Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выплаты подъемных военнослужащим Гражданской обороны Украины

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Приказ, Инструкция от 06.08.2002 № 193
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Цивільної оборони України

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 6 серпня 2002 року N 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2002 р. за N 709/6997

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 18 травня 2015 року N 577)

З метою визначення порядку і умов виплати підйомних військовослужбовцям Цивільної оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Цивільної оборони України (додається).

2. Начальникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, керівникам органів управління у справах цивільної оборони Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій, командирам військових частин, начальникам курсів та навчальних закладів підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань цивільної оборони у своїй практичній роботі дотримуватися вимог цієї Інструкції.

3. Адміністративному департаменту довести цей наказ до відома керівників органів управління у справах цивільної оборони Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій, командирів військових частин, начальників курсів та навчальних закладів підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань цивільної оборони.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря генерал-лейтенанта Марченка Г. Б.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України
 

 
 
В. В. Дурдинець
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

І. О. Юшко 

Перший заступник Державного
секретаря Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
І. Ф. Гнибіденко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Цивільної оборони України

Інструкція про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Цивільної оборони України (далі - Інструкція) розроблена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 332 "Про вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України" та змінами до неї, а також у зв'язку з введенням у дію постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 452 "Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців", де підйомні не входять до додаткових видів грошового забезпечення.

Інструкція поширюється на військовослужбовців Цивільної оборони України.

1. Особам офіцерського складу (далі - офіцери), прапорщикам (мічманам) та військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці, які проходять службу за контрактом), що переїхали до нового місця служби з одного населеного пункту в інший у зв'язку з призначенням на посади або зміною постійної дислокації військової частини (підрозділу) до місця постійної дислокації військової частини або підрозділу* зі зміною місця проживання, виплачуються підйомні в розмірі місячного грошового забезпечення.

____________
* Тут і в наступних пунктах Інструкції йдеться про місце постійної дислокації військових частин і підрозділів, що встановлюються відповідними командирами (начальниками) в межах наданих їм прав.

2. Розмір підйомних визначається з окладу за основною посадою, на яку призначений військовослужбовець або яку він займав до дня прибуття військової частини (підрозділу) до нового пункту постійної дислокації, окладу за військове звання та додаткових видів грошового забезпечення на день виникнення права на отримання підйомних.

У разі призначення на посади або передислокації військової частини (підрозділу) в ті місцевості, де чинним законодавством України передбачена виплата підвищених посадових окладів, підйомні виплачуються з урахуванням підвищених посадових окладів.

3. Підйомні в порядку і розмірах, передбачених пунктами 1 і 2 цієї Інструкції, також виплачуються:

3.1. Офіцерам, призваним (прийнятим) на військову службу із запасу і призначеним на посади офіцерського складу або зарахованим на навчання у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи (далі - військові навчальні заклади), термін навчання в яких більше одного року, а також військовозобов'язаним, прийнятим на військову службу як прапорщики (мічмани) або військовослужбовці, які проходять службу за контрактом. При цьому особам, які прийняті на військову службу із запасу і закінчили школи прапорщиків (мічманів), навчальні центри та навчальні підрозділи з підготовки прапорщиків (далі - школи прапорщиків), підйомні виплачуються, якщо вони після закінчення цих шкіл призначені у військові частини, розташовані поза пунктом їх постійного проживання до прийняття на військову службу.

3.2. Офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом, зарахованим на навчання у військові навчальні заклади з терміном навчання більше одного року без збереження посад за місцем служби.

3.3. Слухачам і курсантам військових навчальних закладів із числа офіцерів, прапорщиків (мічманів) і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, що здійснили переїзд у зв'язку з переведенням в інший військовий навчальний заклад або зі зміною постійної дислокації військового навчального закладу чи його підрозділу.

3.4. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади, термін навчання в яких становить більше одного року, з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади офіцерського складу в інші населені пункти.

3.5. Військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів, термін навчання в яких становить один рік і менше, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання).

3.6. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у військову частину того самого військового навчального закладу, яка утримується на самостійному штаті та розташована в іншому населеному пункті, ніж пункт дислокації управління або підрозділу військового навчального закладу, в якому проходили навчання військовослужбовці.

3.7. Військовослужбовцям, направленим для проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини, у штаті якої вони перебувають, в підрозділи (чи з одного підрозділу в інші підрозділи цієї самої військової частини), що дислоковані в інших населених пунктах.

4. Підйомні офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, виплачуються*:

____________
* Офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом, які вибувають до нового місця служби в інший населений пункт на відстань більше 100 км, за їх бажанням виплачується грошове забезпечення за місяць наперед.

4.1. Тим, які переїхали у зв'язку з призначенням на посади, - за новим місцем служби на підставі наказу про призначення і наказу командира військової частини про вступ військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою.

4.2. Тим, які переїхали у зв'язку зі зміною постійної дислокації військової частини або підрозділу, - у новому пункті постійної дислокації частини (підрозділу) на підставі наказу командира частини про прибуття до місця дислокації.

4.3. Зарахованим на навчання у військові навчальні заклади (підпункти 3.1 і 3.2 Інструкції) - цими військовими навчальними закладами на підставі наказу відповідного начальника про зарахування на навчання.

5. Військовослужбовцям, які призначені на посади в іншу військову частину і прибули в цю військову частину в період перебування її в таборі (навчальному центрі), або призначеним у пересувний підрозділ (установу), що перебуває поза пунктом постійної дислокації, підйомні виплачуються за місцем табірного розташування військової частини або тимчасового перебування пересувного підрозділу (установи).

6. Військовослужбовцям, які призначені на посади у військову частину і прибули після отримання цією військовою частиною директиви про передислокацію в інший пункт, підйомні виплачуються один раз - після прибуття в пункт нової постійної дислокації військової частини поза пунктом попереднього місця служби військовослужбовця.

7. Військовослужбовцям, які призначені на посади у військову частину, що формується, і прибули до нового місця служби у пункт тимчасової дислокації військової частини, а потім переїхали до пункту її постійної дислокації, підйомні виплачуються один раз - після прибуття до пункту постійної дислокації військової частини поза пунктом попереднього місця служби військовослужбовця.

8. Військовослужбовцям, які звільнені від виконання обов'язків за посадами і в період їх перебування у розпорядженні переїхали в інший населений пункт у зв'язку зі зміною постійної дислокації військової частини, в якій вони проходили службу до зарахування у розпорядження, підйомні за цей переїзд не виплачуються. Підйомні цим військовослужбовцям виплачуються після призначення їх на посади і вступу до виконання обов'язків за посадами.

9. Військовослужбовцям, які переїхали в інші населені пункти у складі військової частини (підрозділу), що підлягає розформуванню, підйомні за цей переїзд не виплачуються. Підйомні цим військовослужбовцям виплачуються після призначення на посади і вступу до виконання обов'язків за посадами (крім випадків, передбачених підпунктом 18.11 Інструкції).

10. Військовослужбовцям, які повернулися для подальшого проходження військової служби у МНС України після відрядження до органів виконавчої влади та інших цивільних установ (далі - державні органи) із залишенням на військовій службі, підйомні виплачуються військовими частинами після призначення на посади і вступу до виконання обов'язків за посадами в порядку і розмірах, передбачених пунктами 1 - 9 Інструкції.

11. На кожного члена сім'ї офіцера, прапорщика (мічмана) і військовослужбовця, який проходить службу за контрактом, що фактично переїхав для постійного проживання до нового місця служби військовослужбовця, у випадках, передбачених пунктами 1, 3 Інструкції, виплачуються підйомні в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення, належного військовослужбовцю на день приїзду членів сім'ї до місця його служби, з урахуванням пункту 2 Інструкції.

Якщо члени сім'ї прибули одночасно з військовослужбовцем, то підйомні на них виплачуються після дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, на яку призначений, з тих самих окладів та додаткових видів грошового забезпечення, що й на самого військовослужбовця.

Підйомні виплачуються також на сім'ї військовослужбовців, які змінили місце проживання і переїхали у зв'язку зі службовими переміщеннями військовослужбовців не безпосередньо до нового місця їх служби, а до інших населених пунктів, розташованих поблизу місця служби військовослужбовців, де командуванням військових частин їм надана житлова площа або де вони тимчасово - до надання житлової площі - проживають на площі інших квартиронаймачів, а також тим, які переїхали для проживання в інші населені пункти у зв'язку з відсутністю житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця. У разі переїзду членів сім'ї із зазначених пунктів безпосередньо до місця служби військовослужбовців підйомні вдруге не виплачуються.

Якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, то підйомні на кожного з них виплачуються за місцем штатної служби, а на членів сім'ї - з місячного грошового забезпечення одного з них (за їх бажанням).

12. Підйомні на членів сімей, які фактично переїхали для постійного проживання до місця служби військовослужбовців, також виплачуються:

12.1. У разі прийняття військовослужбовців строкової служби на військову службу прапорщиками (мічманами) або на військову службу за контрактом.

12.2. У разі призначення військовослужбовців після закінчення військових навчальних закладів на посади у військові частини за місцем дислокації цього військового навчального закладу, якщо члени сім'ї не переїжджали до військовослужбовця в період навчання його у військовому навчальному закладі.

13. Підйомні виплачуються на таких членів сім'ї військовослужбовця, які на день їх приїзду до нового місця служби військовослужбовця записані в його особовій справі:

13.1. На дружину (чоловіка) незалежно від віку і працездатності, шлюб з якою (яким) зареєстрований до дня її (його) прибуття до нового місця служби або прийняття на військову службу прапорщиком (мічманом) чи на військову службу за контрактом.

13.2. На дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених: молодших 18 років та інвалідів I і II групи незалежно від віку, а у віці від 18 до 23 років:

які навчалися у навчальних закладах (крім заочних і вечірніх навчальних закладів, різного роду курсів, а також військових навчальних закладів) до дня від'їзду до нового місця служби військовослужбовця та прибули для постійного проживання з ним і в тому ж році вступили для продовження навчання в такі самі навчальні заклади у пункті служби військовослужбовця або в населеному пункті, розташованому поблизу місця його служби;

які до дня від'їзду до нового місця служби військовослужбовця закінчили неповну середню чи середню школи і прибули для постійного проживання з ним і в тому ж році вступили у навчальні заклади (крім заочних і вечірніх навчальних закладів, різного роду курсів, а також військових навчальних закладів) у пункті служби військовослужбовця або в населеному пункті, розташованому поблизу місця його служби.

13.3. На батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка): на батька, якому більше 60 років, на матір, якій більше 55 років, або якщо вони є інвалідами I і II групи незалежно від віку, якщо вони прибули до місця служби військовослужбовця з населеного пункту, в якому він проходив службу до останнього призначення, або проживали разом із військовослужбовцем, призваним на військову службу із запасу, до дня його призову.

Під час виплати підйомних на членів сім'ї вік та інвалідність ураховуються на день приїзду їх до нового місця служби військовослужбовця, а факт усиновлення - на день приїзду військовослужбовця до нового місця служби. 

14. Підйомні на членів сім'ї виплачуються військовою частиною, в яку призначений або де проходить службу військовослужбовець, за умови виписки їх за попереднім місцем проживання і прописки за місцем служби військовослужбовця, після подання довідки кадрового (стройового) органу про склад сім'ї (із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів), найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, дату прибуття сім'ї.

Якщо члени сім'ї виписані за попереднім місцем проживання, переїхали до місця служби військовослужбовця, але до надання житлової площі і оформлення прописки тимчасово проживають на житловій площі інших квартиронаймачів або в будинках, що належать громадянам, підйомні виплачуються на них, якщо фактичний їх переїзд для постійного проживання до місця служби військовослужбовця підтверджений довідкою кадрового (стройового) органу за новим місцем служби із зазначенням складу сім'ї, дати народження дітей, батьків (усиновителів), найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, і дати прибуття сім'ї.

Якщо члени сім'ї виписані за попереднім місцем проживання, переїхали для проживання в інші населені пункти через відсутність житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця, підйомні на них виплачуються після надання довідки домоуправління або житлово-експлуатаційної контори (за місцем проживання) про склад сім'ї (із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів), найменування населеного пункту, з якого вибули (із зазначенням дати виписки) і в який прибули (із зазначенням дати прибуття) члени сім'ї. У разі неможливості прописки членів сім'ї за місцем проживання підйомні на них виплачується за наданою довідкою відповідного військового комісаріату, що видається за заявою членів сім'ї, із зазначенням у ній, крім цих відомостей, місця проживання.

15. На сім'ї військовослужбовців, зазначених у пункті 5 Інструкції, підйомні виплачуються після прибуття членів сім'ї до місця постійної дислокації частини, пересувної установи.

16. Підйомні військовослужбовцям, у тому числі на членів сім'ї, виплачуються не більше ніж за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов'язані з призначенням на посади і передислокацією військової частини або підрозділу. При цьому фактичний переїзд військовослужбовця визначається за датою вступу його до виконання обов'язків за посадою або прибуття в новий пункт постійної дислокації військової частини (підрозділу), а членів сім'ї - за датою прибуття їх до нового місця служби військовослужбовця.

17. Підйомні офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом (у тому числі на членів сім'ї), у разі призначень їх на посади в екіпажі кораблів і суден, що будуються, переміщень у складі екіпажів цих кораблів і суден з пунктів будівництва у пункти постійної дислокації і змінах дислокації кораблів і суден у зв'язку з поставленням їх у ремонт виплачуються відповідно до наказу МНС України у розмірах, визначених чинним законодавством.

18. Підйомні, в тому числі на членів сім'ї, не виплачуються:

18.1. Якщо місце проживання військовослужбовців у зв'язку з призначенням на посади або зміною постійної дислокації військової частини (підрозділу) не змінилося. У цьому випадку підйомні виплачуються після фактичного переїзду військовослужбовця на постійне проживання до пункту дислокації військової частини.

18.2. Військовослужбовцям, направленим, у тому числі безпосередньо після зарахування на військову службу із запасу, на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому один рік і менше, або зі збереженням посади за місцем служби незалежно від строку навчання.

18.3. Військовослужбовцям, які перебували на навчанні у військовому навчальному закладі зі збереженням посади за місцем служби і направлені після закінчення навчання для проходження служби в той самий пункт, звідки вони вибули на навчання.

18.4. Військовослужбовцям, направленим у розпорядження до відповідних органів МНС України. У разі призначення військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні, на посади у той самий пункт, звідки вони вибули, їм відшкодовуються фактичні витрати на переїзд.

18.5. Військовослужбовцям, які прибули до військової частини без призначення на посади наказами відповідних командирів (начальників), - до надходження наказу про призначення і вступу до виконання обов'язків за посадою.

18.6. Військовослужбовцям, які закінчили військовий навчальний заклад з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у військові частини за місцем дислокації цього військового навчального закладу, крім членів сім'ї, на яких підйомні виплачуються у порядку, передбаченому в підпункті 12.2 Інструкції.

18.7. Військовослужбовцям, відрахованим з військового навчального закладу за недисциплінованість і направленим для проходження служби у військові частини, в тому числі дислоковані в пунктах попередньої служби, а також відрахованим з першого курсу військового навчального закладу з інших причин і направленим у пункт попередньої служби.

18.8. Курсантам військових навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, і військовослужбовцям строкової служби, які переїхали у зв'язку з переведенням в інший військовий навчальний заклад або зі зміною постійної дислокації військового навчального закладу чи його підрозділу.

18.9. Військовослужбовцям, які переїхали у зв'язку з призначенням на посади або передислокацією військової частини чи підрозділу з одного населеного пункту в інший, прослужили в цьому новому пункті один рік і менше та за їх проханням знову призначені у пункт попередньої служби, - за переміщення у пункт попередньої служби.

18.10. Якщо військовослужбовці прибули у зв'язку з призначенням на посаду у військову частину, що розташована поза пунктом постійної дислокації, - до прибуття у зазначений пункт, крім випадків, передбачених у пункті 5 Інструкції.

18.11. Військовослужбовцям, які переїхали в інші населені пункти у складі військової частини (підрозділу), що підлягає розформуванню, або окремим порядком у розпорядження відповідних командирів (начальників) без призначення на посади, в подальшому направленим для проходження військової служби до пунктів попереднього місця служби або звільненим з військової служби.

19. Підйомні також не виплачуються на членів сім'ї військовослужбовця:

19.1. Які переїхали до військовослужбовця у пункт перебування його в розпорядженні. На цих членів сім'ї підйомні за наявності права на них виплачуються після вступу військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою, на яку він буде призначений, або після зарахування його на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому встановлений більше одного року.

19.2. На дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні.

19.3. На дітей, які прибули до місця служби військовослужбовця тимчасово (на канікули, у відпустку тощо).

19.4. На дітей, які переїхали до місця навчання військовослужбовця у військовому навчальному закладі (підпункти 3.1 і 3.2 Інструкції) за один рік і менше до закінчення ним військового навчального закладу.

19.5. Якщо зміна місця проживання членів сім'ї не пов'язана з переведенням військовослужбовця до нового місця служби і призначенням на посаду (зарахуванням на навчання у військовий навчальний заклад), зміною місця постійної дислокації військової частини (підрозділу), призовом на військову службу із запасу і прийняттям на військову службу прапорщиком (мічманом) або військовослужбовцем, який проходить службу за контрактом.

20. У разі призначень на посади і переміщень у складі військової частини або підрозділу, пов'язаних з фактичним переїздом з одного населеного пункту в інший для постійного проживання (пункти 1, 3 і 10 Інструкції), офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, крім підйомних здійснюється також виплата добових у розмірах, визначених чинним законодавством.

21. Добові за час перебування в дорозі також виплачуються офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, направленим до місця служби або навчання, у випадках, передбачених у підпунктах 18.2 - 18.4, 18.9, 18.10 Інструкції.

22. Утримання аліментів із суми підйомних та добових не провадиться. Облік виплачених сум здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 1140 "Видатки на відрядження" кошторису доходів і видатків МНС України. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях виплата підйомних провадиться за рахунок джерел, з яких військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення.

 

Заступник Державного
секретаря МНС України 

 
В. П. Левченко
 

Опрос