв'язку з необхідністю забезпечення мінімального розміру власного капіталу небанківської установи відповідно до вимог пункту 27 розділу IV цього Положення;

у разі збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату видачі попередньої ліцензії.

(абзац третій підпункту 3 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Небанківська установа подає документи, передбачені пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.

34. Небанківська установа, учасниками якої є юридичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи подає до Національного банку такі документи:

(абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) інформаційну довідку юридичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких юридичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів;

2) інформацію суб'єкта аудиторської діяльності щодо джерел походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснювалося виконання юридичною особою зобов'язань щодо формування власного капіталу небанківської установи;

(підпункт 2 пункту 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

3) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", яка підтверджує інформацію, що зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 34 розділу IV цього Положення;

4) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

5) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності щодо поданої фінансової звітності;

(підпункт 5 пункту 34 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

6) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюється переказ коштів для формування власного капіталу небанківської установи, що містять інформацію про рух коштів на рахунках, за період, достатній для підтвердження джерел надходження коштів для формування власного капіталу небанківської установи. У довідках банків зазначаються номер рахунку, дати здійснення та суми операцій, код валюти, найменування та номери рахунків контрагентів, реквізити банку платника та банку отримувача, умовні цифрові позначення видів операцій, призначення платежу за операціями, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунку, сума початкового залишку та сума вихідного залишку за рахунком. Допускаються й інші додаткові реквізити контрагентів залежно від можливостей програмного продукту;

7) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.

(підпункт 7 пункту 34 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

35. Небанківська установа, учасниками якої є фізичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи подає до Національного банку такі документи:

(абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) інформаційну довідку фізичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких фізичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії вчинених правочинів, інших документів;

2) копію(ії) декларації(ій) про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) [декларації(ій) про доходи] з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію.

Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є особа, не передбачена можливість отримання особою від уповноваженого органу країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість надання відповідної інформації.

36. Небанківська установа, яка є фінансовою установою, додатково до документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, подає до Національного банку копію документа, виданого уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про погодження набуття або збільшення фізичною чи юридичною особою істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою (у разі необхідності отримання такого погодження).

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

37. Національний банк для підтвердження джерел походження коштів має право запитувати додаткові документи та інформацію, у тому числі щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких юридична або фізична особа отримала відповідні кошти.

38. Небанківська установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, яка планує збільшити кількість структурних підрозділів, що згідно з підпунктом 4 пункту 27 розділу IV цього Положення потребуватиме збільшення мінімального розміру власного капіталу небанківської установи, подає не пізніше ніж за один місяць до відкриття нових структурних підрозділів до Національного банку такі документи:

(абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за останній звітний рік;

2) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

3) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності;

(підпункт 3 пункту 38 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

4) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.

(підпункт 4 пункту 38 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи, її керівників і власників істотної участі та до професійної придатності керівників небанківської установи

(назва розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

39. Ділова репутація небанківської установи (у тому числі її керівників і власників істотної участі в ній) та професійна придатність керівників небанківської установи повинна відповідати вимогам розділу V цього Положення щодо бездоганності.

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

40. Небанківська установа, яка має намір отримати ліцензію, не повинна допускати суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року, що передував даті надходження пакета документів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (фізичної особи - підприємця, самозайнятої особи).

(абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Небанківська установа за наявності суттєвих порушень фінансових зобов'язань має право подати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення таких порушень. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо відповідні фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що має бути підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями.

(абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

41. Небанківська установа, її керівники, власники істотної участі в ній:

1) не повинні бути об'єктами застосування санкцій з боку іноземних держав (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань, міжнародних організацій або України (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

2) не повинні бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);

3) не повинні допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації).

Керівники небанківської установи, фізичні особи - власники істотної участі в небанківській установі не повинні мати судимості за вчинення злочинів, передбачених розділами VI, VII Кримінального кодексу України, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.

42. Ознаками, що небанківська установа, її керівники та власники істотної участі в ній не мають бездоганної ділової репутації, є те, що:

небанківська установа, її керівники або власники істотної участі в ній володіли істотною участю в банку станом на будь-яку дату, або

керівники небанківської установи або власники істотної участі в ній обіймали не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконували обов'язки зазначених осіб, або

незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку керівники або власники істотної участі небанківської установи станом на будь-яку дату мали право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -

протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про те, що:

у банку відкликано банківську ліцензію згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону про банки (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або

банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або

банк був віднесений до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону про банки, якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або

банк був віднесений до категорії неплатоспроможних з підстав, передбачених статтею 76 Закону про банки, у випадках, які не належать до зазначених в абзацах сьомому, восьмому пункту 42 розділу V цього Положення (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком).

43. Ознакою, що небанківська установа не має бездоганної ділової репутації, є те, що:

небанківська установа володіла істотною участю в іншій небанківській установі станом на будь-яку дату; або

керівник або власник істотної участі в небанківській установі володів істотною участю в іншій небанківській установі станом на будь-яку дату; або

керівник або власник істотної участі у небанківській установі обіймав в іншій небанківській установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов'язки зазначених осіб, -

протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:

призначення тимчасової адміністрації та/або

анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, та/або

виключення з Реєстру фінансових установ/Реєстру операторів.

(абзац восьмий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

431. Керівник небанківської установи повинен відповідати таким додатковим вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації:

1) мати:

вищу освіту;

стаж роботи на керівних посадах не менше ніж два роки;

2) не мати:

заборгованості зі сплати податків та зборів;

простроченого понад 30 календарних днів фінансового зобов'язання, сума якого перевищує 150 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті на дату подання до Національного банку анкети згідно з додатком 5 до цього Положення), перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою (фізичною особою - підприємцем, самозайнятою особою);

досвіду роботи на посаді керівника в юридичній особі, яку визначено банкрутом або щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство (вимога застосовується протягом трьох років із дня порушення провадження у справі про банкрутство);

досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов'язків зазначених осіб у юридичній особі, до якої були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов'язків зазначених осіб в юридичній особі, яка була включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).

Небанківська установа в разі зміни керівника(ів) зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну в письмовій формі повідомити про це Національний банк. Небанківська установа, яка має намір здійснювати виключно торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, додатково має подати документи щодо нового керівника(ів), передбачені підпунктом 161 пункту 18 розділу III цього Положення.

(розділ V доповнено пунктом 431 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

VI. Порядок подання відомостей про структуру власності небанківської установи

44. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку, складене за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення (далі - повідомлення);

(підпункт 1 пункту 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);

(підпункт 2 пункту 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

3) відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, оператору поштового зв'язку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 10 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);

(підпункт 3 пункту 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

4) схематичні зображення структури власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додатки 11, 14) (далі - схеми).

(підпункт 4 пункту 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Інформація, зазначена в схемах, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 9) та відомостей про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, оператору поштового зв'язку (додаток 10).

(абзац шостий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Приклади заповнення відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку та відомостей про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, оператору поштового зв'язку наведені відповідно в додатках 12, 15 та 13, 16 до цього Положення.

(абзац сьомий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

45. Небанківська установа протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській установі) зобов'язана подати до Національного банку передбачені пунктом 44 розділу VI цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або засвідченою в установленому законодавством України порядку копією договору про купівлю-продаж (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.

У повідомленні, що подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

46. Документи про структуру власності підписує уповноважена особа небанківської установи.

47. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності небанківської установи.

48. Структура власності небанківської установи повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI цього Положення.

Структура власності небанківської установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності небанківської установи дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської установи;

усіх ключових учасників небанківської установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюзі володіння корпоративними правами небанківської установи;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;

2) документи про структуру власності небанківської установи відповідають вимогам розділу VI цього Положення;

3) набуття/збільшення істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, погоджено в порядку, установленому законодавством.

(підпункт 3 пункту 48 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 48 розділу VI цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 49, 50 розділу VI цього Положення.

49. Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо:

1) неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській установі через наявність у структурі власності небанківської установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна;

2) структура власності небанківської установи є циклічною. Циклічна - така структура власності небанківської установи, в якій небанківська установа є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в небанківській установі, та/або власники істотної участі в небанківській установі одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі 25 % статутного капіталу небанківської установи та більше.

(підпункт 2 пункту 49 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Національний банк має право визнати структуру власності небанківської установи непрозорою в разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської установи.

50. Національний банк за наявності підстав уважати, що заявлена структура власності небанківської установи не відповідає дійсності, наприклад, якщо будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, має право запитати додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності небанківської установи, а також установити строк для надання таких документів.

Право Національного банку запитати додаткові документи щодо особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, не поширюється на осіб, участь яких у небанківській установі не перевищує одного відсотка.

Національний банк має право визнати структуру власності небанківської установи непрозорою в разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності небанківської установи відповідає дійсності.

Рішення про визнання структури власності небанківської установи непрозорою приймає Правління Національного банку.

51. Розмір участі особи в небанківській установі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в небанківській установі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в небанківській установі.

52. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській установі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюзі володіння корпоративними правами в небанківській установі за формулою, наведеною в додатку 17 до цього Положення.

Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській установі наведено в додатках 12, 15 до цього Положення.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській установі, визначений у пункті 52 розділу VI цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль над акціонерами (учасниками) небанківської установи.

53. Розмір опосередкованої участі особи, яка прямо або через інших осіб здійснює контроль за акціонером (учасником) небанківської установи, дорівнює розміру прямої участі в небанківській установі акціонера (учасника) небанківської установи, якого зазначена особа контролює.

54. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі особи, яка набуває істотної участі в небанківській установі за довіреністю акціонерів (учасників) небанківської установи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі небанківської установи акціонерів (учасників) небанківської установи, які видали такі довіреності.

55. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність небанківської установи, прирівнюється до 10 відсотків.

56. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність небанківської установи, прирівнюється до 100 відсотків.

57. Норми пунктів 55, 56 розділу VI цього Положення не застосовуються для розрахунку розміру участі в небанківській установі остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи відповідно до додатків 9, 15 до цього Положення.

VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською установою для отримання ліцензії

58. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі протягом двох місяців із дня отримання повного пакета документів, визначених цим Положенням.

(пункт 58 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

59. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, відкликання (анулювання) ліцензії приймає Правління Національного банку, а рішення про зупинення, поновлення ліцензії - Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.

(абзац перший пункту 59 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

Рішення, зазначене в абзаці першому пункту 59 розділу VII цього Положення, має містити:

1) зміст (або назву заходу впливу, що застосовується до небанківської установи);

2) підставу його прийняття [документи, які є підставою для прийняття Національним банком рішення (реквізити документа, у якому зафіксовані порушення, опис порушення вимог, яких не було дотримано, із зазначенням норм актів законодавства України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку, які порушені / не було дотримано, - у разі прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії, зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії)];

3) назву небанківської установи;

4) доручення на здійснення певним структурним підрозділом Національного банку таких дій, як внесення облікового запису до електронного реєстру, порядок та строки доведення інформації щодо зазначеного в абзаці першому пункту 59 розділу VII цього Положення рішення до небанківської установи та/або оприлюднення Національним банком на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку такої інформації.

Рішення Національного банку про видачу ліцензії або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії є обов'язковим для виконання.

Національний банк видає заявнику ліцензію шляхом унесення облікового запису про це до електронного реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу ліцензії.

Ліцензія набирає чинності з дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії.

(пункт 59 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

60. Датою видачі і номером ліцензії є дата і номер облікового запису в електронному реєстрі про видачу ліцензії.

Національний банк не повертає небанківським установам подані ними документи в разі прийняття рішення про видачу ліцензії.

Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій, зазначені в додатку 18 до цього Положення.

(пункт 60 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

61. Національний банк оприлюднює інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(пункт 61 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

62. Національний банк доводить до відома небанківської установи інформацію щодо видачі ліцензії шляхом надання витягу з електронного реєстру ліцензій.

(абзац перший пункту 62 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Витяг з електронного реєстру ліцензій оформляється на номерному гербовому бланку Національного банку та підписується уповноваженою особою Національного банку або керівником з ліцензування.

(абзац другий пункту 62 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

Витяг з електронного реєстру ліцензій містить відомості про номер і дату видачі ліцензії, найменування небанківської установи, ідентифікаційний код небанківської установи, перелік валютних операцій, які небанківська установа має право здійснювати на підставі ліцензії.

(абзац третій пункту 62 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

63. Національний банк надає небанківській установі витяг з електронного реєстру ліцензій протягом п'яти днів із дня:

1) унесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;

(підпункт 1 пункту 63 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) отримання заяви небанківської установи про отримання витягу з електронного реєстру ліцензій, поданої до Національного банку згідно з пунктом 21 розділу III цього Положення.

64. Національний банк надсилає небанківській установі витяг з електронного реєстру ліцензій поштою з повідомленням про вручення зазначеного витягу.

Національний банк має право надати витяг з електронного реєстру ліцензій представникові небанківської установи на підставі належним чином оформленої довіреності.

65. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 днів. Національний банк повідомляє небанківську установу про призупинення розгляду пакета документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

66. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням небанківської установи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає керівник з ліцензування).

(абзац перший пункту 66 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Національний банк письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів та строк, на який продовжено строк розгляду, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.

67. Національний банк має право подати зауваження та пропозиції до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.

Перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів у разі направлення Національним банком зауважень та пропозицій до поданих документів відповідно до абзацу першого пункту 67 розділу VII цього Положення, а також у разі направлення Національним банком запиту про надання додаткової інформації для з'ясування обставин, зазначених у пункті 22 розділу VII цього Положення, зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації.

(абзац другий пункту 67 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

68. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до цього Положення, у разі його некомплектності та/або неподання копії платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку із зазначенням обґрунтування (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк повертає без розгляду пакет документів (рішення приймає керівник з ліцензування), якщо:

1) відомості про небанківську установу, яка не є фінансовою установою, не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України;

2) відомості про оператора поштового зв'язку не внесені до Реєстру операторів у порядку, визначеному законодавством України, або оператор поштового зв'язку не має права здійснювати поштові перекази.

Небанківські установи в разі повернення пакета документів Національним банком мають право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.

(пункт 68 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

69. Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії небанківській установі, якщо:

(абзац перший пункту 69 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) подані документи містять неповну, недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення;

2) не подано документи, інформацію, пояснення на запит Національного банку, надісланий відповідно до цього Положення;

3) у Національного банку є документально підтверджена інформація про:

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення та припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії - щодо небанківської установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення / зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця небанківська установа;

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України - щодо небанківських установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії у випадках, не пов'язаних із розширенням / зміною переліку валютних операцій;

(підпункт 3 пункту 69 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

4) фінансовий стан небанківської установи не відповідає вимогам, установленим цим Положенням;

5) небанківська установа та/або хоча б один з її керівників, та/або хоча б один із власників істотної участі в небанківській установі не відповідають вимогам, установленим цим Положенням;

6) структуру власності небанківської установи Національним банком визнано непрозорою;

7) підпункт 7 пункту 69 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

8) небанківська установа, яка має намір отримати ліцензію, допускала суттєві порушення фінансових зобов'язань протягом останнього року, що передував даті надходження пакета документів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (фізичної особи - підприємця, самозайнятої особи);

(підпункт 8 пункту 69 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

9) небанківська установа не дотрималася інших вимог цього Положення.

(підпункт 9 пункту 69 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

70. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії передає небанківській установі копію такого рішення під підпис її уповноваженого представника на другому примірнику супровідного листа із зазначенням дати та часу отримання або надсилає установі повідомлення про прийняте рішення про відмову у видачі ліцензії засобами електронного зв'язку Національного банку з направленням копії цього рішення засобами поштового зв'язку рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

(пункт 70 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

71. Національний банк не повертає подані документи небанківській установі в разі відмови у видачі ліцензії.

(пункт 71 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

72. Небанківські установи мають право повторно подати до Національного банку документи для отримання ліцензії не раніше ніж через 90 днів із дня передавання небанківській установі копії рішення про відмову у видачі ліцензії або надсилання установі повідомлення про прийняте рішення про відмову у видачі ліцензії засобами електронного зв'язку Національного банку за умови усунення підстав, за яких небанківській установі було відмовлено у видачі ліцензії.

(пункт 72 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

VIII. Порядок інформування Національного банку про початок здійснення небанківськими установами, їх структурними підрозділами валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій

73. Небанківські установи за 15 календарних днів до початку здійснення ними або їх структурними підрозділами валютних операцій надсилають до Національного банку інформацію про початок здійснення небанківськими установами, які є фінансовими установами, операторами поштового зв'язку, їх структурними підрозділами валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій за формою, наведеною в додатку 19 до цього Положення:

(абзац перший пункту 73 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

1) стосовно небанківської установи - юридичної особи - у разі одержання нею ліцензії;

(підпункт 1 пункту 73 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2) стосовно структурного підрозділу - у разі прийняття рішення керівним органом небанківської установи (якому згідно зі статутом надані відповідні повноваження) про надання структурному підрозділу повноважень щодо здійснення певного переліку валютних операцій, перелік яких зазначено в ліцензії.

74. Небанківська установа, яка має ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, додатково до інформації, зазначеної в абзаці першому, підпунктах 1, 2 пункту 73 розділу VIII цього Положення, у визначений абзацом першим пункту 73 розділу VIII цього Положення строк, зобов'язана подати Національному банку за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, інформацію про наявність:

1) приміщення(ень), яке(які) відповідає(ють) вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, - для небанківської установи, яка є фінансовою установою;

2) не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території не менше ніж 50 % областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України), приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, - для оператора поштового зв'язку.

Національний банк веде реєстр приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах (далі - реєстр приміщень).

До реєстру приміщень уноситься така інформація: найменування небанківської установи, адреса приміщення, щодо якого небанківською установою надано інформацію, і дата отримання Національним банком такої інформації. Якщо за однією адресою можуть розташовуватися кілька приміщень, то зазначається порядковий номер приміщення і короткий опис його місця розташування.

Інформація, уключена до реєстру приміщень, є публічною інформацією і підлягає оприлюдненню Національним банком на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Небанківські установи не мають права здійснювати валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, у приміщеннях, не внесених Національним банком до реєстру приміщень або виключених Національним банком з реєстру приміщень.

(пункт 74 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

75. Структурний підрозділ має право розпочати здійснення валютних операцій, на виконання яких небанківська установа надала йому повноваження, через 15 днів після надання небанківською установою Національному банку інформації, наведеної у пункті 73 та абзаці першому, підпунктах 1, 2 пункту 74 розділу VIII цього Положення та додатках 4, 19 до цього Положення.

(пункт 75 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

76. Небанківські установи надсилають інформацію про будь-які зміни в інформації, зазначеній у додатках 4, 19 до цього Положення (щодо зміни переліку валютних операцій, ліквідації структурних підрозділів, зміни місцезнаходження і початку, тимчасового припинення, відновлення, припинення здійснення валютних операцій за кожним видом фінансових послуг), протягом 10 днів із дня виникнення таких змін до Національного банку.

IX. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії

(назва розділу IX у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

77. Національний банк має право зупинити на строк до одного року ліцензію, видану небанківській установі, у разі порушення нею вимог валютного законодавства. Порядок зупинення ліцензії визначений нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

771. Національний банк поновлює небанківській установі ліцензію в порядку та за умови виконання небанківською установою вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

772. Національний банк має право виключити структурний підрозділ небанківської установи з реєстру приміщень на строк до трьох місяців (рішення приймає уповноважена особа Національного банку) у разі виявлення в діяльності структурного підрозділу небанківської установи суттєвого порушення нею вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні протягом останніх шести місяців (у разі неусунення виявленого порушення на дату прийняття рішення).

(пункт 77 замінено пунктами 77, 771, 772 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

78. Національний банк має право відкликати (анулювати) в небанківської установи ліцензію в разі:

1) установлення факту подання до Національного банку документів, що містили неповну та/або недостовірну інформацію;

2) виключення небанківської установи, яка є фінансовою установою, з Реєстру фінансових установ;

(підпункт 2 пункту 78 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

21) виключення з Реєстру операторів інформації про оператора поштового зв'язку або позбавлення його права на здійснення поштового переказу;

(пункт 78 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

3) отримання від небанківської установи звернення у зв'язку з прийняттям рішення про припинення здійснення валютних операцій;

4) прийняття рішення про припинення небанківською установою діяльності (крім перетворення);

5) відкликання ліцензії небанківської установи на надання фінансових послуг, що подавалася до Національного банку для отримання ліцензії, згідно з підпунктом 6 пункту 18 розділу III цього Положення;

6) неусунення причин, згідно з якими до небанківської установи були застосовані заходи впливу (санкції) за порушення законодавства України під час дії ліцензії;

7) повторного протягом року невиконання небанківською установою обов'язків щодо здійснення нагляду за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення валютних операцій через цю небанківську установу, передбачених частинами другою, третьою, восьмою, одинадцятою статті 11 Закону про валюту та нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду;

(підпункт 7 пункту 78 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

8) недопущення уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки;

9) установлення протягом останніх шести місяців фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською установою вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу, регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (тільки для операторів поштового зв'язку) та/або до небанківської установи застосовано заходи впливу (санкції) за порушення вищезазначеного законодавства України;

(підпункт 9 пункту 78 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

10) визнання Національним банком структури власності небанківської установи непрозорою;

11) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність небанківської установи, її власників істотної участі, керівників вимогам щодо ділової репутації, визначеним цим Положенням;

111) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність керівників небанківської установи вимогам до ділової репутації та професійної придатності, визначених цим Положенням;

(пункт 78 доповнено підпунктом 111 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

12) нерозкриття (неповного розкриття) / непідтвердження (неповного підтвердження) небанківською установою інформації щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) на підставах і в порядку, визначених цим Положенням;

(підпункт 12 пункту 78 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

13) якщо немає мінімально необхідного розміру власного капіталу небанківської установи, установленого пунктом 27 розділу IV цього Положення;

131) якщо страховою компанією, яка отримала ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, не дотримано нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850;

(пункт 78 доповнено підпунктом 131 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

132) якщо страховою компанією, яка отримала ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, не надано інформацію, зазначену в підпункті 21 пункту 31, пункті 311 розділу IV цього Положення;

(пункт 78 доповнено підпунктом 132 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2019 р. N 65)

14) застосування Національним банком до небанківської установи протягом останнього року двох та більше заходів впливу у вигляді штрафних санкцій, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії;

141) якщо кількість суттєвих порушень вимог валютного законодавства та/або суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні протягом останніх шести місяців становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи - щодо небанківських установ, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;

(підпункт 14 пункту 78 замінено підпунктами 14, 141 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

15) порушення небанківською установою умов виданої їй ліцензії;

(підпункт 15 пункту 78 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

16) нездійснення небанківською установою валютних операцій протягом 12 місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;

(підпункт 16 пункту 78 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

17) припинення здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку;

(пункт 78 доповнено підпунктом 17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

18) відсутності в оператора поштового зв'язку не менше 50 структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, та/або здійснення оператором поштового зв'язку діяльності на території менше ніж 50 % областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України);

(пункт 78 доповнено підпунктом 18 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

19) неусунення небанківською установою допущених порушень вимог валютного законодавства, що стали підставою для зупинення ліцензії;

(пункт 78 доповнено підпунктом 19 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

20) прийняття Національним банком рішення про видачу небанківській установі ліцензії за результатами розгляду заяви та документів, поданих небанківською установою згідно з пунктом 19 розділу III цього Положення.

(пункт 78 доповнено підпунктом 20 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

79. Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії вносить до облікового запису в електронному реєстрі інформацію про це не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Національний банк доводить до відома небанківської установи, банків та громадськості інформацію про зупинення, поновлення ліцензії в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

Національний банк доводить інформацію про відкликання (анулювання) ліцензії до відома:

1) небанківської установи шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) ліцензії протягом п'яти днів із дня його прийняття;

2) банків України електронною поштою та громадськості шляхом розміщення відповідної інформації на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

(пункт 79 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

80. Небанківська установа зобов'язана припинити здійснення валютних операцій згідно з ліцензією наступного робочого дня після дня отримання витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) ліцензії.

Небанківська установа зобов'язана повернути Національному банку ліцензію (у разі її оформлення на номерному бланку Національного банку) протягом п'яти днів із дня отримання небанківською установою витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) ліцензії.

(пункт 80 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

81. Небанківські установи мають право подати до Національного банку документи для отримання ліцензії не раніше ніж через рік із дня прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії [крім прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії згідно з підпунктом 20 пункту 78 розділу IX цього Положення].

(пункт 81 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

82. Порушення небанківською установою умов ліцензії та/або порушення вимог цього Положення [у тому числі здійснення валютних операцій після дня отримання небанківською установою витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) Національним банком ліцензії, подання недостовірних відомостей та підроблених документів (їх копій)] тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

(пункт 82 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Заява про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

1. Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                               (повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номер і дата рішення
_____________________________________________________________________________________
                                          уповноваженого органу про внесення небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________
                                            оператора поштового зв'язку до державного реєстру фінансових установ або
_____________________________________________________________________________________
                                єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, який ведеться відповідно
_____________________________________________________________________________________
                                Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
_____________________________________________________________________________________
                                послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною
_____________________________________________________________________________________
                                            комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації)
банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                                 (найменування, місцезнаходження банку,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             код банку, номер поточного рахунку)
в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку (далі - небанківська установа), звертається до Національного банку України з проханням про видачу ліцензії на здійснення таких валютних операцій: ____________________________________________.
                                                                                                                                      (перелік видів операцій)

2. Небанківська установа ________________________________________________________________
                                                                                                                                 (найменування)
має можливість подавати до Національного банку України статистичну звітність про валютні операції, передбачену нормативно-правовим актом Національного банку України з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

3. Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягнуть за собою відмову у видачі ліцензії на здійснення валютних операцій або її відкликання (анулювання).

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до ___________________________________________________________________.
                                                                                        (прізвище, адреса, номер телефону)

5. Додатки: подаються документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій.

6. Керівник небанківської установи

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

(додаток 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Бізнес-план
(загальні вимоги до бізнес-плану)

I. Загальна частина

1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану [мета отримання ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія), очікувані результати діяльності].

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

2. Загальна інформація про небанківську фінансову установу, оператора поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

3. Відомості про структурні підрозділи небанківської фінансової установи.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Зазначається найменування структурних підрозділів, їх місцезнаходження, дата та номер рішення про створення.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

II. Опис економічного середовища

4. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування небанківської фінансової установи, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення валютних операцій.

5. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку послуг з валютних операцій і його динаміка, визначення потреб клієнтів у послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де небанківська фінансова установа планує проводити свою діяльність.

Небанківська фінансова установа повинна викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих із них, що характеризують фінансові ринки.

6. Конкурентна позиція та переваги небанківської фінансової установи.

Розкриваються місце небанківської фінансової установи на ринку фінансових послуг/послуг поштового переказу, які планує надавати небанківська фінансова установа, потенційні конкуренти та конкурентні переваги небанківської фінансової установи.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

III. Участь у платіжних системах, фінансових групах та розвиток бізнесу небанківської фінансової установи

7. Мета створення та завдання небанківської фінансової установи.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця небанківської фінансової установи на ринку послуг щодо здійснення валютних операцій, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

8. Напрями діяльності небанківської фінансової установи.

Розкриваються спеціалізація небанківської фінансової установи, напрями її діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Оператори поштового зв'язку додатково розкривають порядок розмежування послуг поштового переказу та послуг переказу коштів, що належать до валютних операцій, які вони планують надавати на підставі ліцензії.

(пункт 8 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим)

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика небанківської фінансової установи.

9. Участь у платіжних системах (у разі отримання ліцензії для переказу коштів).

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

Зазначаються платіжні системи, учасником яких планує стати / є небанківська фінансова установа, істотні умови участі у відповідних платіжних системах, план дій із забезпечення участі в платіжній системі.

10. Торговельна марка.

Зазначається комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг), під якою небанківська фінансова установа має намір здійснювати валютні операції.

11. Прогнозний баланс небанківської фінансової установи.

Подається прогнозний баланс небанківської фінансової установи на три роки.

Подається опис операцій небанківської фінансової установи із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення.

12. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішні принципи управління ризиками небанківської фінансової установи, заходи з попередження ризикової діяльності та фінансової дестабілізації.

13. Фінансовий моніторинг.

Зазначаються заходи із забезпечення виконання вимог законодавства України із запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

14. Розвиток мережі небанківської фінансової установи.

Зазначаються плани щодо відкриття структурних підрозділів небанківської фінансової установи або очікуваних місць надання зі здійснення валютних операцій небанківською фінансовою установою.

15. Участь у фінансових групах.

Відображаються плани щодо участі небанківської фінансової установи у фінансових, у тому числі банківських, групах із зазначенням їх типу, материнської компанії та сфери діяльності.

IV. Фінансово-економічні показники діяльності небанківської фінансової установи1

____________
1 Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

16. Фінансовий план небанківської фінансової установи.

Подається прогнозний розрахунок звіту про фінансовий результат небанківської фінансової установи.

17. Збільшення капіталу небанківської фінансової установи.

Подається план збільшення капіталу небанківської фінансової установи із зазначенням відповідних джерел (за необхідності).

V. Прогнозований розмір доходів та витрат упродовж трьох років

18. Основні напрями та сума прогнозованих витрат:

19. Основні джерела та сума прогнозованих доходів:

VI. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення небанківської фінансової установи

20. Система управління небанківської фінансової установи.

Подаються схема управління небанківською фінансовою установою, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом небанківської фінансової установи, у тому числі підпорядкованість та функції підрозділів (із зазначенням їх найменування і планової чисельності персоналу підрозділів).

21. Матеріально-технічна база небанківської фінансової установи.

Зазначається, чи забезпечена небанківська фінансова установа приміщенням, офісною технікою та необхідним обладнанням (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Анкета небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)

Розділ I. Інформація про небанківську фінансову установу, оператора поштового зв'язку

1. Загальна інформація

Таблиця 1

2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Банки, у яких небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа) має рахунки

 

2

Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності після отримання ліцензії на здійснення валютних операцій, грн

 

3

Інформація за даними форми N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", складеної згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами), грн:

 

4

Розмір власного капіталу

 

5

Розмір грошових коштів та їх еквівалентів

 

6

Розмір оборотних активів

 

7

Розмір дебіторської заборгованості та зобов'язань за векселями

 

8

Розмір поточних фінансових інвестицій

 

3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

____________
1 Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

2 Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Чи застосовувалися до небанківської фінансової установи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

так/ні

2

Чи було включено небанківську фінансову установу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

так/ні

3

Чи були факти надання небанківською фінансовою установою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України?

так/ні

4

Чи є у власників істотної участі небанківської фінансової установи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

так/ні

5

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)

так/ні

6

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)

так/ні

7

Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)

так/ні

8

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)

так/ні

9

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)

 

10

Чи позбавлялись права керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?
(Зазначити хто, протягом якого часу та які посади позбавлено права обіймати або якою діяльністю позбавлено права займатися)

так/ні

11

Чи обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту в юридичних особах, яких визнано банкрутом та/або здійснено ліквідацію за рішенням суду, до яких застосована санкція у вигляді анулювання ліцензії?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій
небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)

так/ні

Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи2

Таблиця 5

Розділ III. Відносини небанківської фінансової установи з іншими особами

5. Перелік юридичних осіб, у яких небанківська фінансова установа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є керівниками

Таблиця 8

Я, __________________________________________________________________________________, стверджую, що інформація, надана в анкеті, є
                                         (прізвище, ім'я та по батькові керівника небанківської фінансової установи)
правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

______________________
(дата підписання анкети)

_______________________
(підпис призначеного/
рекомендованого керівника)

______________
(ініціали, прізвище)

______________________
(телефон, адреса електронної
пошти керівника)

_______________________
(прізвище, ініціали, телефон,
адреса електронної пошти
контактної особи)

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Інформація про наявність приміщень, у яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ, які є фінансовими установами, операторів поштового зв'язку в Україні

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування)
(далі - небанківська фінансова установа) в особі керівника ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
надає інформацію про наявні в неї [її структурних підрозділів - філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, кас, об'єктів поштового зв'язку небанківської фінансової установи, у яких здійснюється надання фінансових послуг (далі - структурні підрозділи)] приміщення, у яких планується здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі або інші валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, що відповідають вимогам законодавства України:

Цим підтверджуємо відповідність вищезазначених приміщень:

1. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

2. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягне за собою застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи заходів впливу, передбачених законодавством України з питань ліцензування валютних операцій. З усіх питань, що стосуються наведеної вище
інформації, прошу звертатися до __________________________________________________________.
                                                                                                              (прізвище, адреса, номер телефону)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Анкета керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою оператора поштового зв'язку

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________
оператора поштового зв'язку)

Розділ I. Інформація про керівника

1. Загальна інформація

Таблиця 1

2. Документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

3. Відомості про призначення (обрання) керівника

Таблиця 3

4. Інформація про вищу освіту

Таблиця 4

Розділ II. Відомості про трудову діяльність

5. Посади в юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 5

Розділ III. Відносини керівника з іншими особами

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі (прямої або опосередкованої участі, незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

7. Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником

Таблиця 7

Розділ IV. Ділова репутація та професійна придатність

Таблиця 8

N з/п

Питання

Відповідь

1

2

3

1

Чи маєте Ви ознаки відсутності бездоганної ділової репутації та/або невідповідності вимогам щодо професійної придатності, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України з питань ліцензування валютних операцій установ?
Якщо так, то які саме?

Так/ні

2

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, діяльність якої була припинена?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати припинення та підстав припинення юридичної особи)?

Так/ні

3

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство?
Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про банкрутство)?

Так/ні

4

Які Ваші основні досягнення під час займання керівної посади в юридичній особі?
Який вплив вони мали на діяльність юридичної особи?

 

5

Які Ваші функціональні обов'язки на посаді керівника оператора поштового зв'язку?

 

6

Чи мають інші особи можливість здійснювати вплив на Вас під час прийняття Вами рішень у разі виконання обов'язків керівника оператора поштового зв'язку?
Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив на Вас?

Так/ні

7

Чи маєте Ви досвід роботи у сфері ринків фінансових послуг?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

8

Чи маєте Ви досвід роботи в юридичних особах, які зареєстровані в державі, яка здійснює збройну агресію проти України?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

9

Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу, санкції Україною, іноземними державами, міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями (протягом останніх трьох років)?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

10

Чи було включено Вас, юридичні особи, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

11

Чи були факти надання Вами, юридичними особами, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником недостовірної інформації Національному банку України?

Так/ні

12

Чи є у Вас судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

Так/ні

13

Чи обіймаєте/обіймали Ви посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконуєте/виконували обов'язки зазначених осіб у небанківських фінансових установах, операторах поштового зв'язку України?
Якщо так, то зазначити протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку обіймаєте/обіймали посаду?

Так/ні

8. Я, _____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, уключаючи можливість надання цієї інформації іншим державним органам України.

9. Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

_________________
(дата)

____________________
(підпис керівника)

____________________
(ініціали, прізвище)

______________________________
(телефон, адреса електронної
пошти керівника)

_________________________________
          (прізвище, ініціали, телефон,
           адреса електронної пошти
                    контактної особи)

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9,
у зв'язку з цим додатки 5 - 18 уважати відповідно додатками 6 - 19)

 

Заява
про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій (у зв'язку з розширенням / зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку)

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

1. У зв'язку з ________________________________________________________________________
                                                                (зазначається підстава для звернення для видачі нової ліцензії,
_____________________________________________________________________________________
                                             передбачена пунктом 19 розділу III Положення про порядок видачі небанківським
_____________________________________________________________________________________
                                         установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій)

небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)
(далі - небанківська установа), розташована ______________________________________________
                                                                                                                                  (місцезнаходження
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   небанківської установи)
в особі керівника _____________________________________________________________________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
яка/який діє на підставі статуту небанківської установи, звертається до Національного банку України з проханням на заміну ліцензії на здійснення валютних операцій від _______N ____ видати нову ліцензію на здійснення таких валютних операцій: _____________________________.
                                                                                                                                            (перелік видів операцій)

2. Небанківська установа ______________________________________________________________
                                                                                                             (найменування)
забезпечена технічними можливостями подання до Національного банку України статистичної звітності про валютні операції.

3. Я, _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягне за собою відмову у видачі ліцензії на здійснення валютних операцій.

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до __________________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   адреса, номер телефону)

5. Додатки: документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій/видачі ліцензії на здійснення валютних операцій).

6. Керівник небанківської установи

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Заява
про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

1. У зв'язку з _________________________________________________________________________
                                                                           (зазначаються підстави для звернення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________
                                                           оператора поштового зв'язку)
(далі - небанківська фінансова установа), розташована ______________________________________
                                                                                                                                                (місцезнаходження
____________________________________________________________________________________,
                                                                          небанківської фінансової установи)
в особі керівника ____________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, звертається до Національного банку України з проханням унести зміни до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій.

2. Я, _______________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

3. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до __________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          адреса, номер телефону)

4. Додатки: документи, що зазначені в підпункті 2 пункту 20 розділу III Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій.

5. Керівник небанківської фінансової установи

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 28)

 

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку

_____________________________________________________________________________________
                                                         (повне найменування
небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку,
_____________________________________________________________________________________
                                                                        ідентифікаційний код, місцезнаходження)
подає Національному банку України такі документи про структуру власності:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку.

2. Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку.

3. Схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку.

Подані документи відображають структуру власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку станом на
____________ 20__ року.
(зазначити дату)

Документи подаються __________________________________________________________________
                                                                               (зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до
_____________________________________________________________________________________
                                         Національного банку України із заявою про
видачу ліцензії на здійснення валютних операцій,
_____________________________________________________________________________________
                                                  щорічне подання або подання у зв'язку зі змінами відомостей.
_____________________________________________________________________________________
                                     У разі подання документів у зв'язку зі змінами відомостей про структуру власності
_____________________________________________________________________________________.
                                                               в повідомленні зазначаються зміни, що відбулися)

_______________________
   (посада уповноваженої особи)

_________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської
фінансової установи, оператора поштового зв'язку)

Таблиця 1

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

_____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиць 1 і 2 додатка 9

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи. Особи повинні бути зазначені в таблиці 1 згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в небанківській фінансовій установі (колонка 8 таблиці 1).

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного коду;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в небанківській фінансовій установі.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, який розраховується відповідно до вимог розділу VI Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначається взаємозв'язок особи з небанківською фінансовою установою:

1) якщо особа має тільки пряму участь у небанківській фінансовій установі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в небанківській фінансовій установі.

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9,
від 05.02.2019 р. N 28)

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, операторі поштового зв'язку
станом на ____________20_____ року

_______________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

______________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці додатка 10

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного коду;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з небанківською фінансовою установою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, а також:

1) якщо особа має пряму участь у небанківській фінансовій установі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи, та наводиться її частка в статутному капіталі небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа разом з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність небанківської фінансової установи/юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлено таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 6, наводяться дата їх видачі і строк дії.

У колонці 6 зазначається сукупний відсоток участі особи в небанківській фінансовій установі та наводиться опис непрямої участі.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9,
від 05.02.2019 р. N 28)

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ____________20__ року

Зразок

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку в ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________ 20 __ року

[Приклад заповнення таблиць 1, 2 додатка 9 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 11 до Положення]
 

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа), %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

33

33

Через Юридичну особу 3 (55 %), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ "Юридична особа 2"

2

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

17

17

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 у ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 3

ФО

Так

Росія, інша інформація про особу

-

14,1075

14,1075

Через Юридичну особу 3 (45 %) та ТОВ "Юридична особа 2"

4

Публічна компанія 1 (Company 1)

ПК

Так

Велика Британія, інша інформація про особу

12,2

-

12,2

Акціонер небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

11,65

11,65

Через ТОВ "Юридична особа 1" (100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 2" (5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 18

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,3

10,3

Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15

7

Фізична особа 8

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

9,33

9,33

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 у ПрАТ "Юридична особа 6".
Через ТОВ "Юридична особа 5" (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 5", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 4

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 16 (Individual 16)

ФО

Ні

США, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

10

Фізична особа 15 (Individual 15)

ФО

Ні

Кіпр, інша інформація про особу

5,1

-

5,1

Акціонер небанківської фінансової установи має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

11

Фізична особа 12

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

3,72

3,72

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

12

Фізична особа 11

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,5

2,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

13

Фізична особа 13

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,28

2,28

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

14

Фізична особа 6

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

1,54

-

1,54

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6

15

Фізична особа 14 (Individual 14)

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

0,5

0,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

16

Фізична особа 5 (Individual 5)

ФО

Ні

Німеччина, інша інформація про особу

0,46

-

0,46

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

__________________

(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________

(дата)

__________________

(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, операторі поштового зв'язку ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________ 20__ року

[Приклад заповнення таблиці додатка 10 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 11 до Положення]

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа)

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ "Юридична особа 2"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

2

ПрАТ "Юридична особа 6"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Публічна компанія 1 (Public company 1)

ЮО

П

Велика Британія, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 12,2 % акцій небанківської фінансової установи

4

TOB "Юридична особа 1"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

5

ПрАТ "Юридична особа 4"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

6

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

О

Велика Британія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

7
 

Фізична особа 1
 

ФО
 

О
 

Україна, інша
інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ
"Юридична особа 1" (частка 100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 3" (частка 55 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 3

ФО

О

Росія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 3" (частка 45 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 18

ФО

О (ПГ)

Україна, інша інформація про особу

Має право голосу на загальних зборах акціонерів небанківської фінансової установи за дорученням акціонерів небанківської фінансової установи: Фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2020 року); Фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2020 року)

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

______________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

_______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ____________ 20__ року

(зразок)

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________ 20__ року

[Приклад заповнення таблиць 1, 2 додатка 9 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 14 до Положення]

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа), %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Федеральний уряд Німеччини

Д

Так

Інша інформація про особу

-

31,9

31,9

Через Юридичну особу 4 (80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 4

2

Міжнародна фінансова установа

МФУ

Так

Інша інформація про особу

12

6,39

18,39

Акціонер небанківської фінансової установи. Через Юридичну особу 4 (49 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 5

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,78

10,78

Через Юридичну особу 3 (49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Фізична особа 7

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Через Юридичну особу 3 (35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 10

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

7,5

-

7,5

Акціонер небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

6,29

6,29

Через Юридичну особу 2 (37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

7

Фізична особа 3

ФО

Так

Ізраїль, інша інформація про особу

-

5,78

5,78

Через Юридичну особу 2 (34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

5,5

-

5,5

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

Так

США, інша інформація про особу

-

4,93

4,93

Через Юридичну особу 2 (29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 6

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

3,52

3,52

Через Юридичну особу 3 (16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

2,3

-

2,3

Акціонер небанківської фінансової установи

Розрахунок участі (опосередкованої) особи в небанківській фінансовій установі у відсотках (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

______________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, операторі поштового зв'язку ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________20 __ року

[Приклад заповнення таблиці додатка 10 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 14 до Положення]

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа)

1

2

3

4

5

6

1

Юридична особа 4 (Company 4)

ЮО

О

Німеччина, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

2

Міжнародна фінансова установа

МФ

П, О

Інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 25,52 % акцій небанківської фінансової установи

3

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

П

Кіпр, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Юридична особа 2 (Company 2)

ЮО

П

Нідерланди, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

5

Федеральний уряд Німеччини

Д

О

Інша інформація про особу

Акціонер (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 1

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)

7

Фізична особа 10

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13 % у небанківській фінансовій установі (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)

8

Фізична особа 5

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

О

США, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

10

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

11

Фізична особа 3

ФО

О

Ізраїль, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

12

Фізична особа 7

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 6 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

13

Фізична особа 6

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 7 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

14

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Власник істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом Наглядової ради небанківської фінансової установи1

____________
1 Ця ознака наявності значного впливу на діяльність небанківської фінансової установи зазначається на схемі лише в разі відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі.

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

________________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку

1. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа) розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі за такою формулою:

РОУ =

 Уп  
   100 %

·

У(п-1)
   100 %

·…·

    У2  
    100 %

· У1,

або

 
 
РОУ =

п
ПУi
    i = 1    
    100 %(п-1)

 
 
,

де РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі;

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;

П - знак множення;

i - номер рівня володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи.

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій

(додаток 18 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

 

Інформація, що надається до Національного банку України про початок здійснення небанківськими установами, які є фінансовими установами, операторами поштового зв'язку, їх структурними підрозділами валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій

N з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

Ідентифікаційний код

 

2

Тип установи (рівень підпорядкованості: 0 - головний офіс; 1 - підрозділи, що мають власний ідентифікаційний код, підпорядковані головному офісу; 2 - підрозділи, що не мають власного ідентифікаційного коду, підпорядковані головному офісу, а також підрозділи, що не мають власного ідентифікаційного коду, підпорядковані підрозділам першого рівня; 4 - пункти обміну валюти)

 

3

Код області підрозділу, що має власний ідентифікаційний код та підпорядкований головному офісу

 

4

Код області підрозділу, що не має власного ідентифікаційного коду

 

5

Найменування установи

 

6

Скорочене найменування (за наявності) установи (не більше 27 знаків, уключаючи пробіли)

 

7

Місцезнаходження установи (лише для головного офісу)

 

8

Місцезнаходження установи (для типу установи залежно від рівня підпорядкованості першого, другого або четвертого)

 

9

Телефон установи

 

10

Електронна пошта (e-mail)

 

11

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон керівника установи

 

12

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон головного бухгалтера установи

 

13

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон особи, відповідальної за подання статистичної звітності до Національного банку України (лише для головного офісу)

 

14

Перелік видів валютних операцій, які здійснюватимуться

 

15

Дата зміни стану (початку, тимчасового припинення, відновлення, припинення) здійснення валютних операцій за кожним видом фінансових послуг

 

____________________________
(
посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою, оператором поштового зв'язку особи)

________________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

(додаток 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. N 9)

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2002 р. N 362
,
 від 27.10.2005 р. N 396
,
 від 05.05.2006 р. N 171
,
 від 27.02.2008 р. N 45
,
 від 06.03.2009 р. N 122
,
від 30.12.2010 р. N 589
,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
від 10.07.2012 р. N 289
,
 від 03.12.2012 р. N 500
,
від 14.04.2015 р. N 234
,
 від 19.06.2015 р. N 392
,
 від 29.12.2015 р. N 962
,
 від 29.07.2016 р. N 363
,
 від 05.09.2016 р. N 380
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 137)

____________

Опрос