Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра мест хранения и формы справки о внесении места хранения в Единый государственный реестр

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 28.05.2002 № 251
редакция действует с 23.10.2009

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 28 травня 2002 року N 251

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2002 р. за N 670/6958

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
 від 13 листопада 2002 року N 539
,
 від 7 вересня 2009 року N 489

На виконання Закону України від 7 лютого 2002 року N 3032-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, що додається.

2. Затвердити форму довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру (далі - довідка), що додається.

3. Начальнику Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Чабаненку В. В.:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

у місячний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити виготовлення бланків довідок та доставку їх регіональним управлінням Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

забезпечити внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру та видачу довідок.

4. Скасувати наказ Державної податкової адміністрації України від 24 лютого 1997 року N 49 "Про забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 89".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г. М.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

Порядок
ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання

1. Загальні положення

1.1. Єдиний державний реєстр місць зберігання (далі - Єдиний реєстр) - це перелік місць, що використовуються для зберігання спирту, та приміщень, що використовуються для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - місце зберігання), який містить відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників.

До Єдиного реєстру вносяться:

- відомості про заявника - ідентифікаційний код (номер), найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження або місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), серія та номер ліцензії, виданої заявнику на відповідний вид діяльності;

- відомості про місце зберігання - місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), площа місця зберігання (місткість місця зберігання спирту), вид продукції, що зберігається;

- дата включення місця зберігання до Єдиного реєстру;

- серія, номер та дата видачі довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру;

- підстави та дата виключення місця зберігання з Єдиного реєстру.

1.2. При внесенні місця зберігання до Єдиного реєстру йому присвоюється індивідуальний номер.

Індивідуальний номер місця зберігання, яке виключено з Єдиного реєстру, не може бути присвоєний іншому місцю зберігання.

1.3. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового (далі - спирт) та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.

1.4. У разі зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у порядку, установленому чинним законодавством.

2. Внесення місць зберігання до Єдиного реєстру

2.1. До Єдиного реєстру вносяться:

місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв;

місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал.

(пункт 2.1 доповнено абзацами першим - четвертим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539,
у зв'язку з цим абзаци перший та другий
 уважати відповідно абзацами п'ятим та шостим)

Для внесення місць зберігання спирту або алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру суб'єкти підприємницької діяльності подають заяву до Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України (далі - Департамент).

(абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489)

Для внесення до Єдиного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв або тютюнових виробів суб'єкти підприємницької діяльності подають заяву до регіонального управління Департаменту за місцезнаходженням місця зберігання.

(абзац шостий пункту 2.1 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489)

2.2. Заява про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 1, а заява про внесення місця зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 2.

До заяви додаються:

документ, що підтверджує право користування цим приміщенням, та довідка про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам, видана Департаментом або його регіональними управліннями, - у разі реєстрації місця зберігання спирту;

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539)

нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво на право власності та інше).

(абзац четвертий пункту 2.2 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489)

2.3. Довідка видається Департаментом або його регіональним управлінням, до якого була подана заява про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру, уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) або надсилається рекомендованим листом на адресу заявника. Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається протягом п'яти календарних днів від дати подання заяви, а довідка про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру - протягом семи календарних днів від дати подання заяви. Про видачу довідки Департамент або його регіональне управління повідомляє орган державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та за місцезнаходженням місця зберігання.

(пункт 2.3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539)

2.4. Довідка є документом суворої звітності. Виготовлення бланків довідок здійснюється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки. Орган державної податкової служби, що видає довідки, реєструє їх у журналі обліку видачі довідок за формою згідно з додатком 3. Журнал має бути прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою.

Довідка заповнюється уповноваженою на те посадовою особою органу державної податкової служби, підписується керівником або його заступником і засвідчується печаткою. Записи у довідці здійснюються комп'ютером або друкарською машинкою. У тексті довідки виправлення не допускаються.

2.5. Довідка повинна перебувати у місці зберігання та пред'являтися працівникам контролюючих органів, які мають відповідні повноваження на здійснення перевірки.

3. Видача довідок про відповідність місць зберігання спирту установленим вимогам

3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який подає заяву про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру, зобов'язаний забезпечити відповідність стану місця зберігання вимогам "Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового", затвердженої наказом Мінагрополітики від 13.04.2009 за N 264, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за N 591/16607, установлених для цього виду продукції, та вимогам до місць зберігання спирту, що встановлюються ДПА України. Невідповідність місця зберігання спирту зазначеним вимогам є підставою для відмови у видачі довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539,
 від 07.09.2009 р. N 489)

Для отримання довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам суб'єкт підприємницької діяльності звертається до Департаменту. Протягом п'ятнадцяти днів від дати звернення Департамент (або його регіональне управління) здійснює видачу довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам або надає вмотивовану відмову у видачі такої довідки.

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 уважати відповідно третім - шостим)

Довідка про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам складається у довільній формі один раз на 5 років Департаментом або його регіональними управліннями.

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539)

У довідці зазначаються:

місцезнаходження місця зберігання спирту, його місткість, відповідні дозволи та довідки органів, що здійснювали обстеження такого місця на відповідність будівельним, технологічним, протипожежним, санітарним нормам і правилам, техніці безпеки;

наявність засобів (приладів) вимірювальної техніки, повірених органами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

наявність відповідних умов для проведення інвентаризації спирту шляхом пропуску через мірники або зважування, або за допомогою засобів електронного обліку;

наявність типових журналів обліку спирту;

наявність висновку Департаменту або його регіонального управління про відповідність місця зберігання спирту встановленим вимогам.

До закладки на витримку коньячні спирти зберігаються у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою.

(абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539
,
 замінено абзацами четвертим - десятим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489)

Абзац п'ятий пункту 3.1 вилучено 

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539)

Абзац шостий пункту 3.1 вилучено 

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539)

3.2. Пункт 3.2 виключено

(пункт 3.2 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539
,
 виключено згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489,
у зв'язку з цим пункт 3.3 вважати відповідно пунктом 3.2)

3.2. Спирт повинен зберігатися та обліковуватися орендарем спиртосховища (спиртобази) окремо від продукції орендодавця. У спиртосховищі (на спиртобазі) повинні бути належні умови для проведення інвентаризації та обліку спирту окремо орендарем і орендодавцем.

Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), абсолютований спирт, повинні зберігатися та обліковуватися роздільно. Про внесення місця зберігання спирту із зазначенням місткості відповідно до найменування спирту до Єдиного реєстру за одним місцезнаходженням суб'єкту підприємницької діяльності видається одна довідка.

(абзац другий пункту 3.2 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489)

(розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 13.11.2002 р. N 539)

4. Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру

4.1. Виключення місця зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби, який його вносив, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення цих підстав.

Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру орган державної податкової служби видає суб'єкту підприємницької діяльності засвідчену копію письмового розпорядження.

4.2. Пункт 4.2 виключено

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489)

4.3. У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) або характеристик місця зберігання орган державної податкової служби, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи календарних днів уносить зміни до Єдиного реєстру та видає суб'єкту підприємницької діяльності довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

 

Начальник Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України

 
 
 
В. В. Чабаненко
 

 

Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ідентифікаційний код (номер) 

___________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

______________________________
(номер свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності) 

___________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

  

___________________________________
(телефон) 

  

ЗАЯВА
про внесення місць зберігання спирту до Єдиного Державного реєстру

Прошу внести до Єдиного державного реєстру місця зберігання спирту, місткість яких становить ___________ дал.

Місцезнаходження місць зберігання спирту:

1. ______________________________________________________________
              (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу) 
2. _______________________________________________________________
              (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу) 

Додаток:

1) документи, що підтверджують право користування місцями зберігання спирту, на __ аркушах;

2) довідки про відповідність місць зберігання спирту установленим вимогам на __ аркушах.

Керівник підприємства (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності)  

 
 
______________________
(дата, підпис, прізвище, ініціали) 

 
 
М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 07.09.2009 р. N 489)

 

___________________________________
(назва органу державної податкової служби, до якого подається заява) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ідентифікаційний код (номер) 

___________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

______________________________
(номер свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності) 

___________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

  

___________________________________
(телефон) 

  

ЗАЯВА
про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного Державного реєстру

Прошу внести до Єдиного державного реєстру місця зберігання
______________________________, площею _____________________ кв. м.
(вид продукції: алкогольні напої, тютюнові вироби)

Місцезнаходження місць зберігання:

1. ______________________________________________________________
        (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу)
2. ______________________________________________________________
        (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу) 

Додаток:

1) документи, що підтверджують право користування місцями зберігання, на __ аркушах;

2) нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності на __ аркушах.

Керівник підприємства (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності)  

 
 
______________________
(дата, підпис, прізвище, ініціали) 

 
 
М. П. 

 

_____________________________________
(орган державної податкової служби) 

  

Журнал обліку видачі довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру

N
з/п 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника 

Місцезна-
ходження (місце проживання) заявника 

Серія, номер та дата видачі ліцензії на відповідний вид діяльності* 

Місцезна-
ходження місця зберігання 

Вид продукції, що зберігається 

Номер, дата видачі довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам 

Серія та номер довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру 

Номер місця зберігання згідно з Єдиним державним реєстром 

Дата, підпис, прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала довідку про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру 

Дата повернення довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру 

10 

11 

____________
* Заповнюється лише у разі реєстрації місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 

ДОВІДКА
про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

Видана суб'єкту підприємницької діяльності: _________________________
                             (найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження юридичної особи
________________________________________________________________
                 або прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання 
                                   фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
про внесення місця зберігання _____________________________________,
                                                              (вид продукції: спирт, алкогольні напої, тютюнові вироби) 
площею (місткістю) ______________________, що знаходиться за адресою
_______________________________________________________________,
                                                    (місцезнаходження місця зберігання) 
до Єдиного державного реєстру "__" ________ 200_ року за N _________

__________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника органу, що видав довідку)

М. П.

 

Начальник Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України
 

 
 
 
В. В. Чабаненко
 

Опрос